Informacje o planowanych postępowaniach


Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

Informacja o planowanych w roku 2010 postępowaniach prowadzonych na podstawie § 15 Decyzji Nr 291/MON

Jednostka Wojskowa 1123, ul. Czwartaków1, 86-300 Grudziądz

Informacja o planowanych w 2010 r. postępowaniach prowadzonych na podstawie decyzji 291/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006 r.


Jednostka Wojskowa 1511, ul . Al. Legionów 133, 18-400 Łomża

Jednostka Wojskowa 4141,ul. 27-go Lutego, 77-330 Czarne

Jednostka Wojskowa 3463,ul. Lubelska 150, 26-600 Radom

1 Okręgowe Warsztaty Techniczne, ul. Czwartaków 1, 86 – 300 Grudziądz

Jednostka Wojskowa 3868, 81-103 Gdynia, ul. Dickmana

Informacja o planowanych w 2010 r. postępowaniach prowadzonych na podstawie decyzji 291/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006 r.

1 Baza Materiałowo - Techniczna, ul. Okólna 37, 87-100 Toruń

Informacja o planowanych w 2010 r. postępowaniach prowadzonych na podstawie decyzji 291/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006 r.

Jednostka Wojskowa 4653, 84-313 Siemirowice

Informacja o planowanych w 2010 r. postępowaniach prowadzonych na podstawie decyzji 291/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006 r.

2 Okregowe Warsztaty Techniczne w Jastrzębiu,46 - 100 Namysłów

Informacja o planowanych w 2010 r. postępowaniach prowadzonych na podstawie decyzji 291/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006 r.

Jednostka Wojskowa 1906, ul. Ciasna 7, 78-601 Wałcz

Informacja o planowanych w 2010 r. postępowaniach prowadzonych na podstawie decyzji 291/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006 r.

Informacja o planowanych w 2010 r. postępowaniach prowadzonych na podstawie decyzji 291/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006 r.
- zmiana ogłoszenia polegająca na dodaniu poz. 2 w tabeli

Informacja o planowanych w 2010 r. postępowaniach prowadzonych na podstawie decyzji 291/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006 r. - zmiana ogłoszenia polegająca na dodaniu poz. 3,4,5 w tabeli
9 Rejonowe Warsztaty Techniczne, ul. Obrońców Stalingradu 10, 66-600 Krosno Odrzańskie

Informacja o planowanych w 2010 r. postępowaniach prowadzonych na podstawie decyzji 291/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006 r.

JEDNOSTKA WOSJKOWA 4651, ul.Zielona, 81-929 Gdynia

Informacja o planowanych w 2010 r. postępowaniach prowadzonych na podstawie decyzji 291/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006 r.

JEDNOSTKA WOSJKOWA 4824 STAWY, 08-530 Dęblin

Informacja o planowanych w 2010 r. postępowaniach prowadzonych na podstawie decyzji 291/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006 r.

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 1106, UL. SAPERSKA 1, 11-073 OLSZTYN

Informacja o planowanych w 2010 r. postępowaniach prowadzonych na podstawie decyzji 291/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006 r.

Korekta - Informacja o planowanych w 2010 r. postępowaniach prowadzonych na podstawie decyzji 291/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006 r.


JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 1933, UL. ŹRÓDŁOWA 52, 91-735 ŁÓDŹ 

Informacja o planowanych w 2010 r. postępowaniach prowadzonych na podstawie decyzji 291/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006 r.

Informacja o planowanych w 2010 r. postępowaniach prowadzonych na podstawie decyzji 291/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006 r. - zmiana ogłoszenia z 25.01.2010 r. polegająca na dodaniu poz. 4,5  w tabeli.

Informacja o planowanych w 2010 r. postępowaniach prowadzonych na podstawie decyzji 291/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006 r. - zmiana ogłoszenia z 16.02.2010 r. polegająca na dodaniu poz. 6  w tabeli.

Informacja o planowanych w 2010 r. postępowaniach prowadzonych na podstawie decyzji 291/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006 r. - zmiana ogłoszenia z 21.04.2010 r. polegająca na dodaniu poz. 7 i 8  w tabeli.


DEPARTAMENT ZAOPATRYWANIA SIŁ ZBROJNYCH, AL.NIEPODELGŁOŚCI 218, 00-911 WARSZAWA

Wykaz planowanych do zakupu wyrobów i usług w postępowaniach uruchamianych  w 2010 roku- opracowany na bazie zatwierdzonego projektu „Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych w latach 2010-2011” zaktualizowanego w dniu 07.01.2010 r.


2 BAZA MATERIAŁOWO - TECHNICZNA, UL. BOHATERÓW WALK NAD BZURĄ, 99-300 KUTNO

Informacja o planowanych w 2010 r. postępowaniach prowadzonych na podstawie   decyzji 291/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006 r.