Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego

 

INFORMACJA DNISW O REKOMENDOWANYCH WNIOSKACH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW BADAWCZYCH W RAMACH 38 KONKURSU REALIZOWANEGO PRZEZ MNiSW

INFORMACJA DNISW O REKOMENDOWANYCH TEMATACH PROJEKTÓW ZGŁASZANYCH DO KONKURSÓW MNiSW W OBSZARZE OBRONNOŚCI PAŃSTWA

 

ROK 2008

 


Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON ul. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
ogłasza przetarg na:
wykonanie pracy pt.:
„ODKAŻALNIK ENZYMATYCZNY W RÓŻNYCH WARUNKACH KLIMATYCZNYCH pk. "PERSEFONA"
Nr ewidencyjny postępowania: DNiSW/U/1/WD/1.4.20/2008
termin składania ofert: 20.10.2008r. godz. 10.00


Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON ul. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
ogłasza przetarg na:
wykonanie badania naukowego pt.:
„OPRACOWANIE TECHNOLOGII WYKRYWANIA I LOKALIZACJI OBIEKTÓW MINO-PODOBNYCH W OSADACH DENNYCH”
Nr ewidencyjny postępowania: DNiSW/U/13/BN/1.21/2008
termin składania ofert: 08.09.2008r. godz. 10.00


Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON ul. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
ogłasza przetarg na:
wykonanie badania naukowego pt.:
„OPRACOWANIE TECHNOLOGII REZERWOWEGO ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO OKRĘTU PODWODNEGO Z ZASTOSOWANIEM WODOROWEGO OGNIWA PALIWOWEGO”
Nr ewidencyjny postępowania: DNiSW/U/9/BN/1.16/2008
termin składania ofert: 04.07.2008r. godz. 10.00


Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON ul. Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
ogłasza przetarg na:
wykonanie badania naukowego pt.:
„OPRACOWANIE TECHNOLOGII WYTWARZANIA KOMPOZYTU WIELOWARSTWOWEGO NA BAZIE WŁÓKIEN WYSOKOWYTRZYMAŁYCH”
Nr ewidencyjny postępowania: DNiSW/U/11/BN/1.12/2008
termin składania ofert: 07.07.2008r. godz. 10.00


Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON ul. Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
ogłasza przetarg na:
wykonanie badania naukowego pt.:
„OPRACOWANIE TECHNOLIGII PROSZKÓW I PAKIETÓW DEZAKTYWUJĄCYCH ZASTĘPUJĄCYCH DOTYCHCZAS STOSOWANE PAKIETY SFM”
Nr ewidencyjny postępowania: DNiSW/U/10/BN/1.9/2008
termin składania ofert: 02.07.2008r. godz. 10.00


Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON ul. Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
ogłasza przetarg na:
wykonanie badania naukowego pt.:
„OPRACOWANIE OPTOELEKTRONICZNEGO SENSORA PRZEZNACZONEGO DO WYKRYWANIA OBECNOŚCI MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH”
Nr ewidencyjny postępowania: DNiSW/U/6/BN/1.10/2008
termin składania ofert: 25.06.2008r. godz. 10.00


Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON ul. Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
ogłasza przetarg na:
wykonanie badania naukowego pt.:
OPRACOWANIE TECHNOLOGII RADARU POLARYMETRYCZNEGO DO POSZUKIWANIA MIN UKRYTYCH W ZIEMI”
Nr ewidencyjny postępowania: DNiSW/U/5/BN/1.13/2008
termin składania ofert: 20.06.2008r. godz. 10.00


Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON ul. Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
ogłasza przetarg na:
wykonanie badania naukowego pt.:
„OPRACOWANIE TECHNOLOGII DYNAMICZNEJ DEMAGNETYZACJI OKRĘTÓW”
Nr ewidencyjny postępowania: DNiSW/U/7/BN/1.14/2008
termin składania ofert: 17.06.2008r. godz. 10.00


Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON ul. Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
ogłasza przetarg na:
wykonanie badania naukowego pt.:
„OPRACOWANIE AKUSTYCZNYCH I OPTYCZNYCH SENSORÓW DO WYKRYWANIA BOJOWYCH ŚRODKÓW TRUJĄCYCH (BŚT) I TOKSYCZNYCH ŚRODKÓW PRZEMYSŁOWYCH (TŚP)”
Nr ewidencyjny postępowania: DNiSW/U/2/BN/1.2/2008
termin składania ofert: 09.06.2008r. godz. 10.00


Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON ul. Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
ogłasza przetarg na:
wykonanie badania naukowego pt.:
„OPRACOWANIE TECHNOLOGII POPRAWY PARAMETRÓW KIERUNKOWYCH ŹRÓDŁA ELEMENTARNEGO, W POSTACI LINIOWEGO SZYKU SZCZELINOWEGO, UMIESZCZONEGO W STRUKTURZE PROMIENIUJĄCEJ ANTENY ŚCIANOWEJ”
Nr ewidencyjny postępowania: DNiSW/U/8/BN/1.5/2008
termin składania ofert: 09.06.2008r. godz. 10.00


Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON ul. Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa ogłasza przetarg na:
wykonanie badania naukowego pt.:
„OPRACOWANIE TECHNOLOGII IMITATORÓW BOJOWYCH ŚRODKÓW TRUJĄCYCH DLA PRZYRZĄDÓW DO SZYBKIEGO WYKRYWANIA I IDENTYFIKACJI SKAŻEŃ CHEMICZNYCH”
Nr ewidencyjny postępowania: DNiSW/U/4/BN/1.25/2008
termin składania ofert: 12.06.2008r. godz. 10.00


Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON ul. Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
ogłasza przetarg na:
wykonanie badania naukowego pt.:
„OPRACOWANIE TECHNOLOGII WYKRYWANIA SKAŻEŃ ŚRODKAMI PARALITYCZNO – DRGAWKOWYMI PRZY POMOCY INDYWIDUALNYCH DETEKTORÓW SKAŻEŃ – SUCHYCH TESTÓW CHEMICZNO – ENZYMATYCZNYCH”

Nr ewidencyjny postępowania: DNiSW/U/3/BN/1.24/2008
termin składania ofert: 12.06.2008r. godz. 10.00


Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON ul. Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
ogłasza przetarg na:
wykonanie badania naukowego pt.:
„Opracowanie Demonstratora Małego Bezpilotowego Wiropłata (DBWA)”

Nr ewidencyjny postępowania: DNiSW/U/1/BN/1.1/2008
termin składania ofert: 19.05.2008r. godz. 10.00