Inspektorat Uzbrojenia

 

Zamówienia publiczne realizaowane przez Inspektorat Uzbrojenia
Inspektorat Uzbrojenia, 00-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7
ogłasza przetarg na zakup aktualizacji Systemu Informacji Prawnej (oprogramowania) użytkowego przez MON i instytucje podległe
Nr referencyjny: IU/190/VII-53/ZO/PN/AE/DOS/K/2012
Termin składania ofert: 14.01.2013 godz. 09.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Marta NIEPORĘCKA
Czas wytworzenia: 2012-12-07
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-12-07 godz. 14:29
Inspektorat Uzbrojenia, 00-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7
ogłasza przetarg na uniwersalny zestaw do budowy do budowy podpór mostów tymczasowych kryptonim MODRZEW do realizacji w latach 2013-2016
Nr referencyjny: IU/286/VI-21/UZ/PRZ/ROZ/K/2012
Termin składania ofert: 10.01.2013 godz. 09.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Krzysztof SKORUPA
Czas wytworzenia: 2012-12-06
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-12-07 godz. 08:32
Inspektorat Uzbrojenia, 00-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7
ogłasza przetarg na dostawę sprzętu informatycznego dla resortu obrony narodowej
Nr referencyjny: IU/257/VII-52/ZO/PN/AE/DOS/K/2012
Termin składania ofert: 03.12.2012 r., godz. 09.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Michał LIPIŃSKI
Czas wytworzenia: 2012-11-05
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-11-05 godz. 12:25

Inspektorat Uzbrojenia, 00-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7
ogłoszenie informacyjne:
Opis ogłoszenia: Pozyskanie „Mobilnego systemu radionawigacyjnego średniego zasięgu dla Marynarki Wojennej”
Termin składania ofert: 16.11.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Mariusz KOŁODZIEJCZYK
Czas wytworzenia: 2012-10-30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-10-30 godz. 14:50
Inspektorat Uzbrojenia, 00-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7
ogłoszenie o przetargu:
Opis ogłoszenia: Praca wdrożeniowa pt.: Filtr przewoźny wody FPW-2” kryptonim ŚLIWA-A
Nr referencyjny: IU/147/VI-21/ZO/PN/ROZ/K/2012
Termin składania ofert: 05.12.2012 godz. 09.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Mirosław MISIAK
Czas wytworzenia: 2012-10-26
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-10-26 godz. 12:07
Inspektorat Uzbrojenia, 00-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7
ogłoszenie o przetargu na pozyskanie bezzałogowych statków powietrznych (BSP) klasy MALE
Termin składania ofert: 31.10.2012 r.
Zmiana terminu składania ofert: 02.10.2012  godz. 13.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Artur CHOMA
Czas wytworzenia: 2012-09-27
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-09-27 godz. 15:00
Inspektorat Uzbrojenia, 00-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7
ogłasza przetarg na dostawę sprzętu i oprogramowania dla potrzeb ZSyD MW ŁEBA-3
Nr referencyjny: IU/223/XI-46/UZ/PRZ/DOS/K/2012
Termin składania ofert: 25.09.2012 godz. 13.00
Zmiana terminu składania ofert: 02.10.2012  godz. 13.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Tomasz SZEFFNER
Czas wytworzenia: 2012-09-05
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-09-06 godz. 09:43
Ostatnia zmiana: 2012-10-01 godz. 11:40 /dodano
wyłonienie podwykonawcy (3)/

Inspektorat Uzbrojenia, 00-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7
ogłasza przetarg na wykonanie i dostawę ratowniczo-leczniczego kontenerowego zestawu hiperbarycznego
Nr referencyjny: IU/175/XI-46/ZO/PO/DOS/K/2012
Termin składania ofert: 25.09.2012 godz. 09.30
Wytwarzający/Odpowiadający: Patrycja WSZENDYRÓWNY
Czas wytworzenia: 2012-08-31
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-09-03 godz. 12:25

Inspektorat Uzbrojenia,00-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7
ogłasza remont główny i dokowy ORP „Dąbie” i ORP „Resko”
Nr referencyjny: IU/149/XI-50/ZO/PN/AE/DOS/K/2012
Termin składania ofert: 08.10.2012 godz. 09.00
Zmiana terminu składania ofert: 26.11.2012 r. godz. 09.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jaromir BAZANIAK
Czas wytworzenia: 2012-08-31
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-08-31 godz. 15:23
Ostatnia zmiana: 2012-11-02 godz. 12:30 /dodano: ogłoszenie o zmianie terminu (2)/

Inspektorat Uzbrojenia, 00-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7
ogłasza przetarg na dostawę sprzętu dla Marynarki Wojennej
Nr referencyjny: IU/133/XI-50/ZO/PN/DOS/K/2012
Termin składania ofert: zmiana: 12.11.2012  godz. 10.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Edyta DUCZYC
Czas wytworzenia: 2012-08-28
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2012-08-28 godz. 12:25
Ostatnia zmiana: 2012-10-22 godz. 13:30 /dodano: ogłoszenie o zmianie terminu (3)/

Inspektorat Uzbrojenia, 00-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7
ogłasza przetarg na dostawę serwerów, macierzy i bibliotek taśmowych dla resortu obrony narodowej
Nr referencyjny: IU/188/VII-51/ZO/PN/AE/DOS/Z/2012
Termin składania ofert: 26.09.2012 godz. 09.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Michał LIPIŃSKI
Czas wytworzenia: 2012-08-22
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-08-22 godz. 11:18
Inspektorat Uzbrojenia, 00-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7
ogłasza przetarg na dostawę pamięci masowych dla resortu obrony narodowej
Nr referencyjny: IU/183/VII-53/ZO/PN/AE/DOS/K/2012
Termin składania ofert: 26.09.2012 godz. 09.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Mariusz PŁAWIŃSKI
Czas wytworzenia: 2012-08-21
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-08-21 godz. 13:14

Inspektorat Uzbrojenia, 00-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7
ogłasza przetarg na remont modernizacyjny kutra ratowniczego t. 5002 dla dwóch jednostek pływających MW RP o numerach burtowych R-14 i R-15
Nr referencyjny: IU/132/XI-50/ZO/PN/USŁ/K/2012
Termin składania ofert: 24.09.2012 godz. 10.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jolanta GRZESIAK
Czas wytworzenia: 2012-08-13
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-08-13 godz. 14:14
Inspektorat Uzbrojenia, 00-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7
ogłasza przetarg na dostawę uprawnień licencyjnych do rozbudowy systemu SI SIGMAT-RBP wraz ze wsparciem technicznym
Nr referencyjny: IU/224/VII-51/ZO/PN/AE/DOS/K/2012
Termin składania ofert: 11.09.2012 godz. 09.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Marta NIEPORĘCKA
Czas wytworzenia: 2012-08-06
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-08-06 godz. 11:46
Inspektorat Uzbrojenia, 00-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7
ogłasza przetarg na dostawę wyposażenia dla płetwonurka bojowego
Nr referencyjny: IU/96/XI-46/ZO/PN/DOS/K/2012
Termin składania ofert: 17.09.2012 godz. 11.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Mirosława KOLASA
Czas wytworzenia: 2012-08-03
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-08-03 godz. 13:55
Ostatnia zmiana: 2012-12-03 godz. 08:44 /dodano zawiadomienie o unieważnieniu postępowania/

Inspektorat Uzbrojenia, 00-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7
ogłasza przetarg na dostawę spadochronów wyczynowych, desantowych, oraz sprzętu spadochronowego
Nr referencyjny: IU/208/XI-58/ZO/PN/AE/DOS/K/2012
Termin składania ofert: 29.08.2012 godz. 09.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Tomasz BAŃKA
Czas wytworzenia: 2012-07-20
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-07-20 godz. 14:55 

Inspektorat Uzbrojenia,00-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7
ogłasza przetarg na dostawę w latach 2012-2013 Systemu wykrywania min w wodach głębokich i płytkich do ochrony portów i szybkiego rozpoznawania warunków hydrologicznych dla potrzeb wojny minowej – opartego o bezzałogowe pojazdy podwodne
Nr referencyjny:IU/79/XI-46/ZO/PN/AE/DOS/K/2012
Termin składania ofert: 07.09.2012 r., godz. 09.30
Wytwarzający/Odpowiadający: Renata SAGANOWSKA
Czas wytworzenia: 2012-07-16
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-07-16 godz. 13:15
Ostatnia zmiana: 2012-10-09 godz. 13:09 /dodano: ogłoszenie o unieważnieniu postępowania/

Inspektorat Uzbrojenia,00-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7
ogłasza przetarg na dostawę urządzeń elektroświetlnych na przyczepie jednoosiowej typu Moskit–4 kpl.
Nr referencyjny:IU/184/IX-30/ZO/PN/AE/DOS/K/2012
Termin składania ofert: 28.08.2012 r., godz. 09.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Małgorzata FLOREK
Czas wytworzenia: 2012-07-11
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-07-11 godz. 15:15

Inspektorat Uzbrojenia,00-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7
ogłasza przetarg na dostawę części zamiennych do techniki lotniczej C-130
Nr referencyjny: IU/196/IX-34/ZO/P0/DOS/K/2012
Termin składania ofert: 08.08.2012 r., godz. 10.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa WIĘCKA
Czas wytworzenia: 2012-07-10
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-07-10 godz. 14:25

Inspektorat Uzbrojenia,00-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7
ogłasza przetarg na przeprowadzenie analizy rynku dot. możliwości pozyskania dla Wojsk Lądowych
  1. Zestawu laserowych symulatorów strzelań do UiSW znajdującego się na wyposażeniu wojsk pancernych i zmechanizowanych
  2. Kompleksowego systemu symulacji pola walki do szkolenia batalionu
  3. Symulatora taktycznego współczesnego pola walki dla wojsk pancernych i zmechanizowanych
Nr referencyjny: brak
Termin składania ofert: 31.08.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Jerzy ANTOŃCZAK
Czas wytworzenia: 2012-07-10
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-07-10 godz. 14:15
Ostatnia zmiana: 2012-08-24 godz. 14:52 /dodano: ogłoszenie o zmianie terminu udzielenia odpowiedzi/

Inspektorat Uzbrojenia,00-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7
ogłasza przetarg na dostawę pasywnych noktowizorów lotniczych – gogli noktowizyjnych
Nr referencyjny: IU/160/IX-35/ZO/PN/AE/DOS/K/2012
Termin składania ofert: 08.08.2012 r., godz. 09.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Bogdan SORDYL
Czas wytworzenia: 2012-07-04
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-07-04 godz. 12:15
Ostatnia zmiana: 2012-07-31 godz. 08:43 /dodano: ogłoszenie o zmianie terminu/

Inspektorat Uzbrojenia,00-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7
ogłasza przetarg na dostawę wykrywaczy min z georadarem
Nr referencyjny: IU/129/VI-27/ZO/PN/AE/DOS/K/2012
Termin składania ofert: 21.08.2012 godz. 09.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Robert CIUKA
Czas wytworzenia: 2012-06-29
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-06-29 godz. 14:46
Inspektorat Uzbrojenia,00-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7
zawiadomienie o zakończeniu postępowania prowadzonego w trybie negocjacyjnym na doposażenie w 2012 roku 1 szt. KTO Rosomak dla Mobilnego Zespołu Kontrwywiadu
Nr referencyjny: IU/10/X-37/UZ/NEG/DOS/K/2012
Wytwarzający/Odpowiadający: Mariusz KORZYNEK
Czas wytworzenia: 2012-06-27
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-06-28 godz. 12:44
Inspektorat Uzbrojenia,00-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7
ogłasza przetarg na dostawę w latach 2012-2013 automatycznych przyrządów rozpoznania skażeń chemicznych w ilości 96 kpl, w tym 2012r. – 16 kpl, w 2013r. – 80 kpl
Nr referencyjny: IU/134/X-39/ZO/PN/AE/DOS/K/2012
Termin składania ofert: 02.08.2012 godz. 09.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Bogumiła SOBOLEWSKA
Czas wytworzenia: 2012-06-27
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-06-27 godz. 09:34
Inspektorat Uzbrojenia,00-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7
ogłasza przetarg na dostawę i montaż urządzeń kryptograficznych (CM 105E) dla systemu TADPOLE – 10 kompletów, urządzeń kryptograficznych (KWR-46) dla systemu BROADCAST -  6 kompletów, urządzeń kryptograficznych (BID 2200) dla systemu LINK  11 – 2 komplety
Nr referencyjny: IU/97/XI-60/UZ/PRZ/DOS/K/2012
Termin składania ofert: 24.07.2012 godz. 13.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Renata SAGANOWSKA
Czas wytworzenia: 2012-06-22
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-06-22 godz. 14:52
Ostatnia zmiana: 2012-07-11 godz. 15:23 /dodano: ogłoszenie o zmianie terminu/

Inspektorat Uzbrojenia,00-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7
INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU REALIZACJI FAZY ANALITYCZNO – KONCEPCYJNEJ W ZAKRESIE POZYSKANIA BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH (BSP) KLASY TAKTYCZNEJ ŚREDNOIEGO ZASIĘGU
POŻĄDANY TERMIN ZGŁASZANIA SIĘ POTENCJALNYCH ODBIORCÓW–DO DNIA 0.07.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Artur CHOMA
Czas wytworzenia: 2012-06-21
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-06-21 godz. 15:20

Inspektorat Uzbrojenia, 00-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7
ogłasza przetarg na dostawę spadochronów hamujących do samolotów Mig-29 i F-16
Nr referencyjny: IU/145/IX-5/ZO/PN/AE/DOS/K/2012
Termin składania ofert: 20.08.2012  godz. 09.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Tomasz BAŃKA
Czas wytworzenia: 2012-06-18
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-06-18 godz. 14:53
Ostatnia zmiana: 2012-07-27 godz. 11:52 /dodano: ogłoszenie o zmianie terminu (II)/

Inspektorat Uzbrojenia,00-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7
ogłasza przetarg na dostawę sprzętu informatycznego dla resortu obrony narodowej
Nr referencyjny: IU/146/VII-52/ZO/PN/AE/DOS/K/2012
Termin składania ofert: 23.07.2012 godz. 09:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Michał Lipiński
Czas wytworzenia: 2012-06-15
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-06-15 godz. 12:16
Inspektorat Uzbrojenia,00-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7
ogłasza przetarg na dostawę systemu wymiany depesz służb ruchu lotniczego (ATS) w technologii AMHS (Air Traffic Services Message Handling System) dla Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP wraz z usługą instalacji, wdrożenia i szkoleniem.
Nr referencyjny: IU/128/VII-51/ZO/PN/AE/DOS/K/2012
Termin składania ofert: 24.07.2012 godz. 09:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Mariusz PŁAWIŃSKI
Czas wytworzenia: 2012-06-15
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-06-15 godz. 12:16
Inspektorat Uzbrojenia,00-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7
ogłasza przetarg na dostawę sprzętu wysokościowo-ratowniczego
Nr referencyjny: IU/143/IX-35/ZO/PN/AE/DOS/K/2012
Termin składania ofert: 27.07.2012 godz. 09.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Tomasz BAŃKA
Czas wytworzenia: 2012-06-14
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-06-14 godz. 14:31

Ostatnia zmiana: 2012-07-10 godz. 14:35 /dodano: ogłoszenie o zmianie terminu/

Inspektorat Uzbrojenia,00-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7
ogłasza przetarg na dostawę stacji roboczych dla resortu obrony narodowej
Nr referencyjny: IU/106/VII-51/ZO/PN/AE/DOS/Z/2012
Termin składania ofert: 11.07.2012 r., godz. 09.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Lilianna OCHAL
Czas wytworzenia: 2012-06-05
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-06-05 godz. 15:40

Inspektorat Uzbrojenia,00-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7
ogłasza przetarg na dostawę przenośnych detektorów materiałów wybuchowych
Nr referencyjny: IU/98/VI-27/ZO/PN/AE/DOS/K/2012
Termin składania ofert: 16.07.2012 r., godz. 09.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Marzena SIEMIĄTKOWSKA
Czas wytworzenia: 2012-06-04
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-06-05 godz. 07:45

Inspektorat Uzbrojenia,00-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7
ogłasza przetarg na dostawę anten do systemów radiowych według zadania nr 1, zadania nr 2, zadania nr 3
Nr referencyjny: IU/120/V-16/ZO/PN/AE/DOS/K/2012
Termin składania ofert: 10.07.2012 godz. 09.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Piotr KUZIA
Czas wytworzenia: 2012-06-04
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-06-04 godz. 13:08

Inspektorat Uzbrojenia, 00-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7
ogłasza przetarg na pozyskanie uprawnień (licencji) na oprogramowanie wykorzystywane w resorcie obrony narodowej
Nr referencyjny: IU/62/VII-51/ZO/PN/AE/DOS/K/2012
Termin składania ofert: 19.06.2012 godz. 09.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Mariusz PŁAWIŃSKI
Czas wytworzenia: 2012-05-12
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-05-31 godz. 12:16
Inspektorat Uzbrojenia, 00-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7
ogłasza przetarg na dostawę icencji oprogramowania do rozbudowy systemu SI ARCUS przez komórki organizacyjne resortu obrony narodowej
Nr referencyjny: IU/59/VII-53/ZO/PN/AE/DOS/K/2012
Termin składania ofert: 11.06.2012 godz. 09.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Mariusz PŁAWIŃSKI
Czas wytworzenia: 2012-05-04
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-05-31 godz. 12:16
Inspektorat Uzbrojenia, 00-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7
ogłasza przetarg na dostawę sprzętu informatycznego klasy Tempest dla resortu obrony narodowej
Nr referencyjny: IU/81/VII-51/ZO/PN/AE/DOS/K/2012
Termin składania ofert: 28.06.2012 godz. 09.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Mariusz PŁAWIŃSKI
Czas wytworzenia: 2012-05-29
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-05-30 godz. 09:11
Inspektorat Uzbrojenia, 00-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7
ogłasza przetarg na dostawę uprawnień licencyjnych do rozbudowy eksploatowanego systemu SI SIGMAT - wraz ze wsparciem technicznym
Nr referencyjny: IU/82/VII-51/ZO/PN/AE/DOS/K/2012
Termin składania ofert: 26.06.2012 godz. 09.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Marta NIEPORĘCKA
Czas wytworzenia: 2012-05-29
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-05-30 godz. 09:10
Inspektorat Uzbrojenia, 00-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7
ogłasza przetarg na dostawę komputerów przenośnych dla resortu obrony  narodowej
Nr referencyjny: IU/51/VII-51/ZO/PN/AE/DOS/K/2012
Termin składania ofert: 03.07.2012 godz. 09.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Lilianna OCHAL
Czas wytworzenia: 2012-05-25
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-05-25 godz. 14:16
Inspektorat Uzbrojenia, 00-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7
ogłasza przetarg na dostawę serwerów dla resortu obrony narodowej
Nr referencyjny: IU/49/VII-53/ZO/PN/AE/DOS/K/2012
Termin składania ofert: 28.06.2012 godz. 09.00
Zmiana terminu składania ofert: 15.10.2012  godz. 09.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Marta NIEPORĘCKA
Czas wytworzenia: 2012-05-23
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-05-24 godz. 12:31
Ostatnia zmiana: 2012-09-28 godz. 12:23 /dodano: ogłoszenie o zmianie terminu/

Inspektorat Uzbrojenia, 00-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7
ogłasza przetarg na dostawę zestawów oświetleniowych
Nr referencyjny: IU/63/VI-27/ZO/PN/AE/DOS/K/2012
Termin składania ofert: 04.07.2012 godz. 09.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Marzena SIEMIĄTKOWSKA
Czas wytworzenia: 2012-05-23
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-05-24 godz. 08:55

Inspektorat Uzbrojenia, 00-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7
ogłasza przetarg na dostawę spadochronów ratowniczych i szkolno-treningowych (w tym wyczynowych)
Nr referencyjny: IU/77/IX-35/ZO/PN/AE/DOS/K/2012
Termin składania ofert: przesunięto na: 06.07.2012  godz. 9.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Tomasz BAŃKA
Czas wytworzenia: 2012-05-23
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-05-24 godz. 08:50
Ostatnia zmiana: 2012-05-25 godz. 14:55 /dodano: ogłoszenie o zmianie terminu/

Inspektorat Uzbrojenia, 00-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7
ogłasza przetarg na dostawę odbiorników radiowych
Nr referencyjny: IU/68/V-18/UZ/PRZ/DOS/K/2012
Termin składania ofert: 06.06.2012 godz. 09.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Roman Szott
Czas wytworzenia: 2012-05-17
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-05-18 godz. 14:08

Inspektorat Uzbrojenia, 00-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7
ogłasza przetarg na dostawę hełmów nurkowych – 7 kpl.
Nr referencyjny: IU/73/XI-45/ZO/PN/AE/DOS/K/2012
Termin składania ofert: 21.06.2012 godz. 11.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Janusz Cnota
Czas wytworzenia: 2012-05-16
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-05-16 godz. 14:50

Inspektorat Uzbrojenia, 00-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7
ogłasza przetarg na dostawę zestawu sprzętu nurka lekkiego
Nr referencyjny: IU/75/XI-45/ZO/PN/AE/DOS/K/2012
Termin składania ofert: 21.06.2012 godz. 11.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Janusz Cnota
Czas wytworzenia: 2012-05-16
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-05-16 godz. 14:30

Inspektorat Uzbrojenia, 00-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7
ogłasza przetarg na dostawę małomagnetycznego wyposażenia nurka
Nr referencyjny: IU/71/XI-48/ZO/PN/AE/DOS/K/2012
Termin składania ofert: 21.06.2012 godz. 14.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Mirosław WIŚNIEWSKI
Czas wytworzenia: 2012-05-16
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-05-16 godz. 13:30

Inspektorat Uzbrojenia, 00-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7
ogłasza przetarg na dostawę aparatów nurkowych dla nurka minera
Nr referencyjny: IU/70/XI-48/ZO/PN/AE/DOS/K/2012
Termin składania ofert: 21.06.2012 godz. 13.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Mirosław WIŚNIEWSKI
Czas wytworzenia: 2012-05-16
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-05-16 godz. 13:30

Inspektorat Uzbrojenia, 00-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7
ogłasza przetarg na dostawę 30 kpl. zestawów płetwonurka
Nr referencyjny: IU/48/IX-48/ZO/PN/AE/DOS/K/2012
Termin składania ofert: 13.06.2012 godz. 12.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Mirosław WIŚNIEWSKI
Czas wytworzenia: 2012-05-04
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-05-04 godz. 12:30

Inspektorat Uzbrojenia,00-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7
ogłasza przetarg na dostawę twardych hełmów
Nr referencyjny: IU/45/IX-35/ZO/PN/AE/DOS/K/2012
Termin składania ofert: 04.06.2012 godz. 9.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Tomasz BAŃKA
Czas wytworzenia: 2012-04-20
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-04-20 godz. 14:00

Inspektorat Uzbrojenia,00-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7
ogłasza przetarg na dostawę urządzeń drukujących i urządzeń wielofunkcyjnych dla resortu obrony narodowej
Nr referencyjny: IU/40/IX-53/ZO/PN/AE/DOS/K/2012
Termin składania ofert: 29.05.2012 godz. 9.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Mariusz PŁAWIŃSKI
Czas wytworzenia: 2012-04-20
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-04-20 godz. 10:45

Inspektorat Uzbrojenia,00-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7
ogłasza przetarg na dostawę komputerów przenośnych typu rugged
Nr referencyjny: IU/39/IX-53/ZO/PN/AE/DOS/K/2012
Termin składania ofert: 28.05.2012 godz. 9.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Marta NIEPORĘCKA
Czas wytworzenia: 2012-04-20
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-04-20 godz. 10:45

Inspektorat Uzbrojenia,00-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7
ogłasza przetarg na dostawę sieciowego sprzętu do rozbudowy i modernizacji sieci teleinformatycznej RON
Nr referencyjny: IU/34/VII-51/ZO/PO/DOS/K/2012
Termin składania ofert: 18.05.2012 godz. 9.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Lilianna OCHAL
Czas wytworzenia: 2012-04-20
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-04-20 godz. 10:43

Inspektorat Uzbrojenia,00-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7
ogłasza przetarg na dostawę sprzętu spadochronowo-desantowego dla Wojsk Lądowych
Nr referencyjny: IU/31/IX-35/ZO/PN/AE/DOS/K/2012
Termin składania ofert: 04.06.2012  godz. 9.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Tomasz BAŃKA
Czas wytworzenia: 2012-04-17
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2012-04-17 godz. 15:00
Ostatnia zmiana: 2012-05-15 godz. 11:50 /dodano: ogłoszenie o zmianie terminu/

Inspektorat Uzbrojenia,00-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7
ogłasza przetarg na dostawę urządzeń skanujących dla resortu obrony narodowej
Nr referencyjny: IU/27/VII-53/ZO/PN/AE/DOS/K/2012
Termin składania ofert: 14.05.2012 GODZ. 9.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Michał LIPIŃSKI
Czas wytworzenia: 2012-04-06
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-04-06 godz. 12:14

Inspektorat Uzbrojenia,00-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7
ogłasza przetarg na dostawę 26 śmigłowców
Nr referencyjny: IU/36/IX-30/UZ/PRZ/DOS/S/2012
Wytwarzający/Odpowiadający: Adam JABŁOŃSKI
Czas wytworzenia: 2012-03-29
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-03-29 godz. 12:17

Inspektorat Uzbrojenia, 00-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7
ogłasza przetarg na dostawę 310 kpl. namiotów wojskowych NS-97 wzór 953/A/MON
Nr referencyjny: IU/18/X-39/ZO/PN/AE/DOS/K/2012
Termin składania ofert: 07.05.2012 godz. 09.00 Wytwarzający/Odpowiadający: Janusz GODLEWSKI
Czas wytworzenia: 2012-03-28
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-03-29 godz. 09:05
Inspektorat Uzbrojenia, 00-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7
ogłasza przetarg na dostawę 19 sztuk ciężkich kołowych pojazdów ewakuacji i ratownicta technicznego
Nr referencyjny: IU/301/X-37/UZ/PRZ/DOS/S/2011
Termin składania ofert: 11.07.2011 r.
Zmiana terminu składania ofert: 24.08.2012  godz. 9.30
Wytwarzający/Odpowiadający: Andrzej PLICHTA
Czas wytworzenia: 2011-05-24 godz. 11.30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-05-24 godz. 12:21
Ostatnia zmiana: 2012-06-21 godz. 15:15 /dodano: ogłoszenie o zmianie/

Inspektorat Uzbrojenia,00-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7
ogłasza przetarg na opracowanie metodyk i przeprowadzenie testów UiSW – w ramach realizacji zadania Zdalnie sterowany system wieżowy z wyrzutnią PPK SPIKE zintegrowany z KTO ROSOMAK
Nr referencyjny: IU/490/X-4/UZ/PRZ/USŁ/Z/2011
Termin składania ofert: 08.11.2011 godz. 09.00
Zmiana terminu składania ofert: 20.06.2012  godz. 9.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Mariusz KORZYNEK
Czas wytworzenia: 2011-10-14 
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-10-17 godz. 14:24
Ostatnia zmiana: 2012-06-15 godz. 09:49 /dodano ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert XVI/

Inspektorat Uzbrojenia,00-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7
ogłasza przetarg na dostawę dla SZ RP w 2012 roku pokładowych i plecakowych radiostacji cyfrowych KF firmy HARRIS
Nr referencyjny: IU/440/V-16/UZ/PRZ/DOS/K/2011
Termin składania ofert: 24.11.2011 godz. 09.00
Zmiana terminu składania ofert: 30.03.2012 r.,  godz. 9.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Andrzej KUREK
Czas wytworzenia: 2011-10-25
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-10-26 godz. 09:32
Ostatnia zmiana: 2012-03-20 godz. 14:55 /dodano
ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert Iv/