Dzienniki Urzędowe MON

 
W związku z obowiązkiem wydawania, od dnia 1 stycznia 2012 r., Dziennika Urzędowego Ministra Obrony Narodowej w formie elektronicznej (ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych — Dz. U. z 2011 r.
Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej publikowany jest  na wyodrębnionej stronie internetowej
pod adresem
www.dz.urz.mon.gov.pl