Kontrole

 

ROK 2013

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Ministra Obrony Narodowej za rok 2013

ROK 2012

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Ministra Obrony Narodowej za rok 2012

ROK 2011

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Ministra Obrony Narodowej za rok 2011

ROK 2010

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Ministra Obrony Narodowej za rok 2010

ROK 2008

Informacja o wynikach kontroli organizacji i funkcjonowania akademii wojskowych i wyższych szkól oficerskich ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i mienia uczelni oraz struktury zatrudnienia w latach 2005 - 2007, NIK, Delegatura we Wrocławiu, luty 2008   

ROK 2006

Gospodarowanie przez Agencję Mienia Wojskowego składnikami mienia Skarbu Państwa w latach 2002 - 2005
Nr ewidencyjny: 127/2006

Organizacja i realizacja procesu szkolenia i doskonalenia zawodowego w Policji
Nr ewidencyjny: 5/2006

Proces rekonwersji zawodowej żołnierzy zawodowych odchodzących z Sił Zbrojnych RP
Nr ewidencyjny: 4/2006
 

ROK 2005

Informacja o wynikach kontroli organizacji służb specjalnych, nadzoru nad nimi oraz realizacji wybranych zadań
Nr ewidencyjny: 165/2005

Informacja o wynikach kontroli prowadzenia przez Państwową Straż Pożarną monitoringu pożarowego 
Nr ewidencyjny: 29/2005
 

ROK 2004

Informacja o wynikach kontroli w zakresie zamówienia publicznego MON na dostawę kołowego transportera opancerzonego
Nr ewidencyjny: 134/2003

Informacja o wynikach kontroli restrukturyzacji sektora obronnego
Nr ewidencyjny: 86/2003

ROK 2001

Informacja o wynikach kontroli odbywania służby wojskowej przez żołnierzy służby zasadniczej
Nr ewidencyjny: 3/2001
 
 

ROK 2000

Informacja o wynikach kontroli doraźnej zamówienia publicznego na dostawę kurtek skórzanych pilota wzór 613/MON
Nr ewidencyjny: 147/2000
 
 

ROK 1999

Informacja o wynikach kontroli nadzoru nad przebiegiem zasadniczej służby wojskowej w czasie wolnym od zajęć szkoleniowych
Nr ewidencyjny: 15/1999