Departament Administracyjny MON
Zamówienia publiczne realizowane przez Departament Administracyjny MON

Postępowanie nr: 71/ZP/14
Postępowanie o udzielenie zamówienia na Kompleksową organizacja kampanii informacyjnej, opartej na organizacji dwóch wystaw – II części
część I – wystawa plenerowa „Zawsze obecni…”
część II – wystawa multimedialna „Afganistan – polski żołnierz w służbie pokoju”
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
79950000-8 Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów
79822500-7 Usługi projektów graficznych
79800000-2 Usługi drukowania i powiązane
79822000-2 Usługi składu
92312000-1 Usługi artystyczne
60000000-8 Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Termin składania ofert: 17 lipca 2014 r., godz. 11:00
Uwaga: dotyczy załączników do SIWZ nr 1-6 w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załącznika ponosić będzie wyłącznie wykonawca

Czas wytworzenia: 2014-07-09
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-07-09 godz. 14:55

Postępowanie nr 65/ZP/14
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych - XIV części,nr sprawy 65/ZP/14
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
39294100-0 - artykuły informacyjne i promocyjne
79822500-7 - usługi projektów graficznych
22110000-4 - drukowane ksiązki
22120000-7 – wydawnictwa

Termin składania ofert: 19.08.2014 r., godz. 11:00
"Uwaga: dot. dokumentów w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załącznika ponosić będzie wyłącznie Wykonawca."

Wytwarzający/Odpowiadający: Milena Królikowska
Czas wytworzenia: 2014-07-14
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2014-07-14 godz. 13:15
Ostatnia zmiana: 2014-07-21 godz. 06:13 /dodano wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ II/

Postępowanie nr: 64/ZP/14 (Bratysława)
Postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup samochodu służbowego służbowego dla Ataszatu Obrony przy Ambasadzie RP w Bratysławie
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
34110000-1 Samochody osobowe
Termin składania ofert: 27.06.2014 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2014-07-07
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udstępnienia: 2014-07-07 godz. 14:37 

Postępowanie nr 62/ZP/14
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostarczenie paliwa gazowego grupy E (gazu ziemnego wysokometanowego), Al. Niepodległości 218 w Warszawie
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
09123000-7 Gaz ziemny
65210000-8 Przesył gazu
Termin składania ofert: 18.06.2014 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2014-06-06
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-06-06 godz. 15:15
Ostatnia zmiana: 2014-07-11 godz. 15:10 /dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty/

Postępowanie nr 61/ZP/14
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostarczenie paliwa gazowego grupy E (gazu ziemnego wysokometanowego), ul. Rakowiecka 4a w Warszawie
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
09123000-7 Gaz ziemny
65210000-8 Przesył gazu
Termin składania ofert: 18.06.2014 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2014-06-06
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-06-06 godz. 15:10
Osttania zmiana: 2014-07-11 godz. 15:05 /dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty/

Postępowanie 59/ZP/14 (Bruksela)
Postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup samochodu osobowego
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
34110000-1 Samochody osobowe
Termin składania ofert: 30.06.2014 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2014-07-07
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udstępnienia: 2014-07-07 godz. 14:27 

Postępowanie nr 58/ZP/14
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę tabliczek identyfikacyjnych.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
35123400-6 znaczki identyfikacyjne
Termin składania ofert: 23.06.2014 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2014-06-12
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-06-12 godz. 14:30
Ostatnia zmiana: 2014-07-11 godz. 15:13 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 57/ZP/14
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa w trybie przetargu ograniczonego na robotę budowlaną polegającą remoncie tarasu przy ul. Klonowej 1 w Warszawie
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę  i roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45410000-4 Tynkowanie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45262510-9 Roboty kamieniarskie

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w związku z zawieszeniem postępowania (art. 131j ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp): 23.06.2014 r., godz. 15:00
Uwaga: dotyczy formularza wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załącznika ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2014-05-23
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-05-23 godz. 15:05
Ostatnia zmiana: 2014-07-21 godz. 06:14 /dodano: informacja o unieważnieniu postępowania/

Postępowanie nr 56/ZP/14
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia: wynajmu sal szkoleniowych, usługi hotelarskiej, usługi gastronomicznej oraz zapewnienie kadry dydaktycznej do przeprowadzenia szkolenia dla trzech 20-osobowych grup opiekunów indywidualnych rodzin zmarłych żołnierzy i pracowników wojska oraz poszkodowanych żołnierzy i pracowników wojska
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe
55270000-3 usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe 
Termin składania ofert: 02.07.2014 r., godz. 11:00

Uwaga: dot. dokumentów w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załącznika ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Milena Królikowska
Czas wytworzenia: 2014-06-23
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-06-23 godz. 14:10

Postępowanie nr 55/ZP/14
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na na dostawę i montaż klimatyzatorów stacjonarnych
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
39717200-3 urządzenia klimatyzacyjne
42512200-0 ścienne maszyny do konfekcjonowania powietrza
Termin składania ofert: 03.07.2014 r., godz. 11:00

Uwaga: Termin składania ofert został zmieniony na dzień 9 lipca 2014r. godz. 11:00

Zamawiający uprzejmie informuję, że w dniu 1 lipca 2014 r. (wtorek) o godz. 9:00 odbędzie się wizja lokalna.
Miejsce spotkania: biuro przepustek przy al. Niepodległości 218 w Warszawie.

