Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin

 

Zamówienia publiczne realizowane przez Jednostkę Wojskową 4340, ul. Narutowicza 10A, 70-231 Szczecin


przetarg na usługę odbioru i utylizacji odpadów pokonsumpcyjnych i poprodukcyjnych
Nr referencyjny: 129-ZP-12-12
Termin składania ofert: 28.12.2012 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Rajmer
Czas wytworzenia: 2012-12-19 godz. 13:45
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-12-19 godz. 14:30
Ostatnia zmiana: 2013-01-09 godz. 13:49 /dodano: unieważnienie postępowania/

przetarg na kompleksową obsługę prawną JW. 3427 Szczecin, JW. 1749 Szczecin, JW. 2901 Szczecin-Podjuchy, JW. 4091 Stargard Szczeciński, JW. 5889 Stargard Szczeciński
Nr referencyjny: 128-ZP-12-12
Termin składania ofert: 21.12.2012 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-12-13 godz. 15:45
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-12-14 godz. 09:09
Ostatnia zmiana: 2013-01-07 godz. 07:44 /dodano: wynik postępowania/

przetarg na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz faksów
Nr referencyjny: 124-ZP-11-12
Termin składania ofert: 30.11.2012 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Sylwia Formella
Czas wytworzenia: 2012-11-22 godz. 14:30
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-11-22 godz. 14:50
Ostatnia zmiana: 2012-12-06 godz. 14:19 /dodano: wynik postępowania/

przetarg na wykonanie tablic poglądowych, znaków taktycznych i szablonów wynikających z potrzeb JW. 4340 oraz instytucji i jw będących na jej zaopatrzeniu
Nr referencyjny: 127-ZP-11-12
Termin składania ofert: 30.11.2012 r., godz. 14:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Rajmer
Czas wytworzenia: 2012-11-22 godz. 14:25
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-11-22 godz. 14:40
Ostatnia zmiana: 2012-12-21 godz. 12:07 /dodano unieważnienie części nr 1 postępowania/

przetarg na dostawę odzieży roboczej, ochronnej i obuwia oraz środków ochrony indywidualnej do JW. 4340
Nr referencyjny: 126-ZP-11-12
Termin składania ofert: 28.11.2012 r., godz. 13:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Rajmer
Czas wytworzenia: 2012-11-20 godz. 14:45
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-11-20 godz. 15:02
Ostatnia zmiana: 2012-12-05 godz. 15:15 /dodano: wynik postępowania/

przetarg na usługi introligatorskie dla potrzeb JW. 4340 oraz instytucji i jednostek wojskowych będących na jej zaopatrzeniu
Nr referencyjny: 125-ZP-11-12
Termin składania ofert: 28.11.2012 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Rajmer
Czas wytworzenia: 2012-11-20 godz. 12:20
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-11-20 godz. 13:40
Ostatnia zmiana: 2012-12-05 godz. 15:20 /dodano: wynik postępowania/

przetarg na dostawę wyposażenia i sprzętu komputerowego dla JW 4340 oraz instytucji i jednostek wojskowych będących na jej zaopatrzeniu
Nr referencyjny: 123-ZP-11-12
Termin składania ofert: 27.11.2012 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Sylwia Formella
Czas wytworzenia: 2012-11-16 godz. 15:00
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-11-16 godz. 15:25
Ostatnia zmiana: 2012-11-29 godz. 07:55 /dodano: wynik postępowania/

przetarg na dostawę akumulatorów ołowiowo – kwasowych i żelowych do pojazdów ciężarowych, dostawczych i osobowych.
Nr referencyjny: 122-ZP-11-12
Termin składania ofert: 21.11.2012 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Sylwia Formella
Czas wytworzenia: 2012-11-13, 15:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-11-14 godz. 10:35
Ostatnia zmiana: 2012-11-22 godz. 13:59 /dodano: wynik postępowania/

przetarg na wykonanie rozbiórki budynków na kompleksach wojskowych w:
- 1, 6, 7, 8 ,9, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 36, 37 - Oś. Głębokie – Pilchowo, Szczecin;- 3, 4, 5, 6 –ul. Kupczyka, Szczecin;- 6, 7, 8 – ul. Aleja Żołnierza nr 37, Stargard Szczeciński;- 1-16 – ul. ul. Aleja Żołnierza nr 37, Stargard Szczeciński; - 35- ul. Metalowa 52, Szczecin Podjuchy.
Nr referencyjny: 121-ZP-11-12
Termin składania ofert: 28.11.2012 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-11-13, 10:48
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-11-13 godz. 14:13
Ostatnia zmiana: 2012-11-30 godz. 13:42 /dodano: wynik postępowania /

przetarg na wykonanie i odbiór usługi serwisowo konserwacyjnej kotłów grzewczych gazowych i olejowych zainstalowanych w kotłowniach oraz węzłach cieplnych zainstalowanych w kompleksach wojskowych
Nr referencyjny: 120-ZP-11-12
Termin składania ofert: 20.11.2012 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2011-11-12, 15:10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-11-12 godz. 15:28
Ostatnia zmiana: 2012-11-29 godz. 08:38 /dodano: wynik postępowania/

przetarg na wykonanie usługi serwisowo- konserwacyjnej kotłów warzelnych gazowych, kotłów warzelnych z grzałką elektryczną, kotłów warzelnych olejowych z palnikiem gazowym, stacji uzdatniania wody w kompleksach wojskowych
Nr referencyjny: 119-ZP-11-12
Termin składania ofert: 20.11.2012 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2011-11-12, 14:50
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-11-12 godz. 15:21

przetarg na dostawy koksu przemysłowo - opałowego do celów grzewczych dla jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 4340 w Szczecinie
Nr referencyjny: 118-ZP-11-12
Termin składania ofert: 22.11.2012 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2011-11-12, 12:28
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-11-12 godz. 14:38

