Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy


PONADZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRACOWNIKÓW WOJSKOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SFERY BUDŻETOWEJ

Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej uaktualniony zmianami dokonanymi Protokołami Dodatkowymi Nr 1-28 oraz uwzględniający częściowe wypowiedzenie PUZP dla PWJOSB dokonane przez Ministra Obrony Narodowej.


Obowiązujący od 01 stycznia 2013 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Sekretarz Stanu w MON - Czesław Mroczek
Czas wytworzenia: 2012-12-31
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-05-20 godz. 11:32


PONADZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRACOWNIKÓW WOJSKOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SFERY BUDŻETOWEJ

Protokół Dodatkowy Nr 28 do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej 


Obowiązujący od 01 stycznia 2013 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Sekretarz Stanu w MON - Czesław Mroczek
Czas wytworzenia: 2012-12-31
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-12-31 godz. 10:46


PONADZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRACOWNIKÓW WOJSKOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SFERY BUDŻETOWEJ

Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej uaktualniony zmianami dokonanymi Protokołami Dodatkowymi Nr 1-27 oraz uwzględniający częściowe wypowiedzenie PUZP dla PWJOSB dokonane przez Ministra Obrony Narodowej.


Stan prawny na dzień 01 sierpnia 2011 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Agata Krawiec
Czas wytworzenia: 2011-08-01
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-08-11 godz. 11:03


PONADZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRACOWNIKÓW WOJSKOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SFERY BUDŻETOWEJ

Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej uaktualniony zmianami dokonanymi Protokołami Dodatkowymi Nr 1-26 oraz uwzględniający częściowe wypowiedzenie PUZP dla PWJOSB dokonane przez Ministra Obrony Narodowej.


Stan prawny na dzień 22 grudnia 2010 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Agata Krawiec
Czas wytworzenia: 2010-12-30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-12-30 godz. 10:42


PONADZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRACOWNIKÓW WOJSKOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SFERY BUDŻETOWEJ

Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej uaktualniony zmianami dokonanymi Protokołami Dodatkowymi Nr 1-25 oraz uwzględniający częściowe wypowiedzenie PUZP dla PWJOSB dokonane przez Ministra Obrony Narodowej.

Stan prawny na dzień 24 sierpnia 2010 r. /t.j./

Wytwarzający/Odpowiadający: Agata Krawiec
Czas wytworzenia: 2010-08-25
Udostępniający: Janusz Górski
Czas udostępnienia: 2010-08-25 godz. 13:00


PONADZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRACOWNIKÓW WOJSKOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SFERY BUDŻETOWEJ

Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej uaktualniony zmianami dokonanymi Protokołami Dodatkowymi Nr 1-24 oraz uwzględniający częściowe wypowiedzenie PUZP dla PWJOSB dokonane przez Ministra Obrony Narodowej.

Stan prawny na dzień 10 grudnia 2009 r

Wytwarzający/Odpowiadający: Agata Krawiec
Czas wytworzenia: 2009-12-10
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2009-12-22 godz. 09:15


Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej uaktualniony zmianami dokonanymi Protokołami Dodatkowymi Nr 1-22 oraz uwzględniający częściowe wypowiedzenie PUZP dla PWJOSB dokonane przez Ministra Obrony Narodowej.

Stan prawny na dzień 1 września 2009 r.


Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej uaktualniony zmianami dokonanymi Protokołami Dodatkowymi Nr 1-23 oraz uwzględniający częściowe wypowiedzenie PUZP dla PWJOSB dokonane przez Ministra Obrony Narodowej