Jednostka Wojskowa 2305 - 2012 r.

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi żywienia w systemie zleconym dla kadry Jednostki w czasie szkoleń, ćwiczeń i zgrupowań.Nr ref. postępowania: 51/2012
Termin składania ofert 07.01.2013 r.godz. 09.00
Wytwarzający/ Odpowiadający: Wojciech ARCYZ
Udostępniający: Wojciech ARCYZ
Czas udostępnienia: 2012-12-28 godz.14.45
Zmiana: 2013.01.11  godz. 12:30 /dodano Informację o wyniku postępowania/
_______________________________________________________________________________________________________
 
Przetarg na dostawę łodzi bojowych specjalnych.
Nr ref. postępowania: 02/MIL/Inż-Chem/2012
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 16.01.2013 r.
      
       
Wytwarzający/Odpowiadający: Mariusz Fortuna
Udostępniający: Mariusz Fortuna
Czas udostępnienia: 2012.12.21 godz. 10:50
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Przetarg
Uwaga!!!
Zamawiajacy modyfikuje Załącznik nr 1 " Formularz oferty" w  zakresie pkt.9
Uwaga!!!
Zamawiajacy modyfikuje część II SIWZ - wzór umowy w zakresie &12 ust. 3
Przetarg nieograniczony na dostawę 3(trzech)zestawów nurkowych głębinowych.
Nr ref. postępowania: 47/2012
Termin składania ofert 06.12.2012 r.godz. 09.00 

Wytwarzający/ Odpowiadający: Agata PUŚCIAN
Czas udostępnienia: 2012-11-27 godz.15.20
Udostępniający: Agata PUŚCIAN
Zmiana: 2012.11.28 godz. 12.15 /modyfikacja Części II SIWZ/
Zmiana: 2012.11.29 godz. 16.54 /modyfikacja Załącznika nr 1/
Zmiana: 2012.12.03 godz. 15.50 /dodano odpowiedzi na zapytania oraz zmodyfikowany Załącznik nr 5/
Zmiana: 2012.12.04 godz. 09.40 /dodano odpowiedź na zapytanie/

Zmiana: 2012.12.17  godz. 15:45 /dodano Informację o wyniku postępowania/

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
Konkurs ofert na wykonywanie badań laboratoryjnych i konsultacji medycznych w poradniach specjalistycznych.
Nr ref: 48/2012
Termin składania ofert: 11.12.2012 r. godz. 09:00 
       
         
Wytwarzający/Odpowiadający: Mariusz FORTUNA
Udostępniający: Mariusz FORTUNA
Czas udostępnienia: 27.11.2012 r. godz. 14:45 
Zmiana: 07.12.2012 r. godz. 10:15 /dodano odpowiedzi na pytania/
Zmiana: 21.12.2012 r. godz. 13:00 /dodano ogłoszenie o rozstrzygnięciu/
 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Uwaga!!!
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 03.12.2012 r. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.12.2012 r.
o godzinie 10.00.
Uwaga!!!
Zamawiajacy modyfikuje Rozdział II ust 10 część I SIWZ - Instrukcji dla Wukonawców w zakresie terminu składania ofert:
"Ofertę należy przesłać w zamkniętej kopercie do dnia 30.11.2012 r. do godz. 09.00"
 
 
Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia teleinformatycznego, urządzeń sieciowych oraz drukarek
do wydruku specjalnego.
Nr ref. postępowania: 46/2012
Termin składania ofert 30.11.2012 r.godz. 09.00
 
Wytwarzający/ Odpowiadający: Przemysław JEZIOREK
Udostępniający: Przemysław JEZIOREK
Czas udostępnienia: 2012-11-22 godz.14.35
Zmiana: 2012.11.23 godz. 12.25 /dodano odpowiedzi na zapytania/
Zmiana: 2012.11.27 godz. 12.55 /dodano odpowiedzi na zapytania/
Zmiana: 2012.11.28 godz. 12.15 /modyfikacja Części I SIWZ/
Zmiana: 2012.11.29 godz. 15.25 /dodano odpowiedzi na zapytania/
Zmiana: 2012.11.29 godz. 15.25 /zmiana terminu składania i otwarcia ofert/
Zmiana: 2012.11.30 godz. 11.45 /dodano odpowiedzi na zapytania/
Zmiana: 2012.12.05  godz. 14:30 /dodano Informację o wyniku postępowania/
 

Przetarg nieograniczony na dostawę elementów konstrukcyjnych stalowych.
Nr ref. postępowania: 45/2012
Termin składania ofert 29.11.2012 r.godz. 09.00

Wytwarzający/ Odpowiadający: Wojciech ARCYZ
Udostępniający: Wojciech ARCYZ
Czas udostępnienia: 2012-11-19 godz.14.55

Zmiana: 2012.11.26 godz. 15.30 /informacja o unieważnieniu postępowania/

_____________________________________________________________________________________________________ 

Przetarg nieograniczony na dostawę elementów muru oporowego.

Nr ref. postępowania: 44/2012
Termin składania ofert: 26.11.2012 r. godz. 09:00
Nowy termin składania ofert: 28.11.2012 r. godz 9:00
    
Zamawiający dokonuje zmiany: Ogłoszenia (termin dostawy: 20.12.2012r.)
 
Zamawiający dokonuje zmiany: Ogłoszenia i Opisu przedmiotu zamówienia

 


Wytwarzający/ Odpowiadający: Mariusz FORTUNA
Udostępniający: Mariusz FORTUNA
Czas udostępnienia: 16.11.2012 godz.14:30
Zmiana: 19.11.2012 godz. 16:15 /dodano Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz Część III - opis przedmiotu zamówienia (zmieniony)/
Zmiana: 23.11.2012 godz.14:15 /dodano Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz udzielono odpowiedzi na pytania do treści SIWZ/
Zmiana: 28.11.2012 r. godz. 15:00 /dodano Informację o wyniku postępowania/
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Uwaga:W związku z pytaniami dotyczącymi SIWZ, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 26.11.2012 r. do godziny 09.00. Jednocześnie informuje, że otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu odbędzie się o godzinie 10.00 w siedzibie Zamawiającego.
 
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług systemu przywoławczego wraz z dostawą terminali oraz kart z urządzeniami do transmisji danych i monitorowania pozycji pojazdu lub osoby.
Nr ref. postępowania: 43/2012
Termin składania ofert 23.11.2012 r.godz. 09.00
Wytwarzający/ Odpowiadający: Przemysław JEZIOREK
Udostępniający: Przemysław JEZIOREK
Czas udostępnienia: 2012-11-15 godz.13.50
Zmiana: 2012.11.21 godz. 15.40 /dodano odpowiedzi na zapytanie/
Zmiana: 2012.11.29  godz. 15:30 /dodano Informację o wyniku postępowania/
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia i materiałów teleinformatycznych, urządzeń sieciowych oraz drukarek do wydruku specjalnego.
Nr ref. postępowania: 42/2012
Termin składania ofert 16.11.2012 r.godz. 09.00
 
Wytwarzający/ Odpowiadający: Przemysław JEZIOREK
Udostępniający: Przemysław JEZIOREK
Czas udostępnienia: 2012-11-08 godz.15.15
Zmiana: 2012.11.13 godz. 11.30 /dodano odpowiedzi na zapytania/
Zmiana: 2012.11.21 godz. 10.35 /dodano informację o wyniku postępowania/
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Uwaga!!!
Zamawiajacy modyfikuje część I SIWZ - Instrukcja dla Wukonawców w zakresie Rozdziału XV i nadaje nowe brzmienie:
 

Rozdział XV
Termin wykonania umowy
Wymagany termin realizacji umowy do dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2013 roku.

 
Przetarg nieograniczony na dostawę stacji satelitarnej specjalnej VSAT na platformie mobilnej.
Nr ref. postępowania: 38/2012
Termin składania ofert 10.12.2012 r.godz. 09.00
 
 
Wytwarzający/ Odpowiadający: Przemysław JEZIOREK
Udostępniający: Przemysław JEZIOREK
Czas udostępnienia: 2012-11-05 godz.08.20
Zmiana: 2012.11.21 godz. 12.10 /dodano odpowiedzi na zapytania/
Zmiana: 2012.11.28 godz. 12.00 /dodano odpowiedzi na zapytania/
Zmiana: 2012.11.28 godz. 12.10 /modyfikacja Części I SIWZ/
Zmiana: 2012.12.03 godz. 12.05 /dodano odpowiedzi na zapytania/
Zmiana: 2013.01.18 godz. 12:40 /dodano zawiadomienie o wyborze oferty/
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Przetarg nieograniczony na wynajem pasma satelitarnego.
Nr ref. postępowania: 32/2012
Termin składania ofert 10.12.2012 r. godz. 09.00
 
 
Wytwarzający/ Odpowiadający: Przemysław JEZIOREK
Udostępniający: Przemysław JEZIOREK
Czas udostępnienia: 2012-11-05 godz.08.10
Zmiana: 2012.11.08 godz. 15.50 /dodano odpowiedzi na zapytania/
Zmiana: 2012.11.14 godz. 12.15 /dodano odpowiedzi na zapytania/
Zmiana: 2012.12.19 godz. 12:00 /dodano zawiadomienie o wyborze oferty/
____________________________________________________________________________________________________ 
Uwaga !!!
Zamawiający przedłuża  termin składania ofert do dnia 20.11.2012 r.  do godz. 9.00.
Jednocześnie informuję, że otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu nastąpi w dniu 20.11.2012 r. o godz. 11.00 w Siedzibie Zamawiającego.
 
Uwaga !!!
Zamawiajacy modyfikuje SIWZ.
 Poniżej do pobrania  zmodyfikowane części SIWZ.
Przetarg nieograniczony na dostawę 3(trzech) zestawów nurkowych głębinowych.
Nr ref. postępowania: 40/2012
Termin składania ofert: 14.11.2012 r.godz. 09.00

       
Wytwarzający/ Odpowiadający: Agata PUŚCIAN
Czas udostępnienia: 2012-10-29 godz.13.00
Udostępniający: Agata PUŚCIAN
Zmiana: 2012.11.06 godz. 13.58 /dodano odpowiedzi na zapytania/    
Zmiana: 2012.11.08 godz. 16.53 /dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/
Zmiana: 2012.11.12 godz.17.12  /dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/   
Zmiana: 2012.11.12 godz. 17.25 /dodano odpowiedzi na zapytania/
Zmiana: 2012.11.13 godz. 15.07 /dodano odpowiedzi na zapytania oraz zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ/
Zmiana: 2012.11.14 godz. 14.48 /dodano odpowiedzi na zapytania/
Zmiana: 2012.11.16 godz. 11.02 /dodano odpowiedzi na zapytania/
Zmiana: 2012.11.22 godz. 15.23 /dodano informację o wyniku postępowania/
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
Przetarg na dostawę łodzi bojowych specjalnych.
Nr ref. postępowania: 01/MIL/Inż-Chem/2012
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 01.11.2012 r.
      
       
Wytwarzający/Odpowiadający: Mariusz Fortuna
Udostępniający: Mariusz Fortuna
Czas udostępnienia: 2012.10.24 godz. 13:00
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  
Przetarg nieograniczony na dostawę podkładów kolejowych drewnianych w ilości 10 000 sztuk.
Nr ref. postępowania: 39/2012
Termin składania ofert: 25.10.2012 r. godz. 09:00
          
ogłoszenie
strona tytułowa SIWZ
część I - instrukcja dla wykonawców
część II - wzór umowy
część III - opis przedmiotu zamówienia
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
 
Wytwarzający/ Odpowiadający: Wojciech ARCYZ
Udostępniający: Wojciech ARCYZ
Czas udostępnienia: 2012-10-16 godz.15.25
Zmiana: 2012.10.23 godz. 13.25 /informacja o unieważnieniu postępowania/
___________________________________________________________________________________________________________________
 
 
Przetarg nieograniczony na dostawę elementów zestawów mikrofonowo – słuchawkowych.
Nr ref. postępowania: 37/2012
Termin składania ofert 18.10.2012 r.godz. 09.00
 
Wytwarzający/ Odpowiadający: Przemysław JEZIOREK
Udostępniający: Przemysław JEZIOREK
Czas udostępnienia: 2012-10-09 godz.13.20
Zmiana: 2012.10.22 godz. 15.30 /dodano informację o wyniku postępowania/
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu biurowego oraz sprzetu fotograficznego i RTV.
Nr ref. postępowania: 36/2012
Termin składania ofert 17.10.2012 r.godz. 09.00
 
Uwaga !!!
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 23.10.2012 r. do godz.09.00.
Jednocześnie informuję, że otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu nastąpi w dniu
23.10.2012 r. o godz. 10.00 w Siedzibie Zamawiającego.


Ogłoszenie
strona tytułowa SIWZ
część I - instrukcja dla wykonawców
część II - wzór umowy
część III - opis przedmiotu zamówienia
załącznik nr 1.1
załącznik nr 1.2
załącznik nr 1.3
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
 

Wytwarzający/ Odpowiadający: Wojciech ARCYZ
Udostępniający: Wojciech ARCYZ
Czas udostępnienia: 2012-10-08 godz.15.40
Zmiana: 12-10-2012 godz 12.30: /przedłużono termin składania ofert/
Zmiana: 16-10-2012 godz. 14.20 /dodano odpowiedzi na zapytania/
Zmiana: 18-10-2012 godz. 13.35 /dodano odpowiedzi na zapytania/
Zmiana: 14-11-2012 godz. 13.50 /dodano informację o wyniku postępowania/
 __________________________________________________________________________________________________
 
Przetarg nieograniczony na dostawę 3 (trzech) zestawów nurkowych głębinowych.
Nr ref. postępowania: 35/2012
Termin składania ofert: 12.10.2012 r. godz. 09:00

Wytwarzający/ Odpowiadający: Agata PUŚCIAN
Udostępniający: Agata PUŚCIAN
Czas udostępnienia: 28.09.2012 r. godz. 13:30
Zmiana: 2012.10.09 godz. 15.23 /dodano odpowiedzi na zapytania/
Zmiana: 2012.10.15 godz. 13.47 /dodano informację o wyniku postępowania/

________________________________________________________________________________________________________________

Przetarg nieograniczony na dostawę źródeł zasilania (akumulatorów i baterii) oraz elementów zasilających.
Nr ref. postępowania: 34/2012
Termin składania ofert 04.10.2012 r.godz. 09.00

 

Wytwarzający/ Odpowiadający: Przemysław JEZIOREK
Udostępniający: Przemysław JEZIOREK
Czas udostępnienia: 2012-09-24 godz.12.00
Zmiana: 2012.10.01 godz. 15:10 /dodano odpowiedź na zapytanie do SIWZ/
Zmiana: 2012.10.04 godz. 16.00 /dodano informację o wyniku postpowania/
 
 
 
 

Przetarg nieograniczony na dostawę okularów ochronnych w ilości 200 kpl.
Nr ref. postępowania: 31/2012
Termin składania ofert: 28.09.2012 r. godz. 09:00
 
 
Wytwarzający/ Odpowiadający: Wojciech ARCYZ
Czas udostępnienia: 2012-09-18 godz.15.30
Zmiana: 2012.09.24 godz. 15.10 /dodano odpowiedzi na zapytania do SIWZ/
Zmiana: 2012.10.01 godz. 15.10 /dodano o wyniku postpowania/
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych drogą satelitarną.
Nr ref. postępowania: 29/2012
Termin składania ofert 14.09.2012 r.godz. 09.00

Wytwarzający/ Odpowiadający: Przemysław JEZIOREK
Udostępniający: Przemysław JEZIOREK
Czas udostępnienia: 2012-09-06 godz.12.45
Zmiana: 2012.09.20 godz. 13.35 /dodano informację o wyniku postępowania/
 
