Otwarte konkursy ofert

 

OTWARTE KONKURSY OFERT


Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych.
Celem konkursu jest wyłonienie najkorzystniejszych ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia oraz wspierania.
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Szwejser
Czas wytworzenia: 2014-06-18
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-06-18 godz. 13:27
Ostatnia zmiana: 2014-07-10 godz. 15:18 /dodano; korektę/

Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych.
Celem konkursu jest wyłonienie najkorzystniejszych ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Kolarska
Czas wytworzenia: 2014-05-08
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-05-08 godz. 13:17
Ostatnia zmiana: 2014-06-04 godz. 12:58 /dodano wykaz Ofert rozpatrzonych pozytywnie/

Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych.
Celem konkursu jest wyłonienie najkorzystniejszych ofert na realizację zadań publicznych
w formie powierzenia oraz wspierania.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Kolarska
Czas wytworzenia: 2014-03-25
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-03-25 godz. 13:47
Ostatnia zmiana: 2014-05-23 godz. 14:59 /dodano: Obronność Wykaz ofert rozpatrzonych pozytywnie, Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji Wykaz ofert rozpatrzonych pozytywnie/

forma powierzenia w zakresie:
Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pn.:
Piknik Integracyjny „Dni z Wojskiem Polskim” dla uczczenia 15. rocznicy przystąpienia Polski do NATO i 10. rocznicy wstąpienia do Unii Europejskiej
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Szwejser
Czas wytworzenia: 2014-03-05
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-03-05 godz. 14:08
Ostatnia zmiana: 2014-04-03 godz. 14:43 /dodano: wykaz ofert rozpatrzonych pozytywnie/

Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r.
Powierzenie wykonania zadań publicznych:
Rodzaj zadania:
I. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Oferty należy składać do dnia 15.01.2014 r.
II. Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Oferty należy składać do dnia 12.12.2013 r.; 15.01.2014 r.
III. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Oferty należy składać do dnia 10.01.2014 r.
Wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie:
Rodzaj zadania:
I. Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Oferty należy składać do dnia 15.01.2014 r.
II. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Oferty należy składać do dnia 15.01.2014 r.
III. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Oferty należy składać do dnia 15.01.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Kolarska
Czas wytworzenia: 2013-11-19
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-11-20 godz. 08:43
Ostatnia zmiana: 2014-02-28 godz. 14:20 /dodano:
POWIERZENIE - Wykaz Ofert rozpatrzonych pozytywnie, Wspieranie - OBRONNOŚĆ PAŃSTWA I DZIAŁALNOŚĆ SIŁ ZBROJNYCH RP - Wykaz Ofert rozpatrzonych pozytywnie, Wspieranie - PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ - Wykaz Ofert rozpatrzonych pozytywnie, Wspieranie - WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU - Wykaz Ofert rozpatrzonych pozytywnie/
Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.
Wspieranie wykonania zadań publicznych:
Rodzaj zadania: Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Oferty należy składać do dnia 16.09.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Szwejser
Czas wytworzenia: 2013-08-21
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-08-21 godz. 11:45

Ostatnia zmiana: 2013-10-16 godz. 14:58 /dodano: Wykaz Ofert rozpatrzonych pozytywnie/ 

Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.
I. Powierzenie wykonania zadania publicznego:
 1. Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Oferty należy składać do dnia 12.09.2013 r. Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Szwejser
Czas wytworzenia: 2013-08-20
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2013-08-20 godz. 11:40
Ostatnia zmiana: 2013-09-19 godz. 14:40 /dodano: Wykaz ofert rozpatrzonych pozytywnie/

Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.
I. Powierzenie i wspieranie wykonania zadania publicznego:
 1. Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Oferty należy składać do dnia 08.08.2013 r. Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Kolarska
Czas wytworzenia: 2013-07-17
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-07-17 godz. 14:35
Ostatnia zmiana: 2013-08-20 godz. 11:20 /dodano: wyniki otwartego konkursu Ofert/

Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.
I.Wspieranie wykonania zadania publicznego:
 1. Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Oferty należy składać do dnia 21.06.2013 r. Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Kolarska
Czas wytworzenia: 2013-04-24
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-04-24 godz. 12:07
Ostatnia zmiana: 2013-07-17 godz. 14:15 /dodano: Wykaz ofert rozpatrzonych pozytywnie Konkurs z dn. 24.04.2012 r. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji, Wykaz ofert rozpatrzonych pozytywnie Konkurs z dn. 24.04.2012 r. Obronność Państwa/

Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.
I.Powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie:
 1. Dzień z Wojskiem Polskim – „Dzień Weterana na antenie stacji telewizyjnej”
 2. Organizacja pobytu Weteranów Armii Krajowej z Litwy, Białorusi i Ukrainy w Ojczyźnie
 3. Centralne Obchody Święta Żandarmerii Wojskowej
 4. 52. Zawody Strzeleckie „O Srebrne Muszkiety – 2013”
 5. XXXVI Zawody Sportowo Obronne „Sprawni jak Żołnierze - 2013”
Oferty należy składać do dnia 15.05.2013 r. Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Kolarska
Czas wytworzenia: 2013-04-24
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-04-24 godz. 11:45
Ostatnia zmiana: 2013-05-17 godz. 13:07 /dodano: wykaz ofert rozpatrzonych pozytywnie/

Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.
I.Powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie:
 1. Finał VI edycji Olimpiady Tematycznej „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego w latach 1887-1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej”
II. W formie wspierania wykonania zadań publicznych:
 1. Uroczyste obchody Święta 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego
 2. Zlot klas o profilu wojskowym „Ślubuję Ci, Ojczyzno”
Oferty należy składać do dnia 24.04.2013 r. Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Kolarska
Czas wytworzenia: 2013-04-03
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2013-04-03 godz. 14:45
Ostatnia zmiana: 2013-05-10 godz. 13:16 /dodano:
wykaz ofert rozpatrzonych pozytywnie/
Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.
I.Powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie:
1. Obchody Centralnych Uroczystości Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa
2. Finał VIII edycji konkursu „Lex et Patria”
II. W formie wspierania wykonania zadań publicznych:
1. Kampania reklamowa z okazji Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa

Oferty należy składać do dnia 19.03.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Kolarska
Czas wytworzenia: 2013-02-22
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-02-22 godz. 13:45
Ostatnia zmiana: 2013-04-03 godz. 14:40 /dodano: wyniki Otwartego Konkursu Ofert z dn. 22.02.2013 r./

Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.
Powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie:
 1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Oferty należy składać do dnia 18.02.2013 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Kolarska
Czas wytworzenia: 2013-01-28
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-01-28 godz. 15:07
Ostatnia zmiana: 2013-03-19 godz. 08:06 /dodano: wyniki do Otwartego Konkursu Ofert z dn. 28.01.2013 r. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu/

Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.
Wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie:
 1. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
Oferty należy składać do dnia 28.01.2013 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Michał Nurzyński
Czas wytworzenia: 2013-01-07
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-01-07 godz. 14:20
Ostatnia zmiana: 2013-02-22 godz. 13:35 /dodano: Wykaz ofert, które nie są zgodne z warunkami i zasadami zawartymi w ogłoszeniu Otwartego Konkursu Ofert z dnia 28.01.2013 r./

Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.
Wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie:
 1. Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
Oferty należy składać do dnia 17.01.2013 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: ppłk Krzysztof Cholewiński
Czas wytworzenia: 2012-12-27
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-12-27 godz. 11:27
Ostatnia zmiana: 2013-01-29 godz. 14:58 /dodano: Lista Ofert rozpatrzonych pozytywnie, które otrzymały dotację na realizację zadań wraz z przyznanymi kwotami/

Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.
Powierzenie oraz wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie:
 1. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 3. Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. Ochrona i promocja zdrowia;
Oferty należy składać do dnia 14.01.2013 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Kolarska
Czas wytworzenia: 2012-12-14
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-12-14 godz. 12:18
Ostatnia zmiana: 2013-03-19 godz. 08:08 /dodano: wyniki do Otwartego Konkursu Ofert z dn. 14.12.2012 r. ochrona i promocja zdrowia/

Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r.
Wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie:
Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Oferty należy składać do dnia 10.10.2012 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Kolarska
Czas wytworzenia: 2012-09-18
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-09-18 godz. 13:55
Ostatnia zmiana: 2012-10-19 godz. 12:15 /dodano:
wykaz Ofert rozpatrzonych pozytywnie /

Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie Obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Piknik plenerowy „Żołnierski wrzesień we Wrocławiu”

Oferty należy składać do dnia 08.08.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Kolarska
Czas wytworzenia: 2012-07-18
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-07-18 godz. 14:10
Ostatnia zmiana: 2012-08-21 godz. 14:23 /dodano: unieważnienie/

Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r.
Powierzenie oraz wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie:
I. Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
II. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
III. Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Oferty należy składać do dnia 31.07.2012 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Kolarska
Czas wytworzenia: 2012-06-29
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-06-29 godz. 10:28
Ostatnia zmiana: 2012-08-22 godz. 14:03 /dodano: wykaz ofert rozpatrzonych pozytywnie-korekta/

Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r.
Wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie:
I. Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
II.Podtrzymywanie i upowszechnianie Tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Oferty należy składać do dnia 05.07.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Kolarska
Czas wytworzenia: 2012-06-12
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-06-12 godz. 15:40
Ostatnia zmiana: 2012-07-11 godz. 12:20 /dodano: wykaz ofert rozpatrzonych pozytywnie/
Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r.
Wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie:
I. Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Oferty należy składać do dnia 22.06.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Kolarska
Czas wytworzenia: 2012-05-23
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-05-23 godz. 12:03
Ostatnia zmiana: 2012-07-04 godz. 09:40 /dodano: wykaz ofert rozpatrzonych pozytywnie/

Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r.
Powierzenie oraz wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie:
I. Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Oferty należy składać do dnia 18.05.2012 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Kolarska
Czas wytworzenia: 2012-04-25
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-04-25 godz. 09:47
Ostatnia zmiana: 2012-05-23 godz. 12:00 /dodano: wykaz ofert rozpatrzonych pozytywnie/ 


Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r.

Powierzenie oraz wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie:
I. Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Oferty należy składać do dnia 27.04.2012 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Kolarska
Czas wytworzenia: 2012-03-28
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-03-28 godz. 15:20
Ostatnia zmiana: 2012-05-25 godz. 14:51 /dodano: lista ofert rozpatrzonych pozytywnie, które otrzymały dotację na realizację zadań wraz z przyznanymi kwotami/


Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r.

Powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie:
I. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
II.Podtrzymywanie i upowszechnianie Tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Szwejser
Czas wytworzenia: 2012-03-02
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-03-02 godz. 14:20
Ostatnia zmiana: 2012-04-04 godz. 14:30 /dodano:
wykaz ofert rozpatrzonych pozytywnie, które otrzymały dotację na realizację zadań wraz z przyznanymi kwotami/
Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r.

Powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie:
I. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
II.Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Oferty należy składać do dnia 17.02. 2012 r.
W związku z dużą liczba ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na Otwarty Konkurs Ofert ogłoszony przez Ministra Obrony Narodowej w dniu 12.12.2011 r. wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 2 marca 2012 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Szwejser
Czas wytworzenia: 2012-01-26
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-01-26 godz. 14:05
Ostatnia zmiana: 2012-02-20 godz. 15:07 /dodano: Lista ofert odrzuconych z przyczyn formalnych/

Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r.

Powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie:
I.
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
II.
Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
III.
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
IV.
Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
V.
Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen
w kraju i za granicą

VI.
Przeciwdziałanie  uzależnieniom i patologiom  społecznym

Oferty należy składać do dnia 10.01.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Siarkowska
Czas wytworzenia: 2011-12-12
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-11-12 godz. 15:20
Ostatnia zmiana: 2012-03-02 godz. 10:52 /dodano: lista ofert rozpatrzonych pozytywnie, które otrzymały dotację na realizację zadań wraz  z przyznanymi kwotami 2, 3, 4, 5/

Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych. Zlecanie zadań publicznych nastąpi w formie wspierania w niżej wymienionym rodzaju zadania:
I.Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Oferty należy składać do dnia 26 października 2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Siarkowska
Czas wytworzenia: 2011-10-05
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-10-05 godz. 14:51
Ostatnia zmiana: 2011-10-27 godz. 14:57 /dodano wyniki konkursu/

Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych. Zlecanie zadań publicznych nastąpi w formie powierzenia
w niżej wymienionych rodzajach zadań.
I.   Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
II. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

oferty należy składać do dnia 11.10.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Siarkowska
Czas wytworzenia: 2011-09-19
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2011-09-19 godz. 15:40
Ostatnia zmiana: 2011-10-13 godz. 12:44 /dodano: wyniki konkursu/

Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych. Zlecanie zadań publicznych nastąpi w formie wspierania w niżej wymienionym rodzaju zadania:
I.Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Oferty należy składać do dnia 19 sierpnia 2011 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Siarkowska
Czas wytworzenia: 2011-07-27
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-07-28 godz. 12:55
Ostatnia zmiana: 2011-08-24 godz. 14:20 /dodano
listę ofert rozpatrzonych pozytywnie/
Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych. Zlecanie zadań publicznych nastąpi w formie wspierania w niżej wymienionych rodzajach zadań:
I. Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
II.Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Oferty należy składać do dnia 12 sierpnia 2011 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Siarkowska
Czas wytworzenia: 2011-07-21
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-07-22 godz. 12:42
Ostatnia zmiana: 2011-08-24 godz. 14:21 /dodano listę ofert rozpatrzonych pozytywnie/

Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych. Zlecanie zadań publicznych nastąpi w formie powierzenia lub wspierania w niżej wymienionych rodzajach zadań:
I. Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
II.Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Oferty należy składać do dnia 22 lipca 2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Siarkowska
Czas wytworzenia: 2011-06-27
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-06-30 godz. 09:40
Ostatnia zmiana: 2011-07-27 godz. 10:30 /dodano: lista ofert rozpatrzonych pozytywnie, które otrzymały dotację na realizację zadań wraz  z przyznanymi kwotami/

Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych. Zlecanie zadań publicznych nastąpi w formie powierzenia lub wspierania w niżej wymienionych rodzajach zadań:
I. Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
II. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Oferty należy składać do dnia 9 maja 2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Siarkowska
Czas wytworzenia: 2011-04-18
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-18 godz. 13:18
Ostatnia zmiana: 2011-05-13 godz. 10:07 /dodano:
lista ofert pozytywnie rozpatrzonych, lista ofert odrzuconych z przyczyn formalnych/
Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych. Zlecanie zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia. Zadanie zakwalifikowano do rodzaju Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
Nazwa zadania: Publikacja specjalnego dodatku historycznego do gazety pod roboczym tytułem „Oczy aliantów”.
Oferty należy składać do dnia 14 marca 2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: ppłk Krzysztof Cholewiński
Czas wytworzenia: 2011-02-17
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-02-17 godz. 13:00
Ostatnia zmiana: 2011-04-11 godz. 11:01 /dodano ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert z dnia 15.03.2011 r.
/

Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych. Zlecanie zadań publicznych nastąpi w formie powierzenia lub wspierania w niżej wymienionych rodzajach zadań:
I. Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej II. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w obszarze: Działalność społeczno-wychowawcza, edukacyjna oraz kulturalna skierowana do żołnierzy i pracowników wojska oraz ich rodzin. III. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w obszarze Przygotowanie reprezentacji Sił Zbrojnych RP do udziału w zawodach sportowych, organizacja przedsięwzięć w obszarze kultury fizycznej w SZ RP
Oferty należy składać do dnia 27 stycznia 2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Szwejser
Czas wytworzenia: 2011-01-05
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-01-04 godz. 15:27

Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych. Zlecanie zadań publicznych nastąpi w formie powierzenia lub wspierania w niżej wymienionych rodzajach zadań:
I.    Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Oferty należy składać do dnia 28 lutego 2011 r.

II.    Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Oferty należy składać do dnia 28 lutego 2011 r.

III.    Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Oferty należy składać do dnia 28 lutego 2011 r.

IV.    Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Oferty należy składać do dnia 28 grudnia 2010 r.

LISTA OFERT,  KTÓRE NIE SPEŁNIAJĄ WARUNKÓW FORMALNYCH

Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert z dnia 2.12.2010 r.

LISTA OFERT,  KTÓRE NIE SPEŁNIAJĄ WARUNKÓW FORMALNYCH

LISTA OFERT ROZPATRZONYCH POZYTYWNIE, KTÓRE OTRZYMAŁY DOTACJĘ NA REALIZACJĘ ZADAŃ WRAZ Z PRZYZNANYMI KWOTAMI


Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Siarkowska
Czas wytworzenia: 2010-12-02
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-12-13 godz. 10:14

Ostatnia zmiana: 2011-03-24 godz. 10:38 /dodano listę ofert rozpatrzonych pozytywnie, które otrzymały dotację na realizację zadań wraz z przyznanymi kwotami/

 

 

 


Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa
Konkurs ma charakter otwarty. Rozpatrywane będą oferty nadesłane w terminie do dnia 15 września 2010 r.


Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Szwejser
Czas wytworzenia: 2010-08-04
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-08-04 godz. 11:55


Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu obronności w 2010 r. 
Konkurs ma charakter otwarty. Rozpatrywane będą oferty nadesłane w terminie do dnia 30 lipca 2010 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Sierakowska
Czas wytworzenia: 2009-12-17 godz. 14:52
Udostępniający: Janusz Górski
Czas udostępnienia: 2009-12-17, 15:53


Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia z zakresu upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa pn.

 

PRZEPROWADZENIE BADAŃ DOTYCZĄCYCH POLSKIEJ MISJI W AFGANISTANIE

Rozpatrywane będą oferty, które wpłyną do Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON do dnia 23.10.2009 r.

Wybór oferty nastąpi w dniu 26.10.2009 r.

TREŚĆ OGłOSZENIA


Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia przedsięwzięć w sferze upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa pn


OTWARTY KONKURS OFERT NA 2009 ROK


Organizacja i przeprowadzenie samolotowego szkolenia selekcyjnego dla kandydatów do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, Aerokluby, 9 do 15 sierpnia 2009 r.


Oferty na realizację poszczególnych przedsięwzięć należy przesłać pocztą na adres: Departament Wychowania i Promocji Obronności MON, 00-911 Warszawa, Al. Niepodległości 218.

Rozpatrywane będą oferty wypełnione maszynowo, nadesłane do dnia 4.08.2009 r. Oferty wypełnione odręcznie i niekompletne będą odsyłane.
 
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia lub wsparcia przedsięwzięć w sferze upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa pn.:

OTWARTY KONKURS OFERT NA 2009 ROK

1.Organizacja i przeprowadzenie przedsięwzięć w zakresie promocji obronności oraz budowy wizerunku Wojska Polskiego, także poza granicami kraju;
2.Organizacja i przeprowadzenie przedsięwzięć w zakresie nabywania oraz doskonalenia wiedzy i umiejętności w dziedzinie obronności, w tym szkolenia w specjalnościach przydatnych w Siłach Zbrojnych;
3.Organizacja i przeprowadzenie przedsięwzięć w zakresie szkolenia wojskowego młodzieży szkolnej i akademickiej;
4.Organizacja i przeprowadzenie przedsięwzięć w zakresie upowszechnienia tradycji
i historii oręża polskiego;
5.Organizacja i przeprowadzenie przedsięwzięć w zakresie działalności społeczno-wychowawczej, edukacyjnej oraz kulturalnej skierowanej do żołnierzy i pracowników wojska, ich rodzin, żołnierzy rezerwy oraz środowisk szkolnych i akademickich;
6.Zapewnienie zorganizowanej opieki dla żołnierzy zawodowych, którzy uzyskali uprawnienia do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz kombatantów.

Na wykonaniezadań publicznych z ww. zakresu Ministerstwo Obrony Narodowej przewiduje kwotę ok. 3 400 000,00 zł. W 2008 roku Ministerstwo Obrony Narodowej na wykonanie zadań publicznych z powyższej tematyki wydatkowało kwotę w wysokości ok. 18 000 000,00 zł.


TREŚĆ OGŁOSZENIA


I.  W formie powierzenia przedsięwzięć w sferze upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa np. :
1.Organizacja i przeprowadzenie przedsięwzięć w zakresie działalności społeczno–        wychowawczej, edukacyjnej oraz kulturalnej skierowanej do żołnierzy  i pracowników wojska, ich rodzin, żołnierzy rezerwy oraz środowisk szkolnych i akademickich:
2.Organizacja i przeprowadzenie samolotowego szkolenia selekcyjnego dla      kandydatów do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, Aerokluby, 15 czerwca – 17 lipca
3.Organizacja i przeprowadzenie przedsięwzięć w zakresie szkolenia oraz   organizowania działalności żołnierzy rezerwy, w tym udział w pracach Międzysojuszniczej Konfederacji Oficerów Rezerwy i Europejskiego Stowarzyszenia Podoficerów Rezerwy:

II.  W formie powierzenia lub wsparcia przedsięwzięć w sferze upowszechniania wiedzy  i umiejętności na rzecz obronności państwa np. :
1.Organizacja i przeprowadzenia przedsięwzięć w zakresie promocji i wsparcia procesu profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP;
2.Organizacja i przeprowadzenie przedsięwzięć w zakresie promocji obronności oraz budowy wizerunku Wojska Polskiego, także poza granicami kraju;
3.Organizacja i przeprowadzenie przedsięwzięć w zakresie nabywania oraz doskonalenia wiedzy i umiejętności w dziedzinie obronności, w tym szkolenia w specjalnościach przydatnych w Siłach Zbrojnych;
4.Organizacja i przeprowadzenie przedsięwzięć w zakresie szkolenia wojskowego młodzieży szkolnej i akademickiej;
5.Organizacja i przeprowadzenie przedsięwzięć w zakresie upowszechnienia tradycji
i historii oręża polskiego;
6.Organizacja i przeprowadzenie przedsięwzięć w zakresie działalności społeczno-wychowawczej, edukacyjnej oraz kulturalnej skierowanej do żołnierzy i pracowników wojska, ich rodzin, żołnierzy rezerwy oraz środowisk szkolnych
i akademickich;
7.Zapewnienie zorganizowanej opieki dla żołnierzy zawodowych, którzy uzyskali uprawnienia do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz kombatantów

TREŚĆ OGŁOSZENIA