Porozumienie MON i CBA


21 października 2013 r. pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej i Szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego zostało zawarte porozumienie w sprawie okreslenia zasad współpracy resortu obrony narodowej i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, którego celem jest zaciśnienie współpracy w zakresie przeciwdziałania zjawiskom korupcyjnym, prewencji oraz wdrażania coraz skuteczniejszych mechanizmów antykorupcyjnych w resorcie obrony narodowej.
Porozumienie reguluje w szczególności wymianę informacji, materiałów i analiz, jak też ich wspólne sporządzanie, dotyczących szeroko rozumianych zagrożeń korupcyjnych.

Współpraca przewiduje udzielanie niezbędnych konsultacji w celu dokonania wyboru najskuteczniejszych środków prewencji antykorupcyjnej oraz realizację zadań edukacyjno-szkoleniowych i kontrolnych.