Uwaga: dot. dokumentów w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załącznika ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Milena Królikowska
Czas wytworzenia: 2014-06-24
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-06-24 godz. 12:15
Ostatnia zmiana: 2014-07-04 godz. 12:55 /dodano: wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ II, Załącznik nr 6 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia PO ZMIANACH II/

Postępowanie nr 52/ZP/14
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wody i odprowadzanie ścieków z obiektu Urzędu MON znajdującego się przy ul. Klonowej 6 w Warszawie
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
41110000-3 – Woda pitna
90410000-4 – Usługi usuwania ścieków

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2014-06-23
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-06-23 godz. 08:50

Postępowanie nr 51/ZP/14 (Teheran)
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup samochodu osobowego dla Ataszatu Obrony przy Ambasadzie RP w Teheranie.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
34110000-1 Samochody osobowe
Termin składania ofert: 26.06.2014 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający:  Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2014-07-02
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-07-02 godz. 12:37
Postępowanie nr 49/ZP/14
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę autobusu pasażerskiego 16 miejscowego
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
34121000-1 Autobusy i autokary
Termin składania ofert: 30.06.2014 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2014-05-23
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-05-23 godz. 15:05
Ostatnia zmiana: 2014-06-30 godz. 14:27 /dodano: informacja o unieważnieniu postępowania/

Postępowanie nr 48/ZP/14
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na newralgiczną usługę polegająca na wykonaniu niejawnej, kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego nr 80054 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trybie na wezwanieKlasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
79930000-2 - specjalne usługi projektowe
71221000-3 - usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71250000-5 - usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
71320000-7 - usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 30.06.2014 r., godz. 15:00

Uwaga: dot. dokumentów w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załącznika ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2014-06-04
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-06-04 godz. 12:40

Postępowanie nr 47/ZP/14
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną polegająca na przebudowie ogrodzenia przy ul. Klonowej 1 w Warszawie
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45000000-7 Roboty budowlane.
Termin składania ofert: 15.05.2014 godzina 15:00
Uwaga: dot. dokumentów w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2014-05-07
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-05-07 godz. 09:52
Ostatnia zmiana: 2014-07-01 godz. 15:13 /dodano: informacja o unieważnieniu postepowania/

Postępowanie nr 46/ZP/14
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup samochodów osobowych na potrzeby Ataszatów Obrony przy Ambasadach RP w Kijowie i Kiszyniowie.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
34110000-1 Samochody osobowe
Termin składania ofert: 15.05.2014 godzina 15:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2014-06-18
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-05-07 godz. 09:52

Postępowanie nr 45/ZP/14 (Ottawa)
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup samochodu osobowego dla Ataszatu Obrony przy Ambasadzie RP w Ottawie
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
34110000-1 Samochody osobowe
Termin składania ofert: 26.06.2014 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2014-07-03
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-07-03 godz. 15:13

Ostatnia zmiana: 2014-07-09 godz. 13:10 /dodano: informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty/

Postępowanie nr 44/ZP/14
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej remontu (przebudowy) elewacji budynków wraz z wykonaniem ocieplenia stropodachu wentylowanego w tym wykonanie robót towarzyszących - z zachowaniem walorów (oryginalnych detali) architektonicznych budynków zlokalizowanych przy ul. Rakowieckiej 4a w Warszawie
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
CPV 71221000-3 – usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych,
CPV 71250000-5 – usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe,
CPV 71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,
CPV 71330000-0 – różne usługi inżynieryjne

Termin składania ofert: 23 maja 2014 r., godz. 11.00

Uwaga: Termin składania ofert został zmieniony na dzień 4 czerwca  2014 r. godz. 11:00.
Uwaga: dot. załączników nr 1-6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2014-05-13
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-05-13 godz. 15:12
Ostatnia zmiana: 2014-07-09 godz. 13:10 /dodano ogłoszenie o udzielenie zamówienia/

Postępowanie nr 43/ZP/14 (Brunssum)
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę transportu w zakresie przewozu dzieci autobusem szkolnym do szkoły międzynarodowej UWC Maastricht  w roku szkolnym 2014/2015
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
60172000 – Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą
Termin składania ofert: 17.06.2014 r., godz. 12:00
  • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wytwarzający/Odpowiadający:  Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2014-07-02
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-07-02 godz. 12:32
Ostatnia zmiana: 2014-07-21 godz. 6:10 /dodano ogłoszenie o udzielenie zamówienia/

Postępowanie nr 42/ZP/14
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej remontu (przebudowy) pomieszczeń parteru budynku nr 4 zlokalizowanego przy Al. Niepodległości 218 w Warszawie.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
CPV 71221000-3 – usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych,
CPV 71250000-5 – usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe,
CPV 71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,
CPV 71330000-0 – różne usługi inżynieryjne

Termin składania ofert: 22 maja 2014 r., godz. 11.00
Uwaga: Termin składania ofert został zmieniony na dzień 5 czerwca  2014 r. godz. 11:00
Uwaga: dot. załączników nr 1-6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2014-05-13
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-05-13 godz. 14:12
Ostatnia zmiana: 2014-07-04 godz.12:56 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 41/ZP/14
Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu, podzespołów komputerowych, sprzętu informatycznego oraz kserokopiarek – IV części
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
30100000-0 - urządzenia fotokopiujące i drukujące.
30232130-4 – sprzęt peryferyjny
30216110-0 – skanery komputerowe
30234300-1 – płyty kompaktowe (CD)
30234400-2 – uniwersalne dyski wideo (DVD)
30234600-4 – pamięć flash
30237220-7 – podkładki pod mysz
30237290-8 – podpórki pod nadgarstki przy klawiaturze
30237110-3 – interfejsy sieciowe
30237000-9 – części, akcesoria do komputerów
30237280-5 – akcesoria zasilające
30237132-3 – interfejs USB
30233132-5 – napędy dyskowe
30237460-1 – klawiatury komputerowe
30237410-6 - myszka komputerowa
30237250-6 - odpylacze powietrza po ciśnieniem
38652110-1 – projektory do slajdów
Termin składania ofert: 14.07.2014 r., godz. 11:00

Uwaga: dot. Załączników nr 1,2,3,4,7,8  do SIWZ  - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania  załączników w wersji edytowalnej ponosić będzie wyłącznie Wykonawca

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2014-06-26
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2014-06-26 godz. 13:28
Ostatnia zmiana: 2014-07-04 godz. 12:11 /dodano: wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ/

Postępowanie nr 40/ZP/14
Przedmiotem zamówienia jest dostawa klimatyzatorów przenośnych jednoczęściowych
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
39717200-3 Urządzenia klimatyzacyjne
Termin składania ofert: 18 kwietnia 2014 r., godz. 11.00.
Uwaga: dot. załączników nr 1-4 do SIWZ w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2014-04-09
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostepnienia: 2014-04-09 godz. 11:17
Ostatnia zmiana: 2014-05-23 godz. 13:42 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 39/ZP/14
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pomocniczych wykonywanych ręcznie i polegających na przemieszczeniu (załadunek i rozładunek oraz dostarczenie do odbiorcy końcowego) sprzętu i materiałów z i do magazynów pomiędzy komórkami organizacyjnymi Ministerstwa
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
63110000-3 usługi przewozu towarów
Termin składania ofert: 17 kwietnia 2014 r., godz. 11.00
Uwaga: dot. załączników nr 1-4 do SIWZ w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2014-04-09
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostepnienia: 2014-04-09 godz. 13:20
Ostatnia zmiana: 2014-05-21 godz. 14:21 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 38/ZP/14Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na i dostawę materiałów promocyjno – wydawniczych - XI części
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

39294100-0 - artykuły informacyjne i promocyjne
79822500-7 - usługi projektów graficznych
22110000-4 - drukowane książki
22120000-7 - wydawnictwa

Termin składania ofert:
24.06.2014 r., godz. 11:00
Termin składania ofert został zmieniony na dzień 1 lipca  2014 r. godz. 11:00.

Uwaga: dot. załącznika nr 7 do SIWZ w wersji edytowalnej- ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załącznika ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Milena Królikowska
Czas wytworzenia: 2014-05-16
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2014-05-16 godz. 10:15
Ostatnia zmiana: 2014-07-21 godz. 06:05 /dodano: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach I, IV, V, VI, VII, XI

Postępowanie nr:37/ZP/14 (Madryt)
Zakup samochodu osobowego dla Ataszatu Obrony przy Ambasadzie RP w Madrycie
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
34110000-1 Samochody osobowe
Termin składania ofert: 20.06.2014 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2014-07-08
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-07-08 godz. 13:20

Postępowanie nr 36/ZP/14
Usługa transportu wyposażenia kwater służbowych
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego
Termin składania ofert: 07.05.2014 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2014-05-12
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-05-12 godz. 11:35
Ostatnia zmiana: 2014-06-02 godz. 11:55 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 35/ZP/14
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa w trybie przetargu ograniczonego na robotę budowlaną polegającą
remoncie tarasu przy ul. Klonowej 1 w Warszawie
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę  i roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45410000-4 Tynkowanie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45262510-9 Roboty kamieniarskie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 15.04.2014 r., godz. 15:00
Uwaga: dotyczy formularza wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załącznika ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2014-04-07
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-04-07 godz. 10:20
Ostatnia zmiana: 2014-05-15 godz. 14:58 /dodano: informacja o unieważnieniu/

Postępowanie nr 34/ZP/14 (Praga)
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup samochodu osobowego na potrzeby Ataszatu Obrony przy Ambasadzie RP w Pradze.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
34110000-1 Samochody osobowe
Termin składania ofert: 15.04.2014 r., godz. 12:00
  • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wytwarzający/Odpowiadający:  Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2014-04-24
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-04-24 godz. 07:53
Ostatnia zmiana: 2014-07-07 godz. 12:45 /dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/
Postępowanie nr 33/ZP/14Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostarczanie  paliwa gazowego grupy E (gazu ziemnego wysokometanowego), ul. Klonowa 1 w Warszawie
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
09123000-7 Gaz ziemny
65210000-8 Przesył gazu
Termin składania ofert: 18.06.2014 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2014-06-06
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-06-06 godz. 15:03
Ostatnia zmiana: 2014-07-11 godz. 15:03 /dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty/

Postępowanie nr 32/ZP/14 (Kijów)
Nazwa postępowania – Zakup samochodów osobowych na potrzeby Ataszatów Obrony przy Ambasadach RP w Kijowie i Kiszyniowie.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
34110000-1 Samochody osobowe;
Termin składania ofert: 16.04.2014 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2014-04-15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-04-15 godz. 07:58

Postępowanie nr 31/ZP/14
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6 mikrobusów i 1 autobusu – 2 części
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
34115200-8 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób;
34121000-1 autobusy i autokary.

Termin składania ofert: 15.05.2014 r., godz. 11:00
Zmiana: Termin składania ofert w postępowaniu: 04.06.2014 r., godz. 11:00

Uwaga: dot. SIWZ oraz Załączników nr 1-8 do SIWZ w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. dokumentów ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2014-04-09
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostepnienia: 2014-04-09 godz. 11:26
Ostatnia zmiana: 2014-07-04 godz. 11:24 /dodano: ogłoszenie o udzielenie zamówienia/

Postępowanie nr 30/ZP/14
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli biurowych, mebli gabinetowych oraz krzeseł i foteli - III części
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
39100000-3 Meble
Termin składania ofert: 17.04.2014 r., godz. 11:00
Uwaga: dot. Załącznika nr 1-4, 6, 7, 8 do SIWZ w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załącznika ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Milena Królikowska
Czas wytworzenia: 2014-04-07
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-04-07 godz. 14:58
Ostatnia zmiana: 2014-05-21 godz. 15:11 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 29/ZP/14
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursu specjalistycznego z języka angielskiego
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
80510000-2 – usługi szkolenia specjalistycznego
Termin składania ofert: 01.04.2014 r., godz. 11:00
Uwaga: dot. załączników nr 1-6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2014-03-21
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-03-21 godz. 13:01
Ostatnia zmiana: 2014-05-02 godz. 08:45 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 28/ZP/14 (Tallinn)
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup samochodów osobowych na potrzeby Ataszatów Obrony przy Ambasadach RP w Tallinnie, Rydze i Wilnie.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
34110000-1 Samochody osobowe
Termin składania ofert: 17.04.2014 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający:  Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2014-05-20
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-05-20 godz. 13:42
Ostatnia zmiana: 2014-05-26 godz. 12:30 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 27/ZP/14
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na  zapewnienie sali konferencyjnej  wraz z kompleksową obsługą techniczną i gastronomiczną dla uczestników konferencji szkoleniowej
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
55300000-3 - usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
55120000-7 - usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
Termin składania ofert: 07.04.2014 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2014-03-25
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-03-25 godz. 13:58
Ostatnia zmiana: 2014-04-29 godz. 13:33 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 26/ZP/14
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na  wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej remontu (przebudowy) elewacji budynku zlokalizowanego przy ul. Rakowieckiej 2 w Warszawie wraz z wymianą więźby dachowej (w tym wykonaniu robót towarzyszących)
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
CPV 71221000-3 – usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych,
CPV 71250000-5 – usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe,
CPV 71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,
CPV 71330000-0 – różne usługi inżynieryjne
Termin składania ofert: 05.05.2014 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2014-04-18
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-04-18 godz. 10:45
Ostatnia zmiana: 2014-06-17 godz. 13:16 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 25/ZP/14
Zamówienie z wolnej ręki - przedmiotem zamówienia są roboty budowlane uzupełniające, polegające na:
1) Branża sanitarna:
a) zamontowanie dodatkowych termometrów, manometrów i zaworów odpowietrzających na glikolowym układzie odzysku ciepła;
b) wykonanie większej ilości przebić i wierceń otworów w ścianach i stropach budynków.
2) Branża budowlana:
a) malowanie farba emulsyjną tynków wewnętrznych;
b) poszerzenie wykopu nad kanałem ciepłowniczym.
3) Branża elektryczna:
a) układanie kabla YKY 5x70mm2;
b) układanie bednarki uziemiającej;
c) montaż oprawy oświetleniowej typu TAURUS 480 DALI;
d) demontaż opraw świetlówkowych w hali sportowej;
e) układanie przewodów YDY 3x2,5 mm2;
f) demontaż i montaż opraw świetlówkowych w budynku głównym.
dotyczące roboty budowlanej, w której skład wchodzi montaż (wykonanie) systemu wentylacji
i oświetlenia w budynku nr 2 (hala sportowa) zlokalizowanego przy ul. Klonowej 1
w Warszawie, nr sprawy: 82/ZP/13.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45000000 - 7 Roboty budowlane,
45310000 - 3 Roboty instalacyjne elektryczne,
45316000 - 5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych,
45331000 - 6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
45330000 - 9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.
Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2014-03-13
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-03-13 godz. 14:29
Postępowanie nr 24/ZP/14
Zamówienie z wolnej ręki - przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dodatkowe, polegające na:
Branża sanitarna:
a) wykonaniu instalacji ciepła technologicznego z rur zgrzewanych polipropylenowych PP-R
z wkładką stabilizacyjną w kanale podpodłogowym;
b) wykonaniu niezbędnych podłączeń i zabezpieczeń związanych z wcinką i włączeniem modułu ciepła technologicznego oraz instalacji c.t. do instalacji istniejącego węzła cieplnego;
c) zamontowaniu niezbędnych połączeń rozłącznych na instalacji glikolowego odzysku ciepła;
d) wykonanie instalacji kanalizacji z rur PVC (odprowadzenie skroplin z central wentylacyjno-klimatyzacyjnych);
e) zdemontowaniu rur ciepłej wody wraz z izolacją w kanale ciepłowniczym oraz przyborów
i armatury i urządzeń sanitarnych w łazience;
f) obudowie przewodów chłodniczych i sterujących kanałami z PCW.
    Branża budowlana:
a) rozbiórce podbudowy z betonu oraz jej odtworzenie;
b) naprawie sufitu podwieszanego  i odmalowanie pomieszczenia w budynku nr 1.
c) rozebraniu dwóch ścianek działowych oraz uzupełnienie tynków, płytek okładzinowych ściennych glazurowych, płytek gresowych, obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi wraz z odmalowaniem pomieszczeń po pracach instalacyjnych w budynku nr 2.
    Branża elektryczna:
a) montażu modułu awaryjnego z baterią w oprawie oświetleniowej;
b) demontażu i montaż listwy elektroinstalacyjnej;
c) montażu opraw oświetleniowych;
d) montażu kanałów z PCV dla instalacji zasilającej agregaty chłodnicze,
dotyczące roboty budowlanej, w której skład wchodzi montaż (wykonanie) systemu wentylacji i oświetlenia w budynku nr 2 (hala sportowa) zlokalizowanego przy ul. Klonowej 1 w Warszawie, nr sprawy: 82/ZP/13.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45000000 - 7 Roboty budowlane,
45310000 - 3 Roboty instalacyjne elektryczne,
45316000 - 5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych,
45331000 - 6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
45330000 - 9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.
Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2014-03-13
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-03-13 godz. 14:25
Postępowanie nr 23/ZP/14
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną polegająca na przebudowie ogrodzenia przy ul. klonowej 1 w Warszawie
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 28.03.2014 r., godz. 15:00
Zmiana: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 09.04.2014 r., godz. 15:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2014-03-19
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-03-19 godz. 15:20
Ostatnia zmiana: 2014-04-23 godz. 11:59 /dodano: informacja o unieważnieniu postępowania/

Postępowanie nr 22/ZP/14
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa w trybie przetargu ograniczonego na  robotę budowlaną polegającą na przebudowie zespołu budynków biurowych przy Al. Niepodległości 218  w Warszawie, w zakresie instalacji hydrantowej i pompowni oraz budowy przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
45262500-6 - Roboty murarskie i murowe
45320000-6 - Roboty izolacyjne
45410000-4 - Tynkowanie
45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45442100-8 - Roboty malarskie
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w związku z zawieszeniem postępowania (art. 131j ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp): 12.06.2014 r., godz. 11:00
Uwaga: dotyczy formularza wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załącznika ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2014-04-07
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-04-07 godz. 14:40
Ostatnia zmiana: 2014-05-28 godz. 14:50 /dodano: ponowne ogłoszenie o zamówieniu/

Postępowanie nr 21/ZP/14
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa w trybie przetargu ograniczonego na robotę budowlaną polegającą na  przebudowie węzłów sanitarnych (łazienek) zlokalizowanych w budynkach nr 1A, 5 i 2 przy ul. Rakowieckiej 4A w Warszawie.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 Instalowanie wentylacji
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 14.04.2014 r., godz. 15:00
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w związku z zawieszeniem postępowania (art. 131j ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp): 23.05.2014 r., godz. 15:00
Uwaga: dotyczy formularza wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załącznika ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2014-04-04
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-04-04 godz. 13:20
Ostatnia zmiana: 2014-07-11 godz. 15:20/dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /
Postępowanie nr 20/ZP/14
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na  usługę polegająca na przeprowadzeniu usługi badania społecznego na temat: „Efektywności kampanii wizerunkowej Wojsko Polskie - Twoja Armi@" oraz "Pogłębionej diagnozy społecznej percepcji WP".
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
79315000-5 usługi badań społecznych
Termin składania ofert: 14.03.2014 r., godz. 11:00

Uwaga: Termin składania ofert został zmieniony na dzień 19 marca  2014 r. godz. 11:00.
Uwaga: dot. załączników nr 1-6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2014-03-05
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-03-05 godz. 10:05
Ostatnia zmiana: 2014-04-18 godz. 10:48 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 19/ZP/14
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa medali resortowych i galanterii odznaczeniowej – III części.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
18512200-3 Medale
39561110-6 Wstążka
44619100-3 Pudełka
39294100-0 Okładki
Termin składania ofert: 14.03.2014 r., godz. 11:00
Uwaga: dot. Załącznika nr 1-4,  do SIWZ w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załącznika ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Milena Królikowska
Czas wytworzenia: 2014-03-06
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostepnienia: 2014-03-06 godz. 15:30
Ostatnia zmiana: 2014-04-18 godz. 07:39 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 18/ZP/14
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na  wykonanie niejawnego programu inwestycji oraz niejawnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej: Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na wartownię i depozyt broni
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
79930000-2 – specjalne usługi projektowe,
71221000-3 – usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych,
71250000-5 – usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe,
71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,
71330000-0 – różne usługi inżynieryjne
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w związku z zawieszeniem postępowania (art. 131j ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp): 24.07.2014 r., godz. 15:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2014-04-02
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-04-02 godz. 10:25
Ostatnia zmiana: 2014-06-27 godz. 12:16 /dodano: ponowne ogłoszenie o zamówieniu/

Postępowanie nr 17/ZP/14
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów z branży budowlanej, artykułów elektrycznych, ślusarskich, metalowych oraz hydraulicznych, przeznaczonych  do realizacji prac konserwacyjnych obiektów  budowlanych  urzędu  MON - IV części
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
44812200-7 farby olejne i wodne,
44820000-4 lakiery,
44921100-3 gips,
44111800-9 zaprawa murarska,
44111000-1 materiały budowlane
31510000-4 żarówki elektryczne,
31530000-0 sprzęt oświetleniowy,
31120000-8 aparatura do przesyłu i eksploatacji  energii elektrycznej,
31320000-5 kable energetyczne,
44141000-0 rurki kablowe
44316400-2 drobne artykuły metalowe ,
44531100-2 wkręty do drewna
44532100-9 nity,
44522000-3 kłódki,
44522200-7 klucze,
44523100-3 zawiasy,
44532200-0 podkładki,
44521100-9 zamki,
44531400-5 śruby.
44411000-4 wyroby sanitarne,
44411700-1 deski sedesowe, pokrywy, muszle, miski klozetowe i rezerwuary,
42130000-9 krany, kurki, zawory i podobna armatura,
42120000-6 pompy i sprężarki,
44411300-7 umywalki.
Termin składania ofert: 21.03.2014 r., godz. 11:00

Uwaga: Termin składania ofert został zmieniony na dzień 25 marca 2014 r. godz. 11:00
Uwaga: dot. Załącznika nr 1-4, 6a-d do SIWZ w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załącznika ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

Uwaga: dot. Załącznika nr  6a, 6b, 6d do SIWZ PO ZMIANACH w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Milena Królikowska
Czas wytworzenia: 2014-03-13
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-03-13 godz. 12:15
Ostatnia zmiana: 2014-05-14 godz. 08:38 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 16/ZP/14
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wykładzin podłogowych oraz dywanów
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:

44112200-0 Wykładziny podłogowe
39531000-6 Dywany, maty, dywaniki

Termin składania ofert:
17.03.2014 r., godz. 11.00. Uwaga: dot. załączników nr 1-4 do SIWZ w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2014-03-07
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2014-03-07 godz. 09:35

Ostatnia zmiana: 2014-04-10 godz. 14:06 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 15/ZP/14
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej systemu alarmowania pożarowego (SAP), dźwiękowego systemu ostrzegania (DSO) i oświetlenia awaryjnego (OA)
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
79930000-2 – specjalne usługi projektowe,
71221000-3 – usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych,
71250000-5 – usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe,
71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,
71330000-0 – różne usługi inżynieryjne
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w związku z zawieszeniem postępowania (art. 131j ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp): 08.07.2014 r., godz. 15:00
Czas wytworzenia: 2014-03-24
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-03-24 godz. 10:20
Ostatnia zmiana: 2014-06-09 godz. 09:27 /dodano: ponowne ogłoszenie o zamówieniu/

Postępowanie nr 14/ZP/14 (Sofia)
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup samochodu osobowego na potrzeby Ataszatu Obrony przy Ambasadzie RP w Sofii.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
34110000-1 Samochody osobowe
Termin składania ofert: 21.03.2014 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający:  Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2014-03-28
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-03-28 godz. 12:05
Postępowanie nr 13/ZP/14 (SHAPE)
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę transportu i magazynowania mebli.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
34110000-1 Samochody osobowe
Termin składania ofert: 02.04.2014 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający:  Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2014-04-17
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-04-17 godz. 14:01
Ostatnia zmiana: 2014-05-06 godz. 10:53 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 12/ZP/14
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną polegająca na wykonaniu demontażu i montażu drzwi wewnętrznych a także robót budowlanych polegających na remoncie łazienki WC oraz odnowieniu powłok malarskich w budynku nr 1 przy ul. Klonowej 1 w Warszawie.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45000000-7    Roboty budowlane
45421000-4    Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45410000-4    Tynkowanie
45442100-8    Roboty malarskie
45330000-9    Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne
45431000-7      Kładzenie płytek
Termin składania ofert: 03.04.2014 r., godz. 11:00
Uwaga: dot. załączników nr 1-6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2014-03-19
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-03-19 godz. 15:15
Ostatnia zmiana: 2014-05-07 godz. 12:25 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 11/ZP/14
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na  usługi hotelowe i gastronomiczne dla uczestników warsztatów szkoleniowych oraz uczestników odprawy dla osób koordynujących pracę psychologów w jednostkach wojskowych - II części
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
55270000-3 Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe
Termin składania ofert: 13.03.2014 r., godz. 11:00
Uwaga: dot. Załącznika nr 1-4,7 do SIWZ w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załącznika ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

Uwaga: dot. Załącznika nr 7 do SIWZ "Formularz cenowy" PO ZMIANACH w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załącznika ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Milena Królikowska
Czas wytworzenia: 2014-03-03
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-03-03 godz. 14:57
Ostatnia zmiana: 2014-04-28 godz. 10:21 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 10/ZP/14
nazwa postępowania - przedmiotem zamówienia jest zapewnienie kadry dydaktycznej do realizacji szkoleń i warsztatów dla psychologów wojskowych, dowódców pododdziałów, opiekunów indywidualnych oraz dla żołnierzy i pracowników wojska w 2014 r. – VIII części
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe
Termin składania ofert: 05.03.2014 r., godz. 11:00

Uwaga: dot. Załącznika nr 1-4, 7, 8 do SIWZ w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załącznika ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

Uwaga: dot. Załącznika nr  7 do SIWZ "Wykaz osób" - PO ZMIANIE - w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załącznika ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Milena Królikowska
Czas wytworzenia: 2014-02-25
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-02-25 godz. 13:15
Ostatnia zmiana: 2014-04-09 godz. 10:20 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 9/ZP/14
nazwa postępowania – Wykonanie programu inwestycji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej: Modernizacja i rozbudowa wybranych elementów telewizyjnego systemu nadzoru.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
79930000-2 – specjalne usługi projektowe,
71221000-3 – usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych,
71250000-5 – usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe,
71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,
71330000-0 – różne usługi inżynieryjne
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 11.04.2014 r., godz. 15:00
Czas wytworzenia: 2014-03-17
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-03-17 godz. 08:16
Ostatnia zmiana: 2014-03-19 godz. 10:09 /dodano: sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu/

Postępowanie nr 8/ZP/14
nazwa postępowania – świadczenie usługi polegającej na korzystaniu z Salonu Prezydenckiego oraz salonu Senatorskiego, zwanymi Salonikami VIP znajdującymi się na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
63.73.00.00 –5  Usługi dodatkowe dla transportu lotniczego
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2014-04-04
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-04-04 godz. 09:56
Postępowanie nr 7/ZP/14
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie druku i dostawa materiałów wydawniczych
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
79823000-9 – usługi drukowania i dostawy
79800000-2 – usługi drukowania i powiązane
Termin składania ofert: 24.02.2014 r., godz. 11:00
Uwaga: dot. załączników nr 1-4 do SIWZ w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2014-02-07
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2014-02-07 godz. 13:50
Ostatnia zmiana: 2014-03-20 godz. 11:41 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 6/ZP/14
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pomocniczych wykonywanych ręcznie i polegających na przemieszczaniu (załadunek i rozładunek oraz dostarczenie do odbiorcy końcowego) sprzętu i materiałów z i do magazynów oraz pomiędzy komórkami organizacyjnymi Ministerstwa.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
63110000-3 Usługi przeładunku towarów
Termin składania ofert: 05.02.2014 r., godz. 11:00
Uwaga: Termin składania ofert został zmieniony na dzień 7 lutego 2013 r. godz. 11:00
Uwaga: dot. załączników nr 1-4 do SIWZ w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2014-01-27
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-01-27 godz. 10:19
Ostatnia zmiana: 2014-03-03 godz. 10:23 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 5/ZP/14
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dodatkowe, obejmujące swoim zakresem: rozebranie istniejących ścianek działowych z cegły pełnej, wykonanie ścianki działowej z płyt gipsowo-kartonowych na profilach stalowych, demontaż prefabrykowanych płyt żelbetonowych, montaż płyt OSB, wykonanie posadzki tarkett oraz cokołu z płytek gres (dotyczące roboty budowlanej polegającej na remoncie części pomieszczeń wraz z instalacjami w tych pomieszczeniach w budynku NR 9 zlokalizowanym przy ul. Rakowieckiej 2 w Warszawie, nr sprawy 110/ZP/13)
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Termin składania ofert: 05.02.2014 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2014-01-27
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-01-27 godz. 10:19
Postępowanie nr 4/ZP/14
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i dostawę materiałów wydawniczo - promocyjnych,  XXIV części
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
39294100-0 - artykuły informacyjne i promocyjne
79822500-7 - usługi projektów graficznych
79823000-9 - usługi drukowania i dostawy 39294100-0 - artykuły informacyjne i promocyjne
22110000-4 - drukowane książki
22120000-7 - wydawnictwa
Termin składania ofert: 18.03.2014 r., godz. 11:00
UWAGA!!!!
Zmiana terminu składania ofert: 23.04.2014 r., godz. 11:00
Uwaga: dot. Załączników 1-4, 7 w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający:  Milena Królikowska
Czas wytworzenia: 2014-02-05
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-02-05 godz. 11:02
Ostatnia zmiana: 2014-07-04 godz. 13:25 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 3/ZP/14
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli biurowych oraz mebli gabinetowych (komplet wypoczynkowy z ławą).
Część I  - Meble biurowe;
Część II - Meble gabinetowe (komplet wypoczynkowy z ławą).
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
39100000-3 Meble
Termin składania ofert: 23.01.2014 r., godz. 11:00
Uwaga: dot. Załączników 1-4, 6, 7 w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający:  Milena Królikowska
Czas wytworzenia: 2014-01-15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-01-15 godz. 11:33
Ostatnia zmiana: 2014-02-25 godz. 11:59 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 2/ZP/14
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
CPV: 92000000-1 - usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
Termin składania ofert: 29.01.2014 r., godz. 11:00
Termin składania ofert został zmieniony na dzień 4 lutego 2013 r. godz. 11:00
Uwaga: dot. załączników nr 1-4 oraz 6, 7 do SIWZ w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.”

Wytwarzający/Odpowiadający:  Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2014-01-13
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2014-01-13 godz. 14:35
Ostatnia zmiana: 2014-03-27 godz. 11:09 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamwienia/

Postępowanie nr 1/ZP/14
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dystrybucję energii elektrycznej do budynków urzędu MON usytuowanych w Warszawie.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
65310000-9 przesył energii elektrycznej
Wytwarzający/Odpowiadający:  Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2014-03-12
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-03-12 godz. 08:36
Postępowanie nr 133/ZP/13
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na zaprojektowaniu, wykonaniu, kompleksowym wyposażeniu, dostawie, montażu oraz demontażu zabudowy stoiska targowego
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
79950000-8 usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów.
Termin składania ofert: 04.03.2014 r., godz. 11:00
Uwaga: dot. załączników nr 1-6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający:  Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2014-01-22
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-01-22 godz. 15:31
Ostatnia zmiana: 2014-05-15 godz. 12:08 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/