RZI Szczecin ul Narutowicza 17b

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie, ul. Narutowicza 17B, 70-240

 ROK 2009  (Cz. 2)

 

 

Przetarg na Usługę serwisowo - konserwacyjną urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w kompleksach wojskowych będących w zasobach RZI Szczecin w okresie trzech lat od podpisania umowy
Numer referencyjny postępowania: 400528 - 2009
Termin składania ofert: 01.12.2009 r., godz. 10:00

Wytwarzający/Odpowiadający: Paweł Sławacki
Czas wytworzenia: 2009-11-20, godz. 10:20
Udostępniający: Janusz Górski
Czas udostępnienia: 2009-11-20., godz. 13:00


Przetarg na usługę kompleksową polegajacą na sprzedaży i świadczeniu usług przesyłania energii elektrycznej na potrzeby kompleksów wojskowych w Wałczu
Numer referencyjny postępowania: 146/U/2009
Termin składania ofert: 22.12.2009 r., godz. 10:00


Wytwarzający/Odpowiadający: Paweł Sławacki
Czas wytworzenia: 2009-11-12, godz. 13:00
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2009-11-12., godz. 13:35


Przetarg na dostawę węgla kamiennego (miał IIA ) do celów grzewczych dla jednostek i instytucji wojskowych na terenie działania RZI Szczecin
Numer referencyjny postępowania: 063/D/2009
Termin składania ofert: 09.12.2009 r., godz. 10:00

Wytwarzający/Odpowiadający: Paweł Sławacki
Czas wytworzenia: 2009-10-29, godz. 12:30
Udostępniający: Janusz Górski
Czas udostępnienia: 2009-10-29., godz. 14:50


Przetarg na dostawę koksu przemysłowego - opałowego do celów grzewczych dla jednostek i instytucji wojskowych na terenie RZI Szczecin
Numer referencyjny postępowania: 062/D/2009
Termin składania ofert: 08.12.2009 r., godz. 10:00

Wytwarzający/Odpowiadający: Paweł Sławacki
Czas wytworzenia: 2009-10-29, godz. 12:30
Udostępniający: Janusz Górski
Czas udostępnienia: 2009-10-29., godz. 14:45


Przetarg na usługę polegająca na obsłudze, serwisie i konserwacji przepompowni ścieków,oczyszczalni ścieków w zasobach będacych w zarzadzie RZI Szczecin w okresie trzech lat od podpisania umowy

Numer referencyjny postępowania: 137/U/2009
Termin składania ofert: 09.12.2009 r., godz. 10:00

Wytwarzający/Odpowiadający: Paweł Sławacki
Czas wytworzenia: 2009-10-29, godz. 12:30
Udostępniający: Janusz Górski
Czas udostępnienia: 2009-10-29., godz. 12:50


Przetarg na usługę polegająca na rekultywacji środowiska wodno-gruntowego z zanieczyszczeń ropopochodnych terenu byłej bazy paliw w Mirosławcu.
Numer referencyjny postępowania: 136/U/2009
Termin składania ofert: 16.12.2009 r., godz. 10:00

Wytwarzający/Odpowiadający: Paweł Sławacki
Czas wytworzenia: 2009-10-29, godz. 12:30
Udostępniający: Janusz Górski
Czas udostępnienia: 2009-10-29., godz. 14:05


Przetarg na na usługę polegająca na rekultywacji środowiska wodno-gruntowego z zanieczyszczeń ropopochodnych terenu lotniska w Świdwinie
Numer referencyjny postępowania: 135/U/2009
Termin składania ofert: 16.12.2009 r., godz. 10:00

Wytwarzający/Odpowiadający: Paweł Sławacki
Czas wytworzenia: 2009-10-29, godz. 12:30
Udostępniający: Janusz Górski
Czas udostępnienia: 2009-10-29., godz. 12:50


Przetarg na usługę polegająca na całodobowej (również w dni świąteczne i wolne od pracy) ochronie fizycznej obiektów WAK Nr 1 Koszalin przy ulicy Wojska Polskiego 71 w Koszalinie na okres 12 miesięcy od dnia 01.01- 31.12.2010 r.
Numer referencyjny postępowania: 145/U/2009
Termin składania ofert: 17.11.2009 r., godz. 10:00

Wytwarzający/Odpowiadający: Paweł Sławacki
Czas wytworzenia: 2009-10-23, godz. 13:10
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2009-10-28., godz. 13:31


Przetarg na wykonanie systemów alarmowych SSWiN, KD, CCTV, okablowania strukturalnego i zasilającego dla budynku nr 2/1871 i budynku nr 6/1871 - Dostosowanie infrastruktury koszarowej do potrzeb związanych z uzawodowieniem korpusu szeregowych zawodowych K-1871- Zadanie nr 14031 -I ETAP.
Numer referencyjny postępowania: 029/RBI/2009
Termin składania ofert: 13.11.2009 r., godz. 10:00

Wytwarzający: Paweł Sławacki
Czas wytworzenia: 2009-10-23, 14:40
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2009-10-26., godz. 08:30


Przetarg na usługę polegającana wykonaniu dokumentacji projektowej na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego - Zadanie nr 14032: Uciepłownienie kompleksu 1871 Szczecin.
Numer referencyjny postępowania: 039/UPT/2009
Termin składania ofert: 27.10.2009 r., godz. 12:00

Wytwarzający: Paweł Sławacki
Czas wytworzenia: 16-10-2009 r., godz. 14:45
Udostępniający: Janusz Górski
Czas udostępnienia: 16-10-2009 r., godz. 15:05


Przetarg na wykonanie wjazdu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku plebanii nr 26/1874 Szczecin
Numer referencyjny postępowania: 085/RPR/2009
Termin składania ofert: 04.11.2009 r., godz. 11:00

Wytwarzający: Paweł Sławacki
Czas wytworzenia: 14-10-2009 r., godz. 12:00
Udostępniający: Janusz Górski
Czas udostępnienia: 14-10-2009 r., godz. 13:14


Przetarg na wykonanie remontu pomieszczeń w budynku kościoła garnizonowego nr 1/1904 Szczecin
Numer referencyjny postępowania: 081/U/2009
Termin składania ofert: 29.10.2009 r., godz. 10:00

Wytwarzający:Paweł Sławacki 
Czas wytworzenia: 2009-10-08, 14:00
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2009-10-08, 14:38 


Przetarg na wykonanie remontu dachu i naprawie ścian w budynku garażowym nr 4/1919 w WAK Szczecin
Numer referencyjny postępowania: 132/U/2009
Termin składania ofert 20.10.2009 r., godz. 10:00


Przetarg na usługę polegającą na wycince drzew dotyczącej ogrodzenia na terenie JW. 1906 Mosty – Zadanie nr 14086 „Rozbudowa systemu ochrony technicznej kompleksu 0989 Mosty”.
Nr referencyjny:  131/U/2009
Termin składania ofert: 13.10.2009 r., godz. 12:00


Przetarg na wykonanie przebudowy drogi na terenie kompleksu nr 1874 (GOM) oraz remontu pomieszczeń w budynku aresztu nr 19/1874 Szczecin.
Nr referencyjny: 080/RPR/2009
Termin składania ofert: 27.10.2009 r., godz. 11:00


Przetarg na wykonanie remontu pomieszczeń kuchni w budynku kuchni - stołówki nr 5/1871 Szczecin związanego z usunięciem usterek stwierdzonych przez kontrolę WOMP.
Numer referencyjny postępowania: 076/RPR/2009 
Termin składania ofert 23.10.2009 r., godz. 12:00


Przetarg na wykonanie wymiany instalacji c.o. i c.w.u. w budynku zamieszkania zbiorowego (koszarowiec) nr 1/4301 Dziwnów wraz z opracowaniem projektu budowlanego.
Numer referencyjny postępowania: 071/RPR/2009
Termin składania ofert 21.10.2009 r., godz. 10:00


Przetarg na wykonanie remontu budynku biurowo - sztabowego nr 21/1964 Świdwin
Numer referencyjny postępowania: 333374 - 2009
Termin składania ofert: 16.10.2009 godz. 10:00


Przetarg na wykonanie remontu sal wykładowych budynku szkoleniowego nr 16/8209 CSSP Koszalin.
Numer referencyjny postępowania: 068/RPR/2009
Termin składania ofert 09.10.2009 godz. 10:00