Archiwum 2009 r. - część I

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie, ul. Narutowicza 17B, 70-240

 ROK 2009 (Cz.1)

 


 

Przetarg na Wykonanie remontu dachu i naprawie ścian w budynku garażowym nr 4/1919 w WAK Szczecin
Numer referencyjny postępowania: 065/RPR/2009
Termin składania ofert 06.10.2009 godz. 10:00


Przetarg na dostawę sprzętu kwaterunkowego ( meble ) na wyposażenie budynku nr 4 i nr 8 w JW. 1749 Stargard
Szczeciński
Numer referencyjny postępowania: 052/D/2009
Termin składania ofert 23.10.2009 godz. 10:00

 


Przetarg na wykonanie remontu pomieszczeń III piętra w budynku sztabowo - biurowym nr 22/8159 w WAK Szczecinie
Numer referencyjny postępowania: 066/RPR/2009
Termin składania ofert  02.10.2009 godz. 10:00


Przetarg na wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu wokół kaplicy garnizonowej , bud. Nr 135/156 w Złocieńcu
Numer referencyjny postępowania: 064/RPR/2009
Termin składania ofert 02.10.2009 godz. 10:00


Przetarg na wykonanie przyłączy wody do budynków nr 5 i 62 w kompl. 2146 w Wałczu
Numer referencyjny postępowania: 059/RPR/2009
Termin składania ofert 13.10.2009 godz. 10:00

 

Przetarg na wykonanie remontu zbiornika przeciw pożarowego nr. 238 w kompleksie 989 w WAK Mosty.
Numer referencyjny postępowania: 061/RPR/2009
Termin składania ofert 24.09.2009 godz. 10:00


Przetarg na wykonanie remontu dachu w bud. Nr 26/989 w WAK Mosty.
Numer referencyjny postępowania: 060/RPR/2009
Termin składania ofert  23.09.2009 r.,  godz. 10:00


Przetarg na wykonanie remontu posadzki w budynku hali sportowej nr 41 w kompleksie 1876(powierzchnia użytkowa 694,96 m2) znajdującego się w strefie administracyjnej WAK Szczecin
Numer referencyjny postępowania: 300536 - 2009
Termin składania ofert  25.09.2009 r., godz. 10:00


Przetarg na wykonanie remontu pomieszczeń malarni w budynku nr 14/1895 w Szczecinie.
Numer referencyjny postępowania: 300448 - 2009
Termin składania ofert  22.09.2009 r., godz. 10:00


Przetarg na wykonanie remontu budynku biurowo-sztabowego nr 24/8159, leżącego w strefie administracyjnej w Szecinie polegającego na dociepleniu poddasza i izolacji ścian fundamentowych
Numer referencyjny postępowania: 056/RPR/2009
Termin składania ofert  22.09.2009 r., godz. 10:00

 

 


Przetarg na Wykonanie remontu dachu wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej budynku magazynu nr 60/1156 oraz pokrycia dachu z eternitu na blachę budynku wiaty nr 78/1156 Złocieniec.
Numer referencyjny postępowania: 049/RPR/2009
Termin składania ofert 28.08.2009 r., godz. 10:00


size=2 width="100%" align=left>

Przetarg na wykonanie remontu oświetlenia terenu kompleksu wojskowego nr 1876 Szczecin.
Numer referencyjny postępowania:  046/RPR/2009
Termin składania ofert 27.08.2009 r.,  godz. 10:00Przetarg na wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych w budynku wielofunkcyjnym nr 12/7161 CSSP Koszalin.
Numer referencyjny postępowania: 045/RPR/2009
Termin składania ofert 16.09.2009 r., godz. 10:00.Przetarg na wykonanie remontu łaźni oraz pomieszczeń I i II piętra w budynku koszarowym nr 2/8209 CSSP Koszalin.
Numer referencyjny postępowania:  044/RPR/2009
Termin składania ofert: 25.08.2009 r.,godz. 10:00Przetarg na usługę polegającą na opracowaniu, wdrożeniu i prowadzeniu programu zwalczania szkodników dla obiektów infrastruktury żywnościowej oraz przeprowadzenie zabiegów DDD w pozostałych obiektach na terenie jednostek instytucji i obiektów wojskowych zlokalizowanych w rejonie działania RZI Szczecin oraz na jednostkach pływających stacjonujących w portach Świnoujście i Kołobrzeg w okresie: listopad 2009 – listopad 2013,tj. 48 m-cy
Numer referencyjny postępowania: 107/U/2009
Termin składania ofert: 16.09.2009 r., godz. 10:00.


Przetarg na wykonanie remontu łaźni w budynku internatu dla podchorążych nr 60/8209 CSSP Koszalin
Nr referencyjny postępowania: 043/RPR/2009
Termin składania ofert: 21.08.2009 r., godz. 10.00


Przetarg na usługę, której przedmiotem są roboty budowlane związane z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania w budynkach garażów nr 18/1826 (nr inwentarzowy 16/1250/115), 19/1826 (nr inwentarzowy 17/1250/115), 20/1826 (nr inwentarzowy 18/1250/115), 21/1826 (nr inwentarzowy 19/1250/115) oraz 24/1826 (nr inwentarzowy 22/1250/115) zlokalizowanych przy al. Żołnierza 37 w Stargardzie Szczecińskim polegające w szczególności na: 1) montażu instalacji z rur stalowych wraz z armaturą; 2) dostawie i montażu grzejników; 3) malowaniu rur i grzejników..
Nr referencyjny: 257490 - 2009
Termin składania ofert: 20.08.2009 r., godz. 10:00


Przetarg na usługę, której przedmiotem są roboty budowlane związane z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania w budynkach garażów nr 23/1826 (numer inwentarzowy 21/1250/115) i 43/1826 (nr inwentarzowy 30/1250/115) oraz wykonaniem przyłącza sieci cieplnej od budynku nr 23/1826 do budynku nr 43/1826 zlokalizowanych przy al. Żołnierza 37 w Stargardzie Szczecińskim polegające w szczególności na: 1) montażu instalacji z rur stalowych wraz z armaturą; 2) dostawie i montażu grzejników; 3) dostawie i montażu aparatów grzewczo - wentylacyjnych w budynku nr 43/1826; 4) malowaniu rur i grzejników; 5) wykonaniu instalacji elektrycznej do podłączenia aparatów grzewczo - wentylacyjnych oraz instalacji automatyki i sterowania; 6) wykonaniu przyłącza od rozdzielacza w budynku nr 23/1826 po ścianie wewnątrz budynku i dalej do budynku nr 43/1826
Nr referencyjny: 257536 - 2009
Termin składania ofert: 21.08.2009 r., godz. 10:00


Przetarg na usługę polegającą na przeglądzie i konserwacji aparatów powietrznych i masek do aparatów powietrznych
Nr referencyjny: 105/U/2009
Termin składania ofert: 05.08.2009 r., godz. 10:00

§         ogłoszenie


size=2 width="100%" align=left>

Przetarg na usługę polegającą na wykonaniu Programu organizacyjno-użytkowego i Dokumentacji Projektowej w oparciu miedzy innymi o Minimalne Wojskowe Wymagania Organizacyjno-Użytkowe z dnia 14.05.2009 r., wizję lokalną i potrzeby wynikające z tej wizji (np. wykonanie przyłączy itp.), które są niezbędne do zapewnienia kompletności opracowania z punku widzenia celu, któremu ma służyć przedmiotowa dokumentacja
Nr referencyjny: 025/UPT/2009
Termin składania ofert: 07.08.2009 r., godz. 10:00


Przetarg na usługę polegającą na wykonaniu programu organizacyjno-użytkowego oraz dokumentacji projektowej - Zadanie nr 14532: Remont budynku portu lotniczego numer 185 w kompleksie 4222 w Darłowie.
Nr referencyjny: 028/UPT/2009
Termin składania ofert: 05.08.2009 r., godz. 10:00

§         ogłoszenie


size=2 width="100%" align=left>

Przetarg na wykonanie remontu dachu i wymiany bram garażowych budynku garażu nr 19/1826 Stargard Szczeciński
Nr referencyjny: 039/RPR/2009
Termin składania ofert: 18.08.2009 r., godz. 10:00

§         ogłoszenie


size=2 width="100%" align=left>

Przetarg na wykonanie remontu kotła WCO w budynku kotłowni nr 15/1953 Stargard Szczeciński
Nr referencyjny: 040/RPR/2009
Termin składania ofert: 19.08.2009 r., godz. 10:00


Przetarg na usługę serwisowo-konserwacyjną urządzeń elektromechanicznych tj. bram wjazdowych i szlabanów elektrycznych w kompleksach wojskowych będących w zasobach RZI Szczecin od dnia podpisania umowy przez okres trzech lat
Nr referencyjny: 099/U/2009
Termin składania ofert: 31.07.2009 r., godz. 10:00


Przetarg na wykonanie remontu auli wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku szkoleniowym nr 15/8209 CSSP Koszalin.
Nr referencyjny: 038/RPR/2009
Termin składania ofert: 13.08.2009 r., godz. 10:00


Przetarg na wykonanie remontu elewacji i pomieszczeń w budynku administracyjno - sztabowym nr 1/8209 CSSP Koszalin.
Nr referencyjny: 037/RPR/2009
Termin składania ofert: 12.08.2009 r., godz. 10:00


Przetarg na usługę serwisowo-konserwacyjną kotłów grzewczych gazowych i olejowych zainstalowanych w kotłowniach
oraz węzłów cieplnych zainstalowanych w kompleksach wojskowych będących w zarządzie RZI Szczecin w okresie trzech lat od podpisania umowy
Nr referencyjny: 093/U/2009
Termin składania ofert: 27.08.2009 r., godz. 10:00


Przetarg na Wykonanie Usługi polegającej na przeprowadzeniu okresowej kontroli kotłów, instalacji grzewczych i urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacyjnych
Nr referencyjny: 243102-2009
Termin składania ofert: 27.07.2009 r., godz. 10:00

·         ogłoszenie


Przetarg na Wykonanie remontu budynków nr 133/6009, 135/6009 oraz 136/6009 Mirosławiec
Nr referencyjny: 036/RPR/2009
Termin składania ofert: 07.08.2009 r., godz. 10:00


Przetarg na wykonanie remontu budynku garażu nr 60/1689 Mirosławiec.
Nr referencyjny: 035/RPR/2009
Termin składania ofert: 05.08.2009 r., godz. 10:00


Przetarg na dostawę wraz z rozładunkiem i zamontowaniem na koszt wykonawcy sprzętu kwaterunkowego ( meble ) na wyposażenie budynku nr 49 ( sztabowo - biurowy ) w m. Mirosławiec
Nr referencyjny: 039/D/2009
Termin składania ofert: 23.07.2009 r., godz. 10:00


Przetarg na wykonanie remontu dachu na budynku koszarowym nr 5/2147 Wałcz
Nr referencyjny: 034/RPR/2009
Termin składania ofert: 31.07.2009 r., godz. 10:00


Przetarg na wykonanie wymiany bram garażowych w budynku warsztatu nr 10/2152 oraz budynkach garażów nr 12/2152, 13/2152, 14/2152 i 16/2152 Wałcz
Nr referencyjny: 030/RPR/2009
Termin składania ofert: 29.07.2009 r., godz. 10:00


Przetarg na zadanie 14518 Szczecin Podjuchy JW. 2901 k- 1952. Remont budynku hali sportowej nr 10 - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej - wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Nr referencyjny: 003/RBR/2009
Termin składania ofert: 28.07.2009 r., godz. 10:00


Przetarg na usługę polegająca na naprawie głównej aparatów powietrznych wraz z butlami i masek do aparatów powietrznych
Nr referencyjny: 088/U/2009
Termin składania ofert: 10.07.2009 r., godz. 10:00


Przetarg na wykonanie wymiany bram garażowych z ościeżnicą w budynku garażu nr 48/4388, budynku remizy strażackiej nr 41/4388 oraz budynku magazynu nr 15/8590 Świnoujście
Nr referencyjny: 028/RPR/2009
Termin składania ofert: 24.07.2009 r., godz. 10:00


Przetarg na wykonanie  wymiany bram garażowych w budynku garażu nr 42/1964 Świdwin..
Nr referencyjny: 027/RPR/2009
Termin składania ofert: 23.07.2009 r., godz. 10:00


Przetarg na wykonanie remontu dachów na budynku sztabowo - biurowym nr 6/989 oraz budynkach magazynów nr 71/989, 204/989, 205/989 i 206/898 Mosty
Nr referencyjny: 026/RPR/2009
Termin składania ofert: 22.07.2009 r., godz. 10:00


Przetarg na usługę serwisowo-konserwacyjną urządzeń elektromechanicznych tj. bram wjazdowych i szlabanów elektrycznych w kompleksach wojskowych będących w zasobach RZI Szczecin od dnia podpisania umowy w okresie trzech lat.
Nr referencyjny: 085/U/2009
Termin składania ofert: 06.07.2009, godz. 10:00


Przetarg na wyposażenie części biurowej budynku biurowego z audytorium w sprzęt kwaterunkowy wraz z zamontowaniem w Wielonarodowym Korpusie Północno - Wschodnim w Szczecinie przy ul.Łukasińskieg33.
Nr referencyjny: 037/D/2009
Termin składania ofert: 02.07.2009, godz. 10:00


Przetarg na wykonanie robót budowlanych wynikających z decyzji ZWINB w budynkach magazynów nr 26/1219, 36/1219, 37/1219, 38/1219 oraz 40/1219 Wałcz
Nr referencyjny: 023/RPR/2009
Termin składania ofert: 16.07.2009, godz. 10:00


Przetarg na wykonanie robót budowlanych wynikających z decyzji ZWINB w budynkach magazynów nr 29/1219, 30/1219, 34/1219 oraz 35/1219 Wałcz.
Nr referencyjny: 022/RPR/2009
Termin składania ofert: 15.07.2009, godz. 10:00


Przetarg na usługę konserwacyjną urządzeń dźwigowych UBT zainstalowanych w kompleksach wojskowych będących w zarządzie RZI Szczecin od dnia podpisania umowy w okresie trzech lat.
Nr referencyjny: 078/U/2009
Termin składania ofert: 24.06.2009  godz. 10:00


Przetarg na wykonanie remontu dachów ceramicznych w budynkach koszarowych numer 2 i 3 i budynku szkoleniowym numer 4 w kompleksie 8209.
Nr referencyjny: 002/RBR/2009
Termin składania ofert upływa: 07.07.2009 godz. 10:00


Przetarg na usługę serwisowo - konserwacyjna kotła warzelnego gazowego, kotła warzelnego z grzałka elektryczną, kotła warzelnego olejowego z palnikiem gazowym oraz sprawdzenie eksploatacji stacji uzdatniania wody w kompleksach wojskowych będących w zasobach RZI Szczecin
Nr referencyjny: 074/U/2009
Termin składania ofert upływa: 23.06.2009 godz. 10:00


Przetarg na usługę kompleksowa polegającą na sprzedaży i świadczeniu usług przesyłania energii elektrycznej na potrzeby
kompleksów wojskowych w Mirosławcu
Nr referencyjny: 075/U/2009
Termin składania ofert upływa: 24.07.2009 godz. 10:00


Przetarg na usługę polegającą na przeprowadzeniu okresowej kontroli co najmniej raz w roku, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2006, nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) dla specjalności budowlanych określonych w specyfikacji technicznej, obiektów budowlanych na terenach specjalnych będących w zarządzie RZI Szczecin w 2009 r.
Nr referencyjny: 073/U/2009
Termin składania ofert upływa: 22.06.2009 godz. 10:00


Przetarg na wyposażenie sali audytoryjnej wraz z zamontowaniem w budynku biurowym z audytorium w Wielonarodowym Korpusie Północno - Wschodnim w Szczecinie przy ul. Łukasińskiego 33.
Nr referencyjny: 034/D/2009
Termin składania ofert upływa: 17.06.2009 godz. 10:00


Przetarg na usługę polegająca na wykonaniu kontroli okresowej obiektów budowlanych, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. 2006, nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) wykonywanej co najmniej raz w roku, w obiektach wojskowych podlegających Wojskowym Administracjom Koszar będących w zarządzie RZI Szczecin: WAK Szczecin, WAK Szczecin Podjuchy, WAK Stargard Szczeciński, WAK Trzebiatów, WAK Kołobrzeg (WL), WAK Oleszno, WAK Złocieniec, WAK Wałcz, WAK Świnoujście.
Nr referencyjny: 072/U/2009
Termin składania ofert upływa: 18.06.2009 godz. 10:00


Przetarg na wykonanie rozbiórki 9 sztuk dolnych części betonowych przesłon strzelnicy tunelowej zlokalizowanej w kompleksie 1916 Szczecin.
Nr referencyjny: 020/RPR/2009
Termin składania ofert upływa: 30.06.2009 godz. 10:00


Przetarg na wykonanie wymiany pokrycia dachu z eternitu na blachę wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej budynku nr 112/1156 Złocieniec.
Nr referencyjny: 018/RPR/2009
Termin składania ofert upływa: 26.06.2009 godz. 10:00


Przetarg na usługę serwisowo-konserwacyjna urządzeń elektromechanicznych tj. bram wjazdowych i szlabanów elektrycznych w kompleksach wojskowych będących w zasobach RZI Szczecin od dnia podpisania umowy w okresie trzech lat.
Nr referencyjny: 071/UPT/2009
Termin składania ofert upływa: 16.06.2009 godz. 10:00


Przetarg na usługę serwisowo-konserwacyjna ujęć wody podziemnej oraz stacji uzdatniania wody-hydroforni w zasobach WAK będących w zarządzie RZI Szczecin od podpisania umowy w okresie trzech lat
Nr referencyjny: 070/UPT/2009
Termin składania ofert upływa: 16.06.2009 godz. 10:00


Przetarg na usługę polegająca na wykonaniu kontroli okresowej obiektów budowlanych, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. 2006, nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) wykonywanej co najmniej raz w roku, w obiektach wojskowych na terenach zamkniętych podlegających Wojskowym Administracjom Koszar będących w zarządzie RZI Szczecin.
Nr referencyjny: 066/UPT/2009
Termin składania ofert upływa: 15.06.2009 godz. 10:00


Przetarg na usługę polegająca na wykonaniu programu organizacyjno-użytkowego oraz dokumentacji projektowej - Zadanie nr 14534: Remont budynku biurowo-sztabowego nr 149/4222 w Darłowie.
Nr referencyjny: 016/UPT/2009
Termin składania ofert upływa: 05.06.2009 godz. 10:00


Przetarg na usługę polegająca na opracowaniu programu inwestycji oraz dokumentacji projektowej na podstawie Minimalnych wojskowych wymagań organizacyjno-użytkowych z dnia 05.05.2008 r. w związku z zadaniem Nr 16044 Świnoujście kompleks 4388 - Budowa systemu zabezpieczeń kompleksu i obiektów wraz z systemem energetycznym.
Nr referencyjny: 017/UPT/2009
Termin składania ofert upływa: 05.06.2009 godz. 10:00


Przetarg na wykonanie remontu pomieszczeń w budynku portu lotniczego nr 1/6019 Świdwin dla potrzeb Grupy Poszukiwawczo - Ratowniczej (GPR).
Nr referencyjny: 011/RPR/2009
Termin składania ofert upływa: 17.06.2009 godz. 10:00


Przetarg na dostawę oleju opałowego lekkiego L-1 do celów grzewczych dla jednostek i instytucji wojskowych na terenie RZI Szczecin
Nr referencyjny: 028/D/2009
Termin składania ofert upływa: 03.07.2009 godz. 10:00


Przetarg na usługi sprzątania pomieszczeń wewnętrznych i terenów zewnętrznych utwardzonych w jednostkach, instytucjach i obiektach wojskowych w rejonie odpowiedzialności RZI Szczecin.
Nr referencyjny: 064/U/2009
Termin składania ofert upływa: 01.06.2009 godz. 10:00


Przetarg na wykonanie kotłowni (ok 70 kW) na olej opałowy lekki w budynku przeznaczonym do zakwaterowania zbiorowego nr 58/5010 Oleszno wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.
Nr referencyjny: 010/RPR/2009
Termin składania ofert upływa: 18.06.2009 godz.10:00


Przetarg na wykonanie zmiany technologii wytwarzania ciepła z paliwa stałego na gaz w kotłowni (59kW) zlokalizowanej w budynku zamieszkania zbiorowego nr 1/4301 Dziwnów.
Nr referencyjny: 009/RPR/2009
Termin składania ofert upływa: 17.06.2009 godz.10:00


Przetarg na wykonanie remontu sanitariatów w budynku warsztatu nr 42/4370 Świnoujście.
Nr referencyjny: 008/RPR/2009
Termin składania ofert upływa: 16.06.2009 godz.10:00


Przetarg na usługę polegająca na konserwacji i naprawie sprzętu kwaterunkowego koszarowego.
Nr referencyjny: 155676 - 2009.
Termin składania ofert upływa: 27.05.2009 godz.10:00


Przetarg na zadanie nr 14031 Szczecin 12 BZ kompleks 1871: Dostosowanie infrastruktury koszarowej dla potrzeb szeregowych zawodowych - budynki koszarowe 1-4; 6-8; 20-21; 30-35; 37; 38 - remont budynku nr 21
Nr referencyjny: 154034 - 2009.
Termin składania ofert upływa: 09.06.2009 godz.10:00Przetarg na Zadanie nr 14496. Remont budynku nr 38 dla szeregowych zawodowych (rozbudowa systemów zabezpieczeń SWiN, CCTV, SAP - w JW. 1198 Glewice)
Nr referencyjny: 153946 - 2009.
Termin składania ofert upływa: 08.06.2009 godz.10:00


Przetarg na Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku koszarowym nr 5/7894 Świnoujście
Nr referencyjny: 153728 - 2009. 
Termin składania ofert upływa: 10.06.2009 godz.10:00


Przetarg na dostawę wykonanie przyłącza gazu do budynku kotłowni nr 64/1689 Mirosławiec wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej
Nr referencyjny: 153710 - 2009Termin składania ofert upływa: 09.06.2009 godz.10:00


Przetarg na dostawę węgla kamiennego (miał IIA) do celów grzewczych dla jednostek i instytucji wojskowych na terenie
działania RZI Szczecin
Nr referencyjny: 025/D/2009
Termin składania ofert upływa: 29.06.2009 godz.13:00


Przetarg na dostawę koksu przemysłowego - opałowego do celów grzewczych dla jednostek i instytucji wojskowych na terenie RZI Szczecin
Nr referencyjny: 024/D/2009.
Termin składania ofert upływa: 30.06.2009 godz.10:00


Przetarg na wykonanie odwodnienia skarpy w kompleksie 7161 Dąbki
Nr referencyjny: 146604 - 2009
Termin składania ofert upływa: 04.06.2009 godz.10:00


Przetarg na dostosowanie pomieszczeń na potrzeby węzłów cieplnych w budynkach nr 1/2156, 2/2156, 7/2152 oraz 14/2152 Wałcz.
Nr referencyjny: 004/RPR/2009
Termin składania ofert upływa 28.05.2009 godz. 10:00


Przetarg na wykonanie wymiany instalacji c.o. w budynkach nr 15/2152, 16/2152, 17/2152 oraz 18/2152 Wałcz
Nr referencyjny: 003/RPR/2009
Termin składania ofert upływa 29.05.2009 godz. 10:00


Przetarg na wykonanie wymiany instalacji c.o. w budynkach nr 12/2152, 13/2152 oraz 14/2152 Wałcz.
Nr referencyjny: 002/RPR/2009
Termin składania ofert upływa 27.05.2009 godz. 10:00


Przetarg na wykonanie wymiany instalacji c.o. w budynku nr 10/2152 Wałcz.
Nr referencyjny: 001/RPR/2009
Termin składania ofert upływa 26.05.2009 godz. 10:00


Przetarg na dostawę i rozładunek materiałów budowlanych do konserwacji obiektów wojskowych będących w zasobach RZI Szczecin w roku 2009.
Nr referencyjny: 020/D/2009
Termin składania ofert upływa 12.05.2009 godz. 10:00


Przetarg na usługę polegająca na wykonaniu czynności związanych z kontrolami, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zmianami) dla specjalności budowlanych określonych w Specyfikacji technicznej budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2 oraz inne obiekty budowlane o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2, podlegających kontrolom okresowym co najmniej dwa razy w roku w rejonie działania RZI Szczecin (2009 r.)
Nr referencyjny:126864 - 2009
Termin składania ofert upływa:08.05.2009 godzina 10:00


Przetarg na usługę polegającą na opracowaniu aktualizacji dokumentacji projektowej-Zadanie nr 14538 Wałcz -Remont budynku koszarowego nr 3 w kompleksie 2147 oraz opracowaniu programu organizacyjno-użytkowego wraz z dokumentacją projektową-Zadanie 14539 Wałcz -Remont budynku koszarowego nr 22 w kompleksie 2147.
Nr referencyjny: 008/UPT/2009
Termin składania ofert upływa 04.05.2009 godz. 10:00


Przetarg na usługę polegającą na przystosowaniu KSP-20 do potrzeb mających na celu dopuszczenie do użytkowania obiektów w miejscowościach: Oleszno, Mirosławiec, Świdwin, Miedwie, Szczecin Podjuchy, Szczecin, Wałcz, Stargard Szczeciński, Koszalin.
Nr referencyjny: 048/U/2009
Termin składania ofert upływa 05.05.2009 godz. 10:00


Przetarg na wykonanie podziałów geodezyjnych wraz z aktualizacją użytków gruntowych na kompleksach nr: 4252 Kołobrzeg, 1919 Szczecin, 4310 Dziwnów, 5010 Oleszno, 8664 Kołobrzeg, 4222 Darłowo, 1731 Nadarzyce
Nr referencyjny: 044/U/2009
Termin składania ofert upływa 06.05.2009 godz. 10:00


Przetarg na Usługę sprzątania pomieszczeń wewnętrznych i terenów zewnętrznych utwardzonych w jednostkach, instytucjach i obiektach wojskowych w rejonie odpowiedzialności RZI Szczecin w okresie : 01.05.09-31.05.09,tj. 1 miesiąca.
Nr referencyjny: 045/U/2009
Termin składania ofert upływa 24.04.2009 godz. 10:00


Przetarg na usługę polegająca na opracowaniu programu inwestycji i dokumentacji projektowej w związku z zadaniem nr 14032 Szczecin - Dostosowanie infrastruktury technicznej do potrzeb związanych z wprowadzeniem nowego uzbrojenia- KTO w tym obiekt infrastruktury magazynowej - budynek 23/1871.
Nr referencyjny: 007/UPT/2009
Termin składania ofert upływa 24.04.2009 godz. 10:00


Przetarg na usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej budynku nr 7/1871 -hala sportowa w związku z Zadaniem Nr 14031 Szczecin - Adaptacja infrastruktury koszarowej dla szeregowych zawodowych.
Nr referencyjny: 006/UPT/2009
Termin składania ofert upływa 20.04.2009 godz. 10:00


size=2 width="100%" align=left>

Przetarg na usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej - II etap w związku z zadaniem 14032 Szczecin kompleks 1871 - Dostosowanie infrastruktury technicznej do potrzeb związanych z wprowadzeniem nowego uzbrojenia KTO - remont budynków garażowych nr 9,10,11,18,79,81,83 i wiaty 71.
Nr referencyjny: 005/UPT/2009
Termin składania ofert upływa 17.04.2009 godz. 10:00


size=2 width="100%" align=left>

Przetarg na usługę polegającą na sprzątaniu pomieszczeń wewnętrznych i terenów zewnętrznych utwardzonych
Nr referencyjny: 030/U/2009
Termin składania ofert upływa 14.05.2009 godz. 10:00


Przetarg na usługę polegającą na opracowaniu programu organizacyjno-użytkowego oraz dokumentacji projektowej w związku z zadaniem nr 14533 Darłowo: Remont budynku kuchni jadalni nr 22 w kompleksie 4222.
Nr referencyjny: 004/UPT/2009
Termin składania ofert upływa 15.04.2009 godz. 10:00


size=2 width="100%" align=left>

Przetarg na usługę polegająca na opracowaniu programu inwestycji oraz dokumentacji projektowej, Zadanie Nr 16019. Dostosowanie budynku koszarowego nr 65 w kompleksie 1964 do funkcji administracyjno-sztabowej w Świdwinie.
Nr referencyjny: 003/UPT/2009
Termin składania ofert upływa 14.04.2009 godz. 10:00


size=2 width="100%" align=left>

Przetarg na częściową naprawę dachu papowego - 738 m2 i obróbek blacharskich - 81 mb na budynku nr 16 (warsztaty) przy ul. Ostrowickiej 16 w Szczecinie.
Nr referencyjny: 004/RPK/2009
Termin składania ofert upływa 17.04.2009 godz. 10:00


size=2 width="100%" align=left>

Przetarg na wymianę stolarki okiennej w budynku nr 13 (szkoleniowy) na terenie KPW Świnoujście.
Nr referencyjny: 003/RPK/2009
Termin składania ofert upływa 16.04.2009 godz. 10:00


Przetarg na usługę kompleksów polegających na sprzedaży i świadczeniu usług przesyłania energii elektrycznej na potrzeby kompleksów wojskowych w Świnoujściu
Nr referencyjny: 023/U/2009Termin składania ofert upływa 27.04.2009 godz. 10:00


size=2 width="100%" align=left>

Przetarg na usługę adaptacja infrastruktury koszarowej szeregowych zawodowych - budynki koszarowe nr 32 i nr 3 w kompleksie 1871 Szczecin - JW. 1649
Nr referencyjny: 71390 - 2009Termin składania ofert upływa 15.04.2009 godz. 10:00


size=2 width="100%" align=left>

Przetarg na usługę kompleksową polegająca na sprzedaży i świadczeniu usług przesyłania energii elektrycznej na potrzeby kompleksów wojskowych w Świnoujściu
Nr referencyjny: 022/U/2009
Termin składania ofert upływa 25.03.2009 godz. 10:00


Przetarg na usługę polegającą na legalizacji kontenerowych stacji paliw KSP-20, badań kominiarskich, badań instalacji elektrycznych w miejscowościach: Oleszno, Mirosławiec, Świdwin, Miedwie, Szczecin Podjuchy, Szczecin, Wałcz, Stargard Szczeciński.Nr referencyjny: 017/U/2009
Termin składania ofert upływa 24.03.2009 godz. 10:00


Przetarg na usługę polegającą na nasadzeniu drzew na terenie władania RZI Szczecin..
Nr referencyjny: 018/U/2009
Termin składania ofert upływa 23.03.2009 godz. 10:00


Przetarg na usługę polegająca na sprzedaży i świadczeniu usług przesyłania energii elektrycznej na potrzeby kompleksów wojskowych w Świnoujściu.
Nr referencyjny: 015/U/2009Termin składania ofert upływa 26.02.2009 godz. 10:00


Przetarg na usługę kompleksową sprzedaży i świadczenia usług przesyłania energii elektrycznej na potrzeby kompleksów wojskowych w Świnoujściu
Nr referencyjny:  001/
U/2009
Termin składania ofert upływa 03.03.2009 godz. 10:00


size=2 width="100%" align=left>

Przetarg na usługę polegającą na wykonaniu analiz fizykochemicznych ścieków, wód odpadowych, osadów ściekowych, wód odbiornika i wód z piezometrów odprowadzanych do środowiska z obiektów będących zarządzie RZI Szczecin  

 Nr referencyjny:  24261 - 2009Termin składania ofert upływa 30.01.2009 godz. 10:00