RZI Szczecin
Zamówienia publiczne realizowane przez RZI Szczecin
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłaszaprzetarg nieograniczony na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zgłoszeniu robót niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadań polegających na dostosowaniu ogrodzeń do wymagań instrukcji o ochronie obiektów wojskowych wraz z korektą przebiegu trasy ogrodzeń w celu dostosowania do aktualnych potrzeb użytkownika.
Nr referencyjny: 34/UPT/12
Termin składania ofert: 21.12.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-12-12, godz. 11:05
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-12-12 godz. 12:36 

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadania polegającego na dostosowaniu budynku nr 13 na potrzeby JW 5308 zlokalizowanego na terenie kompleksu koszarowego przy ul. 4-go Marca w Koszalinie.
Nr referencyjny: 35/UPT/12
Termin składania ofert: 14.12.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-12-07 godz. 15:10
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-12-07 godz. 15:16 

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające  na wykonaniu przyłącza c.o. oraz wymiennikowni ciepła w budynku nr 32  zlokalizowanym  na terenie  Jednostki Wojskowej przy ul. IV Marca w Koszalinie (PKOB 1274).
Nr referencyjny: 108/RBR/12
Termin składania ofert: 2012-12-21, godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-12-06, godz. 15:10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-12-07 godz. 08:26

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na opracowaniu programu inwestycji na realizację zadania polegającego na przebudowie sieci i zewnętrznych instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie kompleksu wojskowego zlokalizowanego w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 250.
Nr referencyjny: 33/UPT/12
Termin składania ofert: 2012-12-13, godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Bossy
Czas wytworzenia: 2012-11-29, godz. 13:07
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-11-29 godz. 13:44

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na modernizacji budynku koszarowego nr 3 na terenie JW. 4094 w Wałczu (PKOB 1274).
Nr referencyjny: 107/RBI/12
Termin składania ofert: 2012-12-07, godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-11-22, godz. 13:44
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-11-22 godz. 14:17
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu ścianek szczelnych Nabrzeży Basenu Węglowego i Nabrzeża Skarpowego Półwyspu Kosa w Porcie Wojennym Świnoujście (PKOB 2151).
Nr referencyjny: 106/RBR/12
Termin składania ofert: 2012-11-28, godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-11-13, godz. 13:50
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-11-13 godz. 14:43
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę agregatu prądotwórczego
Nr referencyjny: 32/D/2012
Termin składania ofert: 2012-11-15, godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-10-26, godz. 14:40
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-11-06 godz. 14:55

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu gaśniczego na zabezpieczenie obiektów i techniki wojskowej
Nr referencyjny: 31/D/2012
Termin składania ofert: 2012-11-06, godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-10-26, godz. 12:45
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-10-26 godz. 12:47

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu kwaterunkowego na uzupełnienie zapasu użytku bieżącego.
Nr referencyjny: 30/D/2012
Termin składania ofert: 2012-10-25, godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-10-16, godz. 12:05
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-10-16 godz. 12:19

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej na potrzeby kompleksu wojskowego w Szczecinie
Nr referencyjny: 29/D/2012
Termin składania ofert: 2012-11-06, godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-10-09, godz. 13:28
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-10-09 godz. 13:43

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg na usługę polegającą na opracowaniu programu inwestycji na realizację zadania polegającego na przebudowie sieci i zewnętrznych instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie kompleksu wojskowego zlokalizowanego w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 250.
Nr referencyjny: 32/UPT/12
Termin składania ofert: 16.10.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-10-05 godz. 14:15
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-10-05 godz. 14:30

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskaniu w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadania polegającego na przebudowie budynku garażowego nr 40 na terenie JW. 5018 w Dziwnowie.
Nr referencyjny: 31/UPT/12
Termin składania ofert: 19.11.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-10-05 godz. 09:40
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-10-05 godz. 10:35

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na konserwacji i naprawie sprzętu kwaterunkowego polowego wraz z odbiorem i dostawą oraz rozładunkiem po wykonaniu usługi na koszt Wykonawcy zgodnie z zestawieniem przedmiotu zamówienia.
Nr referencyjny: 28/U/2012
Termin składania ofert: 2012-10-15, godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-10-04, godz. 13:55
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-10-04, godz. 14:40

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę wraz z montażem urządzeń technologicznych w strzelnicy garnizonowej w KPW Świnoujście.
Nr referencyjny: 28/D/2012
Termin składania ofert: 2012-11-08, godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-09-28, godz. 10:40
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-09-28, godz. 12:33

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu Nabrzeża Wschodniego Półwyspu Kosa (Mp77) w Porcie Wojennym Świnoujście (PKOB 2151).
Nr referencyjny: 105/RBR/12
Termin składania ofert: 10.10.2012 r.,, godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-09-24 godz. 10:55
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-09-24 godz. 11:05 

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadania polegającego na wymianie sieci wodociągowej na terenie kompleksu wojskowego w składzie Mosty.
Nr referencyjny: 30/UPT/12
Termin składania ofert: 30.10.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-09-17 godz. 07:30
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-09-17 godz. 14:14 

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamiennego projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego i wykonanie robót budowlanych dla zadania obejmującego modernizację  budynku nr 8 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Wojska Polskiego 250 w Szczecinie (PKOB 1274).
Nr referencyjny: 99/RBI/12
Termin składania ofert: 2012-10-02, godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-09-13, godz. 13:40
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-09-13, godz. 14:14

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na wykonaniu operatu dendrologicznego na terenie lotniska wojskowego w Świdwinie.
Nr referencyjny: 27/U/2012
Termin składania ofert: 2012-09-21, godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-09-10, godz. 13:35
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-09-10, godz. 14:05

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych - konserwacyjnych sieci kanalizacji deszczowej w kompleksie wojskowym w Świdwinie (PKOB 2212).
Nr referencyjny: 103/RPK/12
Termin składania ofert: 2012-09-21, godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-09-06, godz. 12:50
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-09-06, godz. 14:17

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające  na termomodernizacji budynku nr 2 zlokalizowanego na terenie JW. w Koszalinie, budynku nr 4  zlokalizowanego na terenie JW. w Szczecinie Podjuchach oraz budynku nr 4 zlokalizowanego na terenie JW.  w Choszcznie (PKOB 1274).
Nr referencyjny: 100/RBI/12
Termin składania ofert: 2012-09-20, godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-09-05, godz. 14:49
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-09-05, godz. 14:54

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu instalacji elektrycznej w budynkach nr 4 i nr 5 zlokalizowanych na terenie kompleksu wojskowego w m. Pruszcz.
Nr referencyjny: 104/RPR/12
Termin składania ofert: 2012-09-20, godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-09-05, godz. 14:25
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-09-05, godz. 14:29

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu budynku nr 58 zlokalizowanego na terenie Jednostki Wojskowej 1223 w Koszalinie przy ul. 4 Marca 5.
Nr referencyjny: 102/RPR/12
Termin składania ofert: 2012-09-20, godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-09-05, godz. 14:10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-09-05, godz. 14:29

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany stolarki budowlanej w budynku nr 4 zlokalizowanym na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Koszalińskiej w Kołobrzegu
Nr referencyjny: 101/RPR/12
Termin składania ofert: 2012-09-20, godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-09-05, godz. 13:50
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-09-05, godz. 14:02

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany kotła c.o. w budynku kotłowni nr 38 zlokalizowanym na terenie Jednostki Wojskowej 3937 Mrzeżyno.
Nr referencyjny: 98/RPR/12
Termin składania ofert: 19.09.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-09-04 godz. 12:30
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-09-04 godz. 13:30 

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót ogólnobudowlanych w budynku techniczno-usługowym nr 92 zlokalizowanym na terenie Jednostki Wojskowej 4653 Darłowo wraz z wymianą przyłącza ciepłowniczego.
Nr referencyjny: 97/RPR/12
Termin składania ofert: 19.09.2012 r.,godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-09-04 godz. 12:05
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-09-04 godz. 13:20 

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na wykonaniu stałej konserwacji instalacji przeciwpożarowych, oddymiania i sygnalizacji alarmu pożaru SAP w obiektach na terenie kompleksów wojskowych.
Nr referencyjny: 26/U/2012
Termin składania ofert: 12.09.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-09-03 godz. 15:25
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-09-04 godz. 08:03 

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę wraz z rozładunkiem i zamontowaniem na koszt Wykonawcy szaf metalowych na odzież na doposażenie budynków nr 2, nr 3 oraz nr 9 w Jednostce Wojskowej 1749 Stargard Szczeciński w budynku nr 5 w Jednostce Wojskowej 1223 w Koszalinie
Nr referencyjny: 25/D/2012
Termin składania ofert: 12.10.2012 r. godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Bossy
Czas wytworzenia: 2012-08-31, godz. 10:50
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-08-31 godz. 12:05

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na wykonaniu systemów alarmowych w budynku nr 2 na terenie 12 BZ w Stargardzie Szczecińskim (PKOB 1220).
Nr referencyjny: 96/RBI/12
Termin składania ofert: 17.09.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Bossy
Czas wytworzenia: 2012-08-31, godz. 10:30
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-08-31 godz. 11:49

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza : przetarg nieograniczony na usługę polegająca na wykonaniu programu inwestycji oraz dokumentacji projektowej z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskaniu w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadania polegającego na modernizacji budynku sztabowego nr 1 dla 12 DZ w Szczecinie
Nr referencyjny: 29/UPT/12
Termin składania ofert: 2012-10-12, godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Bossy
Czas wytworzenia: 2012-08-30, godz. 10:02
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-08-30, godz. 11:00

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza : przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z wykonaniem rozbiórki budynku garażu nr 35 (kubatura 4.830,00 m3, powierzchnia użytkowa 966,00 m2 PKOB 1251) i budynku kotłowni nr 37 (kubatura 2.161,00 m3, powierzchnia użytkowa 452,00 m2, PKOB 1251) znajdujących się na terenie Centrum Szkolenia Sił Powietrznych przy ul. Wojska Polskiego 66 w Koszalinie oraz masztu anteny o wysokości 30,40 m zlokalizowanego w m. Bobolin
Nr referencyjny: 94/RPR/12
Termin składania ofert: 2012-09-12, godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Bossy
Czas wytworzenia: 2012-08-28, godz. 09:39
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-08-28, godz. 10:20

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę wraz z rozładunkiem i zamontowaniem sprzetu kwaterunkowego.
Nr referencyjny: 26/D/12
Termin składania ofert: 2012-09-05, godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Bossy
Czas wytworzenia: 2012-08-24, godz. 12:59
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-08-24, godz. 14:40

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane - konserwacyjne polegające na wymianie stolarki okiennej w budynku warsztatowym nr 67 w kompleksie wojskowym Kołobrzeg (PKOB 1251)
Nr referencyjny: 93/RPR/12
Termin składania ofert: 2012-09-10, godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Bossy
Czas wytworzenia: 2012-08-23, godz. 13:15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-08-23, godz. 14:01

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z wykonaniem wymiany przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do budynku punktu obserwacyjnego (PKOB 1274) zlokalizowanego w m. Gąski gmina Będzino.
Nr referencyjny: 91/RPR/12
Termin składania ofert: 2012-09-07, godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Bossy
Czas wytworzenia: 2012-08-23, godz. 13:10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-08-23, godz. 14:01

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę tekstylii na wyposażenie pomieszczeń w budynkach administrowanych przez RZI Szczecin.
Nr referencyjny: 27/D/2012
Termin składania ofert: 2012-09-04, godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Bossy
Czas wytworzenia: 2012-08-23, godz. 09:23
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-08-23, godz. 09:32

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane - konserwacyjne  polegające na kontroli stanu technicznego i konserwacji 5 wojskowych bocznic kolejowych: nr 820 Trzebiatów, 824 Mirosławiec, 832 i 849 Świdwin, 835 Darłowo (PKOB 2420).
Nr referencyjny: 92/RPK/12
Termin składania ofert: 2012-09-07, godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Bossy
Czas wytworzenia: 2012-08-22, godz. 11:40
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-08-22, godz. 13:20

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane - konserwacyjne  polegające na wykonaniu konserwacji stalowych konstrukcji wieży nr 5 zlokalizowanej w m. Gąski oraz wieży nr 57 zlokalizowanej w m. Kołobrzeg (PKOB 1274).
Nr referencyjny: 89/RPK/12
Termin składania ofert: 2012-09-07, godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Bossy
Czas wytworzenia: 2012-08-22, godz. 11:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-08-22, godz. 13:20

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadania polegającego na przebudowie budynku magazynowego nr 31 na terenie JW. 5018 w Dziwnowie
Nr referencyjny: 28/UPT/2012
Termin składania ofert: 2012-09-03, godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Bossy
Czas wytworzenia: 2012-08-21, godz. 12:45
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-08-21, godz. 12:50

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane - konserwacyjne  polegające na wykonaniu konserwacji ogólnobudowlanej pomieszczeń plebani w budynku nr 9 przy ul. Zwycięstwa 202c w Koszalinie będącego w administrowaniu WAK Koszalin WL ul. Wojska Polskiego 71 (PKOB 1272).
Nr referencyjny: 90/RPK/2012
Termin składania ofert: 2012-09-05, godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Bossy
Czas wytworzenia: 2012-08-21, godz. 10:50
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-08-21, godz. 12:35

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę serwisowo-konserwacyjną urządzeń elektromechanicznych do sterowania dostępem do obiektów w kompleksach wojskowych
Nr referencyjny: 25/U/2012
Termin składania ofert: 2012-08-23, godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-08-13, godz. 14:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-08-13, godz. 14:12

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych - konserwacyjnych w budynkach nr 5, 12, 16 i 55 zlokalizowanych na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Wiosennej 4a w Kołobrzegu (PKOB 1274).
Nr referencyjny: 88/RPK/12
Termin składania ofert: 28.08.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-08-10, godz. 14:35
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-08-10, godz. 14:38

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac konserwacyjnych - robót ogólnobudowlanych w budynku nr 48 (PKOB 1274) zlokalizowanym na terenie JW 1223 w Koszalinie
Nr referencyjny: 87/RPK/12
Termin składania ofert: 27.08.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-08-10, godz. 14:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-08-10, godz. 14:16

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na wymianie pokrycia dachowego (kopuł) w zakresie uszczelnienia powierzchni na 11 zbiornikach zlokalizowanych na terenie JW. 1906 w Cybowie (PKOB 1252)
Nr referencyjny: 86/RBI/12
Termin składania ofert: 29.08.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-08-10, godz. 13:15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-08-10, godz. 14:10

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu betonowych podstaw stacji radiolokacyjnych oraz nasypów zlokalizowanych na terenie kompleksu wojskowego w m. Pruszcz.
Nr referencyjny: 85/RPR/12
Termin składania ofert: 24.08.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-08-08, godz. 10:50
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-08-08, godz. 13:11

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na badaniu wytrzymałościowym ścianek szczelnych po 30 latach użytkowania oraz ocenie stanu technicznego konstrukcji podwodnych budowli hydrotechnicznych w PW Świnoujście, PBO Kołobrzeg i PBO Dziwnów – Etap I.
Nr referencyjny: 24/U/2012
Termin składania ofert: 21.08.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-08-07, godz. 11:10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-08-07, godz. 12:02

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na opracowaniu programów inwestycji na realizację zadań polegajacych na dostosowaniu ogrodzenia kompleksu poligonu wodnego zlokalizowanego przy ul. Metalowej 39 w Szczecinie – Podjuchy oraz ogrodzenia kompleksu magazynowego zlokalizowanego w obszarze leśnym Puszczy Bukowej 3 km od wsi Chlebowo, zaliczanych do II kategorii ochrony, do wymagań instrukcji o ochronie obiektów wojskowych.
Nr referencyjny: 27/UPT/12
Termin składania ofert: 21.08.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-08-03, godz.  13:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-08-03, godz. 13:50