________________________________________________________________________________________________________________________
 
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych i teleinformatycznych.
Nr ref. postępowania: 28/2012
Termin składania ofert 03.09.2012 r.godz. 09.00
Wytwarzający/ Odpowiadający: Przemysław JEZIOREK
Udostępniający: Przemysław JEZIOREK
Czas udostępnienia: 2012-08-24 godz.14.50
Zmiana: 2012.09.24 godz. 15.25 /dodano informację o wyniku postępowania/
 _____________________________________________________________________________________________________
      
Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie wykonania przegladu i legalizacji aparatów nurkowych.
Nr ref. postępowania: 27/2012
Termin składania ofert 03.09.2012 r.godz. 09.00
 
Wytwarzający/ Odpowiadający: Mariusz FORTUNA
Udostępniający: Mariusz FORTUNA
Czas udostępnienia: 2012-08-24 godz.11.45
Zmiana: 2012.09.03 godz. 14.50 /dodano informację o wyniku postępowania/
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Przetarg nieograniczony na dostawę zestawów mikrofonowo-słuchawkowy specjalnych.
Nr ref. postępowania: 26/2012
Termin składania ofert 24.09.2012 r.godz. 09.00
Wytwarzający/ Odpowiadający: Przemysław JEZIOREK
Udostępniający: Przemysław JEZIOREK
Czas udostępnienia: 2012-08-20 godz.09.05
Zmiana: 2012.10.01 godz. 15.10 /dodano informację o wyniku postępowania/
 
 __________________________________________________________________________________________________
     
Przetarg nieograniczony na dostawę elementów ekranów balistycznych.
Nr ref. postępowania: 25/2012
Termin składania ofert 24.09.2012 r.godz. 09.00
Nowy termin składania ofert 01.10.2012 r. godz. 09:00
 
UWAGA!
W wyniku złożonych zapytań do SIWZ dokonano zmiany "Opisu przedmiotu zamówienia" i "Załącznika nr 1".
Wytwarzający/ Odpowiadający: Mariusz FORTUNA
Udostępniający: Mariusz FORTUNA
Czas udostępnienia: 2012-08-18 godz.20.25
Zmiana: 2012.09.11 godz. 13.15 /dodano odpowiedzi na zapytania do SIWZ/
Zmiana: 2012.09.11 godz. 13.20 /dodano poprawiony opis przedmiotu zamówienia/
Zmiana: 2012.09.11 godz. 13.25 /dodano poprawiony załącznik nr 1/
Zmiana: 2012.09.19 godz. 15:00 /dodano ogłoszenie - informacje dodatkowe/
Zmiana: 2012.09.19 godz. 15:00 /dodano odpowiedzi nr 2 na zapytania do SIWZ/
Zmiana: 2012.09.24 godz. 15:00 /dodano odpowiedzi nr 3 na zapytania do SIWZ/
Zmiana: 2012.10.09 godz. 15.30 /dodano informację o wyniku postępowania/
                
               

Przetarg nieograniczony na dostawę świateł chemicznych (sygnalizatorów) w ilości 27 300 sztuk.
Nr ref. postępowania: 23/2012
Termin składania ofert 23.08.2012 r.godz. 09.00
 
Wytwarzający/ Odpowiadający: Agata PUŚCIAN
Czas udostępnienia: 2012-08-13 godz.15.20
Udostępniający: Agata PUŚCIAN
Zmiana: 2012.08.17 godz. 14.45 /dodano odpowiedź na zapytanie/
Zmiana: 2012.08.22 godz. 10.40 /dodano odpowiedź na zapytanie/
Zmiana: 2012.09.13 godz. 13.30 /dodano informację o wyniku postępowania/ 
Przetarg nieograniczony na wynajem samolotu wraz z niezbędną infrastrukturą do wykonywania oraz zabezpieczenia skoków spadochronowych dla kadry Jednostki Wojskowej 2305.
Nr ref. postępowania: 22/2012
Termin składania ofert 06.08.2012 r.godz. 09.00
 
Wytwarzający/ Odpowiadający: Agata PUŚCIAN
Czas udostępnienia: 2012-07-26 godz.19.25
Udostępniający: Agata PUŚCIAN
Zmiana: 2012.08.14 godz. 10.45 /dodano informację o wyniku postępowania/
 

Przetarg nieograniczony na dostawę kart abonenckich do integratora łączności ACU.
Nr ref. postępowania: 20/2012
Termin składania ofert 09.07.2012 r.godz. 09.00
 
Wytwarzający/ Odpowiadający: Przemysław JEZIOREK
Udostępniający: Przemysław JEZIOREK
Czas udostępnienia: 2012-06-29 godz.15.00
Zmiana: 2012.07.10 godz. 15.45 /dodano informację o wyniku postępowania/
 

Przetarg ograniczony na Wykonanie i dostawę mocowań sprzętu uzbrojenia dla potrzeb Jednostki Wojskowej 2305.
Nr ref. postępowania: 18/2012
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym: 05.07.2012 r. godz. 09:00
Wytwarzający/ Odpowiadający: Agata PUŚCIAN
Czas udostępnienia: 2012-06-26 godz.17.22
Udostępniający: Agata PUŚCIAN
Zmiana: 2012.07.23 godz. 16.15 /dodano informację o unieważnieniu postępowania/
 ______________________________________________________________________________________________________ 
 
Przetarg nieograniczony na dostawę anteny VSAT z systemem automatycznego pozycjonowania.
Nr ref. postępowania: 17/2012
Termin składania ofert 17.07.2012 r.godz. 09.00
 

 
Wytwarzający/ Odpowiadający: Przemysław JEZIOREK
Udostępniający: Przemysław JEZIOREK
Czas udostępnienia: 2012-06-11 godz.08.53
Zmiana: 2012.06.14 godz. 15.00 /dodano odpowiedź na zapytanie/
Zmiana: 2012.06.18 godz. 15.20 /dodano odpowiedź na zapytanie/
Zmiana: 2012.06.20 godz. 12.10 /dodano odpowiedź na zapytanie/
Zmiana: 2012.06.27 godz. 13.45 /dodano odpowiedź na zapytanie/
Zmiana: 2012.08.07 godz. 16.00 /dodano informację o wyniku postępowania/


 

Przetarg ograniczony na Wykonywanie usług obsługowo naprawczych broni znajdującej się na wyposażeniu Jednostki Wojskowej 2305 w 2012 r
Nr ref. postępowania: 16/2012
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym: 18.06.2012 r. godz. 09:00 

Wytwarzający/ Odpowiadający: Agata PUŚCIAN
Czas udostępnienia: 2012-06-08 godz.14.20
Udostępniający: Agata PUŚCIAN
Zmiana: 2012.06.08 godz. 16.40 /dodano informację o zmianie ogłoszenia/
Zmiana: 2012.08.08 godz. 16.00 /dodano informację o wyniku postępowania/
____________________________________________________________________________________________________________________

Przetarg nieograniczony na dostawę zestawów mikrofonowo-słuchawkowy specjalnych.
Nr ref. postępowania: 12/2012
Termin składania ofert 05.07.2012 r.godz. 09.00

Wytwarzający/ Odpowiadający: Przemysław JEZIOREK
Udostępniający: Przemysław JEZIOREK
Czas udostępnienia: 2012-05-30 godz.08.07
Zmiana: 2012.06.14 godz. 15.10/dodano odpowiedź na zapytanie/
Zmiana: 2012.07.10 godz. 15.35 /dodano informację o unieważnieniu postępowania/


Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi żywienia w systemie zleconym dla kadry Jednostki w czasie szkoleń, ćwiczeń i zgrupowań.
Nr ref. postępowania: 14/2012
Termin składania ofert 08.06.2012 r.godz. 09.00
Wytwarzający/ Odpowiadający: Agata PUŚCIAN
Czas udostępnienia: 2012-05-29 godz.12.00
Udostępniający: Agata PUŚCIAN
Zmiana: 2012.06.12 godz. 12.52 /dodano informację o unieważnieniu postępowania/

 Przetarg nieograniczony na wykonanie usług obsługowych i remontowych jednostek pływających, silników stacjonarnych i zaburtowych znajdujących się na wyposażeniu Jednostki Wojskowej 2305.
Nr ref. postępowania: 15/2012
Termin składania ofert 08.06.2012 r.godz. 09.00
Wytwarzający/ Odpowiadający: Agata PUŚCIAN
Czas udostępnienia: 2012-05-29 godz.11.30
Udostępniający: Agata PUŚCIAN
Zmiana: 2012.06.19 godz. 09.31 /dodano informację o wyniku postępowania/
____________________________________________________________________________
 
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu alpinistycznego.
Nr ref. postępowania: 13/2012
Termin składania ofert 11.06.2012 r.godz. 09.00
 
 
Wytwarzający/ Odpowiadający: Krzysztof KALIŃSKI
Udostępniający: Krzysztof KALIŃSKI
Czas udostępnienia: 2012-05-28 godz.15.30
 Zmiana: 2012.06.06 godz. 14.20 /dodano odpowiedź na zapytanie/
Zmiana: 2012-06-25 godz. 12.35 /dodano informację o wyniku postępowania/
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia SkyWAN Network Operator.
Nr ref. postępowania: 11/2012
Termin składania ofert 28.05.2012 r.godz. 09.00
 
Wytwarzający/ Odpowiadający: Przemysław JEZIOREK
Udostępniający: Przemysław JEZIOREK
Czas udostępnienia: 2012-05-18 godz.13.51 
Zmiana: 2012-05-30 godz. 10.33 /dodano informację o wyniku postępowania/

UWAGA! Zamawiający przesunął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym do dn. 18.06.2012 r. godz. 09:00
 
Przetarg ograniczony na dostawę stacji satelitarnej VSAT na platformie mobilnej
Nr ref. postępowania: 10/2012
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym: 11.06.2012 r. godz. 09:00
 

Wytwarzający/ Odpowiadający: Przemysław JEZIOREK
Udostępniający: Przemysław JEZIOREK
Czas udostępnienia: 2012-05-16 godz. 10.38
Zmiana: 2012.05.18 godz. 14.10 /dodano odpowiedź na zapytanie/
Zmiana: 2012.06.04 godz. 13.00 /dodano odpowiedź na zapytanie/
Zmiana: 2012.06.06 godz. 14.00 /dodano odpowiedź na zapytanie/
Zmiana: 2012.06.15 godz. 14.00 /dodano zmiany w ogłoszeniu/
Zmiana: 2013.01.08 godz. 15:30 /dodano Informację o wyniku postępowania/

__________________________________________________________________________________________

        
Przetarg na dostawę wielofunkcyjnych lornetek termowizyjnych dalekiego zasięgu.
Nr ref. postępowania: 09/2012
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym: 11.06.2012 r. godz. 09:00
 
UWAGA! Zamawiający dokonał zmian "Ogłoszeniu" i przekazał je do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
Szczegółowe informacje zawarte są w odpowiedzi na zapytanie do ogłoszenia.
Nowy termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym: 21.06.2012 r. godz. 09:00
    
 
Wytwarzający/ Odpowiadający: Mariusz FORTUNA
Udostępniający: Mariusz FORTUNA
Czas udostępnienia: 2012-05-12 godz. 08.15
Zmiana: 2012.05.21 godz. 13.10 /dodano odpowiedz na zapytanie do ogłoszenia/
Zmiana: 2012.05.30 godz. 10.00 /dodano dodatkowe informacje - zmiany w ogłoszeniu/
Zmiana: 2012.08.10 godz.13.10 /dodano informację o wyniku postępowania/
 

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług obsługowych i remontowych jednostek pływających, silników stacjonarnych i zaburtowych znajdujących się na wyposażeniu Jednostki Wojskowej 2305.
Nr ref. postępowania: 08/2012
Termin składania ofert 17.05.2012 r.godz. 09.00
 
