Jednostka Wojskowa 2286

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane - "Rozbiórka budynków nr 201, 202, 203, 204" w Jednostce Wojskowej Nr 2286.
Nr referencyjny: 02/ZP/2014
Termin składania ofert: 30.06.2014 r. godz. 9.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin MAŁCZAK
Czas wytworzenia: 2014-06-13
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-06-13, godz. 10:52

Ostatnia zmiana: 2014-08-20 godz. 15:15 /dodano
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia/

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane - "Remont kabla zasilającego i sterowniczego ujęcia wody podziemnej nr 4" w Jednostce Wojskowej Nr 2286.
Nr referencyjny: 01/ZP/2014
Termin składania ofert: 19.05.2014 r. godz. 9.00

Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin MAŁCZAK
Czas wytworzenia: 2014-05-05
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-05-05, godz. 11:19
Ostatnia zmiana: 2014-06-06 godz. 12:05 /dodano ogłoszenia o udzieleniu zamówienia/