Skargi i wnioski

KIEROWANIE SKARG I WNIOSKÓW DO MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

Skargi i wnioski w imieniu Ministra Obrony Narodowej rozpatruje Biuro Skarg i Wniosków Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dyrektor Biura Skarg i Wniosków przyjmuje interesantów:

    • w poniedziałki w godz. 9.00 - 17.00,
    • w pozostałe dni robocze w godz. 8.30 - 14.30.

Adres korespondencyjny biura: al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa 
Nr telefonu do Biura Skarg i Wniosków:  (22) 6 874 124, (22) 826 72 64
Nr faksu: (22) 6 874 490

e-mail:bsiw@mon.gov.pl


Prawo do powszechnego składania skarg, wniosków i petycji jest instytucją konstytucyjną. Stanowi o tym art. 63 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997r. Organizację, tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji reguluje Dział VIII Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz pełnego adresu zamieszkania wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.