Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy :: Rejestr Zmian
data operacja nazwa dokonujący
2009-08-06
08:38:10
Utworzenie strony. Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy administrator
Pan Łukasz Mydlarski - Rudzewicz
2008-07-16
10:15:23
Usunięcie strony. Codzienne funkcjonowanie MON administrator
Pan Łukasz Mydlarski - Rudzewicz
2008-07-16
10:07:40
Modyfikacja strony. Codzienne funkcjonowanie MON administrator
Pan Łukasz Mydlarski - Rudzewicz
2008-07-16
08:50:58
Utworzenie strony. Codzienne funkcjonowanier MON administrator
Pan Łukasz Mydlarski - Rudzewicz