Jednostka Wojskowa 2305 - 2013 r.
 JEDNOSTKA WOJSKOWA 2305 ul. Marsa 80
04 – 520 Warszawa  

Przetarg na wykonanie usługi żywienia w systemie zleconym dla kadry Jednostki
w czasie szkoleń, ćwiczeń i zgrupowań
Nr ref. postępowania: 32/2013
Termin składania ofert: 02.01.2014 r. godz. 09:00

Wytwarzający/Odpowiadający: Maciej BIEDRZYCKI
Czas udostępnienia: 2013-12-24 godz. 15:40
Udostępniający: Maciej BIEDRZYCKI
Zmiana: 2014.01.02 godz. 16:13 - dodano  informację wyniku postepowania


Uwaga !!!
Zamawiający dokonał zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 19.12.2013 r. do godz. 10.00.
Jednocześnie informuję, że otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu nastąpi w dniu 19.12.2013 r. o godz. 12.00 w Siedzibie Zamawiającego.


Uwaga!!!
Zamawiający modyfikuje Formularz ofertowy w zakresie ust. 5.
Zmodyfikowany formularz ofertowy zamieszczony poniżej.
 
Przetarg na na dostawę wody mineralnej oraz soków owocowych i warzywnych.
Nr ref. postępowania: 30/2013
 
Termin składania ofert: 16.12.2013 r. godz. 09:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Agata PUŚCIAN
Czas udostępnienia: 2013-12-04 godz. 17:00
Udostępniający: Agata PUŚCIAN
Zmiana: 2013.12.09 godz. 15:15 - dodano zmodyfikowany Formularz ofertowy
Zmiana: 2013.12.14 godz. 22:31 - dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 
UWAGA!!
Zamawiający modyfikuje Formularz ofertowy w zakresie poz. 21.
Zmodyfikowany formularz ofertowy zamieszczony poniżej.
 
 
Konkurs ofert na wykonywanie badań laboratoryjnych i konsultacji medycznych w poradniach specjalistycznych.
Nr ref: 29/2013
Termin składania ofert: 11.12.2013 r. godz. 09:00
 
Wytwarzający/Odpowiadający: Agata Puścian
Udostępniający: Agata Puścian
Czas udostępnienia: 26.11.2013 r. godz. 15:49
Zmiana: 2013.12.09 godz. 12:10 - dodano Formularz ofertowy po zmianie
Zmiana: 2013.12.10 godz. 15:25 - dodano odpowiedz na zapytanie
Zmiana: 2013.12.17 godz. 15:15 - ogłoszenie o rozstrzygnięciu
 
UWAGA !!!
Zamawiający modyfikuje Cześć I SIWZ w zakresie Działu III "Wymagania dotyczace wadium"Szczegółowe informacje zamieszczone poniżej.
 
 
Przetarg na wykonanie wykonanie usługi żywienia w systemie zleconym MSD – Warszawa i Gdańsk.
Nr ref. postępowania: 28/2013
Termin składania ofert: 19.12.2013 r. godz. 09:00
 

Wytwarzający/Odpowiadający: Agata PUŚCIAN
Czas udostępnienia: 2013-11-12 godz. 15:40
Udostępniający: Agata PUŚCIAN
Zmiana: 2013.11.20 godz. 16:09 - dodano odpowiedzi na zapytania, zmodyfikowaną część I SIWZ, załącznik 1.1 i 1.2 do SIWZ/
Zmiana: 2013.11.22 godz. 11:47 - dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana: 2013.12.11 godz. 11:22 - dodano  odpowiedzi na zapytania
Zmiana: 2013.12.16 godz. 12:02 - dodano  informację o modyfikacji SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
Zmiana: 2013.12.20 godz. 15:15 - dodano  informację wyniku postepowania w zakresie zadania nr 2
 
UWAGA
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 28.10.2013 r. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.10.2013 r. o godzinie 10.00.
 
 
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu informatyczmego.
Nr ref. postępowania: 27/2013
Termin składania ofert 25.10.2013r.godz. 09.00.
 
