Struktura i zadania MON :: Rejestr Zmian
data operacja nazwa dokonujący
2014-11-12
14:43:27
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-09-26
14:07:30
Utworzenie strony. Inspektorat Uzbrojenia administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-09-23
14:21:09
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-09-17
14:23:20
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-09-05
08:52:41
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-09-04
11:40:09
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-08-25
13:31:56
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-08-22
11:43:37
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-08-20
15:14:48
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2286 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-08-19
14:14:33
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-08-18
13:18:49
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-08-13
14:11:45
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-08-12
10:38:03
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-08-05
15:56:40
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4246 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-08-04
13:23:36
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-08-04
09:43:26
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-08-01
13:24:05
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4246 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-30
13:07:12
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-29
09:53:15
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-29
09:14:24
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-28
14:21:23
Utworzenie strony. Struktura i zadania MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-28
12:04:35
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-25
14:45:09
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-24
14:58:40
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-24
14:54:52
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-24
14:19:32
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-24
12:22:37
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-23
10:11:13
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-21
11:56:30
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-21
06:43:41
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-21
06:38:52
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-21
06:22:15
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-21
06:19:19
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-21
06:18:46
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-21
06:13:51
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-17
15:02:04
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-17
13:20:39
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-17
13:16:35
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2286 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-17
13:16:06
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2286 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-17
11:22:44
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-17
11:06:21
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-17
11:01:14
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-16
14:11:08
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-16
14:00:22
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-15
15:01:40
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4246 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-15
14:41:38
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-15
14:41:13
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-15
14:36:54
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-15
14:33:20
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-15
11:07:23
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-15
11:06:29
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-15
10:57:43
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-15
10:16:48
Utworzenie strony. Protokoły z postepowań administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-15
10:15:58
Utworzenie strony. Protokoły z postepowań administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-15
10:10:35
Utworzenie strony. Struktura i zadania MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-07-15
10:09:53
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-15
10:08:38
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-15
10:06:49
Utworzenie strony. Struktura i zadania MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-07-15
10:02:06
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-15
09:54:05
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-15
09:43:59
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-15
09:42:55
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-15
09:40:19
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-15
09:39:29
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-15
09:35:57
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-14
14:17:12
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-14
14:16:36
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-14
14:04:53
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-14
13:59:15
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-14
13:57:17
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-14
13:42:01
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-14
13:40:11
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-14
13:23:59
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-07-14
13:21:21
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-07-14
13:20:17
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-07-14
13:20:01
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-11
15:34:53
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-11
15:28:38
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-11
15:22:23
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-11
15:17:15
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-11
15:12:32
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-11
15:09:06
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-11
15:06:34
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-11
15:02:25
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-11
14:57:12
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-11
14:55:59
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-11
14:47:50
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-11
14:37:21
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-11
14:36:00
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-11
14:25:12
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-11
14:17:55
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-11
14:14:51
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-11
14:08:58
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-11
14:08:44
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-11
14:06:08
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-07-11
14:00:53
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-07-11
13:57:01
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-07-11
13:47:53
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-07-11
08:36:23
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-07-11
08:29:49
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-07-11
08:25:49
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-07-11
08:24:52
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-07-10
16:14:38
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-07-10
16:07:06
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-07-10
16:04:09
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-07-10
15:08:02
Utworzenie strony. Otwarte konkursy ofert administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-10
15:07:38
Utworzenie strony. Otwarte konkursy ofert administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-10
14:57:25
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-10
14:46:11
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-10
14:30:25
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-10
14:16:28
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-10
09:40:13
Utworzenie strony. Inspektorat Uzbrojenia administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-10
09:39:44
Utworzenie strony. Inspektorat Uzbrojenia administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-09
16:30:33
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4224 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-07-09
16:23:33
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-07-09
16:10:17
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-07-09
16:03:18
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-07-09
15:58:26
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-07-09
15:53:05
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-07-09
15:48:43
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-07-09
15:45:29
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-07-09
15:44:26
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-07-09
15:39:57
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-07-09
15:27:36
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-07-09
15:22:55
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-07-09
15:15:29
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-07-09
15:08:29
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-07-09
15:01:21
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-07-09
14:58:50
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-07-09
14:36:44
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-07-09
13:31:35
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-07-09
13:30:34
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-07-09
08:35:17
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-07-09
08:34:07
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-07-09
08:30:28
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-07-09
08:28:09
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-07-09
08:05:05
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-07-08
15:09:37
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-07-08
15:04:35
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-07-08
15:00:11
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-07-08
14:55:02
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-07-08
14:14:51
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-07-08
14:05:36
Utworzenie strony. Kierownictwo MON administrator
ppłk Jarosław Zeidler
2014-07-08
14:05:12
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-07-08
13:56:49
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-07-08
13:46:56
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-07-08
13:30:30
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-07-08
13:22:34
Utworzenie strony. Protokoły z postepowań administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-07-08
13:21:36
Utworzenie strony. Protokoły z postepowań administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-07-08
13:15:10
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-07-08
13:11:21
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-07-07
14:42:08
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-07-07
14:38:48
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-07-07
14:28:28
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-07-07
14:22:14
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-07-07
14:16:30
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-07-07
14:11:37
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-07-07
14:06:50
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-07-07
13:47:40
Utworzenie strony. Protokoły z postepowań administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-07-07
13:34:30
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-07-07
13:30:05
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-07-07
13:19:28
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-07-07
13:03:49
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-07-07
12:59:40
Utworzenie strony. Protokoły z postepowań administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-07-07
12:59:18
Utworzenie strony. Protokoły z postepowań administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-07-07
12:54:08
Utworzenie strony. Protokoły z postepowań administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-07-07
12:45:34
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-07-07
12:36:00
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-07-04
13:25:15
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-04
13:21:52
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4246 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-04
13:17:40
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4246 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-04
13:16:48
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4246 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-04
13:15:43
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4246 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-04
13:13:29
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4246 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-04
13:13:04
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4246 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-04
13:11:26
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4246 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-04
13:09:56
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4246 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-04
12:56:08
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-04
12:24:40
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-04
12:18:36
Utworzenie strony. Protokoły z postepowań administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-04
12:15:20
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-04
12:12:09
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-04
12:10:17
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4246 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-04
12:02:41
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4246 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-04
11:55:47
Utworzenie strony. Status prawny administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-07-04
11:53:04
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-04
11:50:28
Utworzenie strony. Status prawny administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-07-04
11:48:46
Utworzenie strony. Status prawny administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-07-04
11:42:21
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-04
11:37:12
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-04
11:15:35
Utworzenie strony. Status prawny administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-07-04
11:13:43
Utworzenie strony. Status prawny administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-07-04
09:32:52
Utworzenie strony. Rozporządzenia administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-07-04
09:28:21
Utworzenie strony. Rozporządzenia administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-07-04
08:50:52
Utworzenie strony. Rozporządzenia administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-07-03
15:58:28
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-03
15:55:23
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-03
15:50:51
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-03
15:48:01
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-03
15:46:22
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-03
15:42:37
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-03
15:30:48
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-03
15:20:10
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-03
15:14:12
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-03
15:11:42
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4246 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-03
14:51:50
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-03
14:49:07
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-03
14:44:25
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-03
14:40:45
Utworzenie strony. Nabór na stanowiska w urzędzie MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-03
14:05:11
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4246 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-03
13:39:10
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-03
13:36:59
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-03
13:29:03
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-03
13:19:41
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-03
12:55:57
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-03
11:47:27
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-03
09:27:47
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-07-03
09:27:09
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-07-03
09:25:26
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-07-03
08:51:31
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-02
14:42:14
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-02
14:38:13
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-02
14:36:26
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-02
14:32:10
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-02
14:29:40
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-02
13:24:55
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-02
12:59:39
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-02
12:37:39
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-02
12:32:32
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-02
10:32:50
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-02
10:26:34
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-02
08:45:46
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-02
07:54:58
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-01
15:21:16
Utworzenie strony. Inspektorat Uzbrojenia administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-01
15:19:30
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-01
15:15:55
Utworzenie strony. Protokoły z postepowań administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-01
15:13:57
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-01
15:06:26
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-01
15:04:47
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-01
15:00:39
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-01
14:57:42
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-01
14:48:13
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-01
14:46:39
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-01
14:41:12
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-01
14:37:33
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-01
13:52:55
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-01
13:48:45
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-01
13:46:29
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-01
13:41:59
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-01
13:31:08
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-01
13:23:32
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-01
11:56:29
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-01
10:59:12
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-07-01
10:49:46
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-07-01
08:02:02
Utworzenie strony. Protokoły z postepowań administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-07-01
08:00:12
Utworzenie strony. Rejestr umów administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-07-01
07:59:30
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-30
14:27:09
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-30
14:25:11
Utworzenie strony. Protokoły z postepowań administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-30
14:20:42
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-30
14:19:06
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-30
14:15:13
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-30
14:05:47
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-30
13:00:23
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-30
12:58:18
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-30
12:54:33
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-30
12:52:05
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-30
12:51:09
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-30
12:49:00
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-30
12:46:43
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-30
12:12:18
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-30
12:09:46
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-30
12:07:01
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-30
11:49:45
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-27
15:22:01
Utworzenie strony. Sprawozdania finansowe instytutów badawczych administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-27
15:06:32
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-27
14:44:18
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-27
14:37:34
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-27
14:30:05
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-27
14:20:26
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-27
14:16:34
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-27
13:03:30
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-27
12:59:37
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-27
12:55:32
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-27
12:26:52
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-27
12:23:37
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-27
12:17:40
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-27
12:16:57
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-27
12:11:17
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-27
12:09:15
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-27
10:16:01
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-06-27
10:14:25
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-27
10:05:06
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-06-27
10:02:54
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-06-27
09:23:42
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-26
15:09:35
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-26
15:05:21
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-26
13:51:21
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-26
13:48:12
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-26
13:43:23
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-26
13:43:02
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-26
13:32:14
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-26
13:31:20
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-25
15:24:39
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-25
15:07:35
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-25
15:05:21
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-25
15:01:43
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-25
14:59:59
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-25
14:57:51
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-25
14:52:14
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-25
14:50:27
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-25
14:47:25
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-25
14:45:58
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-25
13:19:20
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-25
13:10:18
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-24
15:28:18
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-24
15:26:48
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-24
15:25:32
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-24
15:07:23
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-24
15:05:50
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-24
12:25:57
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-24
12:23:51
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-24
12:22:07
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-24
12:20:24
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-24
12:18:59
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-24
12:17:34
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-24
12:15:15
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-24
12:08:45
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-24
12:03:22
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-24
11:57:30
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-23
15:24:52
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-23
15:15:12
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4246 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-23
14:16:25
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4246 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-23
14:11:18
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-23
14:03:45
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-23
14:01:12
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-23
13:59:14
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-23
13:56:57
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-23
09:19:42
Utworzenie strony. Inspektorat Uzbrojenia administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-23
09:18:51
Utworzenie strony. Inspektorat Uzbrojenia administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-23
08:52:53
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-23
08:50:37
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-23
07:50:38
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-20
13:02:15
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-20
11:43:40
Utworzenie strony. Plan prac legislacyjnych administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-20
11:24:01
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-18
15:42:26
Utworzenie strony. Plan prac legislacyjnych administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-18
15:31:21
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-06-18
15:30:52
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-06-18
15:29:50
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-06-18
15:25:13
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-18
15:16:54
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-18
15:01:44
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-18
14:54:03
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-18
14:24:16
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-18
14:20:21
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-18
14:16:26
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-18
14:14:50
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-18
14:11:50
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-18
14:02:01
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-18
13:36:46
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-18
13:34:36
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-18
13:29:04
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-18
13:26:15
Utworzenie strony. Otwarte konkursy ofert administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-18
13:07:22
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-18
13:02:50
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-17
15:09:43
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-17
15:01:06
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-17
14:29:03
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-17
14:02:53
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-17
13:19:19
Utworzenie strony. Protokoły z postepowań administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-17
13:16:47
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-17
13:10:09
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-16
15:23:46
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-16
13:58:32
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-16
13:56:15
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-16
13:53:41
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-16
13:50:33
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-16
13:31:52
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-16
13:29:44
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-16
12:39:50
Utworzenie strony. Nabór na wyższe stanowiska w służbie cywilnej administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-16
12:39:01
Utworzenie strony. Nabór na stanowiska w urzędzie MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-16
12:38:38
Utworzenie strony. wyniki naboru na stanowiska w urzędzie MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-16
12:37:45
Utworzenie strony. Nabór na stanowiska w urzędzie MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-16
12:34:59
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-16
12:24:12
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-16
12:23:24
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-16
12:05:06
Utworzenie strony. Kierownictwo MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-16
11:56:54
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-16
11:54:48
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-16
11:52:10
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-16
11:45:53
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-16
11:04:26
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-16
10:45:20
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-13
15:19:47
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-13
14:53:17
Utworzenie strony. Inspektorat Uzbrojenia administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-13
14:04:49
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-13
14:02:51
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-13
12:17:33
Utworzenie strony. Struktura i zadania MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-13
12:16:52
Utworzenie strony. Struktura i zadania MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-13
11:07:08
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-13
11:05:16
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-13
11:01:26
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-13
10:59:38
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-13
10:57:09
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-13
10:54:42
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-13
10:52:32
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2286 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-12
15:31:10
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-12
15:17:22
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-12
15:08:29
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-12
15:03:00
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-12
14:51:13
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-12
14:47:38
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-12
14:46:09
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-12
14:40:27
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-12
14:30:34
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-12
14:27:19
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-12
12:47:39
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-12
12:46:09
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-12
12:38:40
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-12
12:30:49
Utworzenie strony. Rozporządzenia administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-12
12:29:04
Utworzenie strony. Rozporządzenia administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-12
12:24:24
Utworzenie strony. Akty prawne administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-12
12:19:32
Utworzenie strony. Rozporządzenia administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-12
10:41:01
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-11
15:05:43
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-11
15:03:16
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-11
14:58:50
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-11
14:45:46
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-11
11:19:11
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-11
07:48:51
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-10
15:30:17
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-10
15:10:30
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-10
14:39:33
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-10
14:35:12
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-10
12:05:04
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-10
11:48:54
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-10
10:47:01
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-10
10:44:46
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-10
08:36:53
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-09
14:59:22
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-09
14:46:18
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-09
14:27:01
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-09
14:14:17
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-09
13:27:18
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-09
13:25:23
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-09
13:11:40
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-09
13:05:20
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-09
10:39:45
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-09
10:36:29
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-09
10:32:38
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-09
10:30:46
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-09
09:27:44
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-09
09:24:04
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-09
09:03:04
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-06-09
08:41:53
Utworzenie strony. Sprawozdania fnansowe instytutów badawczych administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-06
16:00:23
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4246 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-06
15:56:25
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4246 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-06
15:52:20
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4246 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-06
15:47:10
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4246 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-06
15:15:41
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-06
15:11:56
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-06
15:11:27
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-06
15:06:47
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-06
15:05:35
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-06
15:05:01
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-06
14:56:44
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4246 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-06
14:53:25
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4246 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-06
14:46:48
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-06
14:46:20
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-06
14:26:43
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-06
14:26:08
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-06
12:18:12
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-06
12:15:11
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-06
12:14:33
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-06
12:08:41
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2286 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-06
12:05:23
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-06
12:01:25
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-06
11:12:30
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-05
14:49:28
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-05
14:45:09
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-05
14:40:26
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-05
13:43:56
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-05
13:41:12
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-05
13:39:30
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-05
13:37:19
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-05
13:35:40
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-05
13:33:59
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-05
13:31:31
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-05
13:11:11
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-05
13:06:49
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-05
12:56:15
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-05
12:50:57
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-05
12:43:25
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-05
12:41:56
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-05
12:37:09
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-05
11:09:43
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-06-05
11:08:39
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-06-05
11:07:22
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-06-05
11:06:43
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-06-05
11:06:09
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-06-05
11:05:28
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-06-05
11:03:57
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-06-05
11:02:45
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-06-05
10:53:44
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-05
10:49:29
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-05
10:46:43
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-05
10:44:20
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-05
10:41:18
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-05
10:38:34
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-04
15:31:24
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-04
15:28:19
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-04
15:25:58
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-04
15:22:15
Utworzenie strony. Protokoły z postepowań administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-04
13:57:15
Utworzenie strony. Sprawozdania fnansowe instytutów badawczych administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-04
13:56:46
Utworzenie strony. Sprawozdania fnansowe instytutów badawczych administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-04
13:56:29
Utworzenie strony. Sprawozdania fnansowe instytutów badawczych administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-04
13:49:32
Utworzenie strony. Kierownictwo MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-04
13:26:32
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-04
13:20:01
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-04
13:12:54
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-04
13:02:29
Utworzenie strony. Protokoły z postepowań administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-04
12:58:25
Utworzenie strony. Otwarte konkursy ofert administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-04
12:54:59
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-04
12:51:54
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-04
12:50:36
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-04
12:42:18
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-04
12:41:55
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-04
12:41:20
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-04
12:24:53
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-04
11:22:50
Utworzenie strony. Plan działalności Ministra Obrony Narodowej administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-04
09:27:49
Utworzenie strony. Kierownictwo MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-04
08:37:34
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-06-04
08:15:10
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-06-04
08:15:09
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-03
15:02:26
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-03
14:59:46
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-03
14:58:57
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-03
14:38:58
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-06-03
14:32:10
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-06-03
13:52:36
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-03
13:51:02
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-03
13:46:16
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-03
13:41:50
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-03
13:37:34
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-03
10:06:24
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-03
09:45:45
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-02
15:41:04
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-02
15:37:03
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-02
15:32:54
Utworzenie strony. Protokoły z postepowań administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-02
15:27:42
Utworzenie strony. Otwarte konkursy ofert administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-02
13:04:24
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-02
11:56:35
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-02
11:45:54
Utworzenie strony. Rejestr umów administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-06-02
11:41:01
Utworzenie strony. Rejestr umów administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-05-30
14:24:28
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-30
14:20:53
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-30
14:18:33
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-30
14:16:38
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-30
14:15:05
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-30
14:13:47
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-30
14:10:04
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-30
13:29:33
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-30
10:38:00
Utworzenie strony. Plan prac legislacyjnych administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-30
08:19:38
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-30
08:16:30
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-29
15:19:20
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-29
13:15:21
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4246 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-29
11:34:49
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-28
15:03:47
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-28
14:54:50
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-28
14:52:46
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-28
14:50:42
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-28
14:47:34
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-05-28
14:46:06
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-28
14:45:51
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-05-28
14:44:03
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-05-28
14:43:07
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-28
14:39:56
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-28
14:38:04
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-05-28
14:34:43
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-05-28
14:34:18
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-05-28
14:17:43
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-28
11:58:45
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-28
11:56:07
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-28
11:49:06
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-28
11:21:18
Utworzenie strony. Zadania administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-28
11:07:55
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-28
10:26:11
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-27
15:04:58
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-05-27
14:46:34
Utworzenie strony. Rozporządzenia administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-05-27
14:45:53
Utworzenie strony. Rozporządzenia administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-05-27
14:45:17
Utworzenie strony. Rozporządzenia administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-05-27
14:43:09
Utworzenie strony. Rozporządzenia administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-05-27
13:16:03
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-27
13:03:34
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-05-27
13:03:32
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-27
13:02:19
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-05-27
13:00:23
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-05-27
12:58:11
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-05-27
12:56:12
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-05-27
12:54:00
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-05-27
12:52:02
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-05-27
12:49:44
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-05-27
12:47:46
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-05-27
12:45:08
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-05-27
12:42:39
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-05-27
12:40:19
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-05-27
12:39:47
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-05-27
12:33:53
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-05-27
12:31:52
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-05-27
12:27:48
Utworzenie strony. Archiwum ogłoszeń - cz.II administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-05-27
12:22:04
Utworzenie strony. Archiwum ogłoszeń - cz.II administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-05-27
10:50:09
Utworzenie strony. Otwarte konkursy ofert administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-27
10:49:48
Utworzenie strony. Otwarte konkursy ofert administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-26
12:53:37
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-26
12:29:19
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-26
12:12:30
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-26
12:10:16
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-26
10:09:47
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-26
08:00:20
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-23
15:15:51
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-05-23
15:14:40
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-05-23
15:06:39
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-23
14:59:49
Utworzenie strony. Otwarte konkursy ofert administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-23
14:56:47
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-23
14:40:47
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-05-23
14:37:47
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-05-23
14:29:43
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-05-23
14:27:39
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-05-23
14:12:11
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-23
14:00:06
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-23
13:58:19
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-23
13:42:57
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-23
11:37:08
Utworzenie strony. Zadania publiczne w zakresie obronności administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-23
11:34:59
Utworzenie strony. Protokoły z postepowań administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-23
11:26:42
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2286 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-23
11:24:59
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-23
10:29:07
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-23
10:06:59
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-23
10:03:54
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-23
10:00:50
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-23
09:44:31
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-23
09:42:32
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-23
09:39:43
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-22
15:20:56
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-22
15:16:54
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-22
15:04:28
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-22
14:41:16
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-22
14:38:27
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-22
14:33:47
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-22
14:28:33
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-22
14:19:29
Utworzenie strony. Protokoły z postepowań administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-22
14:17:30
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-22
14:12:11
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-22
12:29:48
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-22
12:15:37
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-22
11:45:51
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-22
08:01:37
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-22
07:52:10
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-21
14:43:39
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-21
14:40:08
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4246 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-21
14:35:30
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-21
14:30:29
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-21
14:26:23
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-21
14:22:30
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-21
14:18:49
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-21
10:23:08
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-21
09:11:09
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-21
09:05:15
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-21
09:00:25
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-20
15:28:39
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-05-20
15:25:31
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-05-20
13:44:01
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-20
13:21:13
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-20
11:56:52
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-20
11:53:46
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-20
11:47:28
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-20
11:43:39
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-20
10:07:04
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-20
09:40:10
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-20
09:37:23
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-19
14:49:59
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-19
14:45:24
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-19
14:37:13
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-19
14:23:43
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-19
14:06:25
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-19
13:56:35
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-19
13:53:29
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-19
13:51:44
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-19
13:46:46
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-19
13:43:04
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-19
13:40:54
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-19
13:38:02
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-19
13:37:01
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-19
09:53:16
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-19
09:50:16
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-16
14:32:46
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-05-16
14:29:30
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-05-16
14:27:37
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-05-16
14:19:05
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-05-16
14:07:15
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-05-16
13:59:59
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-05-16
13:58:25
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-05-16
13:56:44
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-05-16
13:49:56
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-05-16
13:43:16
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-05-16
13:19:03
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-05-16
13:15:49
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-05-16
10:23:55
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-05-16
10:18:55
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-05-16
10:18:23
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-05-15
15:15:07
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4246 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-15
15:02:39
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-15
14:58:33
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-15
14:55:45
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-15
14:14:28
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-15
14:00:28
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2286 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-15
13:55:57
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-15
12:08:56
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-15
12:07:17
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-15
08:27:28
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-14
15:26:42
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-14
14:46:10
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-14
14:42:32
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-14
14:26:36
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-14
13:11:37
Utworzenie strony. Otwarte konkursy ofert administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-14
13:06:10
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-14
13:04:30
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-14
13:01:01
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-14
12:47:18
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-05-14
12:39:36
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-05-14
12:33:01
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-05-14
12:05:03
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-14
12:02:57
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-14
10:58:54
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-14
09:18:42
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-14
09:13:02
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-14
09:11:34
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-14
08:54:11
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-14
08:38:58
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-13
15:27:59
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-13
15:24:53
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-13
15:22:05
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-13
15:14:25
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-13
15:03:52
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-13
14:59:54
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-13
14:12:24
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-13
13:34:13
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-13
13:24:40
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-13
10:19:36
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-13
10:17:05
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-12
15:09:17
Utworzenie strony. Plan prac legislacyjnych administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-05-12
15:00:10
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-05-12
14:54:02
Utworzenie strony. Otwarte konkursy ofert administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-05-12
14:38:10
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-05-12
14:37:57
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-05-12
14:37:36
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-05-12
14:36:58
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-05-12
14:36:25
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-05-12
12:26:26
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-05-12
12:22:46
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-05-12
12:17:44
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-05-12
11:38:38
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-05-12
11:38:15
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-05-12
11:24:32
Utworzenie strony. Nabór na stanowiska w urzędzie MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-05-09
15:00:29
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-09
14:58:25
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-09
14:55:30
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-09
14:51:06
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-09
14:48:18
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-09
14:46:40
Utworzenie strony. Protokoły z postepowań administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-09
14:44:56
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-09
14:43:26
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4246 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-09
13:44:47
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-09
13:02:07
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-09
13:00:49
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-09
12:59:07
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-09
12:57:12
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-09
10:47:18
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-08
14:59:52
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-08
14:55:31
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-08
13:51:30
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-08
13:21:29
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-08
13:17:43
Utworzenie strony. Otwarte konkursy ofert administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-08
12:02:26
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-08
11:59:27
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-08
11:56:22
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-08
11:46:03
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-08
11:43:13
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-08
11:20:42
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-07
15:15:28
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-07
15:12:55
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-07
14:05:26
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-07
12:35:53
Utworzenie strony. Kontrole administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-07
12:24:28
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-07
10:53:22
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-07
10:53:08
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-07
10:52:50
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-07
10:51:37
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-07
09:56:27
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-07
09:53:02
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-07
08:03:40
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-06
15:33:59
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-06
15:13:51
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-06
15:08:49
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-06
14:47:44
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-06
13:58:31
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-06
13:56:23
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-06
13:54:31
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-06
11:01:53
Utworzenie strony. Protokoły z postepowań administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-06
10:57:04
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-06
10:53:35
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-06
10:06:17
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-06
08:59:16
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-05
15:18:32
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-05
14:59:48
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-05
14:57:57
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-05
13:17:20
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-05
11:22:17
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2286 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-05
11:11:33
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-02
15:21:17
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-02
14:29:05
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-02
10:19:42
Utworzenie strony. Rejestr umów administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-02
10:06:04
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-02
08:47:16
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-02
08:45:08
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-05-02
08:42:06
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-30
15:19:58
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-30
14:51:59
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-30
14:50:19
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-30
14:48:10
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-30
14:45:04
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-30
13:16:51
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-30
13:14:56
Utworzenie strony. Protokoły z postepowań administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-30
12:24:46
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-30
12:21:28
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-30
11:09:51
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-30
10:44:52
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-30
08:55:19
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-04-30
08:28:09
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-30
08:06:19
Utworzenie strony. Kierownictwo MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-30
07:55:27
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-29
15:22:52
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-29
14:54:55
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-29
14:30:26
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-29
13:34:04
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-29
12:38:44
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-04-29
12:37:36
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-04-29
11:07:42
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-29
11:05:52
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-29
10:20:51
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-29
08:52:02
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-29
08:49:27
Utworzenie strony. wyniki naboru na stanowiska w urzędzie MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-29
08:00:03
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-28
15:16:54
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-04-28
15:07:43
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-04-28
15:07:00
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-04-28
15:02:59
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-04-28
14:58:48
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-04-28
14:07:04
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-04-28
13:37:28
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-04-28
13:32:29
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-04-28
13:29:18
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-04-28
10:42:42
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-04-28
10:38:56
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-04-28
10:31:58
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-04-28
10:30:52
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-04-28
10:21:59
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-04-25
14:26:09
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-25
14:24:19
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-25
14:22:39
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-25
14:06:58
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-25
14:05:29
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-25
14:00:07
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-25
13:53:24
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-25
12:32:17
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-25
12:24:48
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-25
12:23:25
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-25
12:20:52
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-25
12:16:27
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-25
11:04:02
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-25
08:13:54
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-25
07:53:28
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-24
15:19:42
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-24
13:48:57
Utworzenie strony. Otwarte konkursy ofert administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-24
13:34:51
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-24
13:33:26
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-24
12:15:32
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-24
12:13:53
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-24
12:10:57
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-24
12:03:32
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-23
15:15:11
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-23
14:24:59
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-23
11:58:12
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-22
15:22:30
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-22
15:18:57
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-22
14:17:22
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-22
13:59:26
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-22
13:46:42
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-22
13:44:22
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-22
13:42:42
Utworzenie strony. wyniki naboru na stanowiska w urzędzie MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-22
13:40:02
Utworzenie strony. Inspektorat Uzbrojenia administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-22
13:36:56
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-22
11:38:53
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-22
11:37:13
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4246 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-22
11:33:34
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-22
11:26:09
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-22
11:24:37
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-22
11:21:29
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-22
11:19:44
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-22
08:54:20
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-18
13:32:33
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-18
13:08:16
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-18
10:59:56
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-18
10:58:08
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-18
10:56:58
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-18
10:48:11
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-18
10:46:52
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-18
10:45:35
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-18
10:37:57
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-18
07:40:43
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-18
07:38:47
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-17
14:12:21
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-17
14:07:50
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-17
14:05:27
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-17
14:00:41
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-17
13:17:57
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-17
13:16:00
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-17
12:51:29
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-17
11:24:31
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-17
10:08:41
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-16
16:08:09
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-16
13:50:43
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-16
13:41:08
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-16
13:34:11
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-16
13:26:03
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-16
13:21:50
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-16
13:16:30
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-16
13:10:40
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-16
09:56:33
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-16
09:54:15
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-16
09:51:42
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-16
09:48:42
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-16
09:46:13
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-16
09:43:26
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-16
09:40:55
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-16
09:38:16
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-16
09:35:51
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-16
09:34:25
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-16
09:32:05
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-16
09:29:05
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-16
09:25:36
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-16
09:22:03
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-15
15:28:08
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-15
15:21:26
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4246 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-15
15:14:12
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-15
14:10:20
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-15
14:03:16
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-15
11:39:39
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-15
11:37:54
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-15
11:35:39
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-15
09:55:00
Utworzenie strony. Adresy administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-15
07:57:40
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-14
15:36:43
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-04-14
15:33:41
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-04-14
15:31:00
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-04-14
15:26:51
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-04-14
13:38:38
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-04-14
13:28:33
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-04-14
13:21:31
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-04-14
13:19:15
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-04-14
13:11:45
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-04-14
13:08:10
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-04-14
13:04:33
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-04-11
15:30:33
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-04-11
15:26:37
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-04-11
14:48:07
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-04-11
13:16:58
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-04-11
13:09:44
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-04-11
13:04:53
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-04-11
12:55:24
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-04-11
12:50:34
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-04-11
12:50:09
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-04-11
12:38:50
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-04-11
12:33:14
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-04-11
12:29:36
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-04-10
15:26:05
Utworzenie strony. Plan prac legislacyjnych administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-10
15:21:38
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-10
15:18:41
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-10
15:16:57
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-10
15:10:59
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-10
14:47:44
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-10
14:16:19
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-10
14:07:06
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-10
13:31:35
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-10
10:41:32
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-10
10:35:39
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-10
09:54:24
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-09
15:30:12
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-09
15:27:00
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-09
15:22:02
Utworzenie strony. Protokoły z postepowań administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-09
15:20:13
Utworzenie strony. Inspektorat Uzbrojenia administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-09
15:17:42
Utworzenie strony. Inspektorat Uzbrojenia administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-09
14:42:52
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-09
14:36:31
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-09
14:33:37
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-09
13:51:21
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-09
13:43:27
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-09
13:42:11
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-09
13:40:05
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-09
13:34:13
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-09
13:26:17
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4246 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-09
13:22:29
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-09
13:13:41
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-09
13:10:11
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-09
13:06:37
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-09
13:05:42
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-09
11:44:08
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-09
11:33:07
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-09
11:28:21
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-09
11:24:02
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-09
11:18:08
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-09
10:19:17
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-08
15:18:51
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-08
15:13:00
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-08
15:08:59
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-08
15:05:00
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-08
15:00:39
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-08
14:57:00
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-08
14:53:51
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-08
12:34:41
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4246 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-08
12:28:28
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-08
12:20:43
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-08
12:10:08
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-08
12:06:08
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-07
15:25:28
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-07
15:23:51
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-07
15:21:15
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-07
15:18:48
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-07
15:16:58
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-07
15:15:36
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-07
14:59:22
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-07
14:42:35
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-07
14:31:33
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-07
14:29:40
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-07
10:20:48
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-07
09:59:03
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-07
08:47:49
Utworzenie strony. Elektroniczna Skrzynka Podawcza administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-04-07
08:10:55
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-04
15:17:29
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-04
15:00:05
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-04
14:30:25
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-04
14:28:01
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-04
13:36:40
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-04
13:22:06
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-04
13:21:06
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-04
12:29:34
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-04
09:56:14
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-03
15:19:45
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-03
14:43:37
Utworzenie strony. Otwarte konkursy ofert administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-03
14:41:30
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-03
14:36:52
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-03
14:34:40
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-03
14:20:39
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-03
13:54:43
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-03
13:50:24
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-03
13:46:05
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-03
08:53:15
Utworzenie strony. Nabór na stanowiska w urzędzie MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-03
08:52:30
Utworzenie strony. wyniki naboru na stanowiska w urzędzie MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-03
08:50:07
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-03
08:05:02
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-02
15:19:28
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-02
15:13:33
Utworzenie strony. Plan prac legislacyjnych administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-02
15:02:46
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-02
15:00:11
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-02
14:19:53
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-02
14:17:05
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-02
14:12:35
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-02
12:54:08
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4246 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-02
12:24:34
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4246 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-02
12:20:35
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-02
12:14:11
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-02
10:25:02
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-02
08:39:45
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-02
08:36:29
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-02
07:48:40
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-01
16:20:44
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-04-01
16:19:40
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-04-01
16:18:03
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-04-01
16:15:40
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-04-01
14:53:46
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-01
14:51:52
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-01
14:50:10
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-01
14:46:22
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-01
14:11:00
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-01
12:48:39
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-01
08:27:03
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-04-01
07:43:42
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-31
15:29:23
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-31
15:18:47
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-03-31
15:18:02
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-03-31
15:06:05
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-03-31
15:03:45
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-31
15:00:51
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-31
14:44:17
Utworzenie strony. Rejestr umów administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-03-31
13:35:44
Utworzenie strony. Plan prac legislacyjnych administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-31
13:32:46
Utworzenie strony. Rozporządzenia administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-03-31
12:21:23
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-31
09:40:50
Utworzenie strony. Protokoły z postepowań administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-31
09:37:01
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-28
14:59:28
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-28
14:42:02
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-28
12:58:30
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-28
12:05:29
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-28
12:00:02
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-28
11:55:07
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-28
11:52:14
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-28
09:25:39
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-27
14:23:45
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-27
14:21:25
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-27
14:19:23
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-27
11:11:57
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-27
11:09:40
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-26
14:46:30
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-26
13:02:17
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-26
13:00:48
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-26
12:59:21
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-26
12:57:05
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-26
12:55:31
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-26
12:52:51
Utworzenie strony. Nabór na stanowiska w urzędzie MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-26
12:03:00
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-26
11:38:51
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-26
11:37:47
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-26
11:35:01
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-26
10:54:07
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-03-26
10:48:38
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-25
14:45:27
Utworzenie strony. Inspektorat Uzbrojenia administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-25
14:39:16
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-25
14:00:43
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-25
13:58:38
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-25
13:55:30
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-25
13:52:57
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-25
13:51:26
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-25
13:48:05
Utworzenie strony. Otwarte konkursy ofert administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-25
13:34:20
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-25
13:31:35
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-25
10:22:48
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-25
08:19:22
Utworzenie strony. Rejestr umów administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-25
07:41:56
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-24
15:14:59
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-24
15:13:11
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-24
13:21:31
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-24
12:05:38
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-24
12:03:19
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-24
12:00:23
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-24
11:56:56
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-24
11:51:53
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-24
11:48:24
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-24
10:50:16
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-03-24
10:27:21
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-24
10:21:18
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-24
08:03:51
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-21
15:23:20
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-21
15:14:49
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-21
14:21:23
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-21
14:12:49
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-03-21
14:12:16
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-03-21
14:11:03
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-03-21
14:09:58
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-03-21
14:07:54
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-03-21
14:06:03
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-03-21
13:25:19
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-21
13:22:12
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-21
13:13:11
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-21
13:09:45
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-21
13:07:36
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-21
13:01:41
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-21
12:56:53
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-21
12:48:39
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-21
12:24:33
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-03-21
12:23:38
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-03-21
12:23:08
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-03-21
12:22:33
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-03-21
12:21:45
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-03-21
12:20:40
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-03-21
12:19:23
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-03-21
12:16:43
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-03-21
12:15:55
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-03-21
12:09:59
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-03-21
12:07:05
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-03-21
12:01:55
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-03-21
11:36:29
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-03-21
11:24:25
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-03-21
11:23:50
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-03-21
11:23:06
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-03-21
11:22:56
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-03-21
11:11:39
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-03-21
11:07:15
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-03-21
10:58:51
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-03-21
10:58:08
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-03-21
09:32:25
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-03-21
09:12:49
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-03-21
09:11:01
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-03-21
09:10:20
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-03-21
09:08:40
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-03-21
09:01:19
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-03-21
09:00:45
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-03-21
08:26:59
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-03-21
08:24:41
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-03-21
08:24:25
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-03-20
16:16:11
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-03-20
16:14:18
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-03-20
16:13:05
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-03-20
14:45:45
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-20
13:52:58
Utworzenie strony. Komitet audytu administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-03-20
13:52:44
Utworzenie strony. Komitet audytu administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-03-20
13:49:41
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-20
13:44:29
Utworzenie strony. Inspektorat Uzbrojenia administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-20
13:41:15
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-20
11:41:45
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-20
10:17:25
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-19
15:20:15
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-19
15:16:30
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-19
14:46:45
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-19
14:45:19
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-19
14:25:05
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-19
14:23:26
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-19
14:16:53
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-19
14:05:36
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-19
11:46:36
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-03-19
11:38:40
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-19
10:28:03
Utworzenie strony. Plan prac legislacyjnych administrator
ppłk Jarosław Zeidler
2014-03-19
10:09:26
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-19
10:07:29
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-18
15:06:08
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-18
14:20:25
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-18
13:07:00
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-18
12:01:46
Utworzenie strony. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-03-18
11:42:03
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-18
08:41:17
Utworzenie strony. Nabór na stanowiska w urzędzie MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-18
08:00:59
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-17
15:24:32
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-17
15:01:32
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-17
14:58:58
Utworzenie strony. Protokoły z postepowań administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-17
14:29:39
Utworzenie strony. Protokoły z postepowań administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-17
14:27:22
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-17
13:39:40
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-17
09:06:21
Utworzenie strony. Kierownictwo MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-17
08:17:36
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-14
14:14:58
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-14
13:16:44
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-14
12:51:40
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-14
11:20:53
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-14
09:43:37
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-14
09:37:20
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-13
14:59:01
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-13
14:47:40
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-13
14:29:37
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-13
14:18:14
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-13
14:12:29
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-13
14:10:26
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-13
14:09:00
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-13
14:06:58
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-13
14:05:11
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-13
14:05:07
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-03-13
13:50:05
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4246 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-13
13:48:10
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4246 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-13
12:12:54
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-13
12:06:16
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-13
12:02:11
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-13
11:59:15
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-13
11:59:01
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-12
15:24:15
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-12
15:19:42
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-12
14:52:39
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-12
14:49:43
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-12
14:11:12
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-12
13:56:05
Utworzenie strony. Rozporządzenia administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-03-12
13:54:38
Utworzenie strony. Rozporządzenia administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-03-12
13:54:18
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-12
13:52:59
Utworzenie strony. Rozporządzenia administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-03-12
13:51:17
Utworzenie strony. Rozporządzenia administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-03-12
13:49:53
Utworzenie strony. Rozporządzenia administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-03-12
13:47:58
Utworzenie strony. Rozporządzenia administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-03-12
13:45:21
Utworzenie strony. Akty prawne administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-03-12
11:29:17
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-12
08:37:52
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-12
08:26:36
Utworzenie strony. Plan prac legislacyjnych administrator
ppłk Jarosław Zeidler
2014-03-12
08:05:59
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-12
07:59:00
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-12
07:54:30
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-12
07:51:08
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-12
07:48:33
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-11
13:27:47
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-11
13:13:13
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-11
12:43:20
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-11
12:40:33
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-11
09:00:23
Utworzenie strony. Kierownictwo MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-11
08:55:46
Utworzenie strony. Kierownictwo MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-11
08:51:49
Utworzenie strony. Kierownictwo MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-11
08:46:57
Utworzenie strony. Kierownictwo MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-11
08:41:28
Utworzenie strony. Kierownictwo MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-10
16:07:27
Utworzenie strony. Status prawny administrator
ppłk Jarosław Zeidler
2014-03-10
15:55:13
Utworzenie strony. Status prawny administrator
ppłk Jarosław Zeidler
2014-03-10
15:40:31
Utworzenie strony. Status prawny administrator
ppłk Jarosław Zeidler
2014-03-10
15:38:38
Utworzenie strony. Status prawny administrator
ppłk Jarosław Zeidler
2014-03-10
15:35:03
Utworzenie strony. Akty prawne administrator
ppłk Jarosław Zeidler
2014-03-10
15:32:56
Utworzenie strony. Akty prawne administrator
ppłk Jarosław Zeidler
2014-03-10
15:17:44
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-10
15:15:53
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-10
15:02:12
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-10
14:58:40
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-10
14:55:21
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-10
12:27:07
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-10
12:25:22
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-10
12:09:42
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-10
12:01:37
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-10
11:59:02
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-10
11:21:28
Utworzenie strony. Departament Wychowania i Promocji Obronności administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-10
08:39:24
Utworzenie strony. Plan prac legislacyjnych administrator
ppłk Jarosław Zeidler
2014-03-07
14:10:08
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-03-07
12:38:50
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-03-07
12:38:15
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-03-07
10:53:35
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-03-07
10:47:22
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-03-07
10:43:45
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-03-07
10:42:16
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-03-07
10:31:53
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-03-07
09:54:43
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-03-07
09:40:11
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-03-07
09:39:39
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-03-07
09:38:57
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-03-07
09:30:49
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-03-07
08:11:35
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-03-07
08:09:33
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-03-07
08:06:50
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-03-06
15:25:09
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-06
15:16:56
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-06
14:22:11
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-06
14:14:10
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-06
12:05:33
Utworzenie strony. Inspektorat Uzbrojenia administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-06
10:24:42
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-03-06
10:21:37
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-03-06
10:20:20
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-03-06
10:18:44
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-03-06
10:18:25
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-03-06
10:17:36
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-03-06
10:16:13
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-03-06
10:13:52
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-03-06
09:00:21
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-05
15:01:37
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-05
14:07:27
Utworzenie strony. Otwarte konkursy ofert administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-05
13:53:06
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-05
13:07:34
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-03-05
12:52:46
Utworzenie strony. INNE_Archiwum administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-03-05
12:52:18
Utworzenie strony. INNE_Archiwum administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-03-05
12:51:57
Utworzenie strony. INNE_Archiwum administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-03-05
12:50:49
Utworzenie strony. INNE_Archiwum administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-03-05
12:17:58
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-05
10:06:04
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-05
09:09:40
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-04
15:44:53
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-04
15:28:19
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-03-04
15:27:58
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-03-04
15:27:29
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-03-04
15:24:39
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-04
15:24:21
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-03-04
15:24:10
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-03-04
15:23:49
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-03-04
15:17:40
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-04
13:53:29
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-04
13:51:29
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-04
13:40:44
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-04
13:36:08
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-04
13:32:15
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-04
13:31:10
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-04
13:25:58
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-04
13:21:50
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-04
11:14:08
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-04
11:09:19
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-04
11:00:03
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-04
10:56:35
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-04
10:45:18
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-04
09:03:10
Utworzenie strony. Kierownictwo MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-03-03
14:57:52
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-03
13:47:12
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-03
12:53:33
Utworzenie strony. Kierownictwo MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-03
12:49:33
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-03
11:31:52
Utworzenie strony. Schemat struktury organizacyjnej administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-03
10:42:22
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-03
10:24:03
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-03
10:20:32
Utworzenie strony. Protokoły z postepowań administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-03
09:53:36
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-03-03
09:05:47
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-02-28
14:21:46
Utworzenie strony. Otwarte konkursy ofert administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-28
14:15:58
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-28
14:08:00
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-28
12:00:10
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-28
11:53:50
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-27
15:20:19
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-27
15:12:35
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-27
14:45:37
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-27
