Departament Administracyjny

Uprzejmie informujemy, że cała dokumentacja przetargowa udostępniana na niniejszej stronie ma format PDF. Do jej przeglądania niezbędny jest program Adobe Reader w wersji nie starszej jak Adobe Reader 5.0.

Wersja do pobrania: Adobe Acrobat Reader  


2010 ROK


Postępowanie nr 87/ZP/10
Przedmiotem zamówienia jest usługa modernizacji posiadanego przez resort obrony narodowej systemu informatycznego PODATEK oraz świadczenia asysty technicznej i konserwacji
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
72250000-2 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów.
Termin składania ofert: 04.01.2011 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2010-12-08
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-12-08 godz. 14:41
Ostatnia zmiana: 2011-01-31 godz. 13:11 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 85/ZP/10
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwentaryzacji budowlanej dla budynków biurowych usytuowanych przy ul. Rakowieckiej 4a w Warszawie
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
71251000-2 usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków
Termin składania ofert: 03 grudnia 2010 r., godz. 11:00
„UWAGA: Zamawiający przewiduje przed przystąpieniem do przetargu wizję lokalną w budynkach biurowych usytuowanych przy ul. Rakowieckiej 4a w Warszawie.

W przypadku chęci udziału w wizji lokalnej należy potwierdzić przybycie przedstawicieli Wykonawców faxem na nr 22 684 06 42, lub e-mail: mkucharska@mon.gov.pl. Przybyłe osoby winne posiadać ze sobą dowód tożsamości ze zdjęciem”.


Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2010-11-22
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-11-22 godz. 14:26
Ostatnia zmiana: 2010-12-29 godz. 13:03 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 84/ZP/10
Przedmiotem umowy  jest wykonanie projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego dotyczącego rozbudowy budynku nr 3 przy ul. Rakowieckiej 4a w Warszawie o infrastrukturę sportową – halę sportową wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla ww. zamierzenia oraz przeniesieniem na rzecz Zamawiającego własności autorskich praw majątkowych do całości wykonanej dokumentacji i każdej jej części składowej
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2010-12-20 godz. 08:55
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-12-20 godz. 13:25
Postępowanie nr 83/ZP/10
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych – II części.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
39294100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne
Termin składania ofert: 18 listopada 2010 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2010-11-10 godz. 13:50
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-11-10 godz. 15:05
Ostatnia zmiana: 2010-11-26 godz. 09:02 /dodano:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 82/ZP/10
Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów podarunkowych dla pracowników Ministerstwa Obrony Narodowej
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
30199750-2 talony
Termin składania ofert: 18 listopada 2010 r., godz. 12:00
Uwaga: Termin składania ofert został przesunięty na dzień 25 listopada 2010 r. o godz. 12.00.
Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 25 listopada 2010 r. o godz.13.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2010-11-10 godz. 11:00
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-11-10 godz. 13:42
Ostatnia zmiana: 2010-12-07 godz. 13:14 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /

Postępowanie nr 81/ZP/10
Przedmiotem zamówienia jest dostawa klimatyzatorów przenośnych jednoczęściowych
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
39717000-1    Wentylatory i urządzenia klimatyzacyjne
Termin składania ofert: 18 listopada 2010 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2010-11-10 godz. 09:00
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-11-10 godz. 13:25
Ostatnia zmiana: 2010-11-18 godz. 14:26 /dodano informację o unieważnieniu postępowania/

Postępowanie nr 80/ZP/10
Przedmiotem zamówienia jest usługa druku i dostawy książki „ABC wiedzy o HIV/AIDS”.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
79810000-5 Usługi drukowania
79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
Termin składania ofert: 8 listopada 2010 r., godz. 11.00
   
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2010-10-29 godz. 13.50
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-10-29 godz. 15:10
Ostatnia zmiana: 2010-11-19 godz. 11:55 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 79/ZP/10
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań społecznych na temat „Preferencji kandydatów do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych” oraz na temat „Zainteresowanie Służbą Przygotowawczą wśród młodzieży”
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
793150000-5 usługi badań społecznych
Termin składania ofert: 5 listopada 2010 r., godzina 11.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2010-10-28, godz. 13.40

Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-10-28 godz.: 14:08
Ostatnia zmiana: 2010-11-17 godz. 13:55 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 78/ZP/10
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych – II części
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
39294100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne
Termin składania ofert: 4 listopada 2010 r., godzina 11.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2010-10-26, godz. 14:50

Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-10-26 godz.: 15:08

Ostatnia zmiana: 2010-11-19 godz. 11:56 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 77/ZP/10
Przedmiotem zamówienia jest dostawa klimatyzatorów przenośnych, sprzętu gospodarczego, żyrandoli, podsufitowych opraw jarzeniowych wraz ze zwieszakami linkowymi, zapłonników do świetlówek oraz źródeł światła – III części:
Część I – Dostawa klimatyzatorów
Klimatyzator przenośny jednoczęściowy - 50 szt.
Część II  – Dostawa sprzętu gospodarczego   
1) Wentylator
a) Wentylator stojący -   90 szt.
b) Wentylator biurkowy - 120 szt.
2) Lampka biurkowa - 90 szt.
3) Zegar ścienny - 20 szt.
4) Przedłużacz
a) Przedłużacz dł. 3 m - 40 szt.
b) Przedłużacz dł.5 m - 30 szt.
5) Kosz na śmieci
a) Kosz na śmieci 25 l - 200 szt.
b) Kosz na śmieci 12 l - 10 szt.
Część III – Dostawa żyrandoli, podsufitowych opraw jarzeniowych wraz ze zwieszakami linkowymi, zapłonników do świetlówek oraz źródeł światła
1) Żyrandole pięcioramienne -   40 szt.
2) Podsufitowe oprawy jarzeniowe - 270 szt.
3) Zwieszaki linkowe do opraw jarzeniowych - 270 szt.
4) Zapłonniki
a) Zapłonniki do świetlówek o mocy 22W - 800 szt.
b) Zapłonniki do świetlówek o mocy 65W - 800 szt.
5) Źródła światła:
a) Świetlówki liniowe o mocy 18W - 800 szt.
b) Świetlówki liniowe o mocy 36W - 800 szt.
c) Świetlówki kompaktowe o mocy 9W - trzonek E14 - 500 szt.
d) Świetlówki kompaktowe o mocy 11W - trzonek E14 - 400 szt.
e) Świetlówki kompaktowe o mocy 9W - trzonek E27 - 600 szt.
f) Świetlówki kompaktowe o mocy 11W - trzonek E27 - 600 szt.
g) Świetlówki kompaktowe o mocy 14W - trzonek E27 - 600 szt.
h) Żarówki tradycyjne o mocy 40W - trzonek E14 - 450 szt.
i) Żarówki tradycyjne o mocy 60W - trzonek E14 - 250 szt.
j) Żarówki tradycyjne o mocy 40W - trzonek E27 - 800 szt.
k) Żarówki tradycyjne o mocy 60W - trzonek E27 -800 szt.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
39717000-1 Wentylatory i urządzenia klimatyzacyjne
31521100-5 Lampy na biurko
39254120-4 Zegary ścienne
31224810-3 Przedłużacze
34928500-3 Pojemniki i kosze na odpady i śmiecie
31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe
31532920-9 Żarówki i świetlówki
31532510-2 Zapłonniki do świetlówek
Termin składania ofert: 29.10.2010 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2010-10-21, godz. 15:11
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-10-22 godz.: 08:30
Ostatnia zmiana: 2010-11-15 godz. 15:06 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 76/ZP/10
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego II części. 
Część I :
- mikrofon (8 szt.)
Część II
- monitory 19’’ (82 szt.)
- klawiatura USB (50 szt.)
- mysz optyczna USB desktopowa (50 szt.)
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
30231310-3 -   wyświetlacze płaskie
30237410-6  -  myszka komputerowa
30237132-3  -  interfejs USB
30236000-2  -  różny sprzęt komputerowy