Ostatnia zmiana: 2012-11-27 godz. 09:00 /dodano: wynik postępowania/

przetarg na dostawy węgla kamiennego - miału do celów grzewczych dla jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 4340 w Szczecinie w I półroczu 2013 r.
Nr referencyjny: 117-ZP-11-12
Termin składania ofert: 21.11.2012 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2011-11-12, 12:25
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-11-12 godz. 14:35
Ostatnia zmiana: 2012-11-26 godz. 14:22 /dodano: wynik postępowania/

przetarg na dostawę instrumentów muzycznych, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do instrumentów
Nr referencyjny: 115-ZP-11-12
Termin składania ofert: 14.11.2012 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Sylwia Formella
Czas wytworzenia: 2012-11-06 godz. 13:00
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2012-11-06 godz. 14:10
Ostatnia zmiana: 2012-11-15 godz. 11:26 /dodano wynik postępowania/

przetarg na dostawę wyposażenia i akcesoriów komputerowych dla JW 4340 oraz instytucji i jednostek wojskowych będących na jej zaopatrzeniu.
Nr referencyjny:
114-ZP-10-12
Termin składania ofert:
08.11.2012 r., godz. 12:00 Wytwarzający/Odpowiadający: Sylwia Formella
Czas wytworzenia: 2012-10-30, 13:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-10-30, 14:19
Ostatnia zmiana: 2012-11-12 godz. 14:49 /dodano wynik postępowania/

przetarg na usługę sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych: spalinowych, dymowych i wentylacyjnych wraz z ich czyszczeniem i udrażnianiem w budynkach na terenie jednostek, instytucji i obiektów wojskowych będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 4340 w Szczecinie.
Nr referencyjny:
113-ZP-10-12
Termin składania ofert: 12.11.2012 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-10-30, 10:40
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-10-30, 13:05
Ostatnia zmiana: 2012-11-16 godz. 11:13 /dodano: wynik postępowania/

przetarg na dostawę owoców dla Jednostki Wojskowej 4340 w Szczecinie
Nr referencyjny:
112-ZP-10-12
Termin składania ofert: 13.11.2012 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-10-25, 12:05
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-10-25, 13:45
Ostatnia zmiana: 2012-11-28 godz. 12:10 /dodano wynik postępowania/

przetarg na ogłasza przetarg na dostawę ryb dla Jednostki Wojskowej 4340 w Szczecinie
Nr referencyjny: 111-ZP-10-12
Termin składania ofert: 12.11.2012 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-10-23 godz. 14:05
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2012-10-23 godz. 14:30
Ostatnia zmiana: 2012-11-13 godz. 09:04 /dodano wynik postępowania/
przetarg na wykonanie remontu budynku nr 1 Oddziału Żandarmerii Wojskowej, przy ul. Piotra Skargi 34 w Szczecinie
Nr referencyjny: 110-ZP-10-12
Termin składania ofert: 07.11.2012 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-10-23 godz. 10:40
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2012-10-23 godz. 13:40
Ostatnia zmiana: 2012-11-19 godz. 14:08 /dodano: wynik postępowania/

przetarg na wykonanie przebudowy przyłącza kanalizacji  do budynku 8 i 9 na terenie Jednostki Wojskowej 1749 w Stargardzie Szczecińskim
Nr referencyjny: 109-ZP-10-12
Termin składania ofert: 07.11.2012 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-10-23 godz. 09:00
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2012-10-23 godz. 11:32
Ostatnia zmiana: 2012-11-15 godz. 10:50 /dodano wynik postępowania/

przetarg na dostawę mięsa drobiowego i wędlin drobiowych
Nr referencyjny: 108-ZP-10-12
Termin składania ofert: 08.11.2012 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-10-22 godz. 12:10
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-10-22 godz. 14:42
Ostatnia zmiana: 2012-09-09 godz. 09:38 /dodano wynik postępowania/

przetarg na dostawę mleka i przetworów mlecznych, olejów i tłuszczów roślinnych
Nr referencyjny:
107-ZP-10-12
Termin składania ofert: 31.10.2012 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-10-18, 08:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-10-18, 10:47
Ostatnia zmiana: 2012-11-07 godz. 11:27 /dodano wynik postępowania/

przetarg na usługę całodobowej ochrony terenu, obiektów, urządzeń oraz osób, mienia i porządku na terenie chronionym przez formację SUFO w Jednostkach i Instytucjach będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 4340 w Szczecinie
Nr referencyjny:
106-ZP-10-12
Termin składania ofert: 06.11.2012 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-10-17, 10:25
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-10-17, 11:25
Ostatnia zmiana: 2012-11-05 godz. 12:40 /dodano: odpowiedzi na zapytania Wykonawców IV/

przetarg na dostawy oleju napędowego grzewczego do celów opałowych na I półrocze 2013 r. w jednostkach i instytucjach będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 4340 w Szczecinie.
Nr referencyjny:
105-ZP-10-12
Termin składania ofert: 27.11.2012 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-10-16, 09:25
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-10-16, 10:58
Ostatnia zmiana: 2012-11-28 godz. 12:15 /dodano: wynik postępowania/

przetarg na dostawę warzyw
Nr referencyjny:
102-ZP-10-12
Termin składania ofert: 25.10.2012 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-10-15, 09:05
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-10-15, 10:13
Ostatnia zmiana: 2012-10-29 godz. 14:39 /dodano: wynik postępowania/

przetarg na dostawę artykułów biurowych i sprzętu biurowego na potrzeby JW. 4340 w Szczecinie oraz instytucji i jednostek wojskowych będących na jej zaopatrzeniu
Nr referencyjny:
104-ZP-10-12
Termin składania ofert: 24.10.2012 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-10-12, 14:50
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-10-12, 15:02
Ostatnia zmiana: 2012-11-13 godz. 09:04 /dodano wynik postępowania/

przetarg na dostawę wyposażenia i akcesoriów komputerowych dla JW 4340 oraz instytucji i jednostek wojskowych będących na jej zaopatrzeniu.
Nr referencyjny: 103-ZP-10-12
Termin składania ofert: 23.10.2012 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Sylwia Formella
Czas wytworzenia: 2012-10-12, 13:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-10-12, 14:10
Ostatnia zmiana: 2012-10-24 godz. 11:57 /dodano:
unieważnienie postępowania/
przetarg na dostawę mięsa czerwonego, wędlin z mięsa czerwonego oraz tłuszczów zwierzęcych
Nr referencyjny: 100-ZP-10-12
Termin składania ofert: 18.10.2012 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-10-09, 10:15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-10-09, 12:25
Ostatnia zmiana: 2012-10-23 godz. 14:50 /dodano: wynik postępowania/

