Jednostka Wojskowa 4246
Zamówienia publiczne realizowane przez Jednostkę Wojskową Nr 4246, ul. Szubińska 2, 85-915 Bydgoszcz
przetarg nieograniczony na przebudowę recepcji oraz rozbudowę instalacji wentylacji i klimatyzacji.
Nr referencyjny: 009/OZ/PI/2014

Termin składania ofert:
22/07/2014 r., godz. 09:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Łukasz Frąckowiak
Czas wytworzenia: 2014-07-04
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-07-04 godz. 12:10

przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i budowę altany ogrodowej.
Nr referencyjny: 010/OZ/PI/2014

Termin składania ofert:
18/07/2014 r., godz. 09:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Łukasz Frąckowiak
Czas wytworzenia: 2014-07-03
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-07-03 godz. 14:05
Ostatnia zmiana:  2014-08-05 /dodano: wybór najkorzystniejszej oferty/

przetarg nieograniczony na malowanie pomieszczeń.
Nr referencyjny: 008/OZ/PI/2014

Termin składania ofert:
zmiana: 11/07/2014 r., godz. 09:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Przemysław Smętek
Czas wytworzenia: 2014-06-23
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-06-23 godz. 14:15

Ostatnia zmiana: 2014-08-01 godz. 13:24 /dodano: wybór najkorzystniejszej oferty/

ogłoszenie o zamówieniu na PRZEBUDOWĘ RECEPCJI ORAZ ROZBUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI
Nr referencyjny: 007/OZ/PI/2014
Termin składania ofert: 23/06/2014 r., godz. 09:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Przemysław Smętek
Data wytworzenia: 2014-06-06 
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-06-06 godz. 14:50
Ostatnia zmiana: 2014-06-23 godz. 15:10 /dodano: informacja o unieważnieniu postępowania/

ogłoszenie o zamówieniu (zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 €) na zaprojektowanie i budowę altany ogrodowej
Termin składania ofert:
20/05/2014 r., godz. 09:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Łukasz Frąckowiak
Czas wytworzenia: 2014-05-09
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-05-09 godz. 14:45
Ostatnia zmiana: 2014-05-29 godz. 13:15 /dodano: unieważnienie postępowania/

przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu informatycznego, materiałów eksploatacyjnych oraz sprzętu łączności
Nr referencyjny: 004/OZ/PA/2014

Termin składania ofert:
22/04/2014 r., godz. 09:30
Zmiana terminu składania ofert: 24.04.2014 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Łukasz Frąckowiak
Czas wytworzenia: 2014-04-02
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-04-02 godz. 12:25
Ostatnia zmiana: 2014-05-21 godz. 14:50 /dodano: wybór najkorzystniejszej oferty - zadanie nr 1/

przetarg nieograniczony na przebudowę istniejącej instalacji elektrycznej
Nr referencyjny: 003/OZ/PI/2014

Termin składania ofert:
01/04/2014 r., godz. 09:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Przemysław Smętek
Czas wytworzenia: 2014-03-13
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-03-13 godz. 13:48

przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i przebudowę systemu chłodzenia serwerów i UPS wodą lodową
Nr referencyjny: 002/OZ/PI/2014
Termin składania ofert: 17/03/2014 r., godz. 09:30 Wytwarzający/Odpowiadający: Przemysław Smętek
Czas wytworzenia: 2014-02-25
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-02-25 godz. 11:54
Ostatnia zmiana: 2014-04-02 godz. 12:53 /dodano: wybór najkorzystniejszej oferty/