Sprawozdania finansowe instytutów badawczych

Zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. 2010 r., Nr 96, poz. 618), roczne sprawozdanie finansowe oraz informacje o zarządzaniu składnikami mienia trwałego instytutu dyrektor podaje do informacji publicznej na stronie podmiotowej ministra nadzorujacego w Biuletynie Informacji Publicznej, niezwłocznie po zatwierdzeniu sprawozdania przez tego ministra.Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej, ul. Obornicka 136, 50-961 Wrocław Wytwarzający/Odpowiadający: dr inż. Leszek Bogdan
Czas wytworzenia: 2014-05-23
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-06-09

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej, 05-070 Sulejówek, ul. Okuniewska 1
ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK
Wytwarzający/Odpowiadający: Jolanta Jaśkowska
Czas wytworzenia: 2014-02-21
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-06-04

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii imienia generała Karola Kaczkowskiego; 01-163 Warszawa, ul. Kozielska 4.
ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 ROK

Wytwarzający/Odpowiadający: płk dr n. med. Janusz Kocik/Andrzej Łysik
Czas wytworzenia: 2013-03-29
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-08-01


Wojskowy Instytutu Chemii i Radiometrii, al. gen. A. Chruściela „Montera” 105, 00-910 Warszawa
ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 ROK

Wytwarzający/Odpowiadający: Małgorzata Janda
Czas wytworzenia: 2013-03-24
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-07-09


Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej, ul. Obornicka 136, 50-961 Wrocław Wytwarzający: gen. dyw. pil. dr Leszek Cwojdziński
Czas wytworzenia: 2013-03-26
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-07-03

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej; 01-755 Warszawa, ul. Krasińskiego 54/56.
ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 ROK

Wytwarzający/Odpowiadający: Zenobia Monkiewicz
Czas wytworzenia: 2013-03-26
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-07-02


Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej; 05-070 Sulejówek, Ul. Okuniewska 1
ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 ROK

Wytwarzający/Odpowiadający: Małgorzata Janda
Czas wytworzenia: 2013-03-21
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-06-26


Wojskowy Instytutu Chemii i Radiometrii, al. gen. A. Chruściela „Montera” 105, 00-910 Warszawa
ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK

Wytwarzający/Odpowiadający: Małgorzata Janda
Czas wytworzenia: 2012-03-22
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-09-28


Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej, ul. Okuniewska 1, 05-070 Sulejówek
ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK

Wytwarzający/Odpowiadający:Jolanta Jaśkowska
Czas wytworzenia: 2012-05-14
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-08-28