Departament Administracyjny

Uprzejmie informujemy, że cała dokumentacja przetargowa udostępniana na niniejszej stronie ma format PDF. Do jej przeglądania niezbędny jest program Adobe Reader w wersji nie starszej jak Adobe Reader 5.0.

Wersja do pobrania: Adobe Acrobat Reader  

 
2011 ROK


Postępowanie nr 120/ZP/11
Nazwa postępowania – Roboty budowlane uzupełniające obejmujące swoim zakresem wymianę posadzki z deszczułek posadzkowych układanych na klej w pomieszczeniach nr 22, 23 i 24 w budynku nr 1 przy al. Niepodległości 218 w Warszawie.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2011-12-07
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-12-07, godz.14:19

Postępowanie nr 119/ZP/11
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów z branży elektrycznej, przeznaczonych do realizacji prac konserwacyjnych
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
31680000-6  Elektryczne artykuły i akcesoria
31210000-1  Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych
31220000-4  Elementy składowe obwodów elektrycznych
31300000-9  Drut i kabel izolowany
31510000-4  Żarówki elektryczne
31520000-7  Lampy i oprawy oświetleniowe
31530000-0  Części lamp i sprzętu oświetleniowego
31532910-6  Świetlówki
44141000-0  Rurki kablowe
44141100-1  Kanały elektryczne 
Termin składania ofert: 16 grudnia 2011 r., godz. 11:00
Uwaga: dot. załącznika nr 2 do SIWZ w wersji Excel - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załącznika ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Adam Łęczycki
Czas wytworzenia: 2011-12-06, godz.14:15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-12-06, godz.14:35
Ostatnia zmiana: 2012-01-13 godz. 12:52 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 118/ZP/11
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
92000000-1 - Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe.
Termin składania ofert: 05.12.2011 r., godz. 11:00
Uwaga: dot. załączników 1-4 do SIWZ w wersji WORD - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Łukasz Ciemiński
Czas wytworzenia: 2011-11-25, godz. 14:15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-11-28 godz. 08:55
Ostatnia zmiana: 2011-12-14 godz. 11:10 /dodano:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/
Postępowanie nr 117/ZP/11
Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów psychologicznych.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
22000000-0 Druki i produkty podobne
Termin składania ofert: 05.12.2011 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub GajewskiCzas wytworzenia: 2011-11-25
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-11-28 godz. 08:55
Ostatnia zmiana: 2011-12-13 godz. 11:02 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 116/ZP/11
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług sprzątania pomieszczeń biurowych oraz terenu zewnętrznego - III części
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
90910000-9 - Usługi sprzątania.
Termin składania ofert: 15.12.2011 r., godz. 11:00
Uwaga: dot. załączników 1-8 do SIWZ w wersji WORD - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Łukasz Ciemiński
Czas wytworzenia: 2011-11-09, godz. 9:38
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-11-09 godz. 11:15
Ostatnia zmiana: 2012-01-11 godz. 08:10 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 115/ZP/11
Przedmiotem zamówienia wykonanie usługi stałej konserwacji dźwigów
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
50750000-7 usługa w zakresie konserwacji wind
Termin składania ofert: 09.12.2011 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2011-11-29 godz. 14:30
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-11-29 godz. 15:25
Ostatnia zmiana: 2011-12-29 godz. 14:00 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 114/ZP/11
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjno – informacyjnych – VII części
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
39294100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne
Termin składania ofert: 16.11.2011 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2011-11-08, godz. 09.35
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-11-08 godz. 11:26
Ostatnia zmiana:2011-12-30 godz. 14:55 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
/
Postępowanie nr 113/ZP/11
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługa rezerwacji, sprzedaży oraz dostarczenia biletów na przewozy lotnicze, kolejowe, autobusowe komunikacji krajowej i międzynarodowej oraz biletów promowych na rzecz MON.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
63500000-4 Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej
63510000-7 Usługi biur podróży i podobne
63512000-1 Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych
Termin składania ofert: 22.12.2011 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2011-11-15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-11-15 godz. 13:55
Ostatnia zmiana: 2012-01-18 godz. 10:41 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 112/ZP/11
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu RTV i AGD - III części
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca;
32320000-2 - Sprzęt telewizyjny i audiowizualny;
32324300-3 - Urządzenia telewizyjne;
39711000-9 - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do użytku ze środkami spożywczymi.
Termin składania ofert: 9 listopada 2011 r., godz. 11:00
Uwaga: dot. załączników nr 1-5 do SIWZ w wersji WORD - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Łukasz Ciemiński 
Czas wytworzenia: 2011-10-26, godz. 14:58
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-10-26 godz. 15:05
Ostatnia zmiana:2011-12-01 godz. 13:50 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (cz. II)
/
Postępowanie nr 111/ZP/11
Przedmiotem zamówienia jest dostawa regałów stalowych
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
39141100-3 - Regały
Termin składania ofert: 21.10.2011 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2011-10-12 godz. 10:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-10-12 godz. 13:47
Ostatnia zmiana: 2011-11-08 godz. 14:50 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
/

Postępowanie nr 110/ZP/11 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług  stałego wywozu odpadów komunalno-bytowych, odpadów pokonsumpcyjnych ulegających biodegradacji, odpadów segregowanych
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
90500000-2 – usługi związane z odpadami
90511000-2 – usługi wywozu odpadów
90512000-9 – usługi transportu odpadów
Termin składania ofert: 12.12.2011 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2011-12-02 godz. 09:30
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2011-12-02 godz. 12:52
Ostatnia zmiana: 2011-12-23 godz. 09:25 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 109/ZP/11  (zamówienie z wolnej ręki)
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dodatkowe obejmujące swoim zakresem remont obróbek blacharskich budynku nr 1A przy ul. Rakowieckiej 4a w Warszawie.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2011-10-12
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-10-12, godz. 13.38
Postępowanie nr 108/ZP/11 
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczenia asysty technicznej i konserwacji systemu informatycznego PROSTA-C.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
72250000-2 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów.
Termin składania ofert: 8 listopada 2011 r., godz. 11:00
Uwaga: dot. załączników 1-6 do SIWZ w wersji WORD - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca

Wytwarzający/Odpowiadający: Łukasz Ciemiński    
Czas wytworzenia: 2011-10-28 godz. 11:20
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-10-28 godz. 14:12
Czas udostępnienia: 2011-10-12 godz. 13:44
Ostatnia zmiana: 2011-12-05 godz. 10:05 /dodano: informacja o unieważnieniu
/

Postępowanie nr 107/ZP/11
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 samochodów ogólnego przeznaczenia małej ładowności
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
34136100-0 Lekkie samochody półciężarowe
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2011-11-21 godz. 08:30
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-11-21 godz. 12:45

Postępowanie nr 106/ZP/11
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwentaryzacji architektonicznej dla budynków biurowych i magazynowych usytuowanych przy ul. Rakowieckiej 2, Puławskiej 4A oraz al. Niepodległości 218 w Warszawie.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
71251000-2 usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków
Termin składania ofert: 26.10.2011 r., godz. 11:00
Uwaga: dot. SIWZ z zał. (wersja WORD) - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załącznika ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2011-10-12
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-10-12 godz. 13:44
Ostatnia zmiana: 2011-11-23 godz. 14:30 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
/

Postępowanie nr 105/ZP/11
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia specjalistycznego z zakresu efektywnej komunikacji społeczne
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego
Termin składania ofert: 25.10.2011 r., godz. 11:00
Uwaga: dot. załączników nr 1-6 do SIWZ w wersji WORD - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2011-10-13, godz. 13:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-10-12 godz. 14:34
Ostatnia zmiana: 2011-11-07 godz. 12:15 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
/

Postępowanie nr 104/ZP/11
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia w formie warsztatów w zakresie poznania rozwiązań SAP oraz konfigurowania systemu SAP ERP 6.0 w obszarze wsparcia zarządzania świadczeniami emerytalno – rentowymi
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
80531200-7 Usługi szkolenia technicznego
Termin składania ofert: 17 stycznia 2012 r., godz. 11:00
Uwaga dot. załączników 1-7 do SIWZ w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załącznika ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Uwaga dot.:          
Załącznika nr 2 do SIWZ PO ZMIANIE w wersji edytowalnej
Załącznika nr 3 do SIWZ PO ZMIANIE w wersji edytowalnej
- ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załącznika ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2011-12-01, godz. 8:45
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-12-01 godz. 11:45
Ostatnia zmiana: 2012-03-20 godz. 10:48 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 103/ZP/11
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych i gabinetowych.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
39100000-3 Meble
Termin składania ofert: 24.10.2011 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2011-10-06 godz. 11:40
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-10-06 godz. 13:25
Ostatnia zmiana: 2011-11-14 godz. 15:15 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
/

Postępowanie nr 102/ZP/11
Przedmiotem zamówienia jest zakwaterowanie (pokoje hotelowe) oraz wyżywienie (śniadania i kolacje) dla uczestników szkoleń z zakresu sytuacji kryzysowejKlasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
55100000-1 – Usługi hotelarskie
55530000-3 – Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
55510000-8 – Usługi gastronomiczne
Termin składania ofert: 20.10.2011 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2011-10-11 godz. 10:00
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-10-11 godz. 11:50
Ostatnia zmiana: 2011-10-26 godz. 14:12 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 101/ZP/11
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu biurowego.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
30191000-4 Sprzęt biurowy
30191400-8 Niszczarki
Termin składania ofert: 19.10.2011 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2011-10-05
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-10-06 godz. 07:55
Ostatnia zmiana: 2011-10-28 godz. 14:25 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
/

Postępowanie nr 100/ZP/11
Przedmiotem zamówienia jest pogwarancyjne wykonywanie usług informatycznych związanych z doraźną naprawą i modernizacją sprzętu informatycznego
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
50312000-5 – usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego,
50312400-9 – konserwacja i naprawa mikrokomputerów,
50323000-5 – naprawa i konserwacja urządzeń peryferyjnych
Termin składania ofert: 28.10.2011 r., godz. 11:00

Uwaga: dot. załączników nr 1 – 7 do SIWZ w wersji WORD oraz załącznika nr 2 do SIWZ w wersji EXCEL - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca

Wytwarzający/Odpowiadający: Łukasz Ciemiński    
Czas wytworzenia: 2011-10-18 godz. 15:20
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-10-19 godz. 07:45
Ostatnia zmiana: 2011-11-04 godz. 14:34 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
/

Postępowanie nr 99/ZP/11
Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń parteru budynku nr 1 przy al. Niepodległości 218 w Warszawie
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45410000-4 Tynkowanie
45431000-7 Kładzenie płytek
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Uwaga! Dot. przedmiaru w formacie .ath - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załącznika ponosić będzie wyłącznie wykonawca

Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2011-09-29
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-09-29 godz. 15:27
Ostatnia zmiana: 2011-11-03 godz. 14:26 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 98/ZP/11
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przeniesieniu lokalnego centrum nadzoru oraz wykonaniu zabezpieczeń technicznych – przetarg ograniczony
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten
45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45312200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych
45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
32300000-6 Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca
32410000-0 Lokalna sieć komputerowa
32420000-3 Urządzenia sieciowe
35121000-8 Urządzenia ochronne
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 9 listopada 2011 r., godz. 15:00
Zamawiający przewiduje przed przystąpieniem do przetargu wgląd do dokumentacji projektowo – technicznej oraz wizję lokalną na placu budowy:
1) w przypadku chęci wglądu do dokumentacji projektowo – technicznej lub udziału w wizji lokalnej należy uzgodnić przybycie przedstawicieli Wykonawców faxem na nr 22 684 06 42, lub e-mail: mkucharska@mon.gov.pl,
2) przybyłe osoby winne okazać:
    a) dowód tożsamości ze zdjęciem;
    b) potwierdzoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem” kopię świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego Wykonawcy;
    c) potwierdzone przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem” kopie poświadczeń bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej Poufne;
    d) potwierdzone przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem” kopie zaświadczeń o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych;
    e) pisemne upoważnienie wystawione przez Wykonawcę dla wskazanych przedstawicieli do zapoznania się z dokumentacją.
Uwaga: dot. Formularza wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załącznika ponosić będzie wyłącznie wykonawca

Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2011-10-19 godz. godz. 10:55 
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-10-19 godz. 15:05
Ostatnia zmiana: 2012-02-14 godz. 08:15 /dodano: ogłoszenie o udzielenie zamówienia
/

Postępowanie nr 97/ZP/11
Przedmiotem zamówienia dostawa sprzętu informatycznego - II części
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
30120000-0 - Urządzenia fotokopiujące i drukujące;
30214000-2 - Stacje robocze;
30213100-6 - Komputery przenośne;
30231310-3 - Wyświetlacze płaskie;
30232110-8 - Drukarki laserowe;
30216110-0 - Skanery komputerowe;
30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy;
48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne;
48620000-0 - Systemy operacyjne;
48760000-3 - Pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej.
Termin składania ofert: 10.11.2011 r., godz. 11:00

Uwaga: Termin składania ofert został przesunięty na dzień 15 listopada 2011 roku o godzinie 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 listopada 2011 roku o godzinie 12:00.
Uwaga: dot. SIWZ z zał. wersja edytowalna - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załącznika ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2011-10-28
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-10-28 godz. 14:00
Ostatnia zmiana: 2011-11-24 godz. 14:35 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
/

Postępowanie nr 96/ZP/11
Przedmiotem zamówienia wykonanie i dostawa książki, ulotek-folderów oraz konspektów – III części.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
79800000-2 usługa drukowania i powiązane
79823000-9 usługa drukowania i dostawy
Termin składania ofert: 7.11.2011 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2011-09-30 godz. 10:00
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-09-30 godz. 13:45
Ostatnia zmiana: 2011-11-24 godz. 11:33 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
/

Postępowanie nr 95/ZP/11
Przedmiotem zamówienia wykonanie i dostawa materiałów promocyjno - informacyjnych, XVII części
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
39294100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne
44619100-3 Pudełka
Termin składania ofert: 13 października 2011 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Adam Łęczycki
Czas wytworzenia: 2011-10-05, godz. 13:35
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-10-05 godz. 14:45
Ostatnia zmiana: 2011-11-21 godz. 13:01 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 94/ZP/11
Przedmiotem zamówienia wykonanie Programu Organizacyjno-Użytkowego.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
71321000-4 Usługi Inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
79930000-2 Specjalne usługi projektowe
Termin składania ofert: 08.11.2011 r., godz. 11:00
Zamawiający przewiduje przed przystąpieniem do przetargu wgląd do dokumentacji projektowo – technicznej oraz wizję lokalną:
1)    w przypadku chęci wglądu do Minimalnych Wojskowych Wymagań Organizacyjno - Użytkowych, dokumentacji powykonawczej poszczególnych systemów lub udziału w wizji lokalnej należy uzgodnić przybycie przedstawicieli Wykonawców faxem na nr 22 684 06 42, lub e-mail: mkucharska@mon.gov.pl,
2)    przybyłe osoby winne okazać:
a)    dowód tożsamości ze zdjęciem;
b)    potwierdzoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem” kopię świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego Wykonawcy;
c)    potwierdzone przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem” kopie poświadczeń bezpieczeństwa uprawniające
do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej Poufne;
d)    potwierdzone przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem” kopie zaświadczeń o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych;
e)    pisemne upoważnienie wystawione przez Wykonawcę dla wskazanych przedstawicieli do zapoznania się z dokumentacją.


Uwaga: dot. Formularza wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załącznika ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2011-10-27
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-10-27 godz. 11:02
Ostatnia zmiana: 2011-12-08 godz. 14:51 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 93/ZP/11
Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelarsko – restauracyjna w Domu Pracy Twórczej w Oborach dla osób uczestniczących w spotkaniu z okazji XXVII Sesji Wojskowych Kół i Grup Literackich
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
55100000-1 Usługi hotelarskie
55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2011-09-26, godz. 14.15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-09-26, godz. 14.45
Postępowanie nr 92/ZP/11
Przedmiotem zamówienia jest zakwaterowanie (pokoje hotelowe) oraz rezerwacja sali konferencyjnej z pełnym zapleczem technicznym oraz pełną obsługą gastronomiczną uczestników odprawy szkoleniowej służby prasowej resortu obrony narodowej
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
55100000-1 Usługi hotelarskie
55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
Termin składania ofert: 29 września 2011 r. o godzinie 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2011-09-22, godz. 09.05
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-09-22, godz. 11.00
Ostatnia zmiana: 2011-10-12 godz. 13:50 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 91/ZP/11
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów z branży elektrycznej, przeznaczonych do realizacji prac konserwacyjnych
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
31532920-9  Żarówki i świetlówki;
44141100-1 Kanały elektryczne;
44141000-0 Rurki kablowe;
31600000-2 Sprzęt i aparatura elektryczna;
31680000-6 Elektryczne artykuły i akcesoria;
31524200-7 Oprawy oświetleniowe ścienne.
Termin składania ofert: 15 listopada 2011 r., godz. 11:00
Uwaga: dot. załącznika nr 2 do SIWZ w wersji Excel (Formularz cenowy) - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załącza ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Adam Łęczycki
Czas wytworzenia: 2011-11-04, godz. 12:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-11-04, godz. 14.35
Ostatnia zmiana: 2011-11-10 godz. 13:56 /dodano wyjaśnienia i zmianę treści SIWZ i załącznik nr 2 do SIWZpo zmianie/

Postępowanie nr 90/ZP/11
Przedmiotem zamówienia jest dostawa maszyn – VI części
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
43810000-4 - Urządzenia do obróbki drewna;
42620000-8 - Tokarki, obrabiarki do wiercenia i frezowania;
42640000-4 - Obrabiarki do obróbki tworzyw twardych, z wyjątkiem metalu;
42900000-5 - Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia;
42630000-1 - Obrabiarki do obróbki metali;
44212310-5 – Rusztowania.
Termin składania ofert: 23 września 2011 r., godz. 11:00
Uwaga: dot. Załączników nr 1-5 do SIWZ” w wersji WORD - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Łukasz Ciemiński
Czas wytworzenia: 2011-09-14, godz. 11:53
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-09-14 godz. 12:30
Ostatnia zmiana: 2011-10-12 godz. 11:37 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 89/ZP/11
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu RTV i urządzeń projekcyjnych - II części
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
32320000-2 Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
32300000-6 Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca
32324300-3 Urządzenia telewizyjne
32322000-6 Urządzenia multimedialne
38653400-1 Ekrany projekcyjne
38652100-1 Projektory 
Termin składania ofert: 3 października 2011 r., godz. 11:00
Termin składania ofert został przesunięty na dzień 5 października 2011 roku, godz. 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 października 2011 roku o godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Adam Łęczycki
Czas wytworzenia: 2011-09-23, godz. 12:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-09-23, godz. 14:30
Ostatnia zmiana: 2011-11-07 godz. 12:07 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/


Postępowanie nr 88/ZP/11
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia specjalistycznego z zakresu współpracy z mediami w sytuacjach kryzysowych
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego
Termin składania ofert: 27 września 2011 r., godz. 11:00
Uwaga: dot. Załączników nr 1-6 do SIWZ w wersji WORD - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2011-10-04 godz. 11:40
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-10-04 godz. 13:10
Ostatnia zmiana: 2011-10-11 godz. 12:25

Ostatnia zmiana: 2011-10-26 godz. 11:59 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 87/ZP/11
Przedmiotem zamówienia jest  robota budowlana polegająca na wykonaniu remontu elewacji, dachu, schodów zewnętrznych oraz budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych wejścia (budynek Nr 4) w kompleksie 3575 przy Al. Niepodległości 218 w Warszawie
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45443000-4 Roboty elewacyjne
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
32500000-8 Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
Termin składania ofert: 22 września 2011 r., godz. 11:00

Informacja dot. przedmiarów zerowych branża: budowlana, drogi, instalacje elektryczne, telekomunikacyjna w formacie .ath - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania niniejszych załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2011-09-06 godz. 11:25
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-09-06 godz. 13:30
Ostatnia zmiana: 2011-10-06 godz. 13:29 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 86/ZP/11
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie  badań społecznych na temat :  „Zawodowa Służba Wojskowa, Służba w Narodowych Siłach Rezerwowych oraz Służba Przygotowawcza"
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
CPV: 793150000-5 usługi badań społecznych.
Termin składania ofert: 13.09.2011 r., godz. 11:00
Uwaga: dot. Załączników nr 1-5 do SIWZ” w wersji WORD - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2011-08-02 godz. 09:00
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2011-09-02 godz. 13:45
Ostatnia zmiana: 2011-09-28 godz. 14:10 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /

Postępowanie nr 85/ZP/11
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia obronnego (w formie obejmującej wykłady, prelekcje, konwersatoria, informacje, zajęcia panelowe, gry decyzyjne) dla kierowniczej kadry administracji rządowej i samorządowej
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
80500000-9 Usługi szkoleniowe
55100000-1 Usługi hotelarskie
55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
Termin składania ofert: 27 września 2011 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2011-09-13 godz. 09:55
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2011-09-13 godz. 13:10
Ostatnia zmiana: 2011-11-07 godz. 12:03 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 84/ZP/11
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 samochodów ogólnego przeznaczenia małej ładowności
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
34136100-0 Lekkie samochody półciężarowe
Termin składania ofert: 14 września 2011 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2011-08-02 godz. 11:00
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2011-09-02 godz. 13:30
Ostatnia zmiana: 2011-09-14 godz. 12:30 /dodano: informacja  o unieważnieniu postepowania/

Postępowanie nr 83/ZP/11
Przedmiotem zamówienia są Usługi hotelarskie i restauracyjne w związku z odprawą i konferencjami z zakresu  IT – III części
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
55100000-1 – Usługi hotelarskie;
55120000-7 – Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji;
55300000-3 – Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków.
Termin składania ofert: 08 września 2011 r., godz. 11:00
Uwaga: dot. Załącznika „Formularz ofertowy, formularz cenowy- word” w wersji WORD - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

  
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich  
Czas wytworzenia: 2011-08-29 godz. 9:00
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2011-08-29 godz. 11:28
Ostatnia zmiana: 2011-10-05 godz. 08:15 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia część I, II/

Postępowanie nr 82/ZP/11
Przedmiotem zamówienia jestu sługa modernizacji oraz świadczenia asysty technicznej i konserwacji systemu informatycznego MAG-MAT
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
72250000-2 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów.
Termin składania ofert: 26 września 2011 r., godz. 11:00
Uwaga: dot. załączników 1-6 do SIWZ w wersji WORD - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca

Wytwarzający/Odpowiadający: Łukasz Ciemiński    
Czas wytworzenia: 2011-09-16 godz. 9:27
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2011-09-16 godz. 09:50
Ostatnia zmiana: 2011-10-12 godz. 11:36 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 81/ZP/11
Przedmiotem zamówienia są usługi hotelarskie i restauracyjne oraz wynajem sali szkoleniowej wraz z wyposażeniem w związku z realizacją szkoleń dla członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Ministerstwie Obrony Narodowej.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
55100000-1 usługi hotelarskie
55300000-3 usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
55270000-3 usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe.
Termin składania ofert: 21 września 2011 r., godz. 11:00
Uwaga: dot. załączników 1-5 do SIWZ w wersji WORD - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca

Wytwarzający/Odpowiadający: Łukasz Ciemiński    
Czas wytworzenia: 2011-08-16
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2011-08-16 godz. 11:00
Ostatnia zmiana: 2011-10-12 godz. 13:45 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 80/ZP/11
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług konsultingowych oraz szkoleniowych w formie warsztatów – II części
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
72220000-3 Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne
80531200-7 Usługi szkolenia technicznego
Termin składania ofert: 02.02.2012 r., godz. 11:00
Zmiana terminu składania ofert: 08.02.2012 r., godz. 11:00
Uwaga dot. załączników 1-13 do SIWZ w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załącznika ponosić będzie wyłącznie wykonawca

Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2011-12-23 godz. 08:15
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2011-12-23 godz. 09:30
Ostatnia zmiana: 2012-04-25 godz. 12:38 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 79/ZP/11
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 samochodów ogólnego przeznaczenia małej ładowności.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
34136100-0 Lekkie samochody półciężarowe
Termin składania ofert: 19.08.2011 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2011-08-02
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-08-02 godz. 14:33
Ostatnia zmiana: 2010-08-19 godz. 15:01 /dodano informację o unieważnieniu postępowania/

Postępowanie nr 78/ZP/11
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów wideokonferencyjnych oraz sprzętu nagłaśniającego – II części.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
CPV:  32232000-8 - Sprzęt wideokonferencyjny
32342400-6 - sprzęt nagłaśniający.
Termin składania ofert: 24.08.2011 r., godz. 11:00

Wytwarzający/Odpowiadający: Łukasz Ciemiński    
Czas wytworzenia: 2011-08-12
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-08-12 godz. 14:40
Ostatnia zmiana: 2011-09-12 godz. 13:53 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 77/ZP/11
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych - XIV części
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
39294100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne
Uwaga: dot. załączników nr: 1-5 do SIWZ - w wersji Word - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Adam Łęczycki  
Czas wytworzenia: 2011-09-09, godz. 12:35
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-09-09 godz. 13:28
Ostatnia zmiana: 2011-12-02 godz. 13:08 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 76/ZP/11
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na upgrade wraz z usługą wsparcia technicznego posiadanego oprogramowania McAfee
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego
Uwaga: dot. załączników 1-5 do SIWZ w wersji WORD - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Łukasz Ciemiński
Czas wytworzenia: 2011-09-21, godz. 10:10
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-09-21 godz. 13:44
Ostatnia zmiana: 2011-11-16 godz. 11:15 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 75/ZP/11
Przedmiotem zamówienia jest dostawa maszyn
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
43810000-4 - Urządzenia do obróbki drewna
42620000-8 - Tokarki, obrabiarki do wiercenia i frezowania;
42640000-4 - Obrabiarki do obróbki tworzyw twardych, z wyjątkiem metalu;
42900000-5 - Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia; 42630000-1 - Obrabiarki do obróbki metali
44212310-5 – Rusztowania
Termin składania ofert: 30 sierpnia 2011 r., godz. 11:00
Uwaga: dot. załączników 1-5 do SIWZ w wersji WORD - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.
  
Wytwarzający/Odpowiadający: Łukasz Ciemiński    
Czas wytworzenia: 2011-07-19 godz. 10:05
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-08-19 godz. 14:30
Ostatnia zmiana: 2011-09-05 gpdz. 13:41 /dodano: informacja o unieważnieniu/

Postępowanie nr 74/ZP/11
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych – reklamówki foliowe
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
39294100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne
Termin składania ofert: 27 lipca 2011 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2011-07-18 godz. 12:20
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-07-18 godz. 13:20
Ostatnia zmiana: 2011-08-01 godz. 14:35 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 73/ZP/11
Przedmiotem zamówienia jest remont terenowych elementów architektonicznych znajdujących się w parku przy ul. Klonowej 1 w Warszawie
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45262510-9 Roboty kamieniarskie.
Termin składania ofert: 17.08.2011 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2011-08-01
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-08-01, godz. 14:38
Ostatnia zmiana: 2011-08-26 godz. 13:02 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 72/ZP/11
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dywanów wełnianych oraz chodników wykonanych z polipropylenu.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
39530000-6 - Dywany, maty i dywaniki.
Termin składania ofert: 5 sierpnia 2011 r., godz. 11:00
Uwaga: dot. załączników 1-5 do SIWZ w wersji WORD - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Łukasz Ciemiński
Czas wytworzenia: 2011-07-28, godz. 13:25
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-07-28, godz. 14:46
Ostatnia zmiana: 2011-08-23 godz. 07:48 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 71/ZP/11
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa szaf stalowych na akta
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
44421300-0 – Sejfy
Termin składania ofert: 26 lipca 2011 r. o godzinie 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2011-07-13, godz. 11:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-07-13, godz. 14:22
Ostatnia zmiana: 2011-08-11 godz. 14:50 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 70/ZP/11 (SHAPE)
postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę
nazwa postępowania – Dostawa dwóch 9-cio osobowych samochodów – mikrobus

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
34110000-1 Samochody osoboweTermin składania ofert: 15.07.2011 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2011-07-20
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-07-21 godz. 09:02
Ostatnia zmiana: 2011-07-27 godz. 13:24 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 69/ZP/11
Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech zmywarek pod zabudowę
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
39713100- zmywarki do naczyń
Termin składania ofert: 12 lipca 2011 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2011-07-04, godz. 11:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-07-04, godz. 14:20
Ostatnia zmiana: 2011-07-19 godz. 10:20/dodano:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 68/ZP/11
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 samochodów ogólnego przeznaczenia małej ładowności.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
34136100-0 Lekkie samochody półciężarowe
Termin składania ofert: 28.07.2011 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2011-07-12
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-07-12 godz. 15:25
Ostatnia zmiana: 2011-07-28 godz. 14:40 /dodano: informacja o unieważnieniu postępowania/

Postępowanie nr 67/ZP/11
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych - bombki
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
39294100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne
Termin składania ofert: 14 lipca 2011 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2011-07-06 godz. 08:30
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2011-07-06, godz. 11:30
Ostatnia zmiana: 2011-07-29 godz. 11:29 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
/

Postępowanie nr 66/ZP/11
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa folderów, książek i ulotek, kalendarzy firmowych, III części
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
79800000-2 Usługi drukowania i powiązane
79823000-9 Usługi drukowania i dostaw
Termin składania ofert: 18 sierpnia 2011 r., godz. 11:00.
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2011-07-12 godz. 11:00
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-07-12 godz. 14:27
Ostatnia zmiana: 2011-09-15 godz. 13:56 /dodano: iogłoszenie o udzieleniu zamówienia
/

Postępowanie nr 65/ZP/11
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów promujących Siły Zbrojne RP
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
39294100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne
Termin składania ofert: 22 czerwca 2011 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2011-06-10 godz. 11:10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-06-10 godz. 12:25
Ostatnia zmiana: 2011-06-30 godz. 14:44 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 64/ZP/11
nazwa postępowania - Roboty budowlane dodatkowe, obejmujące swoim zakresem remont tarasu budynku nr 2 przy ul. Rakowieckiej 4a w Warszawie
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
45400000-7 Roboty budowlane
Wytwarzający/Odpowiadający: Adam Łęczycki
Czas wytworzenia: 2011-07-01, godz. 11:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-07-01 godz. 12:52

Postępowanie nr 63/ZP/11
Przedmiotem zamówienia jest dostawa klimatyzatorów przenośnych jednoczęściowych
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
39717200-3 Urządzenia klimatyzacyjne
Termin składania ofert: 16 czerwca 2011 r., godz. 11:00
Uwaga: dot. załączniki 1-5 do SIWZ w wersji WORD - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załącznika ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2011-06-07 godz. 09.35
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-06-07 godz. 14:05
Ostatnia zmiana: 2011-07-01 godz. 14:45 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 62/ZP/11
Przedmiotem zamówienia są usługi hotelarskie i restauracyjne oraz wynajem sali szkoleniowej wraz z wyposażeniem w związku z realizacją szkoleń dla członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Ministerstwie Obrony Narodowej.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
55100000-1 usługi hotelarskie.
55300000-3 usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków.
55270000-3 usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe.
39294100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne
Termin składania ofert: 10 sierpnia 2011 r., godz. 11:00
    Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2011-06-10 godz. 12:00
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2011-06-30 godz. 15:35
Ostatnia zmiana: 2012-01-19 godz. 12:09 /dodano
: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/ 

Postępowanie nr 61/ZP/11
nazwa postępowania - Roboty budowlane uzupełniające polegające na usunięciu konstrukcji betonowej i warstw papy izolacyjnej na tarasie budynku nr 2 przy ul. Rakowieckiej 4A w Warszawie.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
45400000-7 Roboty budowlane
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2011-07-01, godz. 11:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-07-01 godz. 12:47

Postępowanie nr 60/ZP/11
Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń biurowych i korytarza na IV i V piętrze w budynku biurowym nr 5 w kompleksie wojskowym przy Al. Niepodległości 218 w Warszawie
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45000000-7 - roboty budowlane,
45410000-4 - tynkowanie
45431000-7 - kładzenie płytek,
45442000-7 - nakładanie powierzchni kryjących,
45440000-3 - roboty malarskie i szklarskie,
45310000-3 - roboty instalacyjne elektryczne.
Termin składania ofert: 27.06.2011 r., godz. 11:00
„dot. przedmiarów 4 i 5 piętra w formacie .ath - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca”

Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2011-06-10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-06-10 godz. 12:44
Ostatnia zmiana: 2011-07-20 godz. 14:28 /dodano:ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 59/ZP/11
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu RTV i sprzętu fotograficznego oraz urządzeń projekcyjnych – 3 części
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
32320000-2 Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
32300000-6 Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca
32324300-3 Urządzenia telewizyjne
38650000-6 Sprzęt fotograficzny
38651000-3 Aparaty fotograficzne
38653110-1 Fotograficzne lampy błyskowe
32322000-6 Urządzenia multimedialne
38653400-1 Ekrany projekcyjne
38652100-1 Projektory
Termin składania ofert: 7 lipca 2011 r. godzina 11:00
„Termin składania ofert został przesunięty na dzień 13 lipca 2011 roku, godzina 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 lipca 2011 roku o godzinie 13:00”


Wytwarzający/Odpowiadający: Adam Łęczycki
Czas wytworzenia: 2011-06-29, godz. 13:59
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-06-29 godz. 14:29
Ostatnia zmiana: 2011-09-02 godz. 13:25 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
/

Postępowanie nr 58/ZP/11
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch 9-cio osobowych samochodów – mikrobus.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
34110000-1 Samochody osobowe
Termin składania ofert: 13.06.2011 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2011-07-06
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2011-07-06 godz. 12:55
Ostatnia zmiana: 2011-07-08 godz. 14:10 /dodano: informacja o unieważnieniu postępowania (poprawiona)/