 
Wytwarzający/ Odpowiadający: Agata PUŚCIAN
Czas udostępnienia: 2012-05-08 godz.19.40
Udostępniający: Agata PUŚCIAN
Zmiana: 2012.05.18 godz. 14.35 /dodano informację o wyniku postępowania/
 

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych.
Nr ref. postępowania: 06/2012
Termin składania ofert 04.05.2012 r.godz. 09.00
 
 
Wytwarzający/ Odpowiadający: Krzysztof KALIŃSKI
Udostępniający: Krzysztof KALIŃSKI
Czas udostępnienia: 2012-04-25 godz.09.50
 Zmiana: 2012.05.21 godz. 14.10 /dodano informację o wyniku postępowania/
 
 
Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi żywienia w systemie zleconym dla kadry Jednostki w czasie szkoleń, ćwiczeń i zgrupowań.
Nr ref. postępowania: 07/2012
Termin składania ofert 07.05.2012 r.godz. 09.00
 
Wytwarzający/ Odpowiadający: Agata PUŚCIAN
Czas udostępnienia: 2012-04-24 godz.16.19
Udostępniający: Agata PUŚCIAN
Zmiana: 2012.05.21 godz. 15.40 /dodano informację o wyniku postępowania/
___________________________________________________________________________________
Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi żywienia w systemie zleconym dla kadry Jednostki w czasie szkoleń, ćwiczeń i zgrupowań.
Nr ref. postępowania: 05/2012
Termin składania ofert 30.03.2012 r.godz. 09.00

Wytwarzający/ Odpowiadający: Agata PUŚCIAN
Czas udostępnienia: 2012-03-21 godz.16.00
Udostępniający: Krzysztof KALIŃSKI
Zmiana: 2012.04.04 godz. 14.10 /dodano informację o unieważnieniu postępowania/

Przetarg nieograniczony na usługę przeprowadzenia kursów prawa jazdy.
Nr ref. postępowania: 04/2012
Termin składania ofert 29.03.2012 r.godz. 09.00
Wytwarzający/ Odpowiadający: Krzysztof KALIŃSKI
Udostępniający: Krzysztof KALIŃSKI
Czas udostępnienia: 2012-03-20 godz.15.50
Zmiana: 2012.04.04 godz. 14.10 /dodano informację o wyniku postępowania/

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług obsługowo–remontowych pojazdów mechanicznych znajdujących się na wyposażeniu Jednostki Wojskowej 2305.
Nr ref. postępowania: 03/2012
Termin składania ofert 23.03.2012 r.godz. 09.00
 
Wytwarzający/ Odpowiadający: Agata PUŚCIAN
Czas udostępnienia: 2012-03-09 godz.14.00
Udostępniający: Krzysztof KALIŃSKI
Zmiana: 2012-04-06 godz 12.30 /dodano informację o wyniku postępowania/
Zmiana: 2012-04-16 godz 13.00 /dodano informację o wyniku postępowania (zadanie nr 1)/

          
Przetarg na dostawę łodzi bojowych.
Nr ref. postępowania: 02/2012
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym: 02.04.2012 r. godz. 09:00
Wytwarzający/ Odpowiadający: Mariusz FORTUNA
Udostępniający: Mariusz FORTUNA
Czas udostępnienia: 2012-03-05 godz. 10.00
Zmiana: 2012.03.09 godz. 11.15 /dodano odpowiedź na zapytanie/
Zmiana: 2012.06.25 godz.12:55 /dodano informację o wyniku postępowania/
           
 

Uwaga !!!
 
Zamawiający modyfikuje Część III - Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Formularz Oferty w zakresie ilości i jednostek miar.
Przetarg nieograniczony na dostawę różnych drewnianych materiałów budowlanych.
Nr ref. postępowania: 01/2012
Termin składania ofert 24.02.2012 r.godz. 09.00

 
Wytwarzający/ Odpowiadający: Wojciech ARCYZ
Udostępniający: Wojciech ARCYZ
Czas udostępnienia: 2012-11-19 godz.14.45