Wojskowe Sądy Garnizonowe

WOJSKOWE SĄDY GARNIZONOWE

 

 


Wojskowy Sąd Garnizonowy w Poznaniu zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. Nr 162, poz. 1125  z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U. Nr 21, poz. 129), ogłasza nabór na staż urzędniczy na stanowisko

PEŁNOMOCNIKA DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH (w wymiarze ½ etatu)

Dokumenty należy składać osobiście w Wojskowym Sądzie Garnizonowym Poznaniu lub pocztą na adres Sądu, w terminie do dnia  03 października 2012 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Marek WAWER
Czas wytworzenia: 2012-09-03
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-09-03 godz. 08:21


Wojskowy Sąd Garnizonowy w Gdyni zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. Nr 162, poz. 1125  z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U. Nr 21, poz. 129), ogłasza nabór na staż urzędniczy na stanowisko

INSPEKTOR - STAŻYSTA w Wojskowym Sądzie Garnizonowym w Gdyni

Dokumenty należy składać osobiście w Wojskowym Sądzie Garnizonowym w Gdyni ul. Korzeniowskiego 7 lub pocztą na adres Sądu, w terminie do dnia 18 czerwca 2012r. (decyduje data stempla pocztowego).

Wytwarzający/Odpowiadający: płk Sławomir Sokołowski
Czas wytworzenia: 2012-05-14
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-05-14 godz. 11:48


Wojskowy Sąd Garnizonowy w Szczecinie zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. Nr 162, poz. 1125  z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U. Nr 21, poz. 129), ogłasza nabór na staż urzędniczy na stanowisko

INSPEKTOR - STAŻYSTA w Wojskowym Sądzie Garnizonowym w Szczecinie

Dokumenty należy składać osobiście w Wojskowym Sądzie Garnizonowym w Szczecinie ul. P. Skargi 34, lub pocztą na adres Sądu, w terminie do dnia  27 lutego 2012 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Wytwarzający/Odpowiadający: płk mgr Jerzy Dziuba
Czas wytworzenia: 2012-01-30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-01-31 godz. 10:48


Wojskowy Sąd Garnizonowy w Poznaniu zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. Nr 162, poz. 1125  z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U. Nr 21, poz. 129), ogłasza nabór na staż urzędniczy na stanowisko

ARCHIWISTA- STAŻYSTA w Wojskowym Sądzie Garnizonowym w Poznaniu

Dokumenty należy składać osobiście w Wojskowym Sądzie Garnizonowym Poznaniu ul. Solna 21, lub pocztą na adres Sądu, w terminie do dnia  16 stycznia 2012 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Wytwarzający/Odpowiadający: Marek WAWER
Czas wytworzenia: 2011-11-12
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-11-12 godz. 13:26