Koordynator
Koordynator


Koordynatorem zespołu do spraw oceny skutków regulacji jest Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony narodowej Pan Czesław Mroczek. Do jego obowiązków należy nadzorowanie Prac zespołu.


Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Mosakowska
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-01-15 godz. 08:30