Zamówienia publiczne-2011

Szanowni Państwo,

W celu ujednolicenia ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych w resorcie ON, publikowanych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, redakcja BIP prosi o zamieszczanie w mailach następujących informacji:


1.  Adres zgłaszającego:

 2. Rodzaj ogłoszenia (nowe/załącznik do istniejącego ogłoszenia/modyfikacja ogłoszenia/anulowanie ogłoszenia/protokół, itp.):


3. Typ ogłoszenia (ogłoszenie o przetargu/ogłoszenie o zamówieniu/zaproszenie do negocjacji/ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, itp.):

4. Opis ogłoszenia (czego dotyczy):

5. Nr referencyjny:

6. Termin składania ofert *:

7. Załączniki (liczba, rodzaj):

8. Wytwarzający/Odpowiadający

9. Czas wytworzenia:

 *nie dotyczy protokołów 

WZÓR
 
1) Adres zgłaszającego: Jednostka Wojskowa 1440; ul. Sienkiewicza 37; 87-100  Toruń

2)  Rodzaj  ogłoszenia:  nowe

3) Typ ogłoszenia: ogłoszenie o przetargu

4) Opis ogłoszenia: ogłasza przetarg na dostawę artykułów papierniczych i materiałów       eksploatacyjnych do urządzeń biurowych

5) Nr referencyjny:  1/2019/26/11

6) Termin składania ofert: 25.01.2011 r., godz. 09:00

7) Załączniki: 2

- ogłoszenie o przetargu

- SIWZ

8) Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Kowalska

 9) Czas wytworzenia: 2011-01-05, 08:20:00