RZI Kraków - 01.2011 r. - 06.2011 r.
RZI Kraków ul. Mogilska 85
01.2011 r. - 06.2011 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn. „Zabezpieczenie budynku magazynowego nr 20 w kompleksie wojskowym w Tarnowskich Górach”
Nr referencyjny: 124/2011/ZP
Termin składania ofert: 08.07.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2011-06-30
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-06-30 godz. 14:30Ostatnia zmiana: 2011-07-29 godz. 11:23 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na dostawę i montaż urządzeń dla realizowanej przebudowy budynku nr 52 warsztatu W-8 w kompleksie wojskowym w Krakowie
Nr referencyjny: 123/2011/ZP
Termin składania ofert: 08.07.2011 r., godz.: 10:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2011-06-28
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-06-28 godz. 12:15Ostatnia zmiana: 2011-08-09 godz. 11:50 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na remont elewacji budynku nr 33 na terenie JW. 4101 Lubliniec
Nr referencyjny: 121/2011/ZP
Termin składania ofert: 07.07.2011 r., godz.: 8:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-06-22
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-06-24 godz. 11:18Ostatnia zmiana: 2011-08-17 godz. 15:05 /dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na remont elewacji budynku nr 6 na terenie JW. 4101 Lubliniec
Nr referencyjny: 119/2011/ZP
Termin składania ofert: 07.07.2011 r., godz.: 9:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-06-22
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-06-24 godz. 11:18Ostatnia zmiana: 2011-08-09 godz. 11:50 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na częściową wymianę stolarki okiennej w budynku nr 5, Rząska ul. Krakowska 2
Nr referencyjny: 122/2011/ZP
Termin składania ofert: 07.07.2011 r., godz.: 10:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-06-22
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-06-22 godz. 12:52Ostatnia zmiana: 2011-08-08 godz. 13:01 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na wymianę ogrodzenia zewnętrznego (części) kompleksu wojskowego Toszek
Nr referencyjny: 120/2011/ZP
Termin składania ofert: 07.07.2011 r., godz.: 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-06-22
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-06-22 godz. 12:52
Ostnia zmiana: 2011-08-19 godz. 14:15 /dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na usługi związane z konserwacją i przeglądem urządzeń technologii basenu realizowane w ramach 2 zadań
Nr referencyjny: 118/2011/ZP
Termin składania ofert: 01.07.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2011-06-22
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-06-22 godz. 12:52Ostatnia zmiana: 2011-08-02 godz. 13:24 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza [przetarg na dostawę pomp szlamowych z wężami
Nr referencyjny: 116/2011/ZP
Termin składania ofert: 01.07.2011 r., godz.: 11:30
Zmiana terminu składania ofert: 08.07.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-06-21
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-06-21 godz. 14:05
Ostatnia zmiana: 2011-08-04 godz. 14:44 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza [przetarg na prace remontowe nawierzchni chodników i drogi wraz z remontem instalacji oświetlenia zewnętrznego i instalacji odprowadzenia wód deszczowych w Jednostce Wojskowej 1328 przy ul. Bardowskiego 3 w Bielsku Białej
Nr referencyjny: 117/2011/ZP
Termin składania ofert: 06.07.2011 r., godz.: 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2011-06-21
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-06-21 godz. 12:56
Ostatnia zmiana: 2011-08-09 godz. 11:50 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza [przetarg na wykonanie prac remontowych budynku nr 1 Wojskowej Komendy Uzupełnień w Częstochowie
Nr referencyjny: 115/2011/ZP
Termin składania ofert: 06.07.2011 r., godz.: 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-06-21
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-06-21 godz. 12:56
Ostatnia zmiana: 2011-09-06 godz. 14:40 /dodano zmiana ogłoszenia o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza [przetarg na wykonanie przebudowy pomieszczeń w budynku nr 43 w Kłaju
Nr referencyjny: 114/2011/ZP
Termin składania ofert: 05.07.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-06-20
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-06-21 godz. 07:50

