Informacje o planowanych postępowaniach

2009 r.


1 Baza Materiałowo - Techniczna, ul. Okólna 37, 87-100 Toruń
INFORMACJA O PLANOWANYCH W ROKU 2009 POSTĘPOWANIACH PROWADZONYCH NA PODSTAWIE § 15 DECYZJI 291/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ     


9 Rejonowe Warsztaty Techniczne, ul. Obrońców Stalingradu 10, 66-600 Krosno Odrzańskie
INFORMACJA O PLANOWANYCH W ROKU 2009 POSTĘPOWANIACH PROWADZONYCH NA PODSTAWIE § 15 DECYZJI 291/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ     


1 Okręgowe Warsztaty Techniczne, ul. Czwartaków 1, 86-300 Grudziądz 
I N F O R M A C J A
O PLANOWANYCH W 2009 r. POSTĘPOWANIACH O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PROWADZONYCH NA PODSTAWIE DECYZJI MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Nr 291/MON

INFORMACJA - KOREKTA


Jednostka Wojskowa 4724; ul. Tyniecka 45; 30-901 Kraków
Informacja Jednostki Wojskowej 4724 KRAKÓW o planowanych w roku 2009 postępowaniach prowadzonych na podstawie §15 załącznika do Decyzji nr 291/MON Ministra Obrony Narodowej


Jednostka Wojskowa 4141 Czarne, ul. 27 –go Lutego, 77 330 Czarne
INFORMACJA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 4141 CZARNE   O PLANOWANYCH W ROKU 2009 POSTĘPOWANIACH PROWADZONYCH NA PODSTAWIE § 15 DECYZJI 291/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 


 Jednostka Wojskowa 1109, ul. Hallera 60, 86-300 Grudziądz
INFORMACJA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1109 W GRUDZIĄDZU O PLANOWANYCH W ROKU 2009 POSTĘPOWANIACH PROWADZONYCH NA PODSTAWIE § 15 DECYZJI 291/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Z DNIA 26 LIPCA 2006 R.


 Jednostka Wojskowa 1123, Ul. Czwartaków 1, 86-300 Grudziądz
WYKAZ PLANOWANYCH ZAKUPÓW WYROBÓW I USŁUG W POSTĘPOWANIACH URUCHAMIANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ WOJSKOWĄ 1123 W 2009 R. NA PODSTAWIE DECYZJI MINISTRA OBRONY NARODOWEJ NR 291/MON Z DNIA 26 LIPCA 2006 R.

KOREKTA nr 1A  - Wykaz planowanych zakupów wyrobów i usług w postępowaniach uruchamianych przez Jednostkę Wojskową 1123 w 2009 r

KOREKTA nr 2 - Wykaz planowanych zakupów wyrobów i usług w postępowaniach uruchamianych przez Jednostkę Wojskową 1123 w roku 2009

KOREKTA nr 4 - Wykaz planowanych zakupów wyrobów i usług w postępowaniach uruchamianych przez Jednostkę Wojskową 1123 w roku 2009


Jednostka Wojskowa 4824 Stawy, 08-530 Dęblin
WYKAZ PLANOWANYCH DO ZAKUPU WYROBÓW I USŁUG W POSTĘPOWANIACH URUCHAMIANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ WOJSKOWĄ 4824 W 2009 ROKU PROWADZONYCH NA PODSTAWIE § 15 ZAŁĄCZNIKA DO DECYZJI 291/MON.


Jednostka Wojskowa 1906, ul. Ciasna 7, 78-601 Wałcz
WYKAZ PLANOWANYCH DO ZAKUPU WYROBÓW I USŁUG W POSTĘPOWANIACH URUCHAMIANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ WOJSKOWĄ 1906 W 2009 ROKU PROWADZONYCH NA PODSTAWIE § 15 ZAŁĄCZNIKA DO DECYZJI 291/MON.


Jednostka Wojskowa 1933, ul. Źródłowa 52, 91-735 Łódź
INFORMACJA O PLANOWANYCH W 2009 ROKU POSTĘPOWANIACH NA PODSTAWIE §15 DECYZJI 291/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

zmiana ogłoszenia z 10.04.2009r. polegająca na dodaniu poz. 5 w  tabeli
zmiana ogłoszenia z 18.05.2009 r. polegająca na dodaniu poz. 6 w tabeli
zmiana ogłoszenia z 22.06.2009 r. polegająca na dodaniu poz. 7  w tabeli
zmiana ogłoszenia z 06.07.2009 r. polegająca na dodaniu poz. 8,9  w tabeli
zmiana ogłoszenia z 03.09.2009 r. polegająca na dodaniu poz. 10,11  w tabeli

zmiana ogłoszenia z 02.10.2009 r. polegająca na dodaniu w tabeli poz. 12, 13 


Jednostka Wojskowa 1106, 10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1
INFORMACJA O PLANOWANYCH W ROKU 2009 POSTĘPOWANIACH PROWADZONYCH NA PODSTAWIE §15 DECYZJI 291/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