przetarg na wykonanie remontu budynku nr 16 Jednostki Wojskowej 4340, przy ul. Narutowicza 10 A  w Szczecinie
Nr referencyjny: 101-ZP-10-12
Termin składania ofert: 22.10.2012 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-10-08 godz. 12:40
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-10-08 godz. 13:05Ostatnia zmiana: 2012-10-26 godz. 11:27 /dodano: wynik postępowania/

przetarg na dostawę drabin, lampek biurkowych oraz budowlanego sprzętu bezpieczeństwa
Nr referencyjny: 99-ZP-10-12
Termin składania ofert: 16.10.2012 r., godz. 13:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-10-05 godz. 08:50
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-10-05 godz. 10:15
Ostatnia zmiana: 2012-10-18 godz. 15:28 /dodano: wynik postępowania/

przetarg na dostawę czterokolumnowego podnośnika elektrohydraulicznego oraz urządzeń warsztatowych – urządzenia kontrolno - pomiarowe
Nr referencyjny: 98-ZP-10-12
Termin składania ofert: 17.10.2012 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-10-04, 13:05
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-10-04, 14:02
Ostatnia zmiana: 2012-10-18 godz. 11:24 /dodano: wynik postępowania/

przetarg na dostawę artykułów sportowych i sprzętu sportowego na potrzeby JW. 4340 oraz instytucji i jednostek wojskowych będących na jej zaopatrzeniu
Nr referencyjny: 97-ZP-10-12
Termin składania ofert: 16.10.2012 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Sylwia Formella
Czas wytworzenia: 2012-10-03, 12:30
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-10-03, 13:30
Ostatnia zmiana: 2012-10-16 godz. 13:05 /dodano: wynik postępowania/
przetarg nieograniczony na wykonanie remontu przebudowy zewnętrznych sieci C.O., wodno-kanalizacyjnej i deszczowej dla budynków nr 7, 28 i 32 na terenie JW.1749 w Choszcznie.
Nr referencyjny: 96-ZP-10-12
Termin składania ofert: 18.10.2012 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-10-03, 08:55
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-10-03, 09:20
ostatnia zmiana: 2012-10-19 godz. 11:35 /dodano: wynik postępowania/

przetarg nieograniczony na dostawę pieczywa i wyrobów cukierniczych
Nr referencyjny: 95-ZP-10-12
Termin składania ofert: 11.10.2012 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-10-02, 13:50
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-10-02, 14:28
Ostatnia zmiana: 2012-10-15 godz. 13:50 /dodano: wynik postępowania/

przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowych, nie bieżnikowanych opon, dętek i ochraniaczy dętek do pojazdów ciężarowych i osobowo – terenowych
Nr referencyjny: 93-ZP-09-12
Termin składania ofert: 10.10.2012 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-10-26, 09:40
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-09-26, 12:25
Ostatnia zmiana: 2012-10-23 godz. 13:15 /dodano: zawiadomienie o ponownej ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty/

przetarg na wykonanie remontu sanitariatów w budynku nr 2 Wojskowej Komendy Uzupełnień, przy ul. Kopernika 17B w Szczecinie
Nr referencyjny: 92-ZP-09-12
Termin składania ofert: 09.10.2012 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-09-21 godz. 13:25
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-09-21 godz. 13:40
Ostatnia zmiana: 2012-10-11 godz. 14:36 /dodano wynik postępowania/

przetarg na wykonanie remontu budynku nr 86 na terenie Jednostki Wojskowej 3132 w Kobylance
Nr referencyjny: 91-ZP-09-12
Termin składania ofert: 08.10.2012 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-09-20 godz. 10:20
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-09-20 godz. 11:10
Ostatnia zmiana: 2012-10-09 godz. 12:13 /dodano wynik postępowania/

przetarg nieograniczony na usługę przeprowadzenia naprawy pojazdów MERCEDES 260 GD oraz regenerację części i zespołów do pojazdów: STAR -266 i jego odmian, HONKER oraz pojazdów gąsienicowych BWP. 
Nr referencyjny: 90-ZP-09-12
Termin składania ofert: 03.10.2012 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-09-19, 12:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-09-19, 13:40
Ostatnia zmiana: 2012-10-16 godz. 09:30 /dodano: wynik postępowania/

przetarg na dostawę artykułów sportowych i sprzętu sportowego na potrzeby JW. 4340 oraz instytucji i jednostek wojskowych będących na jej zaopatrzeniu 
Nr referencyjny: 89-ZP-09-12
Termin składania ofert: 28.09.2012 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Rajmer
Czas wytworzenia: 2012-09-19, 10:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-09-19, 11:11Ostatnia zmiana: 2012-09-28 godz. 14:35 /dodano: unieważnienie postępowania/

przetarg na wykonanie robót konserwacyjnych obwodnicy ogrodzeniowej w Jednostce Wojskowej w Mostach
Nr referencyjny: 87-ZP-09-12
Termin składania ofert: 02.10.2012 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-09-17 godz. 10:40
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-09-17 godz. 11:20
Ostatnia zmiana: 2012-10-03 godz. 07:40 /dodano: unieważnienie postępowania/

przetarg na wykonanie robót konserwacyjnych obiektów budowlanych o numerach 10, 28, 35, 36, 40, 41, 50, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 72, 76, 77, 79, 81, 86, 98, 105, 106, 207, 226, bocznicy kolejowej w Mostach oraz budynku nr 23 w Glewicach
Nr referencyjny: 86-ZP-09-12
Termin składania ofert: 27.09.2012 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-09-13, 11:45
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-09-13, 13:17
Ostatnia zmiana: 2012-10-03 godz. 09:10 /dodano: unieważnienie postępowania/

przetarg na usługę szkolenia komputerowego dla żołnierzy zawodowych
Nr referencyjny: 85-ZP-09-12
Termin składania ofert: 25.09.2012 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-09-12, 11:55
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-09-12, 12:27
Ostatnia zmiana: 2012-09-26 godz. 11:07 /dodano: wynik postępowania/

przetarg na wykonanie remontu piwnic w budynku nr 19 na potrzeby Oddziału Żandarmerii Wojskowej, przy ul. Narutowicza 10 A w Szczecinie.
Nr referencyjny: 84-ZP-09-12
Termin składania ofert: 25.09.2012 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-09-06, 12:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-09-06, 13:50
Ostatnia zmiana: 2012-09-28 godz. 14:35 /dodano: wynik postępowania/

przetarg na dostawę środków czystości, drobnego sprzętu gospodarczego i drobnego sprzętu dla służby żywnościowej
Nr referencyjny: 82-ZP-08-12
Termin składania ofert: 27.08.2012 r., godz. 13:00
Zmiana termionu składania ofert: 10.09.2012 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-08-14, 13:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-08-14, 14:17
Ostatnia zmiana: 2012-09-28 godz. 12:28 /dodano zawiadomienie o ponownej ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty/

przetarg na wykonanie remontu sieci kanalizacyjnej w Jednostce Wojskowej 3121 w Kobylance
Nr referencyjny: 81-ZP-08-12
Termin składania ofert: 29.08.2012 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-08-09, 09:40
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-08-09, 12:20
Ostatnia zmiana: 2012-09-04 godz. 11:41 /dodano:
wynik postępowania/

przetarg na wymianę bram garażowych w budynku nr 15 na terenie Jednostki Wojskowej 1749, przy ul. Dąbrowszczaków  w Choszcznie
Nr referencyjny: 80-ZP-08-12
Termin składania ofert: 27.08.2012 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-08-08, 11:20
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-08-08, 13:20Ostatnia zmiana: 2012-09-10 godz. 13:35 /dodano: wynik postępowania/
przetarg na wykonanie  remontu budynków nr 64, 65, 67 w Jednostce Wojskowej 4224 w Mostach
Nr referencyjny: 79-ZP-08-12
Termin składania ofert: 24.08.2012 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-08-07, 11:10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-08-07, 11:55
Ostatnia zmiana: 2012-08-28 godz. 10:12 /dodano: wynik postępowania/

przetarg na wykonanie remontu budynków nr 101, 177 w Jednostce Wojskowej 4224 w Mostach
Nr referencyjny: 78-ZP-08-12
Termin składania ofert: 23.08.2012 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-08-06, 12:05
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-08-06, 13:33
Ostatnia zmiana: 2012-08-27 godz. 13:15 /dodano: wynik postępowania/

przetarg na usługę wykonania pomiarów elektrycznych w Sekcji Obsługi Infrastruktury Szczecin i Sekcji Obsługi Infrastruktury Szczecin Podjuchy
Nr referencyjny: 77-ZP-08-12
Termin składania ofert: 22.08.2012 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-08-06, 11:55
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-08-06, 13:33
Ostatnia zmiana: 2012-09-19 godz. 11:17 /dodano: wynik postępowania/

przetarg na wymianę stolarki okiennej wraz odtworzeniem malatury boksów i wymianą opraw rtęciowych w budynku nr 24 na terenie Jednostki Wojskowej 1749 przy ul. Dąbrowszczaków  w Choszcznie
Nr referencyjny: 76-ZP-08-12
Termin składania ofert: 17.08.2012 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-08-02 godz.  11:30
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-08-02 godz. 13:00
Ostatnia zmiana: 2012-08-21 godz. 13:11 /dodano: wynik postępowania/

przetarg na wykonanie remontu budynku nr 21 w Wojskowej Komendzie Transportu, przy ul. Narutowicza 18, 70-240 Szczecin.
Nr referencyjny: 75-ZP-08-12
Termin składania ofert: 20.08.2012 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-08-01, 11:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-08-01, 13:19Ostatnia zmiana: 2012-08-27 godz. 13:15 /dodano: wynik postępowania/
przetarg na wykonanie remontu budynków nr 1, 23 i 29 w Jednostce Wojskowej 1749, przy ul. Dąbrowszczaków, 73-200 Choszczno
Nr referencyjny: 74-ZP-07-12
Termin składania ofert: 16.08.2012 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-07-31, 09:55
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-07-31 godz. 12:58
Ostatnia zmiana: 2012-08-20 godz. 11:05 /dodano: wynik postępowania/

przetarg na wykonanie remontu budynku nr 19 w Jednostce Wojskowej 4340, przy ul. Narutowicza 10 A w Szczecinie
Nr referencyjny: 73-ZP-07-12
Termin składania ofert: 14.08.2012 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-07-30, 11:35
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-07-30 godz. 13:48
Ostatnia zmiana: 2012-08-20 godz. 11:04 /dodano: wynik postępowania/

przetarg na wykonanie remontu budynku nr 9 Żandarmerii Wojskowej, przy ul. Piotra Skargi 34 w Szczecinie
Nr referencyjny: 72-ZP-07-12
Termin składania ofert: 13.08.2012 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-07-27, 09:15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-07-27 godz. 10:25
Ostatnia zmiana: 2012-08-14 godz. 10:29 /dodano: wynik postępowania/

przetarg na wykonanie remontu dachu budynku nr 1, przy ul. Zwycięzców 1 w Stargardzie Szczecińskim
Nr referencyjny: 71-ZP-07-12
Termin składania ofert: 10.08.2012 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-07-26, 09:14
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-07-26 godz. 09:57
Ostatnia zmiana: 2012-08-14 godz. 12:09 /dodano: wynik postępowania/

przetarg na remont I piętra i izolacji fundamentów w budynku nr 8 na terenie Jednostki Wojskowej 4340, przy ul. Narutowicza 10 A w Szczecinie
Nr referencyjny: 70-ZP-07-12
Termin składania ofert: 09.08.2012 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-07-24, 10:48
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-07-24 godz. 13:31
Ostatnia zmiana: 2012-08-10 godz. 13:07 /dodano: wynik postępowania/

przetarg na remont budynku nr 1 Oddział Żandarmerii Wojskowej, przy ul. Piotra Skargi 34,71 – 294 Szczecin
Nr referencyjny: 69-ZP-07-12
Termin składania ofert: 07.08.2012 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-07-20 godz. 12:17
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-07-20 godz. 12:05
Ostatnia zmiana: 2012-08-09 godz. 11:25 /dodano: wynik postępowania/

przetarg na remont budynku nr 22 na terenie Jednostki Wojskowej 1749, przy ul. Wojska Polskiego 250, 70-904 Szczecin
Nr referencyjny: 68-ZP-07-12
Termin składania ofert: 06.08.2012 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-07-19 godz. 12:32
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-07-19 godz. 14:30Ostatnia zmiana: 2012-08-07 godz. 14:00 /dodano wynik postępowania/

przetarg na wykonanie remontu tarasu w budynku nr 6 przy ul. Łukasińskiego 33  JW. 3998 71 – 215 Szczecin
Nr referencyjny: 67-ZP-07-12
Termin składania ofert: 03.08.2012 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-07-18 godz. 12:00
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-07-18 godz. 12:27
Ostatnia zmiana: 2012-08-06 godz. 13:23 /dodano:wynik postępowania/

przetarg na na dostawę urządzeń warsztatowych, urządzeń diagnostyki samochodowej, elektronarzędzi, urządzeń elektropneumatycznych, urządzeń pomiarowych, urządzeń rozruchowych, narzędzi ręcznych
Nr referencyjny: 66-ZP-07-12
Termin składania ofert: 28.08.2012 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-07-17 godz. 11:10
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-07-17 godz. 12:43
ostatnia zmiana: 2012-09-28 godz. 12:15 /dodano: wynik postępowania/

przetarg na wykonanie remontu sieci kanalizacyjnej z separacją ścieków w Jednostce Wojskowej 4340, 73-108 Kobylanka
Nr referencyjny: 65-ZP-07-12
Termin składania ofert: 02.08.2012 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-07-17 godz. 09:55
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-07-17 godz. 10:43
Ostatnia zmiana: 2012-08-03 godz. 10:13 /dodano wynik postępowania/
przetarg na owykonanie remontu budynków nr 22 i 24 wraz z remontem dróg dojazdowych na terenie Rejonowego Zarządu Infrastruktury, przy ul. Narutowicza 17 B w Szczecinie
Nr referencyjny: 64-ZP-05-12
Termin składania ofert: 01.08.2012 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-07-16 godz. 12:45
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-07-16 godz. 14:23
Ostatnia zmiana: 2012-08-02 godz. 08:47 /dodano: wynik postępowania/

przetarg na wykonanie remontu ogrodzenia terenu Żandarmerii Wojskowej, ul. Piotra Skargi w Szczecinie
Nr referencyjny:  63-ZP-07-12
Termin składania ofert: 31.07.2012 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-07-13 godz. 12:00
Udostępniający:Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-07-13 godz. 12:50  
Ostatnia zmiana: 2012-08-01 godz. 11:45 /dodano: wynik postępowania/
przetarg na wykonanie remontu budynku nr 17 na terenie Jednostki Wojskowej 1749 przy ul. Dąbrowszczaków w Choszcznie
Nr referencyjny: 62-ZP-07-12
Termin składania ofert: 30.07.2012 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-07-12 godz.  10:55
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-07-12 godz. 14:15
Ostatnia zmiana: 2012-08-01 godz. 12:51 /dodano: wynik postępowania/

przetarg na wykonanie remontu budynków nr 14, 15, 24, przy ul. Al. Żołnierza 37 w Stargardzie Szczecińskim
Nr referencyjny: 61-ZP-07-12
Termin składania ofert: 27.07.2012 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-07-11 godz.  15:12
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-07-12 godz. 07:32
Ostatnia zmiana: 2012-07-30 godz. 10:10 /dodano: wynik postępowania/

przetarg na wykonanie remontu budynku nr 23 przy ul. Al. Żołnierza 37 w Stargardzie Szczecińskim
Nr referencyjny: 60-ZP-07-12
Termin składania ofert: 26.07.2012 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-07-10 godz.  12:00
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-07-10 godz. 14:52
Ostatnia zmiana: 2012-07-27 godz. 09:04 /dodano: wynik postępowania/

przetarg na usługi introligatorskie dla potrzeb JW. 4340 oraz instytucji i jednostek wojskowych będących na jej zaopatrzeniu
Nr referencyjny:  51-ZP-06-12
Termin składania ofert: 09.07.2012 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Rajmer
Czas wytworzenia: 2012-06-29, godz. 12:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-06-29 godz. 12:17
Ostatnia zmiana: 2012-07-13 godz. 11:23 /dodano wynik postępowania/

przetarg na wykonanie remontu dachu budynku nr 25 w Jednostce Wojskowej 4340, przy ul. Narutowicza 10 A w Szczecinie
Nr referencyjny:  50-ZP-06-12
Termin składania ofert: 18.07.2012 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-06-27, godz. 11:15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-06-27 godz. 13:17
Ostatnia zmiana: 2012-07-24 godz. 10:55 /dodano: wynik postępowania/

przetarg na wykonanie remontu pomieszczeń z wymianą oświetlenia, podłóg oraz stolarki drzwiowej bud. nr 3 w Jednostce Wojskowej 2901, przy ul. Metalowej 39, 70-727 Szczecin Podjuchy
Nr referencyjny:  49-ZP-06-12
Termin składania ofert: 17.07.2012 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-06-27, godz. 11:10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-06-27 godz. 13:10
Ostatnia zmiana: 2012-07-18 godz. 12:01/dodano: wynik postępowania /

przetarg na wykonanie remontu dachów w budynkach nr 64, 65, 67, 101 oraz remontu budynku nr 177 w Jednostce Wojskowej 4224 w Mostach
Nr referencyjny:  48-ZP-06-12
Termin składania ofert: 16.07.2012 r., godz. 12:00

Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-06-26, godz. 09:45
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-06-26 godz. 10:30
Ostatnia zmiana: 2012-07-19 godz.  11:08 /dodano unieważnienie postępowania/

przetarg na usługę przeprowadzenia badań diagnostycznych, analitycznych i radiologicznych oraz konsultacji specjalistycznych z zakresu medycyny pracy dla potrzeb JW. 4057 oraz rejonowego zarządu infrastruktury będących na zaopatrzeniu JW. 4340
Nr referencyjny:  47-ZP-06-12
Termin składania ofert: 02.07.2012 r., godz. 12:00
 
 
Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Wojciechowska
 Czas wytworzenia: 2012-06-21 godz. 15:20
 Udostępniający: Beata Kozerawska
 Czas udostępnienia: 2012-06-22 godz. 08:10
Ostatnia zmiana: 2012-07-05 godz. 07:50 /dodano: wynik postepowania/

przetarg na wykonanie remontu dachu budynku nr 1 w Jednostce Wojskowej 4340, przy ul. Narutowicza 10 A w Szczecinie
Nr referencyjny: 46-ZP-06-12
Termin składania ofert: 13.07.2012 r., godz. 12:00

Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-06-21, 08:45
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-06-21 godz. 09:45
Ostatnia zmiana: 2012-07-12:15 godz. 11:19 /dodano wynik postępowania/

przetarg na usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych budynków, zewnętrznych powierzchni utwardzonych oraz utrzymania terenów zielonych w jednostkach i instytucjach wojskowych zlokalizowanych na terenie odpowiedzialności Jednostki Wojskowej 4340 Szczecin
Nr referencyjny: 41-ZP-06-12
Termin składania ofert: 31.07.2012 r., godz. 12:00

Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Rajmer
Czas wytworzenia: 2012-06-20, 15:15
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-06-20 godz. 15:30
Ostatnia zmiana: 2012-08-09 godz. 08:57 /dodano: wynik postępowania/

przetarg na wykonanie remontu budynku nr 54 w Jednostce Wojskowej 1749, przy ul. Al. Żołnierza 37 w Stargardzie Szczecińskim
Nr referencyjny: 45-ZP-06-12
Termin składania ofert: 12.07.2012 r., godz. 12:00

Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-06-20, 13:05
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-06-20 godz. 13:40
Ostatnia zmiana: 2012-07-13 godz. 11:20 /dodano wynik postępowania/

przetarg na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku nr 4, przy ul. Metalowej 39, 70 – 727 Szczecin Podjuchy
Nr referencyjny: 44-ZP-06-12
Termin składania ofert: 11.07.2012 r., godz. 12:00

Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-06-19, 13:22
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-06-19 godz. 14:16
Ostatnia zmiana: 2012-07-18 godz. 11:55/dodano wynik postępowania/
przetarg na wykonanie remontu wraz z badaniem zasilania w Jednostce Wojskowej 4340, przy ul. Narutowicza 10 A w Szczecinie
Nr referencyjny: 43-ZP-06-12
Termin składania ofert: 10.07.2012 r., godz. 12:00

Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-06-19, 13:20
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-06-19 godz. 14:13
Ostatnia zmiana: 2012-07-13 godz. 08:25 /dodano wynik postępowania/

przetarg na świadczenie usług przewozu osób autokarami i autobusami w transporcie krajowym i zagranicznym na potrzeby Jednostki Wojskowej 4340 w Szczecinie oraz instytucji i jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 4340.
Nr referencyjny: 42-ZP-06-12
Termin składania ofert: 25.06.2012 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Sylwia Formella
Czas wytworzenia: 2012-06-15, 14:00
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-06-15 godz. 14:50
Ostatnia zmiana: 2012-06-26 godz. 10:24 /dodano: wynik postępowania/

przetarg na wykonanie remontu dachu na budynku nr 5 w kompleksie wojskowym  Szczecin Podjuchy, przy ul. Metalowej 39
Nr referencyjny: 40-ZP-06-12
Termin składania ofert: 05.07.2012 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-06-15, 11:58
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-06-15 godz. 12:35
Ostatnia zmiana: 2012-07-13 godz. 12:43/dodano: wynik postępowania /

przetarg na wykonanie remontu wiązara dachowego w budynku nr 13 oraz wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych w budynku nr 14 w Jednostce Wojskowej 1749, przy ul. Dąbrowszczaków, 73-200 Choszczno
Nr referencyjny: 39-ZP-06-12
Termin składania ofert: 29.06.2012 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-06-12, 14:05
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-06-13 godz. 09:10
Ostatnia zmiana: 2012-07-02 godz. 11:25 /dodano: wynik postępowania/
przetarg na wykonanie odtworzenia powierzchni utwardzonej składu żużla przy budynku nr 15 w Jednostce Wojskowej 3132 w Kobylance
Nr referencyjny: 38-ZP-05-12
Termin składania ofert: 22.06.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-05-29, 14:50
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-05-29 godz. 15:06
Ostatnia zmiana: 2012-06-25 godz. 14:14 /dodano: wynik postępowania/

przetarg na wykonanie remontu pokrycia ceramicznego dachu, instalację drzwi i okien z PCV w budynku nr 7 hali sportowej na terenie Jednostki Wojskowej 1749, przy ul. Dąbrowszczaków, 73-200 Choszczno
Nr referencyjny: 37-ZP-05-12
Termin składania ofert: 20.06.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-05-29, 14:45
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-05-29 godz. 15:03
Ostatnia zmiana: 2012-06-25 godz. 14:16 /dodano: wynik postępowania/

przetarg na wymianę bram garażowych i drzwi stalowych zewnętrznych w budynku nr 7, przy ul. Metalowej 52, 70 – 727 Szczecin Podjuchy
Nr referencyjny: 35-ZP-05-12
Termin składania ofert: 15.06.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-05-17 godz. 13:35
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-05-17 godz. 15:50
Ostatnia zmiana: 2012-06-18 godz. 12:56/dodano: wynik postępowania/

przetarg na ogłasza przetarg na udrożnienie sieci kanalizacyjnej oraz wykonanie przeglądu kanałów kamerą w Jednostce Wojskowej 2901 przy ul. Metalowej 39, 70 – 720 Szczecin Podjuchy
Nr referencyjny: 36-ZP-05-12
Termin składania ofert: 18.06.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-05-17 godz. 13:35
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-05-17 godz. 15:40
Ostatnia zmiana: 2012-06-22 14:00 /dodano wynik postępowania/

przetarg na wykonanie remontu pokrycia dachowego wraz z wymianą bram garażowych i instalacji elektrycznych w budynku numer 24, przy Jednostce Wojskowej. 1749, ul. Al. Żołnierza 37, 73-110 Stargard Szczeciński
Nr referencyjny: 34-ZP-05-12
Termin składania ofert: 14.06.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-05-17 godz. 13:35
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-05-17 godz. 15:10
Ostatnia zmiana: 2012-06-14 godz. 14:58 /dodano: unieważnienie postępowania/

przetarg na wykonanie remontu budynku i bram garażowych w budynku nr 15, w Jednostce Wojskowej. 1749, przy ul. Al. Żołnierza 37, 73-110 Stargard Szczeciński
Nr referencyjny: 33-ZP-05-12
Termin składania ofert: 13.06.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-05-17 godz. 13:35
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-05-17 godz. 14:58
Ostatnia zmiana: 2012-06-13 godz. 14:50 /dodano: unieważnienie postępowania/

przetarg na remont słupów nośnych oraz metalowej więźby dachowej w budynku numer 4, przy ul. Barwnej 7, 70 – 720 Szczecin – Podjuchy
Nr referencyjny: 32-ZP-05-12
Termin składania ofert: 12.06.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-05-17 godz. 13:35
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-05-17 godz. 14:45
Ostatnia zmiana: 2012-06-13 godz. 13:56 /dodano: wynik postępowania/


przetarg na dwykonanie remontu budynku i bram garażowych budynek nr 14 Jednostka Wojskowa 1749 Stargard Szczeciński ul. Al. Żołnierza 37
Nr referencyjny: 31-ZP-05-12
Termin składania ofert: 05.06.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-05-15 godz. 12:35
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-05-15 godz. 15:55
Ostatnia zmiana: 2012-06-13 godz. 14:00 /dodano unieważnienie postępowania/

przetarg na dostawy węgla kamiennego - miału do celów grzewczych dla jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 4340 w Szczecinie
Nr referencyjny:  30-ZP-05-12
Termin składania ofert: 30.05.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-05-15 godz. 12:30
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-05-15 godz. 15:40
Ostatnia zmiana: 2012-05-30 godz. 14:12 /dodano: wynik postępowania/

przetarg na dostawy koksu przemysłowo - opałowego do celów grzewczych dla jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 4340 w Szczecinie
Nr referencyjny:  29-ZP-05-12
Termin składania ofert: 29.05.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-05-15 godz. 12:20
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-05-15 godz. 15:35
Ostatnia zmiana: 2012-05-30 godz. 09:17 /dodano: wynik postępowania/


przetarg na wykonanie remontu słupów nośnych oraz metalowej więźby dachowej w budynku nr 2, przy ul. Barwnej 7, 70-727 Szczecin - Podjuchy
Nr referencyjny:  28-ZP-05-12
Termin składania ofert: 04.06.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-05-11 godz. 10:20
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-05-11 godz. 11:35
Ostatnia zmiana: 2012-06-11 godz. 14:04 /dodano: wynik postępowania/

przetarg na wykonanie docieplenia budynku nr 8 w Jednostce Wojskowej 4340 przy ul. Metalowej 39, 70 – 720 Szczecin Podjuchy
Nr referencyjny: 27-ZP-05-12
Termin składania ofert: 28.06.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-05-09, 14:05
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-05-09 godz. 14:55
Ostatnia zmiana: 2012-05-28 godz. 14:40 /dodano: wynik postępowania
/
przetarg na dostawy artykułów biurowych i sprzętu biurowego na potrzeby JW. 4340 w Szczecinie oraz instytucji i jednostek wojskowych będących na jej zaopatrzeniu
Nr referencyjny: 26-ZP-05-12
Termin składania ofert: zmiana - 04.07.2012 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-05-08, 14:50
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-05-08 godz. 15:05
Ostatnia zmiana: 2012-07-11 godz.12:05 /dodano:
zawiadomienie o wyniku postępowania/
przetarg na dostawę technicznych środków materiałowych do obsługi i konserwacji pojazdów oraz sprzętu i wyposażenia łączności i informatyki
Nr referencyjny: 22-ZP-04-12
Termin składania ofert: 10.05.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Rajmer
Czas wytworzenia: 2012-04-27 godz. 14:00
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-04-30 godz. 14:35
Ostatnia zmiana: 2012-05-23 godz. 12:42 /dodano: zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz ponownej ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty/

przetarg na dostawę części zamiennych do pojazdów marki STAR 266, HONKER oraz SCAM SM 50 dla jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 4340 w Szczecinie.
Nr referencyjny: 25-ZP-04-12
Termin składania ofert: 11.06.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-04-27 godz. 11:05
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-04-30 godz. 14:15
Ostatnia zmiana: 2012-06-14 godz. 13:07 /dodano: wynik postępowania/

przetarg na dostawy oleju opałowego do celów grzewczych na II półrocze 2012 r. dla jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 4340 w Szczecinie
Nr referencyjny:  24-ZP-04-12
Termin składania ofert: 06.06.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-04-26 godz. 14:30
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-04-30 godz. 11:25Ostatnia zmiana: 2012-06-11 godz. 11:22 /dodano wynik postępowania/
przetarg na usługę przygotowania do badań dozorowych cystern paliwowych-dystrybutorów, zbiorników podziemnych i Kontenerowych Stacji Paliw KSP – 20,konserwacji i legalizacji odmierzaczy paliw płynnych typu HOC, dla Jednostek Wojskowych będących na zaopatrzeniu JW. 4340 
Nr referencyjny: 23-ZP-04-12
Termin składania ofert: 07.05.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-04-24, 14:40
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-04-24 godz. 14:45
Ostatnia zmiana: 2012-05-07 godz. 14:15 /dodano wynik postępowania/

przetarg na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów, urządzeń wielofunkcyjnych i kserokopiarek dla Jednostki Wojskowej 4340 w Szczecinie oraz jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu JW 4340.
Nr referencyjny: 21-ZP-04-12
Termin składania ofert: 29.05.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-04-18 godz. 15:05
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-04-19 godz. 09:50
Ostatnia zmiana: 2012-06-27 godz. 08:41 /dodano:
wynik postępowania/

przetarg na dostawę materiałów i produktów do usuwania skutków wycieków substancji niebezpiecznych
Nr referencyjny: 16-ZP-04-12
Termin składania ofert: 16.04.2012 r., godz. 10:00
Zmiana terminu składania ofert : 16.04.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Rajmer
Czas wytworzenia: 2012-04-05 godz. 14:50
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-04-05 godz. 14:55
Ostatnia zmiana: 2012-04-24 godz. 14:57 /dodano: wynik postępowania/

przetarg na usługę przeprowadzenia badań diagnostycznych, analitycznych i radiologicznych oraz konsultacji specjalistycznych dla potrzeb medycyny pracy
Nr referencyjny: 19-ZP-04-12
Termin składania ofert: 17.04.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-04-04, godz. 9:30
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-04-04 godz. 10:42

Ostatnia zmiana: 2012-04-19 godz. 14:46 /dodano: wynik postępowania/

przetarg na usługę szkolenia komputerowego dla żołnierzy zawodowych
Nr referencyjny: 18-ZP-04-12
Termin składania ofert: 13.04.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-04-03, godz. 14:10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-04-03 godz. 14:42
Ostatnia zmiana: 2012-04-16 godz. 13:00 /dodano: wynik postępowania/

przetarg na dostawę farb, lakierów, rozcieńczalników i szpachli oraz pędzli, taśmy malarskiej maskującej
Nr referencyjny: 15-ZP-03-12
Termin składania ofert: 10.04.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Rajmer
Czas wytworzenia: 2012-03-30, 14:25
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-04-02 godz. 09:10
Ostatnia zmiana: 2012-04-13 godz. 14:05 /dodano: wynik postępowania/

przetarg na dostawę leków i materiałów medycznych dla JW. 4340 Szczecin
Nr referencyjny: 17-ZP-03-12
Termin składania ofert: 11.04.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-03-30, 12:50
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-03-30 godz. 13:56
Ostatnia zmiana: 2012-04-12 godz. 08:48 /dodano: wynik postępowania/

przetarg na usługi w zakresie konserwacji i naprawy sprzętu gastronomiczno - chłodniczego znajdującego się stołówkach wojskowych i magazynach żywnościowych grup zabezpieczenia JW 4340 Szczecin.
Nr referencyjny: 12-ZP-03-12
Termin składania ofert: 21.03.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Sylwia Formella
Czas wytworzenia: 2012-03-13, 14:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-03-14 godz. 08:46
Osatania zmiana: 2012-03-23 godz. 12:58

przetarg na świadczenie usługi w zakresie obsługi okresowej i międzyprzebiegowej pojazdów zgodnie z wymaganiami technicznymi producenta
Nr referencyjny: 13-ZP-03-12
Termin składania ofert: 21.03.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-03-13, 14:25
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-03-14 godz. 08:30
Ostatnia zmiana: 2012-03-13 godz. 08:47 /dodano:
zawiadomienie o wyniku postepowania/
przetarg na usługę konserwacji  i naprawy  systemów i urządzeń alarmowych w jednostkach i instytucjach wojskowych będących na zaopatrzeniu Jednostki  Wojskowej 4340 w Szczecinie
Nr referencyjny: 09-ZP-02-12
Termin składania ofert: 02.03.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Rajmer
Czas wytworzenia: 2012-02-17 godz. 13:50
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-02-17 godz. 14:45
Ostatnia zmiana: 2012-03-13 godz. 08:43 /dodano: wynik postępowania/

przetarg na świadczenie usług przewozu osób autokarami i autobusami w transporcie krajowym na potrzeby Jednostki Wojskowej 4340 w Szczecinie oraz instytucji i jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 4340.
Nr referencyjny: 10-ZP-02-12
Termin składania ofert: 27.02.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Sylwia Formella
Czas wytworzenia: 2012-02-17 godz. 11:25
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-02-17 godz. 12:31
Ostatnia zmiana: 2012-03-01 godz. 10:41 /dodano: wynik postępowania/

przetarg na usługę w zakresie prania wodnego, czyszczenia chemicznego oraz napraw przedmiotów zaopatrzenia mundurowego dla jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 4340 w Szczecinie
Nr referencyjny: 07-ZP-02-12
Termin składania ofert: 15.02.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Sylwia Formella
Czas wytworzenia: 2012-02-07
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-02-08 godz. 11:12
Ostatnia zmiana: 2012-02-16 godz. 12:28 /dodano wynik postępowania/

przetarg na odbiór odpadów komunalnych (stałych segregowanych i niesegregowanych) oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z jednostek, instytucji i obiektów wojskowych będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 4340 Szczecin.
Nr referencyjny: 06-ZP-02-12
Termin składania ofert: 19.03.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-02-07 godz. 13:45
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-02-07 godz. 14:45
Ostatnia zmiana: 2012-03-21 godz. 12:57 /dodano:
zawiadomienie o wyniku postępowania/
przetarg na usługę przeprowadzenia badań diagnostycznych, analitycznych i radiologicznych oraz konsultacji specjalistycznych dla potrzeb medycyny pracy
Nr referencyjny: 05-ZP-02-12
Termin składania ofert: 10.02.2012 r., godz. 10:00
Zmiana terminu składania ofert do dnia 17.02.2012 r. do godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-02-02 godz. 12:40
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-02-03 godz. 07:28
Ostatnia zmiana: 2012-02-22 godz. 14:10  /dodano
: wynik postepowania/

przetarg na świadczenie usług przewozu osób autokarami i autobusami w transporcie krajowym na potrzeby Jednostki Wojskowej 4340 w Szczecinie oraz instytucji i jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu 15 WOG.
Nr referencyjny: 04-ZP-01-12
Termin składania ofert: 08.02.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Sylwia Formella
Czas wytworzenia: 2012-01-31, godz. 14:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-02-01 godz. 11:28
Ostatnia zmiana: 2012-02-15 godz. 14:03 /dodano unieważnienie postępowania/

przetarg na usługę wynajmu hal namiotowych oraz kontenerów kuchennych wraz z wyposażeniem dla jednostek będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 4340 w Szczecinie.
Nr referencyjny: 02-ZP-01-2012
Termin składania ofert: 01.02.2012 r. do godziny 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Sylwia Formella
Czas wytworzenia: 2012-01-24
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-01-25 godz. 08:20
Ostatnia zmiana:
2012-02-02 godz. 10:45 /dodano wynik postępowania/

przetarg na usługę szkoleniową w zakresie przeprowadzenia kursów języka angielskiego dla żołnierzy zawodowych Wojsk Lądowych
Nr referencyjny: 03/ZP/01/2012
Termin składania ofert: 01.02.2012 r. do godziny 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2012-01-24
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-01-24 godz. 15:30
Ostatnia zmiana: 2012-02-06 godz. 13:50 /dodano:
wynik postępowania/

przetarg na usługę odbioru i utylizacji odpadów pokonsumpcyjnych i poprodukcyjnych z  Jednostki Wojskowej 4340 w Szczecinie
Nr referencyjny:  01-ZP-01-12
Termin składania ofert: 19.01.2012r., godz. 10:00
Uwaga: zmiana terminu składania ofert: 24.01.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Wiesława Białasiak
Czas wytworzenia: 2012-01-11, godz. 09:40
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-01-11 godz. 14:55
Ostatnia zmiana: 2012-02-03 godz. 11:33 /dodano: wynik postępowania /