Archiwum 2008 r

 

ROK 2008


INFORMACJA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 4141 CZARNE
WYKAZ PLANOWANYCH DO ZAKUPU USŁUG REMONTOWYCH W POSTĘPOWANIACH URUCHAMIANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ WOJSKOWĄ 4141 W 2008 – OPRACOWANY NA PODSTAWIE "PLANU MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP NA 2008 ROK"

 


INFORMACJA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1906 z WAŁCZA
O PLANOWANYCH W ROKU 2008 POSTĘPOWANIACH PROWADZONYCH NA PODSTAWIE § 15 DECYZJI 291/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

Korekta wykazu planowanych zakupów wyrobów i usług w postępowaniach uruchamianych przez Jednostkę Wojskową 1123  Grudziądz w 2008 roku na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 291/MON  z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie zasad i trybu zawierania w resorcie obrony narodowej umów, których przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy.

Wykaz planowanych zakupów wyrobów i usług w postępowaniach uruchamianych przez Jednostkę Wojskową 1123  Grudziądz w 2008 roku na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 291/MON  z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie zasad i trybu zawierania w resorcie obrony narodowej umów, których przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy.


Jednostka Wojskowa 1123, ul. Czwartaków 1, 86-300 Grudziądz
zawiadomienie o zakończeniu postępowania prowadzonego w trybie negocjacyjnym na dostawę części zamiennych do 9 mm pistoletu wojskowego WIST-94
Nr referencyjny: 6/UiSW/2008


JEDNOSTKA WOJSKOWA 2063, ul. S. Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i dostawę notebooków
Nr referencyjny: 66/08
Termin składania ofert: 18.12.2008 godz. 09:00


Jednostka Wojskowa 3470, ul. Bociańskiego 1, 07-310 Komorowo
ogłasza przetarg na zamontowanie w JW 3470 systemu kontroli dostępu
Termin składania ofert: 12.12.2008 r. godz. 12.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 2063, ul. S. Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i dostawę licencji na korzystanie z oprogramowania LAVINA DSM serwer,
Nr referencyjny: 60/08
Termin składania ofert: 11.12.2008 godz. 09:00


Jednostka Wojskowa 4403 ul. Dąbrowszczaków, 73 – 201 Choszczno
ogłasza przetarg nieograniczony na odbiór, transport i unieszkodliwienie bądź odzysk odpadów kuchennych ulegających biodegradacji
Numer ogłoszenia: 3/ZP/2008
Termin składania ofert upływa 14.01.2009 r., godz. 9.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 2286, 45-076 Opole
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę środków spożywczych -nabiał
Numer ogłoszenia: 11/2008.
Termin składania ofert upływa 15.12.2008 r. godz. 09.00


Jednostka Wojskowa 1440; ul. Sienkiewicza 37; 87 - 100 Toruń.
ogłoszenie o zamówieniu na dostawę urządzeń komputerowych.
Numer referencyjny: 7/2008/26/9
Termin składania ofert upływa: 10.12.2008 r. godz. 08.30


JEDNOSTKA WOJSKOWA 1551, ul. Wojska Polskiego 78, 98-200 Sieradz
ogłasza przetarg na dostawy produktów rybnych w roku 2009.
Nr referencyjny postępowania: 44/2008
Termin składania ofert: 09.12.2008 r. godz.9.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 2063, ul. S. Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i dostawę notebooków
Nr referencyjny: 63/08
Termin składania ofert: 09.12.2008 godz. 09:00


Jednostka Wojskowa 3470, ul. Bociańskiego 1, 07-310 Komorowo
ogłasza przetarg na komputery osobiste, komputery przenośne oraz akcesoria komputerowe i oprogramowanie CPV-302    Termin składania ofert: 09.12.2008 r. godz. 12.00


Jednostka Wojskowa 3470, ul. Bociańskiego 1, 07-310 Komorowo
ogłasza przetarg na integrację sieci strukturalnej oraz instalacji elektrycznej CPV-324
Termin składania ofert: 05.12.2008 r. godz. 11.00


Jednostka Wojskowa 1123, ul. Czwartaków 1, 86-300 Grudziądz
zawiadomienie o zakończeniu postępowania prowadzonego w trybie negocjacji na dostawę podzespołów do dokompletowania aparatowni Jaśmin.
Nr referencyjny: 4/UiSW/2008


JEDNOSTKA WOJSKOWA 2286, 45-076 Opole
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę środków spożywczych-mięsa i wędlin
Numer ogłoszenia: 10/2008
Termin składania ofert upływa 01.12.2008 r. godz. 09.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 1551, ul. Wojska Polskiego 78, 98-200 Sieradz
ogłasza przetarg na dostawy wyrobów garmażeryjnych w 2009 r.
Nr referencyjny postępowania: 42/2008
Termin składania ofert: 01.12.2008 r. godz.9.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 1551, ul. Wojska Polskiego 78, 98-200 Sieradz
ogłasza przetarg na dostawy mięsa, wędlin i przetworów mięsnych w 2009 r.
Nr referencyjny postępowania: 41/2008
Termin składania ofert: 01.12.2008 r. godz.9.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 1551, ul. Wojska Polskiego 78, 98-200 Sieradz
ogłasza przetarg na dostawy produktów mleczarskich w 2009 roku.
Nr referencyjny postępowania: 327319-2008
Termin składania ofert: 01.12.2008 r. godz.9.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 2286, 45-076 Opole
ogłasza przetarg nieograniczony na ochronę fizyczną Jednostki Wojskowej 2286 Opole przez Specjalistyczną Uzbrojoną Formację Ochronną
Numer ogłoszenia: 9/2008.
Termin składania ofert upływa 04.12.2008 r. godz. 09.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 2063, ul. S. Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i dostawę mebli gabinetowych
Nr referencyjny: 58/08
Termin składania ofert: 28.11.2008 godz. 09:00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 2063, ul. S.Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg nieograniczony na druk, pakowanie i kolportaż dwumiesięcznik „Wiara i mundur”
Nr referencyjny: 57/08
Termin składania ofert: 28.11.2008 godz. 09:00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 1551, ul. Wojska Polskiego 78, 98-200 Sieradz
ogłasza przetarg na usługi pralnicze w 2009 r.
Nr referencyjny postępowania: 324949-2008
Termin składania ofert: 28.11.2008 r. godz.9.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 1551, ul. Wojska Polskiego 78, 98-200 Sieradz
ogłasza przetarg na dostawę artykułów i sprzętu biurowego
Nr referencyjny postępowania: 39/08
Termin składania ofert: 28.11.2008 r. godz.9.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 4824 Stawy, 08-530 Dęblin
zaprasza do składania ofert na dostawę „Mobilnej kontenerowej instalacji do pozbawiania cech bojowych amunicji metodą termiczną”,
Nr referencyjny: 10/UZBR/08
Termin składania ofert:  28.11.2008r. godz. 10.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 2063, ul. S. Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i dostawa sprzętu informatycznego
Nr referencyjny: 56/08
Termin składania ofert: 28.11.2008 godz. 09:00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 2063, ul. S. Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i dostawę osprzętu komputerowego
Nr referencyjny: 59/08
Termin składania ofert: 01.12.2008 godz. 09:00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 2063, ul. S. Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i dostawę sprzętu audio-wideo
Nr referencyjny: 55/08
Termin składania ofert: 27.11.2008 godz. 09:00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 1551, ul. Wojska Polskiego 78, 98-200 Sieradz
ogłasza przetarg na dostawę pieczywa oraz świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich w 2009 r.
Nr referencyjny postępowania: 38/08
Termin składania ofert: 27.11.2008 r. godz.9.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 1551, ul. Wojska Polskiego 78, 98-200 Sieradz
ogłasza przetarg na dostawę drobiu oraz jaj kurzych w 2009 r. Całość zamówienia podzielono na dwie części asortymentowe: część 1 - drób; część 2 - jaja kurze
Nr referencyjny postępowania: 37/08
Termin składania ofert: 27.11.2008 r. godz.9.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 1551, ul. Wojska Polskiego 78, 98-200 Sieradz
ogłasza przetarg na dostawę produktów spożywczych i napojów w 2009 r., podzielone na 5 części
Nr referencyjny postępowania: 36/08
Termin składania ofert: 26.11.2008 r. godz.9.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 1551, ul. Wojska Polskiego 78, 98-200 Sieradz
ogłasza przetarg na dostawę produktów rybnych w roku 2009
Nr referencyjny postępowania: 35/08
Termin składania ofert: 26.11.2008 r. godz.9.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 1551, ul. Wojska Polskiego 78, 98-200 Sieradz
ogłasza przetarg na dostawę materiałów eksploatacyjnych do faksów i drukarek oraz sprzęt informatyczny
Nr referencyjny postępowania: 34/08
Termin składania ofert: 27.11.2008 r. godz.9.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 1551, ul. Wojska Polskiego 78, 98-200 Sieradz
ogłasza przetarg na dostawę sprzętu kwaterunkowego
Nr referencyjny postępowania: 33/08
Termin składania ofert: 27.11.2008 r. godz.9.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 2286, 45-076 Opole
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę środków spożywczych – pieczywa
Numer ogłoszenia: 8/2008.
Termin składania ofert upływa 25.11.2008 r. godz. 09.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 1906, ul. Ciasna 7, 78-601 Wałcz
zaprasza do składania ofert na dostawę technicznych środków materiałowych do radiostacji cyfrowych
Nr referencyjny: 75/08
Termin składania ofert: 26.11.2008 r. godz. 11.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 2492, ul. Narutowicza 10 a, 70 – 231 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na:
ochronę osób i mienia realizowaną przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne, zwane dalej SUFO, w obiekcie JW. 2492 – miejsca stałego składowania przy ul. Cukrowej 28 w Szczecinie”- część 1

ochronę osób i mienia realizowaną przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne, zwane dalej SUFO, w obiekcie Garnizonowego Węzła Łączności  m. Suchowo podległego Regionalnemu Węzłowi Łączności Szczecin ” - część 2

Nr referencyjny postępowania: 01/2009
Termin składania dokumentów: 28.11.2008 r. godz. 10.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 2063, ul. S. Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do sprzętu informatycznego
Nr referencyjny: 52/08
Termin składania ofert: 24.11.2008 godz. 09:00


Jednostka Wojskowa 1123, ul. Czwartaków 1, 86-300 Grudziądz
zawiadomienie o zakończeniu postępowania prowadzonego w trybie negocjacji na dostawę sprzętu wojskowego, tj. wyposażenia wozu kablowego WWK – 10/C.
Nr referencyjny: 3/UiSW/2008

 


JEDNOSTKA WOJSKOWA 1933, ul. Źródłowa 52, 91-735 Łódź
zaprasza do składania ofert na wykonanie dostawy opon do KTO ROSOMAK
Nr referencyjny: MON 32/T/2008.
Termin składania ofert: 19 listopada 2008 r., godz. 13.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 1933, ul. Źródłowa 52, 91-735 Łódź
zaprasza do składania ofert na wykonanie dostawy łańcuchów antypoślizgowych na opony 14.00 R 20  do KTO ROSOMAK
Nr referencyjny: MON 34/T/2008.
Termin składania ofert: 20 listopada 2008 r., godz. 13.00


Jednostka Wojskowa 3470, ul. Bociańskiego 1, 07-310 Komorowo
ogłasza przetarg na dostosowanie pomieszczeń na potrzeby "Sali Tradycji"
Termin składania ofert: 12.11.2008 r. godz. 12.00


Jednostka Wojskowa 1440; ul. Sienkiewicza 37; 87 - 100 Toruń.
ogłoszenie o zamówieniu na dostawę urządzeń komputerowych.
Numer referencyjny: 6/2008/26/9
Termin składania ofert upływa: 14.11.2008 r. godz. 09.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 1696, ul. Czwartaków 4, 78-524 Złocieniec
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę materiałów i sprzętu biurowego
Nr referencyjny postępowania: ZP/PN-D/11/2008
Termin składania ofert upływa: 17.11.2008 r., godz. 11.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 1551, ul. Wojska Polskiego 78, 98-200 Sieradz
ogłasza przetarg na dostawę artykułów i sprzętu biurowego
Nr referencyjny postępowania: 31/08
Termin składania ofert: 13.11.2008 r. godz.9.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 1933, ul. Źródłowa 52, 91-735 Łódź
zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę futerałów udowych do 9 mm pist. wz. 94 WIST
Nr referencyjny: MON 33/T/2008.
Termin składania ofert: 12 listopada 2008 r., godz. 12.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 2063, ul. S. Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i dostawę gilotyn i dziurkaczy
Nr referencyjny: 50/08
Termin składania ofert: 20.11.2008 godz. 09:00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 2063, ul. S. Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i dostawę materiałów biurowych
Nr referencyjny: 51/08
Termin składania ofert: 14.11.2008 godz. 09:00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 1906, ul. Ciasna 7, 78-601 Wałcz
zaprasza do składania ofert na dostawę technicznych środków materiałowych do radiostacji cyfrowych
Nr referencyjny: 71/08
Termin składania ofert: 18.11.2008 r. godz. 09:30


Jednostka Wojskowa 4141, ul. 27-go Lutego,77-330 Czarne
zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę materiałów jednorazowego użytku (farb i akcesorii malarskich; farb specjalnych–kamuflażowych ; płynów specjalnych ; pozostałych materiałów ) oraz narzędzi
Nr referencyjny: 22/OG-brem/2008
Termin składania ofert upływa: 12.11.2008 r. godz. 12.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 3797, ul. Wojska Polskiego 21, 11-500 Giżycko
zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę sprzętu informatycznego i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek do magazynu zamawiającego według załącznika nr 5 SIWZ. – dwa zadania :
ZADANIE 1 – sprzęt informatyczny,
ZADANIE 2 – materiały eksploatacyjne.
Nr referencyjny: 09/2008
Termin składania ofert: 12.11.2008 r. godz. 12.00


Jednostka Wojskowa 1123, ul. Czwartaków 1, 86-300 Grudziądz
zaprasza do składania ofert na dostawę opon terenowych 14.00R 20 „XZL” do KTO ROSOMAK z wkładką dojazdową w ilości 56 sztuk.
Nr referencyjny: 5/UiSW/2008
Termin składania ofert: 14.11.2008 r. godz. 10.30


JEDNOSTKA WOJSKOWA 2063, ul. S. Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i dostawę osprzętu komputerowego
Nr referencyjny: 47/08
Termin składania ofert: 19.11.2008 godz. 09:00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 2063, ul. S. Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i dostawę oprogramowań komputerowych
Nr referencyjny: 46/08
Termin składania ofert: 17.11.2008 godz. 09:00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 1551, ul. Wojska Polskiego 78, 98-200 Sieradz
ogłasza przetarg na konserwację oświetlenia zewnętrznego.
Nr referencyjny postępowania: 32/08
Termin składania ofert: 06.11.2008 r. godz.9.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 2063, ul. S. Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i dostawę sprzętu informatycznego
Nr referencyjny: 44/08
Termin składania ofert: 13.11.2008 godz. 09:00


Jednostka Wojskowa 4141, ul. 27-go Lutego,77-330 Czarne
zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę :
Zadanie nr 1 :
Zakup usługi remontu pojazdów kołowych Star 266 pontonowy nr rej . UHO 3722
Star 266 c- t nr rej. ULM 6323
Zadanie nr 2
Zakup usługi remontu -3 szt. wózków Transportowo –Akumulatorowych WNA 1320
nr. rej . PT 07012 nr. fabryczny 5854
nr. rej. PT 07043 nr. fabryczny 9212
nr. rej PT 07044 nr . fabryczny 20829
Nr referencyjny: 21/OG-brem/2008
Termin składania ofert upływa: 04.11.2008 r. godz. 12.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 1696, ul. Czwartaków 4, 78-524 Złocieniec
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę ogumienia i akumulatorów rozruchowych do pojazdów mechanicznych
Nr referencyjny postępowania: ZP/PN-D/10/2008
Termin składania ofert upływa: 04.11.2008 r., godz. 11.00

       


JEDNOSTKA WOJSKOWA 2063, ul. S. Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i dostawę kserokopiarek
Nr referencyjny: 48/08
Termin składania ofert: 04.11.2008 godz. 09:00


Jednostka Wojskowa 3470, ul. Bociańskiego 1, 07-310 Komorowo
ogłasza przetarg na remont ogrodzenia
Termin składania ofert: 28.10.2008 r. godz. 12.00


Jednostka Wojskowa 3470, ul. Bociańskiego 1, 07-310 Komorowo
ogłasza przetarg na zakup wyrobów papierniczych 
Termin składania ofert: 28.11.2008 r. godz. 12.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 1551, ul. Wojska Polskiego 78, 98-200 Sieradz
ogłasza przetarg na dostawę artykułów i sprzętu biurowego.
Nr referencyjny postępowania: 30/08
Termin składania ofert: 29.10.2008 r. godz.9.00


Jednostka Wojskowa 4141, ul. 27-go Lutego,77-330 Czarne
zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę :
Zadanie nr 1
Zakup i dostawa podnośnika elektrohydraulicznego czterokolumnowego o nośności 32 t do
podnoszenia pojazdów ciężarowych oraz kołowych transporterów opancerzonych .
Zadanie nr 2
Zakup i dostawa 2 szt. wózków narzędziowych wraz z wyposażeniem warsztatowym i
obsługowym .
Zadanie nr 3
Zakup i dostawa stołu obrotowego do frezarki typu PROMA FNS 55 PD
Nr referencyjny: 20/OG-brem/2008
Termin składania ofert upływa: 30.10.2008 r. godz. 12.00


Jednostka Wojskowa 1440; ul. Sienkiewicza 37; 87 - 100 Toruń.
zawiadomienie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - zakup i dostawa urządzeń komputerowych, akcesoriów komputerowych i oprogramowania; przetarg nieograniczony; termin składania ofert do 28.10.2008 r. godz. 10.00;
numer referencyjny: 5/2008/26/9

 


JEDNOSTKA WOJSKOWA 2063, ul. S. Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg nieograniczony na zakup, dostawę i montaż mebli biurowych, gabinetowych i szaf
Nr referencyjny: 41/08
Termin składania ofert: 28.10.2008 godz. 09:00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 1696, ul. Czwartaków 4, 78-524 Złocieniec
ogłasza przetarg nieograniczony na naprawę urządzeń treningowych
Nr referencyjny postępowania: ZP/PN-U/09/2008
Termin składania ofert upływa: 22.10.2008  godz. 11.00


Jednostka Wojskowa 3470, ul. Bociańskiego 1, 07-310 Komorowo
ogłasza przetarg na remont ogrodzenia
Termin składania ofert: 20.10.2008 r. godz. 13.00


Jednostka Wojskowa 2039, ul. Ornecka 1,11-100 Lidzbark Warmiński
zawiadomienie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługę przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego z zakresu rozpoznania osobowego dotyczącego zasad współdziałania z siłami specjalnymi
Nr referencyjny: 01/09/2008/13


JEDNOSTKA WOJSKOWA 2063, ul. S. Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg nieograniczony na druk, pakowanie i kolportaż dwutygodnika „Nasza Służba”,
Nr referencyjny: 42/08
Termin składania ofert: 21.10.2008 godz. 09:00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 1551, ul. Wojska Polskiego 78, 98-200 Sieradz
ogłasza przetarg na dostawę sprzętu kwaterunkowego.
Nr referencyjny postępowania: 29/08
Termin składania ofert: 20.10.2008 r. godz.9.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 2063, ul. S. Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg nieograniczony na szycie umundurowania wyjściowego dla podchorążych III roku WAT
Nr referencyjny: 43/08
Termin składania ofert: 21.10.2008 godz. 09:00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 1906, ul. Ciasna 7, 78-601 Wałcz
zaprasza do składania ofert na dostawę technicznych środków materiałowych do pojazdów bojowych (SCAM SM T-63 DZIK II)
Nr referencyjny: 61/08
Termin składania ofert: 17.10.2008 r. godz. 09:00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 1906, ul. Ciasna 7, 78-601 Wałcz
zaprasza do składania ofert na dostawę hełmofonów czołgisty
Nr referencyjny: 60/08
Termin składania ofert: 17.10.2008 r. godz. 09:30


JEDNOSTKA WOJSKOWA 1551, ul. Wojska Polskiego 78, 98-200 Sieradz
ogłasza przetarg na dostawy artykułów i sprzętu biurowego
Nr referencyjny postępowania: 27/08
Termin składania ofert: 09.10.2008 r. godz.9.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 1551, ul. Wojska Polskiego 78, 98-200 Sieradz
ogłasza przetarg na dostawy warzyw i podobnych produktów w roku 2008/2009 r.
Nr referencyjny postępowania: 28/08
Termin składania ofert: 09.10.2008 r. godz.9.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 2063, ul. S. Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i dostawa wkładów barwiących do kserokopiarek
Nr referencyjny: 38/08
Termin składania ofert: 13.10.2008 godz. 09:00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 1551, ul. Wojska Polskiego 78, 98-200 Sieradz
ogłasza przetarg na dostawę sprzętu kwaterunkowego
Nr referencyjny postępowania: 26/08
Termin składania ofert: 06.10.2008 r. godz.9.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 2063, ul. S. Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg nieograniczony na utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej (konserwacja okresowa i serwis bieżący) elektronicznych systemów ochrony będących na ewidencji JW2063.
Nr referencyjny: 40/08
Termin składania ofert: 06.11.2008 godz. 10:00


Jednostka Wojskowa Nr 1440,ul.Sienkiewicza 37, 87-100 Toruń,
ogłasza przetarg dostawę papieru
Nr referencyjny postępowania: 4/2008/26/9
Termin składania ofert: 09.10.2008 r., godz.9.00


Jednostka Wojskowa Nr 1440,ul.Sienkiewicza 37, 87-100 Toruń,
ogłasza przetarg na zakup i dostawę urządzeń komputerowych, akcesoriów komputerowych i oprogramowania.
Nr referencyjny postępowania: 3/2008/26/9
Termin składania ofert: 07.10.2008 r., godz.9.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 1551, ul. Wojska Polskiego 78, 98-200 Sieradz
ogłasza przetarg na dostawę sprzętu informatycznego i oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych do faksów i drukarek oraz projektora.
Nr referencyjny postępowania: 23/08
Termin składania ofert: 30.09.2008 r. godz.9.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 1696, ul. Czwartaków 4, 78-524 Złocieniec
ogłasza przetarg nieograniczony na modernizację i rozbudowę telewizji przemysłowej
Nr referencyjny postępowania: ZP/PN-U/08/2008
Termin składania ofert upływa: 29.09.2008  godz. 11.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 2063, ul. S. Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg nieograniczony na  zakup i dostawę sprzętu audio-wideo
Nr referencyjny: 34/08
Termin składania ofert: 30.09.2008 godz. 09:00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 3346, ul. Wojska Polskiego1, 72-330 Mrzeżyno
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę drobiu i wędlin drobiowych cz. II.
Numer sprawy:  9/żywn./2008
Termin składania ofert: 23.09.2008 godz. 10.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 3346, ul. Wojska Polskiego1, 72-330 Mrzeżyno
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę ziemiopłodów i owoców.
Numer sprawy:  8/żywn./2008
Termin składania ofert: 23.09.2008 godz. 10.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 1696, ul. Czwartaków 4, 78-524 Złocieniec
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę  naczyń jednorazowych
Nr referencyjny postępowania: ZP/PN-D/07/2008
Termin składania ofert upływa: 19.09.2008  godz. 11.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 1551, ul. Wojska Polskiego 78, 98-200 Sieradz
ogłasza przetarg na dostawę warzyw przetworzonych w roku 2008/2009
Nr referencyjny postępowania 24/08
Termin składania ofert: 22.09.2008 r. godz.9.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 1551, ul. Wojska Polskiego 78, 98-200 Sieradz
ogłasza przetarg na dostawę artykułów i sprzętu biurowego.
Nr referencyjny postępowania 19/08
Termin składania ofert: 18.09.2008 r. godz.9.00


Jednostka Wojskowa 3470, ul. Bociańskiego 1, 07-310 Komorowo
ogłasza przetarg na oprogramowanie komputerowe GeoMedia Feature Topographer 6.0 lite
Termin składania ofert: 15.09.2008 r. godz. 12.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 1551, ul. Wojska Polskiego 78, 98-200 Sieradz
ogłasza przetarg na dostawę warzyw i podobnych produktów w roku 2008/2009..
Nr referencyjny postępowania 22/08
Termin składania ofert: 16.09.2008 r. godz.9.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 1551, ul. Wojska Polskiego 78, 98-200 Sieradz
ogłasza przetarg na dostawę sprzętu kwaterunkowego..
Nr referencyjny postępowania 21/08
Termin składania ofert: 18.09.2008 r. godz.9.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 2492, ul. Narutowicza 10 a, 70 – 231 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę narzędzi, materiałów konserwacyjnych i technicznych środków materiałowych na potrzeby JW2492 w Szczecinie
Nr referencyjny postępowania: 24/2008
Termin składania dokumentów: 12.09.2008 r. godz. 10.30


JEDNOSTKA WOJSKOWA 1551, ul. Wojska Polskiego 78, 98-200 Sieradz
ogłasza przetarg dostawę owoców, warzyw i podobnych produktów w roku 2008/2009
Nr referencyjny postępowania 20/08
Termin składania ofert: 03.09.2008 r. godz.9.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 1696, ul. Czwartaków 4, 78-524 Złocieniec
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę  ogumienia i akumulatorów rozruchowych do pojazdów mechanicznych
Nr referencyjny postępowania: ZP/PN-D/06/2008
Termin składania ofert upływa: 01.09.2008  godz. 11.00

          


JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 3090, 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110
zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi remontu głównego oraz przeglądu i obsługi sprzętu szkoleniowego
Nr referencyjny postępowania: W/83/08/2008
Termin składania ofert upływa: 15.09.2008 godz. 08.00


Jednostka Wojskowa 4141, ul. 27-go Lutego,77-330 Czarne
zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę ogumienia, akumulatorów TŚM do pojazdów marki HONKER, TŚM do pojazdów marki STAR 266, STAR 200, TŚM do pojazdu SCAM – sanitarka,  TŚM do pojazdów marki STAR M 88/944 LEG, TŚM do pojazdów marki LUBLIN, TŚM do pojazdu marki FIAT SEICENTO, TŚM do pojazdu marki URSUS , TŚM do pojazdu marki MERCEDES 290GD- osobowy, TŚM do pojazdu marki IVECO EUROTRACKER, TŚM do pojazdu marki JELCZ- HIAB typ P862D.43, TŚM do pojazdu marki VOLWO FL 12H ,TŚM do pojazdu marki MERCEDES – ciężarowy, TŚM do pojazdu marki MAN typ40.464, TŚM do naczepy typ GOLDHOFER STZ –H6-60/80FZM,  żarówek , bezpieczników, opon, dętek oraz ochraniaczy
Nr referencyjny: 17/OG-brem/2008
Termin składania ofert upływa: 04.09.2008 r. godz. 12.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 3090, 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110
zaprasza do składania ofert na DOSTAWĘ ZESTAWÓW REMONTOWYCH DO RADIOSTACJI R-3501,
z podziałem na trzy zadania:
Zadanie 1 – dostawa 35 kpl. Zestawów remontowych do radiostacji R-3501/1;
Zadanie 2 – dostawa 35 kpl. Zestawów remontowych do radiostacji R-3501/2;
Zadanie 3 – dostawa 32 kpl. Zestawów remontowych do radiostacji R-3501/3.
Nr referencyjny postępowania: W/90/08/2008
Termin składania ofert upływa: 03.09.2008 godz. 08.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 1906, ul. Ciasna 7, 78-601 Wałcz
zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi - remont konserwacyjny samochodów URAL-375 do holowania kutra KH-200 w ilości 3 kpl.
Nr referencyjny: 56/08
Termin składania ofert: 08.09.2008 r. godz. 10:30


JEDNOSTKA WOJSKOWA 2063, ul. S. Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i dostawę materiałów biurowych
Numer ogłoszenia: 32/08
Termin składania ofert: 28.08.2008 godz. 09:00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 2063, ul. S. Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i dostawę zestawów, osprzętu oraz oprogramowań komputerowych
Numer ogłoszenia: 21/08
Termin składania ofert: 26.08.2008 godz. 09:00


JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 3090, 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110
zaprasza do składania ofert na dostawę GARMIN GPS ORAZ OKULARÓW OCHRONNYCH FO-N-01, z podziałem na dwa zadania:
zadanie 1 – dostawa 40 szt. GARMIN GPS;
zadanie 2 – dostawa 80 szt. OKULARÓW OCHRONNYCH FO-N-01.
Nr referencyjny postępowania: W/84/07/2008
Termin składania ofert upływa: 29.08.2008 godz. 08.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 3346, ul. Wojska Polskiego1, 72-330 Mrzeżyno
ogłoszenie o  udzieleniu zamówienia publicznego w postępowaniu w trybie zapytania o cenę z dnia 24 lipca 2008 r. na przeprowadzenie kursów języka angielskiego I i II stopnia, zgodnie z wymogami STANAG 6001, w ilości: stopień I-1 grupa x 500 h; stopień II-1 grupa x 120 h o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy
Numer sprawy:  7/szkol./2008


Jednostka Wojskowa 1123, ul. Czwartaków 1, 86-300 Grudziądz
zaprasza do składania ofert na dostawę taśm gąsienicowych z nakładkami do BWP – 1 w ilości 10 kompletów oraz PT-91 w ilości 10 kompletów.
Nr referencyjny: 2/UiSW/2008
Termin składania ofert: 08.09.2008 r. godz. 10.30


JEDNOSTKA WOJSKOWA 1906, ul. Ciasna 7, 78-601 Wałcz
zaprasza do składania ofert na dostawę technicznych środków materiałowych do pojazdów bojowych
Nr referencyjny: 54/08
Termin składania ofert: 27.08.2008 r. godz. 09:00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 4392, Nowy Glinik, 97-217 Lubochnia
zaprasza do składania ofert na dostawę pokrowców do śmigłowców W – 3 SOKÓŁ
Nr referencyjny: P - 14/08
Termin składania ofert:  01.09.2008 r. do godz. 12.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 2063, ul. S. Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg nieograniczony na utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej (konserwacja okresowa i serwis bieżący) elektronicznych systemów ochrony będących na ewidencji JW2063

Numer ogłoszenia: 29/08
Termin składania ofert: 17.09.2008 godz. 09:00


Jednostka Wojskowa 4141, ul. 27-go Lutego,77-330 Czarne
zaprasza do składania ofert na zakup usługi remontu pojazdów kołowych
Nr referencyjny: 15/OG-brem/2008


Jednostka Wojskowa 3470, ul. Bociańskiego 1, 07-310 Komorowo
ogłasza przetarg na akcesoria komputerowe, oprogramowanie oraz produkty eksploatacyjne (tonery do drukarek)
Termin składania ofert:11.08.2008 r. godz. 12.00


Jednostka Wojskowa 4141, ul. 27-go Lutego,77-330 Czarne
Nazwa przedmiotu zamówienia : „ Remont konserwacyjny bojowego wozu piechoty BWP-1 z pasywacją przyrządów obserwacyjno- celowniczych”
Nr referencyjny: 9/OG-brem/2008
Postępowanie w trybie negocjacyjnym


JEDNOSTKA WOJSKOWA 2063, ul. S.Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowań
Numer ogłoszenia: 27/08
Termin składania ofert: 07.08.2008 godz. 09:00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 2063, ul. S.Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i dostawa osprzętu komputerowego
Numer ogłoszenia: 25/08
Termin składania ofert: 08.08.2008 godz. 09:00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 2286, 45-076 Opole, Skr. poczt. 307
ogłasza ponowiony przetarg na wykonanie okresowej, pięcioletniej kontroli i pomiary elektryczne instalacji budynków (budowli) w JW. 2286 Opole i 2286 Lubliniec.
Numer ogłoszenia: 7/2008.
Termin składania ofert upływa 11.08.2008r. godz. 10.00


Jednostka Wojskowa 3036, 66 – 011 Nowogród Bobrzański
przedmiot zamówienia:
dostawa części zamiennych do MTLB
postępowanie nr 91/2008


JEDNOSTKA WOJSKOWA 1903 DĘBOGÓRZE 84-232 RUMIA 4
zaprasza do składania ofert na: wykonanie wojskowego kompleksowego remontu konserwacyjnego (WKRK) nw. pojazdów
Część I:
cysterny dystrybutory paliwowe o poj. 4,5 m3 na podwoziu samochodu Star 266 typu CD – 5W – 3 sztuki
Część II:
cysterny dystrybutora paliwowego o poj. 4,5 m3 na podwoziu samochodu Star 266  z urządzeniem do napełniania kanistrów typu CD – 5WK z modernizacją – 1 sztuka
Część III:
cystern naczep dystrybutorów paliwowych na podwoziu samochodu Jelcz 642 typu CN 33 D z naprawą awaryjną podwozia – 2 sztuki
Nr referencyjny postępowania: 12/MPS/2008
Termin składania ofert: 05.08.2008 r. godz. 8.30


Jednostka Wojskowa 4141, ul. 27-go Lutego,77-330 Czarne
zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę ogumienia, akumulatorów TŚM do pojazdów marki HONKER, TŚM do pojazdów marki STAR266, TŚM do pojazdów marki STAR M 88/944 LEG, TŚM do pojazdów marki LUBLIN, TŚM do pojazdu marki FIAT SEICENTO, TŚM do pojazdu marki URSUS , TŚM do pojazdu marki MERCEDES 290GD- osobowy, TŚM do pojazdu marki IVECO EUROTRACKER, TŚM do pojazdu marki JELCZ- HIAB typ P862D.43, TŚM do pojazdu marki VOLWO FL 12H ,TŚM do pojazdu marki MERCEDES – ciężarowy, TŚM do pojazdu marki MAN typ40.464, TŚM do naczepy typ GOLDHOFER STZ –H6-60/80FZM, żarówek , bezpieczników, opon, dętek oraz ochraniaczy
Nr referencyjny: 14/OG-brem/2008
Termin składania ofert: 11.08.2008 r. godz. 12.00

ogłoszenie o postępowaniu
SIWZ
załącznik nr 1 -
formularz ofertowy
załącznik nr 2 -
oświadczenie do SIWZ
załącznik nr 3 - oświadczenie
załącznik nr 1  
do ogólnych warunków umowy
załącznik nr 2  
do ogólnych warunków umowy

załącznik nr 4 - ogólne warunki umowy

ogłoszenie o unieważnieniu postępowania


JEDNOSTKA WOJSKOWA 4824 Stawy, 08-530 Dęblin
zaprasza do składania ofert na wykonanie badań klasyfikacyjnych środków bojowych w celu nadania im certyfikatów klasyfikacyjnych i kart oceny materiału (przedmiotu) pod względem bezpieczeństwa,
Nr referencyjny: 6/UZBR/08
Termin składania ofert:  05.08.2008r. godz. 10.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 2492, ul. Narutowicza 10 a, 70 – 231 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego, akcesoriów oraz programów na potrzeby JW.2492 w Szczecinie – II
Nr referencyjny: 22/2008
Termin składania dokumentów: 24.07.2008 r. godz. 10.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 2063, ul. S. Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i dostawę materiałów biurowych
Numer ogłoszenia: 26/08
Termin składania ofert: 24.07.2008 godz. 09:00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 3346, ul. Wojska Polskiego1, 72-330 Mrzeżyno
ogłoszenie  dotyczące postępowania w trybie zapytania o cenę z dnia 30 czerwca 2008 r. na dostawę materiałów biurowych i artykułów papierniczych.
Nr sprawy: 6/szkol.–łączn.-żywn./2008.


JEDNOSTKA WOJSKOWA 3797, ul. Wojska Polskiego 21, 11-500 Giżycko
zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu sportowego i gier do magazynu zamawiającego według załącznika nr 5 SIWZ  – dwa zadania:
Zadanie 1 – sprzęt sportowy
Zadanie 2 – gry.

Nr referencyjny: 07/2008
Termin składania ofert: 22.07.2008 r.godz. 12.00


Jednostka Wojskowa 4141, ul. 27-go Lutego,77-330 Czarne
zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę TŚM do czołgu T-72 , TŚM do haubicy 2S-1 oraz TŚM do wozu piechoty BWP ”
Nr referencyjny: 13/OG-brem/2008
Termin składania ofert: 31.07.2008 r. godz. 12.00


Jednostka Wojskowa 4141, ul. 27-go Lutego,77-330 Czarne
zaprasza do składania ofert na zakup usługi naprawy urządzeń dźwigowych TD - 50 na podwoziu WZT- 3 w ilości 3 szt .
Nr referencyjny: 6/OG-brem/2008
Termin składania ofert: 30.07.2008 r. godz. 12.00

ogłoszenie o postępowaniu
                  o warunki przetargu
załącznik nr 1
do warunków przetargu
załącznik nr 2
do warunków przetargu
załącznik nr 3
do warunków przetargu
załącznik nr 4
do warunków przetargu
załącznik nr 5
do warunków przetargu
załącznik nr 6
do warunków przetargu
załącznik nr 7
do warunków przetargu
załącznik nr 8
do warunków przetargu
załącznik nr 9
do warunków przetargu
załącznik nr 10
do warunków przetargu

załącznik nr 1 do umowy

ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania       


JEDNOSTKA WOJSKOWA 2063, ul. S.Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i dostawę osprzętu komputerowego
Numer ogłoszenia: 22/08
Termin składania ofert: 04.07.2008 godz. 09:00


Jednostka Wojskowa 4141, ul. 27-go Lutego,77-330 Czarne
zaprasza do składania ofert na zakup usługi remontu średniego wozu pomocy technicznej
Nr referencyjny: 8/OG-brem/2008
Termin składania ofert: 24.07.2008 r. godz. 12.00

Postępowanie nr . spr . 8/OG-brem/ 2008 zamknięte bez wyboru oferty.


JEDNOSTKA WOJSKOWA 2063, ul. S. Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i dostawę papieru kserograficznego
Numer ogłoszenia: 24/08
Termin składania ofert: 03.07.2008 godz. 09:00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 2063, ul. S. Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz sprzętu mechanizacji prac biurowych
Numer ogłoszenia: 23/08
Termin składania ofert: 03.07.2008 godz. 09:00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 3797, ul. Wojska Polskiego 21, 11-500 Giżycko
zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę papieru ksero A4 i niszczarek do magazynu zamawiającego według załącznika nr 5 SIWZ
Nr referencyjny: 06/2008
Termin składania ofert: 08.07.2008 r. godz. 12.00


Jednostka Wojskowa 4141, ul. 27-go Lutego,77-330 Czarne
zaprasza do składania ofert na zakup usługi remontu głównego pojazdów do nauki jazdy SJO9A
Nr referencyjny: 7/OG-brem/2008
Termin składania ofert: 25.07.2008 r. godz. 12.00

Uwaga! Zmiana terminów:
termin składania ofert: 25.07.2008   godz. 12.00
termin otwarcia ofert:  25.07. 2008  godz. 12.30


JEDNOSTKA WOJSKOWA 2063, ul. S. Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg nieograniczony na utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej (konserwacja okresowa i serwis bieżący) elektronicznych systemów ochrony będących na ewidencji JW2063.
Numer referencyjny: 16/08
Termin składania ofert: 31.07.2008 godz. 09:00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 2063, ul. S. Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i dostawę materiałów biurowych
Numer ogłoszenia: 131416 - 2008
Termin składania ofert: 26.06.2008 godz. 09:00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 2063, ul. S. Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg nieograniczony na dozór i ochronę mienia oraz budynku administracyjnego i terenu do niego przynależnego stanowiącego siedzibę Jednostki Wojskowej Nr 2063 w Warszawie przy ul. Banacha 2 oraz budynku Nr 64 w kompleksie wojskowym Nr 8649 w Warszawie przy ul. Batorego 6.
Termin składania ofert:  29.07.2008 r. godz. 9.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 1903 DĘBOGÓRZE 84-232 RUMIA 4
zaprasza do składania ofert na: wykonanie Wojskowego Kompleksowego Remontu Konserwacyjnego (WKRK) nw. pojazdów
Część I: cysterny dystrybutory paliwowe o poj. 4,5 m3 na podwoziu samochodu Star 266 typu CD – 5W – 3 sztuki
Część II: cysterny dystrybutora paliwowego o poj. 4,5 m3 na podwoziu samochodu Star 266  z urządzeniem do napełniania kanistrów typu CD – 5WK z modernizacją – 1 sztuka
Część III: cystern naczep dystrybutorów paliwowych na podwoziu samochodu Jelcz 642 typu CN 33 D z naprawą awaryjną podwozia – 2 sztuki
Nr referencyjny postępowania: 11/MPS/2008
Termin składania ofert: 07.07.2008 r.  godz. 8.30


JEDNOSTKA WOJSKOWA 3797, ul. Wojska Polskiego 21, 11-500 Giżycko
zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów gospodarstwa domowego do magazynu zamawiającego według załącznika nr 5 SIWZ.
Nr referencyjny: 05/2008
Termin składania ofert: 24.06.2008 r. godz. 12.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 1906, ul. Ciasna 7, 78-601 Wałcz
zaprasza do składania ofert na na projektowanie, dostawę i montaż w JW. nowych i przenoszonych systemów osuszających w ilości 59 kpl.
Nr referencyjny: 19/08
Termin składania ofert: 07.07.2008 r. godz. 09:00


Jednostka Wojskowa 3470, ul. Bociańskiego 1, 07-310 Komorowo
ogłasza przetarg na zakup płyt persensybilizowanych
Termin składania ofert:12.06.2008 r. godz. 12.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 2492, ul. Narutowicza 10 a, 70 – 231 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na ochrona osób i mienia realizowana przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne, zwane dalej SUFO, w obiekcie JW 2492 – miejsca stałego składowania przy ul. Cukrowej 28 w Szczecinie
Nr referencyjny: 19/2008
termin składania dokumentów: 17.06.2008 r. godz. 11.00


Jednostka Wojskowa 3470, ul. Bociańskiego 1, 07-310 Komorowo
ogłasza przetarg na zakup wyrobów papierniczych dla  Jednostki Wojskowej Nr 3470 Komorowo w 2008 roku
Termin składania ofert: 18.07.2008 r. godz. 13.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 4824 Stawy, 08-530 Dęblin
zaprasza do składania ofert dot. wszczęcia postępowania na dostawę ogumienia samochodowego
Nr referencyjny: 4/UZBR/08
Termin składania ofert  26.06.2008r. godz. 11.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 1903 DĘBOGÓRZE 84-232 RUMIA 4
zaprasza do składania ofert na: Wykonanie Wojskowego Kompleksowego Remontu Konserwacyjnego (WKRK) nw. pojazdów
Część I: cysterny dystrybutory paliwowe o poj. 4,5 m3 na podwoziu samochodu Star 266 typu CD – 5W – 3 sztuki
Część II: cysterny dystrybutora paliwowego o poj. 4,5 m3 na podwoziu samochodu Star 266  z urządzeniem do napełniania kanistrów typu CD – 5WK z modernizacją – 1 sztuka
Część III: cystern naczep dystrybutorów paliwowych na podwoziu samochodu Jelcz 642 typu CN 33 D z naprawą awaryjną podwozia – 2 sztuki
Nr referencyjny postępowania:
9/MPS/2008
Termin składania ofert :
17.06.2008 r. godz. 8.30


JEDNOSTKA WOJSKOWA 4824 Stawy, 08-530 Dęblin
ogłasza przetarg na wykonanie badań własności i procesów fizyko-chemicznych mających wpływ na bezpieczeństwo i niezawodność działania środków bojowych podczas ich eksploatacji
Nr referencyjny:5/UZBRO/08
Termin składania ofert: 16.06.2008 r. godz. 11.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 1551, ul. Wojska Polskiego 78, 98-200 Sieradz
ogłasza przetarg na dostawy młodych warzyw
Termin składania ofert: 04.06.2008 r. godz.9.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 1551, ul. Wojska Polskiego 78, 98-200 Sieradz
ogłasza przetarg na dostawy opon do pojazdów samochodowych
Nr referencyjny: 18/08

Termin składania ofert: 02.06.2008 r. godz. 09.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 1551, ul. Wojska Polskiego 78, 98-200 Sieradz
ogłasza przetarg na dostawę akumulatorów samochodowych
Nr referencyjny: 17/08
Termin składania ofert: 02.06.2008 r. godz. 09.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 2063, ul. S. Banacha 2, 00-909 Warszawa 

ogłasza przetarg nieograniczony na zakup, dostawę materiałów eksploatacyjnych do sprzętu informatycznego
numer sprawy 14/08
Termin składania ofert upływa 03.07.2008 r. o godz. 9.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 1906, ul. Ciasna 7, 78-601 Wałcz
zaprasza do składania ofert na dostawę  indywidualnych pokrowców wielokrotnego użytku osuszanych dynamicznie, uniwersalnych na sprzęt gąsienicowy – 47 kompletów
Nr referencyjny: 20/08
Termin składania ofert upływa 09.06.2008 r. godz. 08:30.


JEDNOSTKA WOJSKOWA 4392, Nowy Glinik, 97-217 Lubochnia
zaprasza do składania ofert na usługi usprawnienia elektroniki sprzętu lotniczego – zadania podzielone na pakiety, które stanowią integralną część warunków przetargu.
Nr referencyjny: P - 10/08
Termin składania ofert upływa 30.05.2008 r. do godz. 13.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 4392, Nowy Glinik, 97-217 Lubochnia
zaprasza do składania ofert na  dostawę pokrowców do śmigłowców W – 3 SOKÓŁ
Nr referencyjny: P - 9/08
Termin składania ofert upływa 30.05.2008 r. do godz. 12.00 


JEDNOSTKA WOJSKOWA 2063, ul. S. Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg nieograniczony na zakup, dostawę oraz montaż urządzenia niszcząco-belującego wraz z przeszkoleniem obsługi
numer sprawy 09/08
Termin składania ofert upływa 28.05.2008 r. o godz. 10.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 3346, ul. Wojska Polskiego1, 72-330 Mrzeżyno
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę mięsa i wyrobów wędliniarskich cz. I (zgodnie z załączonym wykazem na formularzu cenowym)
numer sprawy - 5/żywn./2008
Termin składania ofert upływa 21.05.2008 r. o godz. 10.00 


JEDNOSTKA WOJSKOWA 3346, ul. Wojska Polskiego1, 72-330 Mrzeżyno
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę mleka i przetworów mleczarskich (zgodnie z załączonym wykazem na formularzu cenowym)
numer sprawy - 4/żywn./2008
Termin składania ofert upływa 21.05.2008 r. o godz 10.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 3797, ul. Wojska Polskiego 21, 11-500 Giżycko
zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu sportowego i gier do magazynu zamawiającego według załącznika nr 5 SIWZ  – dwa zadania:
Zadanie 1 – sprzęt sportowy
Zadanie 2 – gry.
Nr referencyjny: 04/2008
Termin składania ofert upływa 27.05.2008 r. do godz. 12.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 3346, ul. Wojska Polskiego1, 72-330 Mrzeżyno
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę warzyw, nowalijek i owoców cytrusowych
numer sprawy - 3/żywn./2008
Termin składania ofert upływa 21.05.2008 r. o godz. 10.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 1906, ul. Ciasna 7, 78-601 Wałcz
zaprasza do składania ofert na dostawę ogumienia dla Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej
Nr referencyjny: 15/08
Termin składania ofert upływa 28.05.2008 r. godz. 08:30.


JEDNOSTKA WOJSKOWA 1551, ul. Wojska Polskiego 78, 98-200 Sieradz
ogłasza przetarg na dostawę sprzętu informatycznego i oprogramowania.
Nr referencyjny: 15/08
Termin składania ofert: 16.05. 2008 godz. 09.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 1906, ul. Ciasna 7, 78-601 Wałcz
zaprasza do składania ofert na dostawę technicznych środków materiałowych
do pojazdów bojowych
Nr referencyjny postępowania: 16/2008

Termin składania ofert: 30.05.2008r., godz. 9.30


JEDNOSTKA WOJSKOWA 1906, ul. Ciasna 7, 78-601 Wałcz
zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi - remont konserwacyjny samochodów URAL-375 do holowania kutra KH-200 w ilości 20 kpl.
Nr referencyjny postępowania: 17/2008
Termin składania ofert: 30.05.2008r., godz. 9.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 2492, ul. Narutowicza 10 a, 70 – 231 Szczecin
ogłasza przetarg na całoroczna dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu informatycznego
Numer ogłoszenia: 16/2008
Termin składania ofert: 12.05.2008r., godz.10.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 1696, ul. Czwartaków 4, 78-524 Złocieniec
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę  środków czystości i higieny oraz przedmiotów zaopatrzenia mundurowego
Znak postępowania: ZP/PN-D/05/2008


JEDNOSTKA WOJSKOWA 1696, ul. Czwartaków 4, 78-524 Złocieniec
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów i sprzętu biurowego
Znak postępowania: ZP/PN-D/04/2008


JEDNOSTKA WOJSKOWA 1696, ul. Czwartaków 4, 78-524 Złocieniec
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do sprzętu informatycznego
Znak postępowania: ZP/PN-D/03/2008


JEDNOSTKA WOJSKOWA 2492, ul. Narutowicza 10 a, 70 – 231 Szczecin
ogłasza przetarg na całoroczną dostawę artykułów i sprzętu biurowego
Numer ogłoszenia: 14/2008
Termin składania ofert: 07.05.2008r., godz.10.30


JEDNOSTKA WOJSKOWA 1551, ul. Wojska Polskiego 78, 98-200 Sieradz
ogłasza przetarg na dostawę akumulatorów samochodowych
Numer ogłoszenia: 14/2008
Termin składania ofert: 07.05.2008r., godz.09.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 1551, ul. Wojska Polskiego 78, 98-200 Sieradz
ogłasza przetarg na dostawy sprzętu informatycznego i oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek, podzielonych na 2 części
Numer ogłoszenia: 13/2008
Termin składania ofert: 30.04.2008r., godz.09.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 3470, ul. Bociańskiego 1, 07-310 Ostrów Mazowiecka
zaprasza do złożenia ofert, których przedmiotem jest:
Różny sprzęt i artykuły biurowe w tym tonery i tusze do drukarek
Termin składania ofert upływa 28.04.2008r. o godz. 12.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 4824 Stawy, 08-530 Dęblin
zaprasza do składania ofert dot. wszczęcia postępowania na wykonanie przeglądu rakiet do strzelań poligonowych
Nr referencyjny: 3/UZBR/08
Termin składania ofert upływa 30.04.2008r. o godz. 10.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 3797, ul. Wojska Polskiego 21, 11-500 Giżycko
zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu informatycznego i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek – dwa zadania:
Zadanie 1 – sprzęt informatyczny,
Zadanie 2 – materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek.
Nr referencyjny: 03/2008
Termin składania ofert upływa 23.04.2008 r. do godz. 12.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 3797, ul. Wojska Polskiego 21, 11-500 Giżycko
zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę artykułów piśmienniczych i sprzętu biurowego do magazynu zamawiającego
Nr referencyjny: 02/2008
Termin składania ofert upływa 22.04.2008 r. do godz. 12.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 1551, ul. Wojska Polskiego 78, 98-200 Sieradz
ogłasza przetarg na dostawy świeżych warzyw w 2008 r.
Numer ogłoszenia: 12/2008
Termin składania ofert: 17.04.2008r., godz.09.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 4392, Nowy Glinik, 97-217 Lubochnia
zaprasza do składania ofert na  dostawę tzw. jednorazówki według szczegółowego zestawienia zawartego w załączniku nr 1 do ogłoszenia, stanowiące całościowe zestawienie potrzeb
Nr referencyjny: P - 7/08
Termin składania ofert upływa 18.04.2008 r. do godz. 12.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 2063, ul. Banacha 2, 00-909 Warszawa.
zaprasza do składania ofert na dostawę oprogramowań, sprzętu oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu informatycznego
Nr referencyjny: 11/08
Termin składania ofert upływa 10.04.2008 r. do godz. 9.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 3797, ul. Wojska Polskiego 21, 11-500 Giżycko
zaprasza do składania ofert na dostawę środków czystości i materiałów gospodarstwa domowego do magazynu zamawiającego
Nr referencyjny: 01/2008
Termin składania ofert upływa 14.04.2008 r. do godz. 12.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 2063, ul. Banacha 2, 00-909 Warszawa.
zaprasza do składania ofert na świadczenie usług ochroniarskich.
Nr referencyjny: 13/08
Termin składania ofert upływa 19.05.2008 r. do godz. 9.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 4392, Nowy Glinik, 97-217 Lubochnia
zaprasza do składania ofert na  USŁUGI USPRAWNIENIA ELEKTRONIKI SPRZĘTU LOTNICZEGO – zadania podzielone na pakiety, które stanowią integralną część warunków przetargu
Nr referencyjny: P - 6/08
Termin składania ofert upływa 11.04.2008 r. do godz. 13.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 4392, Nowy Glinik, 97-217 Lubochnia
zaprasza do składania ofert na  wykonywanie usług serwisowych symulatora lotów  „KLAUDII”
Nr referencyjny: P - 5/08
Termin składania ofert upływa 11.04.2008 r. do godz. 12.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 1551, ul. Wojska Polskiego 78, 98-200 Sieradz
ogłasza przetarg na dostawy do JW 1551 Sieradz środków czystości i materiałów do zapewnienia właściwej higieny żywienia oraz środków higieny dla użytkowników indywidualnych i zbiorowych, podzielonych na 2 części.
Numer ogłoszenia: 11/2008
Termin składania ofert: 04.04.2008r., godz.09.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 2286, 45-076 Opole, Skr. poczt. 307
ogłasza ponowiony przetarg na dostawy środków żywnościowych: NABIAŁ
Numer ogłoszenia: 6/2008. Jednocześnie unieważniając poprzedni o takim samym oznaczeniu sprawy (6/2008), ponieważ w wyznaczonym terminie, do 06.03.2008r., godz 10.00, na adres Zamawiającego nie wpłynęła żadna ważna oferta.
Termin składania ofert upływa 20.03.2008r. godz. 10.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 1551, ul. Wojska Polskiego 78, 98-200 Sieradz ogłasza przetarg na: Przeprowadzenie szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
Numer ogłoszenia: 58127 - 2008
Termin składania ofert: 31.03.2008r., godz.09.00

o                    SIWZ

o

JEDNOSTKA WOJSKOWA 1551, ul. Wojska Polskiego 78, 98-200 Sieradz
ogłasza przetarg na dostawy do JW 1551 Sieradz w roku 2008 środków czystości i materiałów do zapewnienia właściwej higieny żywienia oraz środków higieny dla użytkowników indywidualnych i zbiorowych, podzielonych na 2 części - branże asortymentowe
nr sprawy 09/08
Termin składania ofert upływa 10.03.2008 r. o godzinie 9.00
 


JEDNOSTKA WOJSKOWA 2286, 45-076 Opole, Skr. poczt. 307
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę środków spożywczych - nabiału
numer sprawy: 6/2008
Termin składnia ofert upływa 06.03.2008 r. do godz. 10.00 


JEDNOSTKA WOJSKOWA 1551, ul. Wojska Polskiego 78, 98-200 Sieradz
ogłasza przetarg na dostawy artykułów i sprzętu wojskowego
nr sprawy 08/08
Termin składania ofert upływa 29.02.2008 r. o godzinie 9.00

o                    ogłoszenie

o

JEDNOSTKA WOJSKOWA 3346, ul. Wojska Polskiego1, 72-330 Mrzeżyno
ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów języka angielskiego I i II stopnia zgodnie z wymogami STANAG 6001: stopień I –  1 grupa x 500 h; stopień II – 1 grupa x 635 h
numer sprawy - 2/szkol./2008
Termin składania ofert upływa 21.02.2008 r. o godz. 10.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 1551, ul. Wojska Polskiego 78, 98-200 Sieradz
ogłasza przetarg na badania okresowe cystern-dystrybutorów paliwowych CD-5W i CD-5WK w siedzibie Zamawiającego w 2008 r.
nr sprawy 07/08
Termin składania ofert upływa 22.02.2008 r. o godzinie 9.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 1551, ul. Wojska Polskiego 78, 98-200 Sieradz
ogłasza przetarg na konserwacje systemu alarmowego i telewizji przemysłowej
w 2008 r.
nr sprawy 06/08
Termin składania ofert upływa 20.02.2008 r. o godzinie 9.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 1551, ul. Wojska Polskiego 78, 98-200 Sieradz
ogłasza przetarg na dostawy artykułów i sprzętu biurowego
nr sprawy 04/08
Termin składania ofert upływa 18.02.2008 r. o godzinie 9.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 3537, 87-300 Brodnica, ul. Czwartaków 1
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dostawy części i akcesoriów samochodowych do pojazdów marki Fiat Siena, Lublin, Honker, przyczepa D-46, D-08, Star 200, 266, Star 944, Autosan A1010T, Scam SM50, Fiat Ducato 2,0 JTD, Fiat Ducato 2,8 JTD
numer sprawy - 2/ZP/D/PN/2008
Termin składania ofert upływa 14.02.2008 r. o godz. 10.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 1551, ul. Wojska Polskiego 78, 98-200 Sieradz
ogłasza przetarg na wybór apteki na terenie miasta Sieradza w celu zaopatrzenia żołnierzy służby zasadniczej JW 1551 w Sieradzu w produkty lecznicze oznaczone symbolem OTC i wyrobów medycznych wydanych bezpłatnie, zwanych dalej produktami leczniczymi OTC.
nr sprawy 05/08
Termin składania ofert upływa 08.02.2008 r. o godzinie 9.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 1551, ul. Wojska Polskiego 78, 98-200 Sieradz
ogłasza przetarg na konserwację systemu alarmowego i telewizji przemysłowej
nr sprawy 02/08
Termin składania ofert upływa 06.02.2008 r. o godzinie 9.00

 


JEDNOSTKA WOJSKOWA 3537, 87-300 Brodnica, ul. Czwartaków 1
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dostawy materiałów biurowych i piśmienniczych
numer sprawy - 1/ZP/D/PN/2008
Termin składania ofert upływa 29.01.2008 r. o godz. 10.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 1551, ul. Wojska Polskiego 78, 98-200 Sieradz
ogłasza przetarg na dostawę owoców tropikalnych w 2008 roku
nr sprawy 03/08
Termin składania ofert upływa 29.01.2008 r. o godzinie 9.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 1551, ul. Wojska Polskiego 78, 98-200 Sieradz
ogłasza przetarg na sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami i żołnierzami JW1551 w Sieradzu przez placówkę działającą na terenie Sieradza
nr sprawy 01/08
Termin składania ofert upływa 04.02.2008 r. o godzinie 9.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 4824 Stawy, 08-530 Dęblin
zaprasza do składania ofert w postępowaniu przedmiotem, którego jest wykonanie badań własności i procesów fizyko-chemicznych mających wpływ na bezpieczeństwo i niezawodność działania środków bojowych podczas ich eksploatacji. Usługa powinna być wykonana w oparciu o zatwierdzone przez MON „Metodyki badań środków bojowych”
Nr referencyjny: 1/UZBR/08
Termin składania ofert upływa 24.01.2008r. o godz. 10.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 3537, 87-300 Brodnica, ul. Czwartaków 1
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usług w zakresie naprawy, konserwacji i serwisowania specjalistycznego sprzętu
numer sprawy - 2/ZP/U/PN/2008
Termin składania ofert upływa 22.01.2008 r. o godz. 10.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 3537, 87-300 Brodnica, ul. Czwartaków 1
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi szkoleniowej z zakresu – kursu języka angielskiego
numer sprawy - 1/ZP/U/PN/2008
Termin składania ofert upływa 18.01.2008 r. o godz. 10.00


JEDNOSTKA WOJSKOWA 3346, ul. Wojska Polskiego1, 72-330 Mrzeżyno
ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów języka angielskiego I i II stopnia zgodnie z wymogami STANAG 6001: stopień I –  1 grupa x 500 h; stopień II – 1 grupa x 635 h
numer sprawy - 1/szkol./2008
Termin składania ofert upływa 21.01.2008 r. o godz. 10.00  

UWAGA! W związku z wniesionym protestem zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 1 lutego 2008 r. do godz. 10.00; otwarcie ofert nastąpi dnia 1 lutego 2008 r. o godz. 11.00.