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na remont elewacji budynku nr 4 na terenie JW. 4101 Lubliniec
Nr referencyjny: 112/2011/ZP
Termin składania ofert: 04.07.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2011-06-17
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2011-06-17 godz. 15:25
Ostatnia zmiana: 2011-07-28 godz. 09:03 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na remont elewacji budynków nr 23 i 24 na terenie JW. 4101 Lubliniec
Nr referencyjny: 113/2011/ZP
Termin składania ofert: 04.07.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2011-06-17
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2011-06-17 godz. 15:15
Ostatnia zmiana: 2011-07-28 godz. 09:03 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i realizacja robót: Przystosowanie kontenerowego Ośrodka Szkolenia na potrzeby prowadzenia ćwiczeń i szkoleń poziomu taktycznego Wojsk Lądowych na terenie Centrum Szkolenia na potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach w trybie „zaprojektuj i wykonaj”
Nr referencyjny: 111/2011/ZP
Termin składania ofert: 04.07.2011 r. godz. 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2011-06-16
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2011-06-17 godz. 08:05
Ostatnia zmiana: 2011-07-20 godz. 10:35 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na dostawę sprzętu kwaterunkowego koszarowego
Nr referencyjny: 110/2011/ZP
Termin składania ofert: 01.07.2011 r., godz.: 10:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-06-16
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2011-06-16 godz. 13:35Ostatnia zmiana: 2011-07-28 godz. 14:59 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na dostawę drewnianych stojaków na broń
Nr referencyjny: 109/2011/ZP
Termin składania ofert: 01.07.2011 r., godz. 09:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-06-16
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2011-06-16 godz. 13:27
Ostatnia zmiana: 2011-07-20 godz. 10:35 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na utrzymanie czystości w budynkach administrowanych przez Wojskową Administrację Koszar Nr 10 w Krakowie
Nr referencyjny: 108/2011/ZP
Termin składania ofert: 27.06.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2011-06-15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-06-15 godz. 14:50
Ostatnia zmiana: 2011-07-12 godz. 12:10 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na wykonanie przebudowy pomieszczeń w budynku nr 71 w Kłaju na potrzeby szatni pracowników cywilnych
Nr referencyjny: 107/2011/ZP
Termin składania ofert: 30.06.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2011-06-15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-06-15 godz. 10:26
Ostatnia zmiana: 2011-07-28 godz. 09:03 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na remont pokrycia dachu budynku nr 8 w kompleksie wojskowym w Gliwicach, ul. Andersa 47
Nr referencyjny: 106/2011/ZP
Termin składania ofert: 30.06.2011 r., godz.: 11:30
Zmiana:
30.06.2011 r., godz.: 12:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-06-14
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-06-14 godz. 14:30
Ostatnia zmiana: 2011-08-01 godz. 13:50 /dodano zmiana ogłoszenia o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na wymianę stolarki okiennej w budynku nr 1 na terenie Jednostki Wojskowej 4101 Lubliniec
Nr referencyjny: 105/2011/ZP
Termin składania ofert: 29.06.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2011-06-14
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-06-14 godz. 11:08
Ostatnia zmiana: 2011-07-20 godz. 09:25 /dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na remont budynku nr 10 na terenie Jednostki Wojskowej 4101 Lubliniec
Nr referencyjny: 104/2011/ZP
Termin składania ofert: 30.06.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2011-06-14
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-06-14 godz. 11:08
Ostatnia zmiana: 2011-07-27 godz. 10:05 /dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na remont hali sportowej – budynek nr 16 na terenie Jednostki Wojskowej 4101 Lubliniec
Nr referencyjny: 103/2011/ZP
Termin składania ofert: 29.06.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2011-06-14
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-06-14 godz. 11:08 

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na wykonanie robót naprawczych ośrodka szkoleniowego OSF Kielce, ul. Wojska Polskiego 300
Nr referencyjny: 102/2011/ZP
Termin składania ofert: 27.06.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2011-06-10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-06-10 godz. 12:16
Ostatnia zmiana: 2011-07-20 godz. 12:37 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na wykonanie remontu nawierzchni dróg na terenie CSNPSP, Kielce ul. Wojska Polskiego 300
Nr referencyjny: 101/2011/ZP
Termin składania ofert: 27.06.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2011-06-10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-06-10 godz. 12:16
Ostatnia zmiana: 2011-07-20 godz. 10:35 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na wykonanie remontu nawierzchni dróg na terenie kompleksu wojskowego Radoszki /k. Sandomierza realizowane w ramach 2 zadań
Nr referencyjny: 100/2011/ZP
Termin składania ofert:22.06.2011 r. godz. 10:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 07.06.2011 r.
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2011-06-08 godz. 07:55 Ostatnia zmiana: 2011-07-22 godz. 10:06 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na remont bram garażowych i pomieszczeń w budynku nr 21 na terenie Jednostki Wojskowej 4101 Lubliniec
Nr referencyjny: 99/2011/ZP
Termin składania ofert: 22.06.2011 r. godz. 9:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2011-06-07
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-06-07 godz. 14:20

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na remont bram garażowych i pomieszczeń w budynku nr 17 na terenie Jednostki Wojskowej 4101 Lubliniec
Nr referencyjny: 98/2011/ZP
Termin składania ofert: 21.06.2011 r., godz.: 10:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-06-07
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-06-07 godz. 09:50
Ostatnia zmiana: 2011-07-21 godz. 11:14 /dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na wykonanie robót budowlanych w bud. Nr 42 w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo - Kondycyjnym Gronik realizowane w ramach dwóch zadań
Nr referencyjny: 97/2011/ZP
Termin składania ofert: 21.06.2011 r., godz.: 12:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-06-07
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-06-07 godz. 09:50Ostatnia zmiana: 2011-07-21 godz. 14:25 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej p.n. Wykonanie ocieplenia budynku WSzW Kraków wraz z przebudową ogrodzenia
Nr referencyjny: 96/2011/ZP
Termin składania ofert: 15.06.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Alicja Szpor
Czas wytworzenia: 2011-06-07
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-06-07 godz. 09:50
Ostatnia zmiana: 2011-07-01 godz. 15:25 /dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na wykonanie nowego pokrycia dachowego, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich oraz instalacji odgromowej budynku nr 1 WKU Będzin
Nr referencyjny: 94/2011/ZP
Termin składania ofert: 22.06.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2011-06-07
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-06-07 godz. 09:50
Ostatnia zmiana: 2011-07-12 godz. 15:10 /dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na naprawę budynku nr 39 w kompleksie wojskowym Kraków - Balice
Nr referencyjny: 95/2011/ZP
Termin składania ofert: 20.06.2011 r., godz.: 13:30
Termin
składania ofert został  przesunięty na 22.06.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-06-03
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-06-06 godz. 09:20
Ostatnia zmiana: 2011-07-20 godz. 10:35 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na wykonanie przebudowy pomieszczeń w budynku nr 47 w Kłaju
Nr referencyjny: 93/2011/ZP
Termin składania ofert: 20.06.2011 r., godz.: 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-06-03
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-06-03 godz. 14:55
Ostatnia zmiana: 2011-07-12 godz. 14:55 /dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na dostawę mebli metalowych i na metalowej podstawie
Nr referencyjny: 92/2011/ZP
Termin składania ofert: 16.06.2011 r., godz.: 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-06-03
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-06-03 godz. 13:40
Ostatnia zmiana: 2011-07-12 godz. 14:42 /dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn. Przebudowa wartowni - budynek nr 3 w kompleksie wojskowym Kraków - Pychowice
Nr referencyjny: 91/2011/ZP
Termin składania ofert: 10.06.2011 r., godz.: 10:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-06-02
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-06-02 godz. 13:56
Ostatnia zmiana: 2011-06-21 godz. 14:03 /dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na częściową wymianę stolarki okiennej w budynku nr 2, Kraków ul. Ułanów 43.
Nr referencyjny: 90/2011/ZP
Termin składania ofert: 15.06.2011 r., godz.: 10:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-05-31
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-05-31 godz. 14:41
Ostatnia zmiana: 2011-07-21 godz. 11:14 /dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na remont pomieszczeń PKT budynek 86, Kraków ul. Ułanów 43
Nr referencyjny: 89/2011/ZP
Termin składania ofert: 15.06.2011 r., godz.: 09:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-05-31
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-05-31 godz. 11:10
Ostatnia zmiana: 2011-07-08 godz. 11:04 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na wymianę ogrodzenia zewnętrznego (części) kompleksu wojskowego Toszek
Nr referencyjny: 88/2011/ZP
Termin składania ofert: 13.06.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2011-05-27
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2011-05-30 godz. 11:15

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na częściową wymianę stolarki okiennej w budynku nr 1, Kraków ul. Ułanów 43
Nr referencyjny: 87/2011/ZP
Termin składania ofert: 13.06.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2011-05-27
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2011-05-30 godz. 11:12
Ostatnia zmiana: 2011-07-20 godz. 09:08 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na odbiór odpadów pochodzących z urządzeń sozotechnicznych na terenie kompleksów wojskowych wraz z dokładnym oczyszczeniem urządzeń, zagospodarowaniem odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska
Nr referencyjny: 86/2011/ZP
Termin składania ofert: 06.06.2011 r., godz.: 10:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-05-27
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2011-05-30 godz. 11:08
Ostatnia zmiana: 2011-07-05 godz. 14:28 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na dostawę oleju opałowego
Nr referencyjny: 79/2011/ZP
Termin składania ofert: 05.07.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2011-05-27
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-05-27 godz. 12:07Ostatnia zmiana: 2011-08-04 godz. 10:33 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na prace konserwacyjno - malarskie w budynku nr 1 (obiekt zabytkowy) Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bielsku - Białej przy ul. Piastowskiej 14
Nr referencyjny: 85/2011/ZP
Termin składania ofert: 10.06.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Alicja Szpor
Czas wytworzenia: 2011-05-26
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-05-27 godz. 10:14
Ostatnia zmiana: 2011-06-30 godz. 09:30 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej p.n. Budowa krytej strzelnicy garnizonowej typu SK – 100 Kraków - Pasternik
Nr referencyjny: 84/2011/ZP
Termin składania ofert: 03.06.2011 r. godz. 08.30
Wytwarzający/Odpowiadający: Alicja Szpor
Czas wytworzenia: 2011-05-26
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-05-27 godz. 10:12
Ostatnia zmiana: 2011-07-14 godz. 12:47 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na utrzymanie czystości w budynkach realizowane w ramach 5 zadań
Nr referencyjny: 83/2011/ZP
Termin składania ofert: 03.06.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Nowak
Czas wytworzenia: 2011-05-25
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-05-26 godz. 15:00
Ostatnia zmiana: 2011-06-28 godz. 14:46 /dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn. Przebudowa ogrodzenia w kompleksie wojskowym przy ul. Rakowickiej w Krakowie
Nr referencyjny: 82/2011/ZP
Termin składania ofert: 03.06.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Alicja Szpor
Czas wytworzenia: 2011-05-25
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-05-25 godz. 13:46

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na dostawę mebli biurowych i mieszkaniowych
Nr referencyjny: 81/2011/ZP
Termin składania ofert: 03.06.2011 r., godz.: 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-05-25
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-05-25 godz. 13:01

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na naprawę i docieplenie elewacji wraz z wymianą obróbek blacharskich i rynien dachowych budynku WKU Nowy Targ
Nr referencyjny: 80/2011/ZP
Termin składania ofert: 08.06.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Alicja Szpor
Czas wytworzenia: 2011-05-24
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-05-25 godz. 08:16
Ostatnia zmiana: 2011-06-28 godz. 12:12 /dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej p.n. Budowa budynku koszarowego dla zespołu bojowego D oraz zespołu zabezpieczenia logistycznego
Nr referencyjny: 76/2011/ZP
Termin składania ofert: 29.06.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Alicja Szpor
Czas wytworzenia: 2011-05-24
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-05-24 godz. 14:40Ostatnia zmiana: 2011-08-09 godz. 11:50 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na ustalenie przebiegu granic nieruchomości kompleksów wojskowych wraz ze stabilizacją punktów granicznych realizowane w ramach 3 zadań
Nr referencyjny: 78/2011/ZP
Termin składania ofert: 01.06.2011 r., godz. 08:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Alicja Szpor
Czas wytworzenia: 2011-05-20
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2011-05-20 godz. 15:10
Ostatnia zmiana: 2011-06-16 godz. 08:10 /dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na wykonanie robót naprawczych ośrodka szkoleniowego OSF Kielce, ul. Wojska Polskiego 300
Nr referencyjny: 77/2011/ZP
Termin składania ofert: 06.06.2011 r., godz. 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Alicja Szpor
Czas wytworzenia: 2011-05-20
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2011-05-20 godz. 15:00  

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na malowanie pomieszczeń i naprawa posadzek w budynku nr 1 Rząska, ul. Krakowska 2
Nr referencyjny: 75/2011/ZP
Termin składania ofert: 02.06.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2011-05-19
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-05-19 godz. 13:18
Ostatnia zmiana: 2011-07-01 godz. 13:08 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na wykonanie remontu nawierzchni dróg na terenie CSNPSP, Kielce ul. Wojska Polskiego 300
Nr referencyjny: 74/2011/ZP
Termin składania ofert: 02.06.2011 r., godz.: 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-05-18
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-05-19 godz. 08:40

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na wymianę stolarki okiennej w budynku nr 2 na terenie JW 4101 Lubliniec
Nr referencyjny: 73/2011/ZP
Termin składania ofert: 02.06.2011 r., godz.: 10:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-05-18
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-05-19 godz. 08:40
Ostatnia zmiana: 2011-07-04 godz. 11:33 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na remont elewacji budynku nr 22 na terenie JW. 4101 Lubliniec
Nr referencyjny: 72/2011/ZP
Termin składania ofert: 02.06.2011 r., godz.: 9:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-05-18
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-05-19 godz. 08:40
Ostatnia zmiana: 2011-07-04 godz. 14:28 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na remont budynku biura przepustek nr 88 na terenie JW. 4101 Lubliniec
Nr referencyjny: 71/2011/ZP
Termin składania ofert: 01.06.2011 r., godz.: 10:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-05-17
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-05-18 godz. 08:43

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na naprawę dachu oraz pomieszczeń w budynku nr 52 – inne magazyny ogólnego przeznaczenia w kompleksie wojskowym Kraków - Balice.
Nr referencyjny: 70/2011/ZP
Termin składania ofert: 01.06.2011 r., godz.: 09:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-05-17 .
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-05-17 godz. 13:55
Ostatnia zmiana: 2011-06-30 godz. 09:25 /dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na koszenie trawy, usuwanie samosiejek, grabienie liści z terenów zielonych oraz usuwanie liści z rynien realizowane w ramach 10 zadań
Nr referencyjny: 63/2011/ZP
Termin składania ofert: 20.06.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2011-05-16
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-05-16 godz. 13:52
Ostatnia zmiana: 2011-08-02 godz. 13:24 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na renowację i malowanie elewacji budynku nr 22 i przewiązka w Krakowie przy ul. Rakowickiej 29
Nr referencyjny: 69/2011/ZP
Termin składania ofert: 27.05.2011 r., godz.10:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-05-12
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2011-05-12 godz. 15:20
Ostatnia zmiana: 2011-06-27 godz. 13:50 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na renowację i malowanie elewacji budynku nr 41 w Krakowie przy ul. Rakowickiej 29
Nr referencyjny: 68/2011/ZP
Termin składania ofert: 27.05.2011 r., godz.: 9:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-05-12
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-05-12 godz. 14:24
Ostatnia zmiana:
2011-06-27 godz. 13:50 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na dostawę mebli biurowych
Nr referencyjny: 38/2011/ZP
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-05-12
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-05-12 godz. 11:45

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na renowację i malowanie elewacji budynku nr 8 w Krakowie przy ul. Rakowickiej 29 
Nr referencyjny: 67/2011/ZP
Termin składania ofert: 26.05.2011 r., godz.: 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-05-11
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-05-12 godz. 08:09
Ostatnia zmiana:
2011-06-27 godz. 09:40 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na renowację i malowanie elewacji budynku nr 9 w Krakowie przy ul. Rakowickiej 29
Nr referencyjny: 66/2011/ZP
Termin składania ofert: 26.05.2011 r., godz.: 10:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-05-11
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-05-12 godz. 08:09Ostatnia zmiana: 2011-06-27 godz. 09:13 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na renowację i malowanie elewacji budynku nr 10 w Krakowie przy ul. Rakowickiej 29
Nr referencyjny: 65/2011/ZP
Termin składania ofert: 26.05.2011 r., godz.: 9:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-05-11
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-05-12 godz. 08:09Ostatnia zmiana: 2011-06-27 godz. 13:50 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na dostawę i montaż urządzeń dla realizowanej przebudowy budynku nr 52 warsztatu W-8 w kompleksie wojskowym w Krakowie
Nr referencyjny: 64/2011/ZP
Termin składania ofert: 20.05.2011 r., godz.: 10:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-05-10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-05-11 godz. 09:31

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na wymianę iogrodzenia parkingu i wymiana płytek na dziedzińcu Kościoła Garnizonowego p.w. Św. Agnieszki w Krakowie ul. Dietla 30
Nr referencyjny: 62/2011/ZP
Termin składania ofert: 24.05.2011 r., godz.: 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-05-09
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-05-10 godz. 08:04
Ostatnia zmiana:
2011-06-20 godz. 15:09 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach przy ul. Zawiszy Czarnego 7
Nr referencyjny: 61/2011/ZP
Termin składania ofert: 23.05.2011 r. godz. 11.30
Wytwarzający/Odpowiadający Alicja Szpor
Czas wytworzenia: 2011-05-06
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2011-05-06 godz. 12:30Ostatnia zmiana: 2011-06-09 godz. 14:29 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na Wykonanie podziałów geodezyjnych w kompleksach wojskowych w Kielcach i Bielsku – Białej w ramach dwóch zadań
Nr referencyjny: 59/2011/ZP

Termin składania ofert: 13.05.2011 r. godz. 09.30

Wytwarzający/Odpowiadający: Alicja Szpor
Czas wytworzenia: 2011-05-05
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-05-06 godz. 08:20 
Ostatnia zmiana: 2011-05-23 godz. 14:26 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/     

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na uzupełnienie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn.  „Przebudowa bazy paliw w kompleksie wojskowym Niedźwiedź”
Nr referencyjny: 60/2011/ZP
Termin składania ofert: 16.05.2011 r., godz.: 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-05-05
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2011-05-05 godz. 14:55

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn. Budowa strzelnicy garnizonowej typu B krytej w Bielsku -Białej
Nr referencyjny: 58/2011/ZP
Termin składania ofert: 12.05.2011r., godz. 10:30
Wytwarzający/Odpowiadający Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2011-05-02
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2011-05-02 godz. 13:52
Ostatnia zmiana: 2011-06-17 godz. 08:44 /dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej „Remont części budynku nr 14 w kompleksie wojskowym Gliwice, ul. Andersa 47”
Nr referencyjny: 57/2011/ZP
Termin składania ofert: 13.05.2011 r., godz. 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-04-28
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2011-04-29 godz. 12:55Ostatnia zmiana: 2011-06-13 godz. 09:43 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej „Budowa zespołu boisk sportowych dla potrzeb DWS w kompleksie wojskowym Kraków - Pychowice"
Nr referencyjny: 56/2011/ZP
Termin składania ofert: 10.05.2011 r. godz. 09:30
Wytwarzający/Odpowiadający Krystian Gręda
Czas wytworzenia: 2011-04-28
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2011-04-28 godz. 14:57
Ostatnia zmiana: 2011-06-10 godz. 12:15 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków,  ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na wykonanie prac posadzkarskich, tynkarskich, malarskich w budynku nr 10 Kraków, ul. Koletek 10
Nr referencyjny: 55/2011/ZP
Termin składania ofert: 13.05.2011 r. godz. 10.30
Wytwarzający/Odpowiadający Krystian Gręda
Czas wytworzenia: 2011-04-28
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2011-04-28 godz. 14:50
Ostatnia zmiana: 2011-06-16 godz. 08:35 /dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na wymianę pokrycia dachu budynku nr 1 – WKU Rybnik
Nr referencyjny: 54/2011/ZP
Termin składania ofert: 11.05.2011 r. godz. 10.30
Wytwarzający/Odpowiadający: Alicja Szpor
Czas wytworzenia: 2011-04-26
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-27 godz. 09:17
Ostatnia zmiana: 2011-06-03 godz. 15:15 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na wymianę pokrycia dachu budynku nr 4 – WKU Chorzów
Nr referencyjny: 53/2011/ZP
Termin składania ofert: 11.05.2011 r. godz. 09.30
Wytwarzający/Odpowiadający: Alicja Szpor
Czas wytworzenia: 2011-04-26
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-27 godz. 09:17
Ostatnia zmiana: 2011-06-02 godz. 12:33 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na remont konserwatorski elewacji od strony ul. Westerplatte w Kasynie Oficerskim ul. Zyblikiewicza 1.
Nr referencyjny: 52/2011/ZP
Termin składania ofert: 12.05.2011 r., godz.: 09:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-04-26
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-26 godz. 14:27Ostatnia zmiana: 2011-06-15 godz. 10:25 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na remont pomieszczeń w budynku biurowo – sztabowym nr 2 w kompleksie wojskowym Kraków Balice ul. Medweckiego 10
Nr referencyjny: 51/2011/ZP
Termin składania ofert: 11.05.2011 r., godz.: 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-04-26
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-26 godz. 11:08
Ostatnia zmiana: 2011-06-29 godz. 14:24 /dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na remont dachu wraz z wymianą instalacji odgromowej w budynku nr 17, Kraków ul. Ułanów 43
Nr referencyjny: 50/2011/ZP
Termin składania ofert: 06.05.2011r godz. 9:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Krystian Gręda
Czas wytworzenia: 2011-04-21
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-21 godz. 10:51
Ostatnia zmiana: 2011-06-17 godz. 13:33 /dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na wykonanie i montaż bram garażowych ocieplanych z naświetlami w budynku Nr 72 Kielce ul. Wojska Polskiego 300
Nr referencyjny: 49/2011/ZP
Termin składania ofert: 10.05.2011 r. godz. 10.30
Wytwarzający/Odpowiadający: Alicja Szpor
Czas wytworzenia: 2011-04-21
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-21 godz. 10:51Ostatnia zmiana: 2011-06-09 godz. 14:24 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na remont dachu wraz z wymianą instalacji odgromowej w budynku nr 41, Kraków ul. Ułanów 43
Nr referencyjny: 48/2011/ZP
Termin składania ofert: 06.05.2011 r. godz. 8.30
Wytwarzający/Odpowiadający: Krystian Gręda
Czas wytworzenia: 2011-04-20
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-21 godz. 10:51
Ostatnia zmiana: 2011-06-02 godz. 12:33 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na wykonanie i montaż bram garażowych ocieplanych z naświetlami w Budynku Nr 71 Kielce ul. Wojska Polskiego 300
Nr referencyjny: 47/2011/ZP
Termin składania ofert: 09.05.2011 r. godz. 10.30
Wytwarzający/Odpowiadający: Alicja Szpor
Czas wytworzenia: 2011-04-20
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-21 godz. 10:51
Ostatnia zmiana: 2011-06-17 godz. 08:30 /dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na dostawę polowego sprzętu kwaterunkowego
Nr referencyjny: 46/2011/ZP
Termin składania ofert: 06.05.2011 r. godz. 10.30
Wytwarzający/Odpowiadający: Alicja Szpor
Czas wytworzenia: 2011-04-19
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-19 godz. 11:17
Ostatnia zmiana: 2011-05-19 godz. 12:26 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na usługę koszenia trawy realizowana w ramach 9 zadań
Nr referencyjny: 45/2011/ZP
Termin składania ofert: 29.04.2011 r., godz.: 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-04-18
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-19 godz. 09:30Ostatnia zmiana: 2011-06-01 godz. 12:07 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na  wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej „Remont budynku nr 27 w kompleksie wojskowym Gliwice, ul. Andersa 47”
Nr referencyjny: 44/2011/ZP
Termin składania ofert: 05.05.2011 r., godz.: 10:30
Zmiana terminu składania ofert: 18.05.2011 r., godz.: 10:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-04-18
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-18 godz. 14:15
Ostatnia zmiana: 2011-06-17 godz. 08:26 /dodano 
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na  wykonanie przebudowy części budynku nr 14 wraz ze zmianą sposobu użytkowania z garażu na stację transformatorową nr 1270 oraz budowy przyłączy kablowych SN i NN w kompleksie wojskowym w Krakowie ul. Mogilska 85.
Nr referencyjny: 43/2011/ZP
Termin składania ofert: 04.05.2011 r. godz. 12.30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-04-15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-15 godz. 14:17
Ostatnia zmiana: 2011-06-07 godz. 09:50 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na remont pokrycia dachowego budynku nr 12 na terenie Jednostki Wojskowej 4101 Lubliniec
Nr referencyjny: 42/2011/ZP
Termin składania ofert: 06.05.2011 r. godz. 11.30
Wytwarzający/Odpowiadający: Alicja Szpor
Czas wytworzenia: 2011-04-15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-15 godz. 14:07
Ostatnia zmiana: 2011-06-01 godz. 08:55 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na konserwację i naprawę sanitariatów i klatek schodowych w budynku nr 1 na terenie Jednostki Wojskowej 4101 Lubliniec
Nr referencyjny: 41/2011/ZP
Termin składania ofert: 05.05.2011 r. godz. 11.30
Wytwarzający/Odpowiadający: Alicja Szpor
Czas wytworzenia: 2011-04-15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-15 godz. 12:17Ostatnia zmiana: 2011-06-01 godz. 14:19 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na remont budynku biura przepustek nr 88 na terenie Jednostki Wojskowej 4101 Lubliniec
Nr referencyjny: 40/2011/ZP
Termin składania ofert: 04.05.2011 r. godz. 11.30
Wytwarzający/Odpowiadający: Alicja Szpor
Czas wytworzenia: 2011-04-15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-15 godz. 11:36

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne wraz z czyszczeniem urządzeń sozotechnicznych oraz posprzątaniem terenu po załadunku odpadów
Nr referencyjny: 39/2011/ZP
Termin składania ofert: 22.04.2011 r. godz. 09:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Alicja Szpor
Czas wytworzenia: 2011-04-14
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-14 godz. 13:16
Ostatnia zmiana: 2011-05-09 godz. 08:25 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na naprawę dachu w bud. nr 24 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Mickiewicza 38 w Sandomierzu
Nr referencyjny: 37/2011/ZP
Termin składania ofert: 26.04.2011 r. godz. 10:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2011-04-08
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-08 godz. 13:04
Ostatnia zmiana: 2011-05-30 godz. 11:20 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na remont elewacji budynku nr 3 na terenie Jednostki Wojskowej 4101 Lubliniec
Nr referencyjny: 36/2011/ZP
Termin składania ofert: 26.04.2011 r. godz. 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Alicja Szpor
Czas wytworzenia: 2011-04-08
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-08 godz. 10:54Ostatnia zmiana: 2011-05-23 godz. 11:30 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na naprawę parkietu sportowego wraz z malowaniem linii rozgraniczających zgodnych z przepisami, w budynku nr 44- hala sportowa, Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo- Kondycyjnego w Kościelisku przy ul. Strzelców Podhalańskich 4
Nr referencyjny: 35/2011/ZP
Termin składania ofert: 22.04.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2011-04-07
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-07 godz. 14:27
Ostatnia zmiana: 2011-05-13 godz. 08:50 /dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na remont izolacji przeciwwilgociowej bunkra zachodniego w kompleksie wojskowym w m. Radoszki.
Nr referencyjny: 34/2011/ZP
Termin składania ofert: 22.04.2011 r., godz.: 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-04-06
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-06 godz. 08:30Ostatnia zmiana: 2011-05-26 godz. 10:38 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na uzupełnienie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn. „Przebudowa bazy paliw w kompleksie wojskowym Niedźwiedź”
Nr referencyjny: 33/2011/ZP
Termin składania ofert: 13.04.2011 r., godz.: 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-04-06
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-06 godz. 08:30

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na budowę wideostrzelnicy w Jednostce Wojskowej 4101 w Lublińcu.
Nr referencyjny: 32/2011/ZP
Termin składania ofert: 21.04.2011 r., godz.: 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-04-06
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-06 godz. 08:30
Ostatnia zmiana: 2011-07-04 godz. 14:25 /dodano:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na dostawę środków czystości
Nr referencyjny: 23/2011/ZP
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-04-05
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-05 godz. 14:44

