Archiwum I-VI 2009 r.

 

Postępowanie nr 34/ZP/09
Przedmiot  zamówienia: usługa polegająca na wykonaniu korekty technicznej  i redakcyjnej oraz druku konspektów

Klasyfikacja CPV:
79800000-2 Usługi drukowania i powiązane
79823000-9 Usługi drukowania i dostawy

Termin składania ofert:  07.07. 2009 r.,  godz.11.00

·         ogłoszenie o zamówieniu

·         ogłoszenie o przetargu

·         SIWZ

·         odpowiedzi na pytania wykonawcy

·         odpowiedzi na pytania wykonawcy II

·         odpowiedzi na pytania wykonawcy III

·         informacja o unieważnieniu postępowania

 


Postępowanie nr 33/ZP/09
Przedmiot zamówienia: roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu korytarza oraz pomieszczeń biurowych na VI piętrze w budynku Nr 4 w kompleksie Nr 3575 przy Al. Niepodległości 218 w Warszawie.
Klasyfikacja CPV:
45000000-7 – roboty budowlane,
45442100-8 – roboty malarskie,
45432114-6 – roboty w zakresie podłóg drewnianych,
45311200-2 – roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
45317000-2 – inne instalacje elektryczne. 
Termin składania ofert: 2009-06-23 godz. 11.00

·         ogłoszenie o zamówieniu

·         ogłoszenie o przetargu

·         SIWZ z załącznikami

·         Przedmiar robót

·         Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

·         Plan korytarza oraz pomieszczeń biurowych

·         ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

·         ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

UWAGA!!!
Zamawiający przewiduje wizję lokalną na placu budowy w dniu 16 czerwca 2009 r. o godz. 10:00

 


Postępowanie nr 32/ZP/09
Przedmiot zamówienia: roboty budowlane polegające na wykonaniu zabezpieczenia pożarowego (wykonaniu stref i oddzieleń pożarowych) od VI piętra (części) do parteru w budynku Nr 4 i 5 w kompleksie przy Al. Niepodległości 218 w Warszawie.
Klasyfikacja CPV:
CPV 45400000-1 - roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
CPV 45113000-2 - roboty na placu budowy
Termin składania ofert: 2009-06-16 godz. 11.00

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT:
Ofertę  należy złożyć do 25 czerwca 2009 r., godz. 11.00
Otwarcie ofert nastąpi 25 czerwca 2009 r., godz. 12.00

·         ogłoszenie o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert

UWAGA! INFORMACJA O TERMINIE WIZJI LOKALNEJ

·         ogłoszenie o zamówieniu

·         ogłoszenie o przetargu

·         SIWZ

·         specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

·         strona tytułowa

·         architektura - spis treści

·         przedmiar_oddzielenia ppo-B4

·         przedmiar_oddzielenia ppo - 06.05.09 (ath)

·         parter - projekt budowlano-wykonawczy

·         zestawienie stolarki cz. I

·         zestawienie stolarki cz. II

·         I     piętro - projekt budowlano - wykonawczy

·         II    piętro - projekt budowlano - wykonawczy

·         III   piętro - projekt budowlano - wykonawczy

·         IV  piętro - projekt budowlano - wykonawczy

·         V   piętro - projekt budowlano - wykonawczy

·         VI  pietro - projekt budowlano - wykonawczy

·         wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ

MODYFIKACJA

·         wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ

·         przedmiar oddzielenia ppo-B4 po modyfikacji

·         zestawienie stolarki cz.I po modyfikacji

·         informacja o wyniku postępowania

UWAGA!!!
Zamawiający przewiduje przed przystąpieniem do przetargu wizję lokalną na placu budowy.

 


Postępowanie nr 31/ZP/09
Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów eksploatacyjnych  do drukarek i kserokopiarek  3 części.
Część I - Materiały eksploatacyjne do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych.
Część II - Materiały eksploatacyjne do kserokopiarek.
Część III - Materiały eksploatacyjne do kserokopiarek KONIKA MINOLTA.
Klasyfikacja CPV:
30192300-4 Taśmy barwiące
30125000-1 Części i akcesoria do aparatów fotokopiujących.

Termin składania ofert: 1 lipca 2009 r. godz. 11:00

·         ogłoszenie o przetargu

·         ogłoszenie o zamówieniu

·         SIWZ

·         formularz cenowy część I

·         formularz cenowy część II

·         formularz cenowy część III

·         odpowiedź na pytanie wykonawcy

·         ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

·         ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część I

·         ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - część II i III

·         ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - część I

 

 


Postępowanie nr 30/ZP/09
Przedmiot zamówienia: świadczenie usługi polegającej na całodobowym serwisie monitoringu mediów – prasy ogólnopolskiej i regionalnej, radia i telewizji dla resortu obrony narodowej Klasyfikacja CPV:
92400000-5 Usługi świadczone przez agencje informacyjne

Termin składania ofert: 2009-06-10 godz. 11.00

Uwaga!
Termin składania ofert został przesunięty na dzień 24 czerwca 2009 r. na godz. 11:00.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24 czerwca o godz. 12:00.

·         ogłoszenie o zamówieniu

·         ogłoszenie o przetargu

·         SIWZ z załącznikami

·         zawiadomienie o proteście

·         zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert

·         zawiadomienie o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert

·         zawiadomienie o modyfikacji SIWZ

·         ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

·         ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu

·         ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

·         ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 


Postępowanie nr 29/ZP/09
Przedmiot zamówienia: Usługa hotelersko-restauracyjna polegająca na zabezpieczeniu Końcowej Konferencji Planistycznej do ćwiczenia zarządzania kryzysowego NATO-CMX 2009 z udziałem przedstawicieli struktur polityczno-militarnych NATO, delegacji państw członkowskich Sojuszu oraz krajów partnerskich
Klasyfikacja CPV:
5512000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji


Postępowanie nr 28/ZP/09
Przedmiot zamówienia: Usługa polegająca na przygotowaniu do druku, druku i oprawie poradników i folderów dydaktycznych
Klasyfikacja CPV:
79800000-2 Usługi drukowania i powiązane
79823000-9 Usługi drukowania i dostawy

Termin składania ofert: 2009-05-27 godz.11:00

·         ogłoszenie o przetargu

·         ogłoszenie o zamówieniu

·         SIWZ

·         wyjaśnienia do SIWZ

·         wyjaśnienia do SIWZ-2

·         wyjaśnienia do SIWZ - 3

·         wyjaśnienia do SIWZ - 4

·         informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

·         ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 


Postępowanie nr 27/ZP/09
Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu biurowego
Klasyfikacja CPV:
30191400-8 Niszczarki,
30191000-4 Sprzęt biurowy, z wyjątkiem mebli,
42994230-1 Laminatory,
30197330-8 Dziurkacze,
30197320-5 Zszywacze,
30141200-1 Kalkulatory biurkowe

Termin składania ofert: 2009-05-20 godz.11:00

·         ogłoszenie o przetargu

·         ogłoszenie o zamówieniu

·         SIWZ

·         wyjaśnienia treści SIWZ

·         wyjaśnienie do SIWZ

·         informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

·         ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 


Postepowanie nr 26/ZP/09 
Przedmiot zamówienia: Dostawa drobnego sprzętu i podzespołów komputerowych
Klasyfikacja CPV:
30234300-1 Płyty kompaktowe (CD),
30237320-8 Dyskietki,
30237000-9 Części, akcesoria i wyroby do komputerów,
30234600-4 Pamięć flash,
30237110-3 Interfejsy sieciowe,
30237132-3 Interfejs USB,
30233132-5 Napędy dyskowe.

Termin składania ofert: 2009-05-26 godz. 11.00.

·         ogłoszenie o zamówieniu

·         ogłoszenie o przetargu

·         SIWZ

·         informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

·         informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty

·         ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 


Postępowanie nr 25/ZP/09 Bruksela
Przedmiot zamówienia: Usługa transportu wyposażenia kwater służbowych
Klasyfikacja CPV:
60122150-5 Usługi transportowe przy użyciu meblowozów

·         informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

·         ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 


Postępowanie nr 24/ZP/09
Przedmiot zamówienia: Roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu instalacji zimniej i ciepłej wody  oraz kanalizacji sanitarnej w pionach 03 i  09 wraz z wykonaniem robót budowlanych poinstalacyjnych  w budynku nr 4 na terenie kompleksu nr 3575 przy Al. Niepodległości 218 w Warszawie.
Klasyfikacja CPV:
CPV 45232460-4 - roboty sanitarne.
CPV 45000000-7 - roboty budowlane

Termin składania ofert: 29 maja 2009 r. o godz. 11.00.

UWAGA! INFORMACJA O TERMINIE WIZJI LOKALNEJ

·         ogłoszenie o zamówieniu

·         ogłoszenie o przetargu

·         SIWZ

·         specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sanitarnych i budowlanych

·         opis techniczny -  1 str.

·         opis techniczny -  2 str.

·         opis techniczny -  3 str.

·         opis techniczny -  4 str.

·         opis techniczny -  5 str.

·         informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

·         ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

         Załączniki:

·         1 piętro pion 03 - szczegół C

·         2 piętro pion 03

·         2 piętro pion 03 - szczegół C

·         3 piętro pion 03

·         3 piętro pion 03 - szczegół C

·         4 piętro pion 03

·         5 piętro pion 03

·         5 piętro pion 03 - szczegół C

·         6 piętro pion 03

·         6 piętro pion 03 - szczegół C

·         7 piętro pion 03

·         7 piętro pion 03 - szczegół C

·         piwnica niższa kanalizacyjna pion 03

·         piwnica wyższa pion 03

·         poddasze pion kanalizacyjny 03

·         przedmiar pion 03

·         przekrój poprzeczny kanalizacja pion 03

·         przekrój poprzeczny pion 03

·         2 piętro pion 09

·         3 piętro pion 09

·         4 piętro pion 09

·         5 piętro pion 09

·         5 piętro pion 09 - szczegół I

·         6 piętro pion 09 - szczegół C

·         6 piętro pion 09 - szczegół G

·         7 piętro pion 09

·         7 piętro pion 09 - szczegół G

·         piwnica niższa kanalizacja pion 09

·         poddasze pion kanalizacyjny 09

·         przedmiar pion 09

·         przekrój poprzeczny pionu 09

 

 


Postępowanie nr 23/ZP/09

Przedmiot zamówienia: Usługa przeprowadzenia warsztatów merytorycznych i praktycznych pozwalających na poznanie rozwiązań SAP oraz skonfigurowanie systemu SAP ERP 6.0 w obszarze rozliczenia listy płac oraz list dodatkowych dla pracowników wojska resortu obrony narodowej.
Klasyfikacja CPV:
80531200-7 Usługi szkolenia technicznego

·         ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 


Postępowanie nr 22/ZP/09
Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót polegających na demontażu starego sufitu podwieszanego, usunięciu izolacji dźwiękochłonnej wykonanej z mat trzciny, ułożenie wg nowej dokumentacji i technologii sufitu podwieszanego, jako element roboty budowlanej polegającej na wykonaniu remontu (modernizacji) hallu wejściowego, klatki schodowej oraz wymiany windy osobowej w budynku nr 1b na terenie kompleksu nr 3637 przy ul. Rakowieckiej 4a w Warszawie.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45000000-7 roboty budowlane

·         ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 


Postepowanie nr 21/ZP/09 Belgia
Przedmiot zamówienia: usługa na transportowanie i magazynowanie mebli dla PNPW przy Shape

·         informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

·         ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 


Postępowanie nr 20/ZP/09
Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu biurowego
Klasyfikacja CPV:
30191400-8 Niszczarki,
30191000-4 Sprzęt biurowy, z wyjątkiem mebli,
42994230-1 Laminatory,
30197330-8 Dziurkacze,
30197320-5 Zszywacze
30141200-1 Kalkulatory biurkowe

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji 2009-04-17 10:00:00
Termin otwarcia licytacji elektronicznej 2009-04-29 godz. 10:00

·         ogłoszenie o licytacji

·         ogłoszenie o zamówieniu

·         załącznik nr 1

·         załącznik nr 2

·         załącznik nr 3

·         załącznik nr 4

·         załącznik nr 5

·         załącznik nr 6

·         wyjaśnienie

·         informacja o wyniku licytacji elektronicznej

·         informacja o unieważnieniu postępowania

 

 


Postępowanie nr 19/ZP/09
Przedmiot zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej na dostawę drobnego sprzętu komputerowego i podzespołów komputerowych
Klasyfikacja CPV:
30234300-1 płyty kompaktowe (CD),
30237300-2 wyroby komputerowe,
30237000-9 części, akcesoria i wyroby do komputerów,
30234600-4 pamięć flash,
30237110-3 interfejsy sieciowe,
30233132-5 napędy dyskowe.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:
2009-04-15 10:00:00

Termin otwarcia licytacji:
2009-04-28 godz. 10:00:00.

·         ogłoszenie o licytacji

·         ogłoszenie o zamówieniu

·         załącznik nr 1

·         załącznik nr 2

·         załącznik nr 3

·         załącznik nr 4

·         załącznik nr 5

·         załącznik nr 6

·         informacja o wyniku licytacji elektronicznej

·         informacja o unieważnieniu postępowania

 

 


Postępowanie nr 17/ZP/09
Przedmiot zamówienia: Wykonanie i dostawa medali:
BRĄZOWY MEDAL „SIŁY ZBROJNE W SŁUŻBIE OJCZYZNY”- 3.000 SZT.
SREBRNY MEDAL „SIŁY ZBROJNE W SŁUŻBIE OJCZYZNY”- 3.500 SZT.
ZŁOTY MEDAL „SIŁY ZBROJNE W SŁUŻBIE OJCZYZNY”- 4.000 SZT.

Klasyfikacja CPV:
18512200-3 Medale,
39561110-6 Wstążka

Termin składania ofert: 19 marzec 2009 r., godz 11.00

·         ogłoszenie o przetargu

·         ogłoszenie o zamówieniu

·         ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

·         SIWZ

·         informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 


Postępowanie nr 16/ZP/09
Przedmiot zamówienia: Przeszkolenie w zakresie profilaktyki HIV i AIDS oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w wojsku (narkomania, alkoholizm, nikotynizm) łącznie dziesięciu grup (liczących maksymalnie do 40 osób) dowódców pododdziałów, oficerów wychowawczych i psychologów wojskowych
Klasyfikacja CPV: 80340000-9 Usługi edukacji specjalnej 

·         ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


·          

Postępowanie nr 15/ZP/09 Brunssum
Przedmiot zamówienia: usługa na transport osobowy dzieci polskich żołnierzy pełniących służbę w Brunssum w roku szkolnym 2009/2010

·         informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

·         ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 


Postępowanie nr 14/ZP/09 Heidelberg

Przedmiot zamówienia: usługa na transport i magazynowanie mienia

·         informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

·         ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 


Postepowanie nr 13/ZP/09 Heidelberg

Przedmiot zamówienia: usługa na malowanie kwater służbowych wraz z czyszczeniem wykładzin podłogowych i materacy

·         informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

·         ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 


Postępowanie nr 11/ZP/09
Przedmiot zamówienia: świadczenie usługi rezerwacji i sprzedaży biletów na przewozy lotnicze, kolejowe, autobusowe komunikacji krajowej i międzynarodowej oraz biletów promowych i dostarczanie ich do siedziby zamawiającegoKlasyfikacja CPV: 63500000-4 Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej
Termin składania ofert: 27 kwietnia 2009 roku o godz. 11:00

·         ogłoszenie o przetargu

·         ogłoszenie o zamówieniu

·         SIWZ

·         wyjaśnienia do SIWZ

·         wyjaśnienia do SIWZ - 2

·         wyjaśnienia do SIWZ - 3

·         wyjaśnienia do SIWZ - 4

·         wyjaśnienia do SIWZ - 5

·         wyjaśnienia do SIWZ - 6

·         informacje dodatkowe

·         ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

·         ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

·         informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

·         ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert na dzień 5 maja 2009 r. o godz. 11.00. Otwarcie ofert nastąpi 5 maja 2009 o godz. 12.00

 

 


 Postępowanie nr 10/ZP/09

Przedmiot zamówienia: Dostęp do Codziennego Serwisu Informacyjnego Polskiej Agencji Prasowej (PAP), zawierającego wiadomości krajowe, zagraniczne, gospodarcze, komunikaty prowadzonego codziennie (w tym niedziele i święta) w sposób ciągły na minimum 10 stanowisk
Klasyfikacja CPV: 72.31.90.00-4 

·         ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 


Postępowanie nr 09/ZP/09

Przedmiot zamówienia: Wykonanie obsługi radiowej „Nieformalnego Spotkania Ministrów Obrony Państw Stron Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego” polegającej na: organizacji, obsłudze, koordynacji pracy Radiowego Centrum Produkcyjno-Nadawczego spotkania Ministrów Obrony Państw NATO utworzonego dla potrzeb konferencji na terenie Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Klasyfikacja CPV : 92210000-6 Usługi radiowe

·         ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

·         ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 


Postępowanie nr 8/ZP/09
Przedmiot zamówienia: usługa polegającą na przygotowaniu redakcyjnym i technicznym do druku, druku i oprawie materiałów wydawniczych
Termin składania ofert: 23 lutego 2009 r., godz. 11:00
Kod CPV:
92312212-0 Usługi przygotowania podręczników szkoleniowych
79800000-2 Usługi drukowania i powiązane
79823000-9 Usługi drukowania i dostawy

Dokumenty w sprawie:

·                ogłoszenie o przetargu

·                ogłoszenie o zamówieniu

·                SIWZ

·                wyjaśnienie do SIWZ

·                wyjaśnienie do SIWZ II

·                informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

·                ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 


Postępowanie nr 07/ZP/09
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi w zakresie kultury w ramach organizacji imprezy - Nieformalnego Spotkania Ministrów Obrony Państw – Stron Traktatu Północnoatlantyckiego w dniach 19 – 20 lutego 2009 rokuKlasyfikacja CPV: 79952100-3

·         ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

·         ogłoszenie sprostowania

 

 


Postępowanie nr 129/ZP/08
Przedmiot zamówienia: Przygotowanie i przeprowadzenie przedsięwzięć związanych z organizacją uroczystej kolacji dla uczestników Nieformalnego Spotkania Ministrów Obrony NATO w terminie 18 lutego 2009 r. od godz. 9.00 do 20 lutego 2009 r. do godz. 9.00.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.70.00-7, 45.31.11.00-1, 45.31.60.00-5, 45.31.61.00-6,
45.44.21.00-8, 51.31.30.00-9, 63.51.40.00-5, 70.13.00.00-1, 79.95.21.00-3, 79.93.10.00-9, 92.31.21.20-8, 92.31.21.30-1, 92.31.21.40-4, 92.31.22.20-9, 92.37.00.00-5, 92.52.11.00-0, 98.35.11.10-2.

·         ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 


Postępowanie nr 128/ZP/08
Przedmiot zamówienia: Usługa polegająca na świadczeniu sprzedaży i rezerwacji biletów na przewozy lotnicze, kolejowe, autobusowe komunikacji krajowej i międzynarodowej oraz biletów promowych

Klasyfikacja CPV
63500000 usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pakietów wycieczkowych

·         ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Postępowanie nr 3/ZP/09
Przedmiot zamówienia: Usługa polegająca na wykonaniu i dostawie materiałów promujących Siły Zbrojne RP - kartki świąteczne
Termin składania ofert: 04 marca 2009 r., godz. 11:00

Kod CPV:
79823000-9 usługi drukowania i dostawy
22321000-6 kartki świąteczne

·         ogłoszenie o przetargu

·         ogłoszenie o zamówieniu

·         SIWZ

·         ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 


Postępowanie nr 132/ZP/08
Przedmiot zamówienia: Usługa polegająca na przeprowadzeniu kampanii reklamowej na nośnikach outdoor polegającej na wynajęciu tablic reklamowych i wykonaniu plakatów.
Termin składania ofert: 02 marca 2009 r., godz. 11:00Kod CPV:

79340000-9 Usługi reklamowe i marketingowe
79810000-5 Usługi drukowania

 

 


Postępowanie nr 130/Z/08

Przedmiot zamówienia: Wynajem na prawach wyłączności hotelu SHERATON w celu zorganizowania nieformalnego spotkania  ministrów Obrony państw – Stron NATO w dniach 19 – 20 lutego 2009 r.
Klasyfikacja CPV:
55110000-4 – hotelarskie usługi noclegowe
55300000-3 – usługi restauracyjne, podawanie posiłków

·         ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

·         sprostowanie

 


Postępowanie nr 126/Z/08
Przedmiot zamówienia: Wynajem hotelu w Krakowie z usługą restauracyjną i administracyjno – techniczną w celu zakwaterowania ministrów obrony - uczestników Nieformalnego Spotkania Ministrów Obrony Państw NATO w dniach 17 – 20 luty 2009 r.
Klasyfikacja CPV:
55110000-4 – hotelarskie usługi noclegowe
55300000-3 – usługi restauracyjne, podawanie posiłków

·         ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

·         ogłoszenie sprostowania

·         sprostowanie

 

 


Postępowanie nr 125/ZP/08
Przedmiot zamówienia: Wynajem hotelu w Krakowie z usługą restauracyjną i administracyjno – techniczną w celu zakwaterowania ministrów obrony - uczestników Nieformalnego Spotkania Ministrów Obrony Państw NATO w dniach 17 – 20 luty 2009 r.
Klasyfikacja CPV:
55110000-4 – hotelarskie usługi noclegowe
55300000-3 – usługi restauracyjne, podawanie posiłków

·         ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 


Postępowanie nr 124/ZP/08
Przedmiot zamówienia: Wynajem hotelu w Krakowie z usługą restauracyjną i administracyjno-techniczną w celu zakwaterowania członków zespołu organizacyjnego zabezpieczających pobyt uczestników Nieformalnego Spotkania Ministrów Obrony Państw NATO w trzech terminach: 18 – 23 styczeń 2009 r., 14 – 21  luty 2009 r. , 9 – 21 luty 2009 r.
Klasyfikacja CPV:
55110000-4 – hotelarskie usługi noclegowe
55300000-3 – usługi restauracyjne, podawanie posiłków

·         ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 


Postępowanie nr 123/ZP/08
Przedmiot zamówienia: Wynajem na prawach wyłączności hotelu w Krakowie z usługą restauracyjną i administracyjno – techniczną w celu zakwaterowania ministrów obrony - uczestników Nieformalnego Spotkania Ministrów Obrony Państw NATO w dniach 17 – 20 luty 2009 r.
Klasyfikacja CPV:
55110000-4 – hotelarskie usługi noclegowe
55300000-3 – usługi restauracyjne, podawanie posiłków

·          ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 


Postępowanie nr 122/ZP/08
Przedmiot zamówienia: Wynajem hotelu w Krakowie z usługą restauracyjną w celu zakwaterowania członków zespołu organizacyjnego zabezpieczających pobyt uczestników Nieformalnego Spotkania Ministrów Obrony Państw NATO w dniach 15 – 21 luty 2009 r.
Klasyfikacja CPV:
55110000-4 – hotelarskie usługi noclegowe
55300000-3 – usługi restauracyjne, podawanie posiłków

·          ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 


Postępowanie nr 121/ZP/08
Przedmiot zamówienia: Wynajem hotelu w Krakowie z usługą restauracyjną w celu zakwaterowania członków zespołu organizacyjnego zabezpieczających pobyt uczestników Nieformalnego Spotkania Ministrów Obrony Państw NATO
Klasyfikacja CPV:
 55110000-4 – hotelarskie usługi noclegowe
55300000-3 – usługi restauracyjne, podawanie posiłków  

·         ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 


Postępowanie nr 120/ZP/08Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie warsztatów merytorycznych i praktycznych przy wykorzystaniu narzędzia SAP HCM
Klasyfikacjia CPV :
80531200 - usługi szkoleniowe

·         ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 


Postępowanie nr 131/ZP/08
Przedmiot zamówienia: Konkurs na wykonanie narzędzi reklamowych kampanii promocyjnej Wojska Polskiego.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 05 luty 2009 r., godz. 11.00
Dokumenty w sprawie:

·         ogłoszenie o konkursie

·         regulamin konkursu

·         odpowiedzi na pytania

·         informacja o unieważnieniu konkursu

 


Postępowanie nr 2/ZP/09
Przedmiot zamówienia: Usługa polegająca na przygotowaniu do dystrybucji oraz dystrybucję dostarczonych wydawnictw edukacyjnych oraz materiałów edukacyjnych do wyznaczonych miejsc na terenie całego kraju.
Termin składania ofert: 22 stycznia 2009 r., godz. 11:00
Kod CPV:
64121000-0 Multimodalne usługi kurierskie

Dokumenty w sprawie:

·         ogłoszenie o przetargu

·         ogłoszenie o zamówieniu

·         SIWZ

·         modyfikacja SIWZ

·         ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

·         ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

UWAGAZmiana terminu składania ofert na dzień 2 lutego 2009 r. o godz. 11.00. Otwarcie ofert nastąpi 2 lutego 2009 o godz. 12.00

 


Postępowanie nr 1/ZP/09
Przedmiot zamówienia: Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek.
Termin składania ofert: 26 stycznia 2009 r., godz. 11:00
Kod CPV:
30197644-2  papier kserograficzny

Dokumenty w sprawie:

·         ogłoszenie o przetargu

·         ogłoszenie o zamówieniu

·         SIWZ

·         wyjaśnienia treści SIWZ

·         informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

·         ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 


Postępowanie nr 134/ZP/08
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług prawniczych obejmujących obsługę praną Oddziału Obsługi Zagranicznej, Radioelektroniki, Wyposażenia Indywidualnego Departamentu Zaopatrywania Sił zbrojnych MON.
Klasyfikacjia CPV :
74110000-3 usługi prawnicze

·         ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 


Postępowanie nr 127/ZP/08
Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia obronnego (w formie wykładów, prelekcji, konserwatorium, informacji, zajęć panelowych i in.) dla kierowniczej kadry administracji rządowej i samorządowej w grupach przedstawionych w Programie szkolenia Wyższych Kursów Obronnych na lata 2009–2014.
Klasyfikacjia CPV :
80500000 - usługi szkoleniowe

·         ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 


Postępowanie: 113/ZP/08
Przedmiot  zamówienia: Usługa polegająca na wynajmie autokarów i autobusów (dużych mikrobusów) wraz z kierowcami – 2 części
Część I – Wynajem autokarów wraz z kierowcami, ilość pojazdów 17 sztuk
Część II – Wynajem autobusów (dużych mikrobusów) wraz z kierowcami, ilość pojazdów 55 sztuk

Termin składania ofert: 16 grudnia 2008 r. godz. 11.00.
Klasyfikacja CPV:
60172000-4 Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

Dokumenty w sprawie:

·         ogłoszenie o zamówieniu

·         ogłoszenie o przetargu

·         SIWZ

·         informacja o wyniku postępowania

·         informacja o unieważnieniu postępowania

 

 


Postępowanie nr 111/ZP/08Przedmiot zamówienia: Usługa polegająca na wynajmie samochodów osobowych do przewozu osób wraz z kierowcami – 3 części.
Termin składania ofert: 08 stycznia 2009 r., godz. 11.00
Klasyfikacja CPV:
60171000-7 wynajem samochodów osobowych wraz z kierowcą
Dokumenty w sprawie:

·         ogłoszenie o  przetargu

·         ogłoszenie o zamówieniu

·         SIWZ

·         załącznik nr 5 do SIWZ

·         wyjaśnienia treści SIWZ

·         wyjaśnienie treści SIWZ -2

·         informacja o unieważnieniu postępowania