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługi wynajmu i obsługi przenośnych kabin WC dla potrzeb jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w rejonie odpowiedzialności RZI Szczecin (WAK Koszalin WL, WAK Koszalin SP, WAK Kołobrzeg WL, WAK Kołobrzeg MW, WAK Darłowo) w okresie 01.09.2012 – 31.08.2013r..
Nr referencyjny: 23/U/2012
Termin składania ofert: 17.08.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-08-03, godz. 11:10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-08-03, godz. 13:50

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na konserwacji elementów ośrodków sprawności fizycznej (OSF) w m. Mrzeżyno i m. Darłowo
Nr referencyjny: 84/RPK/12
Termin składania ofert: 17.08.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-07-31, godz. 13:55
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-07-31 godz. 14:17

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na konserwacji elementów strzelnicy garnizonowej typu „B” oś 200 m zlokalizowanej na terenie JW 3299 w Mirosławcu.
Nr referencyjny: 83/RPK/12
Termin składania ofert: 16.08.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-07-31, godz. 13:50
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-07-31 godz. 14:17

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu budynku kuchni-stołówki nr 30 zlokalizowanego na terenie JW 3294 w Świdwinie.
Nr referencyjny: 82/RPR/12
Termin składania ofert: 13.08.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-07-27 godz. 15:15
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-07-27 godz. 15:27

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych - konserwacyjnych w budynkach nr 13, 52 i 215 zlokalizowanych na terenie kompleksu wojskowego w Darłowie (PKOB 1274).
Nr referencyjny: 81/RPK/12
Termin składania ofert: 13.08.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-07-27 godz. 15:00
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-07-27 godz. 15:12

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy budynku koszarowego nr 8 na terenie 12 BZ w Szczecinie (PKOB 1274).
Nr referencyjny: 80/RBI/12
Termin składania ofert: 16.08.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-07-27, godz. 11:15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-07-27, godz. 12:44

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na opracowaniu programu inwestycji na realizację zadania polegającego na modernizacji zasilania elektroenergetycznego kompleksu wojskowego przy ul. Wojska Polskiego 250 w Szczecinie.
Nr referencyjny: 26/UPT/12
Termin składania ofert: 10.08.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-07-25, godz.  14:50
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-07-25, godz. 14:58

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu gaśniczego na zabezpieczenie obiektów i techniki wojskowej.
Nr referencyjny: 24/D/2012
Termin składania ofert: 06.08.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-07-25, godz. 14:20
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-07-25, godz. 14:50

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu dachu, remontu sanitariatów, docieplenia ścian zewnętrznych oraz wymiany stolarki okiennej w budynku nr 37 zlokalizowanym na terenie JW 3937 w Mrzeżynie.
Nr referencyjny: 79/RPR/12
Termin składania ofert: 07.08.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-07-20 godz. 13:30
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-07-20 godz. 14:44 

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynków zlokalizowanych na terenie CSSP w Koszalinie (PKOB 1274)8
Nr referencyjny: 78/RBR/12
Termin składania ofert: 03.08.2012 r. godz. 10.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-07-17 r. godz. 12.55
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-07-17 godz. 14:35

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynków zlokalizowanych na terenie Jednostki Wojskowej Szczecin Podjuchy (PKOB 1274).
Nr referencyjny: 77/RBR/12
Termin składania ofert: 03.08.2012 r. godz. 10.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-07-17 r. godz. 12.40
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-07-17 godz. 14:30

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane – konserwacyjne polegające na wykonaniu prac dekarskich w budynkach nr 71 i 77 zlokalizowanych na terenie JW. 3937 w Mrzeżynie (PKOB 1242).
Nr referencyjny: 76/RBR/12
Termin składania ofert: 31.07.2012 r. godz. 10.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-07-16 r. godz. 12.50
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-07-16 godz. 14:10

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynków zlokalizowanych na terenie JW. 2117 w Kołobrzegu (PKOB 1220)
Nr referencyjny: 75/RBR/12
Termin składania ofert: 31.07.2012 r. godz. 10.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-07-12 r. godz. 10.00
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-07-12 godz. 14:10

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na opracowaniu planu ochrony środowiska dla poligonu wojskowego w Drawsku Pomorskim
Nr referencyjny: 22/U/12
Termin składania ofert: 20.07.2012 r. godz. 10.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-07-11 r. godz. 11.40
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-07-11 godz. 12:10

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji elektrycznej oraz robót ogólnobudowlanych w budynku nr 3 zlokalizowanym na terenie Jednostki Wojskowej 3299 Mirosławiec.
Nr referencyjny: 73/RPR/12
Termin składania ofert: 26.07.2012 r. godz. 10.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-07-11 r. godz. 09.35
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-07-11 godz. 11:00

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg na roboty budowlane polegające na polegające na modernizacji budynku nr 15 zlokalizowanego na terenie 8 pplot w Koszalinie (PKOB 1220)
Nr referencyjny: 74/RBI/12
Termin składania ofert: 02.08.2012 r. godz. 10.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-07-10
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-07-10 godz. 13:54

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
przetarg nieograniczony na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadania polegającego na przebudowie systemu ochrony technicznej na terenie kompleksu wojskowego w składzie Mosty.
Nr referencyjny: 25/UPT/12
Termin składania ofert: 22.08.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-07-10 godz. 10:00
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-07-10 godz. 10:30

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
przetarg nieograniczony na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadania polegającego na przebudowie systemu energetycznego portu na potrzeby KPW Świnoujście.
Nr referencyjny: 24/UPT/12
Termin składania ofert: 20.08.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-07-09 godz. 13:20
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-07-09 godz. 14:03

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na przeglądzie aparatów powietrznych i masek do aparatów powietrznych
Nr referencyjny: 21/U/2012
Termin składania ofert: 20.07.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-07-06 godz. 14:55
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-07-06 godz. 15:01

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynków zlokalizowanych na terenie JW. 1223 w Koszalinie.
Nr referencyjny: 72/RBR/12
Termin składania ofert: 24.07.2012 r. godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-07-06 godz. 14:30
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-07-06 godz. 14:55

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac konserwacyjnych - robót ogólnobudowlanych w budynku nr 38 (PKOB 1274) zlokalizowanym na terenie JW 3937 w Mrzeżynie.
Nr referencyjny: 71/RPK/12
Termin składania ofert: 19.07.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-07-04 godz. 14:50
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-07-04 godz. 15:00

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę materiałów budowlanych do konserwacji obiektów.
Nr referencyjny: 23/D/2012
Termin składania ofert: 17.08.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-07-04 godz. 10:40
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-07-04 godz. 12:05

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę maszyn do obróbki drewna.
Nr referencyjny: 22/D/2012
Termin składania ofert: 14.08.2012 r.m, godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-07-02 godz. 07:40
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-07-02, godz. 10:25 

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń warsztatowych.
Nr referencyjny: 21/D/2012
Termin składania ofert: 13.08.2012 r, godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-07-02 godz. 07:30
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-07-02, godz. 10:23 

