Skład zespołu
Skład Zespołu do spraw Oceny Skutków Regulacji


W skład Zespołu wchodzą:
 1. przewodniczący - Dyrektor Departamentu Prawnego;
 2. zastępca przewodniczącego - Dyrektor Departamentu Budżetowego;
 3. sekretarz - przedstawiciel Departamentu Prawnego;
 4. członkowie - przedstawiciele:
  1. Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
  2. Dyrektora Generalnego,
  3. Departamentu Budżetowego,
  4. Departamentu Kadr,
  5. Depratamentu Prawnego.

 

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Mosakowska
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-01-15 godz. 08:30