Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJZgodnie z Ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 235  oraz z 2014 r. poz. 183) Ministerstwo Obrony Narodowej uruchomiło


Złożenie wniosku do Ministerswa Obrony Narodowej możliwe jest jedynie w przypadku posiadania bezpłatnego konta użytkownika na ELEKTRONICZNEJ PLATFORMIE USŁUG ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - ePUAP

Możliwość rejestracji na stronie http://epuap.gov.pl

UWAGA!
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej prosimy wysyłać na adres e-mail: bip.wniosek@mon.gov.pl


Wytwarzający/Odpowiadający: Beata Kozerawska
Czas wytworzenia: 2012-04-05
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-04-05