Rejonowe Zarządy Infrastruktury

 

RZI Kraków ul Mogilska 85

 

 

ROK 2009

 


Rejonowy Zarząd Infrastruktury , ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę wegla kamiennego
Numer referencyjny: 48/09/ZP
Termin składania ofert: 08.01.2010 r., godz. 11:30

Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Nowak
Czas wytworzenia: 2009-12-29, godz. 15:00
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia:2009-12-29., godz. 15:18
Ostatnia zmiana:2010-01-27 godz. 13:40 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/


Rejonowy Zarząd Infrastruktury , ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na remont budynku garażowego nr 14 w kompleksie K-3174 Tarnowskie Góry.
Numer referencyjny: 45/09/ZP


Wytwarzający/Odpowiadający: Roman Augustyn
Czas wytworzenia: 2009-12-18, godz. 10:00
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia:2009-12-18., godz. 12:12


Rejonowy Zarząd Infrastruktury , ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług w zakresie rezerwacji i udostępniania miejsc hotelowych.
Numer referencyjny: 49/09/ZP


Wytwarzający/Odpowiadający: Roman Augustyn
Czas wytworzenia: 2009-12-18, godz. 09:30
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia:2009-12-18 godz. 11:59
Ostatnia zmiana:
2009-12-18 godz. 11:52 /dodano korektę ogłoszenia o udzieleniu zamówienia/


Rejonowy Zarząd Infrastruktury , ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłoszenie o zamówieniu na wywóz odpadów stałych segregowanych i nie segregowanych w Bielsku-Białej
Numer referencyjny: 47/09/ZP
Termin składania ofert: 22.12.2009 r., godz. 11:30

 
Wytwarzający/Odpowiadający: Roman Augustyn
Czas wytworzenia: 2009-12-14, godz. 14:00
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia:2009-12-14., godz. 15:04
Ostatnia zmiana:
2010-01-08 godz. 12:54 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/


Rejonowy Zarząd Infrastruktury , ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na malowanie części elewacji plebanii Kościoła Garnizonowego p.w. Św. Agnieszki w Krakowie przy ul. Dietla 30.
Numer referencyjny: 42/09/ZP

Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Nowak
Czas wytworzenia: 2009-11-10, godz. 10:00
Udostępniający: Janusz Górski
Czas udostępnienia:2009-11-10., godz. 14:57


Rejonowy Zarząd Infrastruktury , ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego
Numer referencyjny: 44/ZP/2009

Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Nowak
Czas wytworzenia: 2009-11-06, godz. 13:20
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia:2009-11-06., godz. 13:49
Ostatnia zmiana: 2010-01-26., godz. 11:22 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/


Rejonowy Zarząd Infrastruktury , ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług w zakresie rezerwacji i udostępniania miejsc hotelowych
Numer referencyjny: 41/ZP/2009

Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Nowak
Czas wytworzenia: 2009-11-04, godz. 09:25
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia:2009-11-04., godz. 09:45


Rejonowy Zarząd Infrastruktury , ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na utrzymanie czystości
Numer referencyjny: 28/ZP/2009

Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Nowak
Czas wytworzenia: 2009-10-27, godz. 11:00
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia:2009-10-27., godz. 11:20


Rejonowy Zarząd Infrastruktury , ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
Ogłoszenie o zamówieniu na ochronę osób i mienia realizowaną na terenie obiektu wojskowego w Wadowicach.
Numer referencyjny: 43/ZP/2009
Termin składania wniosków: 29.10.2009 r.,godz.  12:30

UWAGA: Termin składania wniosków: 29.10.2009 r.,godz. 11:30

Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2009-10-21
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2009-10-21., godz. 14:35

Ostatnia zmiana: 2009-11-26., godz. 14:50 /dodano ogłoszenie o zmianie zamówienia/


Rejonowy Zarząd Infrastruktury , ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty dodatkowe w ramach zadania "Przebudowa ogrodzenia oraz rozbudowa systemu zabezpieczeń w kompleksie wojskowym w Kielcach".
Numer referencyjny: 19/ZP/2009

Wytwarzający: Agnieszka Nowak
Czas wytworzenia: 16-10-2009 r., godz. 14:25
Udostępniający: Janusz Górski
Czas udostępnienia: 16-10-2009 r., godz. 14:41


Rejonowy Zarząd Infrastruktury , ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na obsługa serwisowa urządzeń i instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnych
Numer referencyjny: 37/ZP/2009

Wytwarzający: Agnieszka Nowak
Czas wytworzenia: 16-10-2009 r., godz. 13:25
Udostępniający: Janusz Górski
Czas udostępnienia: 16-10-2009 r., godz. 14:11


Rejonowy Zarząd Infrastruktury , ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Wywóz nieczystości płynnych z kompleksu wojskowego w Kłaju
Numer referencyjny: 39/ZP/2009

Wytwarzający: Agnieszka Nowak
Czas wytworzenia: 15-10-2009 r., godz. 13:45
Udostępniający: Janusz Górski
Czas udostępnienia: 15-10-2009 r., godz. 14:30


Rejonowy Zarząd Infrastruktury , ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę ciepła do systemu ciepłowniczego na potrzeby centralnego ogrzewania połączona z eksploatacją istniejącego źródła ciepła i sieci cieplnej, obejmującą prowadzenie bieżącej obsługi, konserwacji i napraw, usuwanie awarii wraz z zabezpieczeniem w opał przez wykonawcę
Zadanie nr 1 - kompleks wojskowy Rząska k/Krakowa
Zadanie nr 2 -  kompleks wojskowy Kłaj k/Bochni
Zadanie nr 3 - kompleks wojskowy Niedźwiedź k/Słomnik

Numer referencyjny: 29/ZP/2009

Wytwarzający: Agnieszka Nowak
Czas wytworzenia: 2009-10-13
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2009-10-13, 10:15


Rejonowy Zarząd Infrastruktury , ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
Ogłoszenie o  zamówieniu na wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania p.n. "Rozbudowa systemu ochrony technicznej z przebudową pomieszczeń stacji i kancelarii w budynku nr 5 z dostosowaniem do obowiązujących przepisów i norm w kompleksie wojskowym Kraków Rząska".
Numer referencyjny: 40/09/ZP


Wytwarzający: Agnieszka Nowak
Czas wytworzenia: 2009-10-12
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2009-10-12, 10:30

 


Rejonowy Zarząd Infrastruktury , ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
Ogłoszenie o  zamówieniu na malowanie części elewacji plebanii Kościoła Garnizonowego P.W. ŚW. Agnieszki W Krakowie przy ul. Dietla 30.
Numer referencyjny: 350390 - 2009

 


Rejonowy Zarząd Infrastruktury , ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
Ogłoszenie o  zamówieniu na Wywóz nieczystości płynnych z kompleksu wojskowego w Kłaju.
Numer referencyjny: 347552 - 2009

 


Rejonowy Zarząd Infrastruktury , ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
Ogłoszenie o  zamówieniu na Wywóz nieczystości płynnych z kompleksu wojskowego w Kłaju.
Numer referencyjny: 325474 - 2009


Rejonowy Zarząd Infrastruktury , ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę budynku nr 12 dla potrzeb szeregowych zawodowych - Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Gliwicach - roboty dodatkowe
Numer referencyjny: 158457 - 2009

 


Rejonowy Zarząd Infrastruktury , ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty dodatkowe w ramach zadania Budowa budynku garażowego 3 segmentowego na 60 stanowisk dla OSŻW Gliwice.
Numer referencyjny: 319710 - 2009

 


Rejonowy Zarząd Infrastruktury , ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie nasadzeń drzew i krzewów w ramach dwóch zadań:
Zadanie 1 – Wykonanie nasadzeń drzew na terenie kompleksu wojskowego w Balicach
Zadanie 2 –Przesadzenie żywopłotu oraz nasadzenia zastępcze roślin na terenie kompleksu wojskowego w Krakowie
Numer referencyjny: 318804 - 2009

 


Rejonowy Zarząd Infrastruktury , ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego
Numer referencyjny: 2009/S 173-249209


Rejonowy Zarząd Infrastruktury , ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty dodatkowe w ramach zadania p.n. Zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów w 20 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo Rehabilitacyjnym SP ZOZ w Krynicy Zdroju przy ul. Świdzińskiego 4
Numer referencyjny: 152057 - 2009


Rejonowy Zarząd Infrastruktury , ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zamierzenia. Budowa budynku sztabowego oraz wieży pod systemy antenowe w kompleksie wojskowym Kraków - Pychowice.
Numer referencyjny: 247761 - 2009


Rejonowy Zarząd Infrastruktury , ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych.
Numer referencyjny: 301918 - 2009


Rejonowy Zarząd Infrastruktury , ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę koksu przemysłowego opałowego
Numer referencyjny: 300936 - 2009


Rejonowy Zarząd Infrastruktury , ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
Ogłoszenie przetargu na obsługę serwisową urządzeń i instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnych
Numer referencyjny: 292066 - 2009


Rejonowy Zarząd Infrastruktury , ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
Ogłoszenie przetargu na dostawę węgla kamiennego.
Numer referencyjny: 286130 - 2009


Rejonowy Zarząd Infrastruktury , ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
Ogłoszenie przetargu na roboty remontowe w budynku nr 29 K-8109 , ul. Tyniecka 45 w Krakowie.
Numer referencyjny: 131059 - 2009
Termin składania wniosków: 02.09.2009 godz  11:30


Rejonowy Zarząd Infrastruktury , ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
Ogłoszenie przetargu na  obsługę dwóch kotłowni wodnych 90/70 na paliwo stałe w kompleksie wojskowym K-3696
Numer referencyjny: 133499 - 2009


Rejonowy Zarząd Infrastruktury , ul. Mogilska 85, 30-901
Ogłasza przetarg na remont przyłączy centralnego ogrzewania, ciepłej wody, cyrkulacji i zimnej wody w terenie  K-8109, ul. Tyniecka 45 Kraków
Numer referencyjny: 132437 - 2009


Rejonowy Zarząd Infrastruktury , ul. Mogilska 85, 30-901
Ogłoszenie o zamówieniu na Obsługę i konserwację wymiennikowi ,kotłowni gazowych, kotłów warzelnych w Kompleksach Wojskowych w ramach dziewięciu zadań
Numer referencyjny:273548 - 2009


Rejonowy Zarząd Infrastruktury , ul. Mogilska 85, 30-901
Ogłoszenie o zamówieniu na obsługę i konserwacje urządzeń, instalacji i systemów na obiekcie wojskowym brzoskwinia k/Kraków
Numer referencyjny: 126665 - 2009


Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłoszenie o zamówieniu na dostawę ciepła do systemu ciepłowniczego na potrzeby centralnego ogrzewania połączona z eksploatacją istniejącego źródła ciepła i sieci cieplnej, obejmującą prowadzenie bieżącej obsługi, konserwacji i napraw, usuwanie awarii wraz z zabezpieczeniem w opał przez Wykonawcę.
Zadanie nr 1 - kompleks wojskowy Rząska k/Krakowa.
Zadanie nr 2 - kompleks wojskowy Kłaj k/Bochni.
Zadanie nr 3 - kompleks wojskowy Niedźwiedź k/Słomnik.
Numer referencyjny: 2009/S 146-214240


Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
Ogłoszenie o zamówieniu na : UTRZYMANIE CZYSTOŚCI w ramach dwóch zadań:
Zadanie 1 – Budynki administracyjno sztabowe
Zadanie 2 – Budynki koszarowe
Numer referencyjny: 2009/S 145-212726


Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na modernizację kuchni, stołówki i zaplecza w budynku kompleksu szpitalnego w 20 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo Rehabilitacyjnym SP ZOZ w Krynicy Zdroju przy ul. Świdzińskiego 4.
Numer referencyjny: 250298 - 2009


Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty dodatkowe w ramach zadania p.n. Remont sanitariatów w budynku koszarowym nr 2 w kompleksie wojskowym Tarnowskie Góry
Numer referencyjny: 116293 - 2009


Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłoszenie o zamówieniu na dostawę koksu przemysłowo opałowego 
Numer referencyjny: 236548 -2009


Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowa placu do składowania kontenerów w Kompleksie Wojskowym Kraków - Pychowice
Numer referencyjny: 235584 - 2009


Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty dodatkowe w ramach zadania p.n. Przebudowa budynku nr 12 dla potrzeb szeregowych zawodowych - Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Gliwicach..


Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłoszenie o zamówieniu na konserwację i obsługę urządzeń technologii basenu z dostawą środków chemicznych:
a) w budynku nr 25 ul. Rakowicka 22,  Kraków
b) w WOSzK  Kościelisko ul. Strzelców Podhalańskich
Numer ogłoszenia: 219886 - 2009


Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zamierzenia wykonanie modernizacji wjazdu na teren kompleksu połączone z rozbiórką budynku oficera dyżurnego i służby ochrony w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie
Numer ogłoszenia: 199122 - 2009


Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remont budynku nr 23 w zakresie przystosowania do funkcjonowania jako magazyn ogólny dla potrzeb Jednostki Wojskowej Kraków - Pychowice.
Numer ogłoszenia: 198652 - 2009


Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na remont budynku nr 14 w zakresie przystosowania do funkcjonowania jako biuro przepustek w kompleksie wojskowym Kraków - Pychowice
Numer ogłoszenia: 197634 - 2009


Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w ramach trzech zadań.
Numer ogłoszenia: 191942 - 2009


Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty dodatkowe w ramach zadania p.n. Przebudowa budynku nr 31 w kompleksie wojskowym w Krakowie ul. Montelupich
Numer ogłoszenia: 187544 - 2009


Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłoszenie o zamówieniu na dostawę oleju opałowego
Numer ogłoszenia: 2009/S 109-157410


Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zamierzenia „Przebudowa budynku nr 4 w Kompleksie Wojskowym Kraków – Pychowice”
Numer ogłoszenia: 2009/S 103-148771


Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty dodatkowe w ramach zadania p.n. Przebudowa systemu cieplnego w zakresie centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i technologii kuchni z dostosowaniem do zmienionych warunków zasilania - Jednostka Wojskowa Bielsko Biała Numer ogłoszenia: 83815 - 2009


Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłoszenie o zamówieniu na usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
Numer ogłoszenia: 2009/S 97-140069


Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłoszenie o zamówieniu na budowę windy dla niepełnosprawnych w budynku nr 1 Kompleks Wojskowy Katowice ul.Francuska 30
Numer ogłoszenia: 149816 - 2009


Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wywóz nieczystości z kompleksów wojskowych Kraków, Lubliniec i Zakopane.
Numer ogłoszenia: 43628 - 2009


Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zamierzenia „Przebudowa budynku nr 5 w zakresie przystosowania do funkcjonowania jako magazyn uzbrojenia w kompleksie wojskowym Kraków – Pychowice”
Numer ogłoszenia: 111938 - 2009


Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zamierzenia „Remont budynku nr 13 w zakresie przystosowania do funkcjonowania jako magazyn oraz budynku nr 24 w zakresie przystosowania do funkcjonowania jako magazyn wielobranżowy w kompleksie wojskowym Kraków - Pychowice”.
Numer ogłoszenia: 111758 - 2009


Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z programem inwestycji dla zamierzenia przebudowa ogrodzenia - kompleks wojskowy w Krakowie
Numer ogłoszenia: 96592-2009


Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłoszenie o zamówieniu na dostawę ciepła połączoną z eksploatacją istniejącego źródła ciepła kompleks wojskowy Kraków - Rząska
Numer ogłoszenia: 78798-2009


Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłoszenie o zamówieniu na roboty malarskie wnętrz Kościoła Garnizonowego pw. Św. Agnieszki w Krakowie, ul. Dietla 30.
Numer ogłoszenia: 73806-2009


Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłoszenie o zamówieniu na wywóz nieczystości z kompleksów wojskowych Kraków, Lubliniec i Zakopane
Numer ogłoszenia: 43628-2009


Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie robót dodatkowych do zadania na budowę obozowiska kontenerowego na terenie CSZNPSP w Kielcach.
Numer ogłoszenia: 37590-2009


Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na remont budynku 71 Kraków Balice - roboty dodatkowe
Numer ogłoszenia: 21852-2009


Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Mogilska 85, 30-901 Krakówogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę miału węglowego
Numer ogłoszenia: 28875-2009 


Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie koncepcji programowo przestrzennej- przebudowa strzelnicy garnizonowej do typu B-krytej w Bielsku Białej
Numer ogłoszenia: 25513-2009

 


Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudow stacji paliw MPS w oparciu o kontenerową stację paliw typ KSP - 20 kompleks wojskowy - Centrum Szkolenia na potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach  Numer ogłoszenia: 25589-2009


Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty dodatkowe do zamówienia podstawowego na przebudowę stacji paliw MPS w oparciu o kontenerową stację paliw typ KSP - 20 kompleks wojskowy - Tarnowskie Góry
Numer ogłoszenia 25413-2009


Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - remont węzłów sanitarnych tarasów w kompleksie wojskowym Beskid Harmanice.
Numer ogłoszenia: 24617-2009 


Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty dodatkowe do zamówienia podstawowego na przebudowę kuchni stołówki w kompleksie wojskowym w Kielcach
Numer ogłoszenia: 6400-2009


Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty dodatkowe do zamówienia podstawowego na przebudowę myjni samochodowej w Gliwicavh
Numer ogłoszenia: 6314-2009


Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę koksu przemysłowo opałowego
Numer ogłoszenia: 20735 - 2009


Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty dodatkowe - remont pomieszczeń I piętra probostwa garnizonowego w Krakowie przy ul. Dietla 30
Numer ogłoszenia: 16943-2009


Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę materiałów elektrycznych, żarówek, rozdzielni i kabli dla WAK i RZI Kraków
Numer ogłoszenia: 11777-2009