Komitet audytu

Komitet audytu został powołany Zarządzeniem Nr 17/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania komitetu audytu (Dz. U. MON Nr 8 z dn. 14 maja 2010 r.)

Komitet  pełni funkcję doradczą na rzecz Ministra Obrony Narodowej, w zakresie zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oraz skutecznego audytu wewnętrznego. Swoim działaniem obejmuje cały obszar działu administracji rządowej obrona narodowa.

Szczegółowe informacje o uprawnieniach, zadaniach i funkcjonowaniu  komitetu zawarte są w REGULAMINIE KOMITETU AUDYTU - załącznik do Zarządzenia nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dn. 23 czerwca 2010 r. w sprawie nadania regulaminu komitetu audytu
(Dz. U. MON Nr 13 z dn. 27 lipca 2010 r.)

Zmiany do Regulaminu Komitetu audytu – Zarządzenie nr 47/MON Ministra Obrony Narodowej z dn. 31 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu komitetu audytu (Dz. Urz. MON z dn. 2 stycznia 2014 r., poz. 3)


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ KOMITETU AUDYTU DLA DZIAŁU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ OBRONA NARODOWA W 2013 ROKU

Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Skorupa
Czas wytworzenia: 2014-02-14
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-03-20 godz. 13:49


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ KOMITETU AUDYTU DLA DZIAŁU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ OBRONA NARODOWA W 2012 ROKU 

Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Skorupa
Czas wytworzenia: 2013-02-26
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-02-26 godz. 13:13


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ KOMITETU AUDYTU W DZIALE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ OBRONA NARODOWA ZA 2011 ROK 

Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Skorupa
Czas wytworzenia: 2012-02-23
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-02-24 godz. 11:25SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ KOMITETU AUDYTU W DZIALE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ OBRONA NARODOWA ZA 2010 ROK