Uczelnie Wojskowe

Ogłoszenia o konkursach na wolne stanowiska w uczelniach wojskowych

Ogłoszenia publikowane są zgodnie z postanowieniami art. 118a ustawy z dn. 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, Wydział  Nauk  Humanistycznych  i  Społecznych
KONKURS NA STANOWISKO: profesor nadzwyczajny
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o polityce, ekonomia, prawo, nauki o bezpieczeństwie,
historia
Termin składania ofert: 05.09.2014
Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Kubicka-Ciaś
Czas wytworzenia: 2014-07-14
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-07-14 godz. 13:17

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, Wydział  Nauk  Humanistycznych  i  Społecznych
KONKURS NA STANOWISKO: profesor zwyczajny
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o polityce, ekonomia, prawo, nauki o bezpieczeństwie,
historia
Termin składania ofert: 05.09.2014
Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Kubicka-Ciaś
Czas wytworzenia: 2014-07-14
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-07-14 godz. 13:15

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Mechaniczny, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
 
KONKURS NA STANOWISKO: profesor nadzwyczajny naukowo-dydaktyczny, pełny etat
 
DYSCYPLINA NAUKOWA: budowa i eksploatacja maszyn
 
Termin składania ofert: 08.08.2014 r.
 
 
Wytwarzający/Odpowiadający: Anita Piekarska
 
Czas wytworzenia: 2014-07-09
 
Udostępniający: Beata Kozerawska
 
Czas udostępnienia: 2014-07-09 godz. 14:35

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Mechaniczny, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt naukowo-dydaktyczny, pełny etat
DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia
Termin składania ofert: 30.07.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anita Piekarska
Czas wytworzenia: 2014-07-09
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-07-09 godz. 14:33

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Mechaniczny, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: profesor nadzwyczajny naukowo-dydaktyczny, pełny etat
DYSCYPLINA NAUKOWA: budowa i eksploatacja maszyn
Termin składania ofert: 29.07.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anita Piekarska
Czas wytworzenia: 2014-07-08
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-07-09 godz. 08:33

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Mechaniczny, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: asystent naukowo-dydaktyczny, pełny etat
DYSCYPLINA NAUKOWA: mechanika i budowa maszyn
Termin składania ofert: 29.07.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anita Piekarska
Czas wytworzenia: 2014-07-08
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-07-09 godz. 08:30

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Mechaniczny, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: asystent naukowo-dydaktyczny, 2 etaty
DYSCYPLINA NAUKOWA: mechanika i budowa maszyn
Termin składania ofert: 29.07.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anita Piekarska
Czas wytworzenia: 2014-07-08
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-07-09 godz. 08:25

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, ul. Dywizjonu 303 nr 35, 08-521 DęblinKONKURS NA STANOWISKO: Lektor Języka Angielskiego i Francuskiego
DYSCYPLINA NAUKOWA: Nauki  Humanistyczne
Termin składania ofert: 12.09.2014
Wytwarzający/Odpowiadający: kpt. Michał BRYLIKOWSKI
Czas wytworzenia: 2014-07-07
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-07-08 godz. 07:46

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Nowych Technologii i Chemii, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt naukowo – dydaktyczny
DYSCYPLINA NAUKOWA: chemia
Termin składania ofert: 31.08.2014r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anita Piekarska
Czas wytworzenia: 2014-07-03
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-07-03 godz. 15:45

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: profesor nadzwyczajny, pełny etat, czas określony
DYSCYPLINA NAUKOWA: geodezja i kartografia
Termin składania ofert: 11.07.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Grażyna Dornowska
Czas wytworzenia: 2014-06-30
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-06-30 godz. 13:00

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: asystent naukowo-dydaktyczny, pełny etat, czas określony
DYSCYPLINA NAUKOWA: geodezja i kartografia
Termin składania ofert: 11.07.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Grażyna Dornowska
Czas wytworzenia: 2014-06-30
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-06-30 godz. 12:55

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: asystent naukowo-dydaktyczny, pełny etat, czas określony
DYSCYPLINA NAUKOWA: geodezja i kartografia
Termin składania ofert: 11.07.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Grażyna Dornowska
Czas wytworzenia: 2014-06-30
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-06-30 godz. 12:53

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: asystent naukowo-dydaktyczny, pełny etat, czas określony
DYSCYPLINA NAUKOWA: geodezja i kartografia
Termin składania ofert: 11.07.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Grażyna Dornowska
Czas wytworzenia: 2014-06-30
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-06-30 godz. 12:50

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt naukowo-dydaktyczny, pełny etat, czas określony
DYSCYPLINA NAUKOWA: geodezja i kartografia
Termin składania ofert: 11.07.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Grażyna Dornowska
Czas wytworzenia: 2014-06-30
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-06-30 godz. 12:48

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt naukowo-dydaktyczny, pełny etat, czas określony
DYSCYPLINA NAUKOWA: geodezja i kartografia
Termin składania ofert: 11.07.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Grażyna Dornowska
Czas wytworzenia: 2014-06-30
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-06-30 godz. 12:45

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Elektroniki, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: profesor nadzwyczajny, pełny etat
DYSCYPLINA NAUKOWA: elektronika, elektrotechnika, energetyka, automatyka
Termin składania ofert: 29.08.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Janota
Czas wytworzenia: 2014-06-30
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-06-30 godz. 12:12

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Elektroniki, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt n-d, pełny etat
DYSCYPLINA NAUKOWA: elektronika, elektrotechnika, energetyka, automatyka, transport
Termin składania ofert: 29.08.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Janota
Czas wytworzenia: 2014-06-30
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-06-30 godz. 12:10

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Elektroniki, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt n-d, pełny etat
DYSCYPLINA NAUKOWA: elektronika, elektrotechnika, energetyka, automatyka
Termin składania ofert: 29.08.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Janota
Czas wytworzenia: 2014-06-30
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-06-30 godz. 12:05

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, ul. Dywizjonu 303 nr 35, 08-521 Dęblin
KONKURS NA STANOWISKO: profesor nadzwyczajny (2 etaty)
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o bezpieczeństwie
Termin składania ofert: 31 sierpnia 2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: kpt. Michał BRYLIKOWSKI
Czas wytworzenia: 2014-06-30
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-06-30 godz. 11:48

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 14 lipca 2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2014-06-27
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-06-27 godz. 14:27

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 14 lipca 2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2014-06-27
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-06-27 godz. 14:27

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 14 lipca 2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2014-06-27
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-06-27 godz. 14:27

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Mechatroniki i Lotnictwa, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: asystent w grupie pracowników naukowo-dydaktycznych

DYSCYPLINA NAUKOWA: mechaniki płynów, aerodynamika
Termin składania ofert: 15.09.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Janota
Czas wytworzenia: 2014-06-27
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-06-27 godz. 14:30

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 7 lipca 2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2014-06-18
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-06-18 godz. 14:51

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 7 lipca 2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2014-06-18
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-06-18 godz. 14:51

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 7 lipca 2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2014-06-18
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-06-18 godz. 14:51

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: profesor nadzwyczajny
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 30 czerwca 2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2014-06-17
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-06-17 godz. 13:10

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 27 czerwca 2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2014-06-16
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-06-16 godz. 15:15

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 27 czerwca 2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2014-06-16
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-06-16 godz. 15:15

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 27 czerwca 2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2014-06-16
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-06-16 godz. 15:15

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 27 czerwca 2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2014-06-16
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-06-16 godz. 15:15

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: starszy wykładowca
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 27 czerwca 2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2014-06-16
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-06-16 godz. 15:15

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 27 czerwca 2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2014-06-16
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-06-16 godz. 15:15

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: profesor nadzwyczajny
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 27 czerwca 2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2014-06-16
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-06-16 godz. 15:15

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 27 czerwca 2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2014-06-16
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-06-16 godz. 15:15

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Mechaniczny, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: profesor nadzwyczajny
DYSCYPLINA NAUKOWA: mechanika
Termin składania ofert: 30.06.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Janota
Czas wytworzenia: 2014-06-16
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-06-16 godz. 13:59

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Mechaniczny, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt n-d
DYSCYPLINA NAUKOWA: mechanika
Termin składania ofert: 30.06.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Janota
Czas wytworzenia: 2014-06-16
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-06-16 godz. 13:58

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Mechaniczny, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt n-d
DYSCYPLINA NAUKOWA: mechanika
Termin składania ofert: 30.06.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Janota
Czas wytworzenia: 2014-06-16
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-06-16 godz. 13:55

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Elektroniki, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: asystent n-d, pełny etat
DYSCYPLINA NAUKOWA: elektronika, technologie informacyjne
Termin składania ofert: 30.06.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Janota
Czas wytworzenia: 2014-06-16
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-06-16 godz. 13:50

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 25 czerwca 2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2014-06-12
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-06-12 godz. 10:40

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, Wydział  Mechaniczno-Elektryczny
KONKURS NA STANOWISKO: profesor zwyczajny/nadzwyczajny, Instytut Budowy i Eksploatacji Okrętów 
Termin składania ofert: od dnia 26.06.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: kmdr dr inż. Tomasz Lus
Czas wytworzenia: 2014-06-06
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-06-09 godz. 14:55

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, Wydział  Mechaniczno-Elektryczny
KONKURS NA STANOWISKO: profesor zwyczajny/nadzwyczajny, Instytut Budowy i Eksploatacji Okrętów
Termin składania ofert: od dnia 27.06.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: kmdr dr inż. Tomasz Lus
Czas wytworzenia: 2014-05-06
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-06-09 godz. 14:55

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, Wydział  Mechaniczno-Elektryczny
KONKURS NA STANOWISKO: Wykładowca fizyki w Katedrze Matematyki i Fizyki
Termin składania ofert: od dnia 20.07.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: kmdr dr inż. Tomasz Lus
Czas wytworzenia: 2014-06-09
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-06-09 godz. 14:55

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, Wydział  Mechaniczno-Elektryczny
KONKURS NA STANOWISKO: pracownik naukowo-dydaktyczny –asystent w Zakładzie Technologii Prac Podwodnych
Termin składania ofert: od dnia 28.07.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: kmdr dr inż. Tomasz Lus
Czas wytworzenia: 2014-06-06
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-06-09 godz. 14:55

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, Studium Wojskowo-Morskie, Ośrodek Wychowania Fizycznego i Sportu
KONKURS NA STANOWISKO: instruktor
Termin składania ofert: od dnia 09.06.2014 r., rozstrzygnięcie konkursu 30.06.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: kmdr por. Sławomir Tybura
Czas wytworzenia: 2014-06-06
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-06-06 godz. 11:10

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Mechatroniki i Lotnictwa WAT, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: wykładowca w grupie pracowników dydaktycznych
DYSCYPLINA NAUKOWA: mechanika, budowa i eksploatacja maszyn
Termin składania ofert: 18.06.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Janota
Czas wytworzenia: 2014-06-05
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-06-05 godz. 13:38

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Mechatroniki i Lotnictwa WAT, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: starszy wykładowca w grupie pracowników dydaktycznych
DYSCYPLINA NAUKOWA: mechanika, budowa i eksploatacja maszyn
Termin składania ofert: 18.06.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Janota
Czas wytworzenia: 2014-06-05
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-06-05 godz. 13:35

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Mechatroniki i Lotnictwa WAT, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: starszy wykładowca w grupie pracowników dydaktycznych
DYSCYPLINA NAUKOWA: mechanika, budowa i eksploatacja maszyn
Termin składania ofert: 18.06.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Janota
Czas wytworzenia: 2014-06-05
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-06-05 godz. 13:33

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Studium Języków Obcych , 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: lektor  języka angielskiego
Termin składania ofert: 20.06.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Janota
Czas wytworzenia: 2014-06-05
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-06-05 godz. 13:30

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: profesor nadzwyczajny
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 20 czerwca 2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2014-06-03
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-06-03 godz. 10:05

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego
KONKURS NA STANOWISKO: starszy wykładowca
DYSCYPLINA NAUKOWA: profesor nadzwyczajny
Termin składania ofert: do 23.06.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Śliwińska
Czas wytworzenia: 2014-05-28
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-05-28 godz. 14:48   

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego
KONKURS NA STANOWISKO: starszy wykładowca
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki techniczne
Termin składania ofert: do 23.06.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Śliwińska
Czas wytworzenia: 2014-05-28
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-05-28 godz. 14:47   

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki techniczne
Termin składania ofert: do 23.06.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Śliwińska
Czas wytworzenia: 2014-05-28
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-05-28 godz. 14:45   

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki techniczne
Termin składania ofert: do 23.06.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Śliwińska
Czas wytworzenia: 2014-05-28
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-05-28 godz. 14:35   

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki techniczne
Termin składania ofert: do 23.06.2014 r.
 
 
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Śliwińska
Czas wytworzenia: 2014-05-28
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-05-28 godz. 14:30   

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, Wydział  Nauk  Humanistycznych  i  Społecznych
KONKURS NA STANOWISKO: profesor nadzwyczajny
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o polityce, ekonomia, prawo
Termin składania ofert: do 12.06.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Kubicka-Ciaś
Czas wytworzenia: 2014-05-27
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-05-27 godz. 15:05

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, Wydział  Nauk  Humanistycznych  i  Społecznych
KONKURS NA STANOWISKO: wykładowca
DYSCYPLINA NAUKOWA: stosunki międzynarodowe
Termin składania ofert: do 12.06.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Kubicka-Ciaś
Czas wytworzenia: 2014-05-27
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-05-27 godz. 15:00

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich, Zakład Zarządzania Kryzysowego
KONKURS NA STANOWISKO: wykładowca
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o bezpieczeństwie – dziedzina: nauki społeczne
Termin składania ofert: do 12.06.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Klinkosz
Czas wytworzenia: 2014-05-27
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-05-27 godz. 13:04

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich, Zakład Zarządzania Kryzysowego
KONKURS NA STANOWISKO: starszy wykładowca
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki techniczne
Termin składania ofert: do 12.06.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Klinkosz
Czas wytworzenia: 2014-05-27
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-05-27 godz. 13:00

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
KONKURS NA STANOWISKO: starszy wykładowca
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne
Termin składania ofert: do 12.06.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Klinkosz
Czas wytworzenia: 2014-05-27
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-05-27 godz. 12:58

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich, Zakład
Wsparcia Działań Sił Morskich
KONKURS NA STANOWISKO: starszy wykładowca
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o bezpieczeństwie
Termin składania ofert: do 12.06.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Klinkosz
Czas wytworzenia: 2014-05-27
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-05-27 godz. 12:56

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich, Zakład
Prawa Morza i Bezpieczeństwa Morskiego Państwa
KONKURS NA STANOWISKO: starszy wykładowca
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki prawne
Termin składania ofert: do 12.06.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Klinkosz
Czas wytworzenia: 2014-05-27
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-05-27 godz. 12:54

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich, Zakład
Dowodzenia Siłami Morskimi
KONKURS NA STANOWISKO: starszy wykładowca
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o bezpieczeństwie
Termin składania ofert: do 12.06.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Klinkosz
Czas wytworzenia: 2014-05-27
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-05-27 godz. 12:50

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich, Zakład
Taktyki i Sztuki Operacyjnej,
KONKURS NA STANOWISKO: profesor nadzwyczajny
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne
Termin składania ofert: do 12.06.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Klinkosz
Czas wytworzenia: 2014-05-27
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-05-27 godz. 12:48

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich, Zakład
Taktyki i Sztuki Operacyjnej
KONKURS NA STANOWISKO: profesor zwyczajny
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne
Termin składania ofert: do 12.06.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Klinkosz
Czas wytworzenia: 2014-05-27
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-05-27 godz. 12:46

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich, Zakład
Zarządzania Kryzysowego
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o bezpieczeństwie – dziedzina: nauki społeczne
Termin składania ofert: do 12.06.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Klinkosz
Czas wytworzenia: 2014-05-27
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-05-27 godz. 12:43

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne: nauki o bezpieczeństwie
Termin składania ofert: do 12.06.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Klinkosz
Czas wytworzenia: 2014-05-27
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-05-27 godz. 12:40

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne: nauki o bezpieczeństwie
Termin składania ofert: do 12.06.2014 r.
 
 
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Klinkosz
Czas wytworzenia: 2014-05-27
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-05-27 godz. 12:35

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 27 czerwca 2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2014-05-21
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-05-21 godz. 15:20

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: profesor nadzwyczajny
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 27 czerwca 2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2014-05-21
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-05-21 godz. 15:20

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Mechatroniki i Lotnictwa, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: asystent naukowo-dydaktyczny

DYSCYPLINA NAUKOWA: mechanika
Termin składania ofert: 18.06.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Janota
Czas wytworzenia: 2014-05-20
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-05-20 godz. 11:46

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Mechatroniki i Lotnictwa, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: starszy wykładowca

DYSCYPLINA NAUKOWA: mechanika
Termin składania ofert: 18.06.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Janota
Czas wytworzenia: 2014-05-20
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-05-20 godz. 11:46

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Mechaniczny, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: profesor wizytujący

DYSCYPLINA NAUKOWA: logistyka
Termin składania ofert: 09.06.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Janota
Czas wytworzenia: 2014-05-19
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-05-19 godz. 14:06

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 30.05.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2014-05-16
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-05-16 godz. 13:47

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, Studium Języków Obcych
KONKURS NA STANOWISKO: lektor/lektorka
PRZEDMIOT NAUCZANY: język angielski
Termin składania ofert: do 06.06.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: dr Edyta Łońska
Czas wytworzenia: 2014-05-15
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-05-16 godz. 13:40

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA,Wydział Cybernetyki, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: asystent

DYSCYPLINA NAUKOWA: matematyka
Termin składania ofert: 27.06.2014r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Borowska
Czas wytworzenia: 2014-05-14
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-05-15 godz. 14:50

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA,Wydział Cybernetyki, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: profesor nadzwyczajny, naukowy

DYSCYPLINA NAUKOWA: informatyka / bezpieczeństwo informacji
Termin składania ofert: 30.05.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Borowska
Czas wytworzenia: 2014-05-14
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-05-15 godz. 14:50

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA,Wydział Cybernetyki, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: asystent n-d, pełny etat

DYSCYPLINA NAUKOWA: informatyka
Termin składania ofert: 30.05.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Borowska
Czas wytworzenia: 2014-05-14
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-05-15 godz. 14:50

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA,Wydział Cybernetyki, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: asystent n-d, pełny etat

DYSCYPLINA NAUKOWA: informatyka
Termin składania ofert: 30.05.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Borowska
Czas wytworzenia: 2014-05-14
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-05-15 godz. 14:50

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA,Wydział Cybernetyki, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: asystent naukowo-dydaktyczny, pełny etat

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o zarządzaniu
Termin składania ofert: 30.05.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Borowska
Czas wytworzenia: 2014-05-14
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-05-15 godz. 14:50

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA,Wydział Cybernetyki, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: profesor nadzwyczajny n-d, pełny etat

DYSCYPLINA NAUKOWA: filozofia
Termin składania ofert: 30.05.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Borowska
Czas wytworzenia: 2014-05-14
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-05-15 godz. 14:50

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA,Wydział Cybernetyki, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: profesor zwyczajny n-d, pełny etat

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o bezpieczeństwie,  nauki o polityce
Termin składania ofert: 30.05.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Borowska
Czas wytworzenia: 2014-05-14
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-05-15 godz. 14:50

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: samodzielny pracownik naukowy

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 6 czerwca 2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2014-05-13
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-05-14 godz. 08:54

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt w Instytucie Zarządzania

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne
Termin składania ofert: 05 czerwca 2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: płk prof. dr hab. Marek Wrzosek
Czas wytworzenia: 2014-05-06
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-05-07 godz. 08:01

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt w Instytucie Zarządzania

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne
Termin składania ofert: 05 czerwca 2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: płk prof. dr hab. Marek Wrzosek
Czas wytworzenia: 2014-05-06
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-05-07 godz. 08:01

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt w Instytucie Obronności

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne
Termin składania ofert: 05 czerwca 2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: płk prof. dr hab. Marek Wrzosek
Czas wytworzenia: 2014-05-06
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-05-07 godz. 08:01

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne
Termin składania ofert: 05 czerwca 2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: płk prof. dr hab. Marek Wrzosek
Czas wytworzenia: 2014-05-06
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-05-07 godz. 08:01

