Zamówienia publiczne - 2013 r.
Zamówienia publiczne - 2013 r.

Zamówienia publiczne w resorcie obrony narodowej realizowane są na podstawie następujących aktów prawnych:


  1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych”;
  2. Decyzja nr 291/MON z dnia 26 lipca 2006 r. Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad i trybu zawierania w resorcie obrony narodowej umów, których przedmiotem jest uzbrojenie i sprzęt wojskowy;