Archiwum ogłoszeń

UCZELNIE WOJSKOWE-ARCHIWUM


AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich, ul. Śmidowicza 69, 81-103 Gdynia
KONKURS NA STANOWISKO: wykładowca
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o bezpieczeństwie
Termin składania ofert: od dnia 15.02.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyn Kamiński
Czas wytworzenia: 2013-02-15
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-02-15

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich, ul. Śmidowicza 69, 81-103 Gdynia
KONKURS NA STANOWISKO: wykładowca
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o bezpieczeństwie
Termin składania ofert: od dnia 15.02.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyn Kamiński
Czas wytworzenia: 2013-02-15
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-02-15

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich, ul. Śmidowicza 69, 81-103 Gdynia
KONKURS NA STANOWISKO: wykładowca
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o bezpieczeństwie
Termin składania ofert: od dnia 15.02.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyn Kamiński
Czas wytworzenia: 2013-02-15
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-02-15

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich, ul. Śmidowicza 69, 81-103 Gdynia
KONKURS NA STANOWISKO: wykładowca
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o bezpieczeństwie
Termin składania ofert: od dnia 15.02.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyn Kamiński
Czas wytworzenia: 2013-02-15
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-02-15

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich, ul. Śmidowicza 69, 81-103 Gdynia
KONKURS NA STANOWISKO: wykładowca
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o bezpieczeństwie
Termin składania ofert: od dnia 15.02.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyn Kamiński
Czas wytworzenia: 2013-02-15
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-02-15

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Mechatroniki i Lotnictwa, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt w grupie pracowników naukowo-dydaktycznych
DYSCYPLINA NAUKOWA: mechanika, budowa i eksploatacja maszyn
Termin składania ofert: 25.02.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2013-02-13
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-02-13 godz. 14:15

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Mechaniczny, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt naukowo - dydaktyczny, pełny etat
DYSCYPLINA NAUKOWA: budowa i eksploatacja maszyn
Termin składania ofert: 25.02.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2013-02-13
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-02-13 godz. 14:15

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 22 luty 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Rochnowska
Czas wytworzenia: 2013-02-08
Udostępniający:Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-02-08 godz. 13:29

Akademia Marynarki Wojennej, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich, ul. Śmidowicza 69, 81-103 Gdynia
KONKURS NA STANOWISKO: profesor nadzwyczajny
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne
Termin składania ofert: 21.02.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyn Kamiński
Czas wytworzenia: 2013-02-05
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-02-05 godz. 10:23

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Elektroniki , 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: profesor zwyczajny n-d, pełny etat
DYSCYPLINA NAUKOWA:  elektronika, telekomunikacja
Termin składania ofert: 18.02.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2013-02-04
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-02-04 godz. 08:20

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Elektroniki , 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: profesor nadzwyczajny n-d, pełny etat
DYSCYPLINA NAUKOWA:  elektronika, telekomunikacja
Termin składania ofert: 18.02.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2013-02-04
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-02-04 godz. 08:20

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Cybernetyki , 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt n-d, pełny etat
DYSCYPLINA NAUKOWA:  socjologia
Termin składania ofert: 15.02.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2013-01-30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-01-31 godz. 08:10

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Cybernetyki , 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt n-d,  2 etaty
DYSCYPLINA NAUKOWA:  informatyka
Termin składania ofert: 15.02.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2013-01-30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-01-31 godz. 08:10

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji , 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: starszy wykładowca
DYSCYPLINA NAUKOWA:  budownictwo
Termin składania ofert: 15.02.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2013-01-24
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-01-24 godz. 09:46

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji , 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: starszy wykładowca
DYSCYPLINA NAUKOWA:  budownictwo
Termin składania ofert: 15.02.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2013-01-24
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-01-24 godz. 09:46

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki, ul. Dywizjonu 303 nr 35, 08 – 521 Dęblin
KONKURS NA STANOWISKO: starszy wykładowca
DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia
Termin składania ofert: 28 luty 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Tadeusz Compa
Czas wytworzenia: 2013-01-22
Udostępniający:Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-01-23 godz. 09:03

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 29 stycznia 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Rochnowska
Czas wytworzenia: 2013-01-22
Udostępniający:Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-01-22 godz. 12:01

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: profesor nadzwyczajny w Zakładzie Polityki Bezpieczeństwa
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe
Termin składania ofert: 15 lutego 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Rochnowska
Czas wytworzenia: 2013-01-21
Udostępniający:Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-01-21 godz. 12:15

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Nowych Technologii i Chemii , 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: starszy wykładowca, pełny etat
DYSCYPLINA NAUKOWA:  chemia materiałów wybuchowych
Termin składania ofert: 14.02.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2013-01-18
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-01-18 godz. 13:55

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Nowych Technologii i Chemii , 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: starszy wykładowca, pełny etat
DYSCYPLINA NAUKOWA:  inżynieria materiałowa, materiały piezoelektryczne
Termin składania ofert: 14.02.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2013-01-18
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-01-18 godz. 13:55

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Nowych Technologii i Chemii , 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: starszy wykładowca, pełny etat
DYSCYPLINA NAUKOWA:  fizyka, fizyka komputerowa
Termin składania ofert: 14.02.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2013-01-18
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-01-18 godz. 13:55

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Nowych Technologii i Chemii , 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: starszy wykładowca, pełny etat
DYSCYPLINA NAUKOWA:  nauki techniczne, inżynieria materiałowa
Termin składania ofert: 14.02.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2013-01-18
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-01-18 godz. 13:55

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Nowych Technologii i Chemii , 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: starszy wykładowca, pełny etat
DYSCYPLINA NAUKOWA: elektronika, optoelektronika.
Termin składania ofert: 14.02.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2013-01-18
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-01-18 godz. 13:55

