Inne projekty

Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu obrony Narodowej

projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 19 czerwca 2012 r.

Wytwarzający/Odpowiadający:
mjr Magdalena Ignerowicz-Malczyk
Czas wytworzenia: 2012-06-19
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-06-22 godz. 11:16