 
Wytwarzający/ Odpowiadający: Przemysław JEZIOREK
Udostępniający: Przemysław JEZIOREK
Czas udostępnienia: 2013-10-16 godz. 15.00
Zmiana:2013.10.22 godz. 16:00 - dodano odpowiedzi na zapytania
Zmiana:2013.10.24 godz. 15:40 - dodano odpowiedzi na zapytania
Zmiana:2013.10.24 godz. 15:40 - dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana:2013.11.06 godz. 15.40 - dodano informację o wyniku postępowania
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Przetarg nieograniczony na dostawę konstrukcji z betonu zbrojonego.
Nr ref. postępowania: 26/2013
Termin składania ofert 18.10.2013 r.godz. 09.00. 
Wytwarzający/ Odpowiadający: Maciej BIEDRZYCKI
Udostępniający: Maciej BIEDRZYCKI
Czas udostępnienia: 2013-10-09 godz. 18.50
Zmiana:201 3.10.15 godz. 14:55 - dodano odpowiedzi na zapytania
Zmiana: 2013.10.22 godz. 18.14 /dodano informację o wyniku postępowania/
 
 
Przetarg nieograniczony na dostawę baterii oraz nawigacji GPS.
Nr ref. postępowania: 25/2013
Termin składania ofert 18.10.2013 r.godz. 09.00.
 
Wytwarzający/ Odpowiadający: Przemysław JEZIOREK
Udostępniający: Przemysław JEZIOREK
Czas udostępnienia: 2013-10-09 godz. 16.40 
Zmiana: 2013.10.15 godz. 15:00 - dodano odpowiedź na pytania
Zmiana: 2013.10.23 godz. 15.40 - dodano informację o wyniku postępowania
Zmiana: 2013.11.06 godz. 15.40 - dodano informację o wyniku postępowania

Przetarg ograniczony na wykonywanie usługi całodobowej ochrony pracowników, obiektów, urządzeń i mienia Jednostki Wojskowej przez Specjalistyczną Uzbrojoną Formację Ochronną
Nr ref. postępowania: 23/2013
UWAGA! Zamawiający dokonał zmian  w "Ogłoszeniu" - szczegółowe informacje zawarte są w odpowiedzi na zapytanie do treści ogłoszenia oraz w "Ogłoszeniu dodatkowym".
Nowy termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym: 21.10.2013 r. godz. 09:00
 
Wytwarzający/Odpowiadający: Maciej BIEDRZYCKI
Czas udostępnienia: 2013-09-13 godz. 11:00
Udostępniający: Maciej BIEDRZYCKI
Zmiana: 2013.09.18 godz. 15:35 - dodano odpowiedzi na pytania do treści ogłoszenia
Zmiana: 2013.09.26 godz. 13:35 - dodano odpowiedzi na pytania do treści ogłoszenia
Zmiana: 2013.12.12 godz. 13:13 - dodano informację o wyniku postępowania
 


Przetarg ograniczony na wykonywanie usług przeglądu, diagnostyki, naprawy sprzętu optycznego i noktowizyjnego w 2013 r.
Nr ref. postępowania: 22/2013
Termin składania wniosków: 05.09.2013 r. godz. 09:00

Wytwarzający/Odpowiadający: Agata PUŚCIAN
Czas udostępnienia: 2013-08-26 godz. 14:45
Udostępniający: Agata PUŚCIAN
Zmiana: 2013.09.27 godz. 12:40 /dodano informację o wyniku postępowania/
 

Przetarg nieograniczony na dostawę słuchawek ochronnych, aktywnych.
Nr ref. postępowania: 21/2013
Termin składania ofert: 09.08.2013 r. godz. 09:00
 

 

Wytwarzający/ Odpowiadający: Maciej BIEDRZYCKI
Udostępniający: Maciej BIEDRZYCKI
Czas udostępnienia: 2013-07-31 godz.15.45
Zmiana: 2013.08.19 godz. 15:55 - dodano informację o wyniku postępowania
Zmiana: 2013.08.27 godz. 11:15 - dodano zmienioną informację o wyniku postępowania
Zmiana: 2013.09.11 godz. 12:50 - dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Przetarg nieograniczony na dostawę elementów zestawów mikrofonowo – słuchawkowych oraz aktywnych ochronników słuchu.
Nr ref. postępowania: 20/2013
Termin składania ofert 19.07.2013 r.godz. 09.00.
 
 
Wytwarzający/ Odpowiadający: Przemysław JEZIOREK
Udostępniający: Przemysław JEZIOREK
Czas udostępnienia: 2013-07-11 godz. 13.00
Zmiana: 2013.07.19 godz. 13:10 - dodano informację o wyniku postępowania
 

Przetarg nieograniczony na kurs prawa jazdy.
Nr ref. postępowania: 18/2013
Termin składania ofert: 13.06.2013 r.godz. 09:00

Wytwarzający/ Odpowiadający: Maciej BIEDRZYCKI
Udostępniający: Maciej BIEDRZYCKI
Czas udostępnienia: 2013-06-05 godz.16.30
Zmiana: 2013.06.10 godz. 15:40 - dodano odpowiedź na pytanie
Zmiana: 2013.06.10 godz. 15:40 - dodano zmieniony Opis przedmiotu zamówienia
Zmiana: 2013.06.25 godz. 12:15 - dodano informację o wyniku postępowania

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Przetarg ograniczony na wykonanie usługi 3 konserwacji okresowych oraz napraw systemu alarmowego, telewizji przemysłowej i kontroli dostępu w Jednostce Wojskowej w 2013 r. w kompleksie Warszawa.
Nr ref. postępowania: 19/2013
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym: 12.06.2013 r.godz. 10:00

Wytwarzający/Odpowiadający: Maciej BIEDRZYCKI
Udostępniający: Maciej BIEDRZYCKI
Czas udostępnienia: 2013-06-04 godz.14.30

Zmiana: 2013.07.08 godz. 15:30 - dodano informację o wyniku postępowania

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących.
Nr ref. postępowania: 17/2013
Termin składania ofert 29.05.2013 r. godz. 09.00
.


Wytwarzający/ Odpowiadający: Przemysław JEZIOREK
Udostępniający: Przemysław JEZIOREK
Czas udostępnienia: 2013-05-17 godz. 10.15
Zmiana: 2013.06.28 godz. 15:00 /dodano informację o wyniku postępowania /


 

Przetarg ograniczony na wykonanie usługi 3 konserwacji okresowych oraz napraw systemu alarmowego, telewizji przemysłowej i kontroli dostępu w Jednostce  Wojskowej w 2013 r. w kompleksie Warszawa.
Nr ref. postępowania: 15/2013
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym: 20.05.2013 r.godz. 10:00

Wytwarzający/ Odpowiadający: Maciej BIEDRZYCKI
Udostępniający: Maciej BIEDRZYCKI
Czas udostępnienia: 2013-05-10 godz.12.45

Zmiana: 2013.05.13 godz. 11:30 - dokonano zmiany załącznika nr 7 /kolumna 2. i 3./. 

Zmiana: 2013.05.29 godz. 16:10 - dodano informację o wyniku postępowania/

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

UWAGA
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 20.05.2013 r. do godziny 09.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.05.2013 r. o godzinie 10.00.

Przetarg nieograniczony na dostawę baterii, elementów zasilających oraz materiałów jednorazowych.
Nr ref. postępowania: 16/2013; Termin składania ofert 17.05.2013 r.godz. 09.00


Wytwarzający/ Odpowiadający: Przemysław JEZIOREK
Udostępniający: Przemysław JEZIOREK
Czas udostępnienia: 2013-05-09 godz. 15.20
Zmiana: 2013.05.14 godz. 16:15 /dodano odpowiedzii na pytania/
Zmiana: 2013.05.15 godz. 15:45 /dodano odpowiedzii na pytania/
Zmiana: 2013.05.20 godz. 14:25 /dodano informację o wyniku postępowania/

___________________________________________________________________________________________________

Przetarg na wykonanie usług obsługowo – remontowych pojazdów mechanicznych znajdujących się na wyposażeniu Jednostki Wojskowej
Nr ref. postępowania: 14/2013

Termin składania ofert: 09.05.2013 r. godz. 09:00

Wytwarzający/Odpowiadający: Agata PUŚCIAN
Czas udostępnienia: 2013-04-29 godz. 16:20
Udostępniający: Agata PUŚCIAN
Zmiana: 2013.05.14 godz. 09:14 /dodano informację o wyniku postępowania w zakresie zadania 1,2/
Zmiana: 2013.05.28 godz. 15:38 /dodano informację o wyniku postępowania w zakresie zadania 3//


    

Uwaga !!!

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 15.05.2013 r. do godz. 9.00.
Jednocześnie informuję, że otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu nastąpi w dniu15.05.2013 r. o godz. 10.00 w Siedzibie Zamawiającego.
 
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych.
Nr ref. postępowania: 13/2013
Termin składania ofert: 10.05.2013 r.godz. 09:00

Wytwarzający/ Odpowiadający: Maciej BIEDRZYCKI
Udostępniający: Maciej BIEDRZYCKI
Czas udostępnienia: 2013-04-26 godz.14.30
Zmiana: 2013.05.09 godz. 16:15 /dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/
Zmiana: 2013.05.09 godz. 16:15 /dodano odpowiedzi na pytania/
Zmiana: 2013.06.04 godz. 10:20 /dodano informację o wyniku/


Uwaga !!!

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 26.04.2013 r. do godz. 9.00.
Jednocześnie informuję, że otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu nastąpi w dniu 26.04.2013 r. o godz. 10.00 w Siedzibie Zamawiającego.
Uwaga !:

Zamawiający modyfikuje Część I -  Instrukcję dla Wykonawców.

Przetarg na wykonanie usługi szkolenia specjalistycznego w dziedzinie nurkowania dla żołnierzy.
Nr ref. postępowania: 10/2013

Termin składania ofert: 25.04.2013 r. godz. 09:00

Wytwarzający/Odpowiadający: Agata PUŚCIAN
Czas udostępnienia: 2013-04-09 godz. 15:40
Udostępniający: Agata PUŚCIAN
Zmiana: 2013.04.17 godz. 13:05 /dodano zmodyfikowaną część I Instrucję dla Wykonawców/
Zmiana: 2013.04.23 godz. 14:00 /dodano zmodyfikowaną część I Instrucję dla Wykonawców oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/
Zmiana: 2013.05.29 godz. 15:44 /dodano informację o wyniku postępowania /

__________________________________________________________________________________________________

Uwaga !!!
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 22.04.2013 r. do godz. 9.00.
Jednocześnie informuję, że otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu nastąpi w dniu 22.04.2013 r. o godz. 10.00 w Siedzibie Zamawiającego.

Przetarg na świadczenie usługi wynajmu samolotu wraz z niezbędną infrastrukturą do wykonywania oraz zabezpieczenia skoków spadochronowych dla kadry Jednostki Wojskowej.
Nr ref. postępowania: 12/2013

Termin składania ofert: 18.04.2013 r. godz. 09:00


Wytwarzający/Odpowiadający: Agata PUŚCIAN
Czas udostępnienia: 2013-04-09 godz. 16:00
Udostępniający: Agata PUŚCIAN
Zmiana: 2013.04.17 godz. 12:37 /dodano Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ oraz inf.o zmianie terminu składania i otwarcia ofert, ogloszenie o zmianie ogłoszenia/
Zmiana: 2013.04.30 godz. 15:20 /dodano informację o wyniku postępowania/

 


 

Przetarg na na wykonywanie usług obsługowych i remontowych jednostek pływających, silników stacjonarnych i zaburtowych oraz systemów instalacji elektrycznych tych jednostek.
Nr ref. postępowania: 11/2013

Termin składania ofert: 16.05.2013 r. godz. 09:00

Wytwarzający/Odpowiadający: Mariusz FORTUNA
Udostępniający: Mariusz FORTUNA
Czas udostępnienia: 2013-04-09 godz. 13:00

Zmiana: 2013.05.21 godz. 16:50 /dodano Informację o wyniku postępowania/           

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Uwaga:
Zgodnie z zapisami art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkoleń Cisco, SkyWAN Satellite Networks, Microsoft, IBM Lotus Domino, VMware (nr ref.: 08/2013, ogłoszenie nr:115312-2013), Zamawiający dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zmiany Opisu Przedmiotu Zamówienia w zakresie zadania nr 4.
W związku ze zmianą treści SIWZ, opublikowaniem nowego ogłoszenia Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 15.04.2013 r. godz. 9:00 oraz zmienia termin otwarcia ofert, który odbędzie się dnia 15.04.2013r. o godz. 10.00.
Przetarg nieograniczony na na przeprowadzenie szkoleń Cisco, SkyWAN Satellite Networks, Microsoft, IBM Lotus Domino, VMware.
Nr ref. postępowania: 08/2013
Termin składania ofert: 03.04.2013 r. godz. 09.00
Wytwarzający/ Odpowiadający: Przemysław JEZIOREK
Udostępniający: Przemysław JEZIOREK
Czas udostępnienia: 2013-03-22 godz.13.30
Zmiana: 2013.03.29 godz. 10:40 /dodano odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ/
Zmiana: 2013.04.02 godz. 15:40 /zmiana ogłoszenia, modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia/
Zmiana: 2013.04.11 godz. 16:15 /dodano odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ/
Zmiana: 2013.04.19 godz. 09:30 /dodano Informację o wyniku postępowania/
___________________________________________________________________________________ 
Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi  transportu – spedycji uzbrojenia i sprzętu wojskowego  /UiSW/.Nr ref. postępowania: 09/2013
Termin składania ofert 29.03.2013 r.godz. 09.00

Wytwarzający/ Odpowiadający: Wojciech ARCYZ
Czas udostępnienia: 2013-03-21 godz.12.45
Udostępniający: Wojciech ARCYZ
Zmiana: 2013.03.29  godz. 12:10 /dodano Informację o wyniku postępowania/

________________________________________________________________________
Przetarg ograniczony na Wykonywanie usługi 4 konserwacji okresowych oraz napraw systemu alarmowego, telewizji przemysłowej i kontroli dostępu w Jednostce Wojskowej 2305 w 2013 r.
Nr ref. postępowania: 06/2013
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym 18.03.2013 r. godz. 10:00 

Wytwarzający/ Odpowiadający: Wojciech ARCYZ
Czas udostępnienia: 2013-03-07 godz.18.30
Udostępniający: Wojciech ARCYZ

Zmiana: 2013.04.08  godz. 13:25 /dodano Informację o wyniku postępowania/

________________________________________________________________________________

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi żywienia w systemie zleconym dla kadry Jednostki w czasie szkoleń, ćwiczeń i zgrupowań w m. Drawsko Pomorskie.
Nr ref. postępowania: 05/2013
Termin składania ofert: 04.03.2013 r. godz. 09.00
Wytwarzający/ Odpowiadający: Wojciech ARCYZ
Udostępniający: Wojciech ARCYZ
Czas udostępnienia: 2013-02-22 godz.14.20
Zmiana: 2013.03.07  godz. 18:15 /dodano Informację o wyniku postępowania/
 _____________________________________________________________________________________________________
 
Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi żywienia w systemie zleconym dla kadry Jednostki w czasie szkoleń, ćwiczeń i zgrupowań w m. Drawsko Pomorskie.
Nr ref. postępowania: 04/2013
Termin składania ofert: 21.02.2013 r. godz. 09.00
 
Wytwarzający/ Odpowiadający: Wojciech ARCYZ
Udostępniający: Wojciech ARCYZ
Czas udostępnienia: 2013-02-12 godz.15.40
Zmiana: 2013.02.22  godz. 12:55 /dodano Informację o wyniku postępowania/
____________________________________________________________________________________________________
Uwaga!!!
Dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
 
Przetarg nieograniczony na wykonanie usług obsługowo – remontowych pojazdów mechanicznych,urządzeń dźwigowych na podwoziach samochodowych znajdujących się na wyposażeniu Jednostki Wojskowej 2305.
Nr ref. postępowania: 02/2013
Termin składania ofert: 26.02.2013 r. godz. 09:00

Wytwarzający/Odpowiadający: Agata PUŚCIAN
Czas udostępnienia: 2013-01-21 godz. 12:20
Udostępniający: Agata PUŚCIAN
Zmiana: 2013.01.25  godz. 12:00 /dodano odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ/
Zmiana: 2013.02.01 godz. 15.05 /dodano odpowiedzi na zapytania oraz zmodyfikowane Załączniki nr 1.8 i 1.9/
Zmiana: 2013.02.04 godz. 09.00 /dodano ogłoszenia o zmianie ogłoszenia/
Zmiana: 2013.01.25  godz. 12:00 /dodano odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ/
Zmiana: 2013.02.19  godz. 16:50 /dodano odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ/
Zmiana: 2013.03.04  godz. 15:47 /dodano informację o wyniku postępowania w zakresie zadania nr 7/
Zmiana: 2013.03.07  godz. 15:35 /dodano informację o wyniku postępowania w zakresie zadania nr 10/
Zmiana: 2013.03.08  godz. 15:35 /dodano informację o wyniku postępowania w zakresie zadania nr 1,2,5,14/
Zmiana: 2013.03.19  godz. 17:13 /dodano informację o wyniku postępowania w zakresie zadania nr 3,4,6,13,15/
Zmiana: 2013.03.25  godz. 16:33 /dodano informację o wyniku postępowania w zakresie zadania nr 11,12
Zmiana: 2013.04.05  godz. 13:35 /dodano informację o wyniku postępowania w zakresie zadania nr 8,9


Usługa zakwaterowania i wyżywienia żołnierzy w systemie zleconym w czasie obozu kondycyjno-narciarskiego
Nr ref: 03/2013
Termin składania ofert: 28.01.2013 r. godz. 09:00 
Wytwarzający/Odpowiadający: Mariusz FORTUNA
Udostępniający: Mariusz FORTUNA
Czas udostępnienia: 18.01.2013 r. godz. 13:45
Zmiana: 2013.01.28  godz. 14:30 /dodano Informację o wyniku postępowania/
___________________________________________________________________________________________________
Przetarg nieograniczony na dostawę wody mineralnej oraz soków owocowych.
Nr ref. postępowania: 01/2013
Termin składania ofert 21.01.2013 r.godz. 09.00
Wytwarzający/ Odpowiadający: Wojciech ARCYZ
Udostępniający: Wojciech ARCYZ
Czas udostępnienia: 2013-01-11 godz.14.15
Zmiana: 2013.01.25  godz. 14:00 /dodano Informację o wyniku postępowania/
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Uwaga !!!
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 26.04.2013 r. do godz. 9.00.
Jednocześnie informuję, że otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu nastąpi w dniu 26.04.2013 r. o godz. 10.00 w Siedzibie Zamawiającego.

Przetarg ograniczony na wykonanie usługi 3 konserwacji okresowych oraz napraw systemu alarmowego, telewizji przemysłowej i kontroli dostępu w Jednostce Wojskowej w 2013 r. w kompleksie Warszawa.
Nr ref. postępowania: 19/2013
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym: 12.06.2013 r.godz. 10:00

  • ogłoszenie
  • załącznik nr 1
  • załącznik nr 2
  • załącznik nr 3
  • załącznik nr 4
  • załącznik nr 5
  • załącznik nr 6
  • załącznik nr 7

Wytwarzający/ Odpowiadający: Maciej BIEDRZYCKI
Udostępniający: Maciej BIEDRZYCKI
Czas udostępnienia: 2013-06-04 godz.14.30