Postępowanie nr 57/ZP/11
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż klimatyzatorów (urządzeń elektrycznych) jako samodzielnych jednostek (zewnętrzny agregat oraz wewnętrzny split)
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
42512200-0 Ścienne maszyny do konfekcjonowania powietrza
Termin składania ofert: 14 czerwca 2011 r., godz. 11:00
„Termin składania ofert  został przesunięty na dzień 16 czerwca 2011 roku, godzina 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 czerwca 2011 roku o godzinie 13:00”


Wytwarzający/Odpowiadający: Adam Łęczycki
Czas wytworzenia: 2011-06-06, godz. 13:50
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-06-07 godz. 09:10
Ostatnia zmiana: 2011-07-04 godz. 11:40 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 56/ZP/11
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa Albumu o współczesnym Wojsku Polskim z wkładką pamiątkową
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
22110000-4 - drukowane książki,
22120000-7 - wydawnictwa
Termin składania ofert: 02.06.2011 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 201105-24, godz. 13:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-05-24 godz. 14:18
Ostatnia zmiana: 2011-06-15 godz. 10:28 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 55/ZP/11(Brunssum)
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę dotyczące usługia transportowej w zakresie przewozu dzieci autobusem szkolnym wraz kierowcą  w roku szkolnym 2011/2012
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
60172000-4 Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą
Termin składania ofert: 7.06.2011 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski  
Czas wytworzenia: 2011-06-10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-06-10 godz. 10:23
Ostatnia zmiana: 2011-06-17 godz. 14:30 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 54/ZP/11
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów serwisowych klimatyzatorów stacjonarnych i przenośnych oraz utrzymanie w stałej sprawności technicznej instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych (centrale oraz splity)
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
50730000-1 – usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert: 30 czerwca 2011 r., godz. 11:00
„Uwaga: dot. załączniki 10-11 do SIWZ w wersji exel - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załącznika ponosić będzie wyłącznie wykonawca”.

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2011-06-21 godz. 13:40
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2011-06-21 godz. 15:15
Ostatnia zmiana: 2011-08-03 godz. 14:35 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 53/ZP/11
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu elektrycznego
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
39711000-9 - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do użytku ze środkami spożywczymi
Termin składania ofert: 23.05.2011 r., godz. 11:00
Uwaga: dot. załączników 1-5 do SIWZ w wersji WORD - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Łukasz Ciemiński
Czas wytworzenia: 2011-05-13, godz. 13:20
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-05-13 godz. 14:25
Ostatnia zmianna: 2011-06-09 godz. 11:02 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 52/ZP/11
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na całodobowym serwisie monitoringu mediów - prasy ogólnopolskiej i regionalnej, radia i telewizji dla resortu obrony narodowej
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
64216200-5 - Elektroniczne usługi informacyjne
Termin składania ofert: 15 czerwca 2011 r., godz. 11:00
Uwaga: dot. SIWZ z zał. w wersji WORD - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załącznika ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Uwaga: Termin składania ofert został przesunięty na dzień 28 czerwca 2011 roku o godzinie 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 czerwca 2011 roku o godzinie 12:00


Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2011-06-03 gdz. 09:40
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-06-03 gdz. 10:20
Ostatnia zmiana: 2011-07-20 godz. 14:40 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 51/ZP/11
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu badań społecznych na temat „Preferencji kandydatów do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych” oraz na temat „Stosunek pracodawców do Narodowych Sił Rezerwowych”
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
79315000-5 usługi badań społecznych
Termin składania ofert: 19.05.2011 r., godz. 11:00
Uwaga: dot. załączników 1-8 do SIWZ w wersji WORD - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Adam Łęczycki
Czas wytworzenia: 2011-05-11, godz. 12:45
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-05-11 godz. 13:35
Ostatnia zmiana: 2011-05-30 godz. 11:40 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
/

Postępowanie nr 50/ZP/11
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegającą na przeprowadzeniu dwóch kursów specjalistycznych z języka angielskiego realizowanych w trzech edycjach
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego
Termin składania ofert: 12.05.2011 r., godz. 11:00

Uwaga: dot. załączników 1-6 do SIWZ w wersji WORD - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2011-04-28 godz. 14:20
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2011-04-28 godz. 14:45
Ostatnia zmiana: 2011-06-06 godz. 10:15 /dodano: ogłoszenie o udzielaniu zamówienia/

Postępowanie nr 49/ZP/11
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące swoim zakresem wykonanie remontu instalacji ciepłej wody wraz z cyrkulacją, części poziomu dolnego oraz remontu instalacji zimnej i ciepłej wody, cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej pionu dolnego Nr 01 i 10 wraz z remontem łazienek w tych pionach, w budynku biurowym Nr 4 w kompleksie wojskowym przy Al. Niepodległości 218 w Warszawie
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45000000-7 - Roboty budowlane,
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne,
45320000-6 - Roboty izolacyjne,
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
45410000-4 - Tynkowanie,
45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie,
45431000-7 - Kładzenie płytek,
45442100-8 - Roboty malarskie
Termin składania ofert: 30.05.2011 r., godz. 11:00
Uwaga: dot. Załączników nr 1-6 do SIWZ w wersji WORD oraz Załącznika nr 10 w formacie .ath - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca

Wytwarzający/Odpowiadający: Łukasz Ciemiński
Czas wytworzenia: 2011-05-13, godz. 13:35
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-05-13 godz. 14:34
Ostatnia zmianna: 2011-06-09 godz. 10:55 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 48/ZP/11
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń rentgenowskich do prześwietlania bagażu, bramkowych i ręcznych wykrywaczy metalu oraz lusterek inspekcyjnych do sprawdzania podwozi pojazdów – 3 części
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
35124000-9 wykrywacze metalu;
38500000-0 aparatura kontrolna i badawcza;
38581000-1 urządzenia do prześwietlania bagażu. 
Termin składania ofert: 11.05.2011 r., godz. 11:00


Uwaga: dot. załączników 1-6 do SIWZ w wersji WORD - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca. UWAGA !!!
Termin składania ofert  został przesunięty na dzień 16  maja 2011 roku o godzinie 11:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 maja 2011 roku o godzinie 12:00

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2011-04-28 godz. 11:20
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-04-28 godz. 12:35
Ostatnia zmianna: 2011-06-03 godz. 08:16 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 47/ZP/11
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie aktualizacji oprogramowania na posiadanej platformie sprzętowej wraz ze zmianą sposobu licencjonowania abonentów i objęciem systemu usługą serwisową
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
72422000-4 - Usługi w zakresie rozwijania internetowych lub intranetowych aplikacji
72591000-4 - Rozszerzanie umów serwisowych
Termin składania ofert: 11.08.2011 r., godz. 11:00
„Uwaga: dot. SIWZ z zał. (wersja WORD) - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załącznika ponosić będzie wyłącznie wykonawca.”
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2011-07-01
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-07-01, godz. 14:09
Ostatnia zmianna: 2011-08-30 godz. 11:35 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 46/ZP/11
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjno - informacyjnych XXXVI części
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
39294100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne
Termin składania ofert: 19 lipca 2011 r. godzina 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Adam Łęczycki
Czas wytworzenia: 2011-06-10, godz. 12:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-06-10, godz. 12:50

Ostatnia zmianna: 2011-10-18 godz. 14:17 /dodano: zmiana ogłoszenia o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 45/ZP/11
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i kserokopiarek - III części
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
30125000-1 - Części i akcesoria do aparatów fotokopiujących,
30125120-8 - Toner do fotokopiarek,
30125100-2 - Wkłady barwiące,
30124300-7 - Bębny do maszyn biurowych.
Termin składania ofert: 21 czerwca 2011 r., godz. 11:00
Uwaga: dot. załączników 1-5 do SIWZ w wersji WORD - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Łukasz Ciemiński    
Czas wytworzenia: 2011-05-16, godz. 11:55
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-05-16 godz. 13:43
Ostatnia zmiana: 2011-08-09 godz. 12:00 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 44/ZP/11(Bruksela)
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę dotyczące usługi transportu wyposażenia kwater służbowych
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
60000000-8– usługi transportowe;
63122000-0 – usługi magazynowania;
Termin składania ofert: 10.05.2011 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski  
Czas wytworzenia: 2011-06-01
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-06-02 godz. 10:05
Ostatnia zmiana: 2011-06-09 godz. 13:03 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 43/ZP/11
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej polegającej na budowie systemów zasilania awaryjnego z wykorzystaniem generatorów prądotwórczych.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45262212-0 Kopanie rowów
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Termin składania ofert: 24 maja 2011 r., godz. 11:00
„Termin składania ofert  został przesunięty na dzień 26  maja 2011 roku o godzinie 11:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 maja 2011 roku o godzinie 12:00”

„Uwaga: dot. załączników 1-6 do SIWZ w wersji WORD - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca”.


Wytwarzający/Odpowiadający: Łukasz Ciemiński    
Czas wytworzenia: 2011-05-06 godz. 14:07
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-05-06 godz. 15:55
Ostatnia zmiana: 2011-06-24 godz. 11:57 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 42/ZP/11
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na demontażu istniejących pięciu dźwigów osobowych w szybach windowych w budynkach nr 4 i 8, dostawie i montażu w ich miejsce nowych dźwigów osobowych po przeprowadzonych niezbędnych robotach budowlanych w kompleksie przy al. Niepodległości 218 w Warszawie.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45313100-5 Instalowanie wind
42416100-6 Windy
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych
45442100-8 Roboty malarskie
45410000-4 Tynkowanie
Termin składania ofert: 14 września 2011 r., godz. 11:00

Informacja dot. przedmiaru robót w formacie .ath - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załącznika ponosić będzie wyłącznie wykonawca
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich 
Czas wytworzenia: 2011-08-29 godz. 9:00
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2011-08-29 godz. 13:55
Ostatnia zmiana: 2011-09-27 godz. 14:00 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 41/ZP/11 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów z branży budowlanej przeznaczonych do realizacji prac konserwacyjnych – 5 części
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
Artykuły budowlane
44191200-7  Drewno laminatowe,
44820000-4  Lakiery;
44830000-7 Mastyksy, wypełniacze, kity i rozpuszczalniki;
44800000-8 Farby, lakiery i mastyksy;
44112200-0 Wykładziny podłogowe;
44212510-7 Kątowniki.
Artykuły ślusarskie i metalowe
44316400-2 Drobne artykuły metalowe;
44521210-3 Kłódki;
44522200-7 Klucze;
44531510-9 Śruby i wkręty.
44192200-4 Gwoździe;
44521110-2  Zamki do drzwi;
44520000-1 Zamki, klucze i zawiasy.
Artykuły hydrauliczne
44411300-7 Umywalki;
44411700-1 Deski sedesowe, pokrywy, muszle, miski klozetowe i rezerwuary;
44411000-4 Wyroby sanitarne;
44163140-3 Przewody rurowe parowe i wodne;
44163230-1 Złącza do przewodów rurowych.
Artykuły elektryczne
31532920-9  Żarówki i świetlówki;
44141100-1 Kanały elektryczne;
44141000-0 Rurki kablowe;
31600000-2 Sprzęt i aparatura elektryczna;
31680000-6 Elektryczne artykuły i akcesoria;
31524200-7 Oprawy oświetleniowe ścienne.
Narzędzia ręczne do wykonywania prac remontowo-budowlanych
44512000-2 Różne narzędzia ręczne;
44512400-5 Młotki.
Termin składania ofert: 10.05.2011 r., godz. 11:00
Uwaga: dot. załączników 6-10 do SIWZ (Formularzy cenowych)  w wersji WORD/EXEL- ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2011-04-22 godz. 12:20
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-22 godz. 13:45
Ostatnia zmiana: 2011-06-01 godz. 14:30 /dodano: iogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 40/ZP/11 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatu szkoleniowego dla psychologów wojskowych nt. terapia krótkoterminowa
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe
80330000-6 usługi edukacji w zakresie bezpieczeństwa
Termin składania ofert: 13.04.2011 r., godz. 11:00
Uwaga: dot. załączników 1-7 do SIWZ w wersji WORD - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Łukasz Ciemiński
Czas wytworzenia: 2011-04-06 godz. 14:20
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-06 godz. 14:50
Ostatnia zmiana: 2011-04-29 godz. 14:20 /dodano:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 39/ZP/11 
przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu biurowego
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
30191000-4 Sprzęt biurowy;
30191400-8 Niszczarki

Termin składania ofert: 05.05.2011 r., godz. 11:00
Uwaga: dot. załączników 1 – 5 do SIWZ w wersji WORD oraz załącznika nr 6 do SIWZ w wersji EXEL - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2011-04-21
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-21 godz. 15:01
Ostatnia zmiana: 2011-05-27 godz. 11:15 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 38/ZP/11
Przedmiot zamówienia: usługa hotelarsko – restauracyjna polegająca na zabezpieczeniu organizacji ćwiczenia NATO ALLIED REACH 2011
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
55100000-1 Usługi hotelarskie
55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2011-04-22, godz. 11:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-22 godz. 11:53
Postępowanie nr 37/ZP/11
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń z zakresu Prince 2® Foundation, Prince 2® Practitioner, ITIL® Foundation v3, Specjalista Centrum Wsparcia, Koordynator Centrum Wsparcia, Menedżer Centrum Wsparcia
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
80531200-7 Usługi szkolenia technicznego
Termin składania ofert: 20.05.2011 r., godz. 11:00
Uwaga: dot. załączników 1-6 do SIWZ w wersji WORD - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2011-05-12 gdz. 7:55
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-05-12 godz. 08:03
Ostatnia zmiana: 2011-06-29 godz. 10:33 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 36/ZP/11
przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego - VI części
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
30120000-6 - Urządzenia fotokopiujące i do druku offsetowego
30214000-2 - Stacje robocze
30213100-6 - Komputery przenośne
30231310-3 - Wyświetlacze płaskie
32420000-3 - Urządzenia sieciowe
30232110-8 - Drukarki laserowe
30216110-0 - Skanery komputerowe
30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy
48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48620000-0 - Systemy operacyjne
48760000-3 - Pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej.
Termin składania ofert: 2011-06-14 godz. 11:00
Uwaga: dot. załączników 1-5 do SIWZ w wersji WORD - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Łukasz Ciemiński    
Czas wytworzenia: 2011-05-04 godz. 10:00
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-05-04 godz. 13:40
Ostatnia zmiana: 2011-07-27 godz. 10:12 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 35/ZP/11 
przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
19000000-6 Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma;
22800000-8 Rejestry, księgi rachunkowe, skoroszyty, formularze i inne wyroby piśmiennicze z papieru lub tektury;
24900000-3 Produkty chemiczne wysokowartościowe i różne;
30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe;
37800000-6  Wyroby rękodzielnicze i artystyczne;
39240000-6 Wyroby nożownicze;
44400000-4 Różne produkty gotowe i elementy z nimi związane

Termin składania ofert: 29.04.2011 r., godz. 11:00
Uwaga: dot. Załącznika nr 6 do SIWZ w wersji EXCEL - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załącznika ponosić będzie wyłącznie wykonawca.
 
Uwaga: Termin składania ofert został przesunięty na dzień 9 maja 2011 r. o godz. 11.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 maja 2011 r. o godz. 12.00

Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2011-04-12
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-12 godz. 14:19
Ostatnia zmiana: 2011-07-08 godz. 08:10 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 34/ZP/11 
przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie – III części:
Część I – Znaczek PKW Afganistan
Część II – Latarka
Część III – Latawiec
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
39294100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne

Termin składania ofert: 12.05.2011 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2011-04-06
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-06 godz. 09:34
Ostatnia zmiana: 2011-06-28 godz. 09:33 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 33/ZP/11 
przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa szaf stalowych na akta oraz szaf kartotekowych metalowych – 3 części
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
44421300-0 – Sejfy
39132100-7 – Szafy na akta

Termin składania ofert: 22.04.2011 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Adam Łęczycki
Czas wytworzenia: 2011-04-14, godz. 14:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-14 godz. 14:11
Ostatnia zmiana: 2011-05-18 godz. 13:28 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 32/ZP/11 
przedmiot zamówienia: Produkcja i emisja 15 sekundowego spotu radiowego oraz zakup reklamy prasowej promujących służbę w Narodowych Siłach Rezerwowych.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
92210000-6 – usługi radiowe;
92211000-3 – usługi produkcji radiowej;
79341000-9 – usługi reklamowe;

Termin składania ofert: 15.04.2011 r., godz. 11:00

Uwaga: Termin składania ofert został przesunięty na dzień 22 kwietnia 2011 r. o godz. 11.00. Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 22 kwietnia 2011 r. o godz.13.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2011-04-07
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-07 godz. 14:35
Ostatnia zmiana: 2011-05-18 godz. 13:25 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 31/ZP/11
Przedmiot zamówienia: usługa całodziennego żywienia żołnierzy zawodowych podczas ćwiczenia dowódczo – sztabowego
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
55300000-3 usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2011-03-28, godz. 14:10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-03-28 godz. 14:30
Postępowanie nr 30/ZP/11 
rzedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla psychologów wojskowych w 2011 roku – II części
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe
80330000-6 usługi edukacji w zakresie bezpieczeństwa

Termin składania ofert: 01.04.2011 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Łukasz Ciemiński    
Czas wytworzenia: 2011-03-24, godz. 13:40
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-03-24 godz. 14:11
Ostatnia zmiana: 2011-04-11 godz. 09:22 /dodano: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 29/ZP/11 
przedmiot zamówienia: Dostawa klimatyzatorów przenośnych jednoczęściowych
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
39717200-3 Urządzenia klimatyzacyjne

Termin składania ofert: 19.04.2011 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2011-04-08, godz. 8:15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-08 godz. 10:48 
Ostatnia zmiana: 2011-05-17 godz. 09:40 /dodano: informację o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty/

Postępowanie nr 28/ZP/11 
Przedmiot zamówienia: dostawa drobnego sprzętu i podzespołów komputerowych
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami.

