Jednostka Wojskowa 2286 - Opole
Zamówienia publiczne realizowane przez Jednostkę Wojskową 2286 Opole, 45-076 Opole, skr. poczt. 307

przetarg na na świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości i utrzymania terenów zewnętrznych w Jednostce Wojskowej 2286 Opole.
Nr referencyjny: 04/ZP/2013
Termin składania ofert: 02.12.2013 r. godz. 9.00 (na adres lub w siedzibie zamawiającego)
Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin MAŁCZAK
Czas wytworzenia: 2013-11-14
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-11-14 godz. 14:14
Ostatnia zmiana: 2013-12-30 godz. 14:30 /dodanio: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

przetarg na dostawę oleju opałowego do celów energetycznych dla Jednostki Wojskowej 2286 Opole
Nr referencyjny: 03/ZP/2013
Termin składania ofert: 25.11.2013r. godz. 9.00 (na adres lub w siedzibie zamawiającego)
Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin MAŁCZAK
Czas wytworzenia: 2013-10-10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-10-10 godz. 12:24
Ostatnia zmiana: 2013-12-17 godz. 13:31 /dodano: ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

przetarg nieograniczony na dostawy oleju opałowego do celów energetycznych dla Jednostki Wojskowej 2286 Opole.
Nr referencyjny: 02/2013
Termin składania ofert: 23.05.2013r. godz. 9.00 (na adres lub w siedzibie zamawiającego)
Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin MAŁCZAK
Czas wytworzenia: 03.04.2013 r., godz. 09:56
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2013-04-03 godz. 10:50
Ostatnia zmiana: 2013-06-27 godz. 10:54 /dodano: ogłoszenia o zawarciu umowy/

przetarg na świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej Jednostki Wojskowej 2286 Opole przez Specjalistyczną Formację Ochronną.
Nr referencyjny: 01/2013
Termin składania ofert: 28.02.2013r. godz. 9.00 (na adres lub w siedzibie zamawiającego)
Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin MAŁCZAK
Czas wytworzenia: 2013-01-18
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-01-18 godz. 13:04
Ostatnia zmiana: 2013-04-04 godz. 13:20/dodano ogłoszenia o zawarciu umowy /