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługi wynajmu i obsługi przenośnych kabin WC dla potrzeb jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w rejonie odpowiedzialności RZI Szczecin w okresie 01.09.2012 – 31.08.2013r.
Nr referencyjny: 17/U/2012
Termin składania ofert: 16.07.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-06-29, godz. 11:00
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-06-29, godz. 12:20
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie częściowego remontu 162,50 mb ogrodzenia oraz rozbiórki budynku nr 18 zlokalizowanych na terenie Jednostki Wojskowej 2117 Kołobrzeg.
Nr referencyjny: 70/RPR/12
Termin składania ofert: 13.07.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-06-28, godz. 14:00
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-06-28, godz. 14:24
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na opracowaniu programów inwestycji na realizację zadań polegajacych na dostosowaniu ogrodzenia kompleksu poligonu wodnego zlokalizowanego przy ul. Metalowej 39 w Szczecinie – Podjuchy oraz ogrodzenia kompleksu magazynowego zlokalizowanego w obszarze leśnym Puszczy Bukowej 3 km od wsi Chlebowo, zaliczanych do II kategorii ochrony, do wymagań instrukcji o ochronie obiektów wojskowych.
Nr referencyjny: 23/UPT/12
Termin składania ofert: 13.07.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-06-28, godz. 13:25
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-06-28, godz. 14:10
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usug&43059;erwisowo – konserwacyjn urzdze&395580;wigowych UTB zainstalowanych w kompleksach wojskowych b&43313;cych w zarzdzie RZI Szczecin na okres jednego roku od dnia podpisania umowy.
Nr referencyjny: 20/U/2012
Termin składania ofert: 09.07.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-06-27, godz. 14:55
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-06-28, godz. 09:41
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na wykonaniu badania promieniowania elektromagnetycznego z urządzeń radiolokacyjnych.
Nr referencyjny: 19/U/2012
Termin składania ofert: 06.07.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-06-27, godz. 14:20
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-06-27, godz. 14:45
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane - konserwacyjne polegające na wykonaniu prac dekarskich, malarskich, tynkarskich i okładzinowych w budynkach nr 71 (PKOB 1264), nr 64 (PKOB 1220) i nr 93 (PKOB 1242) zlokalizowanych na terenie kompleksów wojskowych w m. Świdwin.
Nr referencyjny: 69/RPK/12
Termin składania ofert: 10.07.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-06-25, godz. 14:00
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-06-25, godz. 14:25
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na naprawie i konserwacji sprzętu kwaterunkowego wraz z odbiorem i dostawą po wykonaniu usługi.
Nr referencyjny: 18/U/2012
Termin składania ofert: 04.07.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-06-25, godz. 13:30
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-06-25, godz. 14:12
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie, zgodnie z ekspertyzą WINB, remontu budynku nr 84 zlokalizowanego na terenie kompleksu wojskowego Ognica w Świnoujściu.
Nr referencyjny: 68/RPR/12
Termin składania ofert: 10.07.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-06-25, godz. 10:35
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-06-25, godz. 12:57
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na  dostawę sprzętu pożarniczego dla Wojskowej Straży Pożarnej – zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych.
Nr referencyjny: 20/D/2012
Termin składania ofert: 08.08.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-06-25, godz. 07:10
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-06-25, godz. 10:50
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na  dostawę sprzętu pożarniczego dla Wojskowej Straży Pożarnej.
Nr referencyjny: 19/D/2012
Termin składania ofert: 07.08.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-06-25, godz. 07:15
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-06-25, godz. 10:50
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na  usługę polegającą na sprzątaniu pomieszczeń wewnętrznych budynków, zewnętrznych powierzchni utwardzonych oraz utrzymaniu terenów zielonych w jednostkach, instytucjach i obiektach wojskowych położonych w rejonie odpowiedzialności RZI Szczecin.
Nr referencyjny: 15/U/12
Termin składania ofert: 06.08.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-06-25, godz. 07:25
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-06-25, godz. 10:48
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu budynku nr 9 zlokalizowanego na terenie Centrum Szkolenia Sił Powietrznych Koszalin
Nr referencyjny: 66/RPK/12
Termin składania ofert: 05.07.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-06-19, godz. 15:05
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-06-19, godz. 15:18.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane - konserwacyjne polegające na wymianie stolarki okiennej w budynku nr 58 (PKOB 1274) zlokalizowanym na terenie JW 2117 przy ul. Koszalińskiej 76 w Kołobrzegu.
Nr referencyjny: 67/RPK/12
Termin składania ofert: 04.07.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-06-19, godz. 14:55
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-06-19, godz. 14:58
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na badaniu wytrzymałościowym ścianek szczelnych po 30 latach użytkowania oraz ocena stanu technicznego konstrukcji podwodnych budowli hydrotechnicznych w PW Świnoujście, PBO Kołobrzeg i PBO Dziwnów.
Nr referencyjny: 16/U/2012
Termin składania ofert: 29.06.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-06-19, godz. 14:05
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-06-19, godz. 14:19
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskaniu w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadania polegającego na przebudowie budynku garażowego nr 40 na terenie JW. 5018 w Dziwnowie.
Nr referencyjny: 19/UPT/12
Termin składania ofert: 02.08.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-06-19, godz. 09:50
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-06-19, godz. 10:55
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usugę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadań polegajacych na dostosowaniu infrastruktury budowlanej i teleinformatycznej dla potrzeb systemu DUNAJ w obiektach znajdujących się na terenie kompleksu wojskowego w Darżewie i Pruszczu Gryfickim.
Nr referencyjny: 21/UPT/12
Termin składania ofert: 03.07.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-06-18, godz. 14:35
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-06-18, godz. 14:51
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na odtworzeniu Basenu Węglowego wraz z podejściem w Porcie Wojennym Świnoujście (PKOB 2151).
Nr referencyjny: 65/RBI/12
Termin składania ofert: 04.07.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-06-18, godz. 13:55
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-06-18, godz. 14:34
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadania polegającego na przebudowie budynku magazynowego nr 31 na terenie JW. 5018 w Dziwnowie.
Nr referencyjny: 20/UPT/12
Termin składania ofert: 02.07.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-06-18, godz. 14:10
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-06-18, godz. 14:34
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na wykonaniu programu organizacyjno-użytkowego oraz dokumentacji projektowej z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskaniu w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadań polegających na remoncie budynków nr 34 oraz 35 zlokalizowanych na terenie kompleksu Jaworze w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim.
Nr referencyjny: 22/UPT/12
Termin składania ofert: 26.06.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-06-14, godz. 14:55
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-06-15 godz. 09:28
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane - konserwacyjne polegajce na konserwacji pokrycia dachu z blacho-dachówek na budynku nr 5 (PKOB 1130) zlokalizowanym na terenie JW 5018 w m. Dziwnów
Nr referencyjny: 64/RPK/12
Termin składania ofert: 29.06.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-06-14, godz. 14:40
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-06-14 godz. 14:55
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu budynku nr 216 zlokalizowanego na terenie kompleksu wojskowego w Darłowie.
Nr referencyjny: 63/RPR/12
Termin składania ofert: 29.06.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-06-14, godz. 14:30
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-06-14 godz. 14:55
Ostatnia zmiana: 2012-06-07 godz. 09:54 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg na roboty budowlane - konserwacyjne polegające na wykonaniu prac dekarskich, malarskich, tynkarskich i okładzinowych oraz wymianie stolarki okiennej w budynkach nr 113 i 115 (PKOB 1241) zlokalizowanych na terenie Jednostki Wojskowej przy ul. Połczyńskiej 32 w Świdwinie
Nr referencyjny: 62/RPK/12
Termin składania ofert: 28.06.2012 r. godz. 10.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-06-12
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-06-13 godz. 07:40

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg na roboty budowlane polegające na polegające na przebudowie budynku kuchni - jadalni wraz z zapleczem w Darłowie (PKOB 1274)
Nr referencyjny: 60/RBI/12
Termin składania ofert: 27.06.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Bossy
Czas wytworzenia:2012-06-11, godz. 12:30
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-06-11 godz. 14:01

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń rolniczych
Nr referencyjny: 18/D/2012
Termin składania ofert: 14.06.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-06-05 godz. 14:00
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-06-05 godz. 15:10


Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane - konserwacyjne polegające na konserwacji bram wjazdowych w budynku garażowym nr 22 (PKOB 1242) oraz konserwacji elewacji budynku nr 12 (PKOB 1220) zlokalizowanych na terenie JW. 1223 przy ul. 4-go Marca w Koszalinie.
Nr referencyjny: 61/RPK/12
Termin składania ofert: 20.06.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-06-05 godz. 07:25
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-06-05 godz. 07:55

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu budynku magazynu nr 28 zlokalizowanego na terenie kompleksu wojskowego Świdwin
Nr referencyjny: 59/RPR/12
Termin składania ofert: 21.06.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-06-01 godz. 14:00
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-06-01 godz. 14:12

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu budynku nr 2 zlokalizowanego na terenie kompleksu wojskowego Kołobrzeg
Nr referencyjny: 58/RPR/12
Termin składania ofert: 20.06.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-06-01 godz. 13:40
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-06-01 godz. 14:11

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu budynku nr 21 oraz wymiany stolarki drzwiowej budynku nr 5 zlokalizowanych na terenie kompleksu koszarowego w Mirosławcu.
Nr referencyjny: 57/RPR/12
Termin składania ofert: 19.06.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-06-01 godz. 13:20
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-06-01 godz. 14:08

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskaniu w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadania polegającego na przygotowaniu infrastruktury dla zakwaterowania ćwiczących wojsk na obozowisku Konotop.
Nr referencyjny: 18/UPT/12
Termin składania ofert: 19.07.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-06-01, godz. 10:25
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-06-01, godz. 10:32
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu sanitarnego i pożarniczego.
Nr referencyjny: 17/D/2012
Termin składania ofert: 13.06.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-05-31, godz.  14:40
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-05-31, godz. 14:50
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na badaniu wytrzymałościowym ścianek szczelnych po 30 latach użytkowania oraz ocena stanu technicznego konstrukcji podwodnych budowli hydrotechnicznych w PW Świnoujście, PBO Kołobrzeg i PBO Dziwnów.
Nr referencyjny: 14/U/2012
Termin składania ofert: 11.06.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-05-31, godz. 14:00
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-05-31, godz. 14:22
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskaniu w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadania polegającego na przebudowie infrastruktury towarzyszącej – dróg i placów wraz z przebudową sieci podziemnych i ogrodzenia na terenie kompleksu wojskowego JW. 5018 w Dziwnowie.
Nr referencyjny: 17/UPT/12
Termin składania ofert: 11.07.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-05-30, godz. 10:00
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-05-30, godz. 11:54
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie, zgodnie z zaleceniami WINB, remontu budynku nr 19 oraz budynku nr 79 zlokalizowanych na terenie Komendy Portu Wojennego Świnoujście.
Nr referencyjny: 56/RPR/12
Termin składania ofert: 14.06.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-05-29, godz. 11:55
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-05-29, godz. 12:55
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane dot. modernizacji systemu cieplnego, polegającego na termomodernizacji budynków zlokalizowanych na terenie Grupy Lotniczej Darłowo.
Nr referencyjny: 53/RBR/12
Termin składania ofert: 14.06.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-05-25, godz. 14:55
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-05-28, godz. 08:27
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę armatury, sprzętu i wyposażenia pożarniczego.
Nr referencyjny: 16/D/2012
Termin składania ofert: 06.06.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-05-25, godz. 14:20
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-05-25, godz. 14:25
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni betonowej wraz z geomembraną dla kontenerowej stacji paliw zlokalizowanej na terenie JW. 1749 Stargard Szczeciński i monitoringu wód podziemnych dla kontenerowej stacji paliw zlokalizowanej na terenie JW. 4094 Wałcz (PKOB 2420).
Nr referencyjny: 52/RBI/12
Termin składania ofert: 13.06.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-05-24, godz. 14:30
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-05-24 godz. 14:53
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu budynku garażu nr 25 zlokalizowanego przy ul. Wiosennej 4a w Kołobrzegu.
Nr referencyjny: 55/RPR/12
Termin składania ofert: 13.06.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-05-24, godz. 12:05
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-05-24 godz. 12:55
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu 780,00 mb ogrodzenia wewnętrznego kompleksu wojskowego w Świdwinie.
Nr referencyjny: 54/RPR/12
Termin składania ofert: 12.06.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-05-24, godz. 11:45
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-05-24 godz. 12:02
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu kwaterunkowego pomieszczeniowego na doposażenie jednostek wojskowych, na wyposażenie obiektów po remontach oraz na uzupełnienie norm należności.
Nr referencyjny: 14/D/2012
Termin składania ofert: 05.07.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-05-24, godz. 07:25
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-05-24 godz. 11:58
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę koparko-ładowarek na ciągniku kołowym z osprzętem
Nr referencyjny: 15/D/12
Termin składania ofert: 03.05.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-05-22, godz. 10:50
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-05-22 godz. 11:35

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na wykonaniu czynności związanych z kontrolą obiektów budowlanych (drogi place) o której mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623) – (kontrola co najmniej raz w roku) w rejonie działania RZI Szczecin w 2012 roku.
Nr referencyjny: 12/U/2012
Termin składania ofert: 30.05.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-05-18 godz. 14:50
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-05-18 godz. 14:25

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadania polegającego na modernizacji budynku garażowego nr 19 zlokalizowanego na terenie kompleksu wojskowego JW. 5018 w Dziwnowie.
Nr referencyjny: 16/UPT/12
Termin składania ofert: 05.06.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-05-18  godz. 14:00
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-05-18 godz. 14:25

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na gospodarce leśnej na terenie RZI Szczecin -pozyskanie surowcadrzewnego, zrywka, szacunki brakarskie, ocechowanie, ułożenie i zabezpieczenie drewna w miejscu składowania oraz frezowanie pni drzew
Nr referencyjny: 11/U/12
Termin składania ofert: 29.05.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-05-17, godz. 13:40
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-05-17 godz. 13:55

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie romontu sanitariatów w budynku nr 14 zlokalizowanym na terenie Jednostki Wojskowej 3937 Mrzeżyno
Nr referencyjny: 51/RPR/12
Termin składania ofert: 04.06.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-05-17, godz. 13:00
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-05-17 godz. 13:55

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane - konserwacyjne polegające na wykonaniu prac malarskich, tynkarskich i okładzinowych w budynku nr 58 (PKOB 1274) i budynku nr 61 (PKOB 1211) zlokalizowanych na terenie Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w m. Koszalin
Nr referencyjny: 50/RPK/12
Termin składania ofert: 31.05.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-05-16, godz. 14:10
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-05-16 godz. 14:55

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany nawierzchni placów i chodników znajdujących się na terenie Jednostki Wojskowej 5018 Dziwnów.
Nr referencyjny: 49/RPR/2012
Termin składania ofert: 06.06.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-05-16, godz. 11:10
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-05-16 godz. 13:10

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dla potrzeb klubu żołnierskiego remontu części budynku nr 14 zlokalizowanego na terenie Jednostki Wojskowej 1223 Koszalin.
Nr referencyjny: 46/RPR/2012
Termin składania ofert: 05.06.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-05-16, godz. 10:55
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-05-16 godz. 11:10

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę drobnego sprzętu gospodarczego.
Nr referencyjny: 13/D/2012
Termin składania ofert: 24.05.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-05-14, godz. 14:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-05-14 godz. 14:38

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na wykonaniu programu organizacyjno-użytkowego oraz dokumentacji projektowej z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskaniu w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadań polegajacych na remoncie budynków nr 34 oraz 35 zlokalizowanych na terenie kompleksu Jaworze w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim.
Nr referencyjny: 15/UPT/12
Termin składania ofert: 29.05.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-05-14, godz. 14:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-05-14 godz. 14:30

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane - konserwacyjne polegające na wykonaniu prac malarskich elewacji budynku nr 1 zlokalizowanego na terenie Komendy Portu Wojennego w Świnoujściu (PKOB 1274).Wojennego w Świnoujściu (PKOB 1274)
Nr referencyjny: 48/RPK/12
Termin składania ofert: 28.05.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-05-11 godz. 14:40
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-05-11 godz. 14:45

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane - konserwacyjne polegające na wykonaniu prac malarskich, tynkarskich, okładzinowych i instalacyjnych w budynku nr 34 oraz konserwacji elewacji w budynkach nr 6 i 16 zlokalizowanych na terenie Komendy Portu Wojennego w Świnoujściu (PKOB 1274).
Nr referencyjny: 47/RPK/12
Termin składania ofert: 28.05.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-05-11 godz. 14:25
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-05-11 godz. 14:43

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu dachu budynku nr 66 oraz budynku nr 84 zlokalizowanych na terenie Centrum Szkolenia Sił Powietrznych przy ul. Wojska Polskiego 66 w Koszalinie
Nr referencyjny: 45/RPR/12
Termin składania ofert: 31.05.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-05-11 godz. 12:20
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-05-11 godz. 12:58

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku nr 22 zlokalizowanego na terenie Komendy Portu Wojennego Świnoujście.
Nr referencyjny: 40/RPR/12
Termin składania ofert: 30.05.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-05-11 godz. 12:10
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-05-11 godz. 12:55

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych oraz remontu sanitariatów w budynku nr 35 zlokalizowanym na terenie Komendy Portu Wojennego Świnoujście.
Nr referencyjny: 39/RPR/12
Termin składania ofert: 29.05.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-05-11 godz. 11:50
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-05-11 godz. 12:00

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty  budowlane polegające na budowie systemu ochrony obiektów zlokalizowanych na terenie JW 3299 w Mirosławcu (PKOB 2420).
Nr referencyjny: 43/RBI/12
Termin składania ofert: 28.05.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-05-10, godz. 14:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-05-10 godz. 14:18

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadania polegającego na przebudowie z rozbudową i zmianą sposobu użytkowania nieczynnej stacji MPS dla potrzeb myjni pojazdów kołowych i gąsienicowych, zlokalizowanej na terenie Jednostki Wojskowej 5018 w Dziwnowie.
Nr referencyjny: 14/UPT/12
Termin składania ofert: 21.05.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-05-10, godz. 13:35
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-05-10 godz. 13:47

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie II etapu robót budowlanych w budynku nr 2 zlokalizowanym  na terenie JW 1749 w Stargardzie Szczecińskim (PKOB 1220).
Nr referencyjny: 44/RBI/12
Termin składania ofert: 24.05.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-05-09, godz. 13:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-05-09 godz. 13:42

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty  budowlane - konserwacyjne polegające na wykonaniu konserwacji siedmiu zbiorników przeciwpożarowych nr 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 zlokalizowanych na terenie JW 3937 w Mrzeżynie (PKOB 1252).
Nr referencyjny: 42/RPK/12
Termin składania ofert: 17.05.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-05-02, godz. 12:05
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-05-02 godz. 12:32

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty  budowlane - konserwacyjne polegające na naprawie pokrycia dachu papowego oraz wymianie stalowych krat drzwiowych w sześciu budynkach zlokalizowanych na terenie JW 3937 w Mrzeżynie (PKOB 1252).
Nr referencyjny: 41/RPK/12
Termin składania ofert: 17.05.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-05-02 godz. 11:45
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-05-02 godz. 12:30

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę przedmiotów odzieży specjalnej dla Wojskowej Straży Pożarnej
Nr referencyjny: 12/D/2012
Termin składania ofert: 08.05.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-04-27 godz. 17:15
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-04-30 godz. 11:12

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę aparatów powietrznych nadciśnieniowych i masek do aparatów powietrznych nadciśnieniowych
Nr referencyjny: 11/D/2012
Termin składania ofert: 10.05.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-04-27 godz. 17:00
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-04-30 godz. 11:10

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę podręcznego sprzętu gaśniczego i środków gaśniczych
Nr referencyjny: 9/D/2012
Termin składania ofert: 07.05.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-04-27 godz. 15:35
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-04-30 godz. 11:05

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na wykonaniu programów inwestycji oraz programów funkcjonalno – użytkowych na realizację zadań polegajacych na: modernizacji budynku sztabowo – biurowego nr 31 oraz przebudowie budynku kasyna nr 38, zlokalizowanych na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Wojska Polskiego 250 w Szczecinie.
Nr referencyjny: 11/UPT/12
Termin składania ofert: 16.05.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-04-27, godz. 15:35
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-04-30 godz. 11:00

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
przetarg nieograniczony na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadania polegającego na budowie płaszczyzny betonowej dla posadowienia przystawki antenowej w Darżewie.
Nr referencyjny: 13/UPT/12
Termin składania ofert: 14.05.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-04-25, godz. 11:30
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-04-26, godz. 12:00

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu budynku nr 43 zlokalizowanego na terenie kompleksu wojskowego w Świdwinie wraz z dociepleniem elewacji.
Nr referencyjny: 37/RPR/12
Termin składania ofert: 11.05.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-04-24, godz. 14:40
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-04-24, godz. 14:55

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty  budowlane - konserwacyjne polegające na wykonaniu prac malarskich, tynkarskich, okładzinowych i posadzkowych w budynkach zlokalizowanych na terenie JW 1872 przy ul. Zagórskiej 21 w Trzebiatowie (PKOB 1252).
Nr referencyjny: 38/RPK/12
Termin składania ofert: 10.05.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-04-24, godz. 14:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-04-24, godz. 14:24

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę koksu przemysłowo - opałowego do celów grzewczych dla jednostek i instytucji wojskowych na terenie RZI Szczecin.
Nr referencyjny: 7/D/2012
Termin składania ofert: 11.06.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-04-23, godz. 07:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-04-23, godz. 09:30

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu kwaterunkowego na wyposażenie budynków nr 2, nr 3 oraz nr 9 w Jednostce Wojskowej 1749 Stargard Szczeciński.
Nr referencyjny: 6/D/2012
Termin składania ofert: 05.06.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-04-23, godz. 07:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-04-23, godz. 09:30

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty  budowlane polegające na wykonaniu remontu ogrodzenia kompleksu przy ul. Ostrawickiej w Szczecinie (PKOB 2420).
Nr referencyjny: 34/RBR/12
Termin składania ofert: 09.05.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-04-20 godz. 14:55
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-04-20 godz. 15:05

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty  budowlane polegające na budowie obiektu dla trenażera Śnieżnik na terenie 12 BZ w Szczecinie (PKOB 1274).
Nr referencyjny: 33/RBI/12
Termin składania ofert: 08.05.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-04-20, godz. 14:35
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-04-20 godz. 14:43

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu pomieszczeń i korytarza w budynku klubu nr 23 znajdującego się na terenie Centrum Szkolenia Sił Powietrznych Koszalin oraz remontu budynku nr 11 zlokalizowanego na terenie Jednostki Wojskowej 3775 Chojnice w m. Darżewo.
Nr referencyjny: 36/RPR/12
Termin składania ofert: 10.05.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-04-20, godz. 09:15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-04-20 godz. 10:46

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi polegającej na wykonaniu ekspertyzy technicznej oraz dokumentacji projektowej z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadań polegających na remoncie z przebudową budynków koszarowych nr 60 oraz 79 zlokalizowanych na terenie kompleksu wojskowego Centrum Szkolenia Sił Powietrznych przy ul. Wojska Polskiego 66 w Koszalinie.
Nr referencyjny: 12/UPT/12
Termin składania ofert: 08.05.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-04-19, godz. 11:50
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-04-19 godz. 13:44

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu do utrzymania terenów zielonych.
Nr referencyjny: 8/D/2012
Termin składania ofert: 27.04.2012r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-04-18, godz. 11:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-04-18 godz. 12:40

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie docieplenia budynku wielofunkcyjnego zlokalizowanego w m. Bobolin.
Nr referencyjny: 32/RPR/12
Termin składania ofert: 09.05.2012r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-04-17, godz. 13:10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-04-18 godz. 09:23

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu dachu oraz wymiany krat i instalacji odgromowej budynków magazynów znajdujących się na terenie Jednostki Wojskowej 3299 Mirosławiec
Nr referencyjny:31/RPR/12
Termin składania ofert: 08.05.2012r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-04-17, godz. 11:50
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2012-04-17 godz. 15:30

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów papierowych i higienicznych
Nr referencyjny: 5/D/2012
Termin składania ofert: 26.04.2012r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-04-16, godz. 14:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-04-16 godz. 14:46

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu posadzki hali napraw oraz instalacji elektrycznej w kanałach budynku warsztatu zlokalizowanego przy ul. Koszalińskiej 76 w Kołobrzegu.
Nr referencyjny: 30/RPR/12
Termin składania ofert: 27.04.2012r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-04-12, godz. 08:20
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-04-12 godz. 09:13

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu dachu budynku zlokalizowanego na terenie Jednostki Wojskowej 3937 Mrzeżyno
Nr referencyjny: 29/RPR/12
Termin składania ofert: 26.04.2012r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-04-11, godz. 10:45
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-04-11 godz. 11:31

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego dla jednostek wojskowych na terenie działania RZI Szczecin.
Nr referencyjny: 3/D/2012
Termin składania ofert: 24.05.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-04-06, godz. 09:25
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-04-06 godz. 10:15

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę środków czystości do Wojskowych Administracji Koszar
Nr referencyjny: 4/D/2012
Termin składania ofert: 18.04.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-04-06, godz. 07:55
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-04-06 godz. 10:15 

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi polegającej na wykonaniu kontroli pięcioletniej w 2012 roku stanu technicznego i sprawdzenie przydatności do użytkowania   obiektów infrastruktury lotniskowej wojskowych lotnisk  Mirosławiec i  Świdwin i lądowiska Darłowo oraz roczna kontrola  lądowiska Świnoujście.
Nr referencyjny: 09/U/12
Termin składania ofert: 13.04.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-04-05 godz. 14:40
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-04-05 godz. 14:55 

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza  przetarg nieograniczony na wykonanie usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego przyszych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadania polegającego na rozbudowie wraz z przebudową hali sportowej – budynek nr 26 -  zlokalizowanej na terenie kompleksu koszarowego Jednostki Wojskowej  przy ul. 4-go Marca w Koszalinie.
Nr referencyjny: 10/UPT/12
Termin skadania ofert: 23.04.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-04-05 godz. 14:20
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-04-05 godz. 14:36 

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza  przetarg nieograniczony na roboty  budowlane dot. wykonania otoku kanalizacji deszczowej przy budynku nr 9 na terenie JW 1749 w Stargardzie Szczecińskim (PKOB 2212).
Nr referencyjny: 28/RBI/12
Termin składania ofert: 23.04.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-04-05, godz. 14:05
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-04-05 godz. 14:20 

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty  budowlane polegające na modernizacji budynku wraz z przyłączem sanitarnym i energetycznym zlokalizowanym na terenie 12 BZ w Szczecinie (PKOB 1220).
Nr referencyjny: 25/RBI/12
Termin składania ofert: 24.04.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-04-05 godz. 13:45
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-04-05 godz. 14:02 

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu drogi oraz placu znajdujących się na terenie Komendy Portu Wojennego w Świnoujściu
Nr referencyjny: 27/RPR/12
Termin składania ofert: 20.04.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-04-04 godz. 12:30
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-04-04 godz. 14:00

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty  budowlane polegające na modernizacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej budynku nr 24 w JW.1223 Koszalin ul. IV Marca (PKOB 2223)
Nr referencyjny: 24/RBR/12
Termin składania ofert: 20.04.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-04-03, godz. 14:55
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-04-03, godz. 14:58

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty  budowlane - konserwacyjne polegające na wymianie stalowych krat drzwi wejściowych w budynkach magazynowych (PKOB 1252) zlokalizowanych na terenie jednostki wojskowej przy ul. Wojska Polskiego 1 w Mrzeżynie.
Nr referencyjny: 26/RPK/12
Termin składania ofert: 18.04.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-04-03, godz. 14:25
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-04-03, godz. 14:46

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty  budowlane w budynku magazynowym zlokalizowanym na terenie składu w Mostach (PKOB 1252).
Nr referencyjny: 23/RBI/12
Termin składania ofert: 19.04.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-03-30, godz. 14:05
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-04-02, godz. 09:06

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane - konserwacyjne polegające na konserwacji rynien i rur spustowych, elewacji, prac malarskich wew. pomieszczeń oraz naprawie bram stalowych garażowych w budynkach garażowych (PKOB 1242) zlokalizowanych na terenie jednostki wojskowej przy ul. Koszalińskiej 76 w Kołobrzegu.
Nr referencyjny: 22/RPK/12
Termin składania ofert: 13.04.2012r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-03-29, godz. 15:10
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-03-30, godz. 08:45

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi polegającej na  wykonaniu dokumentacji projektowej z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadania polegającego na modernizacji budynku koszarowego nr 3 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Kościuszki 24 w Wałczu.
Nr referencyjny: 09/UPT/12
Termin składania ofert: 17.04.2012r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-03-29, godz. 14:55
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-03-30, godz. 08:45

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadań polegających na modernizacji budynków garażowych nr 45, 46, 55, 56 zlokalizowanych na terenie kompleksu koszarowego przy ul. Wojska Polskiego w Szczecinie.
Nr referencyjny: 08/UPT/12
Termin składania ofert: 16.04.2012r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-03-29, godz. 14:35
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-03-30, godz. 08:45

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty  budowlane polegające na modernizacji wiaty garażowej  i budynków garażowych  na terenie  JW. 1749 w Szczecinie (PKOB 1242).
Nr referencyjny: 21/RBI/12
Termin składania ofert: 18.04.2012r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-03-29, godz. 13:55
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-03-30, godz. 08:45

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty  budowlane – teletechnika – budynek nr 3 zlokalizowany na terenie JW. 1749 w Stargardzie Szczecińskim (PKOB 1220).
Nr referencyjny: 20/RBI/12
Termin składania ofert: 12.04.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-03-27, godz. 15:10
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-03-28, godz. 10:46

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi polegającej na wykonaniu ekspertyzy technicznej oraz dokumentacji projektowej z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadań polegających na remoncie z przebudową budynków koszarowych nr 60 oraz 79 zlokalizowanych na terenie kompleksu wojskowego Centrum Szkolenia Sił Powietrznych przy ul. Wojska Polskiego 66 w Koszalinie.
Nr referencyjny: 07/UPT/12
Termin składania ofert: 11.04.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-03-26, godz. 15:20
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-03-27, godz. 08:34

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskaniu w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadania:  „Przebudowa siedmiu magazynów materiałów pędnych, smarów i produktów ropopochodnych  oraz budynku garażowego cystern do transportu paliwa zlokalizowanych na terenie kompleksu koszarowego Jednostki Wojskowej  przy ul. 4-go Marca w Koszalinie”.
Nr referencyjny: 06/UPT/12
Termin składania ofert: 07.05.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-03-26, godz. 07:30
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-02-26 godz. 07:54

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi polegającej na  nasadzaniu drzew i krzewów na terenie władania RZI Szczecin oraz na terenie Miasta i Gminy Kalisz Pomorski.
Nr referencyjny: 08/U/2012
Termin składania ofert: 02.04.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-03-23 godz. 13:00
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-02-23 godz. 13:15

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
nieograniczony na roboty  budowlane polegające na modernizacji budynku technicznego nr 27 zlokalizowanego na terenie 8 bsap w Dziwnowie (PKOB 1251)
Nr referencyjny: 19/RBI/12
Termin składania ofert: 11.04.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-03-22 godz. 14:50
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-03-22 godz. 14:58

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
nieograniczony na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Wykonanie zabezpieczenia technicznego ochrony Jednostki Wojskowej 1906  w Cybowie”
Nr referencyjny: 05/UPT/12
Termin składania ofert: 04.04.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-03-22, godz. 14:10
Udostepniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-03-22, godz. 14:40

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu budynku zlokalizowanego przy ul. 4 Marca 7 w Koszalinie.
Nr referencyjny: 18/RPR/12
Termin składania ofert: 04.04.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-03-19, godz. 11:55
Udostepniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-03-19, godz. 12:20

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi polegającej na rekultywacji środowiska wodno-gruntowego w JW. 4403 Choszczno.
Nr referencyjny: 07/U/2012
Termin składania ofert: 26.03.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-03-16, godz. 15:00
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-03-16, godz. 15:06

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty  budowlane polegające na modernizacji budynku hali sportowej zlokalizowanej na terenie CSSP w Koszalinie (PKOB 1265).
Nr referencyjny: 16/RBI/12
Termin składania ofert: 03.04.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-03-16, godz. 14:20
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-03-16, godz. 14:36

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie  remontu elewacji oraz instalacji odgromowej budynku znajdującego się na terenie Jednostki Wojskowej 4665 Świdwin.
Nr referencyjny: 17/RPR/12
Termin składania ofert: 03.04.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-03-16, godz. 13:10
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-03-16, godz. 14:16

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej na potrzeby kompleksów wojskowych.
Nr referencyjny: 1/D/2012
Termin składania ofert: 30.04.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-03-15, godz. 09:35
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-03-15, godz. 10:45

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadania „Remont budynków garażowych zlokalizowanych na terenie Jednostki Wojskowej przy ul. 4 Marca w Koszalinie”.
Nr referencyjny: 04/UPT/12
Termin składania ofert: 24.04.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-03-13, godz. 09:35
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-03-13, godz. 10:01

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu sali kinowej, biblioteki oraz elementów zewnętrznych budynku klubu wojskowego zlokalizowanego przy ul. Gagarina 6 w Świdwinie.
Nr referencyjny: 15/RPR/12
Termin składania ofert: 28.03.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-03-12, godz. 08:10
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-03-12 godz. 10:13

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty  budowlane polegające na modernizacji budynku garażowego i budynku warsztatowego  na terenie JW.1749 w Szczecinie
Nr referencyjny: 13/RBI/12
Termin składania ofert: 27.03.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-03-09, godz. 14:55
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-03-12 godz. 10:13

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych oraz remontu sanitariatów w budynku zlokalizowanym na terenie Komendy Portu Wojennego Świnoujście.
Nr referencyjny: 14/RPR/12
Termin składania ofert: 27.03.2012r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-03-09, godz. 11:40
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-03-09 godz. 12:10

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadania „Remont trzech budynków garażowych zlokalizowanych na terenie Jednostki Wojskowej przy ul. Wojska Polskiego 66 w Koszalinie”.
Nr referencyjny: 03/UPT/12
Termin składania ofert: 19.04.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-03-09, godz. 09:35
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-03-09 godz. 10:45

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty  budowlane dot. przebudowy i rozbudowy budynków nr  9÷13 i 14÷18 zlokalizowanych  na terenie JW. 1696 w Złocieńcu (PKOB 1220).
Nr referencyjny: 9/RBI/12
Termin składania ofert: 17.04.2012r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-03-05, godz. 9:40
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-03-05 godz. 10:43

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi polegającej na konserwacji i naprawie sprzętu kwaterunkowego wraz z odbiorem i dostawą po wykonaniu usługi
Nr referencyjny: 06/U/2012
Termin składania ofert: 12.03.2012r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-03-05, godz. 7:10
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-03-05 godz. 08:35

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu pokrycia dachu i elewacji budynku magazynu znajdującego się na terenie Centrum Szkolenia Sił Powietrznych przy ul. Wojska Polskiego 66 w Koszalinie.
Nr referencyjny: 12/RPR/12
Termin składania ofert: 16.03.2012r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-02-28, godz. 12:50
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-02-28 godz. 13:01

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi polegającej na wykonaniu  przeglądu podręcznego sprzętu gaśniczego w jednostkach i instytucjach rejonu działania RZI Szczecin
Nr referencyjny: 05/U/2012
Termin składania ofert: 05.03.2012r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-02-24 godz. 11:30
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-02-24 godz. 13:01

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu pomieszczeń i elewacji budynku oraz opaski betonowej wokół dwóch budynków zlokalizowanych na terenie Jednostki Wojskowej 5018 w Dziwnowie
Nr referencyjny: 11/RPR/12
Termin składania ofert: 13.03.2012r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-02-24 godz. 10:55
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-02-24 godz. 12:58

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane dot. budowy zaplecza logistycznego dla potrzeb przewodników psów służbowych dla OŻW w Olesznie (PKOB 1274).
Nr referencyjny: 10/RBI/12
Termin składania ofert: 14.03.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-02-22, godz. 14:40
Udostepniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-02-22 godz. 15:27

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty  budowlane -  technologia dla zadania „Remont strzelnicy garnizonowej w kompleksie wojskowym w Świnoujściu” (PKOB 2420).
Nr referencyjny: 8/RBR/12
Termin składania ofert: 15.03.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-02-22, godz. 13:50
Udostepniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-02-22 godz. 14:27

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi polegającej na wykonaniu map numerycznych kompleksów wojskowych w miejscowościach Jaworze, Ziemsko, Ginawa, Kołobrzeg, Pleśnia, Darżewo Świnoujście – Przytór, Świnoujście – Karsibór oraz wykonaniu rozgraniczeń i podziałów geodezyjnych w miejscowościach Kołobrzeg, Darłowo, Stargard Szczeciński, Mrzeżyno
Nr referencyjny: 02/UPT/12
Termin składania ofert: 02.04.2012r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-02-21, godz. 10:15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-02-21 godz. 10:50

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku zlokalizowanego na terenie Komendy Portu Wojennego w Świnoujściu
Nr referencyjny: 7/RPR/12
Termin składania ofert: 07.03.2012r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-02-17 godz. 15:10
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-02-17 godz. 15:27

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany 6 bram w budynku garażu oraz ok. 50,00 m sieci cieplnej w kanale ceglanym na rury preizolowane pomiędzy dwoma budynkami zlokalizowanymi przy ul. Zwycięstwa 2 w Darłowie.
Nr referencyjny:  6/RPR/12
Termin składania ofert: 06.03.2012r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-02-17, godz. 13:50
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-02-17 godz. 14:40

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kompaktową przepompownią ścieków na terenie kompleksu wojskowego w Mirosławcu.
Nr referencyjny:  5/RPR/12
Termin składania ofert: 02.03.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-02-15, godz. 12:40
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-02-15 godz. 14:02

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z wykonaniem remontu sanitariów zlokalizowanego przy ul. Dziwnej w Dziwnowie.
Nr referencyjny:  4/RPR/12
Termin składania ofert: 29.02.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Bossy
Czas wytworzenia: 2012-02-10 godz. 13:30
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-02-10 godz. 14:05

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane - konserwacyjne polegające na wymianie 978 m siatki ogrodzenia zewnętrznego kompleksu Darżewo gm. Bobolice (PKOB 2420).
Nr referencyjny: 3/RPK/12
Termin składania ofert: 28.02.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Bossy
Czas wytworzenia: 2012-02-09 godz. 15:06
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-02-10 godz. 13:06

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na  usługę polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadania Rozbudowa z przebudową hali sportowej zlokalizowanej na terenie kompleksu Jednostki Wojskowej przy ul. 4-go Marca w Koszalinie.
Nr referencyjny: 01/UPT/12
Termin składania ofert: 23.02.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Bossy
Czas wytworzenia: 2012-02-09 godz. 14:15
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-02-10 godz. 12:54

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegająca na  wykonaniu badania promieniowania elektromagnetycznego z urządzeń radiolokacyjnych.
Nr referencyjny: 03/U/2012
Termin składania ofert: 21.02.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Bossy
Czas wytworzenia: 2012-02-09 godz 15:03
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-02-10 godz. 12:50

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu budynku znajdującego się na terenie Centrum Szkolenia Sił Powietrznych przy ul. Wojska Polskiego 66 w Koszalinie
Nr referencyjny:  02/RPR/12
Termin składania ofert: 28.02.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Bossy
Czas wytworzenia: 2012-02-09, 14:00
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-02-09 godz. 15:01

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą  na wykonaniu wycinki 408 drzew (w tym 138 topól i 270 innych niż topole), 20 m2 zakrzewień, wykonanie cięć pielęgnacyjnych 228 drzew oraz frezowanie 32 pni na terenie działania RZI Szczecin.
Nr referencyjny: 02/U/2012
Termin składania ofert: 30.01.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-01-19, godz. 15:10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-01-20 godz. 11:31
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą  na wykonaniu analiz fizykochemicznych ścieków, wód opadowych odprowadzanych do środowiska, osadów ściekowych, wód odbiornika i wód z piezometrów oraz wykonaniu analiz wody w podstawowym zakresie fizykochemicznym i bakteriologicznym z ujęć wód podziemnych z obiektów będących w zarządzie RZI w Szczecinie.
Nr referencyjny: 01/U/2012
Termin składania ofert: 30.01.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-01-19, godz. 14:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-01-19 godz. 15:12