Termin składania ofert: 04.04.2011 r., godz. 11:00
Uwaga: dot. załączników 1-5 do SIWZ w wersji WORD - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Łukasz Ciemiński    
Czas wytworzenia: 2011-03-23, godz. 12:32
Udostępniający: Magdalena Peczka
Czas udostępnienia: 2011-03-23 godz. 12:45
Ostatnia zmiana: 2011-04-20 godz. 13:56 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 27/ZP/11 
Przedmiot zamówienia: wykonanie remontu sali szkolenia wojskowego żołnierzy zawodowych nr 220 w budynku nr 1A przy ul. Rakowieckiej 4A w Warszawie wraz z dostawą, montażem i integracją systemu audiowizualnego i nagłośnienia
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45212340-1 roboty budowlane w zakresie sal wykładowych
45400000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych                       
45223100-7 montaż konstrukcji metalowych
45331000-6 instalowanie urządzeń grzewczych wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45314000-1 instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45314300-4 instalowanie infrastruktury okablowania 

Termin składania ofert: 12.04.2011 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski 
Czas wytworzenia: 2011-03-24
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-03-24 godz. 14:25
Ostatnia zmiana: 2011-05-12 godz. 11:58 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 26/ZP/11 
przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu elektrycznego – II części
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
39711000-9 - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do użytku ze środkami spożywczymi.

Termin składania ofert: 07.04.2011 r., godz. 11:00

Wytwarzający/Odpowiadający: Łukasz Ciemiński    
Czas wytworzenia: 2011-03-30, godz. 14:35
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-03-30 godz. 15:08Ostatnia zmiana: 2011-04-19 godz. 14:20 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/
Postępowanie nr 25/ZP/11
Przedmiot zamówienia: usługa polegająca wykonywaniu usług sprzątania pomieszczeń biurowych oraz terenu zewnętrznego w kompleksie przy ul. Klonowej 1 i 2 w Warszawie
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
90910000-9 - usługi sprzątania
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2011-03-17, godz. 14:25
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-03-18 godz. 09:15
Postępowanie nr 24/ZP/11
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych, gabinetowych oraz krzeseł i foteli – 3 części
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
39100000-3 Meble;
39112000-0 Krzesła;
39113100- 8 Fotele.
Termin składania ofert: 24.03.2011 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2011-03-11 godz. 11:00
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-03-11 godz. 14:15
Ostatnia zmiana: 2011-04-19 godz. 14:25/dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (cz. II)/

Postępowanie nr 23/ZP/11
Przedmiot zamówienia: roboty budowlane polegające na remoncie obejmującym swoim zakresem wymianę drzwi ppoż. oraz oddzieleń ppoż. na klatce schodowej w budynku nr 5 przy al. Niepodległości 218 w Warszawie
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45000000-7 – Roboty budowlane;
45410000-4 – Tynkowanie;
45200000-7 – Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie;
45440000-3 – Roboty malarskie i szklarskie
Termin składania ofert: 13.04.2011 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk / Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2011-03-28, godz. 12:55
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-03-28 godz. 13:58
Ostatnia zmiana: 2011-05-13 godz. 14:43 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
/

Postępowanie nr 22/ZP/11
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych przeznaczonych do działań promocyjnych w ramach przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej – IX części
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
39294100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne
Termin składania ofert: 27.04.2011 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2011-03-17, godz. 10:20
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-03-17 godz. 11:04
Ostatnia zmiana: 2011-06-28 godz. 09:33 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 21/ZP/11
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa informatycznego
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
80531200-7 Usługi szkolenia technicznego
Termin składania ofert: 04.05.2011 r., godz. 11:00
„Uwaga: dot. SIWZ z zał. w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załącznika ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.”
 
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2011-03-25, godz. 09:20
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-03-25 godz. 09:40
Ostatnia zmiana: 2011-06-15 godz. 14:32 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 20/ZP/11
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla psychologów wojskowych w 2011 roku – V części
Część I
Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla dwóch grup psychologów jednostek wojskowych, zakwalifikowanych do udziału w kolejnych zmianach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie nt. Interwencja kryzysowa po śmierci lub zranieniu żołnierza w warunkach wojennych
Część II
Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla psychologów jednostek wojskowych, wspierających pododdziały i pojedynczych żołnierzy uczestniczących w silnie stresujących zdarzeniach nt. Zarządzanie stresem w wojsku – techniki redukcji napięcia
Część III
Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla dwóch grup psychologów jednostek wojskowych i wojskowych pracowni psychologicznych, podejmujących konsultacje i wsparcie żołnierzy, weteranów, pracowników wojska i ich rodzin, zgłaszających się z problemami związanymi ze służbą lub pracą w wojsku nt. Terapia krótkoterminowa
Część IV
Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla psychologów jednostek wojskowych, którzy wspierają dowódców w budowaniu zgranych pododdziałów nt. Trener wewnętrzny – psycholog wspierający dowódcę w budowaniu zespołu
Część V
Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla psychologów jednostek wojskowych i wojskowych pracowni psychologicznych, podejmujących rolę mediatora w sporach rodzinnych w środowisku wojskowym, nt. Mediacje rodzinne
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe
80330000-6 usługi edukacji w zakresie bezpieczeństwa
Termin składania ofert: 03.03.2011 r., godz. 11:00
Uwaga: dot. Załączników nr 1-7 do SIWZ w wersji WORD – ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2011-02-23 godz. 11:56
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-02-23 godz. 13:45
Ostatnia zmiana: 2011-03-25 godz. 13:35 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 19/ZP/11
Przedmiotem zamówienia są usługi hotelarskie i restauracyjne wraz z wynajmem sal z wyposażeniem w związku z realizacją warsztatów
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
55100000-1 usługi hotelarskie
55301000-3 usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
55270000-3 usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe
Termin składania ofert: 04.03.2011 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2011-02-24 godz. 11:50
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-02-24 godz. 14:35
Ostatnia zmiana: 2011-03-17 godz. 14:18 /dodano: ogłoszenie ozmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 18/ZP/11
Ogłasza przetarg na roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu elewacji (budynki Nr 1; 2; 3; 3A; 4; 5) oraz pokrycia  dachowego (budynek Nr 3A) w kompleksie nr 4267 przy ul. Klonowej 2 w Warszawie
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45453100-8 – Roboty renowacyjne;
45260000-7 – Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych;
45410000-4 – Tynkowanie;
45443000-4 – Roboty elewacyjne;
45442110-1 – Malowanie budynków
Termin składania ofert: 17.03.2011 r., godz. 11:00

Uwaga dot. Załączników  do SIWZ (w wersji word ) ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2011-03-02, godz. 13:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-03-02 godz. 14:35
Ostatnia zmiana: 2011-04-14 godz. 13:14 /dodano: ogłoszenia o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 17/ZP/11
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług sprzątania pomieszczeń biurowych oraz terenu zewnętrznego w kompleksie przy ul. Klonowej 1 i 2 w Warszawie
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
90910000-9 - usługi sprzątania
Termin składania ofert: 31.03.2011 r., godz. 11:00
Uwaga: dot. Załączników nr 3-10 do SIWZ w wersji WORD – ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.
  
Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2011-02-23 godz. 11:59
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-02-23 godz. 14:10
Ostatnia zmiana: 2011-06-08 godz. 12:20 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 16/ZP/11
Przedmiotem zamówienia jest Usługa hotelowa i restauracyjna w związku ze spotkaniami przewidzianymi w ramach przewodnictwa Rzeczpospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej – VII części
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
55100000-1 – Usługi hotelarskie;
55120000-7 – Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji;
55300000-3 – Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
Termin składania ofert: 01.03.2011 r., godz. 11:00
Uwaga: dot. SIWZ z zał. wersja edytowalna – ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. dokumentu ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2011-02-14
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-02-14 godz. 13:37
Ostatnia zmiana: 2011-03-18 godz. 14:35 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 15/ZP/11
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na remoncie tarasu budynku nr 2 przy ul. Rakowieckiej 4a w Warszawie
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45000000-7 - Roboty budowlane,
45410000-4 - Tynkowanie,
45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian,
45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie,
45261320-3 - Kładzenie rynien.
Termin składania ofert: 17 marca 2011 r., godz. 11:00
Uwaga: dot. przedmiaru robót w formacie .ath – ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załącznika ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Łukasz Ciemiński
Czas wytworzenia: 2011-03-02, godz. 15:28
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-03-03 godz. 08:15
Ostatnia zmaina: 2011-03-30 godz. 10:03 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 14/ZP/11
Przedmiotem zamówienia jest usługa, polegająca na codziennym dostępie do prowadzonego w sposób ciągły Codziennego Serwisu Informacyjnego wraz z archiwum w języku polskim.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
72.31.90.00-4 - Usługi dostarczania danych
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2011-02-14 godz. 12:20
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-02-24 godz. 14:55

Postępowanie nr 13/ZP/11
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegającą na przeprowadzeniu dwóch kursów specjalistycznych z języka angielskiego realizowanych w trzech edycjach.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego
Termin składania ofert: 24.02.2011 r., godz 11:00
Uwaga dot. Załączników 1;2;3;4; 5;6 do SIWZ (w wersji word ) ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2011-02-11 godz. 11:00
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-02-11 godz. 14:32
Ostatnia zmiana: 2011-03-23 godz. 14:52 /dodano
informacje o unieważnieniu postępowania/

Postępowanie nr 12/ZP/11
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej (drzwi balkonowe) w budynkach nr 2 i 4, w kompleksie wojskowym zlokalizowanym przy ul. Rakowieckiej 4a w Warszawie
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45000000-7 - roboty budowlane;
45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
Termin składania ofert: 23.03.2011 r., godz. 11:00
Uwaga: Termin składania ofert został przesunięty na dzień 31 marca 2011 r. o godz. 11.00.
Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 31 marca 2011 r. o godz.13.00

Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej (WORD, plik ATH) – ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. dokumentów ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Uwaga: dot. Załączników do SIWZ w wersji WORD – ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2011-03-03 godz. 14:35
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-03-03 godz. 15:05
Ostatnia zmiana: 2011-04-26 godz. 11:22 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 88/ZP/10
Przedmiotem  zamówienia jest usługa transportu i przechowywania wyposażenia służbowego będącego na wyposażeniu żołnierzy znajdujących się na zaopatrzeniu PZŁ przy JFC HQ Brunssum
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
60000000-8– usługi transportowe;
63122000-0 – usługi magazynowania;
Termin składania ofert: 02.02.2011 r., godz. 11:00
   
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2011-02-11
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-02-11 godz. 14:07
Ostatnia zmiana: 2011-02-22 godz. 15:07 /dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 86/ZP/10
Przedmiotem  zamówienia jest świadczenie wsparcia technicznego oprogramowania ARIS oraz świadczenie usługi konsultacji
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
72250000-2 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
Termin składania ofert: 16.02.2011 r., godz 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk 
Czas wytworzenia: 2011-02-04, godz. 14:55
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-02-04 godz. 15:00
Ostatnia zmiana: 2011-03-08 godz. 13:46 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 11/ZP/11
Przedmiotem  zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych – XI części
Termin składania ofert:
11.02.2011 r., godz 11:00
„Uwaga: dot. Załączników 1-7 do SIWZ w wersji WORD – ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.”

Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk  
Czas wytworzenia: 2011-02-02, godz. 09:05
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-02-02 godz. 09:12
Ostatnia zmiana: 2011-03-22 godz. 13:34 /dodano: igłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 10/ZP/11
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na zaprojektowaniu, wykonaniu, kompleksowym wyposażeniu, dostawie, montażu oraz demontażu zabudowy stoiska targowego o powierzchni 140 m² podczas IDET 2011 „Międzynarodowych targów obronności i technik ochrony” w Brnie
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
79950000-8 Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów, kongresów
Termin składania ofert: 21.02.2011 r., godz 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Łukasz Ciemiński    
Czas wytworzenia: 2011-02-11 godz. 14:58
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-02-11 godz. 15:20
Ostatnia zmiana: 2011-03-10 godz. 15:27 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 9/ZP/11 Heidelberg
postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę.
Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu i magazynowania mienia
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
60000000-8– usługi transportowe;
63122000-0 – usługi magazynowania
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2011-03-25
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostępnienia: 2011-03-25 godz. 13:53Ostatnia zmiana: 2011-03-28 godz. 14:33 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 8/ZP/11
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla psychologów wojskowych, żołnierzy i pracowników wojska w 2011 i w 2012 roku – VII części
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe
80330000-6 usługi edukacji w zakresie bezpieczeństwa

Termin składania ofert:
17.02.2011 r., godz 11:00
Czas wytworzenia: 2011-02-10, godz. 13:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-02-10 godz. 13:45
Ostatnia zmiana: 2011-03-04 godz. 15:20 /dodano:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 7/ZP/11
Przedmiotem  zamówienia są usługi hotelarskie i restauracyjne wraz z wynajmem sal z wyposażeniem w związku z realizacją warsztatów – II części.
Kod CPV:
55100000-1 usługi hotelarskie
55301000-3 usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
55270000-3 usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegoweTermin składania ofert: 10.02.2011 r., godz 11:00
„Uwaga: dot. Załączników 1-5 do SIWZ w wersji WORD – ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.”

Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak   
Czas wytworzenia: 2011-02-01, godz. 12:50
Udostępniający: Magdalena Peczka
Czas udostępnienia: 2011-02-01 godz. 13:30
Ostatnia zmiana: 2011-02-25 godz. 11:25 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. I/

Postępowanie nr 6/ZP/11
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych – VI części
Kod CPV:
39294100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne
Termin składania ofert: 08.02.2011 r., godz. 11:00
„Uwaga: dot. Załączników 1-6 do SIWZ w wersji WORD – ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.”

Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk      
Czas wytworzenia: 2011-01-27
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-01-27 godz. 14:49
Ostatnia zmiana: 2011-03-02 godz. 10:51 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 5/ZP/11
Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń parteru i korytarza I piętra w budynku nr 8 w kompleksie 3575 przy Al. Niepodległości 218 w Warszawie.
Kod CPV:
45000000-7– roboty budowlane;
45431100-8 – kładzenie terakoty;
45432100-5 – kładzenie i wykładanie podłóg;
45442100-8 – roboty malarskie;
45421131-1 – instalowanie drzwi;
45311200-2 – roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Termin składania ofert: 17.02.2011 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2011-02-01
Udostępniający: Magdalena Peczka
Czas udostępnienia: 2011-02-01 godz. 13:45
Ostatnia zmiana: 2011-03-18 godz. 10:56 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 4/ZP/11
Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowania i magazynowania mebli kadry SHAPE
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
60100000-9– usługi w zakresie transportu drogowego
Termin składania ofert: 17.02.2011 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2011-02-23
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-02-23 godz. 12:45
Ostatnia zmiana: 2011-03-03 godz. 10:28 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 3/ZP/11
Przedmiotem zamówienia jest usługa druku materiałów edukacyjno-informacyjnych przeznaczonych dla żołnierzy uczestniczących w misjach poza granicami kraju
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

79800000-2 usługi drukowania i powiązane
79823000-9 usługi drukowania i dostawy
Termin składania ofert: 01.02.2011 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski  
Czas wytworzenia: 2011-01-21
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-01-21 godz. 11:47
Ostatnia zmiana: 2011-02-24 godz. 14:45 /dodano:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 02/ZP/11

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych – XI części
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

CPV - 39294100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne

Termin składania ofert: 26.01.2011 r., godz. 11:00

 

„Uwaga: dot. Załączników 1-7 do SIWZ w wersji edytowalnej – ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.”

Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk    

Czas wytworzenia: 2011-01-12

Udostępniający: Beata Kozerawska

Czas udostępnienia: 2011-01-12 godz. 11:55
Ostatnia zmiana: 2011-01-28 godz. 13:50 /dodano zawiadomienie o unieważnieniu postępowania/


Postępowanie nr 01/ZP/11
Przedmiotem zamówiania jest wykonanie i dostawa medali i galanterii odznaczeniowej – III części
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
18512200-3 Medale
39561110-6 Wstążka
22990000-6 Papier gazetowy, papier czerpany i innego rodzaju papier lub tektura w rodzaju używanych do celów graficznych
44619100-3 Pudełka
Termin składania ofert: 24 stycznia 2011 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk    
Czas wytworzenia: 2011-01-13
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-01-13 godz. 14:40
Ostatnia zmiana: 2011-02-16 godz. 11:04 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /