Zadania publiczne w zakresie obronności

ZADANIA PUBLICZNE W ZAKRESIE OBRONNOŚCI ZLECANE ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE OBRONNOŚCI ZLECONYCH PRZEZ MINSTRA OBRONY NARODOWEJ ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM W 2013 ROKU

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE OBRONNOŚCI ZLECONYCH PRZEZ MINSTRA OBRONY NARODOWEJ ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM W 2012 ROKU

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE OBRONNOŚCI ZLECONYCH PRZEZ MINSTRA OBRONY NARODOWEJ ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM W 2011 ROKU

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE OBRONNOŚCI ZLECONYCH PRZEZ MINSTRA OBRONY NARODOWEJ ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM W 2010 ROKU

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE OBRONNOŚCI ZLECONYCH PRZEZ MINSTRA OBRONY NARODOWEJ ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM W 2009 ROKU

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE OBRONNOŚCI ZLECONYCH PRZEZ MINSTRA OBRONY NARODOWEJ ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM W 2008 ROKU

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE OBRONNOŚCI ZLECONYCH PRZEZ MINSTRA OBRONY NARODOWEJ ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM W ROKU 2007

WYKAZ UMÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH ZAWARTYCH MIĘDZY MON A ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  W 2007 ROKU (pobierz)

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE OBRONNOŚCI ZLECONYCH PRZEZ MINSTRA OBRONY NARODOWEJ ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM W ROKU 2006

WYKAZ UMÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH ZAWARTYCH MIĘDZY MON A ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  W 2006 ROKU (pobierz)

INFORMACJA NT. REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH PRZEZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM W ROKU 2005

WYKAZ UMÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH ZAWARTYCH MIĘDZY MON A ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  W 2005 ROKU (pobierz)