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Nowych Technologii i Chemii , 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: starszy wykładowca, pełny etat
DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria materiałowa, technologie materiałów krystalicznych i amorficznych 
Termin składania ofert: 14.02.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2013-01-18
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-01-18 godz. 13:55

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Nowych Technologii i Chemii , 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: starszy wykładowca, pełny etat
DYSCYPLINA NAUKOWA: elektronika, optoelektronika.
Termin składania ofert: 14.02.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2013-01-18
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-01-18 godz. 13:55

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: prawo administracyjne, specjalność - prawo materialne, historia administracji
Termin składania ofert: 31 stycznia 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Rochnowska
Czas wytworzenia: 2013-01-17
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-01-17 godz. 14:45

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: samodzielny  pracownika naukowego (profesora zwyczajny lub doktor habilitowany)
DYSCYPLINA NAUKOWA: prawo cywilne
Termin składania ofert: 18 luty 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Rochnowska
Czas wytworzenia: 2013-01-17
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-01-17 godz. 14:45

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Nowych Technologii i Chemii , 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: starszy wykładowca
DYSCYPLINA NAUKOWA: chemia materiałów wybuchowych
Termin składania ofert: 09.02.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2013-01-15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-01-15 godz. 13:55

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Nowych Technologii i Chemii , 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: starszy wykładowca, pełny etat
DYSCYPLINA NAUKOWA: chemia i fizykochemia bojowych środków trujących (BST),  analiza chromatograficzna, mikrosynteza i identyfikacja związków organicznych
Termin składania ofert: 11.02.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2013-01-15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-01-15 godz. 13:55

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Studium Języków Obcych  , 01-476 Warszawa, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 25A
KONKURS NA STANOWISKO: lektor / wykładowca języka angielskiego
Termin składania ofert: 31.01.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2013-01-15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-01-15 godz. 13:32

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Nowych Technologii i Chemii , 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: starszy wykładowca, pełny etat
DYSCYPLINA NAUKOWA: chemia analityczna, analiza instrumentalna
Termin składania ofert: 11.02.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2013-01-10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-01-10 godz. 09:40

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Mechaniczny, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt, pełny etat
DYSCYPLINA NAUKOWA: budowa i eksploatacja maszyn
Termin składania ofert: 31.01.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2013-01-10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-01-10 godz. 09:40

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 18 stycznia 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Rochnowska
Czas wytworzenia: 2013-01-03
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-01-08

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Mechaniczny, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: wykładowca, pełny etat
DYSCYPLINA NAUKOWA: budowa i eksploatacja maszyn
Termin składania ofert: 25.01.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2012-12-27
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-12-28 godz. 10:40

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Mechaniczny, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: wykładowca, pełny etat
DYSCYPLINA NAUKOWA: budowa i eksploatacja maszyn
Termin składania ofert: 25.01.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2012-12-27
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-12-28 godz. 10:34

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Mechaniczny, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: starszy wykładowca, pełny etat
DYSCYPLINA NAUKOWA: budowa i eksploatacja maszyn
Termin składania ofert: 25.01.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2012-12-27
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-12-28 godz. 10:30

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Mechaniczny, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: starszy wykładowca, pełny etat
DYSCYPLINA NAUKOWA: budowa i eksploatacja maszyn
Termin składania ofert: 25.01.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2012-12-27
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-12-28 godz. 10:28

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: profesor
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne
Termin składania ofert: 17 stycznia 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin Rzymski
Czas wytworzenia: 2012-12-21
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-12-24 godz. 10:20

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: profesor nadzwyczajny
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne
Termin składania ofert: 17 stycznia 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin Rzymski
Czas wytworzenia: 2012-12-21
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-12-24 godz. 10:20

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki ekonomiczne lub humanistyczne
Termin składania ofert: 18 stycznia 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin Rzymski
Czas wytworzenia: 2012-12-21
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-12-24 godz. 10:20

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki ekonomiczne lub wojskowe
Termin składania ofert: 18 stycznia 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin Rzymski
Czas wytworzenia: 2012-12-21
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-12-24 godz. 10:20

Akademia Marynarki Wojennej Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego ul. Śmidowicza 69 81-103 Gdynia
KONKURS NA STANOWISKO: profesor wizytujący
DYSCYPLINA NAUKOWA: Pływanie Podwodne
Termin składania ofert: 09.01.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Klinkosz
Czas wytworzenia: 2012-12-21
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-12-24 godz. 10:11

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, 00-908 Warszawa 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: dyrektor biblioteki
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki humanistyczne bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Termin składania ofert: 31.01.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2012-12-18
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-12-18 godz. 14:10

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji , 00-908 Warszawa 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt n-d, pełny etat
DYSCYPLINA NAUKOWA: budownictwo
Termin składania ofert: 10.01.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2012-12-18
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-12-18 godz. 14:10

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji , 00-908 Warszawa 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: profesor nadzwyczajny, pełny etat
DYSCYPLINA NAUKOWA: geodezja i kartografia
Termin składania ofert: 10.01.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2012-12-18
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-12-18 godz. 14:10

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Studium Wychowania Fizycznego , 00-908 Warszawa 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: instruktor wychowania fizycznego
DYSCYPLINA NAUKOWA: wychowanie fizyczne
Termin składania ofert: 10.01.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2012-12-18
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-12-18 godz. 14:10

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Instytut Optoelektroniki, 00-908 Warszawa 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: profesor nadzwyczajny n-d
DYSCYPLINA NAUKOWA: Nauki techniczne
Termin składania ofert: 02.01.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2012-12-18
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-12-18 godz. 14:10

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Mechatroniki i Lotnictwa, 00-908 Warszawa 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: starszy wykładowca
DYSCYPLINA NAUKOWA: mechanika, budowa i eksploatacja maszyn
Termin składania ofert: 31.01.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2012-12-12
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-12-12 godz. 14:30

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Mechatroniki i Lotnictwa, 00-908 Warszawa 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: starszy wykładowca
DYSCYPLINA NAUKOWA: mechanika, budowa i eksploatacja maszyn
Termin składania ofert: 31.01.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2012-12-12
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-12-12 godz. 14:25

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Mechatroniki i Lotnictwa , 00-908 Warszawa 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: starszy wykładowca w grupie pracowników dydaktycznych
DYSCYPLINA NAUKOWA: mechanika, budowa i eksploatacja maszyn
Termin składania ofert: 31.01.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2012-12-12
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-12-12 godz. 14:20

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki prawne
Termin składania ofert: 04.01.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Rochnowska
Czas wytworzenia: 2012-12-07
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-12-07 godz. 09:45

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: bezpieczeństwo narodowe
Termin składania ofert: 07.01.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Rochnowska
Czas wytworzenia: 2012-12-07
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-12-07 godz. 09:38

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Elektroniki, 00-908 Warszawa 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: wykładowca
DYSCYPLINA NAUKOWA: telekomunikacja
Termin składania ofert: 20.12.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2012-12-05
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-12-06 godz. 10:05

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Elektroniki, 00-908 Warszawa 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt w grupie pracowników naukowo - dydaktycznych
DYSCYPLINA NAUKOWA: telekomunikacja
Termin składania ofert: 15.01.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2012-12-05
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-12-06 godz. 09:55

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Elektroniki, 00-908 Warszawa 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: asystent, pełny etat
DYSCYPLINA NAUKOWA: elektrotechnika lub elektronika lub technologie informacyjne
SŁOWA KLUCZOWE: elektronika, elektrotechnika, metrologia, nawigacja
Termin składania ofert: 10.01.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2012-11-26
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-11-26 godz. 14:58

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Elektroniki, 00-908 Warszawa 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: asystent, pełny etat
DYSCYPLINA NAUKOWA: elektrotechnika lub elektronika lub technologie informacyjne
SŁOWA KLUCZOWE: elektrotechnika, elektronika, elektroenergetyka, metrologia
Termin składania ofert: 10.01.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2012-11-26
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-11-26 godz. 14:58

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Instytut Optoelektroniki, 00-908 Warszawa 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: fizyka
Termin składania ofert: 10.12.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2012-11-20
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-11-20 godz. 13:50

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki, ul. Dywizjonu 303 nr 12, 08 – 521 Dęblin
KONKURS NA STANOWISKO: profesor nadzwyczajny
DYSCYPLINA NAUKOWA: NAUKI TECHNICZNE, TRANSPORT
Termin składania ofert: 30.11.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Izabela Pietruszewska
Czas wytworzenia: 2012-10-04
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-10-04 godz. 15:00

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, ul. Czajkowskiego 109, 51-150 Wrocław
KONKURS NA STANOWISKO: profesor zwyczajny
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o zarządzaniu
Termin składania ofert: do 24.09.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Penkala
Czas wytworzenia: 2012-09-17
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-09-18 godz. 11:20

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, ul. Czajkowskiego 109, 51-150 Wrocław
KONKURS NA STANOWISKO: profesor nadzwyczajny
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o zarządzaniu
Termin składania ofert:  do 24.09.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Penkala
Czas wytworzenia: 2012-09-17
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-09-18 godz. 11:18

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, ul. Czajkowskiego 109, 51-150 Wrocław
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o zarządzaniu
Termin składania ofert:  do 24.09.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Penkala
Czas wytworzenia: 2012-09-17
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-09-18 godz. 11:15

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, ul. Czajkowskiego 109, 51-150 Wrocław
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINY NAUKOWE: kształtowanie środowiska-ochrona przed powodzią, zarządzanie kryzysowe
Termin składania ofert: do 21.09.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: mjr dr Andrzej Demkowicz
Czas wytworzenia: 2012-09-17
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-09-17 godz. 14:38

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Elektroniki, 00-908 Warszawa 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: asystent n-d, pełny etat
DYSCYPLINY NAUKOWE: elektronika, elektrotechnika, technologie informacyjne
Termin składania ofert: 24.09.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2012-09-12
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-09-12 godz. 13:30

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Studium Wychowania Fizycznego, 00-908 Warszawa 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: instruktor wychowania fizycznego
DYSCYPLINA NAUKOWA: wychowanie fizyczne
Termin składania ofert: 26.09.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2012-09-12
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-09-12 godz. 13:27

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Studium Wychowania Fizycznego, 00-908 Warszawa 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: instruktor wychowania fizycznego
DYSCYPLINA NAUKOWA: wychowanie fizyczne
Termin składania ofert: 24.09.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2012-09-12
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-09-12 godz. 13:25

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Studium Wychowania Fizycznego, 00-908 Warszawa 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: wykładowca wychowania fizycznego
DYSCYPLINA NAUKOWA: wychowanie fizyczne
Termin składania ofert: 27.09.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2012-09-12
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-09-12 godz. 13:00

AKAMEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich, 81-103 Gdynia, ul. Śmidowicza 69
KONKURS NA STANOWISKO: profesor nadzwyczajny
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, nauki o bezpieczeństwie
Termin składania ofert: 11.09.2012 r., rozstrzygnięcie konkursu 14.09.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Krasnodębski
Czas wytworzenia: 2012-08-30
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-08-31 godz. 09:00

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Nowych Technologii i Chemii
00-908 Warszawa 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: profesor nadzwyczajny w Instytucie Chemii
DYSCYPLINA NAUKOWA: chemia
Termin składania ofert: 14.09.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2012-08-24
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-08-24 godz. 13:25

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Instytut Optoelektroniki
00-908 Warszawa 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: profesor zwyczajny w Zakładzie Techniki Laserowej Instytutu Optoelektroniki WAT
DYSCYPLINA NAUKOWA: optyka stosowana, fizyka laserów
Termin składania ofert: 14.09.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2012-08-22
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-08-22 godz. 11:30

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Instytut Optoelektroniki
00-908 Warszawa 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: profesor nadzwyczajny WAT
DYSCYPLINA NAUKOWA: medycyna
Termin składania ofert: 10.09.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2012-08-14
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-08-14 godz. 12:20


WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Mechatroniki i Lotnictwa Instytut Techniki Lotniczej

00-908 Warszawa 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: profesor nadzwyczajny
DYSCYPLINA NAUKOWA: MECHANIKA
Termin składania ofert: 14.09.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2012-07-24
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-07-24 godz. 12:46

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Mechaniczny
00-908 Warszawa 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: profesor zwyczajny
DYSCYPLINA NAUKOWA: BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN
Termin składania ofert: 31.08.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2012-07-24
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-07-24 godz. 12:43

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Mechatroniki i Lotnictwa Instytut Techniki Lotniczej
 00-908 Warszawa 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: profesor nadzwyczajny
DYSCYPLINA NAUKOWA: MECHANIKA WYBUCHU
Termin składania ofert: 14.09.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2012-07-24
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-07-24 godz. 12:40

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH, ul. Dywizjonu 303 nr 12, 08 – 521 Dęblin
 KONKURS NA STANOWISKO: lektor języka angielskiego
DYSCYPLINA NAUKOWA: NAUKI HUMANISTYCZNE
Termin składania ofert: 14.09.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Ryszard ZAREMBA
Czas wytworzenia: 2012-07-19
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-07-19 godz. 14:57

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki
 ul. Dywizjonu 303 nr 12, 08 – 521 Dęblin
KONKURS NA STANOWISKO: profesor nadzwyczajny
DYSCYPLINA NAUKOWA: NAUKI TECHNICZNE, LOGISTYKA
Termin składania ofert: 30.08.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Dariusz Ungiert
Czas wytworzenia: 2012-07-17
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-07-17 godz. 14:48

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
 00-908 Warszawa 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: asystent n-d
DYSCYPLINA NAUKOWA: BUDOWNICTWO
Termin składania ofert: 27.07.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Borowska
Czas wytworzenia: 2012-07-12
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-07-13 godz. 08:08

 WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
00-908 Warszawa 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt n-d
DYSCYPLINA NAUKOWA: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Termin składania ofert: 27.07.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Borowska
Czas wytworzenia: 2012-07-12
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-07-13 godz. 08:06

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Nowych Technologii i Chemii
 00-908 Warszawa 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: starszy wykładowca
DYSCYPLINA NAUKOWA: CHEMIA
Termin składania ofert: 30.08.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Borowska
Czas wytworzenia: 2012-07-10
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-07-10 godz. 15:16

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Nowych Technologii i Chemii
 00-908 Warszawa 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: profesor zwyczajny
DYSCYPLINA NAUKOWA: CHEMIA
Termin składania ofert: 30.08.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Borowska
Czas wytworzenia: 2012-07-10
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-07-10 godz. 15:14

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Nowych Technologii i Chemii
 00-908 Warszawa 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt naukowo-dydaktyczny
DYSCYPLINA NAUKOWA: CHEMIA
Termin składania ofert: 30.08.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Borowska
Czas wytworzenia: 2012-07-10
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-07-10 godz. 15:12

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
 00-908 Warszawa 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: asystent n-d
DYSCYPLINA NAUKOWA: GEODEZJA
Termin składania ofert: 24.07.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Borowska
Czas wytworzenia: 2012-07-10
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-07-10 godz. 15:10

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki
ul. Dywizjonu 303 nr 12, 08 – 521 Dęblin

KONKURS NA STANOWISKO: starszy wykładowca
DYSCYPLINA NAUKOWA: LOGISTYKA
Termin składania ofert: 20.08.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: płk Tadeusz Compa
Czas wytworzenia: 2012-07-03
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-07-03 godz. 13:55

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Elektroniki
00-908 Warszawa 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: asystent n-d, pełny etat, dwa stanowiska
DYSCYPLINA NAUKOWA: elektronika, elektrotechnika, technologie informacyjne
Termin składania ofert: 05.09.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2012-06-29
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-06-29 godz. 13:32

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Elektroniki
00-908 Warszawa 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: asystent  n-d, pełny etat
DYSCYPLINA NAUKOWA: elektronika, telekomunikacja, technologie informacyjne
Termin składania ofert: 31.08.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2012-06-29
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-06-29 godz. 13:32

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Elektroniki
00-908 Warszawa 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: profesor nadzwyczajny
DYSCYPLINA NAUKOWA: elektrotechnika, informatyka
Termin składania ofert: 05.09.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2012-06-29
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-06-29 godz. 13:32

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Cybernetyki
00-908 Warszawa 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: profesor nadzwyczajny
DYSCYPLINA NAUKOWA: matematyka / inżynieria materiałowa
Termin składania ofert: 31.07.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2012-06-25
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-06-26 godz. 08:40

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Cybernetyki
00-908 Warszawa 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: profesor nadzwyczajny/zwyczajny naukowo-dydaktyczny
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o bezpieczeństwie, nauki o obronności, nauki wojskowe
Termin składania ofert: 31.07.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2012-06-25
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-06-26 godz. 08:40

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Cybernetyki
00-908 Warszawa 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: profesor nadzwyczajny/zwyczajny n-d, pełny etat
DYSCYPLINA NAUKOWA: informatyka
Termin składania ofert: 31.07.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2012-06-25
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-06-26 godz. 08:40

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Cybernetyki
00-908 Warszawa 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt naukowo-dydaktyczny, pełny etat
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki ekonomiczne
Termin składania ofert: 31.07.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2012-06-25
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-06-26 godz. 08:40

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Cybernetyki
00-908 Warszawa 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: starszy wykładowca
DYSCYPLINA NAUKOWA: matematyka
Termin składania ofert: 31.07.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2012-06-25
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-06-26 godz. 08:40

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Mechatroniki i Lotnictwa, 00-908 Warszawa 49, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA  STANOWISKO asystenta w grupie pracowników naukowo - dydaktycznych
Termin składania ofert: do 10.09.2012 r.

