Zamówienia na rzecz urzędu MON

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W RESORCIE ON

Organy realizujące centralne zaopatrywanie Sił Zbrojnych RP:

Agencja Mienia Wojskowego

Departament Zaopatrywania Sił Zbrojnych

Departament Polityki Zbrojeniowej


Organ realizujący zamówienia dla Urzędu MON:

Departament Administracyjny MON

Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON