Departament Wychowania i Promocji Obronności

2009 ROK

Przetarg nieograniczony na dostawę prasy krajowej i zagranicznej do komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej w 2010 r.
Nr referencyjny: 02/2010/PRASA/DWiPO/PN
Termin składania ofert: 02.11.2009 r., godz.9.30

 


Przetarg nieograniczony na dostawę dzienników urzędowych do komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej w 2010 r.
Nr referencyjny: 01/2010/PRASA/DWiPO/PN
Termin składania ofert upływa 22.10.2009 r., godz. 9.30

 


2008 ROK

Przetarg nieograniczony na dostawę prasy krajowej do komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej w 2009 r.
Nr referencyjny: 02/09/PRASA/DWiPO/PN
Termin składania ofert upływa 19.12.2008 r. godz. 09.30


Przetarg nieograniczony na dostawę prasy krajowej, prasy zagranicznej oraz dzienników urzędowych
do komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej w 2009 r.

Nr referencyjny: 01/09/PRASA/DWiPO/PN
Termin składania ofert upływa 14.10.2008 r. godz. 11.15