14:40:18
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-27
14:33:19
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-27
14:26:26
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-27
14:25:02
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-27
14:07:58
Utworzenie strony. Rejestr umów administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-27
13:56:43
Utworzenie strony. Adresy administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-27
13:56:01
Utworzenie strony. Adresy administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-27
13:52:57
Utworzenie strony. Adresy administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-27
13:52:36
Utworzenie strony. Adresy administrator
ppłk Jarosław Zeidler
2014-02-27
11:23:16
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-27
10:33:27
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-27
09:25:10
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-27
09:23:20
Utworzenie strony. Protokoły z postepowań administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-26
15:23:52
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-26
15:05:42
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-26
14:33:35
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-26
12:51:08
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-26
11:58:21
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-26
11:44:28
Utworzenie strony. Departament Wychowania i Promocji Obronności administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-26
11:39:28
Utworzenie strony. Departament Wychowania i Promocji Obronności administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-26
09:58:28
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-25
15:10:20
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-25
15:06:34
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-25
14:40:33
Utworzenie strony. Otwarte konkursy ofert administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-25
13:17:47
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-25
12:10:31
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-25
11:59:31
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-25
08:08:55
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-25
08:06:09
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-24
13:26:27
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-21
14:26:28
Utworzenie strony. Nabór na wyższe stanowiska w służbie cywilnej administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-21
14:26:11
Utworzenie strony. wyniki naboru na wyższe stanowiska w służbie cywil administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-21
13:38:56
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-02-21
13:04:58
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-21
12:58:03
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-21
12:51:55
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-20
15:04:09
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-20
14:37:47
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-20
14:10:33
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-20
11:43:17
Utworzenie strony. Plan działalności Ministra Obrony Narodowej administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-20
11:38:52
Utworzenie strony. Rejestr Instytucji Kultury administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-20
11:38:25
Utworzenie strony. Rejestr Instytucji Kultury administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-20
09:40:05
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-20
09:36:54
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-19
14:41:49
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-19
14:38:57
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-19
14:31:32
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-19
14:31:08
Utworzenie strony. Nabór na stanowiska w urzędzie MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-19
14:30:52
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-19
13:26:30
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-19
10:20:15
Utworzenie strony. Nabór na stanowiska w urzędzie MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-19
10:13:15
Utworzenie strony. Akty prawne administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-02-19
10:10:34
Utworzenie strony. Akty prawne administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-02-19
10:06:33
Utworzenie strony. Rozporządzenia administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-02-19
10:04:46
Utworzenie strony. Rozporządzenia administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-02-19
10:02:33
Utworzenie strony. Rozporządzenia administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-02-19
10:00:18
Utworzenie strony. Rozporządzenia administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-02-19
09:57:35
Utworzenie strony. Rozporządzenia administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-02-19
09:55:16
Utworzenie strony. Rozporządzenia administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-02-19
09:53:38
Utworzenie strony. Rozporządzenia administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-02-19
09:51:18
Utworzenie strony. Rozporządzenia administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-02-18
14:37:06
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-18
14:25:28
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-18
14:19:52
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-18
14:18:52
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-18
13:57:23
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-18
11:29:31
Utworzenie strony. Plan prac legislacyjnych administrator
ppłk Jarosław Zeidler
2014-02-18
10:11:19
Utworzenie strony. Nabór na stanowiska w urzędzie MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-18
10:10:54
Utworzenie strony. wyniki naboru na stanowiska w urzędzie MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-17
14:43:03
Utworzenie strony. Departament Wychowania i Promocji Obronności administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-17
14:32:54
Utworzenie strony. Departament Wychowania i Promocji Obronności administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-17
14:26:53
Utworzenie strony. Departament Wychowania i Promocji Obronności administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-17
13:58:12
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-17
13:56:26
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-17
09:33:01
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-14
16:27:55
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-02-14
16:27:34
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-02-14
16:16:00
Utworzenie strony. Inspektorat Uzbrojenia administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-02-14
16:09:21
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-02-14
16:08:44
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-02-14
16:02:09
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-02-14
15:37:55
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-02-14
15:34:15
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-02-14
15:30:14
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-02-14
15:29:11
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-02-14
15:21:48
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-02-14
12:23:59
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-02-14
12:23:40
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-02-14
12:19:24
Utworzenie strony. Inspektorat Uzbrojenia administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-02-14
12:15:11
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-02-13
14:52:41
Utworzenie strony. Otwarte konkursy ofert administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-13
13:30:40
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-13
13:28:06
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-13
13:25:56
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-13
11:10:14
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-13
10:35:09
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-12
15:00:02
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-12
14:47:12
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-12
14:41:46
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-12
13:23:11
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-12
12:42:55
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-12
10:09:27
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-12
10:07:00
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-12
08:52:00
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-12
08:49:48
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-11
15:22:08
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-11
13:58:35
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-11
13:53:08
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-11
13:49:31
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-11
13:44:09
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-11
08:34:40
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-11
07:56:43
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-11
07:55:01
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-11
07:52:39
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-11
07:52:23
Utworzenie strony. Inspektorat Uzbrojenia administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-11
07:46:21
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-11
07:16:54
Utworzenie strony. Adresy administrator
ppłk Jarosław Zeidler
2014-02-11
07:14:59
Utworzenie strony. Adresy administrator
ppłk Jarosław Zeidler
2014-02-11
07:09:50
Utworzenie strony. Adresy administrator
ppłk Jarosław Zeidler
2014-02-07
14:51:20
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-02-07
14:01:18
Utworzenie strony. Otwarte konkursy ofert administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-02-07
13:50:40
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-02-07
13:42:27
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-02-07
08:22:31
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-02-07
08:20:22
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-02-06
15:23:16
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-02-06
15:19:12
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-02-06
15:09:09
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-02-06
15:02:18
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-02-06
14:58:22
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-02-06
08:55:00
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-05
15:17:17
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-05
15:14:43
Utworzenie strony. Kierownictwo MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-02-05
15:02:47
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-05
14:59:12
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-05
14:53:49
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-05
13:20:06
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-05
11:08:37
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-05
11:06:02
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-05
11:02:35
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-04
13:13:04
Utworzenie strony. Inspektorat Uzbrojenia administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-04
11:55:46
Utworzenie strony. Otwarte konkursy ofert administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-04
10:38:52
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-03
14:27:40
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-03
14:21:21
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-03
12:44:21
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-02-03
11:26:05
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-31
14:49:05
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-31
14:46:58
Utworzenie strony. Inspektorat Uzbrojenia administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-31
14:34:30
Utworzenie strony. Inspektorat Uzbrojenia administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-31
14:25:30
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-31
14:06:18
Utworzenie strony. Otwarte konkursy ofert administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-31
13:43:43
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-31
13:30:04
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-31
12:46:19
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-30
15:15:40
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-30
15:10:21
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-30
14:57:55
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-30
14:51:35
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-30
09:26:59
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-29
12:37:45
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-29
12:31:41
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-29
10:57:50
Utworzenie strony. Archiwum zamówień publicznych administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-29
10:03:32
Utworzenie strony. Departament Wychowania i Promocji Obronności administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-29
10:01:27
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-29
08:41:42
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-28
13:31:17
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-28
09:44:01
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-28
09:25:00
Utworzenie strony. Nabór na wyższe stanowiska w służbie cywilnej administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-28
08:21:28
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-27
15:25:54
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-27
15:22:56
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-27
15:17:47
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-27
15:14:56
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-27
15:12:13
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-27
14:31:52
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-27
13:27:25
Utworzenie strony. Protokoły z postepowań administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-27
12:50:49
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4226 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-27
12:43:15
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-27
10:18:09
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-27
07:43:20
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-24
13:55:01
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-01-24
13:54:46
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-01-24
13:54:18
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-01-24
13:48:56
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-01-24
13:43:59
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-01-24
11:57:06
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-01-24
11:50:37
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-01-24
11:47:49
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-01-23
16:30:24
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-01-23
14:25:17
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-23
13:31:35
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-23
11:34:17
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-23
08:44:52
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-23
08:40:21
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-23
08:34:25
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-23
07:55:31
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-23
07:51:50
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-22
17:35:48
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-01-22
15:32:28
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-22
12:13:33
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-22
11:24:54
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-21
15:25:57
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-21
15:22:21
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-21
14:59:47
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-21
11:30:14
Utworzenie strony. wyniki naboru na stanowiska w urzędzie MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-21
10:39:29
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-21
08:46:44
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-20
15:12:23
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-20
15:10:56
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-20
14:09:23
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-20
13:12:25
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-20
12:43:58
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-20
12:38:41
Utworzenie strony. Nabór na stanowiska w urzędzie MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-20
12:38:31
Utworzenie strony. wyniki naboru na stanowiska w urzędzie MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-20
12:37:44
Utworzenie strony. Nabór na stanowiska w urzędzie MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-20
12:29:57
Utworzenie strony. Kierownictwo MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-01-20
11:22:40
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-17
12:05:30
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-17
09:46:47
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-16
15:13:43
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-16
14:55:04
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-16
14:54:49
Utworzenie strony. Departament Wychowania i Promocji Obronności administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-16
14:46:02
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-16
14:39:00
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-16
14:11:19
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-01-16
14:10:36
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-01-16
14:07:33
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-01-16
14:04:52
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-01-16
14:04:09
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-01-16
12:46:37
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-16
11:29:57
Utworzenie strony. Komitet audytu administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-16
07:45:58
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-15
15:11:07
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-01-15
14:47:19
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-15
14:44:23
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-15
14:24:10
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-15
14:21:15
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-15
11:50:39
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-15
11:44:12
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-15
11:33:18
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-15
11:26:26
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-15
10:03:35
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-01-15
09:49:14
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-01-15
08:56:53
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-01-15
08:55:30
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-01-15
08:35:52
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-15
08:34:45
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-15
08:20:44
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-15
08:18:29
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-15
00:57:15
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-01-14
16:03:33
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-01-14
16:02:25
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-01-14
16:00:43
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-01-14
15:59:40
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-01-14
15:38:56
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-01-14
15:02:10
Utworzenie strony. Jednostki Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-14
14:55:35
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-01-14
14:31:45
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-14
13:10:24
Utworzenie strony. Rozporządzenia administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-01-14
12:59:19
Utworzenie strony. Rozporządzenia administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-01-14
12:54:29
Utworzenie strony. Rozporządzenia administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-01-14
12:54:06
Utworzenie strony. 2013 r. administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-01-14
12:51:54
Utworzenie strony. 2012 r. administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-01-14
12:51:31
Utworzenie strony. 2011 r. administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-01-14
12:51:12
Utworzenie strony. 2010 r. administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-01-14
12:50:37
Utworzenie strony. 2008 i 2009 r. administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-01-14
09:47:44
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-01-14
09:46:58
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-01-14
09:46:36
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-01-13
15:04:42
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-01-13
15:00:25
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-01-13
14:55:14
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-01-13
14:54:12
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-01-13
14:46:49
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-01-13
14:46:26
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-01-13
14:39:22
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-01-13
14:36:37
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-01-13
14:26:53
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-01-10
14:17:45
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-10
14:10:00
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-10
13:06:59
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-10
09:29:42
Utworzenie strony. Protokoły z postepowań administrator
ppłk Jarosław Zeidler
2014-01-09
15:02:21
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-01-09
14:57:06
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-01-09
14:56:36
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-01-09
14:48:28
Utworzenie strony. Zamówienia publiczne - 2014 r. administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-01-09
14:47:12
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-01-09
14:44:14
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-01-09
14:42:50
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-01-09
14:42:23
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-01-09
14:41:16
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-01-09
14:38:52
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-01-09
14:25:47
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-01-09
13:22:01
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-01-09
13:20:29
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-01-09
13:19:23
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-01-09
13:18:38
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-01-09
13:16:47
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-01-09
12:40:19
Utworzenie strony. Protokoły z postepowań administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-01-09
12:39:49
Utworzenie strony. Protokoły z postepowań administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-01-08
15:17:12
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-08
14:27:32
Utworzenie strony. Rejonowe Zarządy Infrastruktury administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-08
14:23:13
Utworzenie strony. Protokoły z postepowań administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-08
14:22:32
Utworzenie strony. Protokoły z postepowań administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-08
14:13:41
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-08
14:09:44
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-08
14:05:41
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-08
08:22:11
Utworzenie strony. Jednostki Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-01-08
08:21:29
Utworzenie strony. Jednostki Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-01-08
08:20:52
Utworzenie strony. Jednostki Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-01-08
08:17:11
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-01-08
08:16:25
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-01-08
08:01:43
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2286 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-01-08
07:54:56
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-01-08
07:54:24
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-01-08
07:51:10
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-01-08
07:40:18
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-01-07
15:22:55
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-01-07
13:22:23
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-01-07
13:09:09
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-01-07
12:43:30
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-01-07
12:40:51
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-01-07
12:03:41
Utworzenie strony. Kierownictwo MON administrator
ppłk Jarosław Zeidler
2014-01-07
12:02:53
Utworzenie strony. Kierownictwo MON administrator
ppłk Jarosław Zeidler
2014-01-07
11:45:25
Utworzenie strony. Kierownictwo MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-01-07
11:44:37
Utworzenie strony. Kierownictwo MON administrator
ppłk Jarosław Zeidler
2014-01-07
11:43:57
Utworzenie strony. Kierownictwo MON administrator
ppłk Jarosław Zeidler
2014-01-07
11:42:48
Utworzenie strony. Kierownictwo MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-01-07
11:42:46
Utworzenie strony. Kierownictwo MON administrator
ppłk Jarosław Zeidler
2014-01-07
11:42:28
Utworzenie strony. Kierownictwo MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-01-07
11:42:00
Utworzenie strony. Kierownictwo MON administrator
ppłk Jarosław Zeidler
2014-01-07
11:41:09
Utworzenie strony. Kierownictwo MON administrator
ppłk Jarosław Zeidler
2014-01-07
11:40:18
Utworzenie strony. Kierownictwo MON administrator
ppłk Jarosław Zeidler
2014-01-07
11:21:14
Utworzenie strony. Kierownictwo MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-01-07
11:21:02
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-07
11:18:12
Utworzenie strony. Kierownictwo MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2014-01-07
11:15:15
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-07
10:13:03
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-07
10:12:12
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-03
14:40:13
Utworzenie strony. Kierownictwo MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-03
14:39:51
Utworzenie strony. Kierownictwo MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-03
14:17:06
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-03
14:02:29
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-03
14:01:21
Utworzenie strony. Archiwum ogłoszeń - 2013 r. administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-03
13:59:58
Utworzenie strony. Archiwum ogłoszeń administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-03
13:00:47
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-01-03
12:59:41
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-01-03
12:57:52
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-01-03
10:41:11
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 - 2013 r. administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-03
10:39:55
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 - archiwum 2010 r. administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-03
10:39:03
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-03
10:37:01
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 - archiwum 2010 r. administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-03
10:36:29
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-03
10:36:03
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-03
09:47:33
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-01-02
16:13:30
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-01-02
16:08:18
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-01-02
16:02:27
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-01-02
15:59:21
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-01-02
15:56:16
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-01-02
15:54:26
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-01-02
15:51:37
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-01-02
15:33:30
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2014-01-02
15:23:49
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-02
12:34:28
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-02
12:31:56
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2014-01-02
12:28:33
Utworzenie strony. Zamówienia publiczne - 2014 r. administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-31
12:17:07
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-31
11:27:26
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-31
11:22:54
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-31
10:04:30
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-31
10:02:55
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-31
09:52:31
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-31
09:46:45
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-31
09:10:05
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-31
08:40:23
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-30
15:21:16
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-30
15:11:18
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-30
15:08:56
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-30
14:31:05
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2286 - Opole administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-30
12:16:17
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-27
15:34:17
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-12-27
15:32:28
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-12-27
14:16:19
Utworzenie strony. Plan prac legislacyjnych administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-12-24
14:44:25
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-12-24
14:40:13
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-12-24
14:34:00
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-12-24
14:27:54
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-12-24
14:18:24
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-12-24
14:17:26
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-12-24
14:06:25
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-12-24
14:04:34
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-12-24
14:02:07
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-12-24
11:45:31
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-24
11:40:46
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-24
10:03:01
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-24
09:59:48
Utworzenie strony. Otwarte konkursy ofert administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-24
09:21:07
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-23
14:32:53
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-12-23
13:29:13
Utworzenie strony. Status prawny administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-12-23
13:27:50
Utworzenie strony. Status prawny administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-12-23
13:01:07
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-12-23
12:57:02
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-12-23
12:38:23
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-12-23
12:33:34
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-12-23
08:08:32
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-12-20
15:17:12
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-12-20
14:43:59
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-20
13:45:34
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-20
13:43:38
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-20
13:40:29
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-20
10:56:22
Utworzenie strony. Protokoły z postępowań administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-20
10:30:05
Utworzenie strony. Otwarte konkursy ofert administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-20
10:26:55
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-19
14:38:49
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-19
13:13:08
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-19
11:44:09
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-19
11:41:16
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-19
11:39:26
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-19
10:42:47
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-19
10:07:33
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-18
15:13:13
Utworzenie strony. Kierownictwo MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-18
15:11:55
Utworzenie strony. Kierownictwo MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-18
15:06:26
Utworzenie strony. Adresy administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-12-18
14:37:47
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-18
14:29:23
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-18
14:24:19
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-18
14:12:15
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-12-18
14:09:34
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-12-18
14:06:25
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-12-18
14:03:44
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-12-18
14:00:27
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-12-18
13:29:13
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-18
13:20:44
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-12-18
10:31:48
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-18
08:09:23
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-17
15:17:02
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-12-17
15:15:44
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-12-17
15:14:46
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-12-17
15:07:59
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-17
13:32:57
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-17
13:31:16
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2286 - Opole administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-17
13:09:41
Utworzenie strony. Kierownictwo MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-17
12:51:19
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-17
12:48:47
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-17
12:42:03
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-17
11:10:39
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-17
11:08:35
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-16
15:14:36
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-16
15:11:28
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-16
15:09:34
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-16
15:07:40
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-16
14:25:11
Utworzenie strony. Rozporządzenia administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-12-16
14:24:27
Utworzenie strony. Rozporządzenia administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-12-16
14:22:00
Utworzenie strony. Rozporządzenia administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-12-16
14:19:58
Utworzenie strony. Rozporządzenia administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-12-16
14:15:47
Utworzenie strony. Rozporządzenia administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-12-16
14:13:56
Utworzenie strony. Rozporządzenia administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-12-16
14:11:08
Utworzenie strony. Rozporządzenia administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-12-16
12:21:43
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-16
12:19:48
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-16
12:16:13
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-16
12:14:41
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-16
12:09:28
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-16
12:06:08
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-16
12:03:09
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-12-16
12:02:36
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-12-16
12:02:09
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-12-16
11:57:35
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-12-16
11:55:43
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-12-16
11:55:24
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-12-16
11:53:45
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-12-16
11:52:42
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-12-14
22:32:51
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-12-14
22:31:48
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-12-14
22:30:41
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-12-13
14:23:51
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-13
14:17:33
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-13
14:15:52
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-13
14:13:06
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-13
14:10:12
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-13
14:07:18
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-13
10:43:53
Utworzenie strony. Plan prac legislacyjnych administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-13
10:39:54
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-13
10:37:05
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-13
10:34:08
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-13
09:15:05
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-13
08:51:21
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-12
15:18:57
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-12
15:13:17
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-12
15:07:24
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-12
13:18:02
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-12
13:16:18
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-12
13:13:52
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-12-12
13:09:18
Utworzenie strony. Plan prac legislacyjnych administrator
ppłk Jarosław Zeidler
2013-12-12
11:32:11
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-12
10:27:18
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-12
07:46:29
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-11
14:59:05
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-11
14:17:37
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-11
13:11:45
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-11
12:57:50
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-11
12:47:37
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-11
12:32:52
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-11
12:28:51
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-11
11:24:46
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-12-11
11:22:23
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-12-11
07:53:55
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-10
15:27:11
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-12-10
15:26:00
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-12-10
15:00:31
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-10
14:53:11
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-10
14:50:17
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-10
14:43:20
Utworzenie strony. Udostępnianie informacji administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-10
14:20:57
Utworzenie strony. Rozporządzenia administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-12-10
13:40:36
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-10
13:35:34
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-10
11:02:54
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-10
11:00:39
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-10
10:21:11
Utworzenie strony. Inspektorat Uzbrojenia administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-10
07:50:02
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-09
15:18:53
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-12-09
15:17:27
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-12-09
15:14:26
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-12-09
15:10:12
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-09
15:06:01
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-09
15:04:22
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-09
13:40:33
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-09
12:38:56
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-09
12:36:13
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-09
12:32:24
Utworzenie strony. Nabór na stanowiska w urzędzie MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-09
12:28:22
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-09
12:22:40
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-12-09
12:20:58
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-12-09
12:19:55
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-12-09
12:10:46
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-12-09
12:09:15
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-12-09
12:08:06
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-12-09
12:06:48
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-12-09
10:44:54
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2286 - Opole administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-09
10:43:03
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-09
09:57:58
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-09
08:29:55
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-09
08:15:51
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-09
08:03:56
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-09
07:58:53
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-09
07:51:32
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-05
14:36:39
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-05
13:10:32
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-05
13:09:04
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-05
13:05:42
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-05
11:50:59
Utworzenie strony. Rejestr Instytucji Kultury administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-12-05
10:37:42
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-05
07:49:19
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-05
07:43:15
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-04
17:08:11
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-12-04
17:06:47
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-12-04
17:05:43
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-12-04
17:02:20
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-12-04
17:00:29
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-12-04
16:54:13
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-12-04
15:29:59
Utworzenie strony. Plan prac legislacyjnych administrator
ppłk Jarosław Zeidler
2013-12-04
14:58:45
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-04
14:53:20
Utworzenie strony. Inspektorat Uzbrojenia administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-04
14:40:34
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-04
12:42:34
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-04
12:36:26
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-03
15:08:53
Utworzenie strony. Inspektorat Uzbrojenia administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-03
15:02:20
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-03
14:23:54
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-03
14:08:30
Utworzenie strony. Rozporządzenia administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-12-03
14:06:47
Utworzenie strony. Rozporządzenia administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-12-03
13:47:15
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-03
13:38:14
Utworzenie strony. Kierownictwo MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-12-03
12:53:06
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-03
12:49:26
Utworzenie strony. Otwarte konkursy ofert administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-03
12:16:57
Utworzenie strony. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-12-02
14:15:12
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-02
13:31:09
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-02
13:29:17
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-02
13:26:35
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-12-02
09:54:13
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-29
15:11:07
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-29
14:24:30
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2286 - Opole administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-29
14:13:59
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-29
14:10:51
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-29
12:41:41
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-29
12:39:07
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-29
10:57:45
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-29
08:19:57
Utworzenie strony. Oświadczenia majątkowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-29
08:19:21
Utworzenie strony. Kierownictwo MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-28
15:11:43
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-28
14:57:50
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-28
14:46:03
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-28
14:41:27
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-28
14:39:51
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-28
14:38:12
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-28
11:51:16
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-28
11:47:54
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-28
11:46:18
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-28
11:34:46
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-28
09:41:39
Utworzenie strony. Plan prac legislacyjnych administrator
ppłk Jarosław Zeidler
2013-11-27
13:59:25
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-27
13:53:55
Utworzenie strony. Akty prawne administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-11-27
13:35:47
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-27
13:28:15
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-27
13:17:22
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-27
13:12:02
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-27
11:05:07
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-27
08:16:36
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-26
15:49:17
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-11-26
15:38:18
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-11-26
15:26:43
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-26
15:24:19
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-26
15:20:50
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-26
15:14:10
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-26
15:12:00
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-26
15:07:18
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-26
15:01:46
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2286 - Opole administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-26
14:57:50
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-26
14:14:48
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-26
14:12:37
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-26
14:10:24
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-26
12:41:09
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-26
10:53:34
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-26
10:41:44
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-25
15:13:40
Utworzenie strony. Nabór na stanowiska w urzędzie MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-25
15:02:45
Utworzenie strony. wyniki naboru na stanowiska w urzędzie MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-25
15:01:58
Utworzenie strony. Nabór na stanowiska w urzędzie MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-25
14:43:01
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-25
14:40:31
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-25
14:38:39
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-25
13:59:56
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-25
12:23:13
Utworzenie strony. Inspektorat Uzbrojenia administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-25
12:17:14
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-22
14:42:07
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-11-22
14:37:47
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-11-22
14:30:36
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-11-22
14:01:25
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-11-22
12:33:09
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-11-22
12:22:34
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-11-22
12:19:41
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-11-22
12:18:43
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-11-22
11:48:43
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-11-22
10:44:19
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-11-21
15:08:23
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-21
15:04:51
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-21
14:44:21
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-21
14:01:47
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-21
13:15:48
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-21
12:47:08
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-11-21
12:46:26
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-11-21
12:02:16
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-21
10:20:40
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-11-21
10:17:46
Utworzenie strony. Rozporządzenia administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-11-21
10:09:34
Utworzenie strony. Rozporządzenia administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-11-21
09:48:42
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-21
09:45:27
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-21
08:01:48
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-21
07:58:36
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-20
16:16:40
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-11-20
16:14:56
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-11-20
16:09:53
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-11-20
16:09:19
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-11-20
15:50:20
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-11-20
15:49:40
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-11-20
15:21:10
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-20
15:05:33
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-20
15:01:31
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-20
14:57:18
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-20
14:31:36
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-20
08:51:28
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-20
08:45:43
Utworzenie strony. Otwarte konkursy ofert administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-20
08:45:05
Utworzenie strony. Otwarte konkursy ofert administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-20
08:44:30
Utworzenie strony. Otwarte konkursy ofert administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-20
08:43:59
Utworzenie strony. Otwarte konkursy ofert administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-20
07:59:11
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-19
15:38:48
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-19
15:31:56
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-19
15:26:53
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-19
15:21:57
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-19
15:17:23
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-19
15:13:19
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-19
15:08:22
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-19
12:36:42
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-19
12:32:34
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-19
09:08:10
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-18
15:21:29
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-18
15:17:49
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-18
14:36:56
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-11-18
13:57:48
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-18
13:55:48
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-18
09:40:52
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-15
15:41:17
Utworzenie strony. Plan prac legislacyjnych administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-11-15
15:31:48
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-11-15
14:18:55
Utworzenie strony. Kierownictwo MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-11-15
14:14:13
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-11-15
14:05:03
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-11-15
14:04:45
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-11-15
12:53:30
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-11-15
12:52:33
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-11-15
11:59:05
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-11-15
11:54:42
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-11-15
10:07:24
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-11-15
08:14:21
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-11-15
08:13:27
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-11-14
15:40:48
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-14
15:35:54
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-14
15:26:51
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-14
15:18:41
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-14
15:11:35
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-14
15:07:34
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-14
14:19:18
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-14
14:18:00
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-14
14:16:05
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-14
14:14:40
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2286 - Opole administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-14
11:06:20
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-14
11:03:44
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-14
11:00:18
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-14
10:58:04
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-14
07:44:06
Utworzenie strony. Inspektorat Uzbrojenia administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-13
15:28:10
Utworzenie strony. Inspektorat Uzbrojenia administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-13
15:27:10
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-13
14:51:43
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-13
14:45:54
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-13
14:24:24
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-13
12:26:00
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-13
12:07:39
Utworzenie strony. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-11-13
11:23:11
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-13
11:21:13
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-12
15:45:42
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-11-12
15:42:30
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-11-12
15:32:46
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-11-12
15:31:23
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-12
15:30:54
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-11-12
15:20:55
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-12
15:17:54
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-12
15:14:36
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-12
14:25:23
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-12
14:22:32
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-12
14:13:42
Utworzenie strony. Działania lobbingowe w MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-11-12
14:13:20
Utworzenie strony. Działania lobbingowe w MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-11-12
14:13:01
Utworzenie strony. Działania lobbingowe w MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-11-12
13:19:30
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-12
11:28:00
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-12
11:00:24
Utworzenie strony. Inspektorat Uzbrojenia administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-12
10:58:23
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-12
10:57:46
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-12
10:36:45
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-12
09:52:34
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-12
09:34:58
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-12
07:57:28
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-08
15:15:16
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-08
15:04:47
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-08
14:31:55
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-08
14:30:26
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-08
14:27:43
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-08
14:12:48
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-08
11:29:31
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-08
11:26:54
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-08
11:24:40
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-08
08:08:56
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-08
07:57:34
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-07
14:05:16
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-07
14:00:01
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-07
13:54:40
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-07
13:50:17
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-07
13:34:10
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-07
13:30:24
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-07
13:24:44
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-07
13:20:37
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-07
11:03:17
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-07
10:39:07
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-07
10:32:14
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-07
10:25:54
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-07
10:23:34
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-07
10:20:44
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-07
10:13:22
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-07
10:12:42
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-07
09:54:56
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-06
15:39:24
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-11-06
15:37:37
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-11-06
15:36:32
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-11-06
15:36:09
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-11-06
15:34:07
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-11-06
15:00:37
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-06
14:56:26
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-06
14:47:08
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-06
13:32:30
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-06
13:31:04
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-06
13:28:21
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-06
13:26:39
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-06
13:24:23
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-06
13:08:04
Utworzenie strony. Porozumienie MON i CBA administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-06
13:07:39
Utworzenie strony. Porozumienie MON i CBA administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-06
13:07:06
Utworzenie strony. Porozumienie MON i CBA administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-06
10:23:47
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-06
07:56:11
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-06
07:53:37
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-05
15:31:54
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-05
15:18:09
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-05
15:07:34
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-05
14:39:04
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-05
14:35:36
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-05
13:32:04
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-05
13:04:38
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-05
13:02:09
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-05
13:00:12
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-05
12:57:25
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-05
12:51:47
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-05
12:17:27
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-05
09:35:30
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-04
15:29:48
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-04
15:26:08
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-04
14:58:14
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-04
14:13:23
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-04
14:07:07
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-04
13:00:47
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-04
12:45:41
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-04
12:22:39
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-04
12:20:45
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-11-04
09:04:42
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-31
14:04:37
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-10-31
14:03:38
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-10-31
13:57:18
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-10-31
13:56:41
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-10-31
13:52:19
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-10-31
13:51:52
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-10-31
13:44:59
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-10-31
13:42:27
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-10-31
13:39:18
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-10-31
13:36:52
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-10-31
11:38:42
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-10-31
11:38:26
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-10-31
11:36:34
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-10-31
11:15:15
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-10-31
11:06:29
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-10-31
10:58:23
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-10-31
10:53:10
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-10-31
10:46:06
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-10-31
10:34:40
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-10-31
10:32:09
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-10-30
15:12:03
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-30
15:09:40
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-30
15:07:44
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-30
12:56:31
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-30
12:54:53
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-30
12:51:02
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-30
12:49:25
Utworzenie strony. Inspektorat Uzbrojenia administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-30
09:51:32
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-29
14:51:34
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-29
14:21:09
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-29
13:14:51
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-29
13:13:20
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-29
11:33:33
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-29
11:15:17
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-29
10:56:49
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-29
09:08:39
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-29
07:58:40
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-28
15:11:44
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-28
15:09:53
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-28
14:36:48
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-28
14:31:44
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-28
13:33:45
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-28
12:01:30
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-28
11:57:51
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-28
10:59:54
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-25
15:02:08
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-25
14:27:30
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-25
14:23:49
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-25
14:21:36
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-25
14:18:44
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-25
14:15:54
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-25
14:14:06
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-25
14:11:31
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-25
13:59:27
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-25
13:46:38
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-25
13:17:54
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-24
15:37:39
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-10-24
15:13:30
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-24
15:02:08
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-24
15:00:15
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-24
14:58:23
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-24
14:31:39
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-24
14:21:39
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-24
12:32:12
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-24
12:30:46
Utworzenie strony. Departament Wychowania i Promocji Obronności administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-24
12:28:36
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-24
12:25:37
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-24
09:47:27
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-24
09:41:37
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-23
15:39:23
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-10-23
15:20:19
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-10-23
14:40:53
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-10-23
14:34:17
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-10-23
13:53:21
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-10-23
13:43:02
Utworzenie strony. Rozporządzenia administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-10-23
12:57:06
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-23
12:53:56
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-23
12:50:01
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-23
12:46:39
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-23
12:42:40
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-23
12:42:20
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-23
12:33:55
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-23
12:29:30
Utworzenie strony. Protokoły z postępowań administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-22
18:14:39
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-10-22
18:11:24
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-10-22
15:58:05
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-10-22
15:53:37
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-10-22
15:52:21
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-10-22
15:27:20
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-22
15:26:27