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na wykonanie robót budowlanych w bud. Nr 19 przy ul. Mickiewicza 38 w Sandomierzu w ramach dwóch zadań
Nr referencyjny: 31/2011/ZP
Termin składania ofert: 19.04.2011 r., godz. 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-04-05
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-05 godz. 08:41
Ostatnia zmiana: 2011-05-26 godz. 13:27 /dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na wykonanie prac konserwacyjnych na bocznicach kolejowych w kompleksach wojskowych w Kłaju i Niedźwiedziu
Nr referencyjny: 30/2011/ZP
Termin składania ofert: 08.04.2011 r., godz. 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-03-30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-03-30 godz. 15:11
Ostatnia zmiana: 2011-05-12 godz. 08:10 /dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na wymianę pokrycia z blachy trapezowej na dachówkę ceramiczną, renowacja elewacji i remont sanitariatów parteru i I piętra w budynku nr 12 ul. Głowackiego w Krakowie.
Nr referencyjny: 29/2011/ZP
Termin składania ofert: 14.04.2011 r., godz. 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-03-30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-03-30 godz. 11:25Ostatnia zmiana: 2011-05-26 godz. 09:53 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na modernizację budynków garażowych Nr 21, 23, 29, 30, 32, 33, 34  wraz z infrastrukturą zewnętrzną w kompleksie wojskowym  w Gliwicach, ul. Andersa.
Nr referencyjny: 28/2011/ZP
Termin składania ofert: 15.04.2011 r., godz. 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-03-28
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-03-28 godz. 08:14
Ostatnia zmiana: 2011-06-17 godz. 13:51 /dodano:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na renowację i malowanie drugiej części elewacji budynku nr 77 w Krakowie przy ul. Rakowickiej 29.
Nr referencyjny: 27/2011/ZP
Termin składania ofert: 06.04.2011 r., godz. 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-03-23
Udostępniający: Magdalena Peczka
Czas udostępnienia: 2011-03-23 godz. 13:21
Ostatnia zmiana: 2011-05-06 godz. 08:15 /dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na wykonanie izolacji pionowej wraz z odgrzybieniem murów piwnicznych, roboty w zakresie malowania pomieszczeń i wykonania posadzek w Jednostce Wojskowej 1328 w Bielsku-Białej ul. Bardowskiego 3 - Budynek nr 6
Nr referencyjny: 26/2011/ZP
Termin składania ofert: 04.04.2011 r., godz. 10:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-03-18
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-03-18 godz. 13:55
Ostatnia zmiana: 2011-05-02 godz. 13:50 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na odnowienie malatury wewnętrznej ścian i sufitów oraz impregnacja ścian szczytowych zewnętrznych na budynkach obiektów sportowych w ramach dwóch zadań.
Nr referencyjny: 25/2011/ZP
Termin składania ofert: 04.04.2011 r., godz. 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-03-17
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-03-17 godz. 13:30
Ostatnia zmiana: 2011-05-05 godz. 08:15 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na dostawę ciepła w kompleksie wojskowym Rząska
Nr referencyjny: 20/2011/ZP
Termin składania ofert: 20.04.2011
Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Nowak
Czas wytworzenia: 2011-03-15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-03-16 godz. 09:40Ostatnia zmiana: 2011-05-23 godz. 11:26 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
przetarg dotyczy: „Budynek nr 44 – roboty w zakresie stolarki okiennej, roboty malarskie, posadzkarskie, roboty elektryczne instalacji oświetlenia wewnętrznego  i instalacji wod - kan w Jednostce Wojskowej w Bielsku-Białej ul. Bardowskiego 3”
Nr referencyjny: 24/2011/ZP
Termin składania ofert: 31.03.2011 r., godz. 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Alicja Szpor
Czas wytworzenia: 2011-03-15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-03-15 godz. 14:50
Ostatnia zmiana: 2011-05-11 godz. 13:08 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na wymianę pokrycia dachowego oraz naprawa elewacji i malowanie pomieszczeń budynku nr 13 w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo – Kondycyjnym „Gronik”
Nr referencyjny: 22/2011/ZP
Termin składania ofert: 30.03.2011 r., godz. 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-03-15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-03-15 godz. 12:43Ostatnia zmiana: 2011-04-21 godz. 10:54 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na remont elewacji wraz z wymianą okien, drzwi i bram – budynek nr 78 Kielce ul. Wojska Polskiego 300
Nr referencyjny: 21/2011/ZP
Termin składania ofert: 25.03.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2011-03-10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-03-10 godz. 14:53
Ostatnia zmiana: 2011-05-02 godz. 11:55 /dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na przebudowę i remont pomieszczeń parteru w budynku nr 71 w kompleksie wojskowym Kraków
Nr referencyjny: 19/2011/ZP
Termin składania ofert: 22.03.2011 r. godz. 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Alicja Szpor
Czas wytworzenia: 2011-03-04
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-03-07 godz. 08:35Ostatnia zmiana: 2011-05-23 godz. 11:28 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na malowanie pomieszczeń w budynku nr 50, Kraków ul. Ułanów 43
Nr referencyjny: 18/2011/ZP
Termin składania ofert: 21.03.2011 r., godz. 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-03-04
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-03-04 godz. 10:42
Ostatnia zmiana: 2011-04-20 godz. 14:00 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na remont instalacji elektrycznych w budynku nr 8 w kompleksie wojskowym Kraków, ul. Skrzatów 2
Nr referencyjny: 17/2011/ZP
Termin składania ofert: 18.03.2011 r. godz. 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-03-03
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-03-03 godz. 13:31
Ostatnia zmiana: 2011-04-14 godz. 08:43 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn. ”Budowa bloku szkoleniowego w kompleksie wojskowym Kraków – Pychowice”
Nr referencyjny: 16/2011/ZP
Termin składania ofert: 15.03.2011 r. godz. 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Alicja Szpor
Czas wytworzenia: 2011-03-02
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-03-02 godz. 10:57Ostatnia zmiana: 2011-04-21 godz. 10:54 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na uzupełnienie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn. „Przebudowa bazy paliw w kompleksie wojskowym Niedźwiedź”
Nr referencyjny: 15/2011/ZP
Termin składania ofert: 11.03.2011 r., godz. 10:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-03-01
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-03-01 godz. 13:27

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na prace konserwacyjno – malarskie i posadzkarskie wraz z naprawą instalacji elektrycznej i oświetlenia w Jednostce Wojskowej 1328 w Bielsku-Białej ul. Bardowskiego 3- Budynek nr 3
Nr referencyjny: 14/2011/ZP
Termin składania ofert: 14.03.2011 r., godz. 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Alicja Szpor
Czas wytworzenia: 2011-02-25
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-02-25 godz. 14:30Ostatnia zmiana: 2011-04-14 godz. 08:41 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na montaż UPS i klimatyzatora wraz z instalacjami elektryczną i sanitarną dla przebudowywanych pomieszczeń na potrzeby RWT w budynku nr 160 Kraków Balice.
Nr referencyjny: 13/2011/ZP
Termin składania ofert: 11.03.2011 r., godz. 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-02-24
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-02-24 godz.11:30
Ostatnia zmiana: 2011-04-12 godz. 10:25 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na remont zasilania i instalacji elektrycznej budynku nr 1 w kompleksie wojskowym Radzionków ul. Ks. Dr Knosały
Nr referencyjny: 12/2011/ZP
Termin składania ofert: 09.03.2011 r., godz. 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-02-22
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-02-22 godz.10:38
Ostatnia zmiana: 2011-04-06 godz. 14:40 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn. „Budowa budynku dla ZWI i grupy zabezpieczenia medycznego w kompleksie wojskowym Kraków – Pychowice"
Nr referencyjny:
11/2011/ZP
Termin składania ofert:
04.03.2011 r., godz. 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-02-22
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-02-22 godz.10:25
Ostatnia zmiana: 2011-03-22 godz. 12:22 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na remont instalacji elektrycznej budynku Nr 4 w kompleksie wojskowym WKU Chorzów ul. 75 Pułku Piechoty 3
Nr referencyjny: 10/2011/ZP
Termin składania ofert: 07.03.2011, godz. 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-02-18
Udostępniający: Magda Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-02-18 godz.13:19
Ostatnia zmiana: 2011-03-31 godz. 13:00 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn. „Przebudowa ogrodzenia kompleksu wojskowego w Krakowie”
Nr referencyjny: 9/2011/ZP
Termin składania ofert: 02.03.2011 r., godz. 11.30 
Wytwarzający/Odpowiadający Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-02-18
Udostępniający: Magda Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-02-18 godz.12:05
Ostatnia zmiana: 2011-04-14 godz. 14:40 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na naprawę ogrodzenia w kompleksie wojskowym przy ul. Mickiewicza 38 w Sandomierzu
Nr referencyjny: 8/2011/ZP
Termin składania ofert: 03.03.2011 r., godz. 11.30 
Wytwarzający/Odpowiadający Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-02-16
Udostępniający: Magda Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-02-16 godz.14:23
Ostatnia zmiana: 2011-04-18 godz. 14:51 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na remont instalacji elektrycznej budynku nr 4 w kompleksie wojskowym w Tarnowskich Górach
Nr referencyjny: 7/2011/ZP
Termin składania ofert: 25.02.2011 r. godz. 11:30 
Wytwarzający/Odpowiadający Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2011-02-03
Udostępniający: Magda Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-02-03 godz.14:53
Ostatnia zmiana: 2011-03-09 godz. 08:22 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na remont instalacji odprowadzenia wód deszczowych-budynki nr 36,17,16 w Bielsku Białej
Nr referencyjny: 6/2011/ZP
Termin składania ofert: 24.02.2011 r. godz. 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2011-02-03
Udostępniający: Magda Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-02-03 godz.14:00
Ostatnia zmiana: 2011-03-21 godz. 14:50 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na przegląd i konserwację central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych realizowanych w ramach sześciu zadań
Nr referencyjny: 5/2011/ZP
Termin składania ofert: 08.02.2011 r. godz. 11:30 
Wytwarzający/Odpowiadający Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2011-01-31
Udostępniający: Magda Peczka
Czas udostępnienia: 2011-01-31 godz.13:00
Ostatnia zmiana: 2011-03-23 godz. 14:38 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na remont instalacji elektrycznej w bud. nr 1 w kompleksie wojskowym WKU Częstochowa
Nr referencyjny: 4/2011/ZP
Termin składania ofert: 17.02.2011 r. godz. 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2011-01-27
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-01-27 godz.14:30
Ostatnia zmiana: 2011-03-14 godz. 09:55 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na renowację drzwi zabytkowych w budynku nr 71 I i II piętro oraz wymiana  posadzki z płytek terakotowych na I piętrze budynku nr 71 przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie
Nr referencyjny: 3/2011/ZP
Termin składania ofert: 27.01.2011 r., godz. 11:30
Zmiana terminu składania ofert:  31.01.2010 r. godz. 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2011-01-19
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-01-19 godz.13:20
Ostatnia zmiana: 2011-02-18 godz. 14:47 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na utrzymanie czystości w budynkach realizowane w ramach 2 zadań
Nr referencyjny: 1/2011/ZP
Termin składania ofert: 15.02.2011 r. godz. 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2011-01-11
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-01-11 godz.13:55
Ostatnia zmiana:2011-03-25 godz. 13:48 /dodano ogłoszenie o udzieleniu  zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków

ogłasza przetarg na czyszczenie dróg, chodników, placów, alejek i parkingów oraz odśnieżanie ciągów komunikacyjnych w Lublińcu

Nr referencyjny: 2/2011/ZP

Termin składania ofert: 17.01.2011 r. godz. 11:30

Wytwarzający/Odpowiadający Joanna Bajak

Czas wytworzenia: 2011-01-07

Udostępniający: Beata Kozerawska

Czas udostępnienia: 2011-12-07 godz. 14:15
Ostatnia zmiana:2011-02-14 godz. 07:55 /dodano ogłoszenie o udzieleniu  zamówienia/