Termin składania ofert: 04.11.2010 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2010-10-21 godz. 14:18
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-10-21 godz.: 14:45
Ostatnia zmiana: 2010-11-23 godz. 13:41 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. II/

Postępowanie nr 75/ZP/10
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń multimedialnych – II części.
Część I –  Dostawa projektora multimedialnego
- projektor multimedialny (5 szt.).
Część II – Dostawa urządzeń multimedialnych
- tablica interaktywna (1 szt.),
- projektor multimedialny (1 szt.).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
32322000-6 -   urządzenia multimedialne
38652100-1  -  projektory

Termin składania ofert: 03.11.2010 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2010-10-21 godz. 14:41
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-10-21 godz.: 14:50
Ostatnia zmiana: 2010-12-01 godz. 09:11 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - część I
I/

Postępowanie nr 74/ZP/10
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań społecznych na temat „Preferencji kandydatów do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych” oraz na temat „Zainteresowanie Służbą Przygotowawczą wśród młodzieży”
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
793150000-5 usługi badań społecznych
Termin składania ofert: 21.10.2010 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2010-10-12
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-10-12 godz. 12:15
Ostatnia zmian: 2010-10-22 godz. 10:22 /dodano informację o unieważnieniu postępowania/

Postępowanie nr 73/ZP/10
Przedmiotem zamówienia jest usługa modernizacji będącego w posiadaniu resortu obrony narodowej systemu informatycznego PROSTA-C oraz świadczenia asysty technicznej i konserwacji
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
72250000-2 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
Termin składania ofert: 29.10.2010 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2010-10-21
godz. 14:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-10-21 godz.: 14:40
Ostatnia zmiana: 2010-11-08 godz. 13:08 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 72/ZP/10
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa szaf stalowych na akta – 2 części
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
44421300-0  – sejfy
Termin składania ofert: 12.10.2010 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2010-09-29
godz. 11:00
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-09-29 godz. 13:35
Ostatnia zmiana: 2010-10-28 godz. 14:07 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 70/ZP/10
Przedmiotem zamówienia są roboty dodatkowe polegające na przyklejeniu płyt styropianowych jednostronnie laminowanych papą do podłoża z papy podkładowej w celu zabezpieczenia papy nawierzchniowego krycia przed destrukcyjnym działaniem /płyt korytkowych/ nieobjętych zamówieniem podstawowym
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45.40.00.00-7 - roboty budowlane
Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2010-09-29
godz. 16:08
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-09-30 godz.09:10

Postępowanie nr 69/ZP/10
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli gabinetowych
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
39100000-3 Meble
Termin składania ofert: 07.10.2010 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2010-09-24
godz. 11:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-09-24 godz.: 14:11
Ostatnia zmiana: 2010-10-20 godz. 13:55 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
/
Postępowanie nr 68/ZP/10
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu gospodarczego, żyrandoli, podsufitowych opraw jarzeniowych wraz ze zwieszakami linkowymi, zapłonników do świetlówek oraz źródeł światła – II części:
Część I – Dostawa sprzętu gospodarczego        
Część II – Dostawa żyrandoli, podsufitowych opraw jarzeniowych wraz ze zwieszakami linkowymi, zapłonników do świetlówek oraz źródeł światła
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
39717000-1  Wentylatory i urządzenia klimatyzacyjne
31521100-5  Lampy na biurko
39254120-4  Zegary ścienne
31224810-3  Przedłużacze
34928500-3  Pojemniki i kosze na odpady i śmiecie
31520000-7  Lampy i oprawy oświetleniowe
31532920-9  Żarówki i świetlówki
31532510-2  Zapłonniki do świetlówek

Termin składania ofert: 14 października 2010 r. godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2010-10-04 godz. 11:43
Udostępniający:Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-10-05 godz. 08:08
Ostatnia zmiana: 2010-10-15 godz. 14:27 /dodano informację o unieważnieniu postępowania
/

Postępowanie nr 67/ZP/10
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych – VIII części.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
39294100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne
Termin składania ofert: 18 października 2010 r., godz. 11.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2010-10-08 godz. 11:30
Udostępniający:Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-10-08 godz. 12:55
Ostatnia zmiana: 2010-11-18 godz. 14:26 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
/

Postępowanie nr 66/ZP/10
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
30214000-2  -  stacje robocze
30231310-3  -   wyświetlacze płaskie
30234600-4  -   pamięci flash
30232130-4  -   kolorowe drukarki atramentowe
32420000-2  -   urządzenia sieciowe
30236000-2  -   różny sprzęt komputerowy
30237250-6  -   akcesoria do czyszczenia komputerów

Termin składania ofert: 05.10.2010 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2010-09-21

Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-09-21 godz.: 15:03
Ostatnia zmiana: 2010-10-19 godz. 14:03 /dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/
Postępowanie nr 65/ZP/10
Przedmiotem zamówienia jest usługa druku i dostawy materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla żołnierzy i pracowników zatrudnionych w jednostkach wojskowych
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
79810000-5 Usługi drukowania
79823000-9 Usługi drukowania i dostawy

Termin składania ofert: 11.10.2010 r., godz. 11.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2010-10-01 godz. 11:00 

Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia:
2010-10-01 godz. 11:45
Ostatnia zmiana: 2010-10-25 godz. 15:15 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /

Postępowanie nr 64/ZP/10
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie grafik i elementów ekspozycyjno-wystawienniczych.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
79822500-7 – usługi projektów graficznych;
79416000-3 – usługi public relations

Termin składania ofert: 23.09.2010 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2010-09-14
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-09-14; godz.: 13:33
Ostatnia zmiana: 2010-10-08 godz. 13:40 /dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/
Postępowanie nr 63/ZP/10
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na remoncie poddasza w budynku Nr 1 w kompleksie Nr 3594 przy ul. Klonowej 1 w Warszawie, obejmującym wykonanie nowej termoizolacji całości poddasza.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45000000-7– Roboty budowlane;
45310000-3– Roboty instalacyjne elektryczne;
45432114-6– Roboty w zakresie podłóg drewnianych;
45440000-3– Roboty malarskie i szklarskie;
45450000-6– Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Termin składania ofert: 30.09.2010 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2010-09-14, godz. 12:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-09-14; godz.: 13:25Ostatnia zmiana: 2010-10-19 godz. 08:09 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 62/ZP/10
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu sportowego
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
37400000-2 - artykuły i sprzęt sportowy
Termin składania ofert: 14.09.2010 r., godz. 11:00
Uwaga: Termin składania ofert został przesunięty na dzień 16 września 2010 r. o godz. 11.00. Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 16 września  2010 r. o godz.12.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2010-09-03; godz.:14:00
Udostępniający: Janusz Górski
Czas udostępnienia: 2010-09-03; godz.: 15:35
Ostatnia zmiana: 2010-10-05 godz. 09:56 /dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/
Postępowanie nr 61/ZP/10
Przedmiotem zamówienia jest na dostawa sprzętu AGD oraz RTV – 3 części
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
32324600-6    Telewizory cyfrowe;
32331600-8     Odtwarzacze plików MP3;
32344210-1    Sprzęt radiowy;
38653400-1    Ekrany projekcyjne;
39713100-4    Zmywarki;
39711310-5    Elektryczne zaparzaczce do kawy;
39711130-9    Chłodziarki;
39711362-4    Kuchenki mikrofalowe

Termin składania ofert: 01.10.2010 r., godz. 11:00
Uwaga: Termin składania ofert został przesunięty na dzień 5 października 2010 r. o godz. 11.00. Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 5 października  2010 r. o godz.12.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2010-09-21, godz. 11:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-09-21; godz.: 13:03
Ostatnia zmiana: 2010-10-28 godz. 14:09 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 60/ZP/10
Przedmiot zamówienia: remont sali szkolenia wojskowego żołnierzy zawodowych nr 220 w budynku nr 1A przy ul. Rakowieckiej 4A w Warszawie

Termin składania ofert: 31.08.2010 r., godz. 11:00


Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2010-08-13
Udostępniający:Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-08-13 godz. 12:18
Ostatnia zmiana 2010-08-31, godz. 15:21 /dodano
informację o unieważnieniu postępowania/
Postępowanie nr 59/ZP/10
Przedmiot zamówienia: wykonanie reklamy prasowej i internetowej promującej nabór do Narodowych Sił Rezerwowych – IV części
Część I – Emisja w prasie drukowanej reklamy promującej nabór do Narodowych Sił Rezerwowych
Część II – Emisja na bezpłatnych portalach internetowych reklamy promującej nabór do Narodowych Sił Rezerwowych
Część III – Emisja w branżowej medycznej prasie drukowanej reklamy promującej nabór do Narodowych Sił Rezerwowych
Część IV – Emisja na bezpłatnych medycznych portalach internetowych reklamy promującej nabór do Narodowych Sił Rezerwowych

Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
64216200-5 elektroniczne usługi informacyjne
79340000-9
usługi reklamowe i marketingowe
79341000-6
usługi reklamowe
Termin składania ofert: 23 sierpnia 2010 r. godz. 11:00
Uwaga dot. Załączników 1;2;3;4; do SIWZ (w wersji word ) ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2010-08-13, godz. 13:50
Udostępniający:Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-08-13, godz. 15:10
Ostatnia zmiana: 2010-09-10 godz. 13:10 /dodano:
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia cz. III-IV/

Postępowanie nr 58/ZP/10Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu osobowego.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
834110000-1 Samochody osobowe
Termin składania ofert: 12.08.2010 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2010-08-20
Udostępniający: Janusz Górski
Czas udostępnienia: 2010-08-20 godz. 15:33
Ostatnia zmiana: 2010-09-14 godz. 14:07 /dodano: ogłoszenia o udzieleniu zamówienia/
Postępowanie nr 57/ZP/10
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa informatycznego
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
80531200-7 Usługi szkolenia technicznego
Termin składania ofert: 23.09.2010 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2010-08-18
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-08-18 godz. 12:10
Ostatnia zmiana: 2010-10-22 godz. 14:38 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
/
Postępowanie nr 56/ZP/10
Przedmiotem zamówienia jest dostawa albumów – IV części
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
39294100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne
Termin składania ofert: 22.09.2010 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2010-08-17
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-08-17 godz. 12:20

Ostatnia zmiana: 2010-10-13 godz. 12:06 /dodano:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/
Postępowanie nr 55/ZP/10
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji klatki schodowej w budynku nr 5 w kompleksie nr 3575 przy al. Niepodległości 218 w Warszawie
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45111300-1 roboty rozbiórkowe
45210000-2 roboty remontowe i renowacyjne                                                  
45310000-3 - roboty instalacyjne elektryczne
45331100-7 - instalowanie centralnego ogrzewania
Termin składania ofert: 16.08.2010 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2010-07-30, godz. 11:15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-07-30 godz. 12:55
Ostatnia zmiana: 2010-09-02 godz. 09:20 /dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/
Postępowanie nr 54/ZP/10
Przedmiot zamówienia: dostawa sprzętu fotograficznego
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
38651000-6 - Sprzęt fotograficzny.
38651600-9 – Kamery cyfrowe.
Termin składania ofert: 11.08.2010 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2010-07-23 godz. 08:00
Udostępniający:Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-07-23 godz. 14:41

Ostatnia zmiana: 2010-08-26 godz. 15:27 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zmówienia/

Postępowanie nr 53/ZP/10
Przedmiot zamówienia:dostawa urządzeń multimedialnych i sprzętu informatycznego – III części
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
30214000-2 – stacje robocze;
30213100-6 – komputery przenośne;
30231310-3 – wyświetlacze płaskie;
32420000-2 – urządzenia sieciowe;30236000-2 – różny sprzęt komputerowy;
32322000-6 – urządzenia multimedialne.
Termin składania ofert: 21.09.2010 r., godz. 11:00

Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2010-08-11
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-08-11 godz. 12:35
Ostatnia zmiana: 2010-10-07 godz. 09:37 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-część II /

Postępowanie nr 52/ZP/10
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych – XI części:
Część I – Długopisy metalowe
Część II – Bombki choinkowe ze stojakiem
Część III – Puchary sportowe
Część IV – Znaczki do klapy marynarki
Część V – Logobandy
Część VI – Pen drive w kształcie pocisku
Część VII – Eleganckie pióra i długopisy w etui
Część VIII – Torby papierowe
Część X – Teczki clipboard i managera
Część XI – Plakiety okolicznościowe w etui
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2010-07-30 godz. 09:00
Udostępniający:Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-07-30 godz. 09:44
Ostatnia zmiana: 2010-11-02 godz. 09:00 /dodano iogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 51/ZP/10
Przedmiot zamówienia: rezerwacja, sprzedaż oraz dostarczanie biletów na przewozy lotnicze, kolejowe, autobusowe komunikacji krajowej i międzynarodowej oraz biletów promowych na rzecz Ministerstwa Obrony Narodowej
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
63500000-4 Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej
63510000-7
Usługi biur podróży i podobne
63512000-1
Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2010-07-09 godz. 13:30
Udostępniający:Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-07-09 godz. 15:05

Postępowanie nr 50/ZP/10
Przedmiot zamówienia: wykonanie i dostawa kalendarza firmowego
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
79810000-5 Usługi drukowania
79823000-9
Usługi drukowania i dostawy
Termin składania ofert: 09.09.2010 r., godz. 11:00

„Wzór podobnego kalendarza firmowego znajduje się do wglądu w Departamencie Wychowania i Promocji Obronności MON w Oddziale Promocji Obronności, al. Niepodległości 218 w Warszawie, pok. 410, nr tel. 22 68 40 192.”

Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2010-08-04 godz. 09:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-08-04 godz. 10:28
Ostatnia zmiana: 2010-10-13 godz. 12:06 /dodano
ogłoszenie sprostowania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 49/ZP/10
Przedmiot zamówienia: remont sali szkolenia wojskowego żołnierzy zawodowych nr 220 w budynku nr 1A przy ul. Rakowieckiej 4A w Warszawie
Termin składania ofert: 10 sierpnia 2010 r. godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2010-07-21
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-07-21 godz. 14:25
Ostatnia zmiana: 2010-08-10 godz. 13:00 /
dodano informację o unieważnieniu postępowania/
Postępowanie nr 48/ZP/10
Przedmiot zamówienia: dostawa i montaż dźwigu osobowego w budynku nr 1A przy ul. Rakowieckiej 4a w Warszawie wraz z wykonaniem towarzyszących robót ogólnobudowlanych
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45.31.31.00-5
Instalowanie wind
71.32.00.00-7
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
50.75.00.00-7
Usługi w zakresie konserwacji wind
45.00.00.00-7
Roboty budowlane
45.44.21.00-8
Roboty malarskie
45.31.00.00-3
Roboty instalacyjne elektryczne
Termin składania ofert: 18.08.2010 r., godz. 11:00
Uwaga: dot. przedmiaru robót w formacie .ath - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załącznika ponosić będzie wyłącznie wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2010-08-03
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia:
2010-08-03 godz. 13:00
Ostatnia zmiana: 2010-09-07 godz. 16:48 /dodano:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/
Postępowanie nr 47/ZP/10
Przedmiot zamówienia: usługa polegającą na przeprowadzeniu szkoleń – warsztatów w zakresie administrowania środowiskiem systemu SAP ERP 6.0 na platformie Windows 2008
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
80531200-7
Usługi szkolenia technicznego
Uwaga dot. Załączników 1;2;3;4;5; do SIWZ (w wersji word ) ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2010-07-19, godz. 9:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-07-19 godz. 12:58
Ostatnia zmiana: 2010-11-04 godz. 11:10 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 45/ZP/10
Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie szkoleń z obszaru kadrowo-płacowych oraz rachunkowości budżetowej
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego.
Termin składania ofert: 30.07.2010 r., godz. 11:00
Uwaga dot. SIWZ w wersji word - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2010-07-21 godz. 14:00
Udostępniający:Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-07-22 godz. 08:25
Ostatnia zmiana: 2010-07-30 godz. 14:04 /dodano informację o unieważnieniu postępowania/
2010-07-27 godz. 15:28 /dodano
wyjaśnienia treści SIWZ/
Postępowanie nr 44/ZP/10
Przedmiot zamówienia: dostawa sprzętu lekkoatletycznego
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
37415000-0 - Sprzęt lekkoatletyczny.
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2010-07-12 godz. 12:00
Udostępniający: Janusz Górski
Czas udostępnienia: 2010-07-12 godz. 16:08
Ostatnia zmiana: 2010-08-13 godz. 14:55 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 43/ZP/10
Przedmiot zamówienia: wykonanie przebudowy wejścia do budynku nr 3 w kompleksie 3637 przy ul. Rakowieckiej 4A w Warszawie
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45111300-1 roboty rozbiórkowe    
45210000-2
roboty budowlane w zakresie budynków    
45421000-4
roboty w zakresie stolarki budowlanej   
45400000-1
roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Termin składania ofert: 15 lipca 2010 r. godz. 11:00


Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2010-06-30 godz. 09:15
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-06-30 godz. 11:25
Ostatnia zmiana: 2010-07-27 godz. 15:30 /dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/
Postępowanie nr 42/ZP/10
Przedmiot zamówienia: wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych – IV części
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
39294100-0 - artykuły informacyjne i promocyjne 
Termin składania ofert: 03 sierpnia 2010 r. godz. 11:00

UWAGA!! Załączone zdjęcia stanowią wzór podobnych materiałów promocyjnych

Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2010-06-23
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-06-28 godz. 08:32
Ostatnia zmiana 2010-08-19 godz. 10:06 /dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 41/ZP/10
Przedmiot zamówienia: roboty dodatkowe polegające na wykonaniu robót budowlanych polegających na skuciu i usunięciu dodatkowej warstwy podkładu betonowego, usunięciu izolacji wykonanej z mat trzcinowych o grubości
5 cm oraz wykonaniu nowej izolacji ze styropianu
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45.40.00.00-7 - roboty budowlane
Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2010-06-17 godz. 08:35
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-06-17 godz. 09:01

Ostatnia zmiana: 2010-06-18 godz. 13:23 /dodano 
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia/
Postępowanie nr 40/ZP/10
Przedmiot zamówienia: wykonanie narzędzi promujących nabór do Narodowych Sił Rezerwowych w postaci filmu promocyjnego oraz spotu reklamowego na podstawie pracy konkursowej.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
92.11.12.10-7
produkcja filmów reklamowych
Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2010-06-22 godz. 14:35
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-06-22 godz. 15:15

Postępowanie nr 39/ZP/10
Przedmiot zamówienia: druk i dostawa bannerów zewnętrznych z nadrukowaną grafiką
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
79416000-3
usługi public relations
79341000-6
usługi reklamowe
79822400-6
usługi projektów graficznych
79824000-6
usługi drukowania i dystrybucji
79342200-5
usługi w zakresie promocji
64121200-2
usługi dostarczania paczek
64120000-3
usługi kurierskie
79571000-7
usługi wysyłkowe
Termin składania ofert: 23 czerwca 2010 r. godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2010-06-15, godz. 15:15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-06-16 godz. 07:49
Ostatnia zmiana: 2010-07-16 godz. 14:07 /dodano:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/
Postępowanie nr 38/ZP/10
Przedmiot zamówienia: Wykonanie remontu pokrycia dachowego budynków Nr 2, 3, 4 i 5 w kompleksie 3637 przy ul. Rakowieckiej 4A w Warszawie.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45261210-9
Wykonywanie pokryć dachowych
45261320-3
Kładzenie rynien
45311100-1
Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
Termin składania ofert: 2 lipca 2010 r.,godz. 11.00.
Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2010-06-15 godz:15:00
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-06-15 godz. 15:25
 
Ostatnia zmiana: 2010-07-30 godz. 14:59 /dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/
Postępowanie nr 37/ZP/10
Przedmiot zamówienia: usługa polegającą na przeprowadzeniu szkoleń z zakresu CISCO.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
80531200-7 Usługi szkolenia technicznego

Termin składania ofert: 23.08.2010 r., godz. 11:00

Uwaga dot. Załączników 1;2;3;4;5;8 do SIWZ (w wersji word ) - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2010-07-14
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia:
2010-07-15 godz. 12:35
Ostatnia zmiana: 2010-10-06 godz.11:15 /dodano:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/
Postępowanie nr 36/ZP/10
Przedmiot zamówienia: usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia z zakresu SAP R/3
Termin składania ofert: 26 sierpnia 2010 r., godz. 11:00
Uwaga dot. SIWZ z zał. WERSJA EDYTOWALNA - Ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. dokumentu ponosić będzie wyłącznie Wykonawca

Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2010-07-21
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-07-21 godz. 13:58
Ostatnia zmiana: 2010-09-16 godz. 11:21 /dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/
Postępowanie nr 34/ZP/10
Przedmiot zamówienia: Druk i dostawa ulotek – folderów dydaktycznych przeznaczonych dla żołnierzy i psychologów zatrudnionych w jednostkach wojskowych
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
79810000-5
Usługi drukowania
79823000-9
Usługi drukowania i dostawy
Termin składania ofert: 1 lipca 2010 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2010-05-26 godz:14:500
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-05-26 godz. 15:18
Ostatnia zmiana: 2010-08-31 godz. 14:39 /dodano: ogłoszenia o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 32/ZP/10
Przedmiot zamówienia: Dostawa mebli biurowych, gabinetowych oraz krzeseł i foteli – 3 części
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
39100000-3
Meble
Termin składania ofert: 9.06.2010 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2010-05-26 godz. 14:00
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-05-27 godz. 08:22
Ostatnia zmiana: 2010-07-05 godz. 07:57 /dodano 
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/
Postępowanie nr 31/ZP/10
Przedmiot zamówienia: usługa transportową w zakresie przewozu dzieci autobusem szkolnym wraz kierowcą  w roku szkolnym 2010/2011 Brunssum
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
60172000-4
Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 
Termin składania ofert: 18.06.2010 r., godz. 11:00 Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2010-06-23
Udostępniający:Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-06-23 godz. 12:18
Ostatnia zmiana: 2010-07-08 godz. 11:20 /dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 30/ZP/10
Przedmiot zamówienia: wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych przeznaczonych do promocji służby w ramach Narodowych Sił Rezerwowych – X części
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
39294100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne
Termin składania ofert: 16.06.2010 r., godz. 11:00
UWAGA!! Załączone zdjęcia stanowią wzór podobnych materiałów promocyjnych

Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2010-05-10, 11:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-05-10, 11:10
Ostatnia zmiana: 2010-08-06 godz. 11:51 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
/
Postępowanie nr 29/ZP/10
Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu biurowego
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
30191000-4 -
Sprzęt biurowy
30191400-8 –
Niszczarki
Termin składania ofert: 20.05.2010 r., godz. 11:00

Uwaga: Termin składania ofert został przesunięty na dzień 24 maja 2010 r. o godz. 11.00. Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 24  maja  2010 r. o godz.12.00
Uwaga dot. Załączników 1;2;3;4;5;8 do SIWZ (w wersji word oraz exel) ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

Uwaga dot. Załączników 6 i 8  do SIWZ (w wersji word oraz exel)- ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.


Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2010-05-06, 16:45
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-05-07, 08:45
Ostatnia zmiana: 2010-06-10, godz. 11:18 /dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 28/ZP/10
Przedmiot zamówienia: Druk i dostawę materiałów wydawniczych dla jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych RP realizujących kampanię promującą nabór do Narodowych Sił Rezerwowych
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
79810000-5 Usługi drukowania,
79823000-9 Usługi drukowania i dostawy,
79820000-8 Usługi związane z drukowaniem,
64100000-7 Usługi pocztowe i kurierskie
Termin składania ofert: 09.06.2010 r., godz. 11:00

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert na dzień 11 czerwca 2010 r. do godz. 11:00.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11 czerwca 2010 r. o godz. 12:00.
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2010-04-30
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-04-30, 15:00
Ostatnia zmiana: 2010-07-08 godz. 11:56 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 27/ZP/10 (Bruksela)
Przedmiote zamówienia: usługa transportu wyposażenia kwater służbowych (Bruksela)
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego
Termin składania ofert: 25.05.2010 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2010-06-14
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-06-14, 14:16
Ostatnia zmiana: 2010-07-08 godz. 11:18 /dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/
Postępowanie nr 26/ZP/10
Przedmiote zamówienia: jest usługa polegającą na przeprowadzeniu szkolenia w zakresie poznania rozwiązań SAP oraz konfigurowania systemu SAP ERP 6.0 w obszarze wsparcia zarządzania zasobami rzeczowymi w Wojskowych Oddziałach Gospodarczych w ujęciu logistycznym i księgowym.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.
Klasyfikacja CPV:
80531200-7 Usługi szkolenia technicznego
Termin składania ofert: 08.06.2010 r., godz. 11:00
Uwaga dot. SIWZ z zał. WERSJA EDYTOWALNA - Ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. dokumentu ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2010-04-28 godz. 09:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-04-28, 11:08

Ostatnia zmiana: 2010-07-28 godz. 12:26 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/
2010-07-09 godz. 12:08 /dodano
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/
Postępowanie nr 25/ZP/10
Przedmiot konkursu: wykonanie narzędzi promujących nabór do Narodowych Sił Rezerwowych.
Klasyfikacja CPV:
92312000-1
usługi artystyczneNr referencyjny:  25/ZP/10
T
ermin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do dnia 6 maja 2010 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2010-04-28, 14:50
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-04-28, 15:00
Ostatnia zmiana: 2010-05-27 godz. 14:48 /dodano ogłoszenie o wynikach konkursu  i informację o wynikach konkursu
/

Postępowanie nr 24/ZP/10
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań społecznych na temat „Preferencji kandydatów do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych” w ramach Koncepcji Promocji Narodowych Sił Rezerwowych w okresie kwiecień – maj 2010 r.
Klasyfikacja CPV:
793150000-5 usługi badań społecznych
Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2010-04-30, 12:40
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostępnienia: 2010-04-30, 13:12
Ostatnia zmiana: 2010-05-07 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 23/ZP/10
Przedmiot zamówienia: usługa świadczenia asysty technicznej i konserwacji systemu informatycznego MAG-MAT
Klasyfikacja CPV:
72250000-2 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
Termin składania ofert: 28.04.2010 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2010-04-20
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-04-20, 10:15
Ostatnia zmiana: 2010-05-13 godz. 11:05 / dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 22/ZP/10
Przedmiot zamówienia: dostawa drobnego sprzętu i podzespołów komputerowych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.
Klasyfikacja CPV:
30234300-1 Płyty kompaktowe (CD)
30234400-2 Uniwersalne dyski wideo (DVD)
30237320-8 Dyskietki
30237000-9 Części, akcesoria i wyroby do komputerów
30234600-4 Pamięć flash
30237110-3 Interfejsy sieciowe
30237132-3 Interfejs USB
30233132-5 Napędy dyskowe
30237410-6 Myszka komputerowa
30237350-7 Kasety do zapisywania danych
Termin składania ofert: 25.05.2010 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2010-04-14, 09:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-04-14, 11:25
Ostatnia zmiana: 2010-06-18, 10:36 /dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 21/ZP/10 Przedmiotem zamówienia jest pogwarancyjna okresowa konserwacja i bieżące naprawy sprzętu poligraficznego – II części
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
50300000-8 – usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu biurowego, sprzętu telekomunikacyjnego i audiowizualnego
Termin składania ofert: 15.09.2010 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2010-09-03;
Udostępniający: Janusz Górski
Czas udostępnienia: 2010-09-03; godz.: 15:45
Ostatnia zmiana: 2010-09-15 godz. 14:55 /dodano informacja o unieważnieniu postępowania/

Postępowanie nr 20/ZP/10
Przedmiot zamówienia: wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych – X części
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ
Klasyfikacja CPV:
39294100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne
Termin składania ofert: 05.05.2010 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2010-04-23 godz. 09:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-04-23 godz. 12:05
Ostatnia zmiana: 2010-06-10 godz. 10:14 / dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 19/ZP/10
Opis ogłoszenia: Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno – budowlanej i funkcjonalnej dotyczącej rozbudowy budynku nr 3 przy ul. Rakowieckiej 4a w Warszawie o infrastrukturę sportową – halę sportową.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
71220000 – 6 -  usługi projektowania architektonicznego
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 21 lipca 2010 r. godz. 11:00

Załączniki:

wersja PDF
wersja WORD
 
UWAGA: ZMIANA TERMINÓW
- zawiadomienia Uczestników konkursu o dopuszczeniu do udziału w konkursie i przekazanie zaproszenia do złożenia prac konkursowych - do dnia 9 sierpnia 2010 r. 
- przeprowadzenie przez Zamawiającego wizji lokalnej - w dniu 11 sierpnia 2010 r. godz. 10.00

Uwaga dot. Załączników 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10 do regulaminu konkursu  (w wersji WORD) ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie uczestnik konkursu

Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2010-07-02 godz. 09:30
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-07-02 godz. 12:35
Ostatnia zmiana: 2010-11-03 godz. 12:32 /dodano ogłoszenie o wynikach konkursu/

Postępowanie nr 18/ZP/10
Przedmiot zamówienia: usługa dostarczenia oprogramowania do planowania i zestawienia wideokonferencji
Klasyfikacja CPV:
72268000-1 Usługi dostawy oprogramowania
Termin składania ofert: 10.06.2010 r., godz. 11:00

Uwaga!!! Dot. dokumentów - "SIWZ z zał.w wersji word" oraz "Załącznik nr 7 do SIWZ po zmianie w wersji word" - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2010-04-20
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostępnienia: 2010-04-30, 13:08
Ostatnia zmiana: 2010-08-04 godz. 10:15 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
/
Postępowanie nr 17/ZP/10
Przedmiot zamówienia: dostawa upominków okolicznościowych – VII części
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.
Klasyfikacja CPV:
39294100-0
Artykuły informacyjne i promocyjne
Termin składania ofert: 27.04.2010 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2010-04-12, 13:00
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-04-12, 13:40
Ostatnia zmiana:
2010-05-31 godz. 08:43 /dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/  

Postępowanie nr 16/ZP/10
Przedmiot zamówienia: Remont korytarza i pomieszczeń na I piętrze w budynku nr 4 w kompleksie nr 3575 przy al. Niepodległości 218 w Warszawie.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Termin składania ofert: 13.04.2010 r., godz. 11:00

Uwaga: Termin składania ofert został przesunięty na dzień 15 kwietnia 2010 r. o godz. 11.00. Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 15 kwietnia 2010 r. o godz. 12.00

Uwaga dot. Przedmiaru robót WERSJA EDYTOWALNA - Ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załącznika ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

UWAGA!!!: Zamawiający przewiduje przed przystąpieniem do przetargu wizję lokalna na placu budowy.
W przypadku chęci udziału w wizji lokalnej należy potwierdzić przybycie przedstawicieli Wykonawców faxem na nr 22 684 06 42, lub e-mail:
mkucharska@mon.gov.pl. Przybyłe osoby winne posiadać ze sobą dowód tożsamości ze zdjęciem.

Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2010-03-26,
Udostępniający: Janusz Górski
Czas udostępnienia: 2010-03-26, 15:45
Ostatnia zmiana: 2010-05-26 godz. 13:20 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 15/ZP/10
Przedmiote zamówienia: rezerwacja, sprzedaż oraz dostarczanie biletów na przewozy lotnicze, kolejowe, autobusowe komunikacji krajowej i międzynarodowej oraz biletów promowych
na rzecz MON
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.
Klasyfikacja CPV:
63500000-4 Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej
63510000-7 Usługi biur podróży i podobne
63512000-1 Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych
Termin składania ofert: 08.06.2010 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2010-04-28 godz. 09:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-04-28, 11:25
Ostatnia zmiana: 2010-07-28 godz. 12:25 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/
2010-07-09, godz. 09:55 /dodano:
informację o wyborze najkorzystniejszej oferty/

Postępowanie nr 14/ZP/10
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek – 4 części:
Część I – Materiały eksploatacyjne do drukarek firmy HP.
Część II – Materiały eksploatacyjne do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych.
Część III – Materiały eksploatacyjne do kserokopiarek analogowych i cyfrowych.
Część IV – Materiały eksploatacyjne do kserokopiarek KONICA MINOLTA.
Szczegółowy wykaz materiałów, wraz z podanymi ilościami, zawiera Załącznik Nr 9 do SIWZ (formularz cenowy).
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
30192300-4 Taśmy barwiące,
30125000-1 Części i akcesoria do aparatów fotokopiujących,
30125110-5 Tonery do drukarek laserowych,
30125100-2 Wkłady barwiące,
30124300-7 Bębny do maszyn biurowychTermin składania ofert: 11 maja 2010 r. godz. 11:00
Uwaga dot. Formularza cenowego część I-II oraz Formularza cenowego część III-IV - Ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
 
UWAGA (2): Zmiana terminu składania ofert na dzień 14 maja 2010 r. do godz. 11:00.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14 maja 2010 r. o godz. 12:00. 

Uwaga dot.  - Załącznika  nr 6 do SWIZ po zmianie treści SIWZ w wersji word Ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załącznika ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2010-04-01 godz. 09:00,
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-04-01, godz. 13:12
Ostatnia zmiana:2010-07-21 godz. 10:52 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/
2010-06-16, godz. 15:05 /dodano: informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz III-IV/

Postępowanie nr 13/ZP/10
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego – IV części:
Część I – Dostawa i montaż UPS – 1 szt.
Część II – Dostawa i montaż projektora multimedialnego – 1 szt., oraz monitorów LCD – 5 szt.
Część III – Dostawa sprzętu informatycznego: Monitory LCD – 6 szt., oraz spliter – 1 szt. Notebooki – 8 szt. Notebooki – 12 szt. Notebook – 1 szt. Stacje robocze – 14 szt. Stacja robocza – 1 szt. Listy zasilające – 15 szt. Głośniki aktywne zewnętrzne – 15 kpl. Monitory 19” – 11 szt. Monitor 24“ – 1 szt. Monitory 30” – 2 szt. Projektor – 1 szt. Skanery – 2 szt.
Część IV – Drukarki oraz urządzenia wielofunkcyjne: Drukarki laserowe monochromatyczne – 6 szt. Drukarki laserowe kolorowe – 2 szt. Urządzenia wielofunkcyjne cyfrowe monochromatyczne – 4 szt. Urządzenie wielofunkcyjne cyfrowe kolorowe – 1 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
30214000-2 Stacje robocze
30213100-6 Komputery przenośne
30231310-3 Wyświetlacze płaskie
30232110-8 Drukarki laserowe
30216110-0 Skanery komputerowe
30236000-2 Różny sprzęt komputerowy
32322000-6 Urządzenia multimedialne
38652100-1 Projektory
Termin składania ofert: 12 maja 2010 r. godz. 11:00

UWAGA. Zmiana terminu składania ofert na dzień 24 czerwca 2010 r. do godz. 11:00.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24 czerwca 2010 r. o godz. 12:00.

Uwaga dot. Załączników do SIWZ nr od 1 do 7 w wersji word – ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2010-04-01 godz. 10:00,
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-04-01, godz. 13:45
Ostatnia zmiana: 2010-08-06 godz. 11:50 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/ 

Postępowanie nr 12/ZP/10
Przedmiot zamówienia: wykonanie remontu ogrodzenia budynku Nr 10 od ul. Nowowiejskiej w kompleksie 3575 przy al. Niepodległości 218 w Warszawie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.
Klasyfikacja CPV:
45320000-6 Roboty izolacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45262300-4 Betonowanie
45453100-8 Roboty renowacyjne
Termin składania ofert: 20 kwietnia 2010 r. godz. 11:00
UWAGA!!!: Zamawiający przewiduje przed przystąpieniem do przetargu wizję lokalna na placu budowy. W przypadku chęci udziału w wizji lokalnej należy potwierdzić przybycie przedstawicieli Wykonawców faxem na nr 22 684 06 42, lub e-mail: mkucharska@mon.gov.pl. Przybyłe osoby winne posiadać ze sobą dowód tożsamości ze zdjęciem.

Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2010-04-02, 09:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-04-02, 10:45
Ostatnia zmiana: 2010-05-19 godz. 09:57 /dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 11/ZP/10
Przedmiot zamówienia: usługa przeprowadzenia szkoleń w zakresie modelowania procesów logistycznych resortu obrony narodowej w narzędziu ARIS
Klasyfikacja CPV:
80531200-7 Usługi szkolenia technicznego
Termin składania ofert: 14.04.2010 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2010-04-02, 09:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-04-02, 09:52
Ostatnia zmiana: 2010-04-30 godz. 09:52 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/
2010-04-21 godz. 13:14 /dodano
informację o wyborze najkorzystniejszej oferty/

Postępowanie nr 10/ZP/10
Przedmiot zamówienia: Roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu pomieszczeń biurowych i korytarzy w budynku Nr 10 w kompleksie Nr 3575 przy Al. Niepodległości 218 w Warszawie
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45442100-8 Roboty malarskie
45431100-8 Kładzenie terakoty
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
45262300-4 Betonowanie
45432113-9 Kładzenie parkietu
Termin składania ofert: 07.04.2010 r., godz. 11:00
UWAGA!!!: Zamawiający przewiduje przed przystąpieniem do przetargu wizję lokalna na placu budowy.
W przypadku chęci udziału w wizji lokalnej należy potwierdzić przybycie przedstawicieli Wykonawców faxem na nr 22 684 06 42, lub e-mail: mkucharska@mon.gov.pl. Przybyłe osoby winne posiadać ze sobą dowód tożsamości ze zdjęciem.
Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2010-03-18, 12:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-03-18, 13:50
Ostatnia zmiana:
2010-05-06 godz. 10:20 / dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-zmiana/
2010-05-06 godz. 10:18 / dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/
2010-04-26 godz. 12:26 /dodano
informację o wyborze najkorzystniejszej oferty/
2010-04-01 godz. 14:12 /dodano: zmiana treści SIWZ II, przedmiar robót WERSJA EDYTOWALNA, załącznik nr 7 do SIWZ - Przedmiar robót po zmianie SIWZ/
2010-03-23 godz. 07.57 /dodano zmiana treści SIWZ/

Postępowanie nr 9/ZP/10
Przedmiot zamówienia: Wykonanie i dostawa szaf stalowych na akta
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
44421300-0 sejfy
Termin składania ofert: 25.03.2010 r., godz. 11:00
Uwaga dot. Załączniki 1,2,3,4, do SIWZ  (w wersji word) "Ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2010-03-16, 12:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-03-16, 12:48
Ostatnia zmiana: 2010-04-20 / dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/
2010-04-09 godz. 14:35 /dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty/

Postępowanie nr 8/ZP/10
Przedmiot zamówienia:  roboty budowlane polegające na remoncie korytarzy na III i IV piętrze w budynku nr 1 w kompleksie Nr 3575 przy Al. Niepodległości 218 w Warszawie
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45000000-7    roboty budowlane
45310000-2    roboty instalacyjne elektryczne
45331100-7    instalowanie centralnego ogrzewania
45410000-4    tynkowanie
45420000-7    roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45431000-7    kładzenie płytek
45432000-4    kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45440000-3    roboty malarskie i szklarskie
Termin składania ofert: 29 marca 2010 r., godzina 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2010-03-12, godz. 11: 15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-03-12, 11:38

Ostatnia zmiana:
2010-05-26 godz. 14:55 /dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 7/ZP/10
Przedmiot zamówienia: usługa polegająca na dostawa artykułów biurowych
Klasyfikacja CPV:
19000000-6
Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma,
22800000-8
Rejestry, księgi rachunkowe, skoroszyty, formularze i inne wyroby piśmiennicze z papieru lub tektury,
24900000-3
Produkty chemiczne wysokowartościowe i różne,
30190000-7
Różny sprzęt i artykuły biurowe,
37800000-6
Wyroby rękodzielnicze i artystyczne,
39240000-6
Wyroby nożownicze,
44400000-4
Różne produkty gotowe i elementy z nimi związane
Termin składania ofert: 16.03.2010 r., godz. 11:00
Uwaga: Termin składania ofert został przesunięty na dzień 23 marca 2010 r.
o godz. 11.00.
Otwarcia ofert nastąpi w dniu 23 marca 2010 r. o godz. 12.00

Uwaga dot. Załącznika nr 4 do SIWZ  (w wersji Excel) "Ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załącznika ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2010-03-08 godz. 13:00
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-03-08 godz. 15:58
Ostatnia zmiana: 2010-06-01 godz. 14:45 /dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Postępowanie nr 6/ZP/10
Przedmiot zamówienia: usługa polegająca na przeprowadzeniu kursu specjalistycznego z języka angielskiego realizowanego w trzech edycjach
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
80510000-2 usługi szkolenia specjalistycznego
Termin składania ofert: 1.03.2010 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2010-02-19, 13:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-02-19, 12:58

Ostatnia zmiana: 2010-03-16 godz. 08.48 /dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 05/ZP/10
Przedmiot zamówienia: Opracowanie i wykonanie „Przewodnika po wybranym uzbrojeniu, wyposażeniu i umundurowaniu Wojska Polskiego” oraz realizację ok. 15 min. filmu reklamowego pt. „Uzbrojenie Wojska Polskiego” wraz z przygotowaniem i tłoczeniem płyty DVD zawierającej zrealizowany film reklamowy.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
79810000-5
(usługi drukowania)
79820000-8
(usługi związane z drukowaniem)
79800000-2
(usługi drukowania i powiązane)
79823000-9
(usługi drukowania i dostawy)
79961100-9
(usługi fotografii reklamowej)
92111210-7
(produkcja filmów reklamowych)
79530000-8
(usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych)
79540000-1
(usługi w zakresie tłumaczeń ustnych)
79821100-6
(usługi korektorskie)
79822000-2
(usługi składu)
79822500-7
(usługi projektów graficznych)
Termin składania ofert: 12.03.2010 r., godz. 11:00
Uwaga dot. Załączniki 1,2,3,4,5 do SIWZ  (w wersji word) "Ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2010-02-24 godz. 16:22
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-02-25 godz. 07:58
Ostatnia zmiana: 2010-04-26 godz. 11:36 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/
2010-04-20 godz. 11:52 /dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty (termin)/
2010-04-16 godz. 12:36 /dodano
informację o wyborze najkorzystniejszej oferty/
2010-03-09 godz. 14.45 /dodano załączniki 1,2,3,4,5 - w wersji Word/

Postępowanie nr 04/ZP/10
Przedmiot zamówienia: usługa polegającą na przygotowaniu  redakcyjnym i technicznym do druku oraz druk i oprawa wydawnictw
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
79800000-2  usługa drukowania i powiązane
79823000-9  usługa drukowania i dostawy
Termin składania ofert: 16.02.2010 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2010-02-02 godz. 14:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-02-02, 14:28
Ostatnia zmiana: 2010-03-05 godz. 09.23 /dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 3/ZP/10
Przedmiot zamówienia: usługa transportu i magazynowania mebli
Termin składania ofert: 25.02.2010 r., godz. 14:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2010-03-02
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-03-02, 13:06
Ostatnia zmiana: 2010-03-18 godz. 11.57 /dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 02/ZP/10
Przedmiot zamówienia: Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
30197644-2
Papier kserograficzny

Termin składania ofert: 29.01.2010 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2010-01-12 godz. 12:00

Udostępniający: Beata Kozerawska

Czas udostępnienia: 2010-01-20, 15:23

Ostatnia zmiana: 2010-02-18 godz. 13.25 /dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 01/ZP/10
Przedmiot zamówienia: wykonanie i dostawa medali i galanterii odznaczeniowej – III części
Klasyfikacja CPV:
18512200-3 Medale,
39561110-6 Wstążka,
22990000-6 Papier gazetowy, papier czerpany i innego rodzaju papier lub tektura w rodzaju używanych do celów graficznych.
Termin składania ofert: 18.02.2010 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2010-02-09, 14:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-02-09, 14:33

Ostatnia zmiana: 2010-03-05 godz. 09.20 /dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/