Jednostka Wojskowa 4226
Zamówienia publiczne realizowane przez Jednostkę Wojskową 4226, ul. Marsa 110 04-470 Warszawa

przetarg na usługę instalowania (przebazowania) systemu TOPAZ na 122 mm shb 2S1.
Numer referencyjny: WP/146/2014
Termin składania ofert: 24.07.2014 r. godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna MRÓZ
Czas wytworzenia: 2014-07-11 godz. 11:52
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-07-11 godz. 14:45

przetarg na usługę oceny stanu technicznego (defektacja) artyleryjskiego przyrządu dlamierczo rozpoznawczego (APDR).
Numer referencyjny: WP/142/2014
Termin składania ofert: 24.07.2014 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Stanisław BĄK
Czas wytworzenia: 2014-07-10 godz. 15:18
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-07-11 godz. 08:32

przetarg na usługę w zakresie diagnostyki, naprawy i serwisowania radiostacji analogowych oraz naprawa podzespołów sprzętu łączności
Numer referencyjny: WP/143/2014
Termin składania ofert: 21.07.2014 r. godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna MRÓZ
Czas wytworzenia: 2014-07-08 godz. 12:01
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-07-08 godz. 14:05

przetarg na dostawę części zamiennych oraz gazów do pojazdów opancerzonych i wozów bojowych
Nr referencyjny: WP/149/2014
Termin składania ofert: 18.07.2014 r., godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota CZAJA
Czas wytworzenia: 2014-07-03 godz. 12:22
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-07-03; 14:49

przetarg na usługę naprawy głównej 23 mm armaty przeciwlotniczej ZUR -23-2S w ilości 4 kpl. w tym 2 kpl. to ilość gwarantowana, 2 kpl. to ilość opcjonalna.
Nr referencyjny: WP/139/2014
Termin składania ofert: 10.07.2014 r., godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika BARSZCZEWSKA
Czas wytworzenia: 2014-06-27 godz. 11.34
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-06-27; 12:58
Ostatnia zmiana: 2014-08-13 godz. 14:11 /dodano: ogłoszenie o zawarciu umowy/

przetarg na usługę naprawy konserwacyjnej kafarów hydraulicznych KP-2S/KP-2E z lub bez młota spalinowego MS-125.
Nr referencyjny: WP/132/2014
Termin składania ofert: 08.07.2014 r. godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Stanisław BĄK
Czas wytworzenia: 2014-06-25 godz. 15:15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-06-25; 15:24
Ostatnia zmiana: 2014-08-04 godz. 09:43 /dodano: ogłoszenie o zawarciu umowy/

przetarg na usługę w zakresie naprawy głównej spycharko-ładowarek typu SŁ-34, SŁ-34B w ilości 12 kpl., w tym: zamówienie gwarantowane – 10 kpl., zamówienie opcjonalne – 2 kpl.
Nr referencyjny: WP/130/2014
Termin składania ofert: 08.07.2014 r. godz. 08:00 Wytwarzający/Odpowiadający: Anna MRÓZ
Czas wytworzenia: 2014-06-25 godz. 14:26
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-06-25; 15:08
Ostatnia zmiana: 2014-07-30 godz. 13:07 /dodano: ogłoszenie o zawarciu umowy/

przetarg na naprawę wraz z modernizacją elementów składowych opancerzenia kabiny pojazdu i przedziału bojowego STAR 266M  oraz naprawa podwozia pojazdu Star 266 M
Nr referencyjny: WP/138/2014
Termin składania ofert: 07.07.2014 r., godz. 12:00 Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota CZAJA
Czas wytworzenia: 2014-06-25 godz. 13:58
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-06-25; 15:01
Ostatnia zmiana: 2014-09-04 godz. 11:48 /dodano: Ogłoszenie o zawarciu umowy/

przetarg na dostawę filtropochłaniaczy FPT-100B
Nr referencyjny: WP/133/2014
Termin składania ofert: 10.07.2014 r. godz. 08:00 Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Chodorek-Podsiadło
Czas wytworzenia: 2014-06-25
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-06-25; 14:50
Ostatnia zmiana: 2014-09-05 godz. 11:58 /dodano:ogłoszenie o zawarciu umowy /

Postępowanie przeprowadzone w trybie negocjacji z jednym Wykonawcą na usługę szkolenia z obsługi, naprawy, serwisowania urządzeń łączności specjalnej
Nr referencyjny: WP/87/2014
Wytwarzający/Odpowiadający: Iwona Tkacz
Czas wytworzenia: 2014-05-27
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-05-27; 13:16
Ostatnia zmiana: 2014-06-05 godz. 14:40/dodano ogłoszenie o zawarciu umowy/

przetarg na dostawę  części zamiennych do wozów bojowych z podziałem na 4 części (zadania)
Nr referencyjny: WP/103/2014
Termin składania ofert: 26.05.2014 r. godz. 08:00 Wytwarzający/Odpowiadający: Anna MRÓZ
Czas wytworzenia: 2014-05-14; 12:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-05-14; 13:01
Ostatnia zmiana: 2014-07-17 godz. 11:23 /dodano: ogłoszenie o zawarciu umowy/

przetarg na usługę diagnostyki, naprawy i serwisowania radiostacji analogowych typu: R-123, R-173, R-130, Tuberoza w ilości do 88 szt.
Nr referencyjny: WP/113/2014
Termin składania ofert: 27.05.2014 r. godz. 08:00 Wytwarzający/Odpowiadający: Jolanta TRĄBIŃSKA
Czas wytworzenia: 2014-05-14; 10:25
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-05-14; 12:03
Ostatnia zmiana: 2014-06-24 godz. 15:28 /dodano: ogłoszenie o zawarciu umowy/

przetarg na dostawę części zamiennych do trału przeciwminowego Bożena 4
Nr referencyjny: WP/105/2014
Termin składania ofert: 29.05.2014 r., godz. 10:00 Wytwarzający/Odpowiadający: Halina GOLISZEWSKA
Czas wytworzenia: 2014-05-13; 14:45
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-05-13; 15:25
Ostatnia zmiana: 2014-06-25 godz. 15:01 /dodano: ogłoszenie o zawarciu umowy/

ogłasza przetarg na na usługę naprawy głównej 23 mm armaty przeciwlotniczej ZUR 23-2S
Nr referencyjny: WP/102/2014
Termin składania ofert: 26.05.2014., godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Barszczewska
Czas wytworzenia: 2014-05-12 godz. 10:50
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-05-12 godz. 11:35
Ostatnia zmiana: 2014-06-09 godz. 10:32 /dodano: ogłoszenie o zamknięciu postępowania/

przetarg na usługę modyfikacji Laboratorium chemiczno-radiometrycznego LCHR-1 na samochodzie Star 266 wraz z dostawą i montażem wyposażenia.
Nr referencyjny: WP/101/2014
Termin składania ofert: 21.05.2014 r., godz. 08:00
Zmiana terminu składania ofert. Oferty należy składać do 29.05.2014 do godz. 08.00.
Wytwarzający/Odpowiadający: Aneta Szczybyło
Czas wytworzenia: 2014-05-06; 12.55
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-05-06; 13:55
Ostatnia zmiana: 2014-07-24 godz. 12:23 /dodano: ogłoszenie o zawarciu umowy/

przetarg na usługę naprawy-regeneracji części zamiennych, podzespołów do wozów bojowych oraz pojazdów opancerzonych, z podziałem na siedem zadań.
Nr referencyjny: WP/94/2014
Termin składania ofert: 16.05.2014 r., godz. 08:00 Wytwarzający/Odpowiadający: Aneta Szczybyło
Czas wytworzenia: 2014-04-30; 11.15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-04-30; 12:21
Ostatnia zmiana: 2014-06-18 godz. 13:28 /dodano ogłoszenie o zawarciu umowy/

przetarg na usługę diagnostyki, naprawy i serwisowania radiostacji analogowych typu: R-123, R-173, R-130, Tuberoza w ilości do 88 szt.
Nr referencyjny: WP/80/2014
Termin składania ofert: 22.04.2014 r. godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jolanta TRĄBIŃSKA
Czas wytworzenia:2014-04-09; godz. 13:23
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostepnienia: 2014-04-09 godz. 13:43
Ostatnia zmiana: 2014-05-08 godz. 11:56 /dodano: ogłoszenie o zamknięciu postępowania/

przetarg na dostawę urządzeń telefaksowych w ilości 13 kpl, w tym:
- zamówienie gwarantowane - 10 kpl - zamówienie opcjonalne – 3 kpl

Nr referencyjny: WP/68/2014
Termin składania ofert: 17.04.2014 godz. 11:00 Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna ULATOWSKA
Czas wytworzenia: 2014-04-02; 13:46
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-04-02; 14:16
Ostatnia zmiana: 2014-05-16 godz. 10:22 /dodano ogłoszenie o zawarciu umowy /

przetarg na dostawę rurek wskaźnikowych w niżej wymienionych ilościach:
- rurka wskaźnikowa RW – 44 a  w ilości 3 800 szt.;
- rurka wskaźnikowa RW – 45 w ilości 1 800 szt.;
- rurka wskaźnikowa RW – 36 w ilości 1 000 szt.

Nr referencyjny: WP/60/2014
Termin składania ofert: 04.04.2014 r. godz. 08:00 Wytwarzający/Odpowiadający: Jolanta TRĄBIŃSKA
Czas wytworzenia: 2014-03-20; 12:15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-03-20; 13:50
Ostatnia zmiana: 2014-05-21 godz. 14:49 /dodano: protokół postępowania o udzielenie zamówienia/
przetarg na dostawę zestawów środków wskaźnikowych w niżej wymienionych ilościach:
- zestaw środków wskaźnikowych do GSP – 11 w ilości 15 kpl.
- zestaw środków wskaźnikowych do GSA – 12 w ilości 20 kpl.

Nr referencyjny: WP/59/2014
Termin składania ofert: 04.04.2014 r. godz. 08:00 Wytwarzający/Odpowiadający: Jolanta TRĄBIŃSKA
Czas wytworzenia: 2014-03-20; 12:12
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-03-20; 13:50
Ostatnia zmiana: 2014-05-21 godz. 14:49 /dodano: protokół postępowania o udzielenie zamówienia/

Postępowanie przeprowadzone w trybie negocjacji z jednym Wykonawcą na usługę wykonania modyfikacji kamery termowizyjnej SKO DRAWA – T wraz z dostawą
Nr referencyjny: WP/20/2014
Wytwarzający/Odpowiadający: Jolanta TRĄBIŃSKA
Czas wytworzenia: 2014-03-17
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-03-17; 13:40
Ostatnia zmiana: 2014-03-26 godz. 12:55 /dodano: ogłoszenie o zawarciu umowy/

przetarg na dostawę filtropochłaniacza FPT-200B w ilości 440 szt.
Nr referencyjny: WP/44/2014
Termin składania ofert: 17.03.2014 r., godz. 10:00
Zmiana terminu składania ofert: 24.03.2014 do godz. 08.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aneta SZCZYBYŁO
Czas wytworzenia: 2014-02-27; 13:53
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-02-27; 14:32
Ostatnia zmiana: 2014-05-08 godz. 14:55 /dodano: ogłoszenie o zawarciu umowy/

przetarg na dostawę zestawów „A”KZ do PCHL-3M oraz „B”KZ do PCHL-3M do polowego chemicznego laboratorium KZ PCHL-3M w ilościach:
- dostawa zestawu „A”KZ do PCHL-3M w ilości – 5 kpl.
- dostawa zestawu „B”KZ do PCHL-3M w ilości – 5 kpl.

Nr referencyjny: WP/30/2014
Termin składania ofert: 20.03.2014 r. do godz. 08:00
Zmiana terminu składania ofert: 17.03.2014 r. do godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna MRÓZ
Czas wytworzenia: 2014-02-25; 14:38
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-02-25; 15:10
Ostatnia zmiana: 2014-04-18 godz. 07:40 /dodano: ogłoszenie o zawarciu umowy/

przetarg na dostawę  urządzeń łączności – zasilacze z podziałem na 2 części (zadania)
- zadanie nr 1 – dostawa zasilaczy akumulatorowych 3571/1 w ilości 65 szt.
- zadanie nr 2 – dostawa zasilaczy ALI 116-R w ilości 35 szt.

Nr referencyjny: WP/29/2014
Termin składania ofert: 04.03.2014 r. godz. 08:00 Wytwarzający/Odpowiadający: Anna MRÓZ
Czas wytworzenia: 2014-02-19; 13:42
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-02-19; 14:35
Ostatnia zmiana: 2014-04-28 godz. 15:15 /dodano: zawiadomienie o zamknięciu postępowania  /