Decyzją rektora Wojskowej Akademii Technicznej 19.06.2012 r. konkurs został unieważniony.

Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2012-03-01
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-03-01 godz. 13:54


 


WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
00-908 Warszawa 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt n-d
DYSCYPLINA NAUKOWA: GEODEZJA I KARTOGRAFIA
Termin składania ofert: 20.07.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2012-06-25
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-06-26 godz. 08:30

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
00-908 Warszawa 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt n-d
DYSCYPLINA NAUKOWA: GEODEZJA I KARTOGRAFIA
Termin składania ofert: 20.07.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2012-06-25
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-06-26 godz. 08:30

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Instytut Optoelektroniki
00-908 Warszawa , ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

KONKURS NA STANOWISKO: profesor nadzwyczajny naukowy
DYSCYPLINA NAUKOWA: mechanika
Termin składania ofert: 30.06.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2012-06-15
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-06-18 godz. 12:47

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Instytut Optoelektroniki
00-908 Warszawa , ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: asystent naukowo-dydaktyczny

DYSCYPLINA NAUKOWA: optoelektronika, ochrona i monitoring środowiska
Termin składania ofert: 29.06.2012 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2012-06-13
Udostępniający:ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-06-13 godz. 16:00


WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Instytut Optoelektroniki
00-908 Warszawa , ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

KONKURS NA STANOWISKO: asystent naukowo-dydaktyczny
DYSCYPLINA NAUKOWA: optoelektronika
Termin składania ofert: 29.06.2012 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2012-06-13
Udostępniający:ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-06-13 godz. 16:00


WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Instytut Optoelektroniki
00-908 Warszawa , ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: asystent naukowo-dydaktyczny

DYSCYPLINA NAUKOWA:
chemia
Termin składania ofert: 29.06.2012 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2012-06-13
Udostępniający:ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-06-13 godz. 16:00


WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
00-908 Warszawa , ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt naukowo-dydaktyczny

DYSCYPLINA NAUKOWA: budownictwo komunikacyjne
Termin składania ofert: 29.06.2012 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2012-06-13
Udostępniający:ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-06-13 godz. 16:00


WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Nowych Technologii  i Chemii
00-908 Warszawa , ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt naukowo-dydaktyczny w Instytucie Fizyki Technicznej
DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria materiałowa, specjalność ciekłe kryształy
Termin składania ofert: 20.07.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2012-06-08
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-06-08 godz. 09:45

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, 81-103 Gdynia,ul. Śmidowicza 69

KONKURS NA  STANOWISKO profesora zwyczajnego w Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne lub nauki humanistyczne
Termin składania ofert do dnia  12.03.2012 r., rozstrzygnięcie konkursu 15.06.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Krasnodębski
Czas wytworzenia: 2012-06-04
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-06-05 godz. 13:40

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, 81-103 Gdynia,ul. Śmidowicza 69

KONKURS NA  STANOWISKO profesora nadzwyczajnego w Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne: nauki o bezpieczeństwie
Termin składania ofert do dnia  12.03.2012 r., rozstrzygnięcie konkursu 15.06.2012 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Krasnodębski
Czas wytworzenia: 2012-06-04
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-06-05 godz. 13:35


WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Mechaniczny, 00-908 Warszawa 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego
KONKURS NA  STANOWISKO: profesor wizytujący
DYSCYPLINA NAUKOWA: logistyka
Termin składania ofert: 15.06.2012 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2012-05-25
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-05-25 godz. 12:33


WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Instytut Optoelektroniki, 00-908 Warszawa 49, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA  STANOWISKO: starszy wykładowca
DYSCYPLINA NAUKOWA: logistyka
Termin składania ofert: 05.06.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2012-05-18
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-05-22 godz. 08:10


WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Instytut Optoelektroniki, 00-908 Warszawa 49, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA  STANOWISKO: profesor nadzwyczajny
DYSCYPLINA NAUKOWA: biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
Termin składania ofert: 25.05.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2012-05-09
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-05-09 godz. 13:55

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Mechaniczny, 00-908 Warszawa 49, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA  STANOWISKO: adiunkt n-d 
DYSCYPLINA NAUKOWA: mechanika
Termin składania ofert: 14.05.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2012-04-24
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-04-24 godz. 10:15

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, 81-103 Gdynia,ul. Śmidowicza 69
KONKURS NA  STANOWISKO profesora nadzwyczajnego w Instytucie Nawigacji i Hydrografii Morskiej
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o bezpieczeństwie
Termin składania ofert: 13.04.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Klinkosz
Czas wytworzenia: 2012-03-21
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-03-21 godz. 13:43

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, 81-103 Gdynia,ul. Śmidowicza 69
KONKURS NA  STANOWISKO profesora nadzwyczajnego w Instytucie Uzbrojenia Okrętowego i Informatyki
DYSCYPLINA NAUKOWA: prawo międzynarodowe publiczne, dziedzina: nauki prawne
Termin składania ofert:
13.04.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Klinkosz
Czas wytworzenia: 2012-03-21
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-03-21 godz. 13:47

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Cybernetyki, 00-908 Warszawa 49, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA  STANOWISKO profesora nadzwyczajnego
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o polityce
Termin składania ofert: 30.04.2012
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2012-03-21
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-03-21 godz. 13:37

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, 81-103 Gdynia,ul. Śmidowicza 69
KONKURS NA  STANOWISKO starszy wykładowcy w Zakładzie Prawa Morza i Bezpieczeństwa Morskiego Państwa
DYSCYPLINA NAUKOWA: prawo międzynarodowe publiczne, dziedzina: nauki prawne
Termin składania ofert od dnia 20.03.2012 r., rozstrzygnięcie konkursu 12.04.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyn Kamiński
Czas wytworzenia: 2012-03-20
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-03-20 godz. 12:17

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, 81-103 Gdynia,ul. Śmidowicza 69
KONKURS NA  STANOWISKO starszego wykładowcy w Zakładzie Zarządzania Kryzysowego
DYSCYPLINA NAUKOWA: Nauki o bezpieczeństwie – dziedzina:  nauki społeczne
Termin składania ofert od dnia 20.03.2012 r., rozstrzygnięcie konkursu 12.04.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyn Kamiński
Czas wytworzenia: 2012-03-20
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-03-20 godz. 12:15


AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, 81-103 Gdynia,ul. Śmidowicza 69
KONKURS NA  STANOWISKO profesora nadzwyczajnego
DYSCYPLINA NAUKOWA: Nauki o bezpieczeństwie, nauki o obronności – dziedzina:  nauki społeczne
Termin składania ofert od dnia 20.03.2012 r., rozstrzygnięcie konkursu 12.04.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyn Kamiński
Czas wytworzenia: 2012-03-20
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-03-20 godz. 12:12

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Nowych Technologii i Chemii; 00-908 Warszawa, ul. Gen. S. Kaliskiego 2

KONKURS NA  STANOWISKO profesora nadzwyczajnego w Instytucie Chemii
Termin składania ofert: do 23.03.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2012-03-05
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-03-05 godz. 13:32

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, 81-103 Gdynia, ul. Śmidowicza 69
KONKURS NA  STANOWISKO starszego wykładowcy języka angielskiego
Termin składania ofert: do 30.03.2012 r., godz. 14
Wytwarzający/Odpowiadający: Małgorzata Olkowska
Czas wytworzenia: 2012-02-16
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-02-17 godz. 09:20

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, 81-103 Gdynia,ul. Śmidowicza 69

KONKURS NA  STANOWISKO starszego wykładowcy w Zakładzie Wsparcia Działań Sił Morskich
DYSCYPLINA NAUKOWA: Nauki o bezpieczeństwie – dziedzina:  nauki społeczne
Termin składania ofert od dnia 14.02.2012 r., rozstrzygnięcie konkursu 22.02.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyn Kamiński
Czas wytworzenia: 2012-02-13
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-02-14 godz. 08:49

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, 81-103 Gdynia,ul. Śmidowicza 69

KONKURS NA  STANOWISKO starszego wykładowcy w Instytucie Elektrotechniki i Automatyki Okrętowej
DYSCYPLINA NAUKOWA: Mechanika, Eksploatacja Maszyn
Termin składania ofert upływa 07.02.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: kmdr Józef Małecki
Czas wytworzenia: 2012-01-31
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-02-01 godz. 10:52

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, 81-103 Gdynia,ul. Śmidowicza 69

KONKURS NA  STANOWISKO starszego wykładowcy w Instytucie Elektrotechniki i Automatyki Okrętowej
DYSCYPLINA NAUKOWA: Elektronika, Telekomunikacja
Termin składania ofert upływa 07.02.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: kmdr Józef Małecki
Czas wytworzenia: 2012-01-31
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-02-01 godz. 10:52

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO, AL. CHRUŚCIELA 103, 00 – 910 WARSZAWA

KONKURS NA  STANOWISKO profesor nadzwyczajny w dziedzinie nauk prawnych
DYSCYPLINA NAUKOWA:nauka o administracji lub prawo
Termin składania ofert upływa 31.03.2012 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: dr Małgorzata Czuryk
Czas wytworzenia: 2012-01-20
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-01-20 godz. 11:48


AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, 81-103 Gdynia,ul. Śmidowicza 69

KONKURS NA  STANOWISKO wykładowcy na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych
DYSCYPLINA NAUKOWA: stosunki międzynarodowe
Termin składania ofert upływa 13.02.2012
Wytwarzający/Odpowiadający: mgr inż. Ewa Kubicka-Ciaś
Czas wytworzenia: 2012-01-17
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-01-17 godz. 14:15

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, 81-103 Gdynia,ul. Śmidowicza 69

KONKURS NA  STANOWISKO wykładowcy na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o polityce, prawo, ekonomia
Termin składania ofert upływa 30.04.2012
Wytwarzający/Odpowiadający: mgr inż. Ewa Kubicka-Ciaś
Czas wytworzenia: 2012-01-17
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-01-17 godz. 14:15

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, 81-103 Gdynia,ul. Śmidowicza 69

KONKURS NA  STANOWISKO wykładowcy na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych
DYSCYPLINA NAUKOWA: pedagogika, psychologia
Termin składania ofert upływa 30.04.2012
Wytwarzający/Odpowiadający: mgr inż. Ewa Kubicka-Ciaś
Czas wytworzenia: 2012-01-17
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-01-17 godz. 14:15

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, 81-103 Gdynia,ul. Śmidowicza 69

KONKURS NA  STANOWISKO starszego wykładowcy na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o polityce, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, prawo, ekonomia
Termin składania ofert upływa 30.04.2012
Wytwarzający/Odpowiadający: mgr inż. Ewa Kubicka-Ciaś
Czas wytworzenia: 2012-01-17
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-01-17 godz. 14:15

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, 81-103 Gdynia,ul. Śmidowicza 69

KONKURS NA  STANOWISKO starszego wykładowcy na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych
DYSCYPLINA NAUKOWA: pedagogika, psychologia
Termin składania ofert upływa 30.04.2012
Wytwarzający/Odpowiadający: mgr inż. Ewa Kubicka-Ciaś
Czas wytworzenia: 2012-01-17
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-01-17 godz. 14:15

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, 81-103 Gdynia,ul. Śmidowicza 69

KONKURS NA  STANOWISKO starszego wykładowcy na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych
DYSCYPLINA NAUKOWA: historia w zakresie historia średniowiecza
Termin składania ofert upływa 30.04.2012
Wytwarzający/Odpowiadający: mgr inż. Ewa Kubicka-Ciaś
Czas wytworzenia: 2012-01-17
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-01-17 godz. 14:15

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, 81-103 Gdynia,ul. Śmidowicza 69

KONKURS NA  STANOWISKO profesora zwyczajnego na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o polityce, prawo, ekonomia, administracja, historia (historia stosunków międzynarodowych)
Termin składania ofert upływa 13.02.2012
Wytwarzający/Odpowiadający: mgr inż. Ewa Kubicka-Ciaś
Czas wytworzenia: 2012-01-17
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-01-17 godz. 14:15

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, 81-103 Gdynia,ul. Śmidowicza 69

KONKURS NA  STANOWISKO profesora zwyczajnego na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o polityce, prawo, ekonomia, administracja, historia (historia stosunków międzynarodowych)
Termin składania ofert upływa 13.02.2012
Wytwarzający/Odpowiadający: mgr inż. Ewa Kubicka-Ciaś
Czas wytworzenia: 2012-01-17
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-01-17 godz. 14:15

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, 81-103 Gdynia,ul. Śmidowicza 69

KONKURS NA  STANOWISKO profesora zwyczajnego na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych
DYSCYPLINA NAUKOWA: pedagogika, socjologia, psychologia
Termin składania ofert upływa 30.04.2012
Wytwarzający/Odpowiadający: mgr inż. Ewa Kubicka-Ciaś
Czas wytworzenia: 2012-01-17
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-01-17 godz. 14:15

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, 81-103 Gdynia,ul. Śmidowicza 69

KONKURS NA  STANOWISKO profesora zwyczajnego na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych
DYSCYPLINA NAUKOWA: pedagogika, socjologia, psychologia
Termin składania ofert upływa 13.02.2012
Wytwarzający/Odpowiadający: mgr inż. Ewa Kubicka-Ciaś
Czas wytworzenia: 2012-01-17
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-01-17 godz. 14:15


AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, 81-103 Gdynia,ul. Śmidowicza 69

KONKURS NA  STANOWISKO profesora zwyczajnego na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki humanistyczne, historia
Termin składania ofert upływa 30.04.2012
Wytwarzający/Odpowiadający: mgr inż. Ewa Kubicka-Ciaś
Czas wytworzenia: 2012-01-17
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-01-17 godz. 14:15

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, 81-103 Gdynia,ul. Śmidowicza 69

KONKURS NA  STANOWISKO profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o polityce, prawo, ekonomia, administracja, historia (historia stosunków międzynarodowych)
Termin składania ofert upływa 13.02.2012
Wytwarzający/Odpowiadający: mgr inż. Ewa Kubicka-Ciaś
Czas wytworzenia: 2012-01-17
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-01-17 godz. 14:15

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, 81-103 Gdynia,ul. Śmidowicza 69

KONKURS NA  STANOWISKO profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o polityce, prawo, ekonomia, administracja, historia (historia stosunków międzynarodowych)
Termin składania ofert upływa 30.04.2012
Wytwarzający/Odpowiadający: mgr inż. Ewa Kubicka-Ciaś
Czas wytworzenia: 2012-01-17
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-01-17 godz. 13:55

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, 81-103 Gdynia,ul. Śmidowicza 69

KONKURS NA  STANOWISKO profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych
DYSCYPLINA NAUKOWA: pedagogika, socjologia, psychologia
Termin składania ofert upływa 30.04.2012
Wytwarzający/Odpowiadający: mgr inż. Ewa Kubicka-Ciaś
Czas wytworzenia: 2012-01-17
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-01-17 godz. 13:55


AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, 81-103 Gdynia,ul. Śmidowicza 69

KONKURS NA  STANOWISKO profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych
DYSCYPLINA NAUKOWA: pedagogika, socjologia, psychologia
Termin składania ofert upływa 13.02.2012
Wytwarzający/Odpowiadający: mgr inż. Ewa Kubicka-Ciaś
Czas wytworzenia: 2012-01-17
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-01-17 godz. 13:15

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, 81-103 Gdynia,ul. Śmidowicza 69

KONKURS NA  STANOWISKO profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych
DYSCYPLINA NAUKOWA: historia, kulturoznawstwo
Termin składania ofert upływa 30.04.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: mgr inż. Ewa Kubicka-Ciaś
Czas wytworzenia: 2012-01-17
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-01-17 godz. 13:50

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, 81-103 Gdynia,ul. Śmidowicza 69

KONKURS NA  STANOWISKO ASYSTENTA na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych
DYSCYPLINA NAUKOWA: stosunki międzynarodowe
Termin składania ofert upływa 30.04.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: mgr inż. Ewa Kubicka-Ciaś
Czas wytworzenia: 2012-01-17
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-01-17 godz. 13:15

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, 81-103 Gdynia,ul. Śmidowicza 69

KONKURS NA  STANOWISKO ASYSTENTA na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych
DYSCYPLINA NAUKOWA: pedagogika, filozofia, socjologia
Termin składania ofert upływa 30.04.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: mgr inż. Ewa Kubicka-Ciaś
Czas wytworzenia: 2012-01-17
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-01-17 godz. 13:15

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, 81-103 Gdynia,ul. Śmidowicza 69

KONKURS NA  STANOWISKO ADIUNKTA na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o polityce, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, prawo, ekonomia
Termin składania ofert upływa 30.04.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: mgr inż. Ewa Kubicka-Ciaś
Czas wytworzenia: 2012-01-17
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-01-17 godz. 13:15

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, 81-103 Gdynia,ul. Śmidowicza 69

KONKURS NA  STANOWISKO ADIUNKTA na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych
DYSCYPLINA NAUKOWA: pedagogika, psychologia
Termin składania ofert upływa 30.04.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: mgr inż. Ewa Kubicka-Ciaś
Czas wytworzenia: 2012-01-17
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-01-17 godz. 13:15

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, 81-103 Gdynia,ul. Śmidowicza 69

KONKURS NA  STANOWISKO ADIUNKTA na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych
DYSCYPLINA NAUKOWA: historia w zakresie historia współczesna i wojskowość
Termin składania ofert upływa 30.04.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: mgr inż. Ewa Kubicka-Ciaś
Czas wytworzenia: 2012-01-17
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-01-17 godz. 13:15

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, 81-103 Gdynia,ul. Śmidowicza 69
KONKURS NA  STANOWISKO ADIUNKTA na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych
DYSCYPLINA NAUKOWA: historia, historia starożytna
Termin składania ofert upływa 13.02.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: mgr inż. Ewa Kubicka-Ciaś
Czas wytworzenia: 2012-01-17
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-01-17 godz. 13:15

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, 81-103 Gdynia,ul. Śmidowicza 69


KONKURS NA  STANOWISKO ADIUNKTA W ZAKŁADZIE PRAWA MORZA I BEZPIECZEŃSTWA MORSKIEGO PAŃSTWA
DYSCYPLINA NAUKOWA: NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE


Termin składania ofert upływa 20.01.2012 r.


Wytwarzający/Odpowiadający: Justyn Kamiński
Czas wytworzenia: 2012-01-11
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-01-11 godz. 14:12


AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO, AL. CHRUŚCIELA 103, 00 – 910 WARSZAWA

KONKURS NA  STANOWISKO ADIUNKTA W ZAKŁADZIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
DYSCYPLINA NAUKOWA: DZIEDZINA NAUK WOJSKOWYCH

Termin składania ofert upływa 27.01.2012 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: dr inż. Krzysztof GĄSIOREK
Czas wytworzenia: 2011-12-29
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-12-29 godz. 08:32


AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO, AL. CHRUŚCIELA 103, 00 – 910 WARSZAWA

KONKURS NA  STANOWISKO ADIUNKTA W ZAKŁADZIE POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA
DYSCYPLINA NAUKOWA: DZIEDZINA NAUK WOJSKOWYCH; SPECJALNOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE

Termin składania ofert upływa 20.01.2012 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: dr inż. Krzysztof GĄSIOREK
Czas wytworzenia: 2011-12-28
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-12-28 godz. 08:22


AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, 81-103 Gdynia,ul. Śmidowicza 69

KONKURS NA  STANOWISKO PROFESORA NADZWYCZAJNEGO
DYSCYPLINA NAUKOWA: AUTOMATYKA I ROBOTYKA, MECHANIKA

Termin składania ofert upływa 30.12.2011 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: kmdr dr inż Józef Małecki
Czas wytworzenia: 2011-12-24
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-12-27 godz. 10:03


AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I DOWODZENIA, AL. CHRUŚCIELA 103, 00 – 910 WARSZAWA

KONKURS NA  STANOWISKO PROFESORA NADZWYCZAJNEGO, KATEDRA DZIAŁAŃ POŁĄCZONYCH
DYSCYPLINA NAUKOWA: NAUKI WOJSKOWE LUB HUMANISTYCZNE (W  DZIEDZINIE OBRONNOŚCI LUB BEZPIECZEŃSTWO

Termin składania ofert upływa 16.01.2012 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: płk dr hab. Marek Wrzosek
Czas wytworzenia: 2011-12-13
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-12-13 godz. 11:27


AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I DOWODZENIA, AL. CHRUŚCIELA 103, 00 – 910 WARSZAWA

KONKURS NA  STANOWISKO PROFESORA NADZWYCZAJNEGO, KIEROWNIKA INSTYTUTU LOGISTYKI
DYSCYPLINA NAUKOWA: NAUKI WOJSKOWE LUB HUMANISTYCZNE (W  DZIEDZINIE OBRONNOŚCI LUB BEZPIECZEŃSTWO

Termin składania ofert upływa 16.01.2012 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: płk dr hab. Marek Wrzosek
Czas wytworzenia: 2011-12-13
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-12-13 godz. 11:20


AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO, AL. CHRUŚCIELA 103, 00 – 910 WARSZAWA

KONKURS NA  STANOWISKO PROFESORA NADZWYCZAJNEGO
DYSCYPLINA NAUKOWA: NAUKA O ADMINISTRACJI  LUB PRAWO W KATEDRZE PRAWA I ADMINISTRACJI

Termin składania ofert upływa 20.12.2011 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: dr Małgorzata Czuryk
Czas wytworzenia: 2011-11-28
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-11-28 godz. 12:01


WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH IM. GEN. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WOCŁAWIU

KONKURS NA  STANOWISKO PROFESORA
DYSCYPLINA NAUKOWA: NAUKI EKONOMICZNE

Termin składania ofert upływa 20.10.2011 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: płk dr hab. inż. Dariusz Skorupka
Czas wytworzenia: 2011-10-14
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-10-14 godz. 13:50