Redakcja BIP

REDAKCJA BIULETYNU

Informacje o podmiocie

Nazwa: Departament Prasowo-Informacyjny
Adres: Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Fax: (22) 6 840 224
e-mail: bip.wniosek@mon.gov.pl
Strona WWW: http://www.mon.gov.pl

Informacje o osobach:

Imię i Nazwisko: Beata Kozerawska
Stanowisko: szef Wydziału Informacji Publicznej
Telefon: (22) 6 871 038

Imię i Nazwisko: ppłk Jarosław Zeidler
Stanowisko:  starszy
specjalista Wydziału Informacji Publicznej
Telefon: (22) 6 871 037

Imię i Nazwisko: Magdalena Czerwińska
Stanowisko: specjalista
Wydziału Informacji Publicznej
Telefon: (22) 6 871 864