RZI Kraków
Zamówienia publiczne realizowane przez RZI Kraków

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej do obiektu: budynek sztabowo-szkoleniowy ARS w Balicach
Nr referencyjny: 161/2012/ZP
Termin składania ofert: 28.01.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Michał Legutko
Czas wytworzenia: 2012-10-31
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2012-10-31 godz. 09:50
Ostatnia zmiana: 2013-03-27 godz. 10:29 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
Ogłoszenie o  udzieleniu zamówienia na wykonanie robót dodatkowych do zamierzenia podstawowego pn. Przebudowa bazy paliw i remont zbiorników na paliwo płynne w kompleksie wojskowym w Niedźwiedziu- zamówienie z wolnej ręki
Nr referencyjny: 154/2012/ZP
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-11-14
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-11-14 godz. 14:13

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Przebudowa budynku koszarowego nr 1 w JW 3390 w Tarnowskich Górach
Nr referencyjny: 160/2012/ZP
Termin składania ofert: 23.11.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-11-13
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-11-13 godz. 14:25
Ostatnia zmiana: 2013-01-10 godz. 11:22 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na dostawę środków gaśniczych, gaśnic, proszku gaśniczego, wyposażenia indywidualnego strażaka, zadymiarki elektrycznej i ubrania żaroodpornego
Nr referencyjny: 159/2012/ZP
Termin składania ofert: 16.11.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-11-07
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-11-07 godz. 12:30
Ostatnia zmiana: 2012-12-18 godz. 09:05 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę wody pitnej do obiektów obsługiwanych przez WAK Bielsko - Biała
Nr referencyjny: 158/2012/ZP
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2012-11-07
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-11-07 godz. 11:42

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę odprowadzenia ścieków bytowych i wód opadowych poprzez sieć kanalizacyjną z obiektów obsługiwanych przez WAK Bielsko - Biała
Nr referencyjny: 157/2012/ZP
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2012-11-07
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-11-06 godz. 11:40

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej do obiektu: budynek sztabowo-szkoleniowy ARS w Balicach”
Nr referencyjny: 156/2012/ZP
Termin składania ofert: 04.12.2012
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-10-31
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2012-10-31 godz. 09:50

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków,  ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na remont pomieszczeń i diagnostyki w budynku nr 10 w kompleksie wojskowym Kraków-Balice
Nr referencyjny: 155/2012/ZP
Termin składania ofert: 07.11.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-10-23
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostepnienia: 2012-10-23 godz. 13:55
Ostatnia zmiana: 2012-11-22 godz. 10:12 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków,  ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na budowę ogrodzenia kompleksu Wojskowej Komendy Uzupełnień w Częstochowie
Nr referencyjny: 153/2012/ZP
Termin składania ofert: 05.11.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-10-19
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2012-10-19 godz. 08:28
Ostatnia zmiana: 2012-12-05 godz. 12:12 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na naprawę nawierzchni asfaltowej na terenie kompleksu wojskowego Kraków-Balice
Nr referencyjny: 152/2012/ZP
Termin składania ofert: 31.10.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-10-16
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-10-16 godz. 11:20
Ostatnia zmiana: 2012-11-12 godz. 11:00 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/
Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na remont placu przy budynku nr 28 w kompleksie zamkniętym w Krakowie ulica Montelupich
Nr referencyjny: 151/2012/ZP
Termin składania ofert: 29.10.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-10-12
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-10-12 godz. 14:47
Ostatnia zmiana: 2012-11-09 godz. 14:20 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na prace konserwacyjno-malarskie i posadzkarskie w budynku nr 53 II-piętro w Jednostce Wojskowej 1328 w Bielsku-Białej ul. Bardowskiego 3
Nr referencyjny: 150/2012/ZP
Termin składania ofert: 26.10.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-10-11
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-10-11 godz. 12:06
Ostatnia zmiana: 2012-11-13 godz. 14:33 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/
Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków,  ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
zamówienie z wolnej ręki - dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby obiektu wojskowego zlokalizowanego w Bytomiu, 41-902 Bytom,  ul. Oświęcimska 33
Nr referencyjny: 126/2012/ZP
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia:2012-10-09
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-10-09 godz. 13:05

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków,  ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
zamówienie z wolnej ręki-opłata przyłączeniowa za podłączenie kompleksu wojskowego Bytom, ul. Oświęcimska 33 do sieci ciepłowniczej miejskiej
Nr referencyjny: 149/2012/ZP
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia:2012-10-08
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-10-08 godz. 13:25

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków,  ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na przeglądy i serwisowanie urządzeń gazowych na terenie Jednostki Wojskowej 4101 Lubliniec
Nr referencyjny: 148/2012/ZP
Termin składania ofert: 18.10.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-10-08
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-10-08 godz. 08:56

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków,  ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na remont oświetlenia zewnętrznego na terenie kompleksu koszarowego w Lublińcu
Nr referencyjny: 147/2012/ZP
Termin składania ofert: 23.10.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-10-05
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-10-05 godz. 14:55
Ostatnia zmiana: 2012-11-15 godz. 11:50 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków,  ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na remont dachu budynku nr 71 w kompleksie wojskowym Kraków-Balice
Nr referencyjny: 146/2012/ZP
Termin składania ofert: 22.10.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-10-05
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-10-05 godz. 14:30Ostatnia zmiana: 2012-11-13 godz. 14:22 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków,  ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na wymianę stolarki drzwiowej i okiennej w kompleksie wojskowym w obiektach przy ulicy Mogilskiej 85 w Krakowie
Nr referencyjny: 145/2012/ZP
Termin składania ofert: 22.10.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-10-05
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-10-05 godz. 14:25
Ostatnia zmiana: 2012-10-31 godz. 10:22 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków,  ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na dostawę płyt gipsowo-kartonowych
Nr referencyjny: 144/2012/ZP
Termin składania ofert: 15.10.2012
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-10-05
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-10-05 godz. 11:10
Ostyatnia zmiana: 2012-11-06 godz. 12:36 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków,  ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na dostawę farby emulsyjnej
Nr referencyjny: 143/2012/ZP
Termin składania ofert: 15.10.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-10-05
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-10-05 godz. 11:05
Ostatnia zmiana: 2012-11-07 godz. 13:44 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków,  ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na remont budynku nr 26 w kompleksie wojskowym w Krakowie przy ulicy Skrzatów
Nr referencyjny: 142/2012/ZP
Termin składania ofert: 22.10.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-10-05
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-10-05 godz. 10:46
Ostatnia zmiana: 2012-11-06 godz. 12:40 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na obsługę serwisową w tym bieżącą konserwację i eksploatację oraz okresowe przeglądy techniczne i naprawy instalacji, urządzeń i systemów znajdujących się w obiekcie ARS Balice
Nr referencyjny: 141/2012/ZP
Termin składania ofert: 12.10.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2012-10-04
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-10-04 godz. 14:06
Ostatnia zmiana: 2012-10-29 godz. 11:32 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na zagospodarowanie części terenów szatą roślinną na terenie JW 1328 w Bielsku-Białej i kompleksu RZI w Krakowie
Nr referencyjny: 140/2012/ZP
Termin składania ofert: zmiana na 25.10.2012
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-10-04
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-10-04 godz. 11:45
Ostatnia zmiana: 2012-11-20 godz. 14:50 /dodano:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/
Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku nr 71 na terenie Kompleksu Wojskowego Kraków Balice
Nr referencyjny: 139/2012/ZP
Termin składania ofert: 18.10.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-10-03
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-10-03 godz. 11:55
Ostatnia zmiana: 2012-10-30 godz. 13:48 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na przebudowę budynku nr 5 JW w Gliwicach na budynek administracyjno - biurowy - roboty dachowe i wykonanie izolacji
Nr referencyjny: 138/2012/ZP
Termin składania ofert: 17.10.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-10-02
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-10-02 godz. 14:35Ostatnia zmiana: 2012-11-14 godz. 12:31 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na przegląd i konserwację wymienników ciepła i węzłów cieplnych, kotła olejowego w kompleksach wojskowych w Bielsku-Białej, kotła gazowego oraz urządzeń i instalacji gazowej w Oświęcimiu ul. Orzeszkowej 9
Nr referencyjny: 137/2012/ZP
Termin składania ofert: 10.10.2012 r.
Zmiana terminu składania ofert: 15.10.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-10-02
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-10-02 godz. 12:30
Ostatnia zmiana: 2012-10-30 godz. 11:40 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na wykonanie prac remontowych schodów w Wojskowym Kościele Garnizonowym Kielce ul. Chęcińska 2
Nr referencyjny: 136/2012/ZP
Termin składania ofert: 16.10.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-10-01
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-10-02 godz. 08:43
Ostatnia zmiana: 2012-11-15 godz. 11:00 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na remont pomieszczeń oraz korytarzy w budynku nr 71 w kompleksie wojskowym Kraków-Balice
Nr referencyjny: 135/2012/ZP
Termin składania ofert: 11.10.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-09-26
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-09-26 godz. 12:14
Ostatnia zmiana: 2012-10-29 godz. 11:36 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na konserwację pomieszczeń w budynku nr 1 na terenie JW 4101 Lubliniec
Nr referencyjny: 134/2012/ZP
Termin składania ofert: 11.10.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-09-25
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-09-25 godz. 13:17
Ostatnia zmiana: 2012-11-06 godz. 11:15 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków,  ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na wykonanie remontu budynku nr 33 w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo-Kondycyjnym Gronik
Nr referencyjny: 133/2012/ZP
Termin składania ofert: 09.10.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-09-24
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-09-24 godz. 13:03  Ostatnia zmiana: 2012-10-30 godz. 13:54 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków,  ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza remont dziedzińca budynku biuro-sztabowego nr 21 przy ul. Rakowickiej w Krakowie
Nr referencyjny: 132/2012/ZP
Termin składania ofert: 08.10.2012
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-09-21
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-09-21 godz. 13:08
Ostatnia zmiana: 2012-10-22 godz. 14:28 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków,  ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na remont nawierzchni drogi na terenie Strzelnicy Garnizonowej w Lublińcu
Nr referencyjny: 131/2012/ZP
Termin składania ofert: 05.10.2012
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-09-20
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-09-20 godz. 14:40
Ostatnia zmiana: 2012-10-16 godz. 12:11 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na remont pomieszczeń biurowych w budynku nr 5 w Jednostce Wojskowej 1328 w Bielsku-Białej ul Bardowskiego 3
Nr referencyjny: 130/2012/ZP
Termin składania ofert: 05.10.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-09-20
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-09-20 godz. 09:50
Ostatnia zmiana: 2012-10-29 godz. 13:34 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na zagospodarowanie terenu technicznego w kompleksie wojskowym w Rząsce
Nr referencyjny: 129/2012/ZP
Termin składania ofert: 28.09.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2012-09-19
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-09-19 godz. 14:20
Ostatnia zmiana: 2012-11-15 godz. 10:57 /dodano: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na przystosowanie pomieszczeń budynku nr 1 na potrzeby systemu ICC w kompleksie wojskowym Kraków Balice
Nr referencyjny: 128/2012/ZP
Termin składania ofert: 01.10.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-09-14
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-09-14 godz. 13:30
Ostatnia zmiana: 2012-10-24 godz. 12:05 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na dostawę środków gaśniczych, środków ratowniczych i armatury, wyposażenia indywidualnego strażaka, gaśnic i urządzeń gaśniczych realizowana w ramach czterech zadań
Nr referencyjny: 127/2012/ZP
Termin składania ofert: 24.09.2012 r.
Zmiana terminu składania ofert: 05.10.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-09-13
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-09-13 godz. 14:17
Oststania zmiana: 2012-11-19 godz. 11:55 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na stały nadzór i konserwację urządzeń instalacji kotłowni, wymiennikowni, hydroforni na terenie WOSzK Zakopane, WKU Nowy Targ
Nr referencyjny: 125/2012/ZP
Termin składania ofert: 21.09.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-09-13
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-09-13 godz. 13:21
Ostatnia zmiana: 2012-10-22 godz. 13:35 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na prace konserwacyjne i naprawcze Ośrodka Sprawności Fizycznej w Bielsku-Białej Mikuszowice ul. Zorzy
Nr referencyjny: 124/2012/ZP
Termin składania ofert: 26.09.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-09-11
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-09-11 godz. 10:47
Ostatnia zmiana: 2012-10-11:48 /dodanoogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na remont pomieszczeń parteru i sanitariatów I piętra budynku WKU Częstochowa
Nr referencyjny: 123/2012/ZP
Termin składania ofert: 21.09.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-09-06
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-09-06 godz. 14:32
Ostatnia zmiana: 2012-10-08 godz. 13:30 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na rozbudowę budynku nr 20 z przeznaczeniem na Centrum Pomocy Rodzinom Wojskowym wraz z przebudową budynku na kaplicę garnizonową oraz budowę dzwonnicy, ogrodzenia i 40 miejsc parkingowych w kompleksie wojskowym Bielsko-Biała
Nr referencyjny: 122/2012/ZP
Termin składania ofert: przesunięty na 24.09.2012r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-09-05
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-09-05 godz. 14:43
Ostatnia zmiana: 2012-10-24 godz. 15:25 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  /

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na przystosowanie pomieszczeń budynku nr 2 na potrzeby systemu ICC w kompleksie wojskowym Kraków Balice
Nr referencyjny: 121/2012/ZP
Termin składania ofert: zmiana na 20.09.2012
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-08-30
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-08-30, godz. 15:25
Ostatnia zmiana: 2012-09-15 godz. 08:42 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na remont instalacji elektrycznej w budynku nr 1 WKU Rybnik ul. Piłsudskiego 2
Nr referencyjny: 120/2012/ZP
Termin składania ofert: 14.09.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-08-30
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-08-30, godz. 12:15
Ostatnia zmiana: 2012-10-01godz. 11:08 /dodano: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówienia/
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłaszenie o udzieleniu zamówienia na remont częściowy dróg, chodników w kompleksie wojskowym Bytom – roboty uzupełniające
Nr referencyjny: 118/2012/ZP
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2012-08-29
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2012-08-29 godz.15:10 