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-22
14:21:45
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-22
13:57:19
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-10-22
13:56:09
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-10-22
12:58:48
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-22
12:57:02
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-22
12:35:01
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-22
12:28:21
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-22
11:49:56
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-22
10:23:11
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-22
10:15:42
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-22
08:24:17
Utworzenie strony. Status prawny administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-10-21
15:28:40
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-10-21
15:21:01
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-10-21
15:20:40
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-10-21
14:29:35
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-10-21
13:26:50
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-10-21
13:22:52
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-10-21
13:12:02
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-10-21
13:05:23
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-10-21
12:59:20
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-10-21
12:55:55
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-10-21
12:52:25
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-10-21
12:48:28
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-10-21
12:47:52
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-10-21
12:45:54
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-10-18
15:07:54
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-18
15:06:21
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-18
14:24:37
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-18
14:12:24
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-18
13:57:04
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-18
13:45:51
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-18
10:49:13
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-18
08:54:32
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-17
14:59:06
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-17
14:57:47
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-17
14:54:54
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-17
14:52:58
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-17
14:51:14
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-17
14:48:59
Utworzenie strony. Najczęściej zadawane pytania administrator
ppłk Jarosław Zeidler
2013-10-17
14:36:17
Utworzenie strony. Najczęściej zadawane pytania administrator
ppłk Jarosław Zeidler
2013-10-17
13:28:23
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-17
13:26:01
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-17
13:19:39
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-17
13:17:20
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-17
13:15:16
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-17
11:11:45
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-16
15:34:30
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-16
15:11:11
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-16
15:01:41
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-16
14:58:28
Utworzenie strony. Otwarte konkursy ofert administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-16
14:56:48
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-16
14:54:59
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-16
14:53:40
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-16
14:52:15
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-16
14:52:13
Utworzenie strony. Kierownictwo MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-10-16
14:51:35
Utworzenie strony. Kierownictwo MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-10-16
14:50:59
Utworzenie strony. Kierownictwo MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-10-16
14:43:51
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-10-16
14:39:31
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-16
14:32:36
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-16
13:50:30
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-16
13:49:00
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-16
13:45:11
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-16
13:43:50
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-16
13:30:37
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-16
13:26:33
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-16
13:25:09
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-16
13:23:27
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-16
13:14:00
Utworzenie strony. Departament Wychowania i Promocji Obronności administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-16
08:46:49
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-15
14:57:17
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-10-15
14:52:11
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-10-15
14:50:00
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-10-15
14:44:36
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-10-15
14:43:12
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-15
14:39:58
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-15
14:35:51
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-15
12:33:22
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-15
12:31:05
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-15
12:26:02
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-15
10:26:30
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-15
10:20:11
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-15
10:11:19
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-15
09:30:45
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-14
14:53:57
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-14
14:10:27
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-14
12:17:03
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-14
11:53:13
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-11
15:24:50
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-11
15:16:26
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-11
14:24:26
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-11
14:22:50
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-11
13:24:10
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-11
13:19:28
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-11
13:16:13
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-11
12:35:17
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-11
10:20:30
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-11
10:16:26
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-11
10:14:21
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-11
08:17:29
Utworzenie strony. Schemat struktury organizacyjnej administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-10
15:23:35
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-10
15:18:35
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-10
12:56:13
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-10
12:54:40
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-10
12:33:54
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-10
12:29:43
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-10
12:26:25
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2286 - Opole administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-10
11:33:07
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-10
11:25:43
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-10
11:22:16
Utworzenie strony. Nabór na stanowiska w urzędzie MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-10
11:13:31
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-09
18:52:38
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-10-09
18:50:09
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-10-09
18:39:22
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-10-09
18:36:38
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-10-09
18:25:02
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-10-09
18:18:56
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-10-09
18:18:03
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-10-09
18:15:03
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-10-09
18:13:54
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-10-09
18:06:03
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-10-09
18:05:27
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-10-09
17:31:53
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-10-09
16:38:30
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-10-09
15:22:23
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-09
13:43:20
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-09
13:40:42
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-09
13:37:51
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-09
13:35:36
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-09
12:43:26
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-09
11:28:00
Utworzenie strony. Zadania administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-09
11:26:20
Utworzenie strony. Kierownictwo MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-09
10:47:18
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-09
10:45:35
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-09
10:37:30
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-09
10:35:22
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-09
10:33:54
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-09
10:29:32
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-09
10:17:24
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-09
10:09:16
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-09
08:59:02
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-08
11:02:00
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-08
10:47:46
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-08
10:45:06
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-07
15:23:14
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-07
15:08:55
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-07
15:05:03
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-07
15:01:34
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-07
14:59:49
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-07
14:57:21
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-07
14:55:06
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-07
12:36:13
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-07
12:34:14
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-07
12:04:55
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-04
14:58:53
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-04
14:37:15
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-04
14:34:05
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-04
14:32:56
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-04
14:30:26
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-04
14:29:22
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-04
12:35:17
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-04
11:59:42
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-04
11:55:17
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-04
11:50:47
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-04
11:48:53
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-04
11:10:49
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-03
15:22:37
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-03
14:52:29
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-03
14:50:16
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-03
14:48:29
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-03
14:38:17
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-03
14:25:07
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-03
14:10:52
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-03
14:08:47
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-03
14:03:55
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-03
14:01:27
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-03
13:54:57
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-03
13:23:42
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-03
12:48:52
Utworzenie strony. Plan prac legislacyjnych administrator
ppłk Jarosław Zeidler
2013-10-02
15:04:49
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-02
14:44:24
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-02
14:28:55
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-02
14:25:49
Utworzenie strony. Protokoły z postępowań administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-01
15:27:31
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-01
15:24:34
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-01
15:21:01
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-01
15:18:55
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-01
15:16:12
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-01
13:51:21
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-01
13:49:20
Utworzenie strony. Projekty aktów prawnych - 2009 rok administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-10-01
13:47:18
Utworzenie strony. Projekty aktów prawnych - 2009 rok administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-10-01
13:45:12
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4229 - Wrocław administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-10-01
12:49:49
Utworzenie strony. Projekty aktów prawnych - 2009 rok administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-10-01
12:46:25
Utworzenie strony. Projekty aktów prawnych - 2009 rok administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-10-01
12:39:24
Utworzenie strony. Projekty aktów prawnych - 2010 rok administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-09-30
15:23:26
Utworzenie strony. Departament Wychowania i Promocji Obronności administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-30
15:06:40
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-30
15:04:37
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-30
15:02:04
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-30
14:55:43
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-30
14:36:17
Utworzenie strony. Protokoły z postępowań administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-30
14:30:26
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-30
14:05:42
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-30
13:32:00
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-30
12:45:33
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-27
15:04:36
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-27
15:00:12
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-27
14:57:54
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-27
14:55:29
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-27
14:50:22
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-27
14:47:01
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-27
14:44:20
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-27
14:40:51
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-27
12:52:39
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-09-27
12:51:03
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-09-27
12:40:37
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-09-27
11:42:29
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-27
09:59:30
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-27
09:58:09
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-27
09:56:41
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-26
15:55:29
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-26
15:10:15
Utworzenie strony. Plan prac legislacyjnych administrator
ppłk Jarosław Zeidler
2013-09-26
14:47:52
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-26
14:43:32
Utworzenie strony. Departament Wychowania i Promocji Obronności administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-26
14:32:59
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-26
14:22:12
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-26
14:16:39
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-26
14:09:41
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-26
14:05:14
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-26
13:38:58
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-09-26
13:37:02
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-09-26
13:16:27
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-09-25
14:44:04
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-09-25
14:40:50
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-09-25
12:37:02
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-09-25
12:32:13
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-09-25
12:29:14
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-09-25
12:23:18
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-09-25
12:20:44
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-09-25
12:16:25
Utworzenie strony. wyniki naboru na stanowiska w urzędzie MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-09-25
12:16:12
Utworzenie strony. Nabór na stanowiska w urzędzie MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-09-25
12:08:44
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-09-25
12:08:06
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-09-25
12:04:37
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-09-25
12:00:21
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-09-25
11:57:40
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-09-25
11:54:59
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-09-24
14:57:36
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-24
14:56:13
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-24
14:53:10
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-24
14:51:52
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-24
14:50:34
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-24
14:49:56
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-24
14:46:51
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-24
12:57:20
Utworzenie strony. Plan prac legislacyjnych administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-24
11:19:35
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-24
11:16:01
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-24
11:14:27
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-24
11:12:25
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-24
11:10:49
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-24
11:05:27
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-23
13:12:26
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-09-23
13:05:19
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-09-23
13:02:03
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-09-23
13:01:26
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-09-23
12:56:54
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-09-23
12:52:58
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-09-23
09:23:01
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-09-23
09:22:25
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-09-23
09:18:12
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-09-23
09:11:39
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-09-23
09:09:29
Utworzenie strony. Rozporządzenia administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-09-20
14:53:36
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-09-20
14:53:00
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-09-20
14:52:33
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-09-20
14:50:08
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-20
14:44:58
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-20
14:43:13
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-20
14:40:44
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-20
14:39:28
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-20
14:31:50
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-20
14:25:36
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-20
14:22:08
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-20
14:05:35
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-20
12:35:06
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-20
12:32:23
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-20
12:24:55
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-20
09:48:54
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-09-20
09:47:53
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-09-19
14:40:48
Utworzenie strony. Otwarte konkursy ofert administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-19
14:34:30
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-19
14:29:26
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-19
14:26:50
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-19
14:23:13
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-19
13:50:06
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-19
13:38:29
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-19
13:18:33
Utworzenie strony. Inspektorat Uzbrojenia administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-19
12:52:44
Utworzenie strony. Inspektorat Uzbrojenia administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-19
12:48:09
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-19
12:40:34
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-19
12:24:32
Utworzenie strony. Inspektorat Uzbrojenia administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-19
12:23:51
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-19
09:01:14
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-09-19
08:20:50
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-18
15:35:45
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-09-18
15:11:22
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-09-18
14:55:49
Utworzenie strony. Kierownictwo MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-09-18
14:17:28
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-09-18
14:13:43
Utworzenie strony. Protokoły z postępowań administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-09-18
14:07:18
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-09-18
11:45:00
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-09-18
11:37:01
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-09-18
11:33:46
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-09-18
11:27:14
Utworzenie strony. Protokoły z postępowań administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-09-18
11:02:44
Utworzenie strony. Plan prac legislacyjnych administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-09-18
10:44:33
Utworzenie strony. Plan prac legislacyjnych administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-09-18
09:40:17
Utworzenie strony. Praca w resorcie ON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-09-18
09:39:04
Utworzenie strony. Praca w resorcie ON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-09-18
09:05:59
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-09-18
08:09:50
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-09-18
08:06:45
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-09-18
07:59:37
Utworzenie strony. Nabór na stanowiska w urzędzie MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-09-18
07:59:24
Utworzenie strony. wyniki naboru na stanowiska w urzędzie MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-09-18
07:51:29
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-09-18
07:47:45
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-09-18
07:44:17
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-09-17
13:27:23
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-09-17
13:24:09
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-09-17
13:23:46
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-09-17
12:23:56
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-09-17
12:16:01
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-09-16
15:24:54
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-09-16
15:21:52
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-09-16
15:17:56
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-09-16
14:45:41
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-09-16
12:49:53
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-16
12:48:55
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-16
12:47:26
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-16
12:44:41
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-16
12:40:41
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-13
14:30:57
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-13
14:29:03
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-13
14:23:20
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-13
14:17:17
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-13
14:15:12
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-13
14:06:00
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-13
11:54:03
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-13
11:02:53
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-13
10:45:56
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-09-13
10:40:10
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-09-12
15:37:31
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-12
15:36:05
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-12
15:28:55
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-12
15:25:45
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-12
15:15:33
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-12
14:13:13
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-12
13:44:59
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-12
13:44:17
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-12
13:11:33
Utworzenie strony. Plan prac legislacyjnych administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-12
12:25:42
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-12
12:20:13
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-12
12:10:14
Utworzenie strony. Inspektorat Uzbrojenia administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-12
12:01:04
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-12
09:47:09
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-12
09:44:41
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-12
08:02:50
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-11
15:25:33
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-11
15:11:08
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-11
15:00:39
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-11
14:48:43
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-11
14:31:43
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-11
13:20:06
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-09-11
12:54:41
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-09-11
12:52:58
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-09-11
11:55:24
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-10
15:20:36
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-10
15:15:31
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-10
15:12:23
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-10
15:09:30
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-10
15:05:45
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-10
15:01:34
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-10
14:55:41
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-10
12:27:50
Utworzenie strony. Skargi i wnioski administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-10
12:27:01
Utworzenie strony. Skargi i wnioski administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-10
11:33:08
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-10
11:32:35
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-10
11:27:02
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-10
11:19:02
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-10
11:03:21
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-09
15:28:41
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-09
15:26:01
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-09
15:24:19
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-09
15:22:56
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-09
15:11:55
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-09
14:56:24
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-09
14:18:50
Utworzenie strony. Kierownictwo MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-09
11:19:38
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-09
08:42:31
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-06
15:16:14
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-06
15:14:14
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-06
15:12:08
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-06
15:10:02
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-06
15:06:21
Utworzenie strony. Protokoły z postępowań administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-06
14:46:31
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-06
14:36:40
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-06
14:34:18
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-06
14:30:36
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-06
13:58:12
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-06
13:55:14
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-06
13:24:46
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-06
13:22:03
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-06
11:38:00
Utworzenie strony. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-09-06
11:37:06
Utworzenie strony. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-09-05
15:18:34
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-05
15:11:46
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-05
13:59:57
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-05
12:16:54
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-05
12:16:09
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-05
12:11:56
Utworzenie strony. Departament Wychowania i Promocji Obronności administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-05
12:04:25
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-04
15:07:58
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-04
15:05:43
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-04
15:01:01
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-04
14:55:47
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-04
14:28:42
Utworzenie strony. Kierownictwo MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-04
14:18:15
Utworzenie strony. Departament Wychowania i Promocji Obronności administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-04
14:08:05
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-03
15:29:50
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-03
15:24:39
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-03
11:33:57
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-03
11:31:09
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-03
11:29:06
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-03
09:59:34
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-02
15:10:26
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-02
14:07:37
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-09-02
11:46:35
Utworzenie strony. Kierownictwo MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-30
15:00:22
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-30
14:58:05
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-30
14:54:43
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-30
14:51:32
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-30
14:47:36
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-30
14:44:33
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-30
14:44:07
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-30
14:43:43
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-30
14:43:12
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-30
14:42:53
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-30
12:09:44
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-30
12:08:42
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-30
12:05:25
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-30
12:00:58
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-30
11:57:22
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-29
15:02:25
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-29
14:23:25
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-29
12:47:25
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-29
12:46:13
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-29
12:45:56
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-29
12:45:27
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-29
12:41:40
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-29
12:35:35
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-29
11:38:55
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-28
15:33:06
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-28
15:10:52
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-28
14:39:15
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-28
14:35:57
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-28
14:33:14
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-28
12:58:00
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-28
12:54:16
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-28
12:30:07
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-28
12:26:31
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-27
15:33:53
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-27
15:21:51
Utworzenie strony. Inspektorat Uzbrojenia administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-27
15:21:23
Utworzenie strony. Inspektorat Uzbrojenia administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-27
14:31:05
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-27
14:13:43
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-27
14:10:28
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-27
14:02:32
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-27
13:53:00
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-27
11:10:49
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-08-27
10:49:35
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-27
10:44:06
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-27
10:41:57
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-27
10:31:58
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-27
10:22:57
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-26
15:05:26
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-26
14:59:44
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-26
14:47:39
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-08-26
14:47:19
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-08-26
14:46:55
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-08-26
14:43:17
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-08-26
14:40:54
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-08-26
13:03:58
Utworzenie strony. Prawo administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-26
13:03:20
Utworzenie strony. Prawo administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-26
13:03:00
Utworzenie strony. Prawo administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-26
13:02:43
Utworzenie strony. Prawo administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-26
13:02:18
Utworzenie strony. Prawo administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-26
13:00:34
Utworzenie strony. Prawo administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-26
11:27:46
Utworzenie strony. Kierownictwo MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-23
15:07:13
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-23
15:06:03
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-23
15:05:26
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-23
15:05:06
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-23
13:37:13
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-23
12:58:51
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-23
12:40:39
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-22
15:17:27
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-22
15:14:32
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-22
15:11:12
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-22
15:10:50
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-22
15:04:13
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-22
13:54:00
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-22
13:48:47
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-22
11:51:08
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-22
11:50:08
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-22
11:46:24
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-22
11:43:26
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-22
11:33:33
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-22
11:00:20
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-22
09:29:46
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-22
09:28:47
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-22
09:24:10
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-21
15:13:33
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-21
15:12:39
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-21
15:12:23
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-21
15:07:23
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-21
14:48:13
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-21
14:16:14
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-21
14:12:28
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-21
14:06:43
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-21
14:03:05
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-21
12:36:19
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-21
11:50:31
Utworzenie strony. Otwarte konkursy ofert administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-21
11:32:27
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-21
11:32:07
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-21
11:31:47
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-20
15:31:31
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-20
14:50:08
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-20
14:45:47
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-20
14:40:52
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-20
14:37:24
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-20
14:34:53
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-20
14:00:42
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-20
11:53:33
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-20
11:43:55
Utworzenie strony. Otwarte konkursy ofert administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-20
11:42:43
Utworzenie strony. Otwarte konkursy ofert administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-20
11:24:21
Utworzenie strony. Otwarte konkursy ofert administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-20
11:02:48
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-20
09:34:13
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-20
09:29:32
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-20
09:26:59
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-19
16:03:30
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-08-19
16:01:16
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-08-19
15:55:38
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-08-19
15:34:03
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-08-19
15:01:56
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-19
14:22:13
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-19
14:21:47
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-19
14:21:02
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-19
14:20:24
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-19
13:08:05
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-19
10:57:35
Utworzenie strony. Archiwum zamówień publicznych administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-19
10:54:13
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-19
08:59:19
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-16
13:57:42
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-16
13:55:01
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-16
13:51:39
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-16
13:44:38
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-16
13:41:42
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-16
13:37:41
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-16
09:41:32
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-16
09:35:39
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-16
09:35:06
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-16
09:34:21
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-16
09:29:37
Utworzenie strony. Nabór na stanowiska w urzędzie MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-14
13:28:05
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-14
13:26:15
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-14
13:23:43
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-14
13:20:04
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-14
13:16:18
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-14
13:11:07
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-14
13:08:02
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-14
13:04:00
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-14
12:56:44
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-14
12:49:52
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-14
12:22:08
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-14
09:31:15
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-14
09:27:56
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-13
15:24:15
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-13
15:16:00
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-13
15:05:10
Utworzenie strony. Plan prac legislacyjnych administrator
ppłk Jarosław Zeidler
2013-08-13
14:53:20
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-13
14:49:03
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-13
14:42:26
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-13
14:29:15
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-13
14:26:44
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-13
14:22:51
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-13
14:19:49
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-13
11:09:26
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-13
10:57:01
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-13
10:48:05
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-13
10:47:35
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-13
09:40:22
Utworzenie strony. wyniki naboru na stanowiska w urzędzie MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-12
15:20:30
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-12
15:17:43
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-12
14:59:48
Utworzenie strony. Akty prawne administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-12
14:58:19
Utworzenie strony. Rozporządzenia administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-08-12
14:40:45
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-12
14:29:23
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-12
14:21:23
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-12
10:22:52
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-12
10:11:32
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-09
14:28:20
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-09
14:26:50
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-09
14:25:54
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-09
14:17:42
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-09
14:15:15
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-09
14:05:04
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-09
13:59:36
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-09
13:56:53
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-09
13:54:18
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-09
13:51:06
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-09
13:49:32
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-09
10:11:14
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-09
10:09:24
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-09
09:02:24
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-08
15:09:44
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-08
15:06:47
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-08
15:00:44
Utworzenie strony. Protokoły z postępowań administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-08
14:59:40
Utworzenie strony. Protokoły z postępowań administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-08
14:42:36
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-08
14:36:59
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-08
14:27:06
Utworzenie strony. Nabór na stanowiska w urzędzie MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-08
14:20:07
Utworzenie strony. wyniki naboru na stanowiska w urzędzie MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-08
11:52:56
Utworzenie strony. Plan prac legislacyjnych administrator
ppłk Jarosław Zeidler
2013-08-08
11:39:03
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-08
11:35:13
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-07
15:01:53
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-07
13:17:06
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-07
13:13:15
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-07
13:09:42
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-07
13:07:03
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-07
13:00:06
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-07
12:58:54
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-07
11:08:37
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-07
08:21:08
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-06
14:35:02
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-06
14:33:18
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-06
14:29:27
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-06
14:26:12
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-06
12:33:43
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-06
12:04:10
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-06
12:02:31
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-06
11:32:10
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-06
11:30:42
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-06
11:24:43
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-06
11:13:55
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-06
09:59:34
Utworzenie strony. Zamówienia publiczne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-06
09:57:58
Utworzenie strony. Zamówienia publiczne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-05
15:25:36
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-05
15:03:55
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-05
15:01:34
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-05
14:56:05
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-05
13:45:47
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-05
13:27:21
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-05
08:16:18
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-02
15:28:31
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-02
15:24:52
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-02
15:24:14
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-02
15:21:36
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-02
15:18:45
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-02
14:19:28
Utworzenie strony. Protokoły z postępowań administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-02
14:15:48
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-02
14:14:17
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-02
13:57:39
Utworzenie strony. Archiwum DA MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-02
11:28:28
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-02
11:27:35
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-02
11:25:16
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-02
11:08:49
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-02
11:06:49
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-01
14:47:15
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-01
14:43:00
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-01
13:46:52
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-01
13:42:20
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-01
11:33:10
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-01
11:17:09
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-01
10:43:04
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-01
10:41:39
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-01
10:40:54
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-01
07:56:06
Utworzenie strony. Sprawozdania fnansowe instytutów badawczych administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-08-01
07:52:25
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-31
16:39:53
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-07-31
16:37:14
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-07-31
16:25:48
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-07-31
16:22:34
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-07-31
16:22:21
Utworzenie strony. Inspektorat Uzbrojenia administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-31
16:16:31
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-31
16:13:40
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-31
16:10:33
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4229 - Wrocław administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-31
15:59:35
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-07-31
15:54:10
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-07-31
15:51:53
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-07-31
15:49:54
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-07-31
15:38:51
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-07-31
15:14:01
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-07-31
14:47:16
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-31
14:02:24
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-31
13:58:22
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-31
13:51:06
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-31
12:10:18
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-31
12:02:39
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-31
12:01:03
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-31
11:55:02
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-31
11:41:22
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-31
11:39:22
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-31
07:54:22
Utworzenie strony. Inspektorat Uzbrojenia administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-30
14:56:56
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-30
14:04:11
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-30
14:02:48
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-30
13:58:15
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-30
11:06:42
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-30
11:02:28
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-30
07:42:34
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-29
15:30:55
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-29
15:10:49
Utworzenie strony. Plan prac legislacyjnych administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-29
14:54:06
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-29
14:20:12
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-29
13:18:58
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-29
13:14:59
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-29
13:12:52
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-29
13:11:01
Utworzenie strony. Protokoły z postępowań administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-29
13:04:13
Utworzenie strony. Nabór do Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa nad administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-29
12:56:28
Utworzenie strony. wyniki naboru na stanowiska w urzędzie MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-29
08:23:26
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-26
15:19:57
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-26
15:12:24
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-26
11:49:29
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-26
08:49:18
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-26
08:47:38
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-25
15:24:26
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-25
14:31:48
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-25
14:30:13
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-25
14:26:06
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-25
14:24:24
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-25
14:21:02
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-25
10:22:48
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-25
09:59:39
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-25
08:56:40
Utworzenie strony. Ekspercki Zasób Informacyjny administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-24
15:30:09
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-24
15:26:29
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-24
13:06:44
Utworzenie strony. Inspektorat Uzbrojenia administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-24
11:11:06
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-24
09:30:32
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-23
15:11:26
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-23
14:52:32
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-23
14:50:22
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-23
14:36:44
Utworzenie strony. Kierownictwo MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-23
14:16:03
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-23
13:03:46
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-23
11:28:12
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-23
11:25:57
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-23
10:50:11
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-23
08:51:35
Utworzenie strony. Kierownictwo MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-23
08:46:39
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-23
08:17:27
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-23
08:15:40
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-22
15:11:38
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-22
15:06:34
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-22
14:42:11
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-22
14:38:30
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-22
14:35:31
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-22
13:26:51
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-22
13:22:29
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-22
13:11:29
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-22
13:06:20
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-22
13:04:17
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-22
07:54:31
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-22
07:53:32
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-19
14:43:20
Utworzenie strony. wyniki naboru na wyższe stanowiska w służbie cywil administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-19
13:32:40
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-19
13:27:39
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-19
13:25:33
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-19
13:23:53
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-19
13:20:57
Utworzenie strony. wyniki naboru na stanowiska w urzędzie MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-19
13:08:09
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-07-19
12:18:19
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-19
11:55:31
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-19
11:54:41
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-19
11:04:59
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-19
10:54:52
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-19
09:41:06
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-19
09:35:44
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-19
09:33:08
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-19
09:29:47
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-19
09:04:03
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-18
15:30:39
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-18
15:08:00
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-18
15:02:25
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-18
13:02:36
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-18
12:57:11
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-18
12:34:51
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-18
12:28:17
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-18
12:15:11
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-18
11:59:42
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-18
11:50:25
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-18
11:40:09
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-18
11:12:59
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-17
14:40:46
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-17
14:37:53
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-17
14:34:00
Utworzenie strony. Otwarte konkursy ofert administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-17
14:12:53
Utworzenie strony. Otwarte konkursy ofert administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-17
13:17:13
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-17
13:15:16
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-17
13:11:52
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-17
13:03:47
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-17
11:31:50
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-17
11:09:17
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-17
08:17:30
Utworzenie strony. Rejestr Instytucji Kultury administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-16
13:44:17
Utworzenie strony. Inspektorat Uzbrojenia administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-16
10:15:50
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-07-16
10:04:15
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-07-16
10:03:19
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-16
09:55:35
Utworzenie strony. Rozporządzenia administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-07-16
09:55:11
Utworzenie strony. Rozporządzenia administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-07-16
09:12:25
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-15
14:54:37
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-15
14:51:46
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-15
14:50:56
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-15
14:26:46
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-15
13:24:23
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-15
13:22:39
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-15
13:20:20
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-15
13:17:12
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-15
12:36:16
Utworzenie strony. Plan prac legislacyjnych administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-15
11:47:39
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-15
08:57:38
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-12
14:51:56
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-12
14:45:54
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-12
14:36:18
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-12
14:15:46
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-12
14:08:55
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-12
14:05:32
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-12
13:54:39
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-12
11:00:43
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-12
10:47:18
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-12
10:40:33
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-12
10:22:10
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-12
10:13:30
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-12
10:09:10
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-11
15:19:05
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-11
15:05:29
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-11
14:31:49
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-11
14:26:02
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-11
13:49:17
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-11
13:46:40
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-11
13:06:05
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-07-11
13:04:20
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-07-11
13:01:08
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-07-11
10:43:10
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-11
08:32:11
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-11
08:16:54
Utworzenie strony. Departament Administracyjny administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-11
08:13:51
Utworzenie strony. Nabór na stanowiska w urzędzie MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-11
08:13:40
Utworzenie strony. wyniki naboru na stanowiska w urzędzie MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-11
08:07:58
Utworzenie strony. Nabór na stanowiska w urzędzie MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-10
15:20:30
Utworzenie strony. Inspektorat Uzbrojenia administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-10
14:50:50
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-10
14:49:53
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-10
14:34:10
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-10
14:30:23
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-10
14:26:59
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-10
12:52:36
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-07-10
12:52:16
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-07-10
12:51:49
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-07-10
12:50:46
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-07-10
12:50:13
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-07-10
12:23:11
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-10
11:37:20
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-10
11:05:29
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-10
11:03:45
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-10
10:42:53
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-10
09:09:28
Utworzenie strony. Rozporządzenia administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-07-10
09:08:46
Utworzenie strony. Rozporządzenia administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-07-10
07:53:41
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4229 - Wrocław administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-10
07:45:26
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-10
07:43:49
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-09
15:14:53
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-09
15:12:44
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-09
15:08:06
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-09
15:05:43
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-09
15:03:50
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-09
14:51:23
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-09
14:48:56
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-09
14:45:12
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-09
14:41:37
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-09
14:12:27
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-09
14:02:38
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-09
13:57:04
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-09
13:49:31
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-09
13:47:59
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-09
13:08:28
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-09
12:54:38
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-09
12:47:43
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-09
12:29:08
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-07-09
12:11:35
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-07-09
10:42:14
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-09
10:34:11
Utworzenie strony. Sprawozdania fnansowe instytutów badawczych administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-09
10:30:00
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-08
15:37:57
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-08
15:36:55
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-08
15:34:09
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-08
15:30:01
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-07-08
15:22:23
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-07-08
15:19:08
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-08
14:46:03
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-08
14:44:37
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-08
14:41:14
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-08
12:29:39
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-08
12:26:16
Utworzenie strony. Protokoły z postępowań administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-05
15:24:23
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-07-05
14:27:30
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-07-05
14:26:25
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-07-05
14:14:52
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-07-05
13:33:20
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-07-05
13:27:58
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-07-05
13:20:16
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-07-05
13:12:59
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-07-05
13:09:09
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-07-05
13:01:46
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-07-05
12:51:19
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-07-05
12:46:40
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-07-05
12:11:27
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-07-05
12:03:14
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-07-04
15:11:40
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-04
13:31:25
Utworzenie strony. Plan prac legislacyjnych administrator
ppłk Jarosław Zeidler
2013-07-04
13:29:18
Utworzenie strony. Plan prac legislacyjnych administrator
ppłk Jarosław Zeidler
2013-07-04
13:15:13
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-04
13:13:13
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-04
13:03:10
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-07-04
11:36:05
Utworzenie strony. Najczęściej zadawane pytania administrator
ppłk Jarosław Zeidler
2013-07-04
11:06:50
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-04
10:51:31
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-07-04
10:40:42
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-04
10:37:51
Utworzenie strony. Departament Wychowania i Promocji Obronności administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-04
10:35:36
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-04
10:25:00
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-04
09:25:24
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-04
09:22:47
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-04
08:48:11
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-07-03
13:31:31
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-07-03
11:39:31
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-03
11:14:21
Utworzenie strony. Sprawozdania fnansowe instytutów badawczych administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-07-03
10:11:58
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-02
15:09:23
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-02
14:53:09
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-02
14:50:54
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-02
14:47:29
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-02
14:25:25
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-02
14:06:35
Utworzenie strony. Sprawozdania fnansowe instytutów badawczych administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-02
13:49:14
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-02
12:53:10
Utworzenie strony. Plan prac legislacyjnych administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-02
11:45:37
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-02
09:44:32
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-02
09:41:15
Utworzenie strony. Protokoły z postępowań administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-01
15:04:06
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-01
14:37:04
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-01
13:20:06
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-01
13:05:31
Utworzenie strony. Protokoły z postępowań administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-01
11:34:55
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-01
11:16:24
Utworzenie strony. Kierownictwo MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-01
08:28:42
Utworzenie strony. Kierownictwo MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-01
08:23:44
Utworzenie strony. Kierownictwo MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-01
08:20:34
Utworzenie strony. Kierownictwo MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-07-01
08:17:52
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-28
15:11:02
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-28
15:09:39
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-06-28
15:05:44
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-28
15:04:27
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-28
15:02:38
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-28
15:01:04
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-28
14:59:44
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-06-28
14:57:52
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-06-28
14:48:57
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-06-28
14:19:45
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-28
13:57:49
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-28
13:29:07
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-28
13:26:37
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-28
12:47:24
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-28
12:30:53
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-28
12:25:49
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-28
12:19:35
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-28
12:12:03
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-28
12:01:39
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-28
11:54:41
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-28
11:40:01
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-28
08:30:57
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-28
08:29:14
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-28
08:27:07
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-27
15:11:54
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-27
14:14:47
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-27
13:49:54
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-27
13:44:53
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-27
13:01:14
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-27
12:51:55
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-27
12:48:35
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-27
12:43:54
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-27
12:35:55
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-27
11:24:25
Utworzenie strony. Nabór na wyższe stanowiska w służbie cywilnej administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-27
11:22:43
Utworzenie strony. wyniki naboru na wyższe stanowiska w służbie cywil administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-27
11:21:51
Utworzenie strony. Nabór na stanowiska w urzędzie MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-27
11:21:30
Utworzenie strony. wyniki naboru na stanowiska w urzędzie MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-27
11:18:07
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-27
10:53:47
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2286 - Opole administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-27
10:25:19
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-27
09:15:05
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-27
08:56:56
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-26
15:20:15
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-26
15:14:08
Utworzenie strony. Otwarte konkursy ofert administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-26
14:59:42
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-26
14:57:33
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-26
14:34:14
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-26
14:32:49
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-26
14:31:13
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-26
14:15:39
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-26
13:51:40
Utworzenie strony. Sprawozdania fnansowe instytutów badawczych administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-26
13:31:13
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-26
13:29:21
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-26
13:05:32
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-26
13:02:57
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-26
13:00:30
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-26
12:58:03
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-26
12:56:10
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-26
09:22:16
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-26
08:45:59
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-25
14:59:40
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-25
14:54:35
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-25
14:39:57
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-25
14:34:04
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-25
14:33:39
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-25
12:52:59
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-25
12:51:14
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-25
12:34:23
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-25
12:08:25
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-06-25
12:06:07
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-06-25
10:57:39
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-25
10:43:21
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-25
10:12:27
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-25
10:10:14
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-25
09:56:36
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-24
15:01:40
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-24
14:57:47
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-24
13:37:27
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-24
12:22:11
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-24
10:35:30
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-24
09:45:35
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-24
09:07:15
Utworzenie strony. Rozporządzenia administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-24
09:06:38
Utworzenie strony. Rozporządzenia administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-24
08:26:45
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-21
15:17:14
Utworzenie strony. Departament Wychowania i Promocji Obronności administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-21
14:28:56
Utworzenie strony. Departament Wychowania i Promocji Obronności administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-21
13:56:49
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-21
13:53:02
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-21
13:52:11
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-21
13:47:02
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-21
13:46:13
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-21
13:45:35
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-21
13:38:10
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-21
13:35:05
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-21
13:32:24
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-21
13:27:29
Utworzenie strony. Protokoły z postępowań administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-21
13:23:26
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-21
13:16:26
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-21
10:45:27
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-21
10:42:14
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-21
10:34:26
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-21
10:32:33
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-21
10:27:20
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-21
10:23:38
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-21
10:16:58
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-21
10:16:26
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-21
10:11:36
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-21
10:07:55
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-21
10:06:59
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-21
10:06:21
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-21
10:04:55
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-21
09:43:33
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-21
09:39:46
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-21
09:38:26
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-20
15:15:12
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-20
15:12:20
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-20
15:06:09
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-20
14:16:40
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-20
14:11:48
Utworzenie strony. Protokoły z postępowań administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-20
14:08:11
Utworzenie strony. Protokoły z postępowań administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-20
14:01:15
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-20
12:28:19
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-20
12:25:45
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-20
12:20:54
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-20
09:58:16
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-20
09:52:25
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-19
15:25:02
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-19
15:24:30
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-19
15:22:41
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-19
15:19:40
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-19
14:55:08
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-19
12:32:50
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-19
12:28:18
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-19
12:25:26
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-19
11:31:34
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-19
11:30:51
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-19
11:26:19
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-19
11:20:55
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-19
11:17:41
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-19
11:17:23
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-19
11:16:51
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-19
11:05:54
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-18
15:28:59
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-18
15:01:42
Utworzenie strony. Nabór na stanowiska w urzędzie MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-18
15:01:28
Utworzenie strony. wyniki naboru na stanowiska w urzędzie MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-18
14:59:43
Utworzenie strony. wyniki naboru na stanowiska w urzędzie MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-18
14:54:40
Utworzenie strony. Nabór na stanowiska w urzędzie MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-18
14:53:50
Utworzenie strony. wyniki naboru na stanowiska w urzędzie MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-18
14:45:52
Utworzenie strony. wyniki naboru na stanowiska w urzędzie MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-18
13:22:39
Utworzenie strony. Archiwum DA MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-18
11:52:22
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-18
11:40:10
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-18
11:31:54
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-18
11:27:45
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-18
10:08:11
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-18
10:07:24
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-18
09:57:33
Utworzenie strony. Dzienniki Urzędowe MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-18
09:53:07
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-17
15:00:54
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-17
12:57:24
Utworzenie strony. Plan prac legislacyjnych administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-17
12:57:07
Utworzenie strony. Plan prac legislacyjnych administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-17
12:52:04
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-17
12:48:57
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-17
12:47:13
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-17
12:44:16
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-17
12:41:34
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-17
12:38:42
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-17
12:29:46
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-17
12:26:33
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-17
12:26:13
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-17
12:21:36
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-17
12:15:51
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-17
12:14:37
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-17
12:09:09
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-17
12:03:39
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-17
08:42:06
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-17
08:37:02
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-17
08:35:42
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-17
08:34:50
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-17
08:28:44
Utworzenie strony. Nabór na stanowiska w urzędzie MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-14
15:26:36
Utworzenie strony. wyniki naboru na stanowiska w urzędzie MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-14
15:19:50
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-14
15:16:40
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-14
15:12:50
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-14
14:36:23
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-14
12:56:05
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-14
12:53:57
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-14
12:52:41
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-14
12:48:20
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-14
10:06:06
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-14
10:03:03
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-14
09:36:41
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-14
08:44:11
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-13
15:04:04
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-13
15:00:02
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-13
14:54:05
Utworzenie strony. Akty prawne administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-13
14:52:01
Utworzenie strony. Akty prawne administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-13
14:50:02
Utworzenie strony. Akty prawne administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-13
14:44:25
Utworzenie strony. Rozporządzenia administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-13
13:47:47
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-13
13:40:25
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-13
13:37:47
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-13
11:19:53
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-13
11:16:32
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-13
09:57:25
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-13
09:46:35
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-12
15:20:28
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-12
15:20:04
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-12
14:24:10
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-12
14:21:31
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-12
14:19:59
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-12
13:10:30
Utworzenie strony. Departament Wychowania i Promocji Obronności administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-12
13:09:54
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-12
13:09:40
Utworzenie strony. Departament Wychowania i Promocji Obronności administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-12
12:34:53
Utworzenie strony. Departament Wychowania i Promocji Obronności administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-12
12:28:26
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2286 - Opole administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-12
10:47:44
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-12
10:45:03
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-11
15:21:18
Utworzenie strony. Departament Wychowania i Promocji Obronności administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-11
14:24:58
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-11
14:20:54
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-11
13:27:06
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-11
13:23:50
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-11
13:20:57
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-11
13:18:01
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-11
12:24:42
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-11
12:20:38
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-11
09:59:45
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-11
09:50:59
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-11
09:37:03
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-11
09:30:26
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-11
07:41:23
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-06-10
15:46:56
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-06-10
15:45:51
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-06-10
15:39:08
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-06-10
15:05:42
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-10
15:05:07
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-10
14:52:33
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-10
14:47:04
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-10
14:42:51
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-10
14:42:23
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-10
14:41:11
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-10
13:26:55
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-10
13:24:54
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-10
13:22:54
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-10
13:22:32
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-10
11:49:53
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-10
11:35:33
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-10
11:35:09
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-10
09:33:11
Utworzenie strony. Rejestr Instytucji Kultury administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-06-10
08:42:03
Utworzenie strony. Nabór na wyższe stanowiska w służbie cywilnej administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-10
08:36:22
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-07
15:25:15
Utworzenie strony. wyniki naboru na stanowiska w urzędzie MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-07
15:20:48
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-07
15:17:32
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-07
15:14:47
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-07
15:13:10
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-07
14:57:39
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-07
14:55:04
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-07
12:10:37
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-07
12:08:46
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-07
12:04:26
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-07
11:58:50
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-07
11:56:10
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-07
11:54:41
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-07
10:04:23
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-07
09:58:55
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-07
09:52:17
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-07
08:31:05
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-06
15:13:47
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-06
14:54:46
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-06
14:46:02
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-06
14:44:18
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-06
14:41:21
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-06
14:38:12
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-06
13:31:08
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-06
13:28:31
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-06
11:20:07
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-06
11:18:14
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-06
10:52:06
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-06
09:57:59
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-06
09:43:55
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-06
07:59:23
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-05
17:27:55
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-06-05
17:22:55
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-06-05
17:21:25
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-06-05
17:15:41
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-06-05
17:10:31
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-06-05
15:29:21
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-05
15:07:43
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-05
14:22:52
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-05
14:20:24
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-05
11:43:33
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-05
09:53:49
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-05
09:39:34
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-05
09:35:31
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-04
15:21:05
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-04
15:02:07
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-04
14:59:41
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-04
14:56:36
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-06-04
14:53:31
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-06-04
14:51:25
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-06-04
14:45:54
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-06-04
14:45:26
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-06-04
14:43:28
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-06-04
14:40:29
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-06-04
13:42:38
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-04
13:39:48
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-04
12:59:52
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-04
12:59:35
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-04
12:57:51
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-04
12:56:19
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-04
12:54:45
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-04
12:52:31
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-04
12:49:38
Utworzenie strony. Protokoły z postępowań administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-04
12:48:10
Utworzenie strony. Protokoły z postępowań administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-04
10:23:16
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-06-04
07:56:02
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-04
07:53:25
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-03
15:03:03
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-03
15:01:18
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-03
14:56:50
Utworzenie strony. Protokoły z postępowań administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-03
13:44:16
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-03
13:38:35
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-06-03
13:33:01
Utworzenie strony. Protokoły z postępowań administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-05-31
15:18:21
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-05-31
15:08:58
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-05-31
14:43:36
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-05-31
13:31:48
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-05-31
13:28:50
Utworzenie strony. wyniki naboru na stanowiska w urzędzie MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-05-31
13:01:49
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-05-31
12:40:48
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-05-31
10:57:11
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-05-31
10:21:53
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-05-31
08:00:29
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-05-31
07:50:31
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-05-31
07:49:56
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-05-29
16:06:24
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-05-29
15:45:06
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-05-29
15:42:33
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-05-29
15:02:43
Utworzenie strony. Nabór na stanowiska w urzędzie MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-05-29
15:02:13
Utworzenie strony. wyniki naboru na stanowiska w urzędzie MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-05-29
15:00:57
Utworzenie strony. Nabór na stanowiska w urzędzie MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-05-29
15:00:00
Utworzenie strony. wyniki naboru na stanowiska w urzędzie MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-05-29
14:47:13
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-05-29
14:06:02
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-05-29
14:00:11
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-05-29
12:52:57
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-05-29
12:50:17
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-05-29
12:49:13
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-05-29
12:42:22
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-05-29
12:35:57
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-05-29
12:27:25
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-05-29
12:17:43
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-05-29
12:15:38
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-05-29
12:06:16
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-05-29
12:02:03
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-05-29
11:54:33
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-05-29
10:43:44
Utworzenie strony. Departament Wychowania i Promocji Obronności administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-05-29
10:23:06
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-05-29
10:13:40
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-05-29
10:09:52
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-05-29
10:03:09
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-05-29
09:57:25
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-05-29
09:53:20
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-05-29
08:42:51
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-05-28
15:38:15
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-05-28
15:37:30
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-05-28
15:35:35
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-05-28
15:33:55
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 redaktor
chor.szt. Arek Pietrzak
2013-05-28
14:41:42
Utworzenie strony. Rozporządzenia administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-05-28
14:33:44
Utworzenie strony. Najczęściej zadawane pytania administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-05-28
14:32:45
Utworzenie strony. Najczęściej zadawane pytania administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-05-28
14:32:26
Utworzenie strony. Najczęściej zadawane pytania administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-05-28
14:06:19
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-05-28
13:05:03
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-05-28
13:00:27
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-05-28
12:55:53
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-05-28
12:43:23
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-05-28
12:42:58
Utworzenie strony. Uczelnie Wojskowe administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-05-28
12:20:09
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-05-28
12:13:23
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-05-28
12:10:52
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-05-28
10:25:48
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-05-28
10:16:22
Utworzenie strony. Protokoły z postępowań administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-05-28
10:05:53
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4620 - Toruń administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-05-28
10:00:57
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-05-28
08:06:39
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-05-27
15:12:58
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-05-27
14:47:03
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-05-27
14:21:08
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-05-27
14:16:30
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-05-27
14:15:08
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-05-27
14:11:36
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-05-27
14:09:10
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-05-27
14:08:08
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-05-27
13:13:34
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-05-27
12:14:37
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-05-27
09:46:25
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-05-27
07:59:26
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-05-27
07:57:08
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-05-24
15:20:48
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-05-24
15:06:29
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-05-24
15:04:44
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-05-24
15:00:07
Utworzenie strony. RZI Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-05-24
11:59:24
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-05-24
11:49:45
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-05-24
11:44:43
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-05-24
10:36:37
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-05-24
10:34:08
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-05-24
10:06:14
Utworzenie strony. Protokoły z postępowań administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-05-23
13:43:35
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-05-23
08:44:37
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-05-23
07:57:24
Utworzenie strony. RZI Szczecin administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-05-23
07:39:06
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Magdalena Czerwińska
2013-05-22
15:02:16
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-05-22
14:56:47
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-05-22
14:25:21
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-05-22
14:13:07
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-05-22
14:09:11
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-05-22
14:00:09
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-05-22
13:59:30
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-05-22
13:59:06
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-05-22
13:57:06
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-05-22
13:51:35
Utworzenie strony. Departament Administracyjny MON administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-05-22
12:47:35
Utworzenie strony. Jednostka Wojskowa 2305 administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-05-22
12:39:12
Utworzenie strony. Inne administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-05-22
12:16:17
Utworzenie strony. Akty prawne administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-05-22
12:15:13
Utworzenie strony. Akty prawne administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-05-22
12:11:57
Utworzenie strony. Akty prawne administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-05-22
12:09:01
Utworzenie strony. Rozporządzenia administrator
Pani Beata Kozerawska
2013-05-22
11:51:09
Utworzenie strony. Inne