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt w Instytucie Dowodzenia

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o obronności
Termin składania ofert: 05 czerwca 2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: płk prof. dr hab. Marek Wrzosek
Czas wytworzenia: 2014-05-06
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-05-07 godz. 08:01

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA,Wydział Cybernetyki, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: asystent n-d, pełny etat

DYSCYPLINA NAUKOWA: informatyka
Termin składania ofert: 30.05.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Borowska
Czas wytworzenia: 2014-04-15
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2014-04-16 godz. 09:58

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA,Wydział Cybernetyki, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: asystent n-d

DYSCYPLINA NAUKOWA: informatyka
Termin składania ofert: 30.05.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Borowska
Czas wytworzenia: 2014-04-15
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2014-04-16 godz. 09:55

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA,Wydział Cybernetyki, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: profesor nadzwyczajny n-d

DYSCYPLINA NAUKOWA: technologie informacyjne – N516
Termin składania ofert: 30.05.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Borowska
Czas wytworzenia: 2014-04-15
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2014-04-16 godz. 09:50

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA,Wydział Cybernetyki, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: profesor nadzwyczajny n-d

DYSCYPLINA NAUKOWA: technologie informacyjne – N516
Termin składania ofert: 30.05.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Borowska
Czas wytworzenia: 2014-04-15
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2014-04-16 godz. 09:46

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA,Wydział Cybernetyki, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: profesor nadzwyczajny n-d
DYSCYPLINA NAUKOWA: technologie informacyjne – N516
Termin składania ofert: 30.05.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Borowska
Czas wytworzenia: 2014-04-15
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2014-04-16 godz. 09:42

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA,Wydział Cybernetyki, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt naukowo-dydaktyczny
DYSCYPLINA NAUKOWA: technologie informacyjne – N516
Termin składania ofert: 30.05.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Borowska
Czas wytworzenia: 2014-04-15
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2014-04-16 godz. 09:33

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA,Wydział Cybernetyki, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt naukowo-dydaktyczny
DYSCYPLINA NAUKOWA: technologie informacyjne – N516
Termin składania ofert: 30.05.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Borowska
Czas wytworzenia: 2014-04-15
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2014-04-16 godz. 09:30

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA,Wydział Cybernetyki, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: asystent n-d
DYSCYPLINA NAUKOWA: technologie informacyjne – N516
Termin składania ofert: 30.05.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Borowska
Czas wytworzenia: 2014-04-15
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2014-04-16 godz. 09:28

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA,Wydział Cybernetyki, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: asystent n-d
DYSCYPLINA NAUKOWA: technologie informacyjne – N516
Termin składania ofert: 30.05.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Borowska
Czas wytworzenia: 2014-04-15
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2014-04-16 godz. 09:25

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA,Wydział Cybernetyki, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt n-d, pełny etat
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o bezpieczeństwie/nauki o obronności/nauki o polityce
Termin składania ofert: 30.05.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Borowska
Czas wytworzenia: 2014-04-15
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2014-04-16 godz. 09:22

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA,Wydział Cybernetyki, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: asystent n-d
DYSCYPLINA NAUKOWA: informatyka – kryptologia 
Termin składania ofert: 30.05.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Borowska
Czas wytworzenia: 2014-04-15
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2014-04-16 godz. 09:20

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA,Wydział Cybernetyki, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: profesor nadzwyczajny n-d.
DYSCYPLINA NAUKOWA: matematyka, zastosowania matematyki
Termin składania ofert: 30.05.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Borowska
Czas wytworzenia: 2014-04-15
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2014-04-16 godz. 09:16

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA,Wydział Cybernetyki, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: profesor  zwyczajny n-d, pełny etat
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o bezpieczeństwie, nauki o zarządzaniu
Termin składania ofert: 30.05.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Borowska
Czas wytworzenia: 2014-04-15
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2014-04-16 godz. 09:00

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA,Wydział Cybernetyki, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: profesor nadzwyczajny n-d, pełny etat
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o bezpieczeństwie
Termin składania ofert: 30.05.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Borowska
Czas wytworzenia: 2014-04-15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-04-15 godz. 15:25

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA,Wydział Cybernetyki, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: profesor zwyczajny n-d

DYSCYPLINA NAUKOWA: matematyka, zastosowania matematyki
Termin składania ofert: 30.05.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Borowska
Czas wytworzenia: 2014-04-15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-04-15 godz. 15:25

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA,Wydział Cybernetyki, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: asystent naukowo-dydaktyczny, pełny etat

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o bezpieczeństwie
Termin składania ofert: 30.05.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Borowska
Czas wytworzenia: 2014-04-15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-04-15 godz. 15:25

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
KONKURS NA STANOWISKO: profesor zwyczajny
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o polityce lub historia

Termin składania ofert: 20.05.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: mgr inż. Ewa Kubicka-Ciaś
Czas wytworzenia: 2014-04-02
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-04-03 godz. 08:50

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: profesor wizytujący

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 18 marca 2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2014-02-25
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-02-25 godz. 12:09

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
KONKURS NA STANOWISKO: wykładowca
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o bezpieczeństwie

Termin składania ofert: 25.02.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Klinkosz
Czas wytworzenia: 2014-02-14
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-02-14 godz. 16:26

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
KONKURS NA STANOWISKO: wykładowca
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o bezpieczeństwie

Termin składania ofert:
25.02.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Klinkosz
Czas wytworzenia: 2014-02-14
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-02-14 godz. 16:24

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o polityce
Termin składania ofert: 20.02.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: mgr inż. Ewa Kubicka-Ciaś
Czas wytworzenia: 2014-02-12
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-02-12 godz. 12:22

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
KONKURS NA STANOWISKO: profesor zwyczajny
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o polityce lub historia
Termin składania ofert: 20.02.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: mgr inż. Ewa Kubicka-Ciaś
Czas wytworzenia: 2014-02-12
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-02-12 godz. 12:22

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego
KONKURS NA STANOWISKO: starszy wykładowca
DYSCYPLINA NAUKOWA: geodezja i kartografia
Termin składania ofert: 24.02.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Iwona Wenclewska
Czas wytworzenia: 2014-02-07
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-02-12 godz. 12:22

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: profesor wizytujący

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 14 lutego 2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2014-01-28
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-01-28 godz. 08:40

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
KONKURS NA STANOWISKO: profesor nadzwyczajny
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o polityce
Termin składania ofert: 06.02.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: mgr inż. Ewa Kubicka-Ciaś
Czas wytworzenia: 2014-01-28
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-01-28 godz. 08:18

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
KONKURS NA STANOWISKO: profesor nadzwyczajny
DYSCYPLINA NAUKOWA: pedagogika
Termin składania ofert: 21.02.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: mgr inż. Ewa Kubicka-Ciaś
Czas wytworzenia: 2014-01-28
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-01-28 godz. 08:18

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
KONKURS NA STANOWISKO: profesor zwyczajny
DYSCYPLINA NAUKOWA: pedagogika
Termin składania ofert: 21.02.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: mgr inż. Ewa Kubicka-Ciaś
Czas wytworzenia: 2014-01-28
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-01-28 godz. 08:18

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Nowych Technologii i Chemii, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: profesor zwyczajny na czas nieokreślny
DYSCYPLINA NAUKOWA: chemia
Termin składania ofert: 21.02.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Grażyna Dornowska
Czas wytworzenia: 2014-01-23
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-01-24 godz. 11:45

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Mechaniczny, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt naukowo - dydaktyczny, pełny etat
 
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki ekonomiczne
 
Termin składania ofert: 19.02.2014 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Borowska
Czas wytworzenia: 2014-01-22
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-01-23 godz. 08:44

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Nowych Technologii i Chemii, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: profesor wizytujący, umowa na czas nieokreślony
DYSCYPLINA NAUKOWA: chemia
Termin składania ofert: 15.02.2014 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Grażyna Dornowska
Czas wytworzenia: 2014-01-15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-01-15 godz. 11:21

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Nowych Technologii i Chemii, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: profesor nadzwyczajny
DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria materiałowa  - fotonika ciekłych kryształów, ciekłe kryształy
Termin składania ofert: 15.02.2014 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Grażyna Dornowska
Czas wytworzenia: 2014-01-20
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-01-20 godz. 11:10