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na dostawę kontenerów mieszkalnych i sanitarnych
Nr referencyjny: 116/2012/ZP
Termin składania ofert: 04.10.2012 r., godz. 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2012-08-29
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-08-29 godz. 08:43
Ostatnia zmiana: 2012-11-22 godz. 12:10 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zmówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na obsługę i konserwację kotłowni gazowych oraz gazowych urządzeń gastronomicznych, okresowa obsługa i konserwacja stacji redukcji gazu, badanie szczelności i stanu technicznego instalacji gazowych, serwis i konserwacja aktywnego systemu bezpieczeństwa GAZEX instalacji gazowych w kotłowniach na terenie Kompleksu Wojskowego w Krakowie Balicach”
Nr referencyjny: 119/2012/ZP
Termin składania ofert: 06.09.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-08-28
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-08-28 godz. 15:00
Ostatnia zmiana: 2012-10-04 godz. 07:37 /dodnao: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej pn. Rozbudowa systemów ochrony technicznej w obiekcie WKU w Gliwicach
Nr referencyjny: 117/2012/ZP
Termin składania ofert: 07.09.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-08-27
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-08-27 godz. 14:31Ostatnia zmiana: 2012-10-09 godz. 12:42 /dodnao: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na wykonanie remontu instalacji elektrycznych wewnętrznych bud. 1, 2, 3 Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo – Kondycyjnego Gronik - w ramach trzech zadań
Nr referencyjny: 115/2012/ZP
Termin składania ofert: 07.09.2012 r., godz. 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2012-08-23
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-08-23 godz. 14:58
Ostatnia zmiana: 2012-10-03 godz. 08:27 /dodnao: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na wykonanie instalacji do pomiaru i monitorowania stanu magazynowanego paliwa w kompleksie wojskowym w Bielsku-Białej – Mikuszowicach Śląskich
Nr referencyjny: 114/2012/ZP
Termin składania ofert: 05.09.2012 r.
  • ogłoszenie
  • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2012-08-20
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-08-20 godz. 12:03Ostatnia zmiana: 2012-10-03 godz. 12:05 /dodnao: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na remont budynku nr 23,24 w części dotyczącej punktu obsługi codziennej samochodów - w kompleksie wojskowym Bytom
Nr referencyjny:
113/2012/ZP
Termin składania ofert: 04.09.2012 r. Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-08-17
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-08-17 godz. 15:05
Ostatnia zmiana: 2012-09-18 godz. 12:27 /dodnao: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
zamówienie z wolnej ręki na dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby obiektu wojskowego zlokalizowanego w Radzionkowie ul. Knosały 26, 41-922 Radzionków
Nr referencyjny
: 99/2012/ZP
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-08-14
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-08-14 godz. 12:02

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na dostawę płyty wiórowej laminowanej i płyty pilśniowej
Nr referencyjny: 112/2012/ZP
Termin składania ofert: 23.08.2012r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-08-13
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-08-13 godz. 13:45
Ostatnia zmiana: 2012-09-10 godz. 13:50 /dodnao: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na dostawę tynków mozaikowych
Nr referencyjny: 111/2012/ZP
Termin składania ofert: 23.08.2012r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-08-13
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-08-13 godz. 13:45
Ostatnia zmiana: 2012-09-10 godz. 13:43 /dodnao: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na budowę budynku sztabowego dla potrzeb siedziby DWS wraz z towarzyszącą infrastrukturą w kompleksie wojskowym Kraków- Pychowice
Nr referencyjny: 104/2012/ZP
Termin składania ofert: 18.09.2012r.
Termin składania ofert przesunięty na 15.11.2012r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-08-13
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-08-13 godz. 13:45
Ostatnia zmiana: 2013-03-07 godz. 14:53 /dodnao:ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na remont dróg na terenie kompleksu koszarowego Lubliniec
Nr referencyjny: 108/2012/ZP
Termin składania ofert: 30.08.2012 r., godz. 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2012-08-13
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-08-13 godz. 12:23
Ostatnia zmiana: 2012-09-24 godz. 10:51 /ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na remont  budynku nr 38 na terenie Jednostki Wojskowej w Lublińcu
Nr referencyjny: 110/2012/ZP
Termin składania ofert: 29.08.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2012-08-13
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-08-13 godz. 12:18
Ostatnia zmiana: 2012-09-14 godz. 08:05

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na remont  pomieszczeń w budynku nr 2 na terenie Jednostki Wojskowej w Lublińcu
Nr referencyjny: 109/2012/ZP
Termin składania ofert: 28.08.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2012-08-13
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-08-13 godz. 11:15
Ostatnia zmiana: 2012-09-21 godz. 09:45 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na remont elewacji budynku nr 32 na terenie JW. 4101 Lubliniec
Nr referencyjny: 107/2012/ZP
Termin składania ofert: 29.08.2012 r., godz. 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2012-08-13
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-08-13 godz. 11:15
Ostatnia zmiana: 2012-09-07 godz. 13:20 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na konserwację i naprawę pomieszczeń w budynku nr 5 na terenie JW. 4101 Lubliniec
Nr referencyjny: 106/2012/ZP
Termin składania ofert: 28.08.2012 r., godz. 10:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2012-08-13
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-08-13 godz. 11:15
Ostatnia zmiana: 2012-09-07 godz. 13:20 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na obsługę serwisową w tym bieżąca konserwacja i eksploatacja oraz okresowe przeglądy techniczne i naprawy instalacji, urządzeń i systemów znajdujących się w obiekcie PRDZ - Brzoskwinia
Nr referencyjny: 105/2012/ZP
Termin składania ofert: 17.08.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2012-08-09
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-08-08 godz. 15:26
Ostatnia zmiana: 2012-08-31 godz. 10:22 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na prace remontowe pomieszczeń biurowych w budynku nr 6 – Żandarmeria Wojskowa w Bielsku – Białej ul. Bardowskiego 3
Nr referencyjny: 103/2012/ZP
Termin składania ofert: 21.08.2012 r., godz. 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2012-08-06
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-08-07 godz. 09:28
Ostratnia zmiana: 2012-09-03 godz. 13:55 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn. Posadowienie kontenera magazynu materiałów wybuchowych na terenie Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach
Nr referencyjny: 102/2012/ZP
Termin składania ofert: 03.08.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 26.07.2012 r.
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-07-26 godz. 15:30
Ostatnia zmiana: 2012-08-24 godz. 12:22 /dodano: ogłoszenie o ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/
Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na remont sztucznej ścianki wspinaczkowej w budynku nr 45 w Jednostce Wojskowej 1328 w Bielsku-Białej ul. Bardowskiego 3
Nr referencyjny: 101/2012/ZP
Termin składania ofert: 10.08.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 26.07.2012 r.
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-07-26 godz. 14:30
Ostatnia zmiana: 2012-09-03 godz. 13:51 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków,  ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na remont pomieszczeń budynku nr 20 w kompleksie wojskowym w Chorzowie
Nr referencyjny: 100/2012/ZP
Termin składania ofert: 10.08.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-07-26
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-07-26 godz. 12:52Ostatnia zmiana: 2012-09-19 godz. 08:32 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/
Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków,  ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na prace zabezpieczające budynek nr 16 – Hangar w kompleksie wojskowym w Krakowie ulica Ułanów 43, polegające na zabezpieczeniu fundamentów obiektu poprzez wykonanie ścianki żelbetowej otaczającej obiekt wraz z drenażem opaskowym wokół budynku  - I etap realizacji
Nr referencyjny: 98/2012/ZP
Termin składania ofert: 08.08.2012 r., godz. 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2012-07-24
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-07-24 godz. 14:55Ostatnia zmiana: 2012-08-20 godz. 14:31 /dodano: ogłoszenie o ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków,  ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej pn. Posadowienie 2-ch kontenerowych magazynów materiałów wybuchowych na terenie JW 4115 w kompleksie wojskowym Gliwice ul. Andersa
Nr referencyjny: 97/2012/ZP
Termin składania ofert: 02.08.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-07-23
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-07-23 godz. 09:09
Ostatnia zmiana: 2012-08-24 godz. 09:26 /dodano: ogłoszenie o ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków,  ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na utrzymanie czystości w budynkach administrowanych przez WAK Lubliniec w okresie 5 miesięcy
Nr referencyjny: 96/2012/ZP
Termin składania ofert: 27.07.2012
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-07-18
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-07-18 godz. 14:17
Ostatnia zmiana: 2012-08-21 godz. 13:25 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na prace renowacyjne i konserwatorskie na obiekcie zabytkowym WKU Bielsko-Biała w Bielsku-Białej ul. Piastowska 14
Nr referencyjny: 95/2012/ZP
Termin składania ofert: 01.08.2012
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-07-18
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-07-18 godz. 12:05
Ostatnia zmiana: 2012-08-20 godz. 12:05 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Remont budynku warsztatowego nr 26, kompleks wojskowy przy ul. Wrocławskiej w Krakowie
Nr referencyjny: 94/2012/ZP
Termin składania ofert: 27.07.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 16.07.2012 r.
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-07-16 godz. 14:50

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na remont pomieszczeń II piętra Wojskowego Biura Emerytalnego w Katowicach
Nr referencyjny: 93/2012/ZP
Termin składania ofert: 31.07.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 16.07.2012 r.
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-07-16 godz. 14:40
Ostatnia zmiana: 2012-08-23 godz. 12:13 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków,  ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na modernizację pomieszczeń nr 10 – 14 parteru w bud. Nr 71 w kompleksie wojskowym w Krakowie
Nr referencyjny: 92/2012/ZP
Termin składania ofert: 31.07.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 16.07.2012 r.
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-07-16 godz. 12:30
Ostatnia zmiana: 2012-08-28 godz. 10:12 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków,  ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na naprawę ogrodzenia w zakresie renowacji i konserwacji muru i ogrodzenia przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie
Nr referencyjny: 90/2012/ZP
Termin składania ofert: 26.07.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 11.07.2012 r.
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-07-12 godz. 14:30
Ostatnia zmiana: 2012-08-20 godz. 12:05 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków,  ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na remont dachów Kościoła Garnizonowego w Gliwicach
Nr referencyjny: 91/2012/ZP
Termin składania ofert: 27.07.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 12.07.2012 r.
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-07-12 godz. 10:30
Ostatnia zmiana: 2012-08-22 godz. 08:24 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/
Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków,  ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na remont sieci cieplnej polegający na podłączeniu po licznikowym budynków nr 8 i 9 do sieci cieplnej kompleksu wojskowego Sandomierz
Nr referencyjny: 89/2012/ZP
Termin składania ofert: 26.07.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 11.07.2012 r.
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-07-11 godz. 13:50
Ostatnia zmiana: 2012-08-10 godz. 13:19 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków,  ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na remont pomieszczeń w budynku nr 22 na terenie JW 4101 Lubliniec
Nr referencyjny: 88/2012/ZP
Termin składania ofert: 25.07.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 10.07.2012 r.
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-07-10 godz. 09:10
Ostatnia zmiana: 2012-08-22 godz. 14:05 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na remont sztucznej ścianki wspinaczkowej w budynku nr 45 w Jednostce Wojskowej 1328 w Bielsku-Białej ul. Bardowskiego 3
Nr referencyjny: 87/2012/ZP
Termin składania ofert: 20.07.2012 r. godz. 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-07-05, godz. 08:00
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-07-05 godz. 08:55


Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków,  ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na prace konserwacyjno-malarskie i posadzkarskie wraz z naprawą instalacji odprowadzenia wód deszczowych oraz naprawą chodników budynku nr 2 w Jednostce Wojskowej 1328 w Bielsku-Białej
Nr referencyjny: 85/2012/ZP
Termin składania ofert: 13.07.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 28.06.2012 r.
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-06-28 godz. 12:31Ostatnia zmiana: 2012-08-01 godz. 14:36 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków,  ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na opracowanie projektu remontu kotłowni opalanej miałem w kompleksie Kielce
Nr referencyjny: 84/2012/ZP
Termin składania ofert: 06.07.2012 r. - zmiana terminu na 13.07.2012r
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 27.06.2012 r.
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-06-27 godz. 09:46
Ostatnia zmiana: 2012-08-10 godz. 10:50 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków,  ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej pn. „Posadowienie
kontenera magazynu materiałów wybuchowych na terenie Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach”
Nr referencyjny: 82/2012/ZP
Termin składania ofert: 06.07.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 26.06.2012 r.
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-06-26 godz. 14:50

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków,  ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na remont instalacji elektrycznej w budynku nr 5 w kompleksie wojskowym w Chorzowie ul. 75 Pułku Piechoty 3”
Nr referencyjny: 81/2012/ZP
Termin składania ofert: 16.07.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 22.06.2012 r.
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-06-22 godz. 11:40
Ostatnia zmiana: 2012-08-13 godz. 11:02 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków,  ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na roboty remontowe elewacji zewnętrznych budynku nr 2 w Krakowie ul. Rakowicka 22
Nr referencyjny: 80/2012/ZP
Termin składania ofert: 09.07.2012
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 22.06.2012 r.
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-06-22 godz. 09:35Ostatnia zmiana: 2012-08-08 godz. 09:53 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków,  ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na naprawę ogrodzenia w zakresie renowacji i konserwacji muru
i ogrodzenia przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie
Nr referencyjny: 79/2012/ZP
Termin składania ofert: 09.07.2012
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 22.06.2012 r.
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-06-22 godz. 09:30

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.:
1. „Przebudowa budynku nr 70” – Klub Wojsk Specjalnych
2. „Przebudowa budynku nr 1 na bibliotekę”
w Krakowie ul. Praska 70
Nr referencyjny: 73/2012/ZP
Termin składania ofert: 02.08.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-06-19
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-06-19 godz. 10:53
Ostatnia zmiana: 2012-09-13 godz. 14:12 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na remont budynku nr 23,24 w części dotyczącej punktu obsługi codziennej samochodów – w kompleksie wojskowym Bytom.
Nr referencyjny: 78/2012/ZP
Termin składania ofert: 04.07.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-06-19
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-06-19 godz. 10:48

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na konserwację urządzeń klimatyzacji i wentylacji mechanicznej w budynkach nr: 41, 43, 52, 69 w Jednostce Wojskowej w Bielsku-Białej ul. Bardowskiego 3
Nr referencyjny: 77/2012/ZP
Termin składania ofert: zmiana terminu na 05.07.2012
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-06-18
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-06-18 godz. 12:50
Ostatnia zmiana: 2012-07-26 godz. 13:45 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na budowę systemu ochrony i zabezpieczenie kompleksu wojskowego, obejmującego budowę ogrodzenia, obwodnicy oświetleniowej, systemów alarmowych i dostępu w kompleksie wojskowym Kraków- Pychowice
Nr referencyjny: 76/2012/ZP
Termin składania ofert: 05.07.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-06-18
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-06-18 godz. 12:44Ostatnia zmiana: 2012-08-01 godz. 13:21 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na remont pomieszczeń w budynku nr 22 na terenie JW 4101 Lubliniec
Nr referencyjny: 75/2012/ZP
Termin składania ofert: 02.07.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-06-15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-06-15 godz. 14:57

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej pn. „Posadowienie 2-ch kontenerowych magazynów materiałów wybuchowych na terenie JW 4115 w kompleksie wojskowym Gliwice ul. Andersa
Nr referencyjny: 74/2012/ZP
Termin składania ofert: 25.06.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-06-15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-06-15 godz. 14:43

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej pn. „Ocieplenie budynku WKU Tarnów wraz z przebudową ogrodzenia
Nr referencyjny: 72/2012/ZP
Termin składania ofert: 25.06.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-06-12
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-06-13 godz. 07:30
Ostatnia zmiana: 2012-07-24 godz. 13:52 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na wykonanie remontu posadzek, korytarzy, okładzin schodów i ścian wewnętrznych w budynku hotelowym Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego Gronik
Nr referencyjny: 71/2012/ZP
Termin składania ofert: 27.06.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-06-12
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-06-13 godz. 07:30
Ostatnia zmiana: 2012-07-06 godz. 11:12 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na wykonanie remontu ogrodzenia Kościoła Garnizonowego w Kielcach, ul. Chęcińska 2
Nr referencyjny: 70/2012/ZP
Termin składania ofert: 26.06.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-06-11
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-06-12 godz. 13:10
Ostatnia miana: 2012-07-09 godz. 11:42 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej pn. „Przebudowa budynku nr 9 z modernizacją systemów ochrony technicznej w kompleksie wojskowym Kraków, ul. Montelupich 3”.
Nr referencyjny: 69/2012/ZP
Termin składania ofert: 15.06.2012 r., godz. 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2012-06-05
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-06-05 godz. 13:05

Ostatnia miana: 2012-07-11 godz. 14:42 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków,  ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na remont ogrodzenia części kompleksu wojskowego w Krakowie ul. Mogilskiej 85
Nr referencyjny: 68/2012/ZP
Termin składania ofert: 19.06.2012
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-06-04
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-06-04 godz. 14:58 
Ostatnia miana: 2012-07-11 godz. 14:42 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /


Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na remont częściowy sieci wodociągowej wody pitnej dla Kompleksu Wojskowego Kraków Balice przy ul. kpt. M. Medweckiego 10 w Balicach
Nr referencyjny: 67/2012/ZP
Termin składania ofert: 18.06.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-06-01
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-06-01 godz. 09:45Ostatnia miana: 2012-07-31 godz. 08:58 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na remont nawierzchni dróg, chodników, krawężników, w kompleksie przy ul. Głowackiego w Krakowie
Nr referencyjny: 66/2012/ZP
Termin składania ofert: 15.06.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-05-31
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-05-31 godz. 13:31
Ostatnia zmiana: 2012-07-10 godz. 13:58 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na remont dedykowanej instalacji elektrycznej dla zasilania sieci instalacji teleinformatycznej oraz rozbudowa instalacji niskoprądowych teleinformatycznych i telefonicznych w budynku nr 4 w Jednostce Wojskowej 1328 w Bielsku-Białej ul. Bardowskiego 3
Nr referencyjny: 60/2012/ZP
Termin składania ofert: 12.06.2012 r.,zmiana terminu na 03.07.2012
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-05-25
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-05-25 godz. 14:57
Ostatnia zmiana: 2012-08-23 godz. 11:58 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na remont ogrodzenia zewnętrznego kompleksu wojskowego Bytom
Nr referencyjny: 65/2012/ZP
Termin składania ofert: 13.06.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-05-25
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-05-25 godz. 11:26
Ostatnia zmiana: 2012-06-27 godz. 09:43 /dodano:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na remont budynku nr 23,24 w części dotyczącej punktu obsługi codziennej samochodów – w kompleksie wojskowym Bytom
Nr referencyjny: 64/2012/ZP
Termin składania ofert: 12.06.2012 r., godz. 12:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2012-05-25
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-05-25 godz. 10:59

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na remont ogrodzenia zewnętrznego (części) kompleksu wojskowego Toszek.
Nr referencyjny: 63/2012/ZP
Termin składania ofert: 18.06.2012 r., godz. 10:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2012-05-25
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-05-25 godz. 10:59
Ostatnia zmiana: 2012-07-06 godz. 10:00 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na remont częściowy dróg, chodników w kompleksie wojskowym Bytom
Nr referencyjny: 62/2012/ZP
Termin składania ofert: 13.06.2012 r., godz. 09:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2012-05-25
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-05-25 godz. 10:59
Ostatnia zmiana: 2012-06-29 godz. 14:50 /dodano: ogłoszenie o  udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na remont i termomodernizację pomieszczeń w budynku nr 71 „Domek startowy” w kompleksie wojskowym Kraków-Balice
Nr referencyjny: 61/2012/ZP
Termin składania ofert: 11.06.2012 r., godz. 12:30
Zmiana terminu składania ofert:  13.06.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2012-05-24
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-05-24 godz. 12:53

Ostatnia zmiana: 2012-07-11 godz. 11:05 /dodano: ogłoszenie o  udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na dostawę strugarko wyrówniarko-grubościówki, pilarki tarczowej oraz urządzenia nawilżającego z polerką w ramach trzech zadań
Nr referencyjny: 59/2012/ZP
Termin składania ofert: 05.06.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-05-23
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-05-23 godz. 14:53
Ostatnia zmiana: 2012-07-18 godz. 10:10 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zadanie nr 1/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej pn. „Posadowienie kontenera magazynu materiałów wybuchowych na terenie JW. 4495 w kompleksie wojskowym Kraków, ul. Wrocławska
Nr referencyjny: 56/2012/ZP
Termin składania ofert: 01.06.2012r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-05-23
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-05-23 godz. 14:48
Ostatnia zmiana: 2012-07-02 godz. 14:55 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na wymianę rur sieci centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej na preizolowane na terenie JW. 4101 Lubliniec- I etap
Nr referencyjny: 58/2012/ZP
Termin składania ofert: 12.06.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-05-23
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-05-23 godz. 14:25Ostatnia zmiana: 2012-07-27 godz. 13:46 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na naprawę pomieszczeń w budynku Nr 53 w kompleksie wojskowym Kraków - Balice
Nr referencyjny: 57/2012/ZP
Termin składania ofert: 11.06.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-05-23
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-05-23 godz. 14:25
Ostatnia zmiana: 2012-07-12 godz. 14:45 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej do obiektu wojskowego mieszczącego się przy ul. Knosały 26, 41-922 Radzionków
Nr referencyjny: 51/2012/ZP
Termin składania ofert: 27.06.2012 r., godz. 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2012-05-23
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-05-23 godz. 09:45

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na naprawę pomieszczeń w budynku Nr 2 (sztabowy) w kompleksie wojskowym Kraków - Balice
Nr referencyjny: 55/2012/ZP
Termin składania ofert: 06.06.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-05-22
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-05-22 godz. 12:32
Ostatnia zmiana: 2012-07-05 godz. 08:10 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na remont pomieszczeń w budynku nr 10 – garaż w kompleksie wojskowym Kraków - Balice
Nr referencyjny: 54/2012/ZP
Termin składania ofert: 06.06.2012 r., godz. 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2012-05-22
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-05-22 godz. 11:53
Ostatnia zmiana: 2012-07-05 godz. 07:58 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na montaż ekonomizera w budynku nr 76 – kotłownia K-2, kompleks wojskowy Balice
Nr referencyjny: 53/2012/ZP
Termin składania ofert: 04.06.2012 r. godz. 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2012-05-18, godz. 08:30
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-05-18 godz. 08:50
Ostatnia zmiana: 2012-06-27 godz. 09:43 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na montaż ekonomizera w budynku nr 18 – kotłownia K-4, kompleks wojskowy Balice
Nr referencyjny: 52/2012/ZP
Termin składania ofert: 04.06.2012 r. godz. 10:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2012-05-18, godz. 08:00
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-05-18 godz. 08:20
Ostatnia zmiana: 2012-06-27 godz. 09:43 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na serwis gwarancyjny kotłów gazowych VIESSMANN w kotłowniach zlokalizowanych na terenie kompleksu wojskowego Kraków-Balice
Nr referencyjny: 50/2012/ZP
Termin składania ofert: 25.05.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2012-05-17, godz. 09:30
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-05-16 godz. 10:58
Ostatnia zmiana: 2012-06-15 godz. 10:02 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na remont kotłowni w budynku nr 7 kompleks wojskowy Rząska- Etap I
Nr referencyjny: 49/2012/ZP
Termin składania ofert: 31.05.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-05-16, godz. 14:10
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-05-16 godz. 14:58
Ostatnia zmiana: 2012-06-28 godz. 14:27 /dodano:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowo- kosztorysowej pn. „Modernizacja bazy paliw w kompleksie wojskowym Niedźwiedź- etap II”
Nr referencyjny: 45/2012/ZP
Termin składania ofert: 20.06.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-05-14
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-05-14 godz. 14:25Ostatnia zmiana: 2012-08-08 godz. 10:07 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na dostawę oleju opałowego lekkiego L-1 do celów grzewczych
Nr referencyjny: 44/2012/ZP
Termin składania ofert: 19.06.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2012-05-14
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-05-14 godz. 08:50
Ostatnia zmiana: 2012-07-24 godz. 11:07 /dodano: ogłoszenie o  udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na prace konserwacyjno – naprawcze dachu i części pomieszczeń plebanii Wojskowego Kościoła Garnizonowego w budynku nr 2, ul. Dietla 30 w Krakowie.
Nr referencyjny: 48/2012/ZP
Termin składania ofert: 29.05.2012 r., godz. 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2012-05-11
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-05-11 godz. 11:27
Ostatnia zmiana: 2012-07-13 godz. 12:40 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetrag na remont budynku nr 27 w kompleksie wojskowym Gliwice ul. Andersa 47
Nr referencyjny: 47/2012/ZP
Termin składania ofert:  25.05.2012 r., godz. 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2012-05-10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-05-10 godz. 13:40
Ostatnia zmiana: 2012-06-20 godz. 10:57 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetrag na dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej do obiektu wojskowego mieszczącego się przy ul. Oświęcimskiej 33 w Bytomiu
Nr referencyjny: 40/2012/ZP
Termin składania ofert:  14.06.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2012-05-10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-05-10 godz. 10:47

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na wykonanie remontu nasypów bunkrów w kompleksie wojskowym Radoszki.
Nr referencyjny: 46/2012/ZP
Termin składania ofert: 24.05.2012 r., godz. 10:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2012-05-09
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-05-09 godz. 15:25Ostatnia zmiana: 2012-08-20 godz. 14:31 /dodano: ogłoszenie o ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetrag na prace konserwatorskie budynków nr: 16, 25, 28 w kompleksie wojskowym przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie.
Nr referencyjny: 43/2012/ZP
Termin składania ofert:  23.05.2012 r., godz. 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2012-05-08
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-05-08 godz. 10:30
Ostatnia zmiana: 2012-07-17 godz. 14:50 /dodano: ogłoszenie o ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetrag na konserwację klimatyzatorów stacjonarnych w kompleksach administrowanych przez WAK Lubliniec
Nr referencyjny: 42/2012/ZP
Termin składania ofert:  18.05.2012 r. godz. 10:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2012-05-07
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-05-07 godz. 12:35
Ostatnia zmiana: 2012-06-05 godz. 14:20 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetrag na utrzymanie terenów zielonych polegające na koszeniu trawy, usuwaniu samosiejek, grabieniu liści z terenów zielonych oraz usuwaniu liści z rynien
Nr referencyjny: 41/2012/ZP
Termin składania ofert:  18.05.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2012-05-07
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-05-07 godz. 11:16
Ostatnia zmiana: 2012-06-25 godz. 13:12 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zadanie nr 4/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetrag na wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska wraz z czyszczeniem urządzeń sozotechnicznych oraz posprzątaniem terenu po załadunku odpadów w ramach dwóch zadań
Nr referencyjny: 39/2012/ZP
Termin składania ofert:  11.05.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-05-02
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-05-02 godz. 13:55
Ostatnia zmiana: 2012-06-06 godz. 15:08 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na remont elewacji budynku nr 17 i 21 na terenie JW. 4101 Lubliniec
Nr referencyjny: 38/2012/ZP
Termin składania ofert:  17.05.2012r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak 
Czas wytworzenia: 2012-05-02
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-05-02 godz. 11:13
Ostatnia zmiana: 2012-06-15 godz. 12:37 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na remont pomieszczeń w budynku nr 8 w Jednostce Wojskowej 1328 w Bielsku – Białej przy ul. Bardowskiego 3
Nr referencyjny: 36/2012/ZP
Termin składania ofert:  17.05.2012r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2012-05-02
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-05-02 godz. 11:10
Ostatnia zmiana: 2012-06-04 godz. 08:33 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na remont elewacji budynku nr 16 na terenie JW. 4101 Lubliniec
Nr referencyjny: 37/2012/ZP
Termin składania ofert:  17.05.2012r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-05-02
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-05-02 godz. 11:00
Ostatnia zmiana: 2012-06-13 godz. 13:03 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na remont elewacji budynku nr 1 na terenie JW. 4101 Lubliniec
Nr referencyjny: 35/2012/ZP
Termin składania ofert:  17.05.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-05-02
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-05-02 godz. 10:50
Ostatnia zmiana: 2012-06-15 godz. 12:37 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na remont elewacji budynku nr 2 na terenie JW. 4101 Lubliniec
Nr referencyjny: 34/2012/ZP
Termin składania ofert: 11.05.2012 r., godz. 10:30  przesunięty na 15.05.2012r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-04-26
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-04-26 godz. 14:15
Ostatnia zmiana: 2012-06-13 godz. 14:45 /dodano ogłoszenie o udzieleniu  zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków,  ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na dostawę mebli realizowaną w ramach dwóch zadań
Nr referencyjny: 32/2012/ZP
Termin składania ofert: zmiana na: 11.06.2012 r., godz. 10:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2012-04-24
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-04-24 godz. 14:11
Ostatnia zmiana: 2012-07-18 godz. 14:20 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków,  ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na przebudowę budynku nr 52 warsztatu W-8 w kompleksie wojskowym Kraków, ul. Wrocławska – wykonanie fundamentów
Nr referencyjny: 33/2012/ZP
Termin składania ofert: 09.05.2012r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-04-20
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-04-20 godz. 14:05Ostatnia zmiana: 2012-06-13 godz. 14:45 /dodano ogłoszenie o udzieleniu  zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na naprawę dachu i pomieszczeń w budynku nr 52 w Kompleksie Wojskowym Kraków - Balice.
Nr referencyjny: 31/2012/ZP
Termin składania ofert: 27.04.2012 r., godz. 09:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2012-04-12
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-04-12 godz. 13:00
Ostatnia zmiana: 2012-06-04 godz. 10:08 /dodano ogłoszenie o udzieleniu  zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków,  ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na remont sieci cieplnej polegający na wymianie sieci tradycyjnej z rur stalowych na sieci preizolowane w kompleksie wojskowym Kłaj.
Nr referencyjny: 30/2012/ZP
Termin składania ofert: 27.04.2012 r., godz. 10:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2012-04-11
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-04-11 godz. 11:24
Czas udostępnienia: 2012-04-05 godz. 13:57
Ostatnia zmiana: 2012-05-25 godz. 14:21 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków,  ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na wykonanie renowacji i konserwacji elewacji budynku nr 71 w kompleksie wojskowym przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie.
Nr referencyjny: 29/2012/ZP
Termin składania ofert: 25.04.2012 r., godz. 10:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2012-04-10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-04-10 godz. 12:37
Ostatnia zmiana: 2012-06-21 godz. 14:02 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków,  ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej do obiektu wojskowego mieszczącego się przy ul. Knosały 26, 41-922 Radzionków
Nr referencyjny: 26/2012/ZP
Termin składania ofert: 15.05.2012 r. godz. 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2012-04-06
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-04-06 godz. 12:05

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków,  ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na prace renowacyjne i konserwatorskie na obiekcie zabytkowym Dom Żołnierza w Bielsku-Białej przy ul. Broniewskiego 27
Nr referencyjny: 28/2012/ZP
Termin składania ofert:  20.04.2012 r., godz. 10:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2012-04-05
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-04-05 godz. 13:57
Ostatnia zmiana: 2012-05-10 godz. 13:40 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków,  ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na prace remontowe elewacji zewnętrznej budynku nr 6 w placówce Żandarmerii Wojskowej w Bielsku-Białej przy ul. Bardowskiego 3
Nr referencyjny: 27/2012/ZP
Termin składania ofert:  20.04.2012 r., godz. 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2012-04-05
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-04-05 godz. 13:54
Ostatnia zmiana: 2012-05-09 godz. 11:10 /dodano:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na remont pomieszczeń budynku nr 24 WKU Gliwice
Nr referencyjny: 25/2012/ZP
Termin składania ofert: 18.04.2012 r., godz. 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2012-04-03
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-04-04 godz. 7:50
Ostatnia zmiana: 2012-05-23 godz. 09:59 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej do obiektu: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie ul. Mogilska 85
Nr referencyjny: 24/2012/ZP
Termin składania ofert: 13.04.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2012-04-03
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-04-03 godz. 14:32
Ostatnia zmiana: 2012-06-12 godz. 14:58 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/ 

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na rewaloryzację ogrodu zabytkowego przy willi Deutschów: mała architektura, oświetlenie zewnętrzne parku i iluminacyjne budynku oraz remont parkingu
Nr referencyjny: 23/2012/ZP
Termin składania ofert: 11.04.2012 r., godz. 10:30
Wytwarzający/Odpowiadający Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2012-02-26
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-02-26 godz. 14:56
Ostatnia zmiana: 2012-05-08 godz. 10:25 /dodano:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej pn. „Budowa kompleksu szkolenia fizycznego oraz basenu pływackiego w jednostce wojskowej Kraków – Pychowice”
Nr referencyjny: 21/2012/ZP
Termin składania ofert: 07.05.2012 r.  przesunięty na 11.06.2012r.
Wytwarzający/Odpowiadający Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-02-26
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-02-26 godz. 09:45
Ostatnia zmiana: 2012-08-14 godz. 12:00 /dodano: ogłoszenie o  udzieleniu zamówienia

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej pn. „Przebudowa budynku koszarowego nr 1 w JW. 3940 Gliwice”
Nr referencyjny: 22/2012/ZP
Termin składania ofert: 05.04.2012 r.
Zmiana terminu składania ofert: 12.04.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-02-23
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-02-23 godz. 13:11
Ostatnia zmiana: 2012-05-11 godz. 14:28 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/
 

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłoszenie o zamówieniu na stały nadzór i konserwacja central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach: hotelowych, obiektach sportowych, sali konferencyjnej w WOSzK Gronik.
Nr referencyjny: 20/2012/ZP
Termin składania ofert: 29.03.2012r. godz. 10:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-03-21
Udostepniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-03-22 godz. 08:00
Ostatnia zmiana: 2012-04-27 godz. 14:39 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej pn. „Budowa obiektu dla symulatora lotniczego samolotu CASA C- 295M”
Nr referencyjny: 17/2012/ZP
Termin składania ofert: 24.04.2012r. godz. 11.30
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak Czas wytworzenia: 2012-03-16
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-03-16 godz. 14:58
Ostatnia zmiana: 2012-06-29 godz. 12:37 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie remontu części pomieszczeń dla OŻW Kraków w budynku nr 11 przy ul. Głowackiego
Nr referencyjny: 19/2012/ZP
Termin składania ofert: 02.04.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk Czas wytworzenia: 2012-03-15
Udostepniający:
Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2012-03-16 godz. 08:23
Ostatnia zmiana: 2012-05-11 godz. 13:10/dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie remontu pomieszczeń dla WDT Kraków w budynku nr 9 ul. Ułanów 43 Kraków.
Nr referencyjny: 18/2012/ZP
Termin składania ofert: 29.03.2012 r., godz. 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2012-03-14
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-03-14 godz. 14:41
Ostatnia zmiana: 2012-05-11 godz. 13:05 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłoszenie o zamówieniu na dostosowanie pomieszczeń 4, 4a, 5 i 5a budynku nr 49 WKTr Kraków, ul. Rakowicka 29 na potrzeby kancelarii mobilizacyjnej
Nr referencyjny: 16/2012/ZP
Termin składania ofert: 17.04.2012 r, godz. 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-03-14
Udostepniający:
Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2012-03-14 godz. 13:50
Ostatnia zmiana: 2012-06-15 godz. 10:02 /dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłoszenie o o zamówieniu na remont budynku nr 53 w Jednostce Wojskowej 1328 w Bielsku – Białej, ul. Bardowskiego 3
Nr referencyjny: 15/2012/ZP
Termin składania ofert: 27.03.2012 r., godz. 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2012-03-12
Udostepniający:
Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2012-03-12 godz. 14:32
Ostatnia zmiana: 2012-04-25 godz. 10:17 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłoszenie o o zamówieniu na dostawę mebli do budynku nr 71 Wojskowego Biura Emerytalnego przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie
Nr referencyjny: 14/2012/ZP
Termin składania ofert: 11.04.2012 r.
Zmiana terminu składania ofert: 07.05.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2012-03-06
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-03-06 godz. 14:50
Ostatnia zmiana: 2012-06-21 godz. 13:52 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/  

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na prace malarskie, naprawę instalacji wodnej oraz instalacji c.o. w budynku nr 63 w Jednostce Wojskowej 1328 przy ul. Bardowskiego 3 w Bielsku-Białej
Nr referencyjny: 13/2012/ZP
Termin składania ofert: 14.03.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2012-02-28
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-02-28 godz. 09:37
Ostatnia zmiana: 2012-07-06 godz.09:58 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mo
gilska 85
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę elementów strzelnicy garnizonowej typ „A” kl. I w kompleksie wojskowym Lubliniec oraz budowa stacji uzdatniania wody
Nr referencyjny: 12/2012/ZP
Termin składania ofert: 09.03.2012 r.

Zmiana terminu składania ofert na 14.03.2012 r.
Czas wytworzenia: 2012-02-23
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-02-23 godz. 13:50
Ostatnia zmiana: 2012-04-13 godz. 09:28 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na remont nawierzchni placu apelowego w kompleksie wojskowym Bytom
Nr referencyjny: 10/2012/ZP
Termin składania ofert: 08.03.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2012-02-22
Udostepniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-02-22 godz. 13:57
Ostatnia zmiana: 2012-03-23 godz. 12:00

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na naprawę opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn. „Remont budynku garażowego nr 53 w kompleksie wojskowym Gliwice, ul. Andersa 47”
Nr referencyjny: 11/2012/ZP
Termin składania ofert:  02.03.2012 r.godz. 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2012-02-22
Udostepniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-02-22 godz. 13:40
Ostatnia zmiana: 2012-03-29 godz. 11:41 /dodano:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na naprawę instalacji odprowadzania wód deszczowych oraz naprawa opaski i chodników przy budynku nr 45 na terenie kompleksu wojskowego w Bielsku Białej
Nr referencyjny: 9/2012/ZP
Termin składania ofert:  05.03.2012r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-02-17
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-02-17 godz. 14:37
Ostatnia zmiana: 2012-03-21 godz. 13:30 /dodano:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Modernizacja bazy paliw w kompleksie wojskowym Niedźwiedź”
Nr referencyjny: 8/2012/ZP
Termin składania ofert:  02.03.2012 r., godz. 10:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2012-02-15
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-02-15 godz. 14:25
Ostatnia zmiana: 2012-02-22 godz. 15:10 /dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na ocieplenie wraz z wymianą stolarki w budynku biurowo – sztabowym nr 28, ul. Montelupich 3
Nr referencyjny: 7/2012/ZP
Termin składania ofert:  01.03.2012 r., godz. 11:30
Zmiana terminu składania ofert: 05.03.2012 r, godz. 10:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2012-02-15
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-02-15 godz. 12:02
Ostatnia zmiana: 2012-02-27 godz. 15:20 /dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie ocieplenia budynku WSzW Kraków wraz z przebudową ogrodzenia
Nr referencyjny: 6/2012/ZP
Termin składania ofert:  29.02.2012 r.
Zmiana terminu składania ofert : 07.03.2012 r, godz. 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2012-02-14
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-02-14 godz. 13:50
Ostatnia zmiana: 2012-04-24 godz. 14:16 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wywóz nieczystości stałych i płynnych z kompleksów wojskowych z następujących miejscowości: Bielsko – Biała i Oświęcim realizowane w ramach 2 zadań.
Nr referencyjny: 5/2012/ZP
Termin składania ofert:  09.02.2012 r.
Zmiana
terminu składania ofert: 10.02.2012 r., godz. 09:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-02-01
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-02-01 godz. 14:58
Ostatnia zmiana: 2012-02-28 godz. 09:35 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - modyfikacja ogłoszenia/
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej p.n. „Przebudowa budynku nr 53 w zakresie adaptacji strychu na pomieszczenia biurowe w Kielcach ul. Wojska Polskiego 251”
Nr referencyjny: 4/2012/ZP
Termin składania ofert:  09.02.2012
Zmiana terminu składania ofert: 14.02.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Alicja Szpor
Czas wytworzenia: 2012-01-30
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-01-30 godz. 14:53
Ostatnia zmiana: 2012-03-19 godz. 13:30 /dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłaszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę rur preizolowanych
Nr referencyjny: 289/2011/ZP
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2012-01-25
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-01-25 godz. 10:10

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wywóz nieczystości stałych i płynnych z kompleksów wojskowych z następujących miejscowości: Bielsko - Biała, Oświęcim i Zakopane realizowane w ramach 3 zadań
Nr referencyjny: 3/2012/ZP
Termin składania ofert:  30.01.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Alicja Szpor
Czas wytworzenia: 2012-01-20
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-01-20 godz. 14:45
Ostatnia zmiana: 2012-02-28 godz. 09:35 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na konserwację i serwis klimatyzatorów w budynkach na terenie kompleksu wojskowego Kraków- Balice
Nr referencyjny: 2/2012/ZP
Termin składania ofert:  23.01.2012r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2012-01-12
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-01-13 godz. 12:55

Ostatnia zmiana: 2012-02-15 godz. 09:02 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie dokumentacji przedprojektowej pn. „Budowa punktu startu i lądowań śmigłowców w kompleksie wojskowym Kraków - Pychowice”
Nr referencyjny: 1/2012/ZP
Termin składania ofert:  20.01.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2012-01-12
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-01-12 godz. 09:11
Ostatnia zmiana: 2012-02-10 godz. 14:02 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/