wyniki naboru na stanowiska w urzędzie MON
wyniki naboru na stanowiska w urzędzie MON
Dokumentacja postępowania na stanowisko:
starszy specjalista do spraw polityki obronnej w Sekretariacie Podsekretarza Stanu
Termin składania dokumentów upływa 19 maja 2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Dyrektor Generalny MON
Czas wytworzenia: 2014-05-12
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-05-12 godz. 11:22
Ostatnia zmiana: 2014-06-16 godz. 12:37 /dodano: wyniki naboru/

Dokumentacja postępowania na stanowisko:
inspektor w Oddziale Kancelarii Tajnych Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych
Termin składania dokumentów upływa 02 kwietnia 2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Dyrektor Generalny MON
Czas wytworzenia: 2014-03-26
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-03-26 godz. 12:52
Ostatnia zmiana: 2014-04-22 godz. 13:24 /dodano: wyniki naboru/

Dokumentacja postępowania na stanowisko:
starszy inspektor kontroli wojskowej do spraw kontroli lotnictwa w Zespole Kontroli Lotnictwa
Termin składania dokumentów upływa 01 kwietnia 2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Dyrektor Generalny MON
Czas wytworzenia: 2014-03-18
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-03-18 godz. 08:40
Ostatnia zmiana: 2014-04-29 godz. 08:50 /dodano: wyniki naboru/
Dokumentacja postępowania na stanowisko:
starszy inspektor kontroli wojskowej do spraw kontroli lotnictwa w Zespole Kontroli Lotnictwa
Termin składania dokumentów upływa 03 lutego 2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Dyrektor Generalny MON
Czas wytworzenia: 2014-01-20
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-01-20 godz. 12:36
Ostatnia zmiana: 2014-02-18 godz. 10:10 /dodano: wynik naboru/

Dokumentacja postępowania na stanowisko:
główny specjalista do spraw infrastruktury w Sekretariacie Podsekretarza Stanu ds. Infrastruktury
Termin składania dokumentów upływa 23 grudnia 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Dyrektor Generalny MON
Czas wytworzenia: 2013-12-09
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-12-09 godz. 12:32
Ostatnia zmiana: 2014-01-21 godz. 11:30 /dodano: wyniki naboru/
Dokumentacja postępowania na stanowisko:
starszy specjalista do spraw typizacji i koordynacji budownictwa w obszarze pakietów inwestycyjnych Programu NSIP w Oddziale Typizacji i Koordynacji Budownictwa Departamentu Infrastruktury
Termin składania dokumentów upływa 24 października 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Dyrektor Generalny MON
Czas wytworzenia: 2013-10-10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-10-10 godz. 11:17
Ostatnia zmiana: 2013-11-25 godz. 15:01 /dodano: wyniki naboru/

Dokumentacja postępowania na stanowisko:
starszy specjalista w Sekretariacie Podsekretarza Stanu ds. Polityki Obronnej
Termin składania dokumentów upływa 28 sierpnia 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Dyrektor Generalny MON
Czas wytworzenia: 2013-08-14
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-08-16 godz. 09:28
Ostatnia zmiana: 2013-09-25 godz. 12:15 /dodano wynik naboru/

Dokumentacja postępowania na stanowisko:
szef Oddziału Prawa Międzynarodowego Publicznego Departamentu Prawnego
Termin składania dokumentów upływa
14 sierpnia 2013 r. Wytwarzający/Odpowiadający: Dyrektor Generalny MON
Czas wytworzenia: 2013-08-08
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-08-08 godz. 14:25
Ostatnia zmiana: 2013-09-18 godz. 07:58 /dodano wynik naboru/

Dokumentacja postępowania na stanowisko:
radca prawny w Kierownictwie Departamentu Polityki Zbrojeniowej
Termin składania dokumentów upływa
25 lipca 2013 r. Wytwarzający/Odpowiadający: Dyrektor Generalny MON
Czas wytworzenia: 2013-07-11
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-07-11 godz. 08:08
Ostatnia zmiana: 2013-08-13 godz. 09:45 /dodano: wynik naboru/

Dokumentacja postępowania na stanowisko:
Starszy specjalista w Zespole Zapewnienia Jakości w Lotnictwie w Zarządzie Szkolenia P-7
Termin składania dokumentów upływa
01 lipca 2013 r. Wytwarzający/Odpowiadający: Dyrektor Generalny MON
Czas wytworzenia: 2013-06-17
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-06-17 godz. 08:30

Ostatnia zmiana: 2013-07-29 godz. 12:56 /dodano: wyniki naboru/

Dokumentacja postępowania na stanowisko:
Starszy specjalista w Wydziale Rekrutacji Oddziału Kadr i Szkolenia Departamentu Administracyjnego
Termin składania dokumentów upływa 01 lipca 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Dyrektor Generalny MON
Czas wytworzenia: 2013-06-17
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-06-17 godz. 08:25
Ostatnia zmiana: 2013-07-19 godz. 13:22 /dodano: wyniki naboru/

Dokumentacja postępowania na stanowisko:
Szef Oddziału  Prawa Międzynarodowego Publicznego Departamentu Prawnego
Termin składania dokumentów upływa 24 czerwca 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Dyrektor Generalny MON
Czas wytworzenia: 2013-06-17
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-06-17 godz. 08:20
Ostatnia zmiana: 2013-06-27 godz. 11:22 /dodano: wyniki naboru/

Dokumentacja postępowania na stanowisko:
starszy specjalista w Wydziale Szkoleń i Rozwoju Oddziału Kadr i Szkolenia Departamentu Administracyjnego
Termin składania dokumentów upływa 28 maja 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Dyrektor Generalny MON
Czas wytworzenia: 2013-05-20
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-05-21 godz. 10:56Ostatnia zmiana: 2013-06-18 godz. 14:58 /dodano: wynik naboru/

Dokumentacja postępowania na stanowisko:
starszy specjalista w Sekretariacie Sekretarza Stanu w MON
Termin składania dokumentów upływa 28 maja 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Dyrektor Generalny MON
Czas wytworzenia: 2013-05-20
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-05-21 godz. 10:56
Ostatnia zmiana: 2013-06-18 godz. 14:50 /dodano: wynik naboru/

Dokumentacja postępowania na stanowisko:
starszy specjalista w Oddziale Nadzoru nad Wojskową Agencją Mieszkaniową Departamentu Spraw Socjalnych MON
Termin składania dokumentów upływa 06 maja 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Izydorska
Czas wytworzenia: 2013-04-19
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-04-19 godz. 12:10
Ostatnia zmiana: 2013-06-18 godz. 14:50 /dodano: wynik naboru II/

Dokumentacja postępowania na stanowisko:
specjalista w Zespole Zamówień Publicznych Departamentu Administracyjnego MON
Termin składania dokumentów upływa 06 maja 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Izydorska
Czas wytworzenia: 2013-04-19
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-04-19 godz. 12:10Ostatnia zmiana: 2013-06-14 godz. 15:27 /dodano: wynik naboru/
Dokumentacja postępowania na stanowisko:
starszy specjalista w Oddziale Planowania i Prognozowania Finansowego Wydziału Prognozowania Finansowego i Budżetu Zadaniowego Departamentu Budżetowego
Termin składania dokumentów upływa 06 maja 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Izydorska
Czas wytworzenia: 2013-04-19
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-04-19 godz. 12:10
Ostatnia zmiana: 2013-05-29 godz. 15:00 /dodano wynik naboru/

Dokumentacja postępowania na stanowisko:
inspektor w Oddziale Kancelarii Tajnych Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych MON
Termin składania dokumentów upływa 26 kwietnia 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Izydorska
 
 
Czas wytworzenia: 2013-04-19
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-04-19 godz. 12:10
Ostatnia mziana: 2013-05-31 godz. 13:29 /dodano: wyniki naboru/

Dokumentacja postępowania na stanowisko:
starszy specjalista w Oddziale Zachodnim w Wydziale 3 Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych
Termin składania dokumentów upływa 29 marca 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Izydorska
Czas wytworzenia: 2013-03-15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-03-15 godz. 08:51
Ostatnia zmiana: 2013-04-26 godz. 12:22 /dodano: wynik naboru/

Dokumentacja postępowania na stanowisko:
radca generalny w Kierownictwie Szefa Sztabu Generalnego WP
Termin składania dokumentów upływa 25 marca 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Izydorska
Czas wytworzenia: 2013-03-12
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-03-12 godz. 10:43Ostatnia zmiana: 2013-04-17 godz. 10:37 /dodano wynik naboru/
Dokumentacja postępowania na stanowisko:
główny specjalista w Oddziale Nadzoru i Przygotowań Obronnych Departamentu Polityki Zbrojeniowej
Termin składania dokumentów upływa 20 marca 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Izydorska
Czas wytworzenia: 2013-03-06
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2013-03-08 godz. 11:25
Ostatnia zmiana: 2013-04-12 godz. 13:54 /dodano wynik naboru/

Dokumentacja postępowania na stanowisko:
starszy specjalista w Sekretariacie Podsekretarza Stanu ds. Uzbrojenia i Modernizacji
Termin składania dokumentów upływa 22 marca 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Izydorska
Czas wytworzenia: 2013-03-15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-03-15 godz. 08:51
Ostatnia zmiana: 2013-04-12 godz. 13:36 /dodano wynik naboru/

Dokumentacja postępowania na stanowisko:
inspektor w Oddziale Kancelarii Tajnych Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych
Termin składania dokumentów upływa 25 marca 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Eliza Zmysłowska
Czas wytworzenia: 2013-03-12
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-03-12 godz. 09:31
Ostatnia zmiana: 2013-04-10 godz. 14:05 /dodano wynik naboru/

Dokumentacja postępowania na stanowisko:
starszy inspektor kontroli wojskowej w Zespole Kontroli Zdolności Bojowej Departamentu Kontroli
Termin składania dokumentów upływa 22 lutego 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Eliza Zmysłowska-Mróz
Czas wytworzenia: 2013-02-08
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-02-08 godz. 08:41
Ostatnia zmiana: 2013-03-05 godz. 11:12 /dodano: wyniki naboru/

Dokumentacja postępowania na stanowisko:
starszy specjalista w Wydziale Ekonomiki Informatycznej w Oddziale Służby Finansowej, Nadzoru i Ekonomiki Informatycznej Departamentu Budżetowego
Termin składania dokumentów upływa 19 lutego 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Izydorska
Czas wytworzenia: 2013-02-05
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-02-05 godz. 13:22Ostatnia zmiana: 2013-03-14 godz. 12:43 /dodano: wyniki naboru/
Dokumentacja postępowania na stanowisko:
 
specjalista w Wydziale Ochrony Fizycznej i Obrony Obiektów w Oddziale Ochrony i Obrony Obiektów Zarządu Planowania Operacyjnego – P3
Termin składania dokumentów upływa 19 lutego 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Izydorska
Czas wytworzenia: 2013-02-05
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-02-05 godz. 13:22Ostatnia zmiana: 2013-03-29 godz. 11:57 /dodano: wyniki naboru/
Dokumentacja postępowania na stanowisko:
główny specjalista w Oddziale Nadzoru i Przygotowań Obronnych Departamentu Polityki Zbrojeniowej
Termin składania dokumentów upływa 19 lutego 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Izydorska
Czas wytworzenia: 2013-02-05
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-02-05 godz. 13:22
Ostatnia zmiana: 2013-02-28 godz. 14:10 /dodano: wyniki naboru/

Dokumentacja postępowania na stanowisko:
radca prawny w Kierownictwie Podsekretarza Stanu ds. Infrastruktury w MON
Termin składania dokumentów upływa 10 stycznia 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Izydorska
Czas wytworzenia: 2012-12-24
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2012-12-28 godz. 14:08
Ostatnia zmiana: 2013-02-14 godz. 15:57 /dodano: wyniki naboru/

Dokumentacja postępowania na stanowisko:
specjalista do spraw informacyjnych w Oddziale Komunikacji Społecznej Departamentu Prasowo-Informacyjnego
Termin składania dokumentów upływa 28 grudnia 2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Eliza Zmysłowska-Mróz
Czas wytworzenia: 2012-12-11
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2012-12-11 godz. 11:02
Ostatnia zmiana: 2013-01-25 godz. 14:28 /dodano: wyniki naboru/

Dokumentacja postępowania na stanowisko:
główny specjalista w Oddziale Zasobów Rzeczowo-Finansowych Departamentu Informatyki i Telekomunikacji
Termin składania dokumentów upływa 28 grudnia 2012 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Eliza Zmysłowska-Mróz
Czas wytworzenia: 2012-12-11
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2012-12-11 godz. 11:02
Ostatnia zmiana: 2013-01-25 godz. 14:28 /dodano: wyniki naboru/

Dokumentacja postępowania na stanowisko:
radcy generalnego w Kierownictwie Szefa Sztabu Generalnego WP ds. współpracy międzynarodowej
Termin składania dokumentów upływa 11 grudnia 2012 r.

Wytwarzający/Odpowiadający:Barbara Izydorska
Czas wytworzenia: 2012-11-27
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2012-11-28 godz. 12:24


Dokumentacja postępowania na stanowisko:
starszy specjalista w Oddziale Informatycznych Systemów Dedykowanych Departamentu Informacji i Telekomunikacji
Termin składania dokumentów upływa 29 listopada 2012 r.

Wytwarzający/Odpowiadający:Barbara Izydorska
Czas wytworzenia: 2012-11-15
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-11-15 godz. 12:17
Ostatnia zmiana: 2013-01-25 godz. 14:28 /dodano: wyniki naboru/

Dokumentacja postępowania na stanowisko:
Statystyk w Wydziale Etatowym  Zarządu Organizacji i Uzupełnień-P1
Termin składania dokumentów upływa 12 listopada 2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający:Barbara Izydorska
Czas wytworzenia: 2012-10-31
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-10-31 godz. 10:07
Ostatnia zmiana: 2012-12-19 godz. 11:09 /dodano: 2012-12-17, 09:10/

Dokumentacja postępowania na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw administracyjno-biurowych w Sekretariacie Sekretarza Stanu
Termin składania dokumentów upływa 06 listopada 2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający:Barbara Izydorska
Czas wytworzenia: 2012-10-31
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-10-31 godz. 10:05
Ostatnia zmiana: 2012-11-27 godz. 12:42 /dodano: wynik naboru/
Dokumentacja postępowania na stanowisko:
Starszy inspektor kontroli wojskowej do spraw kontroli zdolności bojowej i funkcjonowania systemu bezpieczeństwa lotów w jednostkach SZ RP w Zespole Zdolności Bojowej Departamentu Kontroli
Termin składania dokumentów upływa 09 listopada 2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Eliza Zmysłowska-Mróz
Czas wytworzenia: 2012-10-25
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-10-25 godz. 11:40
Ostatnia zmiana: 2012-11-30 godz. 10:20 /dodano wynik naboru/

Dokumentacja postępowania na stanowisko:
Starszy inspektor kontroli wojskowej do spraw kontroli zdolności bojowej i funkcjonowania systemu bezpieczeństwa lotów w jednostkach SZ RP w Zespole Zdolności Bojowej Departamentu Kontroli
Termin składania dokumentów upływa 09 listopada 2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Eliza Zmysłowska-Mróz
Czas wytworzenia: 2012-10-25
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-10-25 godz. 11:40
Dokumentacja postępowania na stanowisko:
Starszy specjalista w Odziale Analiz i Programowania Departamentu Polityki Zbrojeniowej
Termin składania dokumentów upływa 25 października 2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Izydorska
Czas wytworzenia: 2012-10-12
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-10-12 godz. 10:10
Ostatnia zmiana: 2012-11-30 godz. 09:20 /dodano wynik naboru/

Dokumentacja postępowania na stanowisko:
Specjalista w Oddziale Zasobów Rzeczowo-Finansowych Departamentu Informatyki i Telekomunikacji
Termin składania dokumentów upływa 25 października 2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Izydorska
Czas wytworzenia: 2012-10-12
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-10-12 godz. 10:10
Ostatnia zmiana: 2012-11-14 godz. 11:20 /dodano: wynik naboru/

Dokumentacja postępowania na stanowisko:
Radca prawny w Kierownictwie Departament Polityki Zbrojeniowej
Termin składania dokumentów upływa 25 października 2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Izydorska
Czas wytworzenia: 2012-10-12
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-10-12 godz. 09:40Ostatnia zmiana: 2012-11-23 godz. 13:27 /dodano: wynik naboru/
Dokumentacja postępowania na stanowisko:
Starszy specjalista w Zespole Ustawodawstwa Wojskowego Departamentu Prawnego
Termin składania dokumentów upływa 24 września 2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Izydorska
Czas wytworzenia: 2012-09-11
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-09-11 godz. 08:28Ostatnia zmiana: 2012-11-14 godz. 11:20 /dodano: wynik naboru/
Dokumentacja postępowania na stanowisko:
Starszy specjalista w Wydziale Rozpoznania i Zakłóceń Systemów Radiolokacyjnych w Oddziale Walki Elektronicznej w Zarządzie Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych P2.
Termin składania dokumentów upływa 28 września 2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Eliza Zmysłowska-Mróz
Czas wytworzenia: 2012-09-10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-09-10 godz. 13:30
Ostatnia zmiana: 2012-10-23 godz. 13:30 /dodano: wynik naboru/

Dokumentacja postępowania na stanowisko:
starszy specjalista w  Oddziale Dyscypliny Wojskowej Departamentu Wychowania i Promocji Obronności
Termin składania dokumentów upływa 28 września 2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Eliza Zmysłowska-Mróz
Czas wytworzenia: 2012-09-10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-09-10 godz. 13:30
Ostatnia zmiana: 2012-11-08 godz. 10:30 /dodano: wynik naboru/

Dokumentacja postępowania na stanowisko:
Radca generalny Podsekretarza Stanu ds. Uzbrojenia i Modernizacji
Termin składania dokumentów upływa 06 września 2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Eliza Zmysłowska-Mróz
Czas wytworzenia: 2012-08-23
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-08-23 godz. 10:36
Ostatnia zmiana: 2012-09-19 godz. 12:07 /dodano: wynik naboru/

Dokumentacja postępowania na stanowisko:
Główny specjalista w Kierownictwie Zarządu Szkolenia – P7  Sztabu Generalnego WP
Termin składania dokumentów upływa 27 sierpnia 2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Izydorska
Czas wytworzenia: 2012-08-10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-08-10 godz. 10:38
Ostatnia zmiana: 2012-09-21 godz. 13:17 /dodano wynik naboru/

Dokumentacja postępowania na stanowisko:
Starszy specjalista ds. administracyjno-biurowo-kadrowych w Sekretariacie Sekretarza Stanu MON
Termin składania dokumentów upływa 27 sierpnia 2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Izydorska
Czas wytworzenia: 2012-08-10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-08-10 godz. 10:38
Ostatnia zmiana: 2012-09-18 godz. 14:09 /dodano: wynik naboru/

Dokumentacja postępowania na stanowisko:
Główny specjalista w  Oddziale Analiz i Programowania Departamentu Polityki Zbrojeniowej
Termin składania dokumentów upływa 20 sierpnia 2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Izydorska
Czas wytworzenia: 2012-08-03
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-08-03 godz. 10:22
Ostatnia zmiana: 2012-08-30 godz. 11:55 /dodano: wynik naboru/

Dokumentacja postępowania na stanowisko:
Główny specjalista w Sekretariacie Podsekretarza Stanu ds. Infrastruktury
Termin składania dokumentów upływa 10 lipca 2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Krystyna Stec-Zuba
Czas wytworzenia: 2012-06-25
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-06-25 godz. 14:22Ostatnia zmiana: 2012-08-06 godz. 13:36 /dodano: wynik naboru/
Dokumentacja postępowania na stanowisko:
Radca prawny w Kierownictwie Departamentu Polityki Zbrojeniowej
Termin składania dokumentów upływa 04 lipca 2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Eliza Zmysłowska-Mróz
Czas wytworzenia: 2012-06-18
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-06-18 godz. 10:39
Ostatnia zmiana: 2012-08-03 godz. 13:11 /dodano: anulowanie naboru na stanowisko/

Dokumentacja postępowania na stanowisko:
Szef  Oddziału  Systemów  Finansowania Departamentu Budżetowego
Termin składania dokumentów upływa 04 lipca 2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Izydorska
Czas wytworzenia: 2012-06-18
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-06-18 godz. 10:23Ostatnia zmiana: 2012-08-09 godz. 12:51 /dodano: wyniki naboru/
Dokumentacja postępowania na stanowisko:
Radca generalny w Sekretariacie Podsekretarza Stanu ds. Infrastruktury
Termin składania dokumentów upływa 28 czerwca 2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Eliza Zmysłowska-Mróz
Czas wytworzenia: 2012-06-14
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-06-14 godz. 14:37
Dokumentacja postępowania na stanowisko:
Starszy specjalista w Oddziale Etatowo - Kompetencyjnym Departamentu Administracyjnego
Termin składania dokumentów upływa 16 kwietnia 2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Izydorska
Czas wytworzenia: 2012-03-30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-03-30 godz. 11:41
Dokumentacja postępowania na stanowisko:
Główny specjalista  Sekretariatu Sekretarza Stanu MON
Termin składania dokumentów upływa 16 kwietnia 2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Izydorska
Czas wytworzenia: 2012-03-30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-03-30 godz. 11:41
Ostatnia zmiana: 2012-05-18 godz. 11:00 /dodano: wynik naboru/

Dokumentacja postępowania na stanowisko:
Szef Oddziału Planowania Zasobów Kadrowych Departamentu Kadr
Termin składania dokumentów upływa 29 lutego 2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Eliza Zmysłowska-Mróz
Czas wytworzenia: 2012-02-17
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-02-17 godz. 10:26
Ostatnia zmiana: 2012-05-15 godz. 11:57 /dodano: wynik naboru/

Dokumentacja postępowania na stanowisko:
Specjalista w Wydziale Szkolenia Specjalistycznego w Oddziale Gestorstwa i Przygotowania Specjalistycznego w Zarządzie P-6
Termin składania dokumentów upływa 06 marca 2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Eliza Zmysłowska-Mróz
Czas wytworzenia: 2012-02-17
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-02-17 godz. 10:26Ostatnia zmiana: 2012-05-22 godz. 08:17 /dodano: wynik naboru/
Dokumentacja postępowania na stanowisko:
Starszy specjalista Oddziału Informatycznych Systemów Dedykowanych Departamentu Informatyki i Telekomunikacji 
Termin składania dokumentów upływa 29 lutego 2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Eliza Zmysłowska-Mróz
Czas wytworzenia: 2012-02-14
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-02-15 godz. 12:36Ostatnia zmiana: 2012-05-22 godz. 08:17 /dodano: wynik naboru/
 Dokumentacja postępowania na stanowisko:
Starszy specjalista w Oddziale Typizacji i Koordynacji Budownictwa Departamentu Infrastruktury
Termin składania dokumentów upływa 29 lutego 2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Eliza Zmysłowska-Mróz
Czas wytworzenia: 2012-02-14
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-02-15 godz. 12:36
Ostatnia zmiana: 2012-05-18 godz. 14:20 /dodano wynik naboru

Dokumentacja postępowania na stanowisko:
Główny specjalista w Oddziale Współpracy z Przemysłem Departamentu Polityki Zbrojeniowej
Termin składania dokumentów upływa 06 stycznia 2012 r.
Nr referencyjny: 12/2011/05
Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Izydorska
Czas wytworzenia: 2011-12-20
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-12-20 godz. 14:18
Ostatnia zmiana: 2012-01-24 godz. 10:25 /dodano: wynik naboru/

Dokumentacja postępowania na stanowisko:
Inspektor Wydziału Postępowań Sprawdzających, Szkoleń i Ewidencji w Oddziale Postępowań Sprawdzających i Szkolenia Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych
Termin składania dokumentów upływa 28 grudnia 2011 r.
Nr referencyjny: 12/2011/04
Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Izydorska
Czas wytworzenia: 2011-12-12
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-12-12 godz. 12:20
Ostatnia zmiana: 2012-01-27 godz. 12:53 /dodano wynik naboru/

Dokumentacja postępowania na stanowisko:
Specjalista w Wydziale Zarządzania Oddziału Zarządzania Nieruchomościami Departamentu Administracyjnego
Termin składania dokumentów upływa 28 grudnia 2011 r.
Nr referencyjny: 12/2011/03
Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Izydorska
Czas wytworzenia: 2011-12-12
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-12-12 godz. 12:18
Ostatnia zmiana: 2012-02-01 godz. 10:19 /dodano: wyniki naboru/

Dokumentacja postępowania na stanowisko:
Specjalista Wydziału Ochrony Fizycznej w Oddziale Ochrony Obiektów Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych
Termin składania dokumentów upływa 28 grudnia 2011 r.
Nr referencyjny: 12/2011/02
Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Izydorska
Czas wytworzenia: 2011-12-12
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-12-12 godz. 12:17
Ostatnia zmiana: 2012-01-03 godz. 11:05 /dodano: wyniki naboru/

Dokumentacja postępowania na stanowisko:
Główny specjalista Oddziału Informatycznych Systemów Dedykowanych Departamentu Informatyki i Telekomunikacji
Termin składania dokumentów upływa 28 grudnia 2011 r.
Nr referencyjny: 12/2011/01
Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Izydorska
Czas wytworzenia: 2011-12-12
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-12-12 godz. 12:15
Ostatnia zmiana: 2012-01-23 godz. 14:30 /dodano wynik naboru/

Dokumentacja postępowania na stanowisko:
Szef Wydziału w Oddziale Planowania i Analiz Departamentu Spraw Socjalnych
Termin składania dokumentów upływa 05 grudnia 2011 r.
Nr referencyjny: 11/2011/04
Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Izydorska
Czas wytworzenia: 2011-11-17
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-11-18 godz. 11:36
Ostatnia zmiana: 2011-12-20 godz. 14:40 /dodano:
wynik naboru/
Dokumentacja postępowania na stanowisko:
Starszego specjalisty w Oddziale  Planowania Systemów Łączności i Informatyki Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności P6
Termin składania dokumentów upływa 05 grudnia 2011 r.
Nr referencyjny: 11/2011/03
Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Izydorska
Czas wytworzenia: 2011-11-17
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-11-18 godz. 11:34

Dokumentacja postępowania na stanowisko:
Szef Wydziału Kontroli Wewnętrznej w Oddziale Kontroli Wewnętrznej i Inwentaryzacji Departamentu Administracyjnego
Termin składania dokumentów upływa 05 grudnia 2011 r.
Nr referencyjny: 11/2011/02
Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Izydorska
Czas wytworzenia: 2011-11-17
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-11-18 godz. 11:32
Ostatnia zmiana: 2012-02-15 godz. 12:06 /dodano: wynik naboru/
Dokumentacja postępowania na stanowisko:
Specjalista Wydziału Polityki Kadrowej - Oddział Planowania Zasobów Kadrowych Departamentu Kadr
Termin składania dokumentów upływa 05 grudnia 2011 r.
Nr referencyjny: 11/2011/01
Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Izydorska
Czas wytworzenia: 2011-11-17
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-11-18 godz. 11:30
Ostatnia zmiana: 2012-02-15  godz. 14:20 /dodano wynik naboru/
Dokumentacja postępowania na stanowisko:
Specjalista Oddziału Zasobów Rzeczowo – Finansowych Departamentu Informatyki i Telekomunikacji
Termin składania dokumentów upływa 07 listopada 2011 r.
Nr referencyjny: 10/2011/02
Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Izydorska
Czas wytworzenia: 2011-10-21
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-10-21 godz. 13:05
Ostatnia zmiana: 2011-12-12  godz. 12:34 /dodano wynik naboru/

Dokumentacja postępowania na stanowisko:
Starszy specjalista Wydziału Administracyjno-Finansowego Departamentu Prasowo-Informacyjnego
Termin składania dokumentów upływa 07 listopada 2011 r.
Nr referencyjny: 10/2011/01
Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Izydorska
Czas wytworzenia: 2011-10-21
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-10-21 godz. 13:05Ostatnia zmiana: 2012-02-14  godz. 14:25 /dodano wynik naboru/
Dokumentacja postępowania na stanowisko:
Specjalista w Wydziale Finansowo-Budżetowym w Oddziale Wydatków Przedstawicielstw Poza Granicami Kraju Departamentu  Administracyjnego
Termin składania dokumentów upływa 10 października 2011 r.
Nr referencyjny: 09/2011/08
Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Izydorska
Czas wytworzenia: 2011-09-26
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-09-26 godz. 13:05
Ostatnia zmiana: 2011-11-07 godz. 13:54 /dodano
wynik naboru/

Dokumentacja postępowania na stanowisko:
Starszy specjalista Oddziału Informatycznych Systemów Dedykowanych Departamentu Informatyki i Telekomunikacji
Termin składania dokumentów upływa 10 października 2011 r.
Nr referencyjny: 09/2011/07
Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Izydorska
Czas wytworzenia: 2011-09-26
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-09-26 godz. 13:05Ostatnia zmiana: 2011-12-19 godz. 14:14 /dodano wynik naboru/
Dokumentacja postępowania na stanowisko:
Starszy specjalista w Sekretariacie Sekretarza Stanu w MON
Termin składania dokumentów upływa 10 października 2011 r.
Nr referencyjny: 09/2011/06
Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Izydorska
Czas wytworzenia: 2011-09-26
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-09-26 godz. 13:05Ostatnia zmiana: 2011-12-07 godz. 14:13 /dodano wynik naboru/
Dokumentacja postępowania na stanowisko:
Specjalista Wydziału Zadań Obronnych Oddziału Nadzoru i Przygotowań Obronnych Departamentu Polityki Zbrojeniowej
Termin składania dokumentów upływa 30 września 2011 r.
Nr referencyjny: 09/2011/05
Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Izydorska
Czas wytworzenia: 2011-09-14
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-09-14 godz. 14:48
Ostatnia zmiana: 2011-11-09 godz. 14:50 /dodano wynik naboru/

Dokumentacja postępowania na stanowisko:
Sekretarz w Kierownictwie Departamentu Informatyki i Telekomunikacji
Termin składania dokumentów upływa 30 września 2011 r.
Nr referencyjny: 09/2011/04
Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Izydorska
Czas wytworzenia: 2011-09-14
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-09-14 godz. 14:48
Ostatnia zmiana: 2011-11-1-18 godz. 14:18 /dodano wynik naboru/

Dokumentacja postępowania na stanowisko:
Starszy specjalista Wydziału Ekonomiki Informatycznej Oddziału Służby Finansowej, Nadzoru i Ekonomiki Informatycznej Departamentu Budżetowego
Termin składania dokumentów upływa 30 września 2011 r.
Nr referencyjny: 09/2011/03
Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Izydorska
Czas wytworzenia: 2011-09-14
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-09-14 godz. 14:48
Ostatnia zmiana: 2011-11-07 godz. 11:45 /dodano wynik naboru/

Dokumentacja postępowania na stanowisko:
Starszy specjalista Wydziału Ekonomiki Informatycznej Oddziału Służby Finansowej, Nadzoru i Ekonomiki Informatycznej Departamentu Budżetowego
Termin składania dokumentów upływa 30 września 2011 r.
Nr referencyjny: 09/2011/02
Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Izydorska
Czas wytworzenia: 2011-09-14
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-09-14 godz. 14:48
Ostatnia zmiana: 2011-11-29 godz. 10:45 /dodano wynik naboru II/

Dokumentacja postępowania na stanowisko:
Inspektor w Oddziale Technicznego Utrzymania Obiektów Departamentu Administracyjnego
Termin składania dokumentów upływa 08 września 2011 r.
Nr referencyjny: 09/2011/01
Wytwarzający/Odpowiadający: Eliza Zmysłowska-Mróz
Czas wytworzenia: 2011-08-31
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-09-01 godz. 12:15
Ostatnia zmiana: 2011-09-19 godz. 15:45 /dodano wynik naboru/

Dokumentacja postępowania na stanowisko:
Starszy specjalista w Oddziale Emerytalnym Departamentu Spraw Socjalnych
Termin składania dokumentów upływa 18 lipca 2011 r.
Nr referencyjny 07/2011/01
Wytwarzający/Odpowiadający: Eliza Zmysłowska-Mróz
Czas wytworzenia: 2011-07-04
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-07-04 godz. 11:47
Ostatnia zmiana: 2011-09-01 godz. 14:40 /dodano wynik naboru/


Dokumentacja postępowania na stanowisko:
specjalista Wydziału Współpracy z Przemysłem Zagranicznym w Oddziale Współpracy z Przemysłem Departamentu Polityki Zbrojeniowej
Termin składania dokumentów upływa 04 lipca 2011 r.
Nr referencyjny 06/2011/06

Wytwarzający/Odpowiadający: Eliza Zmysłowska-Mróz
Czas wytworzenia: 2011-06-20
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-06-21 godz. 08:40
Ostatnia zmiana: 2011-08-08 godz. 08:03 /dodano:  wyniki naboru/

Dokumentacja postępowania na stanowisko:
starszy specjalista w Oddziale Nadzoru i Analiz Departamentu Wychowania i Promocji Obronności
Termin składania dokumentów upływa 04 lipca 2011 r.
Nr referencyjny 06/2011/05

Wytwarzający/Odpowiadający: Eliza Zmysłowska-Mróz
Czas wytworzenia: 2011-06-20
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-06-21 godz. 08:40
Ostatnia zmiana: 2011-07-11 godz. 14:31 /dodano:  wyniki naboru/

Dokumentacja postępowania na stanowisko:
starszy specjalista Wydziału Programowania w Oddziale Analiz i Programowania Departamentu Polityki Zbrojeniowej
Termin składania dokumentów upływa 04 lipca 2011 r.
Nr referencyjny 06/2011/04
Wytwarzający/Odpowiadający: Eliza Zmysłowska-Mróz
Czas wytworzenia: 2011-06-20
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-06-21 godz. 08:40
Ostatnia zmiana: 2011-08-30 godz. 11:55 /dodano wynik naboru/

Dokumentacja postępowania na stanowisko:
specjalista w Oddziale Planowania Inwestycji NSIP w Zarządzie Planowania Rzeczowego P-8
Termin składania dokumentów upływa 17 czerwca 2011 r.
Nr referencyjny 06/2011/03
Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Izydorska
Czas wytworzenia: 2011-06-02
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-06-02 godz. 14:48
Ostatnia zmiana: 2011-07-11 godz. 14:31 /dodano:  wyniki naboru/

Dokumentacja postępowania na stanowisko:
specjalista w Oddziale Planowania Zakupów Środków Materiałowych w Zarządzie P-8
Termin składania dokumentów upływa 17 czerwca 2011 r.
Nr referencyjny 06/2011/02

Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Izydorska
Czas wytworzenia: 2011-06-02
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-06-02 godz. 14:48
Ostatnia zmiana: 2011-09-13 godz. 14:25 /dodano wynik naboru/

Dokumentacja postępowania na stanowisko:
główny specjalista w Kierownictwie Biura Koordynacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej
Termin składania dokumentów upływa 17 czerwca 2011 r.
Nr referencyjny 06/2011/01

Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Izydorska
Czas wytworzenia: 2011-06-02
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-06-02 godz. 14:48
Ostatnia zmiana: 2011-07-11 godz. 14:31 /dodano:  wyniki naboru/
Dokumentacja postępowania na stanowisko:
starszy specjalista w Oddziale Planowania i Analiz Wydział Analiz Ekonomicznych Departamentu Spraw Socjalnych
Termin składania dokumentów upływa 06 maja 2011 r.
Nr referencyjny 06/2011/04
Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Izydorska
Czas wytworzenia: 2011-04-22
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-02-22 godz. 11:10
Ostatnia zmiana: 2011-05-20 godz. 09:20 /dodano: anulowanie naboru/

Dokumentacja postępowania na stanowisko:
starszy specjalista w Oddziale Planowania i Analiz Wydział Analiz Ekonomicznych Departamentu Spraw Socjalnych
Termin składania dokumentów upływa 06 maja 2011 r.
Nr referencyjny 05/2011/04

Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Izydorska
Czas wytworzenia: 2011-04-22
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-02-22 godz. 11:10
Ostatnia zmiana: 2011-06-13 godz. 14:13 /dodano: wyniki naboru/

Dokumentacja postępowania na stanowisko:
starszy specjalista w Sekretariacie Sekretarza Stanu ds. Społecznych i Profesjonalizacji
Termin składania dokumentów upływa 27 kwietnia 2011 r.
Nr referencyjny 04/2011/04

Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Izydorska
Czas wytworzenia: 2011-04-22
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-02-22 godz. 11:10
Ostatnia zmiana: 2011-05-10 godz. 11:11 /dodano: wyniki naboru/

Dokumentacja postępowania na stanowisko:
starszy specjalista w Oddziale Emerytalnym Departamentu Spraw Socjalnych
Termin składania dokumentów upływa 06 maja 2011 r.
Nr referencyjny 03/2011/04


W  związku ze zmianą sytuacji kadrowej w Departamencie Spraw Socjalnych nabór na stanowisko został anulowany


Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Izydorska
Czas wytworzenia: 2011-04-22
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-02-22 godz. 11:10
Ostatnia zmiana: 2011-07-06 godz. 15:12 /dodano informację o anulowaniu naboru/

Dokumentacja postępowania na stanowisko:
starszy specjalista w Oddziale Planowania i Prognozowania Finansowego w Departamencie Budżetowym
Termin składania dokumentów upływa 06 maja 2011 r.
Nr referencyjny 02/2011/04

Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Izydorska
Czas wytworzenia: 2011-04-22
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-02-22 godz. 11:10
Ostatnia zmiana: 2011-06-03 godz. 08:21 /dodano: wyniki naboru/

Dokumentacja postępowania na stanowisko:
starszy specjalista w Oddziale Służby Finansowej, Nadzoru i Ekonomiki Informatycznej w Departamencie Budżetowym
Termin składania dokumentów upływa 06 maja 2011 r.
Nr referencyjny 01/2011/04

Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Izydorska
Czas wytworzenia: 2011-04-22
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-02-22 godz. 11:10
Ostatnia zmiana: 2011-06-14 godz. 13:33 /dodano: wyniki naboru/
Dokumentacja postępowania na stanowisko:
Główny specjalista w Kierownictwie Zarządu Organizacji i Uzupełnień P1
Termin składania dokumentów upływa 07 marca 2011 r.
Nr referencyjny 02/2011/05
Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Izydorska
Czas wytworzenia: 2011-02-23
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-02-24 godz. 09:20
Ostatnia zamiana: 2011-04-01 godz. 10:58 /dodano wyniki naboru/

Dokumentacja postępowania na stanowisko:
Specjalista w Oddziale Polityki Nieproliferacji i Rozbrojenia  Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego
Termin składania dokumentów upływa 01 marca 2011 r.
Nr referencyjny 02/2011/04
Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Izydorska
Czas wytworzenia: 2011-02-15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-02-15 godz. 10:57Ostatnia zamiana: 2011-05-13 godz. 14:39 /dodano wyniki naboru/

Dokumentacja postępowania na stanowisko:
Specjalista w Oddziale Polityki Bezpieczeństwa NATO i UE Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego
Termin składania dokumentów upływa 01 marca 2011 r.
Nr referencyjny 02/2011/03
Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Izydorska
Czas wytworzenia: 2011-02-15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-02-15 godz. 10:57
Ostatnia zmiana: 2011-04-06 godz. 10:32 /dodano wyniki naboru/

Dokumentacja postępowania na stanowisko:
Główny specjalista w Oddziale Kontroli i Koordynacji Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych
Termin składania dokumentów upływa 01 marca 2011 r.
Nr referencyjny 02/2011/02
Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Izydorska
Czas wytworzenia: 2011-02-15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-02-15 godz. 10:57
Ostatnia zmiana: 2011-04-01 godz. 11:02 /dodano wyniki naboru/

Dokumentacja postępowania na stanowisko:
Główny specjalista w Zespóle Analiz Sekretariatu Ministra Obrony Narodowej
Termin składania dokumentów upływa 01 marca 2011 r.
Nr referencyjny 02/2011/01
Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Izydorska
Czas wytworzenia: 2011-02-15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-02-15 godz. 10:57
Ostatnia zmiana: 2011-05-10 godz. 11:17 /dodano: wyniki naboru/


Dokumentacja postępowania na stanowisko:
Starszy inspektor kontroli wojskowej ds. kontroli gospodarczo-finansowych w Zespole Planowania, Koordynacji i Analiz w Departamencie Kontroli
Termin składania dokumentów upływa 24 stycznia 2011 r.
Nr referencyjny 01/2011/03
Wytwarzający/Odpowiadający: Eliza Zmysłowska-Mróz
Czas wytworzenia: 2011-01-10
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-01-10 godz. 12:03
Ostatnia zmiana: 2011-02-25 godz. 12:00 /dodano wynik naboru/

Dokumentacja postępowania na stanowisko:
Główny specjalista ds. kontroli działalności agencji w Kierownictwie Departamentu Kontroli
Termin składania dokumentów upływa 24 stycznia 2011 r.
Nr referencyjny 01/2011/02
Wytwarzający/Odpowiadający: Eliza Zmysłowska-Mróz
Czas wytworzenia: 2011-01-10
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-01-10 godz. 11:59

Dokumentacja postępowania na stanowisko:
Szef Wydziału Sprawozdawczości Budżetowej w Oddziale Księgowości i Sprawozdawczości w Departamencie Administracyjnym
Termin składania dokumentów upływa 20 stycznia 2011 r.
 Nr referencyjny 01/2011/01
Wytwarzający/Odpowiadający: Eliza Zmysłowska-Mróz
Czas wytworzenia: 2011-01-10
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-01-10 godz. 11:45
Ostatnia zmiana: 2011-01-25 godz. 15:07
/dodano wynik naboru/