Departament Wychowania i Promocji Obronności

2011 r.


Departament Wychowania i Promocji Obronności, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
ogłasza przetarg na dostawę prasy krajowej i prasy zagranicznej dla komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej w 2012 r. w podziale na 2 części:
Część I - dostawa prasy krajowej do komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej na terenie Polski oraz polskich przedstawicielstw wojskowych za granicą;
Część II - dostawa prasy zagranicznej do komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej na terenie Polski;
Postępowanie nr 01/2012/DWiPO/PN
Termin składania ofert: 12.10.2011 r., godz. 09:30
Zmiana terminu składania ofert: 26.10.2011 r., godz. 09:30

Wytwarzający/Odpowiadający: Marta Jedynak
Czas wytworzenia: 2011-09-02
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-09-05 godz. 13:35
Ostatnia zmiana: 2011-11-04 godz. 10:19 /dodano: zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania/