Centralna Składnica Marynarki Wojennej

2010 ROK


Centralna Składnica Marynarki Wojennej ul. X. Czernickiego 124, 81-904 Gdynia
ogłasza przetarg na dostawę baterii torpedowych typu DM-3 i kontenera do ogniw
Nr referencyjny postępowania: 38/KZP/CSMW/2010/U
Termin składania ofert:
16.12.2010r.

Termin składania ofert: nowy 28.01.2011r.
Termin realizacji umowy: nowy 15.12.2011r.
Wytwarzający: Ryszard LIPIŃSKI
Czas wytworzenia: 2010-12-06 
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-12-06 godz. 13:47
Ostatnia zmiana: 2011-02-22 godz. 14:45 /dodano:ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 
/

Centralna Składnica Marynarki Wojennej ul. X. Czernickiego 124, 81-904 Gdynia
ogłasza przetarg na:
    Etap I.  dostawa zestawów płetwonurka - w ilości 10 kpl. z terminem realizacji 15.12.2010 r.
    Etap II. dostawa zestawów płetwonurka - w ilości 10 kpl. z terminem realizacji 30.06.2011 r.
Nr referencyjny postępowania: 37/KZP/CSMW/2010/U
Termin składania ofert:
02.11.2010, godz. 10:00
Zamiana terminu składania ofert: 16.09.2010
Wytwarzający: Ryszard LIPIŃSKI
Czas wytworzenia: 2010-10-25 godz. 09:10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-10-25 godz. 11:20
Ostatnia zmiana 2010-11-03 godz. 12:38 /dodano
informację o zamknięciu postępowania/

Centralna Składnica Marynarki Wojennej ul. X. Czernickiego 124, 81-904 Gdynia
ogłasza przetarg na  na remont eksploatacyjny torped TP-613 - szt. 14
Nr referencyjny postępowania: 34/KZP/CSMW/2010/U
Termin składania ofert:
10.09.2010, godz. 10:00
Zamiana terminu składania ofert: 16.09.2010 Wytwarzający: Ryszard LIPIŃSKI
Czas wytworzenia:
 2010-08-17
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia:
2010-08-17 godz. 12:10
Ostatnia zmiana 2010-10-05 godz. 10:15 /dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/
Centralna Składnica Marynarki Wojennej ul. X. Czernickiego 124, 81-904 Gdynia
ogłasza przetarg na  na dostawę zestawów tśm do radaru kierownia  uzbrojeniem STING EO, w tym: ZR-1 – 3 kpl.
Nr referencyjny postępowania: 32/KZP/CSMW/2010/U
Termin składania ofert:
10.09.2010, godz. 10:00 Wytwarzający: Zbigniew ZIELIŃSKI
Czas wytworzenia:
 2010-08-17 godz. 09:02
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia:
2010-08-17 godz. 09:32Ostatnia zmiana 2010-09-13, godz. 12:35 /dodano informację o zamknięciu postępowania/
Centralna Składnica Marynarki Wojennej ul. X. Czernickiego 124, 81-904 Gdynia
ogłasza przetarg na  na dostawę zestawów tśm do radaru obserwacji okrężnej See Giraffe, w tym: ZR-1 – 3 kpl., ZR-2 - 1 kpl.
Nr referencyjny postępowania: 31/KZP/CSMW/2010/U
Termin składania ofert:
10.09.2010, godz. 10:00
Zamiana terminu składania ofert:
16.09.2010, godz. 10:00
Wytwarzający: Zbigniew ZIELIŃSKI
Czas wytworzenia:
 2010-08-17 godz. 08:56
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia:
2010-08-17 godz. 09:32
Ostatnia zmiana 2010-10-06 godz. 08:30 /dodano 
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/
Centralna Składnica Marynarki Wojennej ul. X. Czernickiego 124, 81-904 Gdynia
ogłasza przetarg na  na dostawę i montaż transponderów automatycznej identyfikacji statków AIS R4 z funkcją "silent mode"
Nr referencyjny postępowania: 30/KZP/CSMW/2010/U
Termin składania ofert:
24.08.2010r. godz. 10:00 Wytwarzający: Zbigniew ZIELIŃSKI
Czas wytworzenia:
 2010-08-10 godz. 09:50
Udostępniający: Janusz Górski
Czas udostępnienia:
2010-08-25 godz. 10:10
Ostatnia zmiana: 2010-09-29 godz. 12:10 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Centralna Składnica Marynarki Wojennej ul. X. Czernickiego 124, 81-904 Gdynia
ogłasza przetarg na  dostawę części zamiennych do sprzętu obrony biernej i pól fizycznych okrętów
Nr referencyjny postępowania: 27/KZP/CSMW/2010/U
Termin składania ofert:
03.08.2010r. godz. 10:00 Wytwarzający: Zbigniew ZIELIŃSKI
Czas wytworzenia:
2010-07-22 godz. 11:00
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia:
2010-07-22 godz. 11:50
Ostatnia zmiana: 2010-08-02 godz. 12:00 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Centralna Składnica Marynarki Wojennej ul. X. Czernickiego 124, 81-904 Gdynia
ogłasza przetarg na  remont eksploatacyjny torped TP 613 – szt. 14
Nr referencyjny postępowania: 26/KZP/CSMW/2010/U
Termin składania ofert:
29.07.2010, godz. 10:00
Wytwarzający: Ryszard LIPIŃSKI
Czas wytworzenia: 2010-07-19 godz. 10:25
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-07-19 godz. 13:51
Ostatnia zmiana: 2010-08-02 godz. 12:00 /dodano informację o zamoknięciu postepowania/

Centralna Składnica Marynarki Wojennej ul. X. Czernickiego 124, 81-904 Gdynia
ogłasza przetarg na dostawę baterii do torped  typu MK-37 w tym: dostawa baterii typu MK-53 MOD 1-5 – szt. 5
Nr referencyjny postępowania: 24/KZP/CSMW/2010/U
Termin składania ofert:
15.07.2010, godz. 10:00 Wytwarzający: Ryszard LIPIŃSKI
Czas wytworzenia: 2010-07-05 godz. 13:30
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia:
2010-07-05 godz. 14:25
Ostatnia zmiana: 2010-08-13 godz. 11:35 /dodano 
informację o wyborze oferty i ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/
Centralna Składnica Marynarki Wojennej ul. X. Czernickiego 124, 81-904 Gdynia
ogłasza przetarg na dostawę zestawu tśm ZR-1 do wyrzutni do wyrzutni torped t. DTA – 53 – kpl. 1 - zgodnie  z ukompletowaniem podanym w warunkach przetargu
Nr referencyjny postępowania: 19/KZP/CSMW/2010/U
Termin składania ofert:
24.06.2010, godz. 10:00 Wytwarzający: Ryszard LIPIŃSKI
Czas wytworzenia: 09.06.2010, 12:40
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 09.06.2010, 12:52
Ostatnia zmiana: 2010-08-13 godz. 11:55 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/
Centralna Składnica Marynarki Wojennej ul. X. Czernickiego 124, 81-904 Gdynia
ogłasza przetarg na dostawę zestawu tśm ZR-1 do wyrzutni rakietowych bomb głębinowych  t. RBU-6000 – 1 kpl. - zgodnie z ukompletowaniem podanym w warunkach przetargu
Nr referencyjny postępowania: 18/KZP/CSMW/2010/U
Termin składania ofert:
24.06.2010, godz. 10:00 Wytwarzający: Ryszard LIPIŃSKI
Czas wytworzenia: 09.06.2010, 09:25
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 09.06.2010, 12:45
Ostatnia zmiana:
2010-08-13 godz. 11:44 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/
Centralna Składnica Marynarki Wojennej ul. X. Czernickiego 124, 81-904 Gdynia
ogłoszenie o przetargu na naprawę okrętowych silników spalinowych t. M401A - szt. 3
Nr referencyjny postępowania: 22/KZP/CSMW/2010/U
Termin składania ofert:
29.06.2010, godz. 10:00 Wytwarzający: Zbigniew ZIELIŃSKI
Czas wytworzenia: 09.06.2010, 09:25
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 09.06.2010, 09:45
Ostatnia zmiana: 2010-07-29 godz. 11:40 /dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/
2010-07-19 godz. 11:21 /dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty/
2010-06-21 godz. 14:12 / dodano zmianę nr 1 w ogłoszeniu o przetargu/
Centralna Składnica Marynarki Wojennej ul. X. Czernickiego 124, 81-904 Gdynia
ogłoszenie o przetargu na naprawę okrętowego silnika spalinowego t. M520 - szt. 1
Nr referencyjny postępowania: 21/KZP/CSMW/2010/U
Termin składania ofert:
24.06.2010, godz. 10:00 Wytwarzający: Zbigniew ZIELIŃSKI
Czas wytworzenia: 08.06.2010, 08:54
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 08.06.2010 godz. 09:29

Ostatnia zmiana: 2010-06-27 godz. 14:33 / dodano 
informację o udzieleniu zamówienia/
Centralna Składnica Marynarki Wojennej ul. X. Czernickiego 124, 81-904 Gdynia
ogłoszenie o przetargu na dostawę urządzeń do przewodowej łączności podwodnej AQUACOM NK2-DCI OTS w ilości 8 kpl.
Nr referencyjny postępowania: 20/KZP/CSMW/2010/U
Termin składania ofert:
15.06.2010 r. do godz. 10:00 Wytwarzający: Ryszard Lipiński
Czas wytworzenia: 2010-06-02, 10:49
Udostepniający: Janusz Górski
Czas udostępnienia: 2010-06-02, 15:43
Ostatnia zmiana: 2010-08-13 godz. 11:22 /dodano:
informację o wyboprze oferty i ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/
Centralna Składnica Marynarki Wojennej ul. X. Czernickiego 124, 81-904 Gdyniaogłoszenie o przetargu na  wykonanie i dostawę dokumentacji remontowej do UISW broni morskiej, w tym: dokumentacja remontowa do 30 mm armaty morskiej AK-630 - sześcioletni remont eksploatacyjny
Nr referencyjny postępowania: 16/KZP/CSMW/2010/U
Termin składania ofert: 25.05.2010r. godz. 10:00
Wytwarzający: Zbigniew ZIELIŃSKI
Czas wytworzenia: 2010-04-26, 11:00
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-04-26, 12:40
Ostatnia zmiana: 2010-05-26 godz. 10:15 /dodano
informację o zamknięciu postępowania/

Centralna Składnica Marynarki Wojennej ul. X. Czernickiego 124, 81-904 Gdynia
ogłoszenie o przetargu na dostawę części zamiennych do sprzętu obrony biernej i pól fizycznych okrętów
Nr referencyjny postępowania: 15/KZP/CSMW/2010/U
Termin składania ofert: 25.05.2010r. godz. 10:00
Wytwarzający: Zbigniew ZIELIŃSKI
Czas wytworzenia: 2010-04-26, 09:55
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-04-26, 12:35
Ostatnia zmiana: 2010-08-25-13:25 /dodano informację o wyborze oferty oraz o zawarciu umowy/
Centralna Składnica Marynarki Wojennej ul. X. Czernickiego 124, 81-904 Gdynia
ogłoszenie o przetargu na dostawę skafandrów nurkowych
Nr referencyjny postępowania: 14/KZP/CSMW/2010/U
Termin składania ofert: 11.05.2010r. godz. 10:00
Wytwarzający: Ryszard LIPIŃSKI
Czas wytworzenia: 2010-04-26, 11:05
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-04-26, 12:30
Ostatnia zmiana: 2010-08-13-11:05 /dodano
informację o wyborze oferty i ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/
Centralna Składnica Marynarki Wojennej ul. X. Czernickiego 124, 81-904 Gdynia
ogłoszenie o przetargu na remont okrętowych systemów dozorowo – wykrywczych oraz gaśniczych na jednostkach pływających Marynarki  Wojennej
Nr referencyjny postępowania: 12/KZP/CSMW/2010/U
Termin składania ofert: 09.03.2010 r.,godz. 10:00
Wytwarzający: Zbigniew ZIELIŃSKI
Czas wytworzenia: 2010-02-11, 09:55
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-02-11, 10.39
Ostatnia zmiana: 2010-04-07 godz. 09:44 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/
2010-03-23 godz. 08:05 /dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty/

Centralna Składnica Marynarki Wojennej ul. X. Czernickiego 124, 81-904 Gdynia
ogłoszenie o przetargu na dostawę części zamiennych do sprzętu obrony Biernej i Pól Fizycznych okrętów
Nr referencyjny postępowania: 11/KZP/CSMW/2010/U
Termin składania ofert: 04.03.2010 r.,godz. 10:00
Wytwarzający: Ryszard Lipiński
Czas wytworzenia: 2010-02-08, 10:05
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-02-08, 12.15
Ostatnia zmiana: 2010-03-12 godz. 12:52 /dodano informację o zamknięciu postępowania/

Centralna Składnica Marynarki Wojennej ul. X. Czernickiego 124, 81-904 Gdynia
ogłoszenie o przetargu na dostawę urządzenia do bezprzewodowej łączności podwodnej OTS AQUACOM STX-101M – kpl. 2
Nr referencyjny postępowania: 10/KZP/CSMW/2010/U
Termin składania ofert: 02.03.2010 r.,godz. 10:00

Wytwarzający: Ryszard Lipiński
Czas wytworzenia: 2010-02-05, 9:40
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-02-08, 12.15
Ostatnia zmiana: 2010-03-12 godz. 12:52 /dodano informację o zamknięciu postępowania/

Centralna Składnica Marynarki Wojennej ul. X. Czernickiego 124, 81-904 Gdynia
ogłoszenie o przetargu na dostawę tśm ZR-3 do okrętowych wyrzutni WM-4 FASTA
Nr referencyjny postępowania: 9/KZP/CSMW/2010/U
Termin składania ofert: 26.02.2010 r.,godz. 10:00
Wytwarzający: Ryszard Lipiński
Czas wytworzenia: 2010-02-04, 10.50
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-02-04, 11.03
Ostatnia zmiana: 2010-03-05 godz. 13:33 /dodano informację o zamknięciu postępowania/

Centralna Składnica Marynarki Wojennej ul. X. Czernickiego 124, 81-904 Gdynia
ogłoszenie o przetargu na wykonanie i dostawę dokumentacji remontowej do 30 mm armaty AK-630 sześcioletni remont eksploatacyjny - w ilości 3 kpl.
Nr referencyjny postępowania: 5/KZP/CSMW/2010/U
Termin składania ofert: 16.02.2010 r.,godz. 10:00
Wytwarzający: Zbigniew Zieliński
Czas wytworzenia: 2010-01-15, 09.45
Udostepniający: Janusz Górski
Czas udostępnienia: 2010-01-15, 10.30
Ostatnia zmiana: 2010-03-05 godz. 13:33 /dodano informację o unieważnieniu postępowania/

Centralna Składnica Marynarki Wojennej ul. X. Czernickiego 124, 81-904 Gdynia
ogłoszenie o przetargu na dostawę ogumienia w ilości 307 szt.
Nr referencyjny postępowania: 4/KZP/CSMW/2010
Termin składania ofert: 12.02.2010 r.,godz. 10:00

Wytwarzający: Zbigniew Zieliński
Czas wytworzenia: 2010-01-13, 13.00
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-01-13, 13.05
Ostatnia zmiana: 2010-04-07 godz. 09:44 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/
2010-02-17 godz. 12:45 /dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty/