Informacje o planowanych postępowaniach

2012 r.


Jednostka Wojskowa 1156, ul. Silniki 1, 61-325 Poznań
Informacja o planowanych w 2012 r. postępowaniach w trybie Decyzji 291/MON


Wytwarzający/Odpowiedzialny: Bożena Gałecka
Czas wytworzenia: 2012-12-04
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2012-12-04 godz. 11:20


Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON, ul. AL. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

Informacja o planowanych w 2012 roku postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych zgodnie z Wytycznymi Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad i trybu zawierania umów, których przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy, stanowiących załącznik do Decyzji Nr 291/MON Ministra Obrony Narodowej oraz zgodnie z "Planem badań naukowych, prac rozwojowych i studyjnych w resorcie obrony narodowej w 2012 roku".

wytwarzający/Odpowiadający: dr inż. Stanisław Walicki
Czas wytworzenia: 2012-08-13
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-08-14 godz. 13:09


Jednostka Wojskowa 4224, ul. Ciasna 7, 78-601 Wałcz

Wytwarzający/Odpowiadający: Marta Ołdakowska - Borysewicz 
Czas wytworzenia: 11.07.2012 r.
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-07-11 godz. 13:50

Jednostka Wojskowa 4620, ul. Okólna 37,87-100 Toruń
Jednostka Wojskowa 1511, ul. Aleja Legionów 133, 18-400 Łomża  
Inspektorat Uzbrojenia, 00-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7

Wytwarzający/Odpowiadający: Adam GIZA
Czas wytworzenia: 2012-02-23
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-02-26 godz. 07:37

Jednostka Wojskowa 4224, ul. Ciasna 7, 78-601 Wałcz
Czas wytworzenia: 2012-03-23
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-03-09 godz. 12:38
Ostatnia zmiana: 2012-10-23 godz. 10:10 /dodano: korekta informacji o planowanych w 2012 r. postępowaniach z dnia 23.10.2012/

Jednostka Wojskowa NR 4226, ul. Marsa 110, 04-470 WARSZAWA
Jednostka Wojskowa 1155, 30-901 Kraków - Balice
Jednostka Wojskowa 4651, ul. Zielona b/n, 81-929 Gdynia
Jednostka Wojskowa 4503, ul. Czwartaków 1, 86-300 Grudziądz
Informacja o planowanych w 2012 roku postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych zgodnie z Wytycznymi Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad i trybu zawierania umów, których przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy, stanowiących załącznik do Decyzji Nr 291/MON Ministra Obrony Narodowej


wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kiehn
Czas wytworzenia: 2012-02-14 godz. 13:00
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-02-15 godz. 09:12

Jednostka Wojskowa 4653 Siemirowice,84-300 Lębork


Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Rosińska
Czas wytworzenia: 2012-01-27
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-01-27 godz.13:32

Jednostka Wojskowa 4229 ul. Poznańska 58, 50-984 Wrocław
Informacja Jednostki Wojskowej 4229 Wrocław o planowanych w 2012 roku postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych zgodnie z Wytycznymi Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad i trybu zawierania umów, których przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy, stanowiących załącznik do Decyzji Nr 291/MON Ministra Obrony Narodowej
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Filipiak
Czas wytworzenia: 2012-01-24
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-01-24 godz. 10:48
Ostatnia zmiana: 2012-02-03 godz. 07:55 /dodano korektę informacji/


Jednostka Wojskowa 4228 ul. Montelupich 3, 30-901 Kraków
Informacja Wydziału Techniki Lotniczej Jednostki Wojskowej 4228 Kraków o planowanych w 2012 roku postępowaniach o udzielenie zamówieńpublicznych prowadzonych na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 291/MON

Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gawrysiak
Czas wytworzenia: 2011-12-20
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-12-20 godz. 14:48
Ostatnia zmiana: 2012-06-25 godz. 10:35 /dodano: Informacja Sekcji Uzbrojenia i Elektroniki Jednostki Wojskowej 4228 Kraków o planowanych w II połowie 2012 roku postępowaniach/