Centralna Składnica Marynarki Wojennej

2011 r.


Centralna Składnica Marynarki Wojennej, ul. X. Czernickiego 124, 81-904 Gdynia
ogłasza przetarg na montaż, uruchomienie oraz integrację z okrętowymi systemami łączności 4 zestawów do łączności wg STANAG 5066
Nr referencyjny: 21/KZP/CSMW/2011/U
Termin składania ofert: 16.06.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/ Odpowiadający: Zbigniew ZIELIŃSKI
Czas wytworzenia: 2011-06-02 godz. 09:25
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia:
2011-06-02 godz. 10:12
Ostatnia zmiana: 2011-07-13 godz. 11:02 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Centralna Składnica Marynarki Wojennej, ul. X. Czernickiego 124, 81-904 Gdynia
ogłasza przetarg na dostawę wyposażenia warsztatowego do przeprowadzenia remontów, przeglądów, napraw i konserwacji
Nr referencyjny: 20/KZP/CSMW/2011/U
Termin składania ofert: 26.05.2011 r.
Wytwarzający/ Odpowiadający: Ryszard LIPIŃSKI
Czas wytworzenia: 2011-05-13
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia:
2011-05-13 godz. 13:57
Ostatnia zmiana: 2011-06-08 godz. 12:42 /dodano informację o zamknięciu postępowania/

Centralna Składnica Marynarki Wojennej, ul. X. Czernickiego 124, 81-904 Gdynia
ogłasza przetarg na dostawę zestawu sprzętu nurka lekkiego
Nr referencyjny: 19/KZP/CSMW/2011/U
Termin składania ofert: 26.05.2011 r.
Wytwarzający/ Odpowiadający: Ryszard LIPIŃSKI
Czas wytworzenia: 2011-05-10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia:
2011-05-10 godz. 11:05

Ostatnia zmiana: 2011-06-30 godz. 14:50 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Centralna Składnica Marynarki Wojennej, ul. X. Czernickiego 124, 81-904 Gdynia
ogłasza przetarg na dostawę zestawu sprzętu nurka ciężkiego
Nr referencyjny: 18/KZP/CSMW/2011/U
Termin składania ofert: 26.05.2011r.
Wytwarzający/ Odpowiadający: Ryszard LIPIŃSKI
Czas wytworzenia: 2011-05-10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia:
2011-05-10 godz. 11:05
Ostatnia zmiana: 2011-07-04 godz. 11:38 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Centralna Składnica Marynarki Wojennej, ul. X. Czernickiego 124, 81-904 Gdynia
ogłasza przetarg na dostawę zestawów płetwonurka
Nr referencyjny: 13/KZP/CSMW/2011/U
Termin składania ofert: 05.05.2011r.
Wytwarzający/ Odpowiadający: Ryszard LIPIŃSKI
Czas wytworzenia: 2011-04-20
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-20 godz.11:51
Ostatnia zmiana: 2011-06-01 godz. 14:32 /dodano: protokół postępowania/

Centralna Składnica Marynarki Wojennej, ul. X. Czernickiego 124, 81-904 Gdynia
ogłasza przetarg na „Ocenę bezpieczeństwa morskich środków bojowych w celu określenia aktualnego stanu jakościowego partii kompletnych wyrobów i ich elementów oraz prognoza ich dalszego użytkowania i przechowywania” wg zestawienia zawartego w warunkach przetargu.
Nr referencyjny: 17/KZP/CSMW/2011/U
Termin składania ofert: 21.04.2011 r. godz. 10:00
Wytwarzający/ Odpowiadający: Zbigniew ZIELIŃSKI
Czas wytworzenia: 2011-03-30 godz. 11:12
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia:
2011-03-30 godz.11:50
Ostatnia zmiana: 2011-07-18 godz. 13:14 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/
Centralna Składnica Marynarki Wojennej, ul. X. Czernickiego 124, 81-904 Gdynia
ogłasza przetarg na dostawę wyposażenia warsztatowego do przeprowadzania remontów, przeglądów, napraw i konserwacji sprzętu
Nr referencyjny: 16/KZP/CSMW/2011/U
Termin składania ofert: 12.04.2011 r.
Wytwarzający/ Odpowiadający: Ryszard LIPIŃSKI
Czas wytworzenia: 2011-03-25
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia:
2011-03-25 godz.13:58
Ostatnia zmiana: 2011-06-01 godz. 14:51 /dodano: protokół postępowania/

Centralna Składnica Marynarki Wojennej, ul. X. Czernickiego 124, 81-904 Gdynia
ogłasza przetarg na wykonanie i dostawę dokumentacji remontowej peryskopu PZGK-11 - remont doraźny
Nr referencyjny: 15/KZP/CSMW/2011/U
Termin składania ofert: 05.04.2011 r., godz. 11:00
Wytwarzający/ Odpowiadający: Ryszard LIPIŃSKI
Czas wytworzenia: 2011-03-22
Udostępniający: Magdalena Peczka
Czas udostępnienia: 2011-03-22 godz.12:35
Ostatnia zmiana: 2011-06-01 godz. 14:51 /dodano: protokół postępowania/

Centralna Składnica Marynarki Wojennej, ul. X. Czernickiego 124, 81-904 Gdynia
ogłasza przetarg na dostawę zestawów taśm dla stacji radiolokacyjnej kierowania uzbrojeniem STING EO
Nr referencyjny: 12/KZP/CSMW/2011/U
Termin składania ofert: 19.04.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/ Odpowiadający: Zbigniew ZIELIŃSKI
Czas wytworzenia: 2011-03-08 godz. 09:05
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia:
2011-03-08 godz.11:05
Ostatnia zmiana: 2011-06-30 godz. 14:45 /dodano:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/
Centralna Składnica Marynarki Wojennej, ul. X. Czernickiego 124, 81-904 Gdynia
ogłasza przetarg na dostawę hełmów nurkowych KIRBY MORGAN 37
Nr referencyjny: 10/KZP/CSMW/2011/U
Termin składania ofert: 24.03.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/ Odpowiadający: Zbigniew ZIELIŃSKI
Czas wytworzenia: 2011-02-22 godz. 08:55
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-02-22 godz.10:28
Ostatnia zmiana: 2011-05-24 godz. 08:47 /dodano: ogoszenie o urdzieleniu zamowienia/

Centralna Składnica Marynarki Wojennej, ul. X. Czernickiego 124, 81-904 Gdynia
ogłasza przetarg na dostawę częsci zamiennych do sprzętu Obrony Biernej i Pól Fizycznych
Nr Referencyjny: 9/KZP/CSMW/2011/U
Termin składania ofert:  08.03.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Zbigniew ZIELIŃSKI
Czas wytworzenia: 2011-02-09 godz. 10:05
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-02-09 godz.11:30
Ostatnia zmiana:2011-04-12 godz.14:06 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Centralna Składnica Marynarki Wojennej, ul. X. Czernickiego 124, 81-904 Gdynia
ogłasza przetarg na dostawę urządzeń do bezprzewodowej łączności podwodnej OTS AQUACOM STX-101M
Nr Referencyjny: 7/KZP/CSMW/2011/U
Termin składania ofert: 22.02.2011r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Ryszard LIPIŃSKI
Czas wytworzenia: 2011-02-08
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-02-08 godz.10:00
Ostatnia zmiana: 2011-06-01 godz. 14:26 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, protokół postępowania/

Centralna Składnica Marynarki Wojennej, ul. X. Czernickiego 124, 81-904 Gdynia
ogłasza przetarg na remont awaryjny silnika spalinowego t. -520 w ilości 1 szt.
Nr Referencyjny: 8/KZP/CSMW/2011/U
Termin składania ofert: 01.03.2011, godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Zbigniew ZIELIŃSKI
Czas wytworzenia: 2011-02-07 godz.  10:20
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-02-07 godz.12:06
Ostatnia zmiana: 2011-05-18 godz. 11:23 /dodano: ogloszenie o udzieleniu zamówienia/

Centralna Składnica Marynarki Wojennej, ul. X. Czernickiego 124, 81-904 Gdynia
ogłasza przetarg na  dostawę ogumienia w ilości 555 szt.
Nr Referencyjny: 6/KZP/CSMW/2011/U
Termin składania ofert: 24.02.2011, godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Zibigniew ZIWELIŃSKI
Czas wytworzenia: 02.02.2011r.,
Udostępniający: Magdalena Peczka
Czas udostępnienia: 2011-02-02 godz.08:50
Ostatnia zmiana: 2011-03-01 godz. 11:57 /dodano informacja o zamknięciu postępowania/


Centralna Składnica Marynarki Wojennej, ul. X. Czernickiego 124, 81-904 Gdynia
ogłasza przetarg na wykonanie i dostawę dokumentacji remontowej trału t. MTA -3 - remont eksploatacyjny i doraźny
Nr referencyjny:4/KZP/CSMW/2011/U
Termin składania ofert: 15.02.2011 r.,godz.11:00

Wytwarzający/ Odpowiadający: Ryszard LIPIŃSKI  
Czas wytworzenia: 01.02.2011r.
Udostępniający: Magdalena Peczka
Czas udostępnienia: 2011-02-01 godz.11:40

Ostatnia zmiana: 2011-06-02 godz. 10:07 /dodano: protokół postępowania/


Centralna Składnica Marynarki Wojennej, ul. X. Czernickiego 124, 81-904 Gdynia
ogłasza przetarg na serwisowanie systemów dozorowo - wykrywczych oraz gaśniczych
na jednostkach pływających Marynarki Wojennej
Nr referencyjny: 1/KZP/CSMW/2011/U
Termin składania ofert: 10.02.2011, godz. 10:00
Wytwarzający/ Odpowiadający: Zbigniew ZIWELIŃSKI
Czas wytworzenia: 2011-01-19 godz. 10:30
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-01-19 godz.13:25
Ostatnia zmiana: 2011-03-30 godz. 11:48 /dodano: ogloszenie